Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Exceptiile de fond in procesul civil

Practica judiciara
ISBN/ISSN: 978-606-522-242-7
Editura: Hamangiu
31,80 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata
  In prezenta lucrare veti gasi adunate spete relevante din ultimii ani, de la instante de toate gradele, care solutioneaza aspecte legate de principalele exceptii de fond ce pot fi invocate intr-un proces civil: lipsa procedurii prealabile, prematuritatea, lipsa capacitatii procesuale, lipsa interesului, a capacitatii procesuale active si pasive, autoritatea de lucru judecat si prescriptia dreptului material la actiune.
   Culegerea cuprinde si spete in materia exceptiei inadmisibilitatii, incluse aici pentru ca in practica judiciara este deseori invocata si solutionata, cu toate ca doctrina juridica contesta existenta inadmisibilitatii ca exceptie de sine statatoare, in sensul clasic al acestei notiuni.

Capitolul I. Exceptia prematuritatii. Exceptia lipsei procedurii prealabile 

1. Actiuni avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a contractelor de vanzare-cumparare incheiate de stat cu chiriasii imobilelor nationalizate 

2. Legea nr. 10/2001. Nesolutionarea notificarii in termenul legal nu determina prematuritatea cererii adresate direct instantei de solutionare a cererii de restituire 

3. Exceptia prematuritatii actiunii. Calculul termenului de 5 ani in cadrul actiunii in decaderea din dreptul la marca pentru nefolosire 

4. Recurs impotriva incheierii prin care s-a respins cererea de recuzare, promovat inainte de solutionarea cauzei in fond. Prematuritate 

5. Exceptia prematuritatii cererii in pretentii in materie comerciala 

6. Procedura prealabila. Conciliere directa. Exceptia prematuritatii actiunii 

7. Conciliere directa. Conditii

8. Refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim. Procedura prealabila

Capitolul al II-lea. Exceptia lipsei capacitatii procesuale

9. Decesul reclamantei in cursul procesului, inainte de inchiderea dezbaterilor la prima instanta. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 243 alin. (2) C. proc. civ. 

10. Lipsa capacitatii procesuale de folosinta a paratilor decedati. Incidenta dispozitiilor art. 243 alin. (1) C. proc. civ. 

11. Chemarea in judecata a unei persoane decedate

12. Actiune pentru constatarea dobandirii proprietatii imobiliare prin uzucapiune. Cerere de reprezentare prin curator a proprietarului decedat si a mostenitorilor acestuia, necunoscuti

13. Lipsa capacitatii procesuale de folosinta a primariei. Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive. Ordine de solutionare 

14. Capacitatea de folosinta a primariei in litigiile fundamentate pe dispozitiile Legii nr. 10/2001

15. Lipsa capacitatii procesuale de folosinta a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Prescriptia dreptului material la actiunea in constatarea nulitatii contractului de donatie

16. Lipsa capacitatii procesuale de folosinta a unei persoane juridice desfiintate. Problema admisibilitatii actiunii in nulitatea unui act juridic formulate impotriva unui reprezentant legal al partii, fara personalitate juridica

17. Lipsa capacitatii procesuale de folosinta a bisericii romano-catolice, entitate fara personalitate juridica din cadrul unei parohii romano-catolice 

18. Capacitatea procesuala de exercitiu a Directiei Generale Anticoruptie, fata de prevederile art. 41 alin. (2) C. proc. civ. 

19. Inchiderea procedurii insolventei si radierea paratei debitoare din registrul comertului. Consecinte asupra capacitatii civile a societatii comerciale in cadrul recursului declarat de aceasta

20. Cerere de incuviintare a executarii silite. Capacitate procesuala de exercitiu a sucursalei bancii creditoare. Consecintele pronuntarii incheierii de incuviintare a executarii silite dupa decesul unuia dintre debitori. Capacitate procesuala de folosinta

Capitolul al III-lea. Exceptia lipsei interesului 

21. Actiune in constatarea nulitatii titlului locatorului. Lipsa interesului chiriasilor in desfiintarea titlului. Liberul acces la justitie 

