Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Exceptiile de procedura in procesul civil

Practica judiciara
ISBN/ISSN: 978-606-522-241-0
Editura: Hamangiu
31,80 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata
  In prezenta lucrare veti gasi adunate spete relevante din ultimii ani, de la instante de toate gradele, care solutioneaza aspecte legate de principalele exceptii de procedura ce pot fi invocate intr-un proces civil: necompetenta, netimbrare, tardivitate, lipsa calitatii de reprezentant, nulitati procedurale, nelegala compunere a instantei, incompatibilitate si recuzare, perimare, conexitate si litispendenta.
  Culegerea cuprinde si spete in materia exceptiei de neconstitutionalitate si a chestiunilor prejudiciale in dreptul Uniunii Europene, incluse aici pentru ca impun solutionarea prioritara fata de fondul cauzei, asemanandu-se astfel cu institutia exceptiilor procesuale.

Capitolul I. Exceptia de necompetenta

1. Cerere avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a unui contract de vanzare-cumparare, in care una dintre parti este o persoana juridica

2. Cerere avand ca obiect raspunderea patrimoniala a statului pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare

3. Actiune pentru anularea hotararii Comisiei Judetene pentru Protectia Copilului

4. Plangeri impotriva hotararilor comisiilor de fond funciar

5. Competenta materiala. Cerere de restituire in natura a unor bijuterii confiscate, formulata de o persoana cu domiciliul in strainatate 

6. Actiune in anularea actelor de instrainare a spatiilor comerciale care cad in sfera de aplicare a Legii nr. 10/2001, cand cererile de anulare sunt formulate impreuna cu cererea de atacare a dispozitiei emise de autoritatea administrativa

7. Legea nr. 10/2001. Calea de atac impotriva actului emis in faza administrativa a procedurii. Competenta materiala exclusiva

8. Competenta de solutionare a cererii de obligare a Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor la emiterea deciziei si titlului de despagubire

9. Competenta judecatoriei de a solutiona litigiul in prima instanta, avand ca obiect actiunea in sistarea procedurilor de inchiriere si instrainare-privatizare a unui imobil, intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 10/2001

10. Contestatie la executare vizand anularea unui contract de garantie imobiliara. Natura comerciala a cauzei

11. Instanta competenta pentru solutionarea cererii de investire cu formula executorie a unui bilet la ordin

12. Competenta instantei de validare a popririi

13. Competenta de solutionare a actiunii prin care se solicita constatarea nulitatii absolute a unui proces-verbal emis de executorul judecatoresc. Natura litigiului 

14. Competenta materiala. Cerere de suspendare provizorie in materia executarii bancare

15. Mostenire. Pasiv succesoral. Exceptia necompetentei teritoriale ridicata de creditorul succesiunii

16. Competenta materiala a instantei de judecata raportata la calitatea angajatului de functionar public 

17. Cerere de revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 322 pct. 2 si 7 C. proc. civ. 

18. Recurs declarat impotriva incheierii de trimitere a cauzei la o alta sectie a aceleiasi instante, pentru necompetenta functionala. Inadmisibilitate 

19. Prorogare judecatoreasca de competenta in recurs ca urmare a trimiterii cauzei spre rejudecare in apel la o alta instanta de acelasi grad. Efecte asupra trimiterii spre rejudecarea fondului

20. Competenta materiala. Stabilirea competentei in raport de dispozitii care ulterior au fost declarate neconstitutionale 

Capitolul al II-lea. Exceptia de netimbrare 

21. Exceptia de netimbrare a cererii de chemare in judecata – exceptie absoluta si dirimanta. Solutionarea cauzei

22. Exceptia de netimbrare a cererii de repunere pe rol. Neindicarea cuantumului exact al taxei datorate 

23. Plata taxei de timbru. Obligatia instantei 

24. Refuzul de a achita taxa de timbru 

25. Taxe judiciare de timbru. Respingerea cererii de reexaminare. Consecinte

26. Efectul nedeterminarii cuantumului unui capat de cerere si netimbrarii acestuia asupra actiunii – considerata ca un tot unitar – in interpretarea art. 20 alin. (4) din Legea nr. 146/1997

