Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Fond funciar. Practica judiciara recenta. Editia a 2-a

ISBN/ISSN: 978-606-27-1910-4
Editura: Hamangiu
95,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Despre carte

Editia a 2-a a culegerii Fond funciar. Practica judiciara recenta cuprinde o sinteza de jurisprudenta actualizata si completata cu noi spete din materia fondului funciar, in special de la nivelul de competenta al tribunalelor nationale, ca instante care pronunta hotarari definitive in aceasta arie de interes, dar si de la nivelul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ca instanta abilitata sa interpreteze si sa dezlege probleme de drept prin mecanismele procedurale ale hotararii prealabile sau ale recursului in interesul legii.

Cele peste 130 de hotarari judecatoresti selectate analizeaza diverse probleme de drept de actualitate, grupate in sapte capitole referitoare la:
•    obiectul reconstituirii/constituirii dreptului de proprietate; 
•    persoanele beneficiare ale procedurilor de atribuire a dreptului de proprietate; 
•    procedura de restituire; 
•    nulitatea titlului de proprietate; 
•    procedurile ulterioare emiterii titlului de proprietate: rectificarea, modificarea si indreptarea erorilor; 
•    aspectele procedurale; 
•    jurisprudenta obligatorie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Spetele cuprind un rezumat concis al problemei de drept ce face obiectul judecatii si sunt structurate intr-o maniera care asigura o consultare rapida si facila a practicii judiciare recente in materia restituirii proprietatii funciare.

Sinteza oferita de editia a 2-a a culegerii Fond funciar. Practica judiciara recenta ramane generoasa si diversificata, fiind un instrument util atat pentru practicienii dreptului, cat si pentru orice alta persoana interesata de aceasta tema.

Despre autor:

Mihaela Cristina Mocanu este lector univ. dr. la Facultatea de Stiinte Juridice si Stiinte Economice, Universitatea Spiru Haret din Constanta, judecator in cadrul Curtii de Apel Constanta, specializat in materia litigiilor de munca si asigurarilor sociale

CAPITOLUL I. OBIECTUL RECONSTITUIRII/CONSTITUIRII DREPTULUI DE PROPRIETATE 

1. Cerere de atribuire a terenului pe un amplasament indicat de catre reclamant. Existenta altor titluri de proprietate emise pentru acest amplasament. Refuzul de incheiere a unui acord cu proprietarul investitiilor aflate pe teren 

2. Restituire pe vechiul amplasament al terenului detinut. Conditii. Lipsa probelor. Reconstituirea dreptului de proprietate prin echivalent 

3. Teren ocupat de plantatii pomicole. Reconstituirea dreptului de proprietate in natura. Cerere de anulare a titlului 

4. Teren apartinand domeniului public. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra acestuia si instrainarea bunului. Inaplicabilitatea principiului bunei‑credinte 

5. Reconstituire in natura asupra unui teren cu destinatia de cariera de piatra. Lipsa dovezii apartenentei terenului la domeniul public. Reconstituirea dreptului in acelasi perimetru in favoarea altor persoane. Dovada calitatii de mostenitor. Proba dreptului de proprietate 

6. Reconstituire in natura asupra terenului cu destinatie de izlaz. Nedetinerea unei suprafete cu aceasta categorie de folosinta la data preluarii terenului in cooperativa. Nelegalitate 

7. Improprietarire efectuata in baza Legii nr. 187/1945 pentru infaptuirea reformei agrare. Constituirea dreptului de proprietate solicitata in temeiul art. 36 din Legea nr. 1/2000. Calitatea de persoana indreptatita. Terenuri forestiere care nu pot face obiectul constituirii dreptului de proprietate 

8. Natura juridica a dreptului reglementat de dispozitiile art. 36 din Legea nr. 1/2000. Drept personal netransmisibil

9. Suprafata de teren atribuita unei unitati de cercetare din rezerva de stat. Revendicarea acesteia in temeiul legilor funciare. Conditii 

10. Indicarea unei alte categorii de folosinta a terenului nu schimba obiectul cererii de chemare in judecata. Autoritate de lucru judecat

11. Lipsa terenurilor disponibile pentru restituirea in natura. Retrocedare in comune limitrofe, iar nu pe intregul teritoriu al judetului

