Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Legea darii in plata

Practica judiciara adnotata
ISBN/ISSN: 978-606-27-0901-3
Editura: Hamangiu
48,00 lei
43,20 lei
Disponibilitate: In stoc

Dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, au aparut numeroase probleme de interpretare si aplicare a acestei legi, iar dificultatile intampinate s-au amplificat dupa Decizia Curtii Constitutionale nr. 623/2016, care a conferit judecatorului o larga marja de apreciere in stabilirea aplicabilitatii sau inaplicabilitatii legii la cazul concret. Atat pentru avocati sau consilieri juridici, cat si pentru judecatori, multe dintre aceste probleme au ramas inca fara raspuns.

Lucrarea Legea darii in plata. Practica judiciara adnotata constituie un ghid util pentru profesionistii dreptului, dar si pentru justitiabili, in valorificarea principalelor directii catre care a evoluat jurisprudenta atat dupa publicarea Legii nr. 77/2016, cat si dupa publicarea Deciziei Curtii Constitutionale nr. 623/2016.

Cartea Legea darii in plata. Practica judiciara adnotata isi propune sa ofere raspunsuri la cat mai multe dintre aspectele invocate, prin analiza diverselor solutii jurisprudentiale care s-au propagat la nivel national in anul care a trecut de la intrarea in vigoare a Legii nr. 77/2016, in asa fel incat, in functie de situatia concreta, fiecare profesionist al dreptului si fiecare justitiabil sa poata selecta, dintre spetele prezentate, acele solutii si acel rationament care ii sprijina in sustinerea cauzei lor ori in motivarea solutiei pronuntate.

Cele 90 de hotarari selectate si incluse in volumul Legea darii in plata. Practica judiciara adnotata sunt structurate in functie de principalele obiecte reglementate de Legea nr. 77/2016, iar in cadrul acestor obiecte, spetele sunt impartite in raport de solutiile pronuntate de instante, astfel incat persoanele care se confrunta cu situatii de aplicare a Legii nr. 77/2016, avand in vedere obiectivul concret pe care il urmaresc, sa poata alege cu usurinta argumentele instantelor pe care le apreciaza ca fiind preferabile.

Practica judiciara este completata de comentariile autorului, prezentate intr-un studiu introductiv referitor la conditiile de fond si de forma pe care instanta trebuie sa le verifice in aplicarea Legii nr. 77/2016, precum si sub forma notelor atasate la finalul spetelor.

 • Capitolul I. Contestaţii formulate de creditori în temeiul art. 7 alin. (1) din Legea nr. 77/2016
  • §1. Contestaţii admise
   • 1. 1. Contestaţie formulată de creditor. Destinaţia de locuinţă a imobilului. Momentul aprecierii
   • 1. 2. Impreviziune. Devalorizarea monedei naţionale
   • 2. Impreviziune. Adaptarea contractului prin stabilirea de către instanţă a valorii francului elveţian în funcţie de care se vor plăti ratele din credit
   • 3. Contestaţie formulată de creditor. Credit contractat în franci elveţieni. Neîntrunirea condiţiilor impreviziunii. Asumarea riscului valutar
   • 4. Noţiunea de situaţie excepţională. Creşterea valorii francului elveţian, moneda în care a fost contractat creditul. Neîntrunirea condiţiilor impreviziunii
   • 5. Contestaţie formulată de creditor. Impreviziune. Fluctuaţia cursului valutar. Noţiunea de risc supraadăugat
   • 6. Contract de credit în euro. Risc valutar. Neîntrunirea condiţiilor impreviziunii
   • 7. Sarcina probei situaţiei imprevizibile. Evoluţia monedei euro în care a fost contractat creditul
   • 8. 1. Domeniul de aplicare al Legii nr. 77/2016
   • 2. Contestaţie formulată de creditor. Credit contractat în euro. Neîntrunirea condiţiilor impreviziunii
   • 9. Credit în euro. Neîntrunirea condiţiilor impreviziunii. Asumarea de către debitor a fluctuaţiei cursului valutar
   • 10. Diminuarea veniturilor. Credit contractat în euro. Consecinţe
   • 11. Impreviziune. Condiţii. Reechilibrarea obligaţiilor părţilor din contractul de credit prin darea în plată a imobilului. Sarcina probei
   • 12. 1. Sarcina probei nedeţinerii calităţii de consumator. Nerespectarea termenului de convocare la notarul public
   • 12. 2. Condiţiile impreviziunii. Devalorizarea monedei naţionale
   • 13. Impreviziune. Noţiunea de schimbare excepţională
   • 14. Contestaţie formulată de creditor. Contract pe durată îndelungată. Consecinţe asupra caracterului imprevizibil al schimbării circumstanţelor
   • 15. Împrejurare excepţională şi imprevizibilă. Naşterea unui copil cu probleme medicale
   • 16. Executare silită imobiliară finalizată. Notificare de dare în plată cu privire la imobilul vândut silit
   • 17. Contestaţie privind îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a procedurii. Calitate procesuală activă. Notificare formulată cu privire la un imobil care a fost adjudecat în cadrul executării silite. Inaplicabilitatea Legii nr. 77/2016
   • 18. Notificare pentru constatarea stingerii datoriilor, ca urmare a adjudecării imobilului ipotecat. Inaplicabilitatea Legii nr. 77/2016. Corelaţia dintre Deciziile Curţii Constituţionale nr. 623/2016 şi nr. 639/2016
   • 19. Notificare formulată de debitorii care au fost supuşi unei executări silite a imobilului ipotecat. Lipsa efectului suspensiv de executare. Nelegalitatea notificării
   • 20. 1. Notificare de dare în plată cu privire la un imobil care a fost adjudecat în cadrul executării silite
   • 20. 2. Contract de credit încheiat de un debitor persoană juridică şi garantat de persoane fizice. Inaplicabilitatea Legii nr. 77/2016
   • 21. Imobil vândut la licitaţie publică. Inaplicabilitatea Legii nr. 77/2016
   • 22. Contract de credit de nevoi personale, a cărui restituire a fost garantată cu ipotecă asupra unui imobil cu destinaţia de magazin mixt. Inaplicabilitatea Legii nr. 77/2016
   • 23. Contestaţie formulată de creditor. Contract de credit garantat cu două terenuri
   • 24. 1. Notificare de dare în plată a unui teren. Lipsa acordului coproprietarului
   • 24. 2. Întinderea verificărilor instanţei. Existenţa unor riscuri care au creat un dezechilibru între drepturile şi obligaţiile părţilor
   • 25. Credit contractat pentru finanţarea activităţii unei societăţi. Inaplicabilitatea Legii nr. 77/2016
   • 26. Nedovedirea calităţii de consumator. Notificare de dare în plată a unui teren arabil. Nesesizarea instanţei cu o acţiune de drept comun pentru constatarea întrunirii condiţiilor impreviziunii. Consecinţe
   • 27. Notificare de dare în plată a unui teren. Contestaţie formulată de creditor. Contract de credit garantat cu un imobil teren
   • 28. Contract de credit încheiat între o instituţie de credit şi un cabinet medical, pentru finanţarea activităţii acestuia din urmă. Inaplicabilitatea Legii nr. 77/2016
   • 29. Contestaţie formulată de creditor. Credit contractat pentru refinanţarea unui credit de nevoi personale şi garantat cu un imobil teren
   • 30. Contestaţie privind condiţiile de admisibilitate a procedurii dării în plată. Credit contractat cu alt scop decât construcţia unei locuinţe. Scopul adoptării Legii nr. 77/2016
   • 31. 1. Excepţie de neconstituţionalitate. Conformitatea Legii nr. 77/2016 cu Constituţia
   • 31. 2. Contestaţie formulată de creditor. Contract de credit încheiat pentru achiziţionarea unui teren. Lipsa certificatelor de cazier judiciar. Nedetalierea în notificare a condiţiilor de admisibilitate. Consecinţe
   • 32. Contestaţie privind neîndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a procedurii. Nedepunerea certificatului de cazier judiciar. Consecinţe
   • 33. Nedepunerea împuternicirii de transmitere a notificării. Nedetalierea condiţiilor de admisibilitate a notificării. Lipsa certificatelor de cazier judiciar. Neindicarea intervalului orar de prezentare în vederea încheierii actului translativ de proprietate. Consecinţe
   • 34. Notificare adresată creditorului. Nedepunerea certificatelor de cazier judiciar. Contestaţie formulată de creditor. Sarcina probei condiţiilor impreviziunii
   • 35. Contract de credit ipotecar prin care s‑a instituit ipotecă asupra a două imobile. Notificare de dare în plată formulată cu privire la unul dintre imobilele ipotecate. Neîndeplinirea condiţiei prevăzute de art. 4 alin. (2) din Legea nr. 77/2016
   • 36. Notificare cu privire la intenţia de dare în plată formulată de consumatorul principal, fără acordul garantului ipotecar. Neîndeplinirea condiţiilor de aplicare a Legii nr. 77/2016
   • 37. Notificare de dare în plată formulată de debitor fără acordul soţului coproprietar. Menţionarea în notificare a unei ore exacte de prezentare la notar, iar nu a unui interval orar
   • 38. Bun aflat în coproprietate. Notificare de dare în plată semnată de o parte dintre coproprietari
   • 39. Nedetalierea în notificare a condiţiilor de admisibilitate. Consecinţe
   • 40. Contestaţie privind îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a procedurii. Notificare necomunicată prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau al unui notar public. Consecinţe
   • 41. Contestaţie privind îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a procedurii, formulată de creditor. Notificare în care termenul de prezentare la notar este mai mic de 30 de zile libere. Contestaţie admisă. Consecinţe asupra cererii de sesizare a Curţii Constituţionale
   • 42. Declararea scadenţei anticipate a creditului. Consecinţe asupra aplicabilităţii Legii nr. 77/2016
   • 43. Notificare transmisă băncii care nu mai are calitatea de creditoare
   • 44. Contestaţie formulată de creditor. Contract de credit încheiat sub imperiul vechiului Cod civil. Neinvocarea de către debitori a impreviziunii
  • §2. Contestaţii respinse
   • 45. Credit contractat în franci elveţieni. Întrunirea condiţiilor impreviziunii
   • 46. Impreviziune. Evoluţia francului elveţian în care a fost contractat creditul. Situaţie imprevizibilă
   • 47. 1. Transmiterea notificării la sucursala instituţiei financiare creditoare. Consecinţe
   • 47. 2. Impreviziune. Creşterea valorii francului elveţian
   • 48. Contestaţie privind îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a procedurii dării în plată. Contract de credit în franci elveţieni. Incidenţa impreviziunii în raporturile dintre creditor şi debitor. Consecinţe
   • 49. Credit contractat în franci elveţieni. Întrunirea condiţiilor impreviziunii
   • 50. Contestaţie formulată de creditor. Netemeinicie. Întrunirea condiţiilor impreviziunii
   • 51. Obligaţia instanţei de a analiza incidenţa impreviziunii în ipoteza contestaţiei formulate de creditor. Variaţie a cursului monedei străine ce nu putea fi previzionată de un consumator obişnuit, obiectiv şi rezonabil. Constatarea întrunirii condiţiilor impreviziunii
   • 52. Dovada inexistenţei unei condamnări pentru infracţiuni în legătură cu creditul. Sarcina probei
   • 53. Contestaţie privind îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a notificării. Dovada lipsei unei condamnări pentru infracţiuni în legătură cu creditul. Invocarea neîndeplinirii şi a altor cerinţe în legătură cu raporturile dintre părţi. Întinderea verificărilor instanţei
   • 54. Notificare cu privire la intenţia de dare în plată a unor imobile care au fost deja executate silit. Contestaţie formulată de creditor
   • 55. Notificare emisă de debitor cu privire la un imobil care a fost executat silit. Inaplicabilitatea Legii nr. 77/2016
   • 56. Contestaţie formulată de creditor. Conformitatea Legii nr. 77/2016 cu dreptul Uniunii Europene. Neanalizarea condiţiilor impreviziunii
   • 57. Impreviziune. Sarcina probei
   • 58. 1. Contestaţie privind notificarea de dare în plată. Întinderea verificărilor instanţei
   • 58. 2. Conformitatea Legii nr. 77/2016 cu Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi cu dreptul Uniunii Europene
   • 59. 1. Inexistenţa obligaţiei de ataşare la notificare a dovezii Îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege
   • 59. 2. Darea în plată. Proporţionalitatea restrângerii dreptului de proprietate al creditorului
   • 60. Contestaţie formulată de creditor. Cesiune de creanţă. Calitate procesuală activă
   • 61. Notificare formulată de debitor cu privire la introducerea acţiunii în constatarea stingerii datoriilor. Contestaţie formulată de creditor. Lipsă de obiect
 • Capitolul al II‑lea. Acţiuni formulate de debitori în temeiul art. 8 alin. (1) din Legea nr. 77/2016
  • §1. Acţiuni admise
   • 62. Acţiune în constatarea stingerii datoriilor. Credit contractat în moneda naţională. Întrunirea condiţiilor impreviziunii
  • §2. Acţiuni respinse
   • 63. Acţiune în constatarea stingerii obligaţiilor. Formularea de notificări succesive de dare în plată. Inadmisibilitate
   • 64. Impreviziune. Condiţii. Neîntrunirea unora dintre acestea
   • 65. Noţiunea de situaţie excepţională. Creşterea ratei dobânzii. Pierderea locului de muncă
   • 66. Acţiune în constatarea stingerii datoriilor, formulată de debitori. Culpa acestora în supraîndatorare
   • 67. 1. Acţiune în constatarea stingerii obligaţiilor, formulată pe calea cererii reconvenţionale în contestaţia creditorului. Inadmisibilitate
   • 67. 2. Notificare formulată cu privire la o construcţie neînscrisă în cartea funciară
 • Capitolul al III‑lea. Acţiuni formulate de debitori în temeiul art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016
  • §1. Acţiuni admise
   • 68. Acţiune în constatarea stingerii datoriilor, formulată de debitor. Întrunirea condiţiilor impreviziunii. Pierderea utilităţii sociale a contractului. Încetarea contractului
   • 69. Acţiune în constatarea stingerii datoriilor. Întrunirea condiţiilor prevăzute de lege
   • 70. Acţiune în constatarea stingerii obligaţiilor născute din contractual de credit ipotecar, introdusă de consumatorul care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat. Obligaţia de notificare prealabilă a creditorului
  • §2. Acţiuni respinse
   • 71. 1. Acţiune în constatarea stingerii obligaţiilor din contractul de credit ipotecar. Decizia Curţii Constituţionale nr. 623/2016. Notificare de dare în plată a imobilului deja adjudecat. Schimbarea destinaţiei imobilului ipotecat. Consecinţe
   • 71. 2. Cheltuieli de judecată în acţiunea în constatare
