Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Conferinta: Aspecte teoretice si practice in legatura cu cele mai noi institutii din codul penal si codul de procedura penala

sâmbătă, 15 noiembrie 2014

Institutul Naţional de Pregătire şi Perfecţionare al Avocaţilor – Centrul Teritorial Cluj

în colaborare cu

INPPA Bucureşti organizează Conferinţa cu tema:

Aspecte teoretice şi practice în legătură cu cele mai noi instituţii din CODUL PENAL şi din CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ

 

INPPA Cluj în colaborare cu INPPA Bucureşti organizează Conferinţa cu tema mai sus anunţată, ce va avea loc la Cluj-Napoca în data de 15.11.2014, în Sala de conferinţă a Hotelului OPERA PLAZA.
Conferinţa îşi propune comunicarea într-o atmosferă deschisă a aspectelor relevate de practică în legătură cu cele mai noi instituţii ale Codului penal şi ale Codului de procedură penală. Dimensiunea ştiinţifică a Conferinţei este asigurată prin contribuţia vorbitorilor – profesori universitari, judecători, avocaţi – care, într-o manieră interactivă, vor aborda următoarele teme:


•    O abordare comună asupra instituţiei judecătorului de drepturi şi libertăţi din perspectiva judecătorului şi a avocatului. Rolul avocatului în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi.
•    Camera preliminară. Contestaţii. Aspecte practice.
•    Acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Obligaţiile avocatului şi ale procurorului. Modul de soluţionare a cauzei în instanţă. Aspecte deontologice şi standarde privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei.
•    Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei: obstrucţionarea justiţiei; limitele libertăţii de exprimare ca urmare a incriminării infracţiunii de presiuni asupra justiţiei; încălcarea solemnităţii şedinţei – drepturi şi obligaţii deontologice ale judecătorului şi avocatului; influenţarea declaraţiilor – aspecte deontologice ale judecătorilor şi avocaţilor; compromiterea intereselor justiţiei; asistenţa şi reprezentarea neloială.
•    Rolul avocatului în procedura mandatului european de arestare.
•    Realizarea unei noi culturi juridice în materie penală pe baza recomandărilor Avizului nr. 16 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) din cadrul Consiliului Europei referitor la relaţiile dintre judecători şi avocaţi.

Agenda conferintei:

9:30 – 10:00: Înregistrarea participanţilor.
10:00 – 10:15: Deschiderea Conferinţei. Prezentarea invitaţilor.
10:15 – 11:00: Necesitatea şi impactul Noilor Coduri penale.

  • Prof. Univ. Dr. Nicolae Volonciu, Profesor emerit al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti; Doctor Honoris Causa al Universităţii „Ovidius” din Constanţa; membru în Comisia de elaborare a Noului Cod de procedură penală şi membru în Comisia de elaborare a proiectului Legii de punere în aplicare a Noului Cod de procedură penală

11:00 – 11:45: Judecătorul de drepturi şi libertăţi; competenţă. Judecătorul de cameră preliminară; competenţă. Aspecte teoretice şi practice.

  • Judecător Mihăiţă-Lucian Marian, Preşedintele Judecătoriei Cluj-Napoca

11:45 – 12:00: Pauză de cafea
12:00 – 12:45: Soluţionarea contestaţiilor ce intră în competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, respectiv a judecătorului de cameră preliminară. Aspecte teoretice şi practice.

  • Judecător Monica Rodina, Curtea de Apel Cluj – Secţia penală

12:45 – 13:15: Rolul avocatului în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi. Rolul avocatului în procedura camerei preliminare

  • Avocat Mihai Paul Neamţ, consilier în Consiliul Baroului Cluj

13:15 – 14:00: Dublă lansare de carte
1.  Noul Cod de procedură penală comentat, lucrare realizată de o echipă de practicieni – judecători şi avocaţi, sub îndrumarea domnului prof. univ. dr. hr. c. Nicolae Volonciu.
2.  Cooperarea judiciară internaţională în materie penală, ediţie îngrijită şi adnotată de d-na judecător Ioana-Cristina Morar.

- din partea gazdelor, recenziile pentru cele două lucrări vor fi asigurate de d-nul prof. univ. dr. Florin Streteanu;

- din partea autorilor, vor vorbi: d-nul prof. univ. dr. hr. c. Nicolae Volonciu; d-na judecător lector univ. Andreea Simona Uzlău, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia I penală, în prezent detaşată la Consiliul Superior al Magistraturii, având funcţia de Director adjunct al Direcţiei legislaţiei, documentare şi contencios, membru în Comisia de elaborare a Noului Cod de procedură penală şi membru în Comisia de elaborare a proiectului Legii de punere în aplicare a Noului Cod de procedură penală (d-na judecător are şi rolul de partener de discuţie în cadrul Conferinţei); d-na judecător Ioana-Cristina Morar, judecător la Curtea de Apel Cluj, Secţia penală, formator INM în domeniul cooperării judiciare în materie penală, membru al Reţelei Judiciare Române în materie penală.


14:00 – 15:00: Pauză de prânz
15:00 – 15:45: Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei: obstrucţionarea justiţiei; presiuni asupra justiţiei – limitele libertăţii de exprimare ca urmare a incriminării infracţiunii de presiuni asupra justiţiei; compromiterea intereselor justiţiei.

  • Prof. Univ. Dr. Florin Streteanu, Decanul Facultăţii de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai   

15:45 – 16:30: Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei: încălcarea solemnităţii şedinţei – drepturi şi obligaţii deontologice ale judecătorului şi ale avocatului; influenţarea declaraţiilor – drepturi şi obligaţii deontologice ale judecătorului şi ale avocatului; asistenţa şi reprezentarea neloială.

  • Conf. Univ. Dr. Radu Chiriţă, Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai, avocat în cadrul Baroului Cluj

16:30 – 17:15: Rolul avocatului în procedura mandatului european de arestare

17:15 – 18:00: Acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Obligaţiile avocatului şi ale procurorului. Modul de soluţionare a cauzei în instanţă. Aspecte deontologice şi standarde privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei.

  • Avocat dr. Călin Budişan, Prodecan al Baroului Cluj
  • Avocat Dan Sebastian Chertes, Baroul Cluj

18:00 – 18:10: Enunţarea temei pentru următoarea Conferinţă ce va avea loc în primul trimestru al anului 2015:
Realizarea unei noi culturi juridice în materie penală pe baza recomandărilor Avizului nr. 16 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) din cadrul Consiliului Europei referitor la relaţiile dintre judecători şi avocaţi.

  • Avocat dr. Doina Gherman, consilier în Consiliul Baroului Cluj


Conferinţă moderată de av. dr. Doina Gherman

9:30 – 10:00    Înregistrarea participanţilor.

10:00 – 10:15  Deschiderea Conferinţei. Prezentarea invitaţilor.

10:15 – 11:00  Necesitatea şi impactul Noilor Coduri penale.

                        Prof. Univ. Dr. Nicolae Volonciu, Profesor emerit al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti; Doctor Honoris Causa al Universităţii „Ovidius” din Constanţa; membru în Comisia de elaborare a Noului Cod de procedură penală şi membru în Comisia de elaborare a proiectului Legii de punere în aplicare a Noului Cod de procedură penală

11:00 – 11:45  Judecătorul de drepturi şi libertăţi; competenţă. Judecătorul de cameră preliminară; competenţă. Aspecte teoretice şi practice.

Judecător Mihăiţă-Lucian Marian, Preşedintele Judecătoriei Cluj-Napoca

11:45 – 12:00  Pauză de cafea

12:00 – 12:45  Soluţionarea contestaţiilor ce intră în competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, respectiv a judecătorului de cameră preliminară. Aspecte teoretice şi practice.

Judecător Monica Rodina, Curtea de Apel Cluj – Secţia penală

12:45 – 13:15  Rolul avocatului în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi. Rolul avocatului în procedura camerei preliminare.  

Avocat Mihai Paul Neamţ, consilier în Consiliul Baroului Cluj

 

 

13:15 – 14:00  Dublă lansare de carte

1.      Noul Cod de procedură penală comentat, Editura Hamangiu la 31.10.2014, lucrare realizată de o echipă de practicieni – judecători şi avocaţi, sub îndrumarea domnului prof. univ. dr. hr. c. Nicolae Volonciu.

2.      Cooperarea judiciară internaţională în materie penală, Ediţie îngrijită şi adnotată de d-na judecător Ioana-Cristina Morar, Editura Hamangiu la 08.07.2014.

                        Lansarea de carte se realizează cu implicarea directă a Editurii Hamangiu, prezentarea urmând a fi făcută de personalităţi de seamă a mediului juridic şi academic din ţara noastră:

-          din partea gazdelor, recenziile pentru cele două lucrări vor fi asigurate de d-nul prof. univ. dr. Florin Streteanu;

-          din partea Editurii Hamangiu, va vorbi d-nul Doru Pădurariu, director general al editurii;

-          din partea autorilor, vor vorbi: d-nul prof. univ. dr. hr. c. Nicolae Volonciu; d-na judecător lector univ. Andreea Simona Uzlău, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia I penală, în prezent detaşată la Consiliul Superior al Magistraturii, având funcţia de Director adjunct al Direcţiei legislaţiei, documentare şi contencios, membru în Comisia de elaborare a Noului Cod de procedură penală şi membru în Comisia de elaborare a proiectului Legii de punere în aplicare a Noului Cod de procedură penală (d-na judecător are şi rolul de partener de discuţie în cadrul Conferinţei); d-na judecător Ioana-Cristina Morar, judecător la Curtea de Apel Cluj, Secţia penală, formator INM în domeniul cooperării judiciare în materie penală, membru al Reţelei Judiciare Române în materie penală.

14:00 – 15:00  Pauză de prânz

15:00 – 15:45  Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei: obstrucţionarea justiţiei; presiuni asupra justiţiei – limitele libertăţii de exprimare ca urmare a incriminării infracţiunii de presiuni asupra justiţiei; compromiterea intereselor justiţiei.

                        Prof. Univ. Dr. Florin Streteanu, Decanul Facultăţii de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai           

 

 

15:45 – 16:30  Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei: încălcarea solemnităţii şedinţei – drepturi şi obligaţii deontologice ale judecătorului şi ale avocatului; influenţarea declaraţiilor – drepturi şi obligaţii deontologice ale judecătorului şi ale avocatului; asistenţa şi reprezentarea neloială.

                        Conf. Univ. Dr. Radu Chiriţă, Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai, avocat în cadrul Baroului Cluj

16:30 – 17:15  Rolul avocatului în procedura mandatului european de arestare

                        Judecător Ioana-Cristina Morar, Curtea de Apel Cluj – Secţia penală

17:15 – 18:00  Acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Obligaţiile avocatului şi ale procurorului. Modul de soluţionare a cauzei în instanţă. Aspecte deontologice şi standarde privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei.

                        Avocat dr. Călin Budişan, Prodecan al Baroului Cluj

                        Avocat Dan Sebastian Chertes, Baroul Cluj

18:00 – 18:10  Enunţarea temei pentru următoarea Conferinţă ce va avea loc în primul trimestru al anului 2015:

Realizarea unei noi culturi juridice în materie penală pe baza recomandărilor Avizului nr. 16 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) din cadrul Consiliului Europei referitor la relaţiile dintre judecători şi avocaţi.

                        Avocat dr. Doina Gherman, consilier în Consiliul Baroului Cluj

 

 

Conferinţă moderată de av. dr. Doina Gherman