12. Acord incheiat cu investitorul asupra investitiilor existente pe terenul ce face obiectul cererii de restituire. Necesitatea eliberarii hotararii de validare a propunerii de reconstituire. Lipsa titlului de proprietate. Consecinte 

13. Solicitare de atribuire, in temeiul legilor fondului funciar, a terenului aferent constructiei dobandite in baza Legii nr. 112/1995. Neincadrare in dispozitiile art. 36 din Legea nr. 18/1991

14. Teren aferent casei de locuit si anexelor gospodaresti, precum si curtea si gradina din jurul acestora, care nu au fost cooperativizate. Cerere de eliberare a titlului de proprietate

15. Solicitare de atribuire a terenului aferent constructiei restituite in temeiul Legii nr. 10/2001 prin ordinul prefectului. Neindeplinirea conditiilor. Inexistenta unui bun in sensul Conventiei europene a drepturilor omului 

16. Refuz de atribuire a terenului aferent constructiei. Admisibilitatea sesizarii instantei de judecata in lipsa unui raspuns din partea unitatii detinatoare 

17. Amplasament neidentificat al terenului pe care s‑a dispus reconstituirea in natura. Hotarare a Comisiei judetene privind reconstituirea intr‑o alta modalitate decat cea dispusa prin hotarare judecatoreasca. Nelegalitate

18. Reconstituirea dreptului de proprietate pe un alt amplasament. Acceptare de punere in posesie. Solicitare ulterioara de anulare pe motivul amplasamentului

CAPITOLUL AL II‑LEA. PERSOANELE BENEFICIARE ALE PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE

19. Neexercitarea dreptului de optiune succesorala. Repunerea in termenul de acceptare prin cerere adresata Comisiei de fond funciar. Distinctie in raport de succesibilul renuntator la mostenire. Lipsa temeiului pentru anularea titlului de proprietate 

20. Acceptarea mostenirii prin cererea de reconstituire a dreptului de proprietate. Act individual de acceptare 

21. Ierarhia probelor in dovedirea calitatii de persoana indreptatita la reconstituirea dreptului de proprietate. Lipsa probarii preluarii bunului de catre stat sau a predarii lui catre cooperativa agricola de productie 

22. Dovada dreptului de proprietate la momentul preluarii terenului in cooperativa agricola de productie. Valoarea probatorie a registrului agricol 

23. Reconstituirea dreptului de proprietate doar pe numele unuia dintre soti. Efecte juridice. Nulitate 

24. Proba cu martori pentru dovedirea dreptului de proprietate asupra terenului cu privire la care se cere reconstituirea dreptului de proprietate. Conditiile administrarii probei testimoniale. Forta probatorie a documentelor existente la arhivele statului 

25. Lipsa de relevanta a mentiunilor din registrul agricol, in contextual neformularii cererii privind reconstituirea dreptului de proprietate 

26. Constituirea dreptului de proprietate in virtutea calitatii de inginer agricol. Neindeplinirea conditiilor. Nefinalizarea procesului de reconstituire

27. Cerere de constituire a dreptului de proprietate de pe urma autorului, luptator pe front. Conditii. Achiesarea Comisiei locale la pretentiile petentilor. Consecinte 

28. Dovada dreptului de proprietate. Neinscrierea actului de dobandire in evidentele funciare locale. Consecinte. Suplimentarea probatoriului 

29. Cerere de constituire a dreptului de proprietate formulata si in numele sotiei. Existenta unui mandat tacit 

30. Forma asociativa de proprietate. Lipsa dovezii dreptului de proprietate si a continuarii personalitatii juridice a fostei asociatii proprietare

31. Neindeplinirea obligatiei de stabilire a domiciliului in localitatea pe raza careia s‑a constituit dreptul de proprietate. Momentul indeplinirii obligatiei. Consecinta neindeplinirii acesteia. Proprietate sub conditie rezolutorie 

32. Situatia tertului dobanditor al unui imobil teren reconstituit in baza Legii nr. 18/1991, in cazul in care titlul de proprietate al autorului initial este desfiintat prin admiterea unei actiuni in nulitate absoluta. Posibilitatea subrogarii in drepturile persoanelor indreptatite la reconstituire

33. Declaratie de renuntare la mostenire, ulterioara depunerii cererii de reconstituire a dreptului de proprietate. Neindeplinirea conditiilor de forma pentru renuntare. Efectele acesteia in contextul nedepunerii actelor doveditoare indeplinirii conditiilor pentru reconstituirea dreptului 

