Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Noul Cod de procedura penala. Ghid de aplicare pentru practicieni

ISBN/ISSN: 978-606-678-923-3
Editura: Hamangiu
62,60 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Fara a avea pretentia unei abordari exhaustive, aceasta carte are ca obiectiv principal acela de a facilita aplicarea in practica a unei reglementari cu totul noi si de a sprijini insusirea rapida a unor bune practici de catre magistrati si avocati, in speranta de a sustine procesul de tranzitie intre cele doua coduri, cel vechi si cel nou, fara blocaje si sincope in activitatea practica.

Analiza realizata de autori (ei insisi practicieni) porneste de la premisa cunoasterii institutiilor de drept procesual penal, astfel cum acestea au fost aplicate in baza vechiului Cod de procedura penala, si este bazata pe comparatia dintre cele doua reglementari, avand ca principal obiectiv evidentierea diferentelor, acolo unde institutia are continuitate, respectiv prezentarea institutiilor noi, in situatia in care acestea nu aveau corespondenta in reglementarea anterioara.

Structurat in raport de titlurile si capitolele noului Cod de procedura penala, pe institutii, ghidul urmareste o abordare exclusiv practica si propune solutii in ceea ce priveste modalitatea de interpretare si aplicare a textelor de lege, inclusiv atunci cand acestea nu contin reglementari explicite. Acolo unde s-a simtit nevoia, autorii au inclus scurte comentarii privind aplicarea dispozitiilor tranzitorii prevazute de Legea nr. 255/2013.

Totodata, sunt mentionate solutiile pronuntate in recursuri in interesul legii care isi mentin valabilitatea.

PARTEA GENERALA 

Titlul I. Principiile si limitele aplicarii legii procesuale penale 

Explicatii

1. Principiile fundamentale ale procesului penal roman

2. Aplicarea legii procesuale penale romane in spatiu si timp 

Reglementare (art. 1-13) 

Titlul II. Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal

Capitolul I. Actiunea penala 

Explicatii 

1. Obiectul actiunii penale

2. Conditiile de punere in miscare sau de exercitare a actiunii penale 

3. Exercitarea actiunii penale

4. Singerea actiunii penale

5. Continuarea procesului penal la cererea suspectului sau inculpatului

Reglementare (art. 14-18) 

Capitolul II. Actiunea civila

Explicatii 

1. Reguli si principii privind exercitarea actiunii civile

2. Rezolvarea actiunii civile in procesul penal

3. Exercitarea actiunii civile la instanta civila 

4. Autoritatea hotararii penale in procesul civil si efectele hotararii civile in procesul penal 

Reglementare (art. 19-28) 

Titlul III. Paricipantii in procesul penal

Capitolul I. Dispozitii generale 

Explicatii 

Reglementare (art. 29-34) 

Capitolul II. Competenta organelor judiciare 

Explicatii 

1. Competenta functionala, dupa materie si dupa calitatea persoanei a instantelor judecatoresti

2. Competenta teritoriala a instantelor judecatoresti

3. Dispozitii speciale privind competenta instantelor judecatoresti

4. Competenta judecatorului de drepturi si libertati

5. Competenta judecatorului de camera preliminara

6. Organele de urmarire penala si competenta acestora

7. Incompatibilitatea, abtinerea si recuzarea 

8. Stramutarea 

9. Desemnarea altei instante pentru judecarea cauzei 

Reglementare (art. 35-76) 

Capitolul III. Subiectii procesuali principali si drepturile acestora 

Explicatii 

1. Suspectul 

2. Persoana vatamata 

Reglementare (art. 77-81) 

Capitolul IV. Partile in procesul penal si drepturile acestora 

Explicatii 

1. Inculpatul 

2. Partea civila 

3. Partea responsabila civilmente 

Reglementare (art. 82-87) 

Capitolul V. Avocatul. Asistenta juridica si reprezentarea 

Explicatii 

1. Avocatul 

2. Asistenta juridica 

3. Drepturile si obligatiile avocatului in cadrul procesului penal 

4. Reprezentarea 

Reglementare (art. 88-96) 

Titlul IV. Probele, mijloacele de proba si procedeele probatorii 

Capitolul I. Reguli generale 

Explicatii

1. Notiunea de proba 

2. Mijloacele de proba 

3. Procedeul probatoriu 

4. Obiectul probatiunii (factum probandum) 

5. Sarcina probei (onus probandi) 

6. Administrarea probelor 

7. Principiul loialitatii administrarii probelor

8. Excluderea probelor obtinute in mod nelegal

9. Aprecierea probelor 

Reglementare (art. 97-103) 

Capitolul II. Audierea persoanelor

Explicatii 

1. Reguli generale 

2. Audierea suspectului sau a inculpatului 

3. Audierea persoanei vatamate, a partii civile si a partii responsabile civilmente 

4. Audierea martorilor 

5. Protectia martorilor 

6. Confruntarea 

Reglementare (art. 104-131) 

Capitolul III. Identificarea persoanelor si a obiectelor

Explicatii 

1. Scopul si obiectul masurii

2. Procedura 

Reglementare (art. 132-137) 

Capitolul IV. Metode speciale de supraveghere sau cercetare

Explicatii 

1. Dispozitii generale

2. Metode speciale de supraveghere tehnica 

3. Metode speciale de cercetare

Capitolul V. Conservarea datelor informaice

Explicatii 

Reglementare (art. 154-155) 

Capitolul VI. Perchezitia si ridicarea de obiecte si inscrisuri 

Explicatii 

1. Perchezitia domiciliara 

2. Perchezitia corporala 

3. Perchezitia unui vehicul 

4. Perchezitia informatica 

5. Ridicarea si predarea de obiecte, inscrisuri si date informaice 

6. Ridicarea silita de obiecte si inscrisuri 

Reglementare (art. 156-171) 

Capitolul VII. Expertiza si constatarea 

Explicatii 

1. Dispunerea efectuarii expertizei sau a constatarii 

2. Numirea expertului 

3. Incompatibilitatea expertului 

4. Drepturile si obligatiile expertului 

5. Inlocuirea expertului 

6. Procedura efectuarii experizei 

7. Raportul de experiza 

8. Audierea expertului 

9. Suplimentul de expertiza si efectuarea unei noi experize 

10. Obiectul constatarii si raportul de constatare 

11. Dispozitii speciale 

12. Expertiza medico-legala psihiatrica 

13. Autopsia medico-legala 

14. Expertiza toxicologica 

15. Examinarea medico-legala a persoanei 

16. Examinarea fizica 

17. Expertiza genetica judiciara 

Reglementare (art. 172-191) 

Capitolul VIII. Cercetarea locului faptei si reconstituirea 

Explicatii 

Reglementare (art. 192-195) 

Capitolul IX. Fotografierea si luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane 

Explicatii 

Reglementare (art. 196) 

Capitolul X. Mijloace materiale de proba 

Explicatii 

Reglementare (art. 197) 

Capitolul XI. Inscrisurile 

Explicatii 

1. Mijloacele de proba scrise 

2. Comisia rogatorie si delegarea 

Reglementare (art. 198-201)

Titlul V. Masurile preventive si alte masuri procesuale 

Capitolul I. Masurile preventive 

Explicatii 

1. Sediul materiei 

2. Conditiile generale de luare a masurilor preventive

3. Incetarea de drept a masurilor preventive 

4. Revocarea masurilor preventive 

5. Inlocuirea unei masuri preventive cu o alta masura preventiva 

6. Calea de atac impotriva incheierilor prin care se dispune asupra masurilor preventive in cursul urmaririi penale si al procedurii de camera preliminara 

7. Calea de atac impotriva incheierilor prin care se dispune asupra masurilor preventive in cursul judecatii 

8. Verificarea masurilor preventive 

9. Retinerea 

10. Controlul judiciar 

11. Controlul judiciar pe cautiune 

12. Arestul la domiciliu 

13. Arestarea preventiva 

14. Dispozitii speciale privind masurile preventive aplicabile minorilor 

15. Dispozitii tranzitorii 

Reglementare (art. 202-244) 