22. Cerere de punere sub interdictie formulata de persoane chemate in judecata de cel presupus incapabil. Justificarea unui interes personal si legitim, dincolo de interesul paralizarii actiunii civile pornite de presupusul incapabil

23. Lipsa interesului actiunii introduse de titularul dreptului de concesiune asupra unui teren supus restituirii in temeiul Legii nr. 10/2001, actiune avand ca obiect contestatie impotriva dispozitiei de restituire 

24. Audiovizual. Hotarare de Guvern. Asociatie. Interes legitim. Calitate procesuala activa

25. Chiriasi. Beneficiari ai prevederilor Legii nr. 112/1995. Drept subiectiv. Interes legitim. Actiune in contencios administrativ pentru anularea H.G. nr. 11/1997 

26. Apartament detinut in baza unui contract de inchiriere. Interesul legitim al chiriasilor de a cere cumpararea locuintei si anularea partiala a hotararii guvernamentale prin care apartamentul ocupat de ei a fost inclus in categoria locuintelor de protocol. Calitate procesuala activa

27. Decaderea din dreptul la marca. Conditia interesului unei astfel de actiuni. Sarcina probei

28. Exceptia lipsei de interes unita cu fondul cauzei in vederea administrarii de dovezi

Capitolul al IV-lea. Exceptia lipsei calitatii procesuale active 

29. Actiune in anularea unei tranzactii, formulata de un tert

30. Actiune in revendicare a unui imobil nationalizat, formulata de catre beneficiarul unui legat cu titlu particular, sub conditia suspensiva a intervenirii unei legi de retrocedare. Decesul testatorului inainte de implinirea conditiei 

31. Indiviziune. Calitate procesuala activa a unui coindivizar de a introduce cererea in revendicare imobiliara a bunului

32. Succesibil chemat la mostenire in dubla calitate de mostenitor legal si testamentar. Cerere de imparteala a mostenirii 

33. Actiunea/cererea chiriasului de anulare a deciziei/dispozitiei detinatorului bunului de restituire in natura a imobilului catre proprietarul deposedat. Interes legitim si actual

34. Actiune in justitie intemeiata pe Legea nr. 10/2001. Lipsa dovezii calitatii de mostenitor a reclamantului

35. Constatarea, prin hotarari anterioare aparitiei Legii nr. 10/2001, a lipsei calitatii procesuale active a reclamantei, in raport de dispozitiile dreptului comun. Actiune ce are drept cauza juridica dispozitiile Legii nr. 10/2001. Autoritate de lucru judecat 

36. Actiune privind obligarea paratului la vanzarea catre chirias a spatiului locativ ocupat prin tolerare. Dovada raportului de locatiune 

37. Calitatea procesuala activa a chiriasului-cumparator al imobilului nationalizat in cererea de constatare a nulitatii absolute a certificatului de calitate de mostenitor invocat de succesorul autorului nationalizat. Interes procesual

38. Gresita solutionare a exceptiei lipsei calitatii procesuale active 

39. Executarea silita mobiliara. Bunuri de uz personal sau casnic. Contestatie la executare

40. Actiune in anularea hotararii A.G.A. Calitate procesuala activa. Calitate procesuala pasiva

Capitolul al V-lea. Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive 

41. Calitatea procesuala pasiva a unitatii administrativ-teritoriale in cererile avand ca obiect constatarea accesiunii. Inexistenta autorizatiei de constructie 

42. Calitatea procesuala pasiva a unitatii administrativ-teritoriale in cererile avand ca obiect constatarea accesiunii

43. Lipsa calitatii procesuale pasive a unitatii administrativ-teritoriale in cererile avand ca obiect constatarea uzucapiunii, in lipsa unei dovezi concrete privind dreptul de proprietate al acesteia asupra terenului

44. Continuatorul in drepturi al fostului Consiliu Popular al Municipiului Bucuresti. Cerere privind constatarea nulitatii contractului de donatie 

45. Prestari de servicii pentru unitati de invatamant preuniversitar. Calitatea procesuala pasiva a municipiului, prin primar, in calitate de ordonator de credite bugetare 

46. Cerere de restituire a pretului, in temeiul art. 50 alin. (3) din Legea nr. 10/2001. Calitatea procesuala pasiva a Ministerului Finantelor Publice se limiteaza la suma reprezentand pretul actualizat. Solicitarea altor debite, in temeiul dreptului comun 

47. Contracte de vanzare-cumparare incheiate cu eludarea/respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995. Cereri sau actiuni in justitie privind restituirea pretului. Calitatea procesuala pasiva a Ministerului Finantelor Publice. Prescriptia dreptului la actiune 

48. Opere muzicale comunicate public in cadrul unui spectacol. Calitatea de utilizator de opere muzicale 

Capitolul al VI-lea. Exceptia autoritatii de lucru judecat

49. Insolventa. Angajarea raspunderii materiale a membrilor organelor de conducere. A doua cerere formulata de un alt creditor. Neindeplinirea conditiilor pentru exceptia autoritatii de lucru judecat 

50. Lipsa sotului din primul proces nu impiedica autoritatea de lucru judecat, avand aceeasi pozitie procesuala. Lipsa identitatii de obiect, intre cererea de repunere in situatia anterioara ca urmare a constatarii nulitatii contractelor de vanzare-cumparare si cererea de repunere in situatia anterioara ca urmare a revendicarii prin compararea de titluri 

51. Existenta autoritatii de lucru judecat in situatia unei a doua cereri de revendicare. Identitate de parti. Cauza cererii de chemare in judecata 

52. Efectul pozitiv al principiului autoritatii de lucru judecat. Reluarea dezbaterilor asupra aspectului nevalabilitatii titlului statului

53. Lipsa identitatii obiectului material al actiunii

54. Inexistenta autoritatii de lucru judecat intre actiunea intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 10/2001 si actiunea in revendicare intemeiata pe dreptul comun

55. Elementele lucrului judecat: partile, obiectul, cauza. Conditii pentru ca o hotarare judecatoreasca sa se bucure de putere de lucru judecat. Opozabilitatea puterii de lucru judecat 

56. Incheieri lipsite de autoritate de lucru judecat. Intreruperea cursului prescriptiei dreptului de a cere executarea silita. Perimarea cererii de executare 

57. Actiune civila exercitata si solutionata alaturi de actiunea penala. Despagubiri solicitate ulterior, prin actiune separata. Autoritatea de lucru judecat a sentintei penale pe latura civila 

58. Recunoasterea unei hotarari judecatoresti pronuntate de o instanta straina 

59. Contestatie prin care reclamantii urmaresc a anula o dispozitie emisa in faza de executare a unei hotarari judecatoresti irevocabile

60. Contestatie formulata in baza Legii nr. 10/2001 pentru anularea dispozitiei emise de unitatea detinatoare a unui imobil preluat de stat. Distinctia intre puterea de lucru judecat a unei hotarari judecatoresti si exceptia autoritatii de lucru judecat. Litigiu intemeiat pe dispozitiile Legii nr. 112/1995 si un alt litigiu intemeiat pe dispozitiile Legii nr. 10/2001

61. Incalcarea principiului autoritatii de lucru judecat. Imposibilitatea contestarii a ceea ce a retinut prima instanta in legatura cu regimul juridic al imobilului, in temeiul art. 47 din Legea nr. 10/2001

62. Imobil preluat in mod abuziv. Actiune in revendicare solutionata irevocabil. Formularea ulterior a unei noi actiuni in temeiul Legii nr. 247/2005 

63. Puterea de lucru judecat a unei hotarari judecatoresti irevocabile de respingere a cererii de repunere in termenul de formulare a notificarii in temeiul Legii nr. 10/2001, fata de o cerere ulterioara, avand ca obiect contestatie impotriva dispozitiei de respingere a notificarii, ca tardiv formulata. Prezumtia autoritatii de lucru judecat

64. Hotarari judecatoresti pronuntate in temeiul art. 16 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, in forma initiala. Cerere formulata in temeiul dispozitiilor modificatoare ori proprii continute de Legea nr. 247/2005

Capitolul al VII-lea. Exceptia prescriptiei dreptului material la actiune 

65. Actiune privind constatarea nulitatii absolute a unui contract de vanzare-cumparare incheiat in baza Legii nr. 112/1995 si restituirea imobilului in natura. Prescriptia dreptului la actiune

66. Antecontract de vanzare-cumparare. Actiune pentru pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare. Prescriptie 

67. Exceptia prescriptiei dreptului material la actiune solutionata in primul ciclu procesual. Un nou ciclu procesual declansat ca urmare a trimiterii spre rejudecare pentru motivul nepronuntarii primei sentinte in raport de toti paratii. Autoritate de lucru judecat

68. Gresita calificare a obiectului cererii, prin omiterea unui capat de cerere. Consecinte asupra termenului de prescriptie, care curge de la data formularii cererii initiale, indiferent de calificarea data de instanta

69. Actiune respinsa in temeiul unei exceptii. Inadmisibilitatea abordarii fondului de catre instanta de apel

70. Omiterea solutionarii exceptiei prescriptiei. Trimitere spre rejudecare. Expertiza

71. Actiune privind constatarea nulitatii unui contract de vanzare-cumparare incheiat in temeiul Legii nr. 112/1995. Termen special de prescriptie. Invocarea dispozitiilor art. 1 din Protocolul nr. 1, aditional la Conventia europeana a drepturilor omului. Autoritate de lucru judecat

72. Despagubiri pentru prejudiciul produs ca urmare a unui accident de munca. Termen de prescriptie

73. Raspundere civila delictuala. Prescriptie extinctiva. Termen. Data de la care incepe sa curga

74. Cerere de repunere in termenul de prescriptie a dreptului de executare silita. Lipsa din tara a creditoarei. Invocarea in cadrul procedurii de executare silita a nelegalei citari in cadrul procesului finalizat prin emiterea titlului executoriu. Motiv temeinic 

75. Actiune in contencios administrativ. Cererea de despagubiri materiale. Termen de prescriptie. Termen de decadere 

76. Constatarea nulitatii actului administrativ, solicitata de insasi autoritatea emitenta. Prescriptibilitate

77. Data de la care curge termenul de prescriptie si termenul de decadere pentru formularea actiunii in contencios administrativ, in privinta anexelor la Hotararile Guvernului de atestare a bunurilor apartinand domeniului public

78. Practici anticoncurentiale. Termenul de prescriptie in cazul contraventiilor continue

79. Inserarea unei clauze de neconcurenta intr-un contract de societate. Contraventie continua. Termen de prescriptie pentru aplicarea sanctiunii 

Capitolul al VIII-lea. Exceptia inadmisibilitatii 

80. Respingerea actiunii ca inadmisibila. Efecte

81. Inexistenta unei coproprietati, prin detinerea in proprietate exclusiva a unor parti distincte din imobil. Inadmisibilitatea actiunii de iesire din indiviziune

82. Iesire din indiviziune in cazul coproprietatii fortate si perpetue. Respingerea cererii de chemare in judecata, ca neintemeiata 

83. Inadmisibilitatea cererii de ordonanta presedintiala, determinata de neindeplinirea conditiilor speciale prevazute de art. 581 C. proc. civ. 

84. Neindeplinirea conditiilor speciale prevazute de art. 581 C. proc. civ. nu determina inadmisibilitatea cererii de ordonanta presedintiala

85. Admisibilitatea cererii de ordonanta presedintiala avand ca obiect reintegrare in imobil, introdusa in faza de executare silita

86. Admisibilitatea actiunii in constatarea dreptului de proprietate asupra terenului, in conditiile existentei unei hotarari judecatoresti de anulare a actului de preluare de catre stat numai cu privire la constructie

87. Admisibilitatea actiunii in revendicare introduse de fostul proprietar deposedat abuziv de stat in perioada comunista impotriva cumparatorului de la stat

88. Hotarare de respingere a recursului. Inadmisibilitatea atacarii acestei decizii cu revizuire

89. Aprecierea termenului de formulare a contestatiei in anulare prin raportare la dispozitivul hotararii ca intreg. Notiunea de greseala materiala nu include o greseala de judecata dedusa din pretinsa neanalizare a unei probe administrate 

90. Hotarare data in contestatia in anulare de o instanta de recurs. Inadmisibilitatea caii de atac a recursului 

Index

Detalii tehnice
Data aparitiei26 mar. 2010
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini400
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
DE ACELASI AUTOR - Andreea Vasile