34. Calitatea de mostenitor si indreptatirea la reconstituirea dreptului de proprietate, in lipsa cererii adresate Comisiilor de fond funciar 

35. Cerere de inscriere in titlul de proprietate alaturi de ceilalti comostenitori, formulata in termenul de decadere prevazut de lege, dar ulterior momentului la care a fost emis titlul de proprietate. Lipsa cererii de reconstituire a autorului 

36. Renuntare expresa la mostenirea celui care a adus teren in cooperativa agricola de productie. Lipsa calitatii de persoana indreptatita 

37. Vocatie succesorala la mostenirea defunctului. Insuficienta acesteia pentru reconstituirea dreptului de proprietate. Lipsa cererii de reconstituire a dreptului de proprietate pentru diferenta de teren 

38. Modalitatea de renuntare la succesiune. Efecte asupra reconstituirii dreptului de proprietate 

39. Reconstituirea dreptului de proprietate in favoarea unitatii administrativ‑teritoriale. Legalitate. Verificarea calitatii de proprietar asupra bunului

40. Eliberare titlu de proprietate persoanei care nu s‑a inscris in cooperativa agricola de productie si careia nu i s‑a preluat teren de catre stat. Conditii 

41. Completarea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate. Coroborarea ei cu alte inscrisuri pentru determinarea persoanei de pe urma careia s‑a cerut atribuirea dreptului 

42. Conditii pentru constituirea dreptului de proprietate in temeiul prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 18/1991. Necesitatea atribuirii bunului in baza art. 30 din Legea nr. 58/1974 

CAPITOLUL AL III‑LEA. PROCEDURA DE RESTITUIRE 

43. Cerere de reconstituire adresata direct instantei de judecata, in lipsa emiterii hotararii Comisiei judetene de fond funciar. Nesolutionarea cererii in termenul impus de Legea nr. 165/2013. Lipsa de prematuritate. Lipsa dovezii continuitatii dreptului de proprietate

44. Notiunea de cerere formulata in materie de fond funciar, prevazuta de Legea nr. 165/2013 

45. Solicitare de reconstituire adresata direct instantei de judecata. Neparcurgerea procedurii administrative. Inadmisibilitate 

46. Contestatie impotriva hotararii Comisiei locale de fond funciar, adresata instantei de judecata. Inadmisibilitate 

47. Lipsa raspunsului Comisiei de fond funciar la solicitarile adresate de catre instanta de judecata. Neaplicarea mijloacelor procesuale de coercitie. Consecinte asupra solutiei pronuntate de catre instanta in aceste conditii 

48. Propunere incompleta de reconstituire a dreptului de proprietate. Cerere de obligare a Comisiei judetene de fond funciar la solutionarea acesteia. Respingere 

49. Termenul instituit de Legea nr. 1/2000 pentru depunerea cererii de reconstituire. Caractere juridice 

50. Reconstituirea dreptului de proprietate pentru o suprafata de teren mai mica decat cea solicitata. Cerere de constatare a nulitatii absolute a titlului de proprietate. Neparcurgerea etapelor premergatoare. Respingere 

51. Lipsa finalizarii procedurilor administrative. Invocarea incalcarii prevederilor art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventia europeana a drepturilor omului 

52. Tardivitatea formularii cererii de reconstituire. Invocarea unui inscris nou

53. Termene prohibitive declarate neconstitutionale. Consecinte asupra solutiei de prematuritate. Constituirea dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit si anexelor gospodaresti 

54. Termenul de formulare a plangerii indreptate impotriva refuzului de solutionare a cererii de atribuire a terenului aferent constructiei. Lipsa comunicarii solutiei prin scrisoare recomandata. Efecte 

55. Termenul de formulare a plangerii impotriva hotararii Comisiei judetene. Invocarea comunicarii ulterioare a motivarii solutiei de respingere a propunerii inaintate de catre Comisia locala. Cerere de repunere in termenul de formulare a plangerii. Respingere

56. Decaderea din dreptul de completare a dosarelor administrative depuse la Comisia de fond funciar, cu inscrisuri doveditoare. Indivizibilitatea culpei mostenitorilor 

