Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Clauzele abuzive in contractele de credit

Practica judiciara
Autor: Adriana Pena
ISBN/ISSN: 978-606-27-0903-7
Editura: Hamangiu
59,00 lei
53,10 lei
Disponibilitate: In stoc

Participarea la viata economica inseamna si incheierea de contracte de catre cetateni, iar aceasta presupune, de cele mai multe ori, cunostinte juridice.

Lipsa acestor cunostinte juridice prejudiciaza uneori consumatorii de anumite drepturi si obligatii. Legea nr. 193/2000 a transpus in dreptul intern Directiva Consiliului 93/13/CEE privind clauzele abuzive in contractele de credit.

Cele doua programe comunitare privind protectia consumatorului si politica de informare, au subliniat importanta protejarii consumatorului in ceea ce priveste clauzele contractuale abuzive. Astfel, la nivel european s-a stabilit ca „persoanele care achizitioneaza bunuri si servicii ar trebui protejate impotriva abuzului de putere de catre vanzator sau furnizor, mai ales impotriva contractelor de adeziune si impotriva excluderii abuzive a unor drepturi esentiale in contracte.”

In contexul economic actual in care contractele de credit constituie o categorie de contracte frecvent intalnita, practica judiciara pe acest subiect are o mare insemnatate, fiind esentiala pentru cunoasterea diferitelor abordari si interpretari ale legii.

Scopul acestei lucrari a fost de a oferi practicienilor dreptului un instrument de lucru care sa permita o documentare rapida si obiectiva asupra interpretarii si aplicarii legislatiei in materia clauzelor abuzive in contractele de credit.

