Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Buna credinta. Vol. I Practica judiciara. Vol. II Hotarari ale CEDO

ISBN/ISSN: 978-973-1836-08-9
Editura: Hamangiu
3,90 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata
Incidenta in cazul unor institutii de drept precum proprietatea, incheierea si executarea contractelor sau casatoria, buna-credinta reprezinta un principiu de baza al dreptului civil, fara de care nu ar fi posibila derularea in conditii normale a raporturilor dintre subiectii de drept.

Lucrarea de fata reuneste cele mai relevante solutii din practica Inaltei Curti de Casatie si Justitie in cauze in care cel putin una dintre parti a fost de buna-credinta sau, dimpotriva, cand cel putin una dintre parti a incheiat un act juridic cu incalcarea drepturilor celeilalte parti sau ale unor terti.

Cele 150 de decizii sunt grupate in functie de natura actului incheiat de parti sau de calitatea partii care invoca buna-credinta si sunt insotite de note si comentarii acolo unde au intervenit modificari legislative sau unde s-a considerat ca solutia pronuntata are la baza o interpretare care nu corespunde textului de lege aplicabil.

Jurisprudenta nationala este insotita de 13 hotarari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului pronuntate impotriva Romaniei, printre care si cele mai recent publicate in Monitorul Oficial, in care s-a pus si problema bunei sau relei-credinte a partilor.

Capitolul I. Drept civil 

§1. Accesiune imobiliara. Constructor de buna / rea-credinta

1. Constructor de buna-credinta. Calitate care da dreptul la dezdaunari si nu confera drept de proprietate asupra lucrarilor efectuate

2. Litigiu prin care s-a constituit servitutea de trecere, purtat intre beneficiar si autorul constructorului care impiedica folosirea acesteia. Criterii de apreciere a bunei / relei-credinte a constructorului pe terenul asupra caruia s-a constituit servitutea de trecere

3. Situatia in care statul a mai edificat un etaj (constituind o unitate locativa) dupa preluare, pe care l-a si instrainat anterior desfiintarii titlului de preluare a restului de constructie si a terenului aferent

4. Constructii edificate pe terenul altei persoane. Existenta unei hotarari anterioare privind dreptul de proprietate. Buna sau reaua-credinta a constructorului

5. Necesitatea dovedirii calitatii de constructor, prealabil verificarii bunei sau relei-credinte

6. Data la care se apreciaza buna-credinta. Data edificarii constructiilor si lucrarilor

7. Constructor de rea-credinta. Edificarea unei constructii fara autorizatie de construire 

§2. Actiune pauliana 

8. Actiune pauliana. Coniventa frauduloasa. Rea-credinta 

§3. Actiune redhibitorie 

9. Conditii privind actiunea redhibitorie. Efecte. Buna sau reaua-credinta a vanzatorului 

§4. Actiune in rectificare si in prestatie tabulara 

10. Actiune in prestatie tabulara impotriva tertului dobanditor al imobilului. Relevanta bunei sau a relei-credinte a acestuia

11. Actiune in rectificarea cartii funciare intemeiata pe Decretul-lege nr. 115/1938 impotriva subdobanditorului de buna-credinta. Termen de formulare

12. Actiune in rectificare de carte funciara in temeiul Decretului-lege nr. 115/1938. Efecte fata de tertele persoane care au dobandit de buna-credinta si prin act juridic cu titlu oneros un drept real, intemeindu-se pe cuprinsul cartii funciare

13. Regim de carte funciara. Inscrierea dreptului de proprietate al vanzatorului. Irelevanta in cazul in care s-a cunoscut ca inscrierea este inexacta

§5. Actiune in revendicare imobiliara

14. Actiune in revendicare. Operatiune de comparare a titlurilor. Criterii. Lipsa de relevanta juridica a bunei-credinte la incheierea actului juridic subsecvent

15. Actiune in revendicare formulata de fostul proprietar impotriva subdobanditorului imobilului preluat in mod abuziv de catre stat. Buna-credinta a tertului dobanditor, criteriu de preferinta intre titlurile opuse 

16. Actiune in revendicare imobiliara. Nulitate. Cerere introdusa anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 10/2001. Dispozitii legale aplicabile in aprecierea bunei/relei-credinte. Dispozitiile de drept comun