57. Termen rezonabil pentru finalizarea procedurilor administrative de reconstituire a dreptului de proprietate. Trecerea unui interval de 26 de ani. Culpa Comisiilor de fond funciar 

58. Invocarea art. 12 alin. (3) din Legea nr. 165/2013 ca justificare pentru nesolutionarea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate. Pasivitatea autoritatilor. Acces la justitie. Obligarea autoritatilor, conform atributiilor ce le revin, sa continue procedura de reconstituire. Calitatea procesuala pasiva a Agentiei Domeniilor Statului 

59. Proba dreptului de proprietate. Disparitia din rolul fiscal a unei suprafete de teren 

60. Lipsa titlului de proprietate asupra unei teren stapanit in fapt. Nerespectarea termenului de decadere prevazut de Legea fondului funciar pentru reconstituirea dreptului de proprietate 

61. Acceptarea reconstituirii dreptului de proprietate asupra altui amplasament decat cel prevazut in hotararea judecatoreasca de reconstituire. Lipsa culpei Comisiei de fond funciar 

62. Reconstituirea dreptului de proprietate pe un alt amplasament, de pe raza unei alte localitati. Solicitare de anulare a hotararii Comisiei judetene de fond funciar pentru nerespectarea criteriilor de atribuire. Lipsa de finalizare a procedurilor de reconstituire 

63. Litigiu privind modalitatea concreta de reconstituire a dreptului de proprietate, demarat in temeiul Legii nr. 165/2013. Lipsa unei cauze noi in raport cu o judecata anterioara 

64. Titlu de proprietate datat din anul 1928. Lipsa coroborarii acestui titlu cu alte mijloace de proba. Lipsa dovezii preluarii terenului in cooperativa agricola de productie 

65. Dispozitiv cu caracter relativ generic. Neincalcarea atributiilor Comisiilor de fond funciar 

66. Conflictul intertemporal al prevederilor de lege funciara. Aplicabilitatea normelor in timp cu privire la intinderea dreptului si la cererile nesolutionate pana la data aparitiei conflictului 

67. Necomunicarea optiunii de alegere a terenului pe care urmeaza sa se dispuna punerea in posesie. Lipsa culpei persoanei indreptatite

68. Reconstituire sub forma acordarii de despagubiri. Solicitare ulterioara de atribuire prin echivalent. Lipsa interesului. Autoritate de lucru judecat

69. Autoritatea de lucru judecat a unei hotarari judecatoresti ce stabileste suprafata maxima a terenului ce poate face obiectul reconstituirii. Modificarea ulterioara a legislatiei sub acest aspect. Consecinte

70. Cerere de majorare a suprafetelor de teren pentru care s‑a reconstituit deja dreptul de proprietate. Nedepunerea solicitarii si a actelor doveditoare in termenul prevazut de lege. Drepturi distincte prevazute de art. 33 din Legea nr. 1/2000. Tardivitate

71. Anularea propriei hotarari de catre Comisia judeteana de fond funciar. Nelegalitate. Posibilitatea obligarii Comisiilor de fond funciar la plata cheltuielilor de judecata

72. Neintocmirea planurilor parcelare si a lucrarilor de cadastru. Consecinte. Culpa Comisiilor locale de fond funciar

73. Ordinea contestarii hotararilor Comisiilor de fond funciar. Lipsa adresarii contestatiei catre Comisia judeteana 

74. Semnarea „in alb” a procesului‑verbal de punere in posesie. Invocarea propriei culpe. Legalitatea operatiunii de modificare a titlului 

75. Nerespectarea succesiunii etapelor administrative de reconstituire a dreptului de proprietate. Solicitare de reconstituire efectuata dupa eliberarea titlului de proprietate necontestat 

76. Neindeplinirea obligatiei de emitere a titlului de proprietate dupa 25 de ani de la data stabilirii obligatiei prin hotarare judecatoreasca. Intervenirea unor modificari legislative privind procedurile de evidenta cadastrala. Culpa autoritatilor implicate in restituire

77. Cerere de repunere in termen. Motive temeinice. Inaplicabilitatea prevederilor art. 33 din Legea nr. 1/2000 

78. Refuz de punere in posesie si eliberare titlu de proprietate. Incidenta Legii nr. 165/2013 si a actelor normative ulterioare. Justificare 