Capitolul II. Aplicarea provizorie a masurilor de siguranta kcu caracter medical 

Explicatii 

1. Categorii 

2. Obligarea provizorie la tratament medical 

3. Internarea medicala provizorie 

Reglementare (art. 245-248) 

Capitolul III. Masurile asiguratorii, restituirea lucrurilor si restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii

Explicatii 

1. Masurile asiguratorii

2. Restituirea lucrurilor si restabilirea situatiei anterioare 

Reglementare (art. 249-256) 

Titlul VI. Actele procesuale si procedurale comune 

Explicatii 

1. Citarea si comunicarea actelor procedurale

2. Mandatul de aducere 

3. Termenele 

4. Cheltuielile judiciare 

5. Modificarea actelor procedurale, indreptarea erorilor materiale si inlaturarea unor omisiuni vadite 

6. Nulitatile 

7. Amenda judiciara 

Reglementare (art. 257-284) 

PARTEA SPECIALA 

Titlul I. Urmarirea penala 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Explicatii 

1. Obiectul urmaririi penale 

2. Actele organelor de urmarire penala 

3. Pastrarea unor acte de urmarire penala

Reglementare (art. 285-287)

Capitolul II. Sesizarea organelor de urmarire penala 

Explicatii 

1. Reglementari generale 

2. Plangerea prealabila 

Reglementare (art. 288-298) 

Capitolul III. Conducerea si supravegherea activitatii organelor de cercetare penala de catre procuro

Explicatii 

1. Obiectul supravegherii 

2. Modalitatile de exercitare a supravegherii 

3. Masurile ce pot fi luate de procuror 

4. Dispozitiile date de procuror 

5. Infirmarea actelor procesuale sau procedurale 

Reglementare (art. 299-304) 

Capitolul IV. Efectuarea urmaririi penale 

Explicatii 

1. Desfasurarea urmaririi penale 

2. Suspendarea urmaririi penale 

3. Clasarea si renuntarea la urmarirea penala 

4. Terminarea urmaririi penale 

5. Dispozitii privind efectuarea urmaririi penale de catre procuror 

Reglementare (art. 305-326) 

Capitolul V. Rezolvarea cauzelor si sesizarea instantei 

Explicatii 

1. Rezolvarea cauzelor 

2. Cuprinsul rechizitoriului 

Reglementare (art. 327-331) 

Capitolul VI. Reluarea urmaririi penale 

Explicatii 

1. Cazurile de reluare a urmaririi penale 

2. Procedura confirmarii redeschiderii urmaririi penale

Reglementare (art. 332-335) 

Capitolul VII. Plangerea impotriva masurilor si actelor de urmarire penala 

Explicatii 

1. Sediul reglementarii 

2. Subiectii, obiectul, conditia de admisibilitate si aspecte procedurale privind solutionarea plangerii impotriva actelor si masurilor dispuse de procuror sau efectuate pe baza dispozitiilor date de acesta 

3. Plangerea impotriva solutiilor de neurmarire dispuse de procuror 

4. Dispozitii tranzitorii 

Reglementare (art. 336-341) 

Titlul II. Camera preliminara

Explicatii 

1. Notiuni introductive 

2. Competenta de solutionare 

3. Obiectul si durata camerei preliminare 

4. Masuri premergatoare 

5. Procedura in camera preliminara 

6. Calea de atac 

7. Incompatibilitati 

8. Masurile preventive in procedura camerei preliminare 

9. Dispozitii tranzitorii 

Reglementare (art. 342-348) 

Titlul III. Judecata 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Explicatii 

