Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Confidentialitate

Societatea EDITURA HAMANGIU S.R.L. - are ca obiect activitatea si publicarea cartilor de drept - este inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter persoanal nr. 12117/ 24.08.2009.

Societatea LIBRARIILE HAMANGIU S.R.L. - are ca obiect de activitate distribuirea cartilor de drept - este inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter persoanal nr. 12111/ 24.08.2009.

 • Inregistrarea pe site-ul www.hamangiu.ro necesita un nume de utilizator si o parola, ca cerinta de securitate in vederea protejarii datelor personale.
 • Puteti sa va modificati datele personale accesand contul dumneavoastra personal si puteti oricand solicita stergerea datelor personale.
 • Newsletter-ul trimis de www.hamangiu.ro are drept scop informarea dumneavoastra asupra noutatilor editoriale, promotiilor sau evenimentelor organizate de www.hamangiu.ro.

I. RESPECTAREA LEGISLATIEI IN VIGOARE

EDITURA HAMANGIU si LIBRARIILE HAMANGIU S.R.L. se obliga sa respecte legislatia in vigoare pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, precum si legislatia privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice (cadrul legislativ aplicabil este prezentat mai jos).

Dispozitiile normative interne aplicabile in domeniu:

 • Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata; legea este conforma Directivei 95/46/EC a Parlamentului European si a Consiliului din 24 octombrie 1995;
 • Legea nr. 682/2001 pentru ratificarea Conventiei pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice;
 • Legea nr. 55/2005 pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, cu privire la autoritatile de control si fluxul transfrontalier al datelor;
 • Legea nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • Regulamentul din 2 noiembrie 2005 de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Institutia care asigura aplicarea dispozitiilor normative anterior mentionate este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, aceasta avand competenta de a investiga prelucrarile de date cu caracter personal care cad sub incidenta Legii nr. 677/2001 si de a aplica sanctiuni, in cazul in care constata incalcarea dispozitiilor legale de catre operatorii de date cu caracter personal, in urma sesizarilor din oficiu sau pe baza unor plangeri depuse de persoanele lezate in drepturile lor.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, S. C. EDITURA HAMANGIU S.R.L. si S.C. LIBRĂRIILE HAMANGIU S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este procesul de furnizare de bunuri si servicii si activitatea de marketing a firmei, incluzand aici statistici interne in vederea imbunatatirii serviciilor proprii, comunicari sau newslettere trimise cu acordul persoanelor vizate.

Potrivit art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 677/2001 (publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001), datele cu caracter personal reprezinta orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila, iar o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale. Conform art. 3 alin. (1) lit. b) din legea mai sus mentionata, prin prelucrarea datelor cu caracter personal se intelege orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea acestora.


II. MODALITATI DE COLECTARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ca utilizatori, sunteţi obligati sa furnizati datele personale solicitate, acestea fiind necesare in intocmirea actelor fiscale care insotesc produsele in procesul de furnizare bunuri si servicii (factura fiscala, acte livrare etc). Refuzul dumneavoastra de a completa datele solicitate determina imposibilitatea completarii acestor acte si, drept urmare, imposibilitatea de a putea furniza bunurile sau serviciile ofertate.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator sau parteneri contractuali ai operatorului doar in scopurile declarate ale acestui site. Daca doriţi sa primiţi informatii despre produsele, serviciile, evenimentele sau alte comunicari comerciale oferite de www.hamangiu.ro, o puteti face prin abonarea la newsletter. Aveti oricand posibilitatea de dezabonare. De asemenea, va puteti crea si un cont de client, pentru a facilita procesul de comanda la urmatoarele vizite pe site sau pentru a vizualiza istoricul comenzilor in site.

III. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, EDITURA HAMANGIU S.R.L. si LIBRARIILE HAMANGIU S.R.L. au obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

Scopul prelucrarii datelor este:

 • prelucrarea si expedierea comenzilor;
 • raspunsuri adresate utilizatorilor site-ului de la EDITURA HAMANGIU sau de LIBRARIILE HAMANGIU;
 • promovarea produselor si serviciilor oferite de societatile EDITURA HAMANGIU si/sau LIBRARIILE HAMANGIU si partenerii acesteia;
 • servicii pe internet;
 • realizarea de statistici confidentiale, in scopul imbunatatirii calitatii produselor si serviciilor oferite;
 • oferte promotionale personalizate prin identificarea domeniilor de interes ale utilizatorilor site-ului;
 • oferirea de beneficii prin intermediul programului de fidelitate utilizatorilor inregistrati;
 • alte scopuri: editarea cartilor, revistelor, periodicelor, produselor electronice si a altor produse.

IV. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele obtinute prin intermediul formularelor de inscriere nu vor face obiectul vreunei tranzactii intre EDITURA HAMANGIU/ LIBRARIILE HAMANGIU şi alte companii. EDITURA HAMANGIU si LIBRARIILE HAMANGIU au dreptul de a utiliza informatiile cu caracter personal care apar in chestionare sau furnizate pe orice alta cale de catre dumneavoastra in scopul organizarii de activitati de marketing, in stricta conformitate cu prevederile legale referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. EDITURA HAMANGIU si LIBRARIILE HAMANGIU pastreaza confidentialitatea asupra acestor informatii si se obliga sa nu le divulge tertilor decat cu acordul expres al clientilor sau in situatiile in care aceasta comunicare ar fi strict necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati clientilor, obtinute ca urmare a participarii acestora la diverse jocuri sau concursuri cu caracter promotional, sau alte campanii promotionale organizate de catre EDITURA HAMANGIU sau LIBRARIILE HAMANGIU, precum si in situatiile in care, este obligat, potrivit legii, la divulgarea acestor informatii. Nu sunt considerate terti societatile mandatate de catre S.C. EDITURA HAMANGIU S.R.L. sau S.C. LIBRARIILE HAMANGIU S.R.L. in scopul prelucrarii de date, prelucrare care se face de catre acestea in numele si pentru S.C. EDITURA HAMANGIU S.R.L. si/sau S.C. LIBRĂRII HAMANGIU S.R.L.

 • Dreptul utilizatorului de acces la datele personale

In calitate de utilizator a site-ului, potrivit dispozitiilor Legii nr. 677/2001, aveti dreptul de acces gratuit la datele dumneavoastra, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata S.C. EDITURA HAMANGIU S.R.L. pe email: marketing@hamangiu.ro sau la adresa: Str. Mitropolit Filaret, nr. 39-39A, Sector 4, București.

Aveti, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor: dupa caz, puteti solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte.

In conditiile de mai sus puteti, totodata, solicita transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. De asemenea, aveti dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care va vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Totodata, va este recunoscut dreptul de a va adresa justiţiei. Datele dumneavoastra nu vor fi transferate in strainatate.

(1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, prevazut la art. 24, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

(2) Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile prevazute la alin. (1), printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

(3) Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin.

(4) In cazul datelor cu caracter personal legate de starea de sanatate, cererea prevazuta la alin. (2) poate fi introdusa de persoana vizata fie direct, fie prin intermediul unui cadru medical care va indica in cerere persoana in numele careia este introdusa. La cererea operatorului sau a persoanei vizate comunicarea prevazuta la alin. (3) poate fi facuta prin intermediul unui cadru medical desemnat de persoana vizata.

(5) In cazul in care datele cu caracter personal legate de starea de sanatate sunt prelucrate in scop de cercetare stiintifica, daca nu exista, cel putin aparent, riscul de a se aduce atingere drepturilor persoanei vizate si daca datele nu sunt utilizate pentru a lua decizii sau masuri fata de o anumita persoana, comunicarea prevazuta la alin. (3) se poate face si intr-un termen mai mare decat cel prevazut la acel alineat, in masura in care aceasta ar putea afecta bunul mers sau rezultatele cercetarii, si nu mai tarziu de momentul in care cercetarea este incheiata. In acest caz persoana vizata trebuie sa isi fi dat in mod expres si neechivoc consimtamantul ca datele sa fie prelucrate in scop de cercetare stiintifica, precum si asupra posibilei amanari a comunicarii prevazute la alin. (3) din acest motiv.

(6) Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci cand prelucrarea datelor se efectueaza exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

 • Dreptul de interventie asupra datelor

(1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:

a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

(2) Pentru exercitarea dreptului prevazut la alin. (1) persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

(3) Operatorul este obligat sa comunice masurile luate in temeiul alin. (1), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informaţi cat mai curand posibil sau sa le modificati oricand doriti prin accesarea contului dumneavoastra de pe www.hamangiu.ro.

 • Consimtamantul utilizatorului

Conform Legii nr. 677/2001, completarea formularului presupune exprimarea expresa si fara echivoc a consimtamantului cu privire la prelucrarea datelor in scopuri de marketing pe durata de existenta a EDITURII HAMANGIU si a LIBRARIILOR HAMANGIU.Daca utilizati site-ul nostru, aceasta presupune ca sunteti de acord ca EDITURA HAMANGIU si LIBRARIILE HAMANGIU sa inregistreze si sa stocheze informatii despre dumneavoastra, obtinute cu acordul dumneavoastra prealabil, informatii pe care le poate utiliza in scopul desfasurarii in conditii optime a colaborarii noastre si al promovarii produselor comercializate de LIBRARIILE HAMANGIU.
Totodata, utilizarea site-ului reprezinta acceptarea de catre dumneavoastra a regimului de respectare a datelor private specific editurii noastre si derulat in limitele cadrului legal detaliat anterior.

Datele de identificare (nume, adresa fizica si de e-mail, numar de telefon) nu vor putea fi transmise unor terte persoane fara acordul prealabil al persoanei vizate. EDITURA HAMANGIU si LIBRARIILE HAMANGIU isi rezerva insa dreptul de a divulga aceste informatii, fara consimtamantul persoanei in cauza, daca aceasta solicitare ii este adresata de o autoritate legala, in conditiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare.

 • Dreptul de opozitie

(1) Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

(2) Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

(3) In vederea exercitarii drepturilor prevazute la alin. (1) si (2) persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

(4) Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate in temeiul alin. (1) sau (2), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (3).

V. Nu incurajam SPAM-ul

Nu incurajam SPAM-ul, nu furnizam adresa dumneavoastra de e-mail unor terti (persoane fizice sau juridice), nu comercializam, nu oferim si nu facem schimb de adrese e-mail obtinute prin intermediul acestui site, nu divulgam adresa dumneavoastra de e-mail altor persoane care acceseaza paginile acestui site.

VI. Modificari

Orice modificari ale politicii de confidentialitate vor fi postate public in aceasta sectiune. Va rugam sa o accesati in mod regulat pentru a va informa asupra modului in care sunt utilizate datele dumneavoastra. Pentru orice nelamurire va rugam sa ne contactati. In acest scop, cel mai comod mijloc de comunicare este formularul din cadrul sectiunii Contact.

Observatie:
*orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de exemplu: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale in scopuri de marketing direct.