79. Etapele procedurii de reconstituire a dreptului de proprietate prevazute de Legea nr. 18/1991 si Legea nr. 165/2013 

80. Neindeplinirea obligatiei de inaintare a documentatiei in vederea emiterii titlurilor de proprietate. Daune cominatorii. Incalcarea dreptului de proprietate din perspectiva Conventiei europene a drepturilor omului 

CAPITOLUL AL IV‑LEA. NULITATEA TITLULUI DE PROPRIETATE 

81. Distinctia dintre actiunea in anulare a titlului de proprietate si actiunea in rectificare a acestuia

82. Actiune in anularea titlului de proprietate. Analiza compatibilitatii cu prevederile art. 1 din Protocolul nr. 1 al Conventiei europene a drepturilor omului 

83. Anularea actului de constituire a dreptului de proprietate, emis in baza Legii nr. 18/1991. Controlul judecatoresc al actelor emise de Comisiile de aplicare a legilor fondului funciar. Stabilirea competentei

84. Legitimarea procesuala activa si justificarea interesului in promovarea actiunii in constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate 

85. Titlu de proprietate emis in procedura Legii nr. 18/1991. Natura juridica

86. Admisibilitatea actiunii in constatarea nulitatii. Justificare

87. Neconcordante privind calitatea beneficiarului improprietarii, precum si a suprafetei de teren ce face obiectul titlului de proprietate. Nulitate

88. Rezolutiunea conventiei de dobandire a constructiei. Efecte cu privire la titlul de proprietate dobandit in temeiul Legii nr. 18/1991 asupra terenului aferent. Nulitate 

89. Nulitatea titlului de proprietate intemeiata pe motive de drept comun. Respingerea cererii 

90. Interesul formularii actiunii in anularea titlului de proprietate. Lipsa acestuia

91. Radierea dreptului de proprietate constituit. Anularea titlului de proprietate. Lipsa renuntarii la drept in forma autentica. Efecte 

CAPITOLUL AL V‑LEA. PROCEDURI ULTERIOARE EMITERII TITLULUI DE PROPRIETATE: RECTIFICAREA, MODIFICAREA SI INDREPTAREA ERORILOR

92. Rectificarea titlului de proprietate pentru o suprafata de teren mai mare decat cea reconstituita. Lipsa parcurgerii procedurii prealabile 

93. Solicitare de rectificare a titlului de proprietate ca urmare a noilor delimitari teritoriale intre localitatile limitrofe. Lipsa unor planuri cadastrale actualizate si avizate corespunzator de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara 

94. Indreptarea erorilor materiale intervenite in cuprinsul titlului de proprietate. Procedura administrativa. Refuz de parcurgere 

95. Rectificarea titlului de proprietate cu privire la vecinatati si amplasamentul parcelei, respectiv al tarlalei. Conditii 

96. Hotarare a Comisiei judetene de fond funciar privind diminuarea suprafetei din titlul de proprietate, pe baza unei hotarari judecatoresti. Legalitate. Modificare operata de catre Oficiul de cadastru 

CAPITOLUL AL VI‑LEA. ASPECTE PROCEDURALE 

97. Notiunea de proces funciar. Recurs declarat impotriva unei decizii date intr‑un proces funciar. Inadmisibilitate

98. Inexistenta interesului in solicitarea de anulare a titlului de proprietate, in conditiile neformularii unei cereri de atribuire a terenului 

99. Interes in formularea cererii in anulare a ordinului emis de catre Prefect pentru atribuirea unui teren in proprietate. Lipsa unei cereri de atribuire a terenului ce face obiectul ordinului prefectului, adresata de persoana care a formulat cererea in anulare

100. Lipsa calitatii procesuale active a Comisiei locale de fond funciar in actiunea privind constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate 

101. Calitate procesuala activa. Lipsa calitatii Comisiei locale de fond funciar de a solicita instantei finalizarea procedurii de reconstituire. Lipsa unei competente speciale a unitatii administrativ‑teritoriale de a cere emiterea titlurilor de proprietate pentru particularii de pe teritoriul sau. Imposibilitatea invocarii unui interes public concret 

102. Prezumtia justificarii interesului in formularea actiunii de catre Primar, in calitate de presedinte al Comisiei locale de fond funciar. Inadmisibilitatea actiunii in constatarea nulitatii absolute a hotararii Comisiei judetene de fond funciar, promovata de un participant la procedura de reconstituire a dreptului de proprietate 

103. Coparticiparea procesuala obligatorie a Comisiei locale de fond funciar si a Comisiei judetene de fond funciar intr‑un litigiu privind reconstituirea dreptului de proprietate. Inadmisibilitatea actiunii formulate doar in contradictoriu cu una dintre comisii

104. Cerere de anulare a titlului de proprietate. Necesitatea introducerii in cauza a titularilor dreptului inscris in titlu. Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate. Coparticipare procesuala obligatorie a ambelor Comisii de fond funciar, locala si judeteana 

105. Culpa Comisiilor de fond funciar in derularea procesului. Obligarea la plata cheltuielilor de judecata. Fundamentul acordarii lor

106. Actiune respinsa ca ramasa fara obiect. Obligarea paratelor, in solidar, la plata cheltuielilor de judecata. Culpa procesuala 

107. Legitimarea procesuala activa in exercitarea actiunii in constatarea nulitatii titlului de proprietate. Justificarea unui interes 

108. Cerere de modificare a titlului de proprietate. Coparticipare procesuala obligatorie si necesara 

109. Lipsa calitatii procesuale a Agentiei Domeniilor Statului in cererea de reconstituire a dreptului de proprietate

110. Lipsa calitatii procesuale pasive a unitatii administrativ‑teritoriale in cererea de reconstituire a dreptului de proprietate in natura pe amplasamentul indicat de catre reclamant 

111. Daune cominatorii solicitate dupa intrarea in vigoare a Codului de procedura civila, pentru a determina autoritatea in materia fondului funciar sa execute de indata inmanarea titlului de proprietate sau, dupa caz, punerea efectiva in posesie. Lipsa solicitarii penalitatilor. Corelatia dintre Legea nr. 18/1991 si noul Cod de procedura civila sub aspectul mijloacelor de constrangere a debitorului la executarea unei obligatii ce implica un fapt personal. Inadmisibilitate 

112. Obligarea Comisiei locale de fond funciar, prin incheiere definitiva, in baza dispozitiilor art. 906 alin. (2) CPC, la plata de penalitati pe zi de intarziere pana la punerea in executare a titlului executoriu. Inadmisibilitatea caii de atac a apelului. Cerere privind obligarea Comisiei locale la plata de daune‑interese compensatorii si moratorii si la plata de daune morale 

113. Hotarare judecatoreasca de reconstituirea a dreptului de proprietate nepusa in executare. Pierderea caracterului de titlu executoriu. Intreruperea prescriptiei executarii 

114. Autoritate de lucru judecat. Suprapunere de terenuri, obiectul a doua actiuni distincte. Neindeplinirea conditiilor abuzului de drept 

CAPITOLUL AL VII‑LEA. JURISPRUDENTA OBLIGATORIE A INALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE IN MATERIA FONDULUI FUNCIAR 

115. Rectificarea titlului de proprietate. Procedura administrative reglementata de art. 591 alin. (2) din Legea nr. 18/1991 versus procedura judiciara. Competenta instantei de judecata 

116. Termenul de formulare a cererii de reconstituire a dreptului de proprietate intemeiate pe dispozitiile art. 11 alin. (2)1 coroborate cu cele ale art. 27 alin. (2)1 din Legea fondului funciar nr. 18/1991. Aplicarea prevederilor art. 11 alin. (4) din Legea nr. 18/1991, care impun obligatia de a depune si inregistra la primarie cererea de stabilire a dreptului de proprietate in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 18/1991, termen prelungit, succesiv, pana la data de 30.11.2005. Lipsa stabilirii unui termen de formulare 

117. Cereri inaintate de comisiile de fond funciar la comisiile de aplicare a Legii nr. 10/2001, in baza art. 43 din Legea nr. 165/2013. Stabilirea calitatii de persoana indreptatita la masuri reparatorii. Legea aplicabila 

118. Mostenitorii care beneficiaza de repunerea in termenul de acceptare a mostenirii, in temeiul art. 13 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 

119. Calitatea procesuala activa a Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva in cadrul plangerilor formulate in procedura prevazuta de art. 53 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, impotriva hotararilor comisiilor judetene emise in procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere si al actiunilor in constatarea nulitatii absolute a actelor de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, intemeiate pe dispozitiile art. III din Legea nr. 169/1997 

120. Trecerea terenurilor aflate in administrarea institutiilor prevazute de art. 9 alin. (1) si (1)1 din Legea nr. 1/2000 din domeniul public al statului in domeniul privat al unitatii administrativ‑teritoriale, prin hotarari ale Comisiilor judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, in vederea reconstituirii dreptului de proprietate pe vechile amplasamente in favoarea fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora. Obligativitatea parcurgerii procedurii de trecere a terenurilor din domeniul public in domeniul privat, prin hotarare a Guvernului

121. Teren aferent locuintei trecute in proprietatea statului, redobandite pe temeiul Legii nr. 112/1995. Drept de creanta la dobandirea acestuia

122. Natura juridica a dreptului asupra terenului reprezentand sesie bisericeasca: drept de proprietate/drept de folosinta. Conditie pentru recunoasterea calitatii titularului de persoana indreptatita 

123. Caz de constituire a dreptului de proprietate. Termenul de formulare a cererilor de constituire de catre categoria de beneficiari prevazuta expres de Legea nr. 212/2008 privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 

124. Regimul juridic al terenurilor din intravilanul localitatilor, ramase la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale de la persoanele care au decedat si/sau nu au mostenitori. Abrogarea dispozitiilor art. 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata 

125. Constituirea dreptului de proprietate in temeiul art. 21 din Legea nr. 18/1991, republicata, fara ca beneficiarul titlului sa isi indeplineasca obligatia de stabilire a domiciliului pe raza localitatii unde s‑a atribuit terenul. Sanctiunea aplicabila 

126. Aplicabilitatea dispozitiilor Legii nr. 165/2013 in situatia in care, anterior intrarii in vigoare a acestei legi, persoanele indreptatite la reconstituirea dreptului de proprietate in baza cererilor formulate in temeiul legilor fondului funciar au cesionat unor terte persoane drepturile ce decurg din hotarari ale Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor 

127. Cereri in constatarea nulitatii absolute formulate de primar, in calitate de presedinte al Comisiei locale de fond funciar, in temeiul art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997. Inaplicabilitatea cerintei „interesului legitim”, prevazuta de art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997

128. Restituirea pe un alt amplasament a terenurilor agricole si fostilor proprietari, persoane juridice, sau succesorilor acestora, dupa validarea dreptului lor de proprietate de catre Comisiile judetene, respectiv Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti

129. Natura juridica a planului parcelar, prin raportare la prevederile art. 27 alin. (1), (2) si (4)1 din Legea nr. 18/1991. Cerere formulate in contradictoriu cu Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate, de anulare a unui plan parcelar care a stat la baza intabularii dreptului de proprietate ce a fost stabilit in baza Legii nr. 18/1991 in favoarea unor terte persoane. Admisibilitatea actiunii in anularea planului parcelar. Inadmisibilitatea sesizarii in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept 

130. Modul de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. III alin. (2)4 din Legea nr. 169/1997 privind cerintele concrete in care poate fi solicitat si obtinut pretul actualizat al unui teren vandut in baza unui titlu constatat nul ulterior vanzarii, prin explicitarea sintagmelor „Vanzari succesive ale terenurilor” si „pretul actualizat” 

131. Aplicarea in timp a normelor de ordine publica ce reglementeaza nulitatea absoluta. Nulitati introduse ulterior in Legea nr. 169/1997. Nulitate virtuala existenta ca atare de la data adoptarii actului normativ si care a fost doar formalizata ulterior, prin modificarile aduse in baza Legii nr. 247/2005. Interpretarea sintagmei „fondul bisericesc al cultului”. Interpretarea sintagmei „a avut in proprietate”. Atribuirea in proprietate catre structurile de cult mentionate in alin. (2) al art. 29 al Legii nr. 1/2000. Conditia ca aceste structuri de cult, iar nu cultul religios de care ele apartin, sa fi avut in folosinta, in administrare sau in inzestrare terenuri cu destinatie forestiera. Inlaturarea aplicarii sanctiunii nulitatii absolute a titlului de proprietate, in temeiul prevederilor art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventia europeana a drepturilor omului si al jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului 

Detalii tehnice
Data aparitiei16 feb. 2022
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini536
Format165x235 mm
Editiea 2-a
Tip copertaCarte brosata
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON