Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept civil. Drepturile reale principale

editia a 3-a, revizuita si actualizata
ISBN/ISSN: 978-606-27-0750-7
Editura: Hamangiu
85,00 lei
76,50 lei
Disponibilitate: In stoc

Sub semnatura bine cunoscuta a Profesorului Corneliu Birsan, lucrarea de fata analizeaza in detaliu regimul juridic al bunurilor, reglementat de Cartea a III-a din noul Cod civil.

In succesiunea indicata de Codul civil, sunt tratate toate aspectele importante privind drepturile reale: notiune si clasificare, delimitarea fata de drepturile de creanta, dobandirea drepturilor reale, regimul juridic al proprietatii private si cel al proprietatii publice, modalitatile juridice si apararea dreptului de proprietate, superficia, uzufructul, uzul si abitatia, servitutile, posesia si publicitatea drepturilor reale.

Pentru a sublinia continuitatea, dar si pentru a sesiza mai usor elementele de noutate, prezentarea tuturor institutiilor este realizata prin compararea dispozitiilor anterioare cu cele ale noului cod, iar comentariile si opiniile autorului sunt insotite de numeroase trimiteri la literatura de specialitate si la solutii din jurisprudenta nationala si a Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Aceasta a 3-a editie a fost revizuita si actualizata la nivelul inceputului de an 2017, fiind avute in vedere ultimele modificari ale legislatiei speciale mentionate in cuprinsul cursului, dar si doctrina si solutiile recente din practica judiciara.

 • Capitolul I. Patrimoniul. Noţiune. Caractere juridice. Funcţii
  • Secţiunea 1. Noţiunea de patrimoniu
  • Secţiunea a 2-a. Caracterele juridice ale patrimoniului
  • Secţiunea a 3-a. Funcţiile patrimoniului
 • Capitolul al II-lea. Drepturile reale şi drepturile de creanţă. Categorii intermediare. Clasificarea drepturilor reale
  • Secţiunea 1. Drepturile reale şi drepturile de creanţă
  • Secţiunea a 2-a. Categorii juridice intermediare
  • Secţiunea a 3-a. Clasificarea drepturilor reale
 • Capitolul al III-lea. Dreptul de proprietate. Definiţie. Caractere juridice. Conţinut. Condiţii generale de exercitare
  • Secţiunea 1. Definiţia dreptului de proprietate
  • Secţiunea a 2-a. Conţinutul juridic al dreptului de proprietate
  • Secţiunea a 3-a. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate
 • Capitolul al IV-lea. Dreptul de proprietate privată
  • Secţiunea 1. Noţiuni generale. Definiţie
  • Secţiunea a 2-a. Subiectele dreptului de proprietate privată
   • §1. Persoanele fizice ca subiecte ale dreptului de proprietate privată
   • §2. Persoanele juridice de drept privat
   • §3. Statul şi unităţile sale administrativ-teritoriale ca subiecte ale dreptului de proprietate privată
  • Secţiunea a 3-a. Conţinutul şi limitele dreptului de proprietate privată
   • §1. Consideraţii generale
   • §2. Limitele exercitării dreptului de proprietate privată
    • 2.1. Reglementare. Precizări prealabile. Clasificări
    • 2.2. Limitele materiale ale exerciţiului dreptului de proprietate privată
    • 2.3. Limitele juridice ale exerciţiului dreptului de proprietate privată
     • 2.3.1. Consideraţii generale. Clasificări
     • 2.3.2. Limitele legale
     • 2.3.3. Limitele convenţionale
     • 2.3.4. Limitele judiciare
     • 2.3.5. Alte limite ale exerciţiului dreptului de proprietate privată
  • Secţiunea a 4-a. Regimul juridic al unor categorii de bunuri proprietate privată
   • §1. Consideraţii generale
   • §2. Regimul juridic al realizării şi al desfiinţării construcţiilor
   • §3. Dobândirea de locuinţe şi alte spaţii în proprietate privată
   • §4. Circulaţia juridică a construcţiilor
   • §5. Regimul folosinţei terenurilor pentru producţia agricolă şi silvică. Organizarea şi amenajarea teritoriului agricol
   • §6. Circulaţia juridică a terenurilor
   • §7. Regimul juridic al bunurilor din patrimoniul cultural naţional
   • §8. Limitări temporare sau definitive ale folosinţei unor bunuri în situaţii speciale. Rechiziţia unor bunuri
  • Secţiunea a 5-a. Stingerea dreptului de proprietate privată. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică
   • §1. Principii generale
   • §2. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică
  • Secţiunea a 6-a. Abuzul de drept în materia dreptului de proprietate privată
 • Capitolul al V-lea. Dreptul de proprietate publică
  • Secţiunea 1. Consideraţii generale. Reglementare
  • Secţiunea a 2-a. Definiţia dreptului de proprietate publică. Subiectele, conţinutul şi obiectul său
  • Secţiunea a 3-a. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate publică şi limitele exercitării sale
   • §1. Caractere juridice
   • §2. Limitele exercitării dreptului de proprietate publică
  • Secţiunea a 4-a. Exercitarea dreptului de proprietate publică
   • §1. Precizări preliminare
   • §2. Dreptul de administrare
   • §3. Concesionarea bunurilor proprietate publică
   • §4. Închirierea bunurilor proprietate publică
   • §5. Darea în folosinţă cu titlu gratuit a unor bunuri proprietate publică
  • Secţiunea a 5-a. Încetarea dreptului de proprietate publică
 • Capitolul al VI-lea. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate
  • Secţiunea 1. Noţiuni generale. Enumerare
  • Secţiunea a 2-a. Proprietatea comună pe cote-părţi
   • §1. Consideraţii generale
   • §2. Coproprietatea obişnuită
   • §3. Coproprietatea forţată
  • Secţiunea a 3-a. Proprietatea comună în devălmăşie
  • Secţiunea a 4-a. Încetarea proprietăţii comune
  • Secţiunea a 5-a. Comparaţie între proprietatea comună pe cote-părţi şi proprietatea comună în devălmăşie
  • Secţiunea a 6-a. Proprietatea periodică
 • Capitolul al VII-lea. Dezmembrămintele dreptului de proprietate
  • Secţiunea 1. Consideraţii generale
  • Secţiunea a 2-a. Dreptul de superficie
   • §1. Dreptul de superficie în sistemul anterior intrării în vigoare a noului Cod civil
   • §2. Dreptul de superficie în noul Cod civil
  • Secţiunea a 3-a. Dreptul de uzufruct
   • §1. Definiţie. Caractere juridice. Constituire. Obiect
   • §2. Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar
    • 2.1. Drepturile uzufructuarului
    • 2.2. Drepturile nudului proprietar
    • 2.3. Obligaţiile uzufructuarului
    • 2.4. Obligaţiile nudului proprietar
    • 2.5. Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar în unele situaţii speciale
   • §3. Stingerea uzufructului
  • Secţiunea a 4-a. Dreptul de uz şi dreptul de abitaţie
  • Secţiunea a 5-a. Dreptul de servitute
   • §1. Consideraţii generale
   • §2. Clasificarea servituţilor
   • §3. Constituirea servituţilor
   • §4. Exercitarea servituţilor. Drepturile şi obligaţiile proprietarilor
   • §5. Stingerea servituţilor
 • Capitolul al VIII-lea. Apărarea dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale principale
  • Secţiunea 1. Consideraţii generale
  • Secţiunea a 2-a. Acţiunea în revendicare întemeiată pe dreptul de proprietate privată
   • §1. Definiţie. Caracterizare generală
   • §2. Categorii ale acţiunii în revendicare
  • Secţiunea a 3-a. Regimul juridic comun al acţiunii în revendicare
   • §1. Precizări prealabile
   • §2. Acţiunea în revendicare imobiliară
   • §3. Acţiunea în revendicare mobiliară
   • §4. Efectele acţiunii în revendicare
  • Secţiunea a 4-a. Alte acţiuni reale de apărare a dreptului de proprietate privată şi a dezmembrămintelor sale
   • §1. Acţiunea negatorie
   • §2. Acţiunile confesorii
   • §3. Acţiunea în grăniţuire
  • Secţiunea a 5-a. Acţiunea în revendicare a dreptului de proprietate publică şi a drepturilor reale corespunzătoare proprietăţii publice
   • §1. Acţiunea în revendicare a dreptului de proprietate publică
   • §2. Acţiunea în revendicare a drepturilor reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică
 • Capitolul al IX-lea. Posesia
  • Secţiunea 1. Noţiuni generale
  • Secţiunea a 2-a. Dobândirea şi pierderea posesiei
   • §1. Dobândirea posesiei
   • §2. Pierderea posesiei
  • Secţiunea a 3-a. Viciile posesiei
   • §1. Consideraţii generale
   • §2. Discontinuitatea posesiei
   • §3. Violenţa
   • §4. Clandestinitatea
   • §5. Precaritatea
  • Secţiunea a 4-a. Efectele posesiei
   • §1. Consideraţii generale
   • §2. Posesia creează o prezumţie de proprietate
   • §3. Protejarea posesiei prin acţiunile posesorii
 • Capitolul al X-lea. Modurile de dobândire a drepturilor reale principale
  • Secţiunea 1. Consideraţii generale
  • Secţiunea a 2-a. Accesiunea ca mod de dobândire a drepturilor reale
   • §1. Consideraţii generale
   • §2. Accesiunea imobiliară naturală
   • §3. Accesiunea imobiliară artificială
    • 3.1. Accesiunea imobiliară artificială în fostul Cod civil
    • 3.2. Accesiunea imobiliară artificială în noul Cod civil
     • 3.2.1. Principii generale
     • 3.2.2. Realizarea de lucrări cu materialele altei persoane
     • 3.2.3. Realizarea de lucrări autonome cu caracter durabil asupra imobilului aparţinând altei persoane
     • 3.2.4. Realizarea de lucrări adăugate cu caracter durabil asupra imobilului aparţinând altei persoane
     • 3.2.5. Înţelesul unor termeni şi dispoziţii legale speciale privitoare la accesiunea imobiliară artificială
   • §4. Accesiunea mobiliară
  • Secţiunea a 3-a. Uzucapiunea (prescripţia achizitivă) ca mod de dobândire a drepturilor reale
   • §1. Consideraţii generale
   • §2. Uzucapiunea în sistemul fostului Cod civil de la 1864
    • 2.1. Felurile uzucapiunii
    • 2.2. Modul de calcul al termenului uzucapiunii
    • 2.3. Efectele uzucapiunii
    • 2.4. Uzucapiunea în regimul de carte funciară reglementat de Decretul-lege nr. 115/1938
   • §3. Uzucapiunea în noul Cod civil
    • 3.1. Uzucapiunea imobiliară extratabulară
    • 3.2. Uzucapiunea imobiliară tabulară
    • 3.3. Dispoziţii comune aplicabile uzucapiunii imobiliare extratabulare şi celei tabulare
    • 3.4. Uzucapiunea bunurilor mobile
  • Secţiunea a 4-a. Dobândirea proprietăţii bunurilor mobile prin posesia de bună-credinţă
   • §1. Consideraţii generale
   • §2. Condiţiile dobândirii dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile prin posesia de bună-credinţă
   • §3. Situaţia dobândirii bunului mobil pierdut ori furat
   • §4. Probleme comune privitoare la aplicarea art. 937 NCC
  • Secţiunea a 5-a. Dobândirea proprietăţii fructelor de către posesorul de bună-credinţă
   • §1. Consideraţii generale
   • §2. Condiţiile şi justificarea dobândirii fructelor de către posesorul de bună-credinţă. Situaţia posesorului de rea-credinţă
  • Secţiunea a 6-a. Ocupaţiunea, tradiţiunea şi hotărârea judecătorească
   • §1. Ocupaţiunea
   • §2. Tradiţiunea (predarea materială) ca mod de dobândire a drepturilor reale
   • §3. Hotărârea judecătorească, mod de dobândire a drepturilor reale
 • Capitolul al XI-lea. Publicitatea dobândirii drepturilor reale imobiliare
  • Secţiunea 1. Consideraţii generale
  • Secţiunea a 2-a. Problema sistemelor de publicitate imobiliară
   • §1. Sistemul de publicitate imobiliară al transcripţiunilor şi inscripţiunilor
   • §2. Sistemul de publicitate bazat pe cartea funciară
  • Secţiunea a 3-a. Publicitatea imobiliară în sistemul Legii nr. 7/1996
  • Secţiunea a 4-a. Publicitatea imobiliară în sistemul noului Cod civil
   • §1. Consideraţii generale
   • §2. Înscrierea drepturilor tabulare
   • §3. Notarea unor drepturi, fapte şi raporturi juridice în cartea funciară
   • §4. Rectificarea înscrierilor de carte funciară
 • Index
Detalii tehnice
Data Aparitiei 15 mar. 2017
Categorie generala Cursuri, seminarii, teste
Numar Pagini 504
Format 165x235 mm
Editie a 3-a
Alti clienti au cumparat si

Codul penal si Legea de punere in aplicare. Actualizat 15 septembrie 2017

corespondenta cu reglementarile anterioare, decizii ale Curtii Constitutionale, recursuri in interesul legii, hotarari prealabile, legislatie conexa, index alfabetic
15,00 lei 13,50 lei
De acelasi Autor
Indisponibila
Imagine Drept civil. Drepturile reale principale. Editie revizuita

Drept civil. Drepturile reale principale. Editie revizuita

editia a 2-a, revizuita si actualizata
79,00 lei 71,10 lei
-15%
Indisponibila
Imagine Drept civil. Drepturile reale principale in reglementarea noului Cod civil

Drept civil. Drepturile reale principale in reglementarea noului Cod civil

editie revizuita si actualizata pana la data de 20 septembrie 2013
76,10 lei 64,69 lei
Indisponibila
Imagine Codul civil adnotat

Codul civil adnotat

volumul I Art 1-649
86,70 lei 78,03 lei