Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Jurisprudenta obligatorie pentru aplicarea Codului civil. Actualizata 3 ianuarie 2022

• deciziile Curtii Constitutionale • hotararile prealabile ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind dezlegarea unor chestiuni de drept • recursurile in interesul legii
ISBN/ISSN: 978-606-27-1923-4
Editura: Hamangiu
70,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Pregatirea continua a practicienilor dreptului este o cerinta indispensabila de-a lungul carierei lor profesionale. Aceasta pregatire include atat cunoasterea temeinica a legii, dar si a celor statuate in jurisprudenta obligatorie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie si a Curtii Constitutionale. 

In lucrarea Jurisprudenta obligatorie pentru aplicarea Codului civil au fost incluse atat deciziile prin care Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionale unele prevederi din Codul civil, cat si deciziile de admitere pronuntate de completurile competente ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie referitoare la sesizarile privind dezlegarea unor chestiuni de drept si recursurile in interesul legii in materie, fiind redate in extenso motivarile acestora astfel cum au fost publicate in Monitorul Oficial.

Cartea Jurisprudenta obligatorie pentru aplicarea Codului civil se adreseaza in special practicienilor dreptului, dar este utila si celor care se pregatesc pentru admiterea in profesie sau promovare, facilitand cunoasterea interpretarii obligatorii a dispozitiilor Codului civil si corecta aplicare a acestora.

Pentru o documentare completa, recomandam si culegerile Jurisprudenta obligatorie pentru aplicarea Codului penal, editia a 4-a, Jurisprudenta obligatorie pentru aplicarea Codului de procedura penala, editia a 4-a si Jurisprudenta obligatorie pentru aplicarea Codului de procedura civila, editia a 5-a.

 

Capitolul I. Decizii ale Curtii Constitutionale 

1. Art. 107 – Instanta de tutela. Atributii referitoare la exercitarea tutelei. Situatie tranzitorie (C.C.R., dec. nr. 795 din 4 noiembrie 2020, M. Of. nr. 1299 din 28 decembrie 2020)

2. Art. 164 – Punere sub interdictie judecatoreasca. Lipsa unor garantii suficiente care sa asigure respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului (C.C.R., dec. nr. 601 din 16 iulie 2020, M. Of. nr. 88 din 27 ianuarie 2021) 

3. Art. 277 – Casatorie intre persoane de acelasi sex incheiata sau contractata intr‑un stat membru al Uniunii Europene. Cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene si/sau cetateni ai statelor terte. Acordarea dreptului de sedere pe teritoriul statului roman (C.C.R., dec. nr. 534 din 18 iulie 2018, M. Of. nr. 842 din 3 octombrie 2018) 

 

Capitolul al II‑lea. Hotarari prealabile privind dezlegarea unor chestiuni de drept

1. Art. 409, art. 416, art. 424, art. 440, art. 470 – Efectele stabilirii filiatiei asupra unui proces penal. Infractiunea de incest, atunci cand subiect al infractiunii este o persoana adoptata. Inaplicabilitatea art. 440 si art. 470 C. civ. Lipsa necesitatii stabilirii in prealabil a unui raport juridic civil pentru determinarea subiectilor infractiunii. Efectele legaturii de rudenie biologica (I.C.C.J., compl. DCD, dec. nr. 52 din 28 iunie 2021, M. Of. nr. 874 din 13 septembrie 2021) 

2. Art. 433 (art. 54, art. 55 C. fam.) – Actiune in tagaduirea paternitatii introdusa de copilul nascut in timpul casatoriei. Caracter imprescriptibil (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 33 din 17 mai 2021, M. Of. nr. 619 din 23 iunie 2021) 

3. Art. 643 – Revendicare imobiliara. Bun proprietate comuna pe cote‑parti. Exceptie de la opozabilitatea hotararii judecatoresti (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 18 din 17 februarie 2020, M. Of. nr. 191 din 10 martie 2020) 

4. Art. 1279, art. 1669 – Promisiune de vanzare a unui bun imobil. Conditii de forma in vederea pronuntarii unei hotarari care sa tina loc de act autentic (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 23 din 3 aprilie 2017, M. Of. nr. 365 din 17 mai 2017) 

5. Art. 1326 – Acte unilaterale supuse comunicarii. Decizie de concediere individuala. Comunicare prin posta electronica. Cerinte de forma. Curgerea termenelor procedurale (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 34 din 24 octombrie 2016, M. Of. nr. 18 din 9 ianuarie 2017) 

6. Art. 1371, art. 1391 – Raspundere civila delictuala. Repararea prejudiciului. Vatamare corporala din culpa. Despagubire pentru restrangerea posibilitatilor de viata familiala si sociala. Culpa concurenta (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 12 din 16 mai 2016, M. Of. nr. 498 din 4 iulie 2016) 

7. Art. 1523, art. 1535 – Dobanzi penalizatoare datorate de stat pentru executarea cu intarziere a obligatiilor de plata (plata salariului). Termenul pentru care pot fi solicitate (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 21 din 22 iunie 2015, M. Of. nr. 743 din 5 octombrie 2015) 

8. Art. 1528 – Executarea obligatiei de a face. Cereri in materia restituirii imobilelor preluate in mod abuziv. Instituirea prin lege a unei proceduri prealabile. Prematuritatea actiunii (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 5 din 16 martie 2015, M. Of. nr. 272 din 23 aprilie 2015)

9. Art. 1531, art. 1535 – Dobanda penalizatoare. Dobanda remuneratorie. Drepturi salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justitiei (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 75 din 7 decembrie 2020, M. Of. nr. 152 din 15 februarie 2021) 

10. Art. 1535 – Daune moratorii. Despagubire in cazul exproprierii pentru cauza de utilitate publica. Compatibilitate (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 31 din 2 martie 2020, M. Of. nr. 539 din 23 iunie 2020) 

11. Art. 1617 – Compensatie. Dreptul a o invoca. Renuntare la compensatie. Procedura insolventei (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 19 din 17 februarie 2020, M. Of. nr. 244 din 25 martie 2020)

12. Art. 1928 – Excluderea din societate. Ipoteze (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 28 din 10 mai 2021, M. Of. nr. 544 din 26 mai 2021) 

13. Art. 2279, art. 2321 – Scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit. Titlu executoriu. Conditii (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 43 din 7 iunie 2021, M. Of. nr. 1051 din 3 noiembrie 2021) 

14. Art. 2431 – Ipoteca. Executarea silita a unei creante garantate printr‑un contract de ipoteca valabil incheiat. Drept de creanta care nu este constatat printr‑un titlu executoriu (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 60 din 18 septembrie 2017, M. Of. nr. 928 din 24 noiembrie 2017) 

15. Art. 2502 – Imprescriptibilitatea dreptului la actiune. Actiune in constatarea existentei sau inexistentei unui drept. Dreptul la incadrarea in grupe de munca (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 13 din 16 mai 2016, M. Of. nr. 862 din 28 octombrie 2016) 

16. Art. 2517 si urm. – Prescriptia raspunderii administrative. Actiune in anularea ordinului prefectului prin care se constata incetat de drept mandatul alesului local (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 74 din 16 noiembrie 2020, M. Of. nr. 183 din 24 februarie 2021) 

 

Capitolul al III‑lea. Recursuri in interesul legii 

1. Art. 6, art. 2512, art. 2513 – Prescriptii extinctive incepute anterior datei de 1 octombrie 2011. Invocarea exceptiei. Norme aplicabile (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 1 din 17 februarie 2014, M. Of. nr. 283 din 17 aprilie 2014) 

2. Art. 100 – Cereri in anulare/contestatii impotriva dispozitiilor emise de primari in solutionarea cererilor de rectificare a actelor de stare civila. Competenta (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 28 din 6 decembrie 2021, www.scj.ro) 

3. Art. 107 – Instanta de tutela. Competenta. Cereri avand ca obiect inlocuirea plasamentului in regim de urgenta cu tutela (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 28 din 4 decembrie 2017, M. Of. nr. 128 din 9 februarie 2018) 

4. Art. 222 – Independenta patrimoniala a persoanei juridice. Institutii/unitati cu personalitate juridica aflate in subordinea unui minister. Calitatea procesuala a ministerului in litigii privind drepturi de natura salariala (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 13 din 13 iunie 2016, M. Of. nr. 763 din 29 septembrie 2016) 

5. Art. 373, art. 374, art. 375 – Divort prin acordul sotilor. Acord de mediere. Consfintire de catre instanta (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 33 din 9 decembrie 2019, M. Of. nr. 144 din 24 februarie 2020) 

