Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole

2 volume
ISBN/ISSN: 978-606-522-854-2
Editura: Hamangiu
279,40 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Comentariul noului Cod de procedura civila s-a dovedit un demers mai amplu si mai dificil de realizat, decat ne asteptam noi initial. Se pare ca noua reglementare „ascunde” destule capcane, asa incat autorii au fost nevoiti sa-si extinda analiza, iar comentariile lor depasesc, in final, peste 1800 de pagini, ceea ce determina publicarea cartii in doua volume.

Pe parcursul acestui demers, profesorul Boroi si echipa de autori au optat pentru o abordare complexa, imbinand aspectele teoretice cu cele jurisprudentiale. Comentariile sunt realizate si dintr-o perspectiva comparativa, intre vechiul si noul cod, cu accent deosebit pe elementele de noutate legislativa.

De multe ori, analiza pe articole, prin raportare la celelalte dispozitii din cod si la legislatia procesual-civila afectata de intrarea lui in vigoare, a facut posibila si identificarea unor necorelari si, mai ales, a unor dificultati de interpretare, pe care autorii le-au supus dezbaterii in aceasta lucrare, incercand sa ofere si posibile solutii de urmat.

De remarcat ca toti autorii acestui studiu sunt ei insisi practicieni, cu experienta proprie in procedura civila, dobandita in cadrul sau in fata instantelor de toate gradele, de aceea si raportarea fiecaruia la textele pe care le-a comentat s-a facut in aceeasi maniera practica si aplicata, la fel ca abordarea unui magistrat, avocat sau executor judecatoresc care aplica dispozitiile codului in spete concrete.

Titlul preliminar. Domeniul de reglementare al Codului de procedura civila si principiile fundamentale ale procesului civil 

Capitolul I. Domeniul de reglementare al Codului de procedura civila 

Capitolul II. Principiile fundamentale ale procesului civil 

Capitolul III. Aplicarea legii de procedura civila 

CARTEA I. DISPOZITII GENERALE 

Titlul I. Actiunea civila 

Titlul II. Paricipantii la procesul civil 

Capitolul I. Judecatorul. Incompatibilitatea

Capitolul II. Partile 

Sectiunea 1. Folosinta si exercitiul drepturilor procedurale 
Sectiunea a 2-a. Persoanele care sunt impreuna reclamante sau parate
Sectiunea a 3-a. Alte persoane care pot lua parte la judecata 
Sectiunea a 4-a. Reprezentarea partilor in judecata 
Sectiunea a 5-a. Asistenta judiciara 

Capitolul III. Participarea Ministerului Public in procesul civil 

Titlul III. Competenta instantelor judecatoresti 

Capitolul I. Competenta materiala 

Sectiunea 1. Competenta dupa materie si valoare 
Sectiunea a 2-a. Determinarea competentei dupa valoarea obiectului cererii introductive de instanta 

Capitolul II. Competenta teritoriala 

Capitolul III. Dispozitii speciale 

Capitolul IV. Incidente procedurale privitoare la competenta instantei 

Sectiunea 1. Necompetenta si conflictele de competenta
Sectiunea a 2-a. Litispendenta si conexitatea 
Sectiunea a 3-a. Stramutarea proceselor. Delegarea instantei

Titlul IV. Actele de procedura

Capitolul I. Forma cererilor 

Capitolul II. Citarea si comunicarea actelor de procedura

Capitolul III. Nulitatea actelor de procedura 

Titlul V. Termenele procedurale 

Titlul VI. Amenzi judiciare si despagubiri

CARTEA A II-A. PROCEDURA CONTENCIOASA 

Titlul I. Procedura in fata primei instante 

Capitolul I. Sesizarea instantei de judecata 

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Cererea de chemare in judecata
Sectiunea a 3-a. Intampinarea 
Sectiunea a 4-a. Cererea reconventionala

Capitolul II. Judecata

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Cercetarea procesului
Sectiunea a 3-a. Dezbaterea in fond a procesului 
Sectiunea a 4-a. Deliberarea si pronuntarea hotararii 

Capitolul III. Unele incidente procedurale

Sectiunea 1. Renuntarea la judecata 
Sectiunea a 2-a. Renuntarea la dreptul pretins 
Sectiunea a 3-a. Suspendarea procesului 
Sectiunea a 4-a. Perimarea cererii 

Capitolul IV. Hotararile judecatoresti

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Hotararile date in baza recunoasterii pretentiilor 
Sectiunea a 3-a. Hotararea prin care se incuviinteaza invoiala partilor
Sectiunea a 4-a. Indreptarea, lamurirea si completarea hotararii 
Sectiunea a 5-a. Executarea provizorie 
Sectiunea a 6-a. Cheltuielile de judecata

Titlul II. Caile de atac 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Apelul 

Capitolul III. Caile extraordinare de atac 

Sectiunea 1. Recursul 
Sectiunea a 2-a. Contestatia in anulare 
Sectiunea a 3-a. Revizuirea 

Titlul III. Dispozitii privind asigurarea unei pracici judiciare unitare 

Capitolul I. Recursul in interesul legii 

Capitolul II. Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 

Titlul IV. Contestatia privind tergiversarea procesului

CARTEA A III-A. PROCEDURA NECONTENCIOASA JUDICIARA 

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Dispozitii speciale 

CARTEA A IV-A. DESPRE ARBITRAJ

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Conventia arbitrala 

Titlul III. Tribunalul arbitral

Titlul IV. Procedura arbitrala

Capitolul I. Sesizarea tribunalului arbitral 

Capitolul II. Judecata 

Capitolul III. Cheltuielile arbitrale 

Capitolul IV. Hotararea arbitrala 

Titlul V. Desfiintarea hotararii arbitrale 

Titlul VI. Executarea hotararii arbitrale 

Titlul VII. Arbitrajul insitutionalizat

CARTEA A V-A. DESPRE EXECUTAREA SILITA 

Titlul I. Dispozitii generale 

Capitolul I. Scopul si obiectul executarii silite

Capitolul II. Titlul executoriu 

Capitolul III. Participantii la executarea silita 

Capitolul IV. Efectuarea executarii silite

Sectiunea 1. Sesizarea organului de executare 
Sectiunea a 2-a. Efectuarea actelor de executare silita 
Sectiunea a 3-a. Executarea impotriva mostenitorilor 
Sectiunea a 4-a. Interventia altor creditori 
Sectiunea a 5-a. Perimarea executarii silite
Sectiunea a 6-a. Amanarea, suspendarea si restrangerea executarii
Sectiunea a 7-a. Incetarea executarii silite 

Capitolul V. Prescriptia dreptului de a obtine executarea silita 

Capitolul VI. Contestatia la executare 

Capitolul VII. Depunerea cu afectatiune speciala 

Capitolul VIII. Intoarcerea executarii 

Titlul II. Urmarirea silita asupra bunurilor debitorului 

Capitolul I. Urmarirea mobiliara 

Sectiunea 1. Bunurile mobile care nu se pot urmari
Sectiunea a 2-a. Procedura urmaririi mobiliare 
Sectiunea a 3-a. Poprirea
Sectiunea a 4-a. Urmarirea fructelor si a veniturilor imobilelor 

Capitolul II. Urmarirea imobiliara

Sectiunea 1. Bunurile imobile care pot fi urmarite
Sectiunea a 2-a. Incuviintarea urmaririi imobiliare
Sectiunea a 3-a. Efectele urmaririi 
Sectiunea a 4-a. Vanzarea la licitatie publica
Sectiunea a 5-a. Efectele adjudecarii 
Sectiunea a 6-a. Dispozitii speciale

Capitolul III. Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin urmarirea silita

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a Distribuirea sumei rezultate din vanzarea bunurilor urmarite 
Sectiunea a 3-a. Plata sumei rezultate din urmarirea silita 

Titlul III. Executarea silita directa 

Capitolul I Dispozitii generale 

Capitolul II. Predarea silita a bunurilor mobile 

Capitolul III Predarea silita a bunurilor imobile 

Capitolul IV. Executarea silita a altor obligatii de a face sau a obligatiilor de a nu face 

Sectiunea 1. Dispozitii comune 
Sectiunea a 2-a. Executarea hotararilor judecatoresti referitoare la minori 

CARTEA A VI-A. PROCEDURI SPECIALE 

Titlul I. Procedura divortului 

Capitolul I. Dispozitii comune 

Capitolul II. Divortul remediu

Sectiunea 1. Divortul prin acordul sotilor 
Sectiunea a 2-a. Divortul din motive de sanatate 

Capitolul III. Divortul din culpa sotilor

Titlul II. Procedura punerii sub interdictie judecatoreasca 

Titlul III. Procedura de declarare a mortii 

Titlul IV. Masuri asiguratorii si provizorii 

Capitolul I. Sechestrul asigurator 

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Dispozitii speciale privind sechestrul asigurator al navelor civile 

Capitolul II. Poprirea asiguratorie

Capitolul III. Sechestrul judiciar

Capitolul IV. Masuri provizorii in materia drepturilor de proprietate intelectuala 

Titlul V. Procedura partajului judiciar

Titlul VI. Procedura ordonantei presedintiale

Titlul VII. Cererile posesorii 

Titlul VIII. Procedura ofertei de plata si consemnatiunii 

Titlul IX. Procedura ordonantei de plata 

Titlul X. Procedura cu privire la cererile de valoare redusa 

Titlul XI. Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fara drept 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Procedura de evacuare 

Capitolul III. Dispozitii speciale 

Titlul XII. Procedura privitoare la inscrierea drepturilor dobandite in temeiul uzucapiunii 

Titlul XIII. Procedura refacerii inscrisurilor si hotararilor disparute 

Titlul XIV. Cautiunea judiciara 

CARTEA A VII-A. PROCESUL CIVIL INTERNATIONAL 

Titlul I. Competenta internationala a instantelor romane 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Dispozitii speciale de competenta internationala a instantelor romane 

Titlul II. Legea aplicabila in procesul civil international 

Capitolul I. Capacitatea si drepturile partilor in proces 

Capitolul II. Legea aplicabila in materie procedurala 

Titlul III. Eficacitatea hotararilor straine 

Capitolul I. Recunoasterea hotararilor straine 

Capitolul II. Executarea hotararilor straine 

Titlul IV. Arbitrajul international si efectele hotararilor arbitrate straine

Capitolul I. Procesul arbitral international 

Capitolul II. Efectele hotararilor arbitrale straine 

DISPOZITII FINALE 

Index general

e pe locul 2.....
e foarte buna dar ocupa locul 2 dupa tratatul Maestrului Deleanu de la Cluj sau codul sau comentat!recomand!
Vizitator | 28.03.2013 21:48
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (0/0)
Cine spune?
De ce ar fi sub NCPC al domnului Deleanu?
Vizitator | 12.04.2013 00:23
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (0/0)
editie
astept editia a 2-a, deoarece acesta carte a fost scrisa cand nu erau inca multe dezbateri si practica judiciara relevanta.
eu | 27.08.2014 13:16
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (0/0)
comentarii
mi se pare ca nu au atins  toate variantele de interpretare la unele probleme interpretabile.
Vizitator | 27.08.2014 13:17
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (0/0)
buna
utila, clara
Dima | 29.08.2014 13:57
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (0/0)
buna!
Cum sa atinga toate chestiunile interpretabile la o prima editie scoasa la doar atata vreme de la in vigoare a Codului?
Eu o gasesc foarte buna.
Vizitator | 01.09.2014 19:44
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (0/0)
Foarte buna
Cand reapare?

{Editura Hamangiu
Buna ziua, o noua editie a acestei carti este in lucru, insa nu avem o data de aparitie stabilita.
O veti putea gasi pe site cand va pleca in tipar.
Va mai asteptam,
Echipa Hamangiu}
Vizitator | 29.08.2015 02:15
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (1/0)
Detalii tehnice
Data aparitiei28 mar. 2013
Categorie generalaCoduri si legi comentate
Numar pagini1856
Tip copertaCarte cartonata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Drept civil. Drepturile reale principale in reglementarea noului Cod civil 21 Ianuarie 2013

Drept civil. Drepturile reale principale in reglementarea noului Cod civil

editie revizuita si actualizata pana la data de 20 septembrie 2013
72,30 RON
Indisponibila
Noul Cod de procedura civila si codul anterior 15 februarie 2013
Indisponibila
Noul Cod de procedura civila 15 februarie 2013

Noul Cod de procedura civila 15 februarie 2013

cu index alfabetic si corespondenta cu reglementarile anterioare - in vigoare de la 15 februarie 2013
11,60 RON
DE ACELASI AUTOR - Gabriel Boroi
-15%
NOU
Pachet Drept procesual civil- Gabriel Boroi, Mirela Stancu, ***
NOU
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON
-15%
Indisponibila
Pachet Drept procesual civil- Gabriel Boroi, Mirela Stancu, ***
-25%
Indisponibila
Pachetul complet de procedura civila - Gabriel Boroi, Mirela Stancu