17. Actiune in revendicare imobiliara. Nulitate. Cerere introdusa anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 10/2001. Dispozitii legale aplicabile. Aprecierea bunei-credinte in temeiul art. 45 alin. (2) [fostul art. 46 alin. (2)] din Legea nr. 10/2001

18. Actiune in revendicare imobiliara. Nulitate. Cerere introdusa anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 10/2001. Dispozitii legale aplicabile. Prevederea din legea speciala constituie o preluare a unor principii de drept, consolidate in Codul civil 

19. Actiune in revendicare imobiliara impotriva neposesorului. Imposibilitatea analizarii valabilitatii titlului de instrainare si a comparatiei titlurilor, in conditiile in care detinatorul imobilului nu a fost chemat in judecata

20. Actiune in revendicare imobiliara formulata exclusiv impotriva neposesorului. Cerere de interventie in interes propriu formulata de catre subdobanditori, de constatare a dobandirii imobilului cu buna-credinta. Efecte

§6. Autoritate de lucru judecat

21. Autoritate de lucru judecat. Imposibilitatea reanalizarii bunei-credinte la data incheierii actului, in cazul in care acest lucru a format anterior obiectul de analiza in fata instantei, fiind solutionat definitiv si irevocabil 

§7. Contract de vanzare-cumparare

7.1. Titlul reclamantului in actiunea in revendicare. Buna/rea-credinta la incheierea actului de instrainare subsecvent. Ordinea de analizat

22. Dovada calitatii de proprietar a reclamantului prevaleaza analizarii bunei-credinte la incheierea actului

7.2. Contract de vanzare-cumparare avand ca obiect imobile ce cad sub incidenta art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 10/2001. Relevanta bunei-credinte

23. Necostitutionalitatea art. 46 alin. (3) din Legea nr. 10/2001

7.3. Cerere de restituire in temeiul Legii nr. 10/2001 si de nulitate a contractului avand ca obiect imobil ce intra sub incidenta legii. Ordinea de solutionare

24. Imobile care cad sub incidenta Legii nr. 10/2001. Nulitatea actului de instrainare, chestiune prejudiciala. Efecte privind dreptul dedus procedurii administrative de restituire a unor asemenea bunuri

7.4. Elemente de apreciere a bunei/relei-credinte

25. Actiune in revendicare promovata de catre fostul proprietar al imobilului, ulterior incheierii actului de vanzare-cumparare asupra acestuia 

26. Actiune in revendicare a imobilului respinsa in mod irevocabil anterior cumpararii imobilului in conditiile Legii nr. 112/1995

27. Actiune in revendicare aflata pe rolul instantei la data incheierii contractului de vanzare-cumparare 

28. Actiune in revendicare aflata pe rolul instantei, notata pe versoul cererii de cumparare a apartamentului

29. Actiune in revendicare pe rolul instantei. Tert dobanditor al carui asociat unic si-a desfasurat activitatea la societatea vanzatoare, parat in actiunea in revendicare 

30. Actiune in revendicare perimata. Contract de vanzare-cumparare incheiat dupa perimarea primei actiuni si inainte de promovarea unei alte actiuni in revendicare

31. Chirias cumparator intervenient in procesul de revendicare a imobilului preluat de stat 

32. Clauza de exonerare totala de raspundere a vanzatorului

33. 1. Contract de vanzare-cumparare incheiat in temeiul Legii nr. 112/1995, in baza unei hotarari judecatoresti pronuntate in acest sens

33. 2. Preluare cu titlu a imobilului. Excluderea analizarii actului ulterior, ca act subsecvent, in cazul nedesfiintarii titlului vanzatorului

34. Contract de vanzare-cumparare incheiat in temeiul Legii nr. 112/1995. Conditia detinerii de catre cumparator a calitatii de chirias

35. Cerere de restituire in natura a imobilului preluat de stat formulata de fostul proprietar in temeiul Legii nr. 112/1995, nesolutionata la data incheierii contractului de vanzare-cumparare

36. Cerere de restituire in natura formulata in temeiul Legii nr. 112/1995. Cerere formulata de altcineva decat reclamantii fosti proprietary 

37. Cerere de restituire in natura formulata in temeiul Legii nr. 112/1995, respinsa si necontestata. Contract de vanzare-cumparare incheiat ulterior