6. Art. 396‑404 – Efectele divortului cu privire la raporturile dintre parinti si copiii lor minori. Cereri de divort formulate inainte de intrarea in vigoare a noului Cod civil si aflate in caile de atac (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 4 din 18 martie 2013, M. Of. nr. 226 din 19 aprilie 2013) 

7. Art. 499, art. 513 si urm., art. 1616, art. 1618 – Obligatii de intretinere datorate de fiecare parinte copilului care nu locuieste cu acesta. Compensatie. Limitele urmaririi veniturilor banesti (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 6 din 11 februarie 2019, M. Of. nr. 197 din 12 martie 2019)

8. Art. 527, art. 529 – Pensie de intretinere datorata de catre parinte copilului. Sume care pot fi avute in vedere la stabilirea acesteia. Echivalentul valoric al normei de hrana (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 21 din 19 octombrie 2015, M. Of. nr. 943 din 21 decembrie 2015)

9. Art. 577, art. 579 – Accesiune imobiliara artificiala. Recunoasterea dreptului de proprietate asupra constructiei. Lipsa autorizatiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia, precum si lipsa procesului‑verbal de receptie la terminarea lucrarilor (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 13 din 8 aprilie 2019, M. Of. nr. 440 din 3 iunie 2019) 

10. Art. 621 – Limitele juridice ale dreptului de proprietate privata. Despagubiri pentru titularii dreptului de proprietate privata afectati de capacitati energetice (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 27 din 11 noiembrie 2019, M. Of. nr. 152 din 25 februarie 2020) 

11. Art. 1279, art. 1669 – Promisiune de vanzare. Promitent‑vanzator care nu are calitatea de proprietar exclusiv al imobilului. Pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de contract de vanzare. Conditii (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 12 din 8 iunie 2015, M. Of. nr. 678 din 7 septembrie 2015) 

12. Art. 1531, art. 1535 – Daune‑interese moratorii. Dobanda legala pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 2 din 17 februarie 2014, M. Of. nr. 411 din 3 iunie 2014) 

13. Art. 1535 – Sume incasate cu titlu de taxa de prima inmatriculare, taxa pe poluare si taxa pentru emisii poluante, restituite in temeiul hotararilor judecatoresti. Natura dobanzii care se acorda. Momentul de la care curge (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 14 din 22 iunie 2015, M. Of. nr. 728 din 29 septembrie 2015) 

14. Art. 1669 – Actiune prin care se solicita pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de act autentic de vanzare‑cumparare a unui imobil. Actiune personala imobiliara (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 8 din 10 iunie 2013, M. Of. nr. 581 din 12 septembrie 2013) 

15. Art. 2030 – Administrator al unei societati pe actiuni al carui mandat a expirat. Nepublicarea deciziei de incetare a functiei. Reprezentarea in continuare a societatii (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 24 din 6 noiembrie 2017, M. Of. nr. 153 din 19 februarie 2018) 

16. Art. 2345 – Ipoteca. Creditor ipotecar, al carui drept de ipoteca asupra acelorasi bunuri a devenit opozabil tertilor anterior infiintarii unui sechestru asigurator in procesul penal. Consecinte privind executarea silita (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 2 din 19 februarie 2018, M. Of. nr. 463 din 5 iunie 2018) 

17. Art. 2526 – Inceputul termenului de prescriptie extinctiva. Actiune pentru angajarea raspunderii patrimoniale a salariatului. Act de control efectuat de Curtea de Conturi sau de un alt organ cu atributii de control (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 19 din 3 iunie 2019, M. Of. nr. 860 din 24 octombrie 2019) 

Detalii tehnice
Data aparitiei01 feb. 2022
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini408
Format220x240 mm
Editiea 3-a
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si

Jurisprudenta obligatorie pentru aplicarea Codului de procedura civila. Actualizata 3 ianuarie 2022

• deciziile Curtii Constitutionale • hotararile prealabile ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind dezlegarea unor chestiuni de drept • recursurile in interesul legii
90,00 RON

Jurisprudenta obligatorie pentru aplicarea Codului penal. Actualizata 3 ianuarie 2022

• deciziile Curtii Constitutionale • hotararile prealabile ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind dezlegarea unor chestiuni de drept • recursurile in interesul legii
120,00 RON
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON