Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Dreptul contractelor civile

Doctrina si jurisprudenta
ISBN/ISSN: 978-606-27-0772-9
Editura: Hamangiu
80,00 lei
72,00 lei
Disponibilitate: In stoc

Contractul este „cel mai insemnat fenomen juridic al epocii contemporane”. Cu toate acestea, in actualele conditii ale economiei de piata, contractul – expresie juridica a initiativei libere – este supus unei crescande presiuni din partea normei publice, putandu-se vorbi, contrar asteptarilor, chiar despre un declin al acestuia. In plus, dispozitiile noului Cod civil in materie sunt, uneori, greu de inteles, fapt pentru care sarcina juristului, pus in situatia interpretarii si aplicarii lor, devine si mai dificila.

Alaturi de materia succesiunilor, contractele civile reprezinta domeniul preocuparilor de o viata ale Profesorului Liviu Stanciulescu. Dupa mai multe carti scrise sub imperiul Codului civil de la 1864 si dupa doua editii succesive ale cursului de contracte civile, publicat sub imperiul Codului actual, autorul ne ofera acum o lucrare adresata juristului, in general, si care prezinta contractele civile intr-un mod precis, la obiect si pragmatic, realizand un balans optim intre cele doua niveluri de abordare – teoretic si practic –, astfel incat sa reprezinte o calauza perfecta pentru practician.

Cartea cuprinde numeroase trimiteri actuale la legislatia conexa, precum si analize punctuale, fara de care normele Codului civil nu se pot interpreta si aplica in cazuri concrete, de maniera corecta si completa. Si, pentru ca nicio abordare de caz serioasa nu poate ignora pozitia jurisprudentei fata de problemele de drept relevante, Profesorul Stanciulescu inglobeaza in aceasta analiza cele mai importante decizii de speta ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, extragand esenta rationamentului si a discursului juridic, concluzia finala, argumentata, a Curtii. In putine cuvinte sunt surprinse problema de drept si rezolvarea ei. Bogata jurisprudenta – colectie de spete recente ale instantelor nationale – constituie o remarcabila sursa de inspiratie pentru practicianul, care, in acest fel, are la dispozitie si o cheie de verificare a manierei in care instantele judecatoresti au receptat textele noului Cod civil.

 • PARTEA I. CONTRACTUL – REGULI GENERALE
  • Capitolul I. TEORIA GENERALĂ A CONTRACTULUI: „CHEIA DE BOLTĂ” A DREPTULUI CIVIL
   • Secţiunea I. Obligaţia şi raportul obligaţional
   • Secţiunea a II-a. „Teoria contractului” sau „Teoria obligaţiilor” ?
  • Capitolul II. CONTRACTUL – O FICŢIUNE JURIDICĂ CU CONSECINŢE IMPORTANTE
   • Secţiunea I. Voinţele individuale – fundamentul contractului
   • Secţiunea a II-a. Evoluţie: libertate de a contracta sau dirijism ?
    • § 1. Principiul autonomiei de voinţă
    • § 2. Principiului libertăţii contractuale limitate
    • § 3. Contractul: voinţe individuale şi voinţă publică
   • Secţiunea a III-a. Contractul: greu de definit ?
   • Secţiunea a IV-a. Reconsiderarea conceptului de contract
   • Secţiunea a V-a. Categorii de contracte
    • § 1. Clasificări prevăzute expres în Codul civil
    • § 2. Clasificări rezultând din dispoziţii implicite ale Codului civil
  • Capitolul III. FORMAREA CONSIMŢĂMÂNTULUI. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI
   • Secţiunea I. Formarea consimţământului
    • § 1. Formarea consimţământului prin negociere
    • § 2. Formarea acordului de voinţe prin întâlnirea ofertei cu acceptarea
     • A. Oferta de a contracta (policitaţiunea)
     • B. Acceptarea
    • § 3. Acte juridice premergătoare încheierii contractului
   • Secţiunea a II-a. Încheierea contractului: consimţământ dat în condiţiile legii
    • § 1. Capacitatea de a contracta
    • § 2. Consimţământul integru (neviciat)
     • A. Eroarea
     • B. Dolul
     • C. Violenţa
     • D. Leziunea
    • § 3. Obiectul (conţinutul) contractului
     • A. Definirea obiectului
     • B. Raportul dintre obiectul contractului şi obiectul obligaţiei
     • C. Cerinţele validităţii obiectului
    • § 4. Cauza: motivul, scopul sau interesul urmărit de părţi ?
     • A. Concepţia (dualistă) modernă a cauzei completează concepţia clasică
     • B. Cauza: mai mult decât o condiţie de validitate
     • C. Cerinţele valabilităţii cauzei
    • § 5. Forma contractului: consensualism sau formalism ?
     • A. Forma ad validitatem
     • B. Forma cerută ad probationem
     • C. Forma cerută pentru opozabilitate faţă de terţi
   • Secţiunea a III-a. Data şi locul încheierii contractului. Legea aplicabilă
    • § 1. Momentul şi locul încheierii contractului
    • § 2. Legea aplicabilă contractului
     • A. Aplicarea legii civile în timp
     • B. Aplicarea legii civile în spaţiu
     • C. Aplicarea legii civile asupra persoanelor
   • Secţiunea a IV-a. Încheierea contractelor prin mijloace electronice
    • § 1. Contractele electronice. Definiţie şi clasificare
    • § 2. Formarea contractelor prin mijloace electronice
    • § 3. Efectele şi proba contractelor electronice
  • Capitolul IV. NULITATEA, INEXISTENŢA ŞI INEFICACITATEA CONTRACTULUI
   • Secţiunea I. Prezumţia de validitate. Nulitatea: soluţie extremă!
   • Secţiunea a II-a. Nulitatea: sancţiunea încheierii nevalide a contractului
    • § 1. Nulitatea absolută şi nulitatea relativă
    • § 2. Nulităţi totale şi parţiale, ordinare şi speciale
   • Secţiunea a III-a. Ineficacitatea: sancţiunea neexecutării contractului
   • Secţiunea a IV-a. Clauze „considerate nescrise” şi alte sancţiuni inedite în Codul civil
  • Capitolul V. REPREZENTAREA (INTERMEDIEREA) ÎN CONTRACTE
   • § 1. Felurile reprezentării
   • § 2. Condiţiile reprezentării
   • § 3. Efectele şi încetarea reprezentării
  • Capitolul VI. INTERPRETAREA CLAUZELOR ŞI CALIFICAREA CONTRACTULUI
   • Secţiunea I. Interpretarea „contractului”
   • Secţiunea a II-a. Calificarea contractului
  • Capitolul VII. EXECUTAREA CONTRACTULUI
   • Secţiunea I. Obligaţiile (clauzele) contractuale: norme juridice private
   • Secţiunea a II-a. Forţa obligatorie a contractului
    • § 1. Regula pacta sunt servanda: imperativul moral al respectării cuvântului dat
    • § 2. Principiul relativităţii efectelor contractului (res inter alios acta)
     • A. Promisiunea faptei altuia (convenţia de porte-fort)
     • B. Stipulaţia pentru altul (contractul în favoarea unei terţe persoane)
     • C. Principiul opozabilităţii efectelor contractului. Simulaţia
   • Secţiunea a III-a. Răspunderea civilă contractuală
    • § 1. Definirea răspunderii contractuale
    • § 2. Condiţii generale şi specifice ale răspunderii civile contractuale
    • § 3. Cauze exoneratoare de răspundere
   • Secţiunea a IV-a. Riscul contractului
    • § 1. Imposibilitatea fortuită de executare: premisa generală a riscului
    • § 2. Riscul în contractele translative de proprietate
  • Capitolul VIII. MODIFICAREA, CESIUNEA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI
   • Secţiunea I. Modificarea contractului: atribut al părţilor, al legii sau al judecătorului ?
    • § 1. Revizuirea judiciară a contractului: „forţarea contractului”
    • § 2. Revizuirea contractului pentru impreviziune
   • Secţiunea a II-a. Subcontractarea şi cesiunea contractului
   • Secţiunea a III-a. Încetarea contractului
  • Capitolul IX. CONTRACTUL DE CONSUMAŢIE: UN ALTFEL DE CONTRACT ?
   • Secţiunea I. Contractul de consumaţie: o nouă teorie generală ?
    • § 1. Natura juridică: contract afectat unui regim juridic special
    • § 2. Contractul de consumaţie: supus regulilor generale
   • Secţiunea a II-a. Direcţii contractuale consumeriste
    • § 1. Libertate restrânsă la contractare, dar nelimitată la denunţare
    • § 2. Egalitatea voinţelor contractante: o egalitate „căutată” (nu prezumată)
    • § 3. Principiul fraternităţii contractuale (affectio contractus)
   • Secţiunea a III-a. Instituţii „speciale” ale contractului de consumaţie
    • § 1. „Obligații” precontractuale
    • § 2. Dreptul de denunțare unilaterală
    • § 3. Clauze abuzive
   • Secţiunea a IV-a. Necesitatea armonizării şi „normalizării” contractelor de consumaţie
  • Capitolul X. CONTRACTE „TRADIŢIONAL” CIVILE (NECOMERCIALE)
   • Secţiunea I. Contracte „speciale” în Codul civil
   • Secţiunea a II-a. Concepţia monistă: un câștig ?
   • Secţiunea a III-a. Contracte civile și contracte comerciale
 • PARTEA A II-A. CONTRACTE CIVILE
  • Capitolul I. CONTRACTUL DE VÂNZARE
   • Secţiunea I. Noţiune, reglementare şi caractere juridice
    • § 1. Definire
    • § 2. Reglementări naţionale şi europene
    • § 3. Caracterele juridice ale vânzării
   • Secţiunea a II-a. Condiţii de validitate specifice
    • § 1. Capacitatea părţilor
    • § 2. Incapacităţi speciale de a vinde şi de a cumpăra
     • A. Incapacităţi de a cumpăra
     • B. Incapacităţi de a vinde
    • § 3. Manifestări ale consimţământului la vânzare
     • A. Antecontractul de vânzare-cumpărare
     • B. Pactul de opţiune: promisiune unilaterală de vânzare sau cumpărare
     • C. Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare
     • D. Pactul de preferinţă
     • E. Promisiunea faptei altuia (convenţia de porte-fort)
     • F. Dreptul de preempţiune
     • G. Dreptul de preempţiune în legi speciale
     • H. Arvuna şi acontul
    • § 4. Obiectul contractului de vânzare
     • A. Bunul vândut
     • B. Preţul, obiect al obligaţiei cumpărătorului
     • C. Preţul lezionar şi vânzarea pe un euro
    • § 5. Cauza: o simplă justificare de a vinde sau cumpăra ?
    • § 6. Forma ad validitatem şi ad probationem
    • § 7. Vânzarea bunului altuia: prohibită sau valabilă ?
     • A. Când transferul dreptului de proprietate se face imediat, vânzătorul trebuie să fie titularul dreptului în momentul încheierii contractului
     • B. Când transferul dreptului de proprietate este amânat, vânzătorul trebuie să fie titularul dreptului la momentul transferului către cumpărător
     • C. Vânzarea bunului aflat în indiviziune (coproprietate)
    • § 8. Publicitatea vânzării imobiliare
    • § 9. Interpretarea şi calificarea vânzării
   • Secţiunea a III-a. Efectele contractului de vânzare-cumpărare
    • § 1. Transferul proprietăţii (obligaţia de a da)
     • A. Strămutarea proprietăţii: de drept (automatic, abstract şi impersonal)
     • B. Momentul transferului dreptului de proprietate
     • C. Riscul în contractul de vânzare
    • § 2. Obligaţiile vânzătorului
     • A. Obligaţia de predare a lucrului vândut
     • B. Obligaţia de garanţie contra evicţiunii
     • C. Obligaţia de garanţie contra viciilor lucrului vândut
    • § 3. Obligaţiile cumpărătorului
     • A. Obligaţia de plată a preţului
     • B. Obligaţia de a prelua lucrul vândut
     • C. Obligaţia de a suporta cheltuielile vânzării
     • D. Impozitul datorat pentru operaţiunile de transfer al dreptului de proprietate
   • Secţiunea a IV-a. Varietăţile contractului de vânzare: vânzări particularizate
    • § 1. Vânzarea pe încercate
    • § 2. Vânzarea unei moşteniri
    • § 3. Vânzarea cu opţiune (pact) de răscumpărare
    • § 4. Vânzarea comercială
     • A. Părţile vânzării comerciale
     • B. Scopul vânzării comerciale
     • C. Obiectul vânzării comerciale
     • D. Transmiterea proprietăţii și suportarea riscurilor
    • § 5. Vânzarea de consumaţie
     • A. Formarea vânzării de consumaţie. Interdicţii
     • B. Dreptul cumpărătorului-consumator de „denunţare unilaterală”
     • C. Garanţia pentru buna funcţionare a produselor vândute
     • D. Preţurile (tarifele) vânzării de consumaţie
     • E. Diferite feluri ale vânzării de consumaţie
  • Capitolul II. CONTRACTUL DE SCHIMB
   • Secţiunea I. Noţiune şi reglementare
   • Secţiunea a II-a. Caracterele juridice ale schimbului
   • Secţiunea a III-a. Reguli aplicabile schimbului
    • § 1. Asimilarea regulilor de la vânzare
    • § 2. Schimbul cu sultă
   • Secţiunea a IV-a. Particularităţi ale schimbului de imobile
  • Capitolul III. CONTRACTUL DE DONAŢIE
   • Secţiunea I. Delimitarea contractului de donaţie
    • § 1. Noţiune şi reglementare
    • § 2. Caractere juridice
   • Secţiunea a II-a. Condiţii de fond
    • § 1. Capacitatea părţilor
     • A. Incapacităţi de a dispune prin donaţii
     • B. Incapacităţi de a primi donaţii
     • C. Incapacităţi privind donaţiile de organe
     • D. Incapacităţi privind donaţiile făcute partidelor politice
    • § 2. Formarea consimţământului
    • § 3. Obiectul donaţiei
    • § 4. Cauza donaţiei (animus donandi)
   • Secţiunea a III-a. Principiul irevocabilităţii speciale a donaţiei
    • § 1. Clauze incompatibile cu principiul irevocabilităţii donaţiilor
    • § 2. Clauze compatibile cu principiul irevocabilităţii donaţiei
    • § 3. Revocabilitatea donaţiilor între soţi
   • Secţiunea a IV-a. Principiul solemnităţii donaţiei
   • Secţiunea a V-a. Donaţiile deghizate, donaţiile indirecte şi darurile manuale
    • § 1. Donaţia deghizată
    • § 2. Donaţiile indirecte
     • A. Renunţarea la un drept
     • B. Remiterea de datorie
     • C. Stipulaţia în favoarea unei terţe persoane
    • § 3. Darul manual
     • A. Darul manual: donaţie simplificată
     • B. Darurile de nuntă
   • Secţiunea a VI-a. Efectele contractului de donaţie
    • § 1. Obligaţiile donatorului
     • A. Obligaţia de predare a lucrului
     • B. Obligaţia de garanţie a donatorului
    • § 2. Obligaţiile donatarului
    • § 3. Efectele donaţiei faţă de terţi
   • Secţiunea a VII-a. Cauzele legale de revocare a donaţiilor
    • § 1. Revocarea donaţiei pentru neexecutarea „fără justificare” a sarcinii
     • A. Neexecutarea sarcinii
     • B. Revizuirea condiţiilor şi a sarcinilor
    • § 2. Revocarea pentru ingratitudine
     • A. Cazuri de revocare pentru ingratitudine
     • B. Acțiunea în revocare pentru ingratitudine
  • Capitolul IV. CONTRACTUL DE SOCIETATE
   • Secţiunea I. Reguli generale
    • § 1. Definire, domeniu, reglementare
    • § 2. Caracterele juridice ale contractului de societate
   • Secţiunea a II-a. Societăți fără personalitate juridică
    • § 1. Contractul de societate simplă
     • A. Caractere, feluri și aplicații
     • B. Încheierea contractului societăţii simple
     • C. Efectele contractului de societate simplă
     • D. Regimul părţilor de interes
     • E. Administrarea societății
     • F. Numirea şi răspunderea administratorilor
     • G. Raporturile juridice dintre asociaţi şi terţi
     • H. Pierderea calităţii de asociat
     • I. Încetarea şi lichidarea societăţii simple
    • § 2. Contractul de asociere în participaţie
     • A. Noţiune, caractere juridice şi delimitare
     • B. Principiile asocierii în participaţie
     • C. Efectele asocierii în participaţie
     • D. Încetarea asocierii în participaţiune
   • Secţiunea a III-a. Societăți reglementate de Legea nr. 31/1990
    • § 1. Reguli specifice societăților reglementate de Legea nr. 31/1990
     • A. Reglementare și delimitare
     • B. Constituirea societăților cu personalitate juridică
     • C. Aportul și funcționarea societăților comerciale
     • D. Modificarea, dizolvarea, fuziunea și divizarea societăților
    • § 2. Societatea în nume colectiv
    • § 3. Societatea în comandită simplă
    • § 4. Societatea pe acțiuni
     • A. Definire și constituire
     • B. Acţiuni și acționari. Drepturi și obligații
     • C. Adunarea generală a acţionarilor
     • D. Administrarea şi conducerea societăţii pe acţiuni
     • E. Dizolvarea şi lichidarea societăţii pe acţiuni
    • § 5. Societatea în comandită pe acţiuni
    • § 6. Societatea cu răspundere limitată
     • A. Noțiune, caractere, feluri
     • B. Constituirea societăţii cu răspundere limitată
     • C. Funcţionarea și administrarea societăţii cu răspundere limitată
     • D. Transmiterea părţilor sociale
     • E. Modificarea, dizolvarea și lichidarea societăţii
   • Secțiunea a IV-a. Societățile cooperative
    • § 1. Definire, principii, forme
    • § 2. Constituirea societății cooperative
    • § 3. Organizarea și funcționarea societății cooperative
    • § 4. Modificări structurale
   • Secțiunea a V-a. Societățile agricole reglementate de Legea nr. 36/1991
    • § 1. Definire, domeniu
    • § 2. Constituirea și conducerea societăţii agricole
    • § 3. Drepturile și obligațiile asociaților
    • § 4. Administrarea societăţii agricole
    • § 5. Dizolvarea, lichidarea și fuziunea societăţilor agricole
   • Secțiunea a VI-a. Forme societare de interes european
    • § 1. Grupurile de interes economic
     • A. Definire, caracteristici
     • B. Constituirea și funcționarea grupului
     • C. Modificarea, dizolvarea, fuziunea și lichidarea grupului de interes economic
     • D. Grupurile europene de interes economic
    • § 2. Societatea europeană
  • Capitolul V. CONTRACTUL DE LOCAŢIUNE
   • Secţiunea I. Noţiune, delimitare şi formare
    • § 1. Definirea şi durata locaţiunii
    • § 2. Delimitarea locaţiunii
     • A. Caracterele juridice ale locaţiunii
     • B. Asemănări şi deosebiri faţă de alte contracte
    • § 3. Natura juridică a dreptului locatarului
    • § 4. Formarea contractului de locaţiune
     • A. Consimţământul părţilor
     • B. Capacitatea părţilor
     • C. Obiectul contractului
     • D. Forma contractului de locaţiune
   • Secţiunea a II-a. Efectele contractului de locaţiune
    • § 1. Obligaţiile locatorului
     • A. Obligaţia de predare a lucrului
     • B. Obligaţia menţinerii stării corespunzătoare de întrebuinţare a lucrului
     • C. Obligaţia de garanţie
    • § 2. Obligaţiile locatarului (chiriaşului)
     • A. Obligaţia de a lua în primire lucrul
     • B. Obligaţia de plată a chiriei
     • C. Obligaţia de a folosi lucrul cu prudenţă şi diligenţă
     • D. Obligaţia de restituire a lucrului
   • Secţiunea a III-a. Sublocaţiunea şi cesiunea locaţiunii
    • § 1. Sublocaţiunea
    • § 2. Cesiunea contractului de locaţiune
   • Secţiunea a IV-a. Încetarea contractului de locaţiune
    • § 1. Încetarea locaţiunii prin denunţare unilaterală
    • § 2. Încetarea locaţiunii prin expirarea termenului şi tacita relocaţiune
    • § 3. Încetarea locaţiunii prin reziliere
    • § 4. Încetarea locaţiunii prin distrugerea (pieirea) lucrului
    • § 5. Încetarea locaţiunii prin desfiinţarea titlului locatorului
    • § 6. Înstrăinarea lucrului închiriat prin acte inter vivos
  • Capitolul VI. CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE A LOCUINŢEI
   • Secţiunea I. Închirierea locuinţei: varietate a locaţiunii
   • Secţiunea a II-a. Formarea contractului
    • § 1. Părţile contractante
    • § 2. Locuinţa închiriată
    • § 3. Forma şi înregistrarea contractului de închiriere
     • A. Forma contractului de închiriere: consensuală
     • B. Procedura de înregistrare a contractelor
   • Secţiunea a III-a. Durata închirierii locuinţei
    • § 1. Prorogarea legală
    • § 2. Reînnoirea contractului de închiriere
    • § 3. Încheierea forţată a contractelor de închiriere
   • Secţiunea a IV-a. Executarea contractului de închiriere a locuinţei
   • Secţiunea a V-a. Subînchirierea, cesiunea închirierii locuinţei şi schimbul de locuinţe
    • § 1. Subînchirierea locuinţei
    • § 2. Cesiunea închirierii locuinţei
    • § 3. Schimbul de locuinţe
   • Secţiunea a VI-a. Atribuirea contractului în caz de divorţ
   • Secţiunea a VII-a. Încetarea contractului de închiriere a locuinţei
    • § 1. Expirarea termenului închirierii
    • § 2. Denunţarea unilaterală de către chiriaş
    • § 3. Rezilierea contractului de închiriere
    • § 4. Decesul chiriaşului
   • Secţiunea a VIII-a. Procedura specială a evacuării chiriaşului
   • Secţiunea a IX-a. Regimul juridic al locuinţelor cu destinaţie specială
    • § 1. Locuinţa socială
    • § 2. Locuinţa de serviciu şi locuinţa de intervenţie
     • A. Locuinţa de serviciu
     • B. Locuinţa de intervenţie
    • § 3. Locuinţa de necesitate
    • § 4. Locuinţa de protocol
  • Capitolul VII. CONTRACTUL DE ARENDARE
   • Secţiunea I. Formarea contractului de arendare
    • § 1. Obiectul arendării
    • § 2. Forma contractului de arendare
   • Secţiunea a II-a. Executarea contractului de arendare
    • § 1. Obligaţiile arendatorului
    • § 2. Obligaţiile arendaşului
    • § 3. Suportarea riscurilor arendării
   • Secţiunea a III-a. Încetarea şi reînnoirea contractului de arendare
  • Capitolul VIII. CONTRACTUL DE ANTREPRIZĂ
   • Secţiunea I. Reguli generale
    • § 1. Noţiune, caractere şi condiţii de validitate
    • § 2. Delimitarea contractului de antrepriză
    • § 3. Efectele contractului de antrepriză
     • A. Obligaţiile antreprenorului
     • B. Obligaţiile beneficiarului (clientului)
    • § 4. Încetarea contractului de antrepriză
   • Secţiunea a II-a. Particularităţile antreprizei pentru lucrări de construcţii
    • § 1. Autorizarea lucrărilor de construcţii
    • § 2. Subantrepriza şi acţiunea directă a lucrătorilor
     • A. Subantrepriza
     • B. Acţiunea directă a lucrătorilor
    • § 3. Controlul şi răspunderea pentru calitatea construcţiei
    • § 4. Dispoziţii ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
  • Capitolul IX. CONTRACTUL DE MANDAT
   • Secţiunea I. Regimul juridic general
   • Secţiunea a II-a. Mandatul cu reprezentare
    • § 1. Caractere juridice şi delimitare
    • § 2. Formarea contractului
     • A. Capacitatea părţilor
     • B. Obiectul contractului
     • C. Forma şi întinderea mandatului
     • D. Durata şi dovada mandatului
    • § 3. Efectele mandatului
     • A. Efectele mandatului între părţi
     • B. Efectele mandatului faţă de terţi
    • § 4. Încetarea mandatului
     • A. Cazuri de încetare
     • B. Efectele încetării mandatului
   • Secţiunea a III-a. Mandatul fără reprezentare (contractul de interpunere)
   • Secţiunea a IV-a. Varietăți ale contractului de mandat
    • § 1. Contractul de comision
     • A. Definire, caractere, reglementare
     • B. Condiţii de validitate
     • C. Efectele contractului
     • D. Efectele executării contractului faţă de terţi
     • E. Încetarea contractului
    • § 2. Contractul de consignaţie
     • A. Definire, caractere, reglementare
     • B. Efectele contractului
     • C. Încetarea contractului
    • § 3. Contractul de expediţie
     • A. Definire, caractere, reglementare
     • B. Efectele contractului
  • Capitolul X. CONTRACTELE DE ÎMPRUMUT
   • Secţiunea I. Împrumutul de folosinţă
    • § 1. Noţiune şi caractere juridice
    • § 2. Formarea contractului
    • § 3. Efectele contractului
     • A. Obligaţiile comodatarului
     • B. Obligaţiile comodantului
    • § 4. Încetarea contractului
   • Secţiunea a II-a. Împrumutul de consumaţie
    • § 1. Împrumutul de consumaţie gratuit
     • A. Noţiune, caractere, delimitare
     • B. Formarea contractului
     • C. Executarea contractului
     • D. Încetarea contractului
    • § 2. Împrumutul de consumație oneros (cu dobândă)
     • A. Dobânda – preţul împrumutului
     • B. Dobânda legală pentru obligaţii băneşti
     • C. Creditarea, camăta şi cămătarul
  • Capitolul XI. CONTRACTUL DE DEPOZIT
   • Secţiunea I. Noţiune, caractere, delimitare şi reglementare
   • Secţiunea a II-a. Depozitul propriu-zis (voluntar sau obișnuit)
    • § 1. Depozitul de drept comun (voluntar sau obișnuit)
     • A. Condiţii de validitate
     • B. Efectele depozitului obişnuit
    • § 2. Varietăți ale depozitului propriu-zis
     • A. Depozitul necesar
     • B. Depozitul hotelier
     • C. Depozitul bunurilor fungibile şi consumptibile
   • Secţiunea a III-a. Sechestrul
    • § 1. Sechestrul convenţional
    • § 2. Sechestrul judiciar
  • Capitolul XII. CONTRACTUL DE ASIGURARE
   • Secţiunea I. Aspecte generale
    • § 1. Noţiune, terminologie și natură juridică
     • A. Noţiune și subiecte
     • B. Terminologie
     • C. Natură juridică
    • § 2. Caractere juridice
    • § 3. Reglementare
   • Secţiunea a II-a. Formarea și executarea contractului de asigurare
    • § 1. Formarea contractului de asigurare
     • A. Activități precontractuale
     • B. Conţinutul contractului de asigurare
     • C. Forma și proba contractului
    • § 2. Efectele contractului de asigurare
     • A. Obligațiile asiguratului
     • B. Obligațiile asigurătorului
   • Secţiunea a III-a. Clasificarea asigurărilor
    • § 1. După obiectul lor, există: asigurări de bunuri, asigurări de persoane şi asigurări de răspundere civilă
    • § 2. După modul în care iau naştere, există: asigurări facultative şi asigurări obligatorii
    • § 3. După numărul subiectelor, există: asigurări (directe), coasigurări, asigurări mutuale şi reasigurări
    • § 4. După sediul (domiciliul) părţilor, există: asigurări interne (naţionale) și asigurări internaţionale (externe)
   • Secţiunea a IV-a. Asigurări facultative
    • § 1. Asigurarea de bunuri
    • § 2. Asigurarea de răspundere civilă
    • § 3. Asigurarea de persoane
   • Secţiunea a V-a. Asigurări obligatorii
    • § 1. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule
     • A. Obiectul, durata și limitele asigurării RCA
     • B. Domeniu, riscuri și excluderi
     • C. Obligațiile părților
     • D. Despăgubiri RCA
     • E. Suspendarea, desființarea și încetarea contractului RCA
    • § 2. Asigurarea obligatorie a locuințelor
     • A. Obiectul, scopul și riscul asigurării
     • B. Încheierea contractului de asigurare obligatorie
     • C. Polița de asigurare
     • D. Obligațiile asiguratului
     • E. Obligațiile asigurătorului
     • F. Constatarea daunelor și plata efectivă a despăgubirilor
   • Secţiunea a VI-a. Încetarea contractului de asigurare
  • Capitolul XIII. CONTRACTUL DE RENTĂ VIAGERĂ
   • Secţiunea I. Formarea rentei viagere
    • § 1. Noţiune, constituire şi reglementare
    • § 2. Caractere juridice
    • § 3. Condiţii de validitate
   • Secţiunea a II-a. Efectele contractului de rentă viageră
    • § 1. Obligaţiile credirentierului
    • § 2. Obligaţiile debirentierului
     • A. Obligaţia de plată a rentei
     • B. Obligaţia de garanţie şi rezoluţiunea contractului
   • Secţiunea a III-a. Încetarea şi urmărirea rentei viagere
  • Capitolul XIV. CONTRACTUL DE ÎNTREŢINERE
   • Secţiunea I. Individualizarea contractului
    • § 1. Definire
    • § 2. Caractere juridice
    • § 3. Delimitarea contractului de întreţinere
   • Secţiunea a II-a. Formarea contractului
   • Secţiunea a III-a. Efectele contractului
    • § 1. Obligaţiile creditorului întreţinerii
    • § 2. Obligaţiile întreţinătorului-debitor
   • Secţiunea a IV-a. Încetarea contractului
  • Capitolul XV. JOCUL ŞI PARIUL
   • Secţiunea I. Aspecte introductive
    • § 1. Noţiune
    • § 2. Caractere juridice
   • Secţiunea a II-a. Efectele jocului şi ale pariului
    • § 1. Câştigătorul nu are drept la acţiune
    • § 2. Pierzătorul nu poate cere restituirea plăţii
   • Secţiunea a III-a. Dispoziţii speciale în materia jocului şi pariului
  • Capitolul XVI. CONTRACTUL DE TRANZACŢIE
   • Secţiunea I. Noţiune, caractere şi reglementare
   • Secţiunea a II-a. Formarea contractului de tranzacţie
    • § 1. Condiţii de validitate
    • § 2. Nulitatea contractului de tranzacție
   • Secţiunea a III-a. Efectele contractului
    • § 1. Efecte declarative
    • § 2. Efecte extinctive
    • § 3. Efecte constitutive sau translative
    • § 4. Efecte relative
   • Secţiunea a IV-a. Particularitățile tranzacţiei judecătoreşti
 • Index alfabetic
Detalii tehnice
Data Aparitiei 06 feb. 2017
Categorie generala Cursuri, seminarii, teste
Numar Pagini 560
Format 165x235 mm
Editie a 3-a
Format Carte brosata
Alti clienti au cumparat si

Drept civil. Drepturile reale principale

editia a 3-a, revizuita si actualizata
85,00 lei 76,50 lei

Mostenirea

Doctrina si jurisprudenta
60,00 lei 54,00 lei
De acelasi Autor

Mostenirea

Doctrina si jurisprudenta
60,00 lei 54,00 lei

Curs de drept civil. Succesiuni. Teste grila

editia a 2-a, revazuta si adaugita
50,00 lei 45,00 lei
-15%
Indisponibila
Imagine Dreptul contractelor civile si comerciale

Dreptul contractelor civile si comerciale

in reglementarea noului Cod civil
85,73 lei 72,87 lei
Din aceeasi Categorie
-25%
In curand
Pachet Fise drept civil si procedura civila 2018
-15%
In curand
Fise de drept civil_ed a 3-a_Gabriel Boroi, Mona Maria Pivniceru

Fise de drept civil. Editia a 3-a

Partea generala. Persoane. Drepturi reale principale. Obligatii. Contracte. Succesiuni. Familie
180,00 lei 153,00 lei
In curand
Teste grila - Editia a 5-a - Udroiu, Tabarca, Constantinovici

Teste grila - Editia a 5-a

Drept civil • Drept procesual civil • Drept penal • Procedura penala
139,00 lei