38. Cerere de restituire in natura formulata in temeiul Legii nr. 112/1995 nesolutionata, cunoscuta de catre cumparatori 

39. Cerere pentru acordare de despagubiri adresata Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 112/1995

40. Contract de vanzare-cumparare incheiat anterior anului 1989. Aprecierea bunei-credinte

41. Contract incheiat in temeiul Decretului-lege nr. 61/1990 pentru un imobil preluat de stat de la fostul proprietar 

42. Contract de vanzare-cumparare incheiat in temeiul Decretului nr. 61/1990 pentru un imobil construit de stat, alaturat imobilului preluat de la fostul proprietar, dupa data preluarii. Irelevanta bunei sau a relei-credinte a dobanditorului 

43. Imobil nationalizat. Regim de carte funciara. Necesitatea inscrierii dreptului de proprietate al statului 

44. Cumparatori care au cunoscut demersurile de redobandire a proprietatii intreprinse de catre fostul proprietar

45. Declaratie a cumparatorilor prin care acestia arata ca au luat cunostinta de faptul ca imobilul a facut obiectul unui litigiu si ca inteleg sa cumpere pe riscul lor 

46. Desfiintarea titlului vanzatorului, urmare a unei cai extraordinare de atac, anterior incheierii actului de vanzare-cumparare 

47. Desfiintarea titlului vanzatorului, urmare a unei cai extraordinare de atac, ulterior incheierii actului de vanzare-cumparare 

48. Imobil cumparat si revandut, succesiv

49. Imobil restituit prin hotarare judecatoreasca. Drept de proprietate transcris in registrul de inscriptiuni la data incheierii contractului de vanzare-cumparare. Consecinte

50. Imobil achizitionat prin procedura executarii silite, anterior oricarui demers de redobandire a acestuia 

51. Inexistenta pe rolul instantei a unui proces in revendicare sau a unei notificari din partea fostului proprietar

52. Inexistenta vreunui demers de redobandire a proprietatii din partea fostului proprietar. Intabularea proprietatii statului in cartea funciara. Irelevanta, sub aspectul bunei-credinte, a analizarii valabilitatii titlului statului de catre tertul dobanditor

53. Instrainarea de catre chiriasii cumparatori a unei locuinte dupa 1 ianuarie 1990 

54. Contract incheiat in temeiul Legii nr. 112/1995. Incheierea actului de instrainare inainte de expirarea termenului de formulare a notificarilor conform Legii nr. 10/2001

55. Dobandirea unei locuinte dupa data de 1 ianuarie 1990 

56. 1. Litigiu dintre reclamanti si debitorul din executarea silita, precum si dreptul de proprietate al reclamantilor notate in cartea funciara la data incheierii actului

56. 2. Opozabilitatea hotararii judecatoresti de anulare a titlului vanzatorului adjudecatar 

57. Notificarea cumparatorului de catre fostul proprietar anterior incheierii contractului de vanzare-cumparare. Notarea in cartea funciara a dreptului de proprietate al fostului proprietar

58. Notificarea tertului dobanditor la o alta adresa 

59. Notificarea tertilor dobanditori. Conditii 

60. Contract incheiat in temeiul Legii nr. 112/1995. Recunoasterea tertului dobanditor in sensul ca aflase de intentia fostului proprietar de a redobandi imobilul

61. Insuficienta nevalabilitatii titlului instrainatorului in aprecierea valabilitatii actului de instrainare

62. Vanzatorul si cumparatorul – parti in actiunea in revendicare aflata pe rolul instantei

63. Vanzatorul notificat si parat in actiunea in revendicare aflata pe rolul instantei de judecata. Cumparator instiintat de fostul proprietar. Irelevanta privatizarii vanzatorului dupa vanzare

7.5. Error communis facit ius

64. Eroare cu privire la calitatea de proprietar a vanzatorului, care trebuie sa fie comuna si invincibila, imposibil de prevazut si de inlaturat, precum si buna-credinta a subdobanditorului, care trebuie sa fie lipsita de orice culpa sau indoiala imputabila 

7.6. Cauza ilicita

65. Cauza ilicita. Conditii. Rea-credinta a ambelor parti contractante

7.7. Data la care se apreciaza buna/reaua-credinta

66. Data in raport de care se apreciaza valabilitatea unui act juridic si, implicit, buna/reaua-credinta. Data incheierii contractului

7.8. Parti contractante. Persoana in raport de care se analizeaza buna/reaua-credinta 

67. Partea in raport de care se apreciaza buna-credinta la incheierea unui contract de vanzare-cumparare avand ca obiect un imobil preluat in mod abuziv de catre stat. Dobanditorul imobilului 