   • 72. Acţiune în constatarea stingerii obligaţiilor ca urmare a adjudecării bunului imobil ipotecat. Nedovedirea întrunirii condiţiilor impreviziunii
   • 73. Acţiune în constatarea stingerii obligaţiilor din contractul de credit ipotecar, formulată de debitorul neproprietar. Inadmisibilitate
   • 74. 1. Acţiune în constatarea stingerii datoriilor, ca urmare a executării imobilului ipotecat. Teoria impreviziunii. Supraîndatorarea şi problemele medicale
   • 74. 2. Efectele deciziilor Curţii Constituţionale de respingere ca inadmisibile a excepţiilor de neconstituţionalitate
   • 75. Acţiune în constatarea stingerii datoriilor ca urmare a executării imobilului ipotecat. Inaplicabilitatea Legii nr. 77/2016 în situaţia în care debitorul nu mai este proprietarul bunului ipotecat
   • 76. Acţiune în constatarea stingerii obligaţiilor născute din contractul de credit ipotecar. Imobil adjudecat de un terţ în cadrul executării silite. Inaplicabilitatea Legii nr. 77/2016
   • 77. Acţiune în constatarea stingerii obligaţiilor născute din Contractual de credit, introdusă împotriva creditorului iniţial, care a cesionat creanţa. Lipsa calităţii procesuale pasive
   • 78. Acţiune în constatarea stingerii obligaţiilor consumatorului care a fost supus executării silite. Convenţie între consumator şi bancă, intervenită în cursul procesului. Rămânere fără obiect
 • Capitolul al IV‑lea. Aspecte procedurale
  • 79. Contestaţie introdusă de creditor la judecătoria în a cărei circumscripţie se află domiciliul garantului, diferit de cel al debitorului principal. Necompetenţă teritorială
  • 80. Contestaţie formulată de creditor în temeiul art. 7 alin. (1) din Legea nr. 77/2016. Taxa de timbru datorată. Cerere de reexaminare
  • 81. Cerere de reexaminare a cuantumului taxei judiciare de timbru. Taxa de timbru datorată pentru judecarea contestaţiei creditorului formulate în temeiul art. 7 alin. (1) din Legea nr. 77/2016
  • 82. Reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru. Cuantumul taxei datorate de creditor în cazul formulării contestaţiei prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 77/2016
  • 83. Acţiune în constatarea stingerii obligaţiilor, formulată de debitor. Scutire de la plata taxei judiciare de timbru
  • 84. Contestaţie formulată de creditor. Nedepunerea contractului de credit. Anularea cererii
  • 85. Contestaţie privind îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a notificării, formulată de creditor. Neîndeplinirea de către reclamant a obligaţiilor stabilite de instanţă. Anularea cererii
  • 86. Neataşarea la contestaţia creditorului a notificării şi a dovezii comunicării acesteia. Consecinţe
  • 87. Două notificări formulate cu privire la acelaşi contract de credit, contestate în dosare separate. Conexitate
 • Capitolul al V‑lea. Aspecte de constituţionalitate
  • 88. Contestaţie formulată de creditor. Excepţie de neconstituţionalitate. Inadmisibilitate. Respingerea cererii de suspendare a judecăţii
  • 89. Încheiere de sesizare a Curţii Constituţionale. Opinia instanţei. Admiterea cererii de suspendare a judecăţii
  • 90. Excepţie de neconstituţionalitate. Opinia instanţei. Cerere de suspendare a judecăţii. Respingere
Detalii tehnice
Data Aparitiei 03 aug. 2017
Categorie generala Jurisprudenta
Numar Pagini 392
Format 145x205 mm
Format Carte brosata
Alti clienti au cumparat si
De acelasi Autor

Credite pentru consumatori

Provocari legislative si tensiuni constitutionale romanesti
39,00 lei

Legea darii in plata

argumente si solutii
49,00 lei 44,10 lei
Din aceeasi Categorie

Legea nr. 165/2013 - Volumul II

Finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv. Practica judiciara
50,00 lei 45,00 lei

Drept civil

Dreptul familiei, Bunuri, Carte funciara, Obligatii, Prescriptia extinctiva, Fond funciar
29,90 lei 26,91 lei

Contracte

Contractul de credit bancar, Raspunderea contractuala, Raspunderea delictuala, Asociatii
37,90 lei 34,11 lei