 • Contract de credit încheiat în moneda CHF. Îngheţarea cursului de schimb la momentul contractării împrumutului. Teoria impreviziunii
 • 2. Caracterul abuziv al sintagmei „dobândă de referinţă variabilă care se afişează la sediile băncii”
 • 3. Cesiunea creanţei. Acţiune în constatarea caracterului abuziv al unor clauze. Calitate procesuală pasivă
 • 4. Contestaţie în anulare. Eroare materială care se referă la modalitatea de stabilire a stării de fapt. Inadmisibilitate
 • 5. Contestaţie în anulare. Stabilirea eronată a situaţiei de fapt în urma aprecierii probelor. Inadmisibilitate. Analiza notelor de negociere/acte adiţionale
 • 6. Contract de credit încheiat în vederea dobândirii de imobile destinate închirierii. Acţiune în constatarea clauzelor abuzive. Condiţii de admisibilitate din perspectiva noţiunii de „consumator”
 • 7. I. Încheierea de acte adiţionale la contractul de credit, fără dată certă. Consecinţe. II. Acţiune în constatarea caracterului abuziv al unor clauze referitoare la: 1. Comisionul de acordare/gestiune a creditului; 2. Obligaţia împrumutaţilor de a încheia contacte de asigurare la o societate de asigurări agreată de banca creditoare; 3. Constatarea caracterului fix al ratei dobânzii la nivelul prevăzut la momentul încheierii contractului; 4. Modul de calcul al dobânzii prin raportare la indicele de referinţă, stabilit de bancă în funcţie de costul surselor de finanţare şi evoluţia dobânzii la creditele ipotecare de pe piaţa bancară din România; 5. Clauza care prevăde o formulă de calcul a dobânzii prin raportare la o perioadă de 360 de zile, în loc de 365/366 de zile; 6. Dreptul băncii de a rezilia unilateral contractul pentru neexecutarea de către împrumutat a obligaţieipotrivit cu care acesta trebuie să depună la bancă documentele justificative pentru plata, anticipat, pentru fiecare an, a primelor de asigurare; 7. Dobândirea, de către bancă, a statutului de administrator al bunurilor aduse ca garanţie, precum şi cele referitoare la atribuţiile băncii în calitatea astfel dobândită
 • 8. Clauză atributivă de competenţă. Liberul acces la justiţie
 • 9. Stabilizarea cursului de schimb CHF - LEU la momentul semnării contractului, care să fie valabil pe toată perioada derulării contractului şi denominarea în moneda naţională a plăţilor
 • 10. Risc valutar. Îngheţarea cursului de schimb valutar CHF/LEU
 • 11. Contract de credit pentru efectuarea de activităţi imobiliare. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a unor clauze abuzive. Condiţii de admisibilitate în raport cu interpretarea noţiunii de „consumator”
 • 12. Încheierea unui contract de garanţie imobiliară. Lipsa incidenţei dispoziţiilor Legii nr. 193/2000 în privinţa garanţilor
 • 13. Caracterul abuziv al clauzei privin comisionul de risc
 • 14. Dobândă curentă formată din dobânda de referinţă variabilă care se afişează la sediile băncii. Analiza caracterul abuziv al clauzei
 • 15. 1. Majorarea marjei fixe a dobânzii prin act adiţional cu care reclamantul nu a fost de acord în mod expres. Posibilitatea consumatorului de a verifica la ce se raportează dobânda de referinţă a băncii. 2. Înţelesul sintagmei „redactarea clauzelor într-un limbaj clar şi inteligibil”
 • 16. Respingerea acţiunii în constatarea caracterului abuziv al unor clauze din contratul de credit. Nelegalitate. Casare cu trimitere spre rejudecare
 • 17. Calitatea împrumutatului, de salariat al băncii în funcţia de consilier clienţi. Consecinţe în ceea ce priveşte constatarea caracterului abuziv al unor clauze din contractul de credit
 • 18. Analiza conţinutului clauzelor contractuale din perspectiva caracterului transparent
 • 19. 1. Competenţă materială. 2. Calitatea procesuală activă a consumatorului. 3. Lipsa dovezii calităţii de reprezentant al semnatarului întâmpinării. Consecinţe
 • 20. Posibilitatea constatării caracterului abuziv al clauzelor unui contract de credit şi după încetarea contractului
 • 21. Îngheţarea cursului de schimb valutar CHF/LEU
 • 22. Caracterul negociat al unui contract de credit. Înţeles
 • 23. 1. Dreptul băncii de a modifica unilateral comisioanele bancare şi de a debita automat orice cont al împrumutatului. Caracterul abuziv al clauzei. 2. Dreptul băncii de a modifica unilateral rata dobânzii. Redactarea clauzelor într-un limbaj clar şi inteligibil. 3. Caracterul abuziv al clauzei privind dobândirea de către bancă a statutului de administrator al bunurilor aduse ca garanţie. 4. Nemotivarea hotărârii judecătoreşti. Casare
 • 24. 1. Neadmiterea cererii de administrare a probei cu expertiză tehnică de specialitate. Dreptul la un proces echitabil. 2. Neexceptarea de la controlul caracterului abuziv al clauzelor care ţin de caracterul adecvat al preţului. 3. Comision de risc. Dezechilibrul semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor, în defavoarea consumatorilor
 • 25. Dobândă variabilă. Nulitate absolută. Condiţii şi efecte
 • 26. 1. Comision de risc. Percepere abuzivă. 2. Clauza ce reglementează condiţiile modificării unilaterale a dobânzii
 • 27. Comision de risc. Prezumţia lipsei negocierii în cazul clauzelor preformulate. Condiţia dezechilibrului semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor
 • 28. Nulitatea absolută a clauzei referitoare la mecanismul de modificare a costului contractului. Condiţii şi efecte
 • 29. Caracterul abuziv al clauzei privind comisionul de risc
 • 30. 1. Distincţia între caracterul revizuibil al dobânzii şi caracterul variabil al acesteia. 2. Întemeierea cererii de restituire a prestaţiilor pe instituţia plăţii nedatorate
 • 31. Majorarea componentei fixe a dobânzii. Consecinţe
 • 32. Evaluarea naturii abuzive a clauzelor contractuale
 • 33. Caracterul imprescriptibil al dreptului de o solicita restituirea sumelor achitate cu titlu de comision de risc
 • 34. Caracterul abuziv al clauzelor privind scadenţa anticipată a creditului
 • 35. Consecinţe cu privire la constatarea caracterului abuziv al clauzei privind comisionul de risc. Restituirea sumelor percepute nelegal
 • 36. 1. Categoria clauzelor ce pot face obiectul cererii de chemare în judecată sub aspectul caracterului abuziv. 2. Clauza intitulată „costuri suplimentare”. Înţeles
 • 37. 1. Lipsa negocierii în contractele de credit. 2. Împrumutat, absolvent al unei facultăţi de drept. Calitatea de consumator
 • 38. Plată anticipată. Comision de risc perceput la suma iniţială. Nelegalitate
 • 39. 1. Constatarea caracterului abuziv al clauzei contractuale prin care numai banca îşi rezervă dreptul de a converti contractul de împrumut bancar din valută (CHF) în lei. 2. Modificarea comisionului de risc în comision de administrare. Nelegalitate
 • 40. Inadmisibilitatea cererii de intervenţie în cadrul procedurii speciale prevăzute de Legea nr. 193/2000
 • 41. Restituirea sumelor plătite cu titlu de comision de risc
 • 42. 1. Dreptul băncii de a modifica dobânda în funcţie de indicele LIBOR. 2. Comision de acordare. Caracter abuziv. 3. Litisconsorţiu procesual facultativ. Coparticipare procesuală activă
 • 43. 1. Funcţia şi destinaţia comisionului de risc. 2. Efectele nulităţii. Restituirea prestaţiilor
 • 44. 1. Excepţia prescripţiei dreptului de a solicita restituirea sumelor încasate cu titlu de comision de risc. Neaplicarea dispoziţiilor art. 3 din Decretul nr. 167/1958. 2. Natura juridică a contractului de credit
 • 45. 1. Acceptarea tacită a actului adiţional la contractul de credit. Condiţii. 2. Variaţia ratei dobânzii. Formula de calcul. Indicele de referinţă LIBOR
 • 46. Clauză atributivă de competenţă. Natura abuzivă. Efecte
 • 47. Acţiune în constatarea caracterului abuziv al unor clauze. Natura interesului protejat. Efecte cu privire la termenul de prescripţie aplicabil
 • 48. Comision de rezervă. Caluză abuzivă
Detalii tehnice
Data Aparitiei 28 iul. 2017
Categorie generala Jurisprudenta
Numar Pagini 500
Format 145 * 200 mm
Format Carte brosata
Alti clienti au cumparat si

Legea darii in plata

Practica judiciara adnotata
48,00 lei 43,20 lei

Credite pentru consumatori

Provocari legislative si tensiuni constitutionale romanesti
39,00 lei
Din aceeasi Categorie
NOU
Legea nr 165_2013 Vol. II_Roxana Stanciu

Legea nr. 165/2013 - Volumul II

Finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv. Practica judiciara
50,00 lei 45,00 lei

Drept civil

Dreptul familiei, Bunuri, Carte funciara, Obligatii, Prescriptia extinctiva, Fond funciar
29,90 lei 26,91 lei

Contracte

Contractul de credit bancar, Raspunderea contractuala, Raspunderea delictuala, Asociatii
37,90 lei 34,11 lei