Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Conferinta-dialog: Probleme practice in aplicarea NOULUI COD DE PROCEDURA CIVILA

vineri, 7 iunie 2013

Profesorul Gabriel BOROI,
rectorul Universităţii Nicolae Titulescu şi membru în comisiile de redactare a noului
Cod de procedura civilă şi a legii de punere în aplicare,


vă invită la conferinţa-dialog

Probleme practice în aplicarea
NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ
– conferinţă-dialog –

7-8 iunie 2013
Universitatea Nicolae Titulescu
Calea Văcăreşti, nr. 185, sector 4, Bucureşti

 


UPDATE!
Universitatea Nicolae Titulescu şi Baroul Bucureşti au încheiat un parteneriat pentru organizarea acestei conferinţe, în baza căruia avocaţii membri în barou beneficiază de 25% reducere din taxa de participare: 337,5 lei în loc de 450 lei.

 
UPDATE!

Temele conferinţei:
Principalele schimbări în materia competenţei şi a participanţilor la procesul civil şi posibile probleme în aplicarea lor
Prof. dr. Gabriel BOROI în dialog cu Lector univ. dr. Ion DRAGNE, prodecan al Baroului Bucureşti

● Tribunalul sau judecătoria – instanţă de drept comun la judecata în primă instanţă? Aplicarea criteriului valoric ● Noi cazuri de competenţă teritorială exclusivă. Competenţa facultativă ● Noutăţi în materia incidentelor procedurale cu privire la competenţă, strămutare, conexitate. Soluţionarea conflictelor de competenţă ● incompatibilitatea – cazuri noi şi procedura de soluţionare modificată ● Participarea terţilor în procesul civil – noutăţi în materia intervenţiei voluntare şi forţate; introducerea din oficiu a terţilor în procesul civil.

Judecata în primă instanţă – probleme privind regularizarea cererii de chemare în judecată, excepţiile procesuale, propunerea şi încuviinţarea probelor
Prof. dr. Gabriel BOROI în dialog cu Delia Narcisa THEOHARI, judecător la Tribunalul Bucureşti, coautor al Noului Cod de procedură civilă, comentariu pe articole

● Regularizarea cererii de chemare în judecată – corelaţia dintre necompetenţă şi alte excepţii procesuale absolute ● efectul formulării unei cereri de ajutor public judiciar sau de reexaminare a taxei judiciare de timbru asupra termenului de 10 zile, stabilit pentru regularizarea cererii ● sfera de aplicare a art. 200 NCPC – prevederile se aplică cererii introductive de instanţă sau şi căilor de atac, cererii principale sau şi celor incidentale, cererilor formulate pe drept comun sau şi pe calea procedurilor speciale; lipsurile cererii de chemare în judecată care atrag anularea cererii în acest moment procesual
● caracterul obligatoriu sau facultativ al etapei verificării şi regularizării cererii ● cererea de reexaminare prevăzută de art. 200 alin. (4) NCPC ● înţelesul prevederii vizând invocarea excepţiilor absolute "în orice stare a procesului" ● propunerea probelor, incidenţa sancţiunii decăderii.

Elemente de noutate în materia căilor de atac
Prof. dr. Gabriel BOROI în dialog cu Conf. univ. dr. Traian BRICIU, director executiv al Institutului Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Avocaţilor

Proceduri speciale în noul Cod de procedură civilă – ordonanţa de plată şi procedura cererilor cu valoare redusă
Prof. dr. Gabriel BOROI în dialog cu Veronica Dănăilă, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, formator la Institutul Naţional al Magistraturii

Probleme de executare silită – cu privire specială asupra încuviinţării executării silite, contestaţiei la executare, restrângerii executării silite şi evacuării
Prof. dr. Gabriel BOROI în dialog cu Bogdan DUMITRACHE, executor judecătoresc, formator la Institutul Naţional al Magistraturii

 

La solicitarea participanţilor, vor fi discutate şi următoarele probleme punctuale:

•  Corelaţia dintre acţiunea în revendicare şi acţiunea în evacuare după intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă;
•  Invocarea nulităţii absolute “în orice stare a judecăţii” – distincţii;
•  Aplicabilitatea regulilor referitoare la valoarea obiectului litigiului din materia competenţei materiale şi în privinţa stabilirii taxelor de timbru;
•  Necompetenţa funcţională este de ordine publică sau privată?;
•  Acţiunile în justiţie ce pot fi exercitate în cazul rezoluţiunii unilaterale;
•  Consecinţele nulităţii/rezoluţiunii: repunerea părţilor în situaţia anterioară sau restituirea prestaţiilor?
•  Efectele strămutării dispuse cu ocazia judecăţii în primă instanţă în privinţa competenţei soluţionării căilor de atac şi rejudecării fondului după casarea cu trimitere;
•  Sfera de aplicare a art. 22 NCPC (Rolul judecătorului în aflarea adevărului) în privinţa cauzei cererii de chemare în judecată;
•  Constatarea de urgenţă a unei stări de fapt: corelaţia cu asigurarea de dovezi, natura de titlu executoriu a încheierii de încuviinţare a constatării (art. 364 NCPC);
•  Posibilitatea pătrunderii expertului în spaţiul unde urmează a se efectua expertiza, cu sprijinul forţei publice, în condiţiile art. 335 alin. (5) NCPC;
•  Necesitatea probei decurgând din modificarea cererii, cauza de încuviinţare a probei cerute peste termen [art. 254 alin. (2) pct. 1 NCPC;
•  Art. 64 alin. (4) NCPC, soluţie de tergiversare a procesului civil, la dispoziţia pârâtului?
•  Art. 467 alin. (2) NCPC, un text de descurajare a executării voluntare?

 


Participanţii sunt invitaţi să pună în discuţie orice probleme cu care se confruntă în aplicarea noului Cod de procedură civilă.
Aşteptăm propunerile dumneavoastră pe adresa: conferinte@hamangiu.ro

 


UPDATE!

Conferinţă acreditată de INPPA cu 15 puncte de pregatire profesională.  

 

 

special, în cadrul conferinţei, 30% reducere la cartea

ncpc-boroi-2vol.jpg

Noul Cod de procedură civilăComentariu pe articole

Gabriel Boroi, Octavia Spineanu-Matei, Andreia Constanda, Carmen Negrilă, Veronica Dănăilă,
Delia Narcisa Theohari, Gabriela Răducan, Dumitru Marcel Gavriş, Flavius George Păncescu, Marius Eftimie

 

Detalii şi înscrieri:
Telefon: 0788 673 209; 0727 873 786; 021 336 04 43; 021 330 90 32 (int. 215, 236)
Fax: 031 805 80 21
Email: conferinte@hamangiu.ro; office@univnt.ro
Web: www.univnt.ro; www.hamangiu.ro

 

Organizatori:

Universitatea Nicolae Titulescu       şi       Editura Hamangiu

 

Taxa de participare: 450 lei

Discount-uri
UPDATE!
Universitatea Nicolae Titulescu și Baroul Bucureşti au încheiat un parteneriat pentru organizarea acestei conferințe, în baza căruia avocații membri în barou beneficiază de 25% reducere din taxa de participare: 337,5 lei în loc de 450 lei.

 

Plata
se va face către Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti (cod fiscal 14770190):
• în contul RO51ROIN910500068311RO01 (LEI), deschis la RIB - Romanian International Bank, Agenția 13 Septembrie
sau
• direct la casieria universității din Calea Vacăreşti, nr. 185, sector 4
cu menţiunea “Taxă conferinţă NCPC”.

Pentru a vă înregistra, vă rugăm să completaţi formularul de mai jos.

Pentru validarea înregistrării, vă rugăm să ne trimiteți confirmare plăţii prin fax (031.805.80.21) sau email (conferinte@hamangiu.ro), până cel târziu la data limită de înscriere.