68. Cauza ilicita. Partea in raport de care se apreciaza buna-credinta. Ambele parti contractante 

7.9. Nulitatea contractului de vanzare-cumparare si revendicare prin comparare de titluri. Ordine de solutionare 

69. Nulitate si revendicare. Nulitatea – chestiune prejudiciala 

7.10. Vanzarea-cumpararea unui bun aflat in indiviziune 

70. Valabilitatea unui contract de vanzare-cumparare a unui bun indiviz, incheiat de catre un coindivizar. Norme aplicabile. Norme proprii starii de indiviziune 

§8. Contract de concesiune 

71. Nulitate. Elemente de apreciere a bunei-credinte. Notificarea formulata de fostul proprietar in temeiul Legii nr. 10/2001

§9. Contract de garantie imobiliara

72. Constitutor evins la data constituirii ipotecii. Efecte 

§10. Contract de inchiriere 

73. Contract incheiat cu incalcarea art. 44 din O.U.G. nr. 40/1999. Irelevanta bunei-credinte

74. Reziliere contract in conditiile art. 35 din O.U.G. nr. 44/1999. Relevanta bunei-credinte

§11. Contract cu titlu gratuit

75. Transmiterea imobilului cu titlu gratuit. Irelevanta bunei-credinte a subdobanditorului

§12. Contract de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere

76. Executarea conventiei cu buna-credinta. Invocarea propriei culpe in neexecutarea unui contract de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere. Efecte

§13. Drepturi si obligatii civile

77. Exercitare cu buna-credinta. Donatie deghizata

§14. Executare silita

78. Eecutarea cu buna-credinta si in echitate a obligatiilor. Eroziune monetara

79. Executare silita. Invocarea bunei-credinte

§15. Fructe civile 

80. 1. Constructor de buna-credinta. Dreptul de optiune intre modalitatile legale de dezdaunare apartine proprietarului si nu constructorului 

80. 2. Fructe civile. Situatia posesorului de buna sau de rea-credinta. Data incetarii bunei-credinte. Data formularii actiunii in revendicare

81. Elemente de apreciere a cuantumului fructelor civile. Data incetarii bunei-credinte. Data cunoasterii viciilor titlului

82. Conditii privind dobandirea fructelor civile. Situatia posesorului de buna sau de rea-credinta. Posesorul nu poate conditiona buna sa credinta de natura actiunii formulate impotriva sa

§16. Posesie

83. Posesie de buna-credinta. Bun mobil. Efecte

84. Posesor de buna-credinta. Drept de retentie 

§17. Prescriptie achizitiva

85. Uzucapiune de 30 de ani. Conditii. Nerelevanta bunei-credinte sau a relei-credinte

86. Uzucapiunea de 20 de ani. Insuficienta existentei bunei-credinte pentru dobandirea dreptului de proprietate

87. Drept de proprietate dobandit prin uzucapiunea de 10-20 ani. Conditia existentei bunei-credinte

88. Uzucapiune de 10 ani. Regim de carte funciara. Aplicabilitatea dispozitiilor Decretului-lege nr. 115/1938 si nu a art. 1895 C. civ.

§18. Preluarea imobilului de catre stat pentru neplata impozitelor. Relevanta stabilirii persoanei careia ii revenea sarcina platii 

89. Preluare imobil pentru neplata impozitelor. Buna-credinta. Persoana in sarcina careia era obligatia de plata a impozitelor

§19. Raspundere pentru evictiune 

90. Influenta bunei sau relei-credinte asupra intinderii raspunderii vanzatorului in cadrul raspunderii pentru evictiune

91. Cunoasterea cauzei evictiunii de catre cumparator. Reaua-credinta a cumparatorului inlatura raspunderea pentru evictiune a vanzatorului. Continutul actului de procedura in raport de care se apreciaza reaua-credinta

§20. Acte juridice incheiate de societati comerciale

92. Acte de vanzare-cumparare actiuni. Dispozitii legale aplicabile

93. Reorganizarea si transformarea unei persoane juridice. Certificat de atestare a dreptului de proprietate. Neincidenta art. 46 din Legea nr. 10/2001 

Capitolul al II-lea. Drept procesual civil

§1. Competenta de solutionare 

94. Cerere prin care se solicita constatarea nulitatii contractului de vanzare-cumparare incheiat in baza Legii nr. 112/1995, inclusiv din perspectiva lipsei bunei-credinte la data incheierii actului de instrainare. Cerere de restituire in natura in temeiul Legii nr. 10/2001. Competenta de solutionare a cererii de nulitate

95. Cerere de despagubiri pentru imbunatatiri aduse imobilului preluat in mod abuziv de stat si restituit fostului proprietar. Competenta de solutionare. Instanta de drept comun 

96. Competenta. Actiune pentru restituirea fructelor unui imobil. Irelevanta naturii imobilului

§2. Calitate procesuala

97. Imbunatatiri aduse imobilului preluat in mod abuziv de stat si restituit fostului proprietar. Cerere formulata in temeiul Legii nr. 10/2001. Calitate procesuala pasiva

98. Imobil cu alta destinatie decat cea de locuinta. Imbunatatiri efectuate de detinatorul imobilului restituit fostului proprietar. Calitate procesuala pasiva. Norme legale aplicabile 

§3. Citarea partilor din actul juridic 

99. Contract de vanzare-cumparare. Nulitate. Necesitatea citarii tuturor partilor contractante chemate in judecata pentru analizarea valabilitatii contractului si a bunei/ relei-credinte la incheierea acestuia

100. Analizarea bunei-credinte. Necesitatea citarii legale a tuturor partilor. Imposibilitatea analizarii bunei-credinte de catre instanta de control judiciar in cazul solutionarii cauzei cu lipsa de procedura

§4. Probe 

101. Prezumtia de buna-credinta. Sarcina probei

102. Probe. Marturisire. Caracterul fraudulos si reaua-credinta la facerea acesteia

§5. Cerere de interventie

103. Cerere de interventie a tertilor dobanditori. Aprecierea bunei-credinte a acestora in apelul declarat de parat. Inadmisibilitate

104. Cerere de interventie formulata de catre cumparator in fata instantei de apel. Calificarea  cererii. Imposibilitatea formularii unei cereri de interventie in nume propriu, prin care se invoca buna-credinta in dobandirea imobilului, in fata instantei de apel 

§6. Cerere noua prin care se invoca buna-credinta, formulata in caile de atac

105. Buna-credinta la incheierea contractului invocata pentru prima data in dosarul de recurs. Cerere noua. Inadmisibilitate

§7. Data de la care curge termenul de formulare a unei actiuni in nulitate, a unei actiuni pentru plata contravalorii imbunatatirilor aduse la imobil. Data de sfarsit al termenului 

106. Termenul de formulare a unei actiuni in nulitate si, implicit, de analizare a bunei-credinte la incheierea unui act juridic din perspectiva art. 45 (fost art. 46) din Legea nr. 10/2001. Data de la care curge termenul. Data intrarii in vigoare a legii

107. Data de la care curge termenul de invocare a nulitatii, prevazut de Legea nr. 10/2001. Data intrarii in vigoare a acestei legi. Situatii exceptionale de depasire a termenului

108. Invocarea bunei-credinte pe cale de actiune sau de exceptie. Obligativitatea respectarii termenului in ambele situatii 

109. Termen de exercitare a actiunii in nulitatea actelor juridice avand ca obiect imobile ce cad sub incidenta Legii nr. 10/2001. Raportul dintre o norma speciala si o norma generala. Aplicabilitatea normei speciale

110. Nulitatea unui contract de vanzare-cumparare solicitata in cadrul unui proces aflat pe rolul instantei de judecata. Termen de exercitare, din perspectiva Legii nr. 10/2001 si a dispozitiilor Codului de procedura civila

111. Data pana la care se poate invoca buna-credinta / reaua-credinta la incheierea actului. Efectele depasirii termenului legat stipulat in acest sens de Legea nr. 10/2001 

112. Constructor de buna-credinta. Drept de creanta. Termen de prescriptie

113. Actiune in revendicare mobiliara. Termen de exercitare a actiunii in cazul in care posesia nu este fondata pe buna-credinta

§8. Exercitarea cu buna-credinta a drepturilor procesuale

114. Actiune in constatare. Opozitia paratului care nu pretinde si nici nu are un drept propriu asupra imobilului obiect al litigiului 

115. Cerere pentru amanarea judecatii cauzei pentru lipsa de aparare 

116. Suspendarea judecatii cauzei in conditiile art. 244 C. proc. civ. Caracter facultativ. Dispunerea masurii corelativ cu exercitarea cu buna-credinta a drepturilor procesuale ale partilor

117. Chemarea in judecata a unei persoane decedate

§9. Suspendarea procedurii administrative prevazute de Legea nr. 10/2001 si suspendarea judecatii cererii in anulare 

118. Suspendarea procedurii de restituire in temeiul Legii nr. 10/2001 si suspendarea judecatii cererilor de anulare a contractelor de vanzare-cumparare. Ordine de dispunere

§10. Amenda judiciara

119. Incheiere de aplicare a unei amenzi civile pentru formularea unei cereri de recuzare cu rea-credinta. Cale de atac 

120. Introducerea, cu rea-credinta, a unei cereri vadit netemeinice

§11. Stabilirea bunei-credinte. Rolul activ al magistratului 

121. Importanta stabilirii bunei-credinte. Rolul activ al instantei

§12. Hotarare judecatoreasca. Motivare 

122. Motivarea in fapt si in drept a bunei/relei-credinte. Necesitate 

§13. Cerere de recurs. Motivare 

123. Cerere de recurs. Nulitate 

124. Cerere de recurs. Motivul prevazut de art. 304 pct. 10 C. proc. civ. Caracterul hotarator al probei neavute in vedere de instanta

§14. Contestatie in anulare 

125. Eroare materiala. Buna-credinta apreciata in raport de clauza contractuala prin care cumparatorii i-au exonerat de raspundere pentru evictiune pe vanzatori. Neincidenta art. 318 C. proc. civ

126. Contestatie in anulare. Motive de recurs necercetate. Conditii 

§15. Revizuire

127. Articolul 322 pct. 5 C. proc. civ. Act nou relativ la buna-credinta retinuta la solutionarea cauzei 

128. Articolul 322 pct. 6 C. proc. civ. Conditii de admisibilitate 

129. Articolul 322 pct. 7 C. proc. civ. Conditii de admisibilitate. Neinvocarea in cadrul celui de-al doilea litigiu a autoritatii de lucru judecat

130. Revizuire. Articolul 322 pct. 7 C. proc. civ. Conditii de admisibilitate. Identitate de obiect, parti si cauza

§16. Natura actiunii de constatare a dobandirii dreptului de proprietate

131. Actiune in constatarea dreptului de proprietate asupra unei constructii. Natura patrimoniala a actiunii

Capitolul al III-lea. Dreptul familiei 

132. Nulitatea casatoriei. Buna-credinta a sotilor. Efecte 

133. Nulitate casatorie. Dol prin reticenta. Probe 

Capitolul al IV-lea. Acte sau fapte de comert. Proces-verbal de contraventie

134. Acte de comert. Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor. Efectuarea de acte sau fapte de comert cu buna-credinta. Probe 

Capitolul al V-lea. Dreptul muncii 

135. Desfacerea contractului de munca. Indeplinirea obligatiilor de serviciu cu buna-credinta 

Capitolul al VI-lea. Dreptul proprietatii intelectuale 

136. Marca. Anulare pentru inregistrare cu rea-credinta. Termen de formulare

137. Marca. Cerere de inregistrare a marcii formulata cu rea-credinta. Elemente de apreciere a relei-credinte la inregistrarea marcii. Nerelevanta faptului ca titularul marcii a avut ideea crearii acesteia sau a contribuit exclusiv sau decisiv la crearea machetelor ei 

138. Marca. Actiune de anulare a marcii pentru inregistrare cu rea-credinta. Elemente de apreciere a relei-credinte. Relatii comerciale anterioare, aceeasi nationalitate, identitatea semnelor grafice ale marcilor, somatia de incetare a activitatii comerciale 

139. Marca. Cerere de inregistrare cu rea-credinta. Data si elemente de apreciere a relei-credinte. Neintelegeri intre asociati si cunoasterea utilizarii semnelor similare de catre partenerul strain pentru acelasi gen de produse sau servicii

Index alfabetic 

Detalii tehnice
Data aparitiei27 sept. 2007
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini952
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penala. Legile de executare actualizat 7 februarie 2014

Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penala. Legile de executare actualizat 7 februarie 2014

Legea de punere in aplicare, reglementarea anterioara, legislatie conexa, index alfabetic
17,30 RON
Indisponibila
Imagine Contractul de intretinere
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
NOU
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON