Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Noul Cod de procedura penala comentat

ISBN/ISSN: 978-606-27-0002-7
Editura: Hamangiu
221,60 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Realizat de o echipa de practicieni – judecatori si avocati, sub indrumarea distinsului Profesor Nicolae Volonciu, acest comentariu al noului Cod de procedura penala este diferit de alte lucrari publicate pana acum, inclusiv fata de comentariile publicate sub imperiul vechiului Cod de procedura penala.

Textele de lege sunt grupate si analizate pe institutii, iar explicatiile, cu un caracter unitar si mai accesibil cititorului, sunt axate in special pe urmatoarele aspecte:
•    comparatia dintre noul Cod de procedura penala si Codul din 1968 stabileste concordantele dintre legea veche si legea noua, prin evidentierea diferentelor, acolo unde institutia are continuitate, respectiv prin prezentarea principiilor si institutiilor noi (cum ar fi separarea functiilor judiciare in procesul penal, judecatorul de drepturi si libertati, camera preliminara, arestul la domiciliu, acordul de recunoastere a vinovatiei), in situatia in care acestea nu au corespondenta in reglementarea anterioara;
•    punctele de vedere exprimate evalueaza in ce masura vechile opinii doctrinare sau solutii jurisprudentiale ori de unificare a practicii pronuntate in recursuri in interesul legii isi mentin valabilitatea sub imperiul noului cod;
•    abordarea din perspectiva practicianului anticipeaza posibilele probleme care ar putea aparea in interpretarea si aplicarea noilor dispozitii, propunand solutii inclusiv in cazurile in care nu exista reglementari explicite.

Metoda de cercetare aleasa, limbajul clar folosit, tratarea sistematica si integrata a materiei confera acestei carti valentele unui indrumar de referinta pentru practicieni si teoreticieni in corecta intelegere si aplicare a normelor procesual penale.

 

"Consecvent credintei in rolul insemnat al doctrinei juridice, beneficiind si de aportul unor juristi care au facut parte din comisiile de elaborare a proiectului noului Cod de procedura penala sau al Legii de punere in aplicare a acestuia, dar si al unor practicieni de la instante cu diverse grade de jurisdictie, unii dintre ei formatori ai Institutului National al Magistraturii sau cadre didactice universitare, colectivul nostru de autori a incercat in acest comentariu sa raspunda cat mai multor probleme ridicate in intervalul scurs de la intrarea in vigoare a noului Cod de procedura penala.

Trimiterile la solutiile consolidate sub imperiul vechiului cod, acolo unde institutiile sunt identice sau similare, raportarea la principiile generale de drept sau la cele specifice acestei ramuri si la literatura juridica scrisa pe marginea noului cod, precedata de o ampla activitate de cercetare stiintifica, argumentele riguroase pentru sustinerea unei opinii, solutiile citate din practica judiciara recenta sunt tot atatea argumente care ne fac sa speram ca aceasta lucrare va fi bine primita de cei care o vor consulta."

Autorii

PARTEA GENERALA 

Titlul I. Principiile si limitele aplicarii legii procesuale penale 

Capitolul I. Scurte consideratii introductive 

Capitolul al II-lea. Principiile fundamentale ale procesului penal roman 

Capitolul al III-lea. Aplicarea legii procesuale penale in timp si in spatiu

Titlul al II-lea. Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal 

Capitolul I. Actiunea penala 

Capitolul al II-lea. Actiunea civila

Titlul al III-lea. Paricipantii in procesul penal

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul al II-lea. Competenta organelor judiciare 

Sectiunea 1. Competenta functionala, dupa materie si dupa calitatea persoanei a instantelor judecatoresti 
Sectiunea a 2-a. Competenta teritoriala a instantelor judecatoresti 
Sectiunea a 3-a. Dispozitii speciale privind competenta instantelor judecatoresti 
Sectiunea a 4-a. Competenta judecatorului de drepturi si libertati si a judecatorului de camera preliminara 
Sectiunea a 5-a. Organele de urmarire penala si competenta acestora 
Sectiunea a 6-a. Incompatibilitatea, abtinerea si recuzarea 
Sectiunea a 7-a. Stramutarea 
Sectiunea a 8-a. Desemnarea altei instante pentru judecarea cauzei 

Capitolul al III-lea. Partile si subiectii procesuali principali. Drepturile acestora 

Sectiunea 1. Subiectii procesuali principali si partile in procesul penal 
Sectiunea a 2-a. Drepturile subiectilor procesuali principali si ale partilor procesului penal 

Capitolul al IV-lea. Avocatul. Asistenta juridica si reprezentarea 

Sectiunea 1. Avocatul. Incompatibilitati. Contrarietatea de interese. Asistenta juridica si reprezentarea 
Sectiunea a 2-a. Asistenta juridica obligatorie 
Sectiunea a 3-a. Drepturile si obligatiile avocatului 
Sectiunea a 4-a. Reprezentarea 

Titlul al IV-lea. Probele, mijloacele de proba si procedeele probatorii

Capitolul I. Reguli generale 

Capitolul al II-lea. Audierea persoanelor

Sectiunea 1. Reguli generale in materia audierii persoanelor
Sectiunea a 2-a. Audierea suspectului sau a inculpatului 
Sectiunea a 3-a. Audierea persoanei vatamate, a partii civile si a partii responsabile civilmente 
 Sectiunea a 4-a. Audierea martorilor 
Sectiunea a 5-a. Protectia martorilor 
Sectiunea a 6-a. Confruntarea 

Capitolul al III-lea. Identificarea persoanelor si a obiectelor 

Capitolul al IV-lea. Metode speciale de supraveghere sau cercetare

Sectiunea 1. Consideratii generale
Sectiunea a 2-a. Supravegherea tehnica 
Sectiunea a 3-a. Masuri de supraveghere asupra corespondentei persoanei 
Sectiunea a 4-a. Utilizarea investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reala si a colaboratorilor. Participarea autorizata la anumite activitati 
Sectiunea a 5-a. Livrarea supravegheata 
Sectiunea a 6-a. Obtinerea datelor generate sau prelucrate de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, altele decat continutul comunicatiilor, si retinute de catre acestia 
Sectiunea a 7-a. Obtinerea de date privind situatia financiara a unei persoane 

Capitolul al V-lea. Cercetarea datelor si sistemelor informatice 

Capitolul al VI-lea. Perchezitia si ridicarea de obiecte si inscrisuri 

Sectiunea 1. Consideratii generale
Sectiunea a 2-a. Perchezitia domiciliara 
Sectiunea a 3-a. Alte forme de perchezitie 
Sectiunea a 4-a. Ridicarea de obiecte si inscrisuri 

Capitolul al VII-lea. Expertiza si constatarea

Sectiunea 1. Constatarea, ca procedeu probatoriu 
Sectiunea a 2-a. Expertiza 

Capitolul al VIII-lea. Cercetarea locului faptei si reconstituirea

Capitolul al IX-lea. Fotografierea si luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane 

Capitolul al X-lea. Mijloace materiale de proba 

Capitolul al XI-lea. Inscrisurile 

Titlul al V-lea. Masurile preventive si alte masuri procesuale

Capitolul I. Masurile preventive 

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Retinerea 
Sectiunea a 3-a. Controlul judiciar 
Sectiunea a 4-a. Controlul judiciar pe cautiune
Sectiunea a 5-a. Arestul la domiciliu
Sectiunea a 6-a. Arestarea preventiva  
Sectiunea a 7-a. Incetarea de drept, revocarea si inlocuirea masurilor preventive
Sectiunea a 8-a. Dispozitii speciale privind masurile preventive aplicate minorilor 

Capitolul al II-lea. Aplicarea provizorie a masurilor de siguranta cu caracter medical 

Capitolul al III-lea. Masurile asiguratorii, restituirea lucrurilor si restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii 

Sectiunea 1. Masurile asiguratorii 
Sectiunea a 2-a. Restituirea lucrurilor. Restabilirea situatiei anterioare 

Titlul al VI-lea. Acte procesuale si procedurale comune

Capitolul I. Citarea, comunicarea actelor procedurale si mandatul de aducere 

Sectiunea 1. Notiunea de act procesual si de act procedural. Clasificare 
Sectiunea a 2-a. Citarea
Sectiunea a 3-a. Comunicarea altor acte procedurale 
Sectiunea a 4-a. Mandatul de aducere 
Sectiunea a 5-a. Accesul la bazele electronice de date 

Capitolul al II-lea. Termenele

Sectiunea 1. Notiune si caractere juridice 
Sectiunea a 2-a. Clasificarea termenelor 
Sectiunea a 3-a. Calculul termenelor 
Sectiunea a 4-a. Acte considerate ca facute in termen 
Sectiunea a 5-a. Consecintele nerespectarii termenului 

Capitolul al III-lea. Cheltuielile judiciare 

Capitolul al IV-lea. Modificarea actelor procedurale, indreptarea erorilor materiale si inlaturarea unor omisiuni vadite 

Capitolul al V-lea. Nulitatile 

Sectiunea 1. Scurte precizari privind sanctiunile procesuale penale 
Sectiunea a 2-a. Nulitatea 

Capitolul al VI-lea. Amenda judiciara 

PARTEA SPECIALA 

Titlul I. Urmarirea penala 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul al II-lea. Sesizarea organelor de urmarire penala 

Sectiunea 1. Reglementari generale 
Sectiunea a 2-a. Plangerea prealabila 

Capitolul al III-lea. Conducerea si supravegherea activitatii organelor de cercetare penala de catre procuror 

Capitolul al IV-lea. Efectuarea urmaririi penale

Sectiunea 1. Desfasurarea urmaririi penale 
Sectiunea a 2-a. Suspendarea urmaririi penale 
Sectiunea a 3-a. Clasarea si renuntarea la urmarirea penala 
Sectiunea a 4-a. Terminarea urmaririi penale 
Sectiunea a 5-a. Dispozitii privind efectuarea urmaririi penale de catre procuror 

Capitolul al V-lea. Rezolvarea cauzelor si sesizarea instantei 

Capitolul al VI-lea. Reluarea urmaririi penale 

Capitolul al VII-lea. Plangerea impotriva solutiilor, masurilor si actelor de urmarire penala 

Sectiunea 1. Plangerea la procuror sau la procurorul ierarhic superior 
Sectiunea a 2-a. Plangerea la judecatorul de camera preliminara 

Titlul al II-lea. Camera preliminara

Sectiunea 1. Consideratii introductive 
Sectiunea a 2-a. Obiectul procedurii in camera preliminara 
Sectiunea a 3-a. Durata procedurii in camera preliminara. Participantii 
Sectiunea a 4-a. Structura procedurii in camera preliminara 
Sectiunea a 5-a. Solutiile ce pot fi date fazei de camera preliminara 
Sectiunea a 6-a. Calea de atac impotriva solutiilor date in camera preliminara 

Titlul al III-lea. Judecata 

Capitolul I. Dispozitii generale

Sectiunea 1. Domeniu de aplicare. Legea aplicabila in cauzele aflate in curs de judecata la intrarea in vigoare a noului Cod de procedura penala 
Sectiunea a 2-a. Principiile fazei de judecata 
Sectiunea a 3-a. Reguli comune privind judecata in procesul penal
Sectiunea a 4-a. Suspendarea judecatii 

Capitolul al II-lea. Judecata in prima instanta 

Sectiunea 1. Desfasurarea judecarii cauzelor 
Sectiunea a 2-a. Deliberarea si hotararea instantei 

Capitolul al III-lea. Apelul 

Sectiunea 1. Conditii privind exercitarea apelului 
Sectiunea a 2-a. Declararea, renuntarea la apel si retragerea apelului 
Sectiunea a 3-a. Efectele apelului 
Sectiunea a 4-a. Judecata in apel 
Sectiunea a 5-a. Rejudecarea cauzei 

Capitolul al IV-lea. Contestatia 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Cazuri. Procedura aplicabila 

Capitolul al V-lea. Caile extraordinare de atac 

Sectiunea 1. Contestatia in anulare 
Sectiunea a 2-a. Recursul in casatie 
Sectiunea a 3-a. Revizuirea 
Sectiunea a 4-a. Redeschiderea procesului penal in cazul judecarii in lipsa persoanei condamnate 

Capitolul al VI-lea. Dispozitii privind asigurarea unei practici judiciare unitare 

Sectiunea 1. Recursul in interesul legii 
Sectiunea a 2-a. Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Jusitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 

Titlul al IV-lea. Proceduri speciale

Capitolul I. Acordul de recunoastere a vinovatiei 

Capitolul al II-lea. Contestatia privind durata procesului penal 

Capitolul al III-lea. Procedura privind tragerea la raspundere penala a persoanei juridice 

Capitolul al IV-lea. Procedura in cauzele cu infractori minori 

Sectiunea 1. Precizari introductive 
Sectiunea a 2-a. Dispozitii privind desfasurarea urmaririi penale in cazul infractorilor minori 
Sectiunea a 3-a. Dispozitii privind judecata in prima instanta si in apel 
Sectiunea a 4-a. Alte dispozitii speciale 
Sectiunea a 5-a. Punerea in executare a hotararilor penale privind minorii 

Capitolul al V-lea. Procedura darii in urmarire 

Capitolul al VI-lea. Procedura reabilitarii 

Sectiunea 1. Reabilitarea de drept 
Sectiunea a 2-a. Reabilitarea judecatoreasca 

Capitolul al VII-lea. Procedura repararii pagubei materiale sau a daunei morale in caz de eroare judiciara sau in caz de privare nelegala de libertate ori in alte cazuri 

Capitolul al VIII-lea. Procedura in caz de disparitie a dosarelor judiciare si a inscrisurilor judiciare 

Capitolul al IX-lea. Procedura privind cooperarea judiciara internationala si punerea in aplicare a tratatelor internationale in materie penala 

Capitolul al X-lea. Procedura de confiscare sau desfiintare a unui inscris in cazul clasarii 

Titlul al V-lea. Executarea hotararilor penale

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul al II-lea. Punerea in executare a hotararilor 

Sectiunea 1. Punerea in executare a pedepselor principale 
Sectiunea a 2-a. Punerea in executare a pedepselor complementare 
Sectiunea a 3-a. Punerea in executare a masurilor de siguranta
Sectiunea a 4-a. Punerea in executare a altor dispozitii 
Sectiunea a 5-a. Punerea in executare a amenzii judiciare si a cheltuielilor judiciare avansate de stat 
Sectiunea a 6-a. Punerea in executare a dispozitiilor civile din hotarare

Capitolul al III-lea. Alte dispozitii privind executarea 

Sectiunea 1. Condamnarea in cazul anularii sau revocarii renuntarii la aplicarea pedepsei sau a amanarii aplicarii pedepsei 
Sectiunea a 2-a. Schimbari in executarea unor hotarari 
Sectiunea a 3-a. Amanarea executarii pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata 
Sectiunea a 4-a. Intreruperea executarii pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata 
Sectiunea a 5-a. Inlaturarea sau modificarea pedepsei 

Capitolul al IV-lea. Dispozitii comune 

Titlul al VI-lea. Dispozitii finale 

Analiza propunerilor de modificare si completare a Codului de procedura penala, alate in dezbaterea Parlamentului Romaniei 

INDEX 

Sunt curios
Dupa dezamagirea Codului adonotat, sper ca aceasta lucrare sa fie pe masura asteptarilor. Ii rog pe cei care vor achizitiona aceasta carte sa ne spune parerile aici, multumesc anticipat!
Grigore Toma | 31.10.2014 20:29
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (0/0)
Nu mai cenzurati aiurea!
Am lasat un comentariu de bun simt la adresa acestei carti dar vad ca la editura voastra aveti angajati si fosti securisti. Rusine!
Vizitator | 03.11.2014 18:03
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (0/0)
Utilă
mergea si niste jurisprudenta :)
Vizitator | 07.11.2014 18:02
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (0/0)
Detalii tehnice
Data aparitiei31 oct. 2014
Categorie generalaCoduri si legi comentate
Numar pagini1488
Tip copertaCarte cartonata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Imagine Noul Cod de procedura civila. Legea de punere in aplicare 20.10.2014

Noul Cod de procedura civila. Legea de punere in aplicare 20.10.2014

Gabriel BOROI si Delia Narcisa THEOHARI – Analiza modificarilor si completarilor aduse prin Legea nr. 138/2014
27,90 RON
DE ACELASI AUTOR - Nicolae Volonciu
-15%
In curand
Codul de procedura penala comentat 2024

Codul de procedura penala comentat. Editia a 4-a

Vol. I. Partea generala. Vol. II. Partea speciala
600,00 RON 510,00 RON
-10%
Indisponibila
Codul de procedura penala comentat - Volonciu

Codul de procedura penala comentat. Editia a 3-a

editia a 3-a, revizuita si adaugita
350,00 RON 315,00 RON