1. Rolul instantei de judecata 

2. Locul si regulile judecatii 

3. Publicitatea sedintei de judecata 

4. Citarea la judecata 

5. Compunerea instantei 

6. Judecata de urgenta in cauzele cu arestati preventiv sau aflati in arest la domiciliu 

7. Asigurarea apararii 

8. Atributiile presedintelui completului 

9. Masurile preventive in cursul judecatii 

10. Participarea procurorului la judecata 

11. Participarea inculpatului la judecata si drepturile acestuia 

12. Participarea celorlalte parti, a persoanei vatamate si altor subiecti procesuali la judecata si drepturile acestora 

13. Suspendarea judecatii 

14. Notele privind desfasurarea sedintei de judecata 

15. Felul hotararilor 

Reglementare (art. 349-370) 

Capitolul II. Judecata in prima instanta 

Explicatii 

1. Obiectul judecatii 

2. Verificari cu privire la inculpat 

3. Masurile premergatoare privind martorii, expertii si interpretii 

4. Aducerea la cunosinta a invinuirii, lamuriri si cereri

5. Procedura in cazul recunoasterii invinuirii 

6. Cercetarea judecatoreasca in procedura comuna

7. Dezbaterile si ordinea in care se da cuvantul 

8. Ulimul cuvant al inculpatului 

9. Concluziile scrise 

10. Deliberarea si hotararea instantei 

Reglementare (art. 371-407) 

Capitolul III. Apelul 

Explicatii 

1. Notiuni introductive 

2. Hotararile supuse apelului 

3. Titularii apelului 

4. Termenul de apel si repunerea in termen 

5. Declararea si motivarea apelului, renuntarea la apel, retragerea apelului si efectele apelului 

6. Judecarea apelului 

7. Dispozitii tranzitorii

Reglementare (art. 408-425) 

Capitolul IV. Contestatia 

Explicatii 

1. Sediul reglementarii. Dispozitii generale. Competenta 

2. Cazuri. Hotararile care pot face obiectul contestatiei 

Capitolul V. Caile extraordinare de atac 

Explicatii 

1. Consideratii preliminare 

2. Contestatia in anulare 

3. Recursul in casatie 

4. Revizuirea 

5. Redeschiderea procesului penal in cazul judecatii in lipsa persoanei condamnate 

Reglementare (art. 426-470) 

Capitolul VI. Dispozitii privind asigurarea unei practici judiciare unitare 

Explicatii 

1. Recursul in interesul legii 

2. Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 

Titlul IV. Proceduri speciale 

Capitolul I. Acordul de recunoastere a vinovatiei 

Explicatii 

1. Notiune si reglementare 

2. Obiect 

3. Conditii de aplicare 

4. Titularii acordului 

5. Forma si continutul acordului 

6. Consecintele incheierii acordului 

7. Sesizarea instantei cu acordul de recunoastere a vinovatiei

8. Procedura in fata instantei 

9. Solutiile pe care le poate pronunta instanta cu privire la latura penala 

10. Solutiile pe care le poate pronunta instanta cu privire la latura civila 

11. Caile de atac 

Reglementare (art. 478-488) 

Capitolul II. Contestatia privind durata procesului penal 

Explicatii 

1. Obiectul contestatiei

2. Titularii contestatiei 

3. Motivele contestatiei 

4. Retragerea contestatiei 

5. Forma si continutul contestatiei 

6. Competenta de solutionare 

7. Procedura prealabila 

8. Procedura de solutionare a contestatiei 

9. Solutii 

10. Formularea ulterioara a unei noi contestatii 

Reglementare (art. 488 (1) -488 (6))

Capitolul III. Procedura privind tragerea la raspundere penala a persoanei juridice 

Explicatii 

1. Dispozitii privind aplicabilitatea procedurii, reprezentarea si citarea persoanei juridice 

2. Masurile preventive 

3. Procedura de informare 

4. Efectele fuziunii, absorbtiei, divizarii, reducerii capitalului social, ale dizolvarii sau lichidarii persoanei juridice condamnate 

5. Procedura de punere in executare a pedepselor 

Reglementare (art. 489-503) 

Capitolul IV. Procedura in cauzele cu infractori minori 

Explicatii 

1. Persoanele chemate la organul de urmarire penala

2. Referatul de evaluare si asistenta juridica a minorului 

3. Compunerea instantei 

4. Desfasurarea judecatii in cauzele cu inculpati minori 

5. Procedura de punere in executare a masurilor educative 

Reglementare (art. 504-520) 

Capitolul V. Procedura darii in urmarire 

Explicatii 

Reglementare (art. 521-526) 

Capitolul VI. Procedura reabilitarii 

Explicatii 

1. Reabilitarea de drept 

2. Reabilitarea judecatoreasca 

Reglementare (art. 527-537) 

Capitolul VII. Procedura repararii pagubei materiale sau a daunei morale in caz de eroare judiciara sau in caz de privare nelegala de libertate ori in alte cazuri 

Explicatii 

1. Cazurile care dau dreptul la reparatie 

2. Termenul de introducere a actiunii pentru repararea pagubei 

3. Actiunea in regres

Reglementare (art. 538-542) 

Capitolul VIII. Procedura in caz de disparitie a dosarelor judiciare si a inscrisurilor judiciare 

Explicatii 

1. Competenta in cazul inlocuirii sau reconstituirii 

2. Procedura reconstituirii inscrisului sau dosarului 

Reglementare (art. 543-547) 

Capitolul IX. Procedura privind cooperarea judiciara internationala si punerea in aplicare a tratatelor internationale in materie penala 

Explicatii 

Reglementare (art. 548-549) 

Capitolul X. Procedura de confiscare sau desfiintare a unui inscris in cazul clasarii 

Explicatii 

Reglementare (art. 549 (1))

Titlul V. Executarea hotararilor penale

Capitolul I. Dispozitii generale 

Explicatii 

1. Hotararile executorii 

2. Ramanerea definitiva a hotararilor judecatoresti penale 

3. Instanta de executare si judecatorul delegat cu executarea 

Reglementare (art. 550-554) 

Capitolul II. Punerea in executare a hotararilor 

Explicatii 

1. Punerea in executare a pedepselor principale 

2. Punerea in executare a pedepselor complementare 

3. Punerea in executare a masurilor de siguranta 

4. Punerea in executare a altor dispozitii din hotarare 

5. Punerea in executare a amenzii judiciare si a cheltuielilor judiciare avansate de stat 

6. Punerea in executare a dispozitiilor civile din hotarare 

Reglementare (art. 555-581) 

Capitolul III. Alte dispozitii privind executarea 

Explicatii 

1. Condamnarea in cazul anularii renuntarii la aplicarea pedepsei sau in cazul anularii sau revocarii amanarii aplicarii pedepsei 

2. Schimbari in executarea unor hotarari 

3. Amanarea/intreruperea executarii pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata 

4. Inlaturarea sau modificarea pedepsei 

Reglementare (art. 581 (1)-596) 

Capitolul IV. Dispozitii comune 

Explicatii 

1. Procedura la instanta de executare 

2. Contestatia la executare 

Reglementare (art. 597-601)

Titlul VI. Dispozitii finale 

Reglementare (art. 602-603) 

INDEX

Detalii tehnice
Data aparitiei11 mar. 2014
Categorie generalaStudii si monografii
Numar pagini728
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Noul Cod penal. Codul penal anterior. Prezentare comparativa. Observatii

Noul Cod penal. Codul penal anterior. Prezentare comparativa. Observatii

Prezentare comparativa. Observatii. Ghid de aplicare. Legea penala mai favorabila
56,80 RON 56,84 RON
DE ACELASI AUTOR - Corina Voicu
-15%
In curand
Codul de procedura penala comentat 2024

Codul de procedura penala comentat. Editia a 4-a

Vol. I. Partea generala. Vol. II. Partea speciala
600,00 RON 510,00 RON
Indisponibila
Codul de procedura penala comentat - Volonciu

Codul de procedura penala comentat. Editia a 3-a

editia a 3-a, revizuita si adaugita
350,00 RON
Indisponibila
Camera preliminara - Manea, Uzlau, Voicu