27. Timbrajul pentru un capat de cerere admis printr-o hotarare intrata in puterea lucrului judecat 

28. Citarea contradictorie, cu mentiuni diferite privind timbrajul nu respecta dispozitiile art. 20 din Legea nr. 146/1997. Scutirea de la plata taxelor judiciare de timbru a functionarilor publici

29. Evacuare. Calificarea cererii de chemare in judecata drept actiune in revendicare. Stabilirea timbrajului la valoare 

30. Neplata taxei judiciare de timbru, in lipsa unei scutiri legale. Sanctiune 

31. Scutirea de la plata taxelor de timbru a persoanelor cu handicap, pentru cererile ce urmaresc stabilirea drepturilor lor decurgand din aceasta calitate

32. Despagubiri civile pentru daunele morale si materiale ce izvorasc dintr-o fapta penala

33. Imobil preluat de Statul Roman fara titlu valabil. Revendicare. Timbrarea actiunii

34. Actiune in pretentii. Obligativitatea timbrarii cererii de recurs de catre institutii publice in cazul in care obiectul cauzei nu este reprezentat de venituri publice 

35. Restrangerea dreptului la libera circulatie in baza Legii nr. 248/2005. Aplicarea dispozitiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 

36. Actiune in reziliere a contractului de inchiriere a apartamentului restituit conform Legii nr. 10/2001

37. Despagubiri solicitate Statului Roman. Situatie in care scutirea prevazuta de art. 15 lit. o) din Legea nr. 146/1997 nu opereaza

38. Respingerea unei cereri de acordare a asistentei judiciare gratuite sub forma scutirii de la plata taxei judiciare de timbru, ca urmare a nedovedirii motivelor de scutire. Neachitarea taxei judiciare de timbru

39. Incidenta concomitenta in cauza a dispozitiilor art. 242 pct. 2 C. proc. civ. si art. 20 din Legea nr. 146/1997. Ordine de solutionare

40. Obligatia achitarii taxei judiciare de timbru nu are caracter personal. Obligatia instantei 

41. Obligatia achitarii taxei judiciare de timbru. Apelant arestat 

42. Notificarea obligatiei de timbrare a apelului. Neregularitatea procedurii de citare pentru termenul cand s-a judecat apelul, prin emiterea citatiei la o adresa incompleta, urmata de afisarea pe usa unui apartament necunoscut 

43. Taxe legal datorate a caror achitare anticipata este prevazuta prin norme fiscale imperative. Cerere formulata de apelanta in temeiul art. 156 C. proc. civ.

44. Invocarea in recurs a faptului platii taxelor solicitate si expedierii catre instanta a dovezilor de plata. Depunere si inregistrare la instanta dupa pronuntarea hotararii judecatoresti recurate

45. Obligatia achitarii taxei judiciare de timbru. Aspecte legate de accesul la justitie si conformitatea cu jurisprudenta CEDO

46. Neachitarea taxei judiciare de timbru. Sanctiune. Aspecte legate de accesul la justitie si conformitatea cu jurisprudenta CEDO

47. Procese funciare. Aplicarea legii in timp

48. Raporturi de familie. Cereri de incredintare a minorilor 

Capitolul al III-lea. Exceptia tardivitatii

49. Calculul termenelor procedurale. Intelesul notiunii „termen pe zile libere” 

50. Ordinea de solutionare a exceptiilor. Invocarea concomitenta a exceptiei de necompetenta si a exceptiei tardivitatii. Nerespectarea termenului de revizuire prevazut de art. 324 C. proc. civ.

51. Modificarea actiunii cu depasirea termenului prevazut de art. 132 alin. (1) C. proc. civ. Tardivitatea cererii. Decadere din dreptul de a modifica cadrul procesual prin extinderea de actiune

52. Recurs depus in prima zi dupa expirarea termenului

53. Recurs formulat tardiv. Cerere de repunere in termen formulata cu depasirea termenului prevazut de art. 103 alin. (2) C. proc. civ.

54. Cerere de repunere in termenul de apel. Interpretarea sintagmei „imprejurare mai presus de vointa partii”, prevazuta de art. 103 C. proc. civ. 

55. Cerere de repunere in termen, intemeiata pe aspectul ca recurenta s-a aflat in concediu de odihna in perioada comunicarii sentintei 

56. Cerere de repunere in termen. Nedovedirea unei imprejurari mai presus de vointa partii

57. Dovada momentului luarii la cunostinta de hotararea atacata cu contestatie in anulare trebuie facuta dincolo de orice indoiala, iar nu cu simple prezumtii 

58. Contestatie in anulare intemeiata pe dispozitiile art. 318 C. proc. civ. Termen de declarare si motivare

59. Cerere de revizuire. Incalcarea termenului de revizuire prevazut de art. 322 alin. (1) pct. 7 C. proc. civ. Dreptul la judecarea procesului intr-un termen rezonabil

60. Notificare formulata in temeiul Legii nr. 10/2001. Problema inceputului termenului de notificare. Drept de proprietate realizat in procedura speciala a legilor fondului funciar. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 in cazul unei hotarari judecatoresti ce nu are ca obiect cererea de anulare a actului de instrainare al imobilului revendicat

61. Neacordarea unui nou termen de notificare prin Legea nr. 247/2005 pentru imobilele ce cad sub incidenta Legii nr. 10/2001

62. Cerere de repunere in termenul de notificare prevazut de Legea nr. 10/2001. Termen de decadere. Nejustificarea motivelor pentru repunerea in termen

63. Problema calificarii unei cereri de restituire ca o noua notificare sau ca o completare a notificarii anterioare. Incidenta decaderii in cazul primei calificari 

64. Actiune in contencios administrativ. Termen de prescriptie

Capitolul al IV-lea. Exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant 

65. Exercitarea drepturilor procedurale prin mandatar. Conditii

66. Nejustificarea calitatii de reprezentant. Absenta contestatorilor la termenul acordat pentru semnarea cererii de chemare in judecata. Sanctiune

67. Cerere de recurs semnata de o persoana al carei nume nu este mentionat. Reprezentarea autoritatilor publice

68. Decesul paratului reprezentat in proces de un mandatar. Consecinte 

69. Societate comerciala. Prezumtia privind existenta dreptului de a promova actiunea si a dreptului de reprezentare in conditiile legii. Complinirea neregulii procedurale privind lipsa semnaturii de pe cererea de chemare in judecata in conditiile art. 133 alin. (2) C. proc. civ. 

70. Exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant. Admitere. Consecinte 

71. Procura pentru exercitiul dreptului de chemare in judecata. Caracterul subsecvent al imputernicirii avocatiale fata de procura initiala. Ratificare ulterioara

Capitolul al V-lea. Exceptia nulitatilor procedurale

72. Necitarea partii la efectuarea unei expertize. Sanctiune. Acoperirea neregularitatilor

73. Invocarea nelegalei citari in fata instantei straine in procedura de recunoastere a hotararii judecatoresti pronuntate de o instanta straina 

74. Nemotivarea cererii de recurs in termen. Nulitatea recursului 

75. Recurs. Critici ce nu pot fi incadrate in motivele de legalitate prevazute de dispozitiile procedurale. Sanctiunea nulitatii

76. Recurs. Aspecte de fond. Critici ce nu pot fi incadrate in motivele de legalitate prevazute de dispozitiile procedurale. Sanctiunea nulitatii

Capitolul al VI-lea. Nelegala compunere a instantei. Exceptia de incompatibilitate si exceptia de recuzare

77. Incompatibilitate. Sanctiunea nerespectarii dispozitiilor imperative ale art. 24 alin. (1) C. proc. civ.

78. Inexistenta starii de incompatibilitate a judecatorului care a pronuntat o hotarare ce constituie titlu executoriu, la solutionarea cererii de suspendare a executarii

79. Dispozitiile art. 24 C. proc. civ. nu sunt incidente in faza de executare a titlului executoriu. Renuntare la judecata. Autoritate de lucru judecat

80. Incompatibilitatea judecatorului. Pronuntarea unei hotarari cu referire la exceptii procesuale

81. Nelegala alcatuire a instantei. Exceptie de ordine publica invocata din oficiu intr-un recurs nemotivat. Caz de inaplicabilitate a dispozitiilor art. 282 (1) alin. (1) C. proc. civ. 

82. Nelegala compunere a completului de judecata. Gresita calificare a obiectului cauzei si a naturii juridice a cauzei

83. Compunerea completului de judecata pentru solutionarea cererii de indreptare a erorii materiale. Competenta

84. Cerere de recuzare anulata ca netimbrata. Cerere de abtinere formulata de parte. Distinctie intre actiunea in pretentii intemeiata pe dispozitiile art. 998-1000 C. civ. si un litigiu de munca avand ca obiect incheierea, executarea sau incetarea contractului de munca ori cu privire la plata unor drepturi ce decurg dintr-un raport de munca. Taxa de timbru 

Capitolul al VII-lea. Exceptia perimarii

85. Perimarea cererii de chemare in judecata. Invocarea exceptiei direct in calea de atac 

86. Cererea de repunere pe rol a cauzei nu produce intreruperea termenului de perimare, daca a fost respinsa. Cererea de repunere pe rol a cauzei formulata dupa implinirea termenului de perimare nu produce niciun efect 

87. Efectuarea de demersuri fata de partea adversa nu echivaleaza cu efectuarea de acte de procedura, de natura sa impiedice perimarea

88. Verificarea legalitatii suspendarii la solutionarea perimarii 

89. Perimarea nu poate opera daca nu au fost indeplinite conditiile pentru suspendarea judecarii cauzei 

90. Cerere de repunere pe rol a cauzei suspendate in temeiul dispozitiilor art. 155 (1) C. proc. civ., insotita de o cerere de acordare a ajutorului public judiciar. Formularea acestei cereri in ultima zi a termenului de perimare

91. Implinirea termenului de perimare dupa incetarea cazului de suspendare prevazut de art. 244 alin. (2) C. proc. civ. 

92. Suspendarea judecarii cauzei in temeiul art. 243 C. proc. civ. Curgerea termenului de perimare de la momentul eliberarii certificatului de mostenitor, indiferent de momentul suspendarii

93. Cerere de stramutare. Suspendarea termenului de perimare

94. Perimare. Conditii. Momentul de la care curge termenul de recurs in caz de perimare. Trimitere spre  rejudecare, pentru lipsa de procedura. Lipsa culpei partii pentru lasarea in nelucrare

95. Aplicarea legii procesuale civile in timp. Calcularea termenului de perimare fata de modificarea adusa art. 250 C. proc. civ.

96. Cerere de executare silita. Calcularea termenului de perimare potrivit dispozitiilor art. 389 C. proc. civ., iar nu potrivit art. 248-256 C. proc. civ. 

97. Perimarea primei cereri de executare silita. Efecte. Cerere de continuare a executarii silite, facuta de creditor. Prescrierea dreptului de executare silita 

Capitolul al VIII-lea. Exceptia conexitatii si exceptia litispendentei 

98. Conditiile admisibilitatii exceptiei de litispendenta

99. Litispendenta. Partea care poate invoca exceptia. Identitate partiala. Conditii

100. Respingerea exceptiei de conexitate intre o cerere de sechestru judiciar si o cerere in pretentii 

101. Intrunirea conditiilor pentru admiterea exceptiei de conexitate intre o cerere in evacuare si o cerere avand ca obiect plata contravalorii imbunatatirilor aduse imobilului 

Capitolul al IX-lea. Exceptia de neconstitutionalitate

102. Sesizarea Curtii Constitutionale. Competenta instantei judecatoresti. Conditii de admisibilitate 

103. Problema controlului de constitutionalitate cu privire la actele normative aprobate anterior Constitutiei din 1991. Competenta instantelor judecatoresti pe acest aspect

104. Exceptia de neconstitutionalitate a legii ridicata in fata instantei judecatoresti. Competenta de solutionare

105. Litigiu de munca. Neindeplinirea conditiei din art. 29 din Legea nr. 47/1992 de a avea legatura cu solutionarea cauzei. Neinvocarea in concret a textului considerat neconstitutional

106. Invocarea in fata instantei de fond a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiei legale referitoare la plata taxelor de timbru. Conditii de admisibilitate 

107. Atacarea cu exceptia de neconstitutionalitate a unui ordin al M.A.I. Inadmisibilitatea cererii de sesizare a instantei constitutionale

108. Invocarea exceptiei in legatura cu o dispozitie legala atacata si anterior pentru neconstitutionalitate, dar care nu a fost inca declarata neconstitutionala. Previzibilitatea solutiei instantei constitutionale

109. Respingerea repetata a exceptiei de neconstitutionalitate a unui anumit text legal ca inadmisibila indreptateste instanta de judecata sa procedeze la fel, fara a fi incalcate astfel dispozitiile art. 29 din Legea nr. 47/1992

110. Recurs impotriva unei incheieri de admitere a cererii de sesizare a Curtii Constitutionale. Inadmisibilitate. Invocarea unei alte exceptii de neconstitutionalitate in cadrul solutionarii recursului anterio

111. Procedura insolventei. Suspendarea cauzei. Dispozitii derogatorii 

112. Recursul declarat impotriva incheierilor prin care Curtea Constitutionala este sesizata este inadmisibil

113. Recurs declarat impotriva unei incheieri ce constituie o hotarare irevocabila, prin care s-a respins cererea de sesizare a Curtii Constitutionale. Admisibilitate. Interes 

114. Decizie in recurs in interesul legii. Calea de atac impotriva incheierilor instantelor de recurs de respingere, ca inadmisibile, a cererilor de sesizare a Curtii Constitutionale

115. Efectele admiterii exceptiei de neconstitutionalitate. Neproducerea efectelor dispozitiei legale neconstitutionale 

116. Statuarea asupra valabilitatii titlului statului prin hotarare judecatoreasca anterioara, irevocabila. Problema puterii de lucru judecat in raport cu problema neconstitutionalitatii

Capitolul al X-lea. Chestiunile prejudiciale in dreptul Uniunii Europene. Aspecte procedurale

Sectiunea 1. Jurisprudenta nationala

117. Procedura hotararii preliminare nu poate fi declansata in legatura cu validitatea unei decizii pronuntate intr-un recurs in interesul legii 

118. Obligativitatea unei hotarari preliminare pentru toate statele membre, inclusiv pentru Romania, chiar daca nu a fost statul care a sesizat Curtea

Sectiunea a 2-a. Jurisprudenta europeana

119. Legislatie nationala adoptata pentru conformarea cu o directiva de catre un stat tert (ne-membru) dupa incheierea acordului de asociere cu Comunitatile Europene si inainte de aderarea la Uniunea Europeana. Competenta Curtii de Justitie 

120. Interpretarea legislatiei comunitare. Dispozitii ale dreptului national care fac referire la legislatia comunitara. Competenta Curtii de Justitie 

121. Limitele interpretarii legislatiei comunitare prin hotararea preliminara. Litigiu al carui obiect nu prezinta niciun element de legatura cu situatiile avute in vedere de Tratatul CE 

122. Interpretarea legislatiei comunitare prin hotararea preliminara. Dispozitii tranzitorii 

123. Notiunea de instanta nationala a unui stat membru. Criterii. Competenta Curtii de Justitie. Interpretarea sau validitatea legislatiei comunitare 

124. Stadiul procedurii la care se formuleaza cererea pentru pronuntarea unei hotarari preliminare. Cauza pendinte in fata instantei nationale, ramasa fara obiect

125. Competenta Curtii de Justitie. Intrebare ipotetica

126. Obligatia instantei nationale de a sesiza Curtea de Justitie. Situatii de exceptie 

127. Obligatia instantei nationale de a sesiza Curtea de Justitie 

128. Chestiune de interpretare care formeaza obiectul unei hotarari preliminare anterioare 

Index 

Detalii tehnice
Data aparitiei09 mar. 2010
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini384
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
DE ACELASI AUTOR - Andreea Vasile