Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Securitatea cibernetica la nivel national si international

Instrumente normative si institutionale
Autor: Daniela Panc
ISBN/ISSN: 978-606-27-0912-9
Editura: Hamangiu
40,00 lei
36,00 lei
Disponibilitate: In stoc

Evolutia tehnologiei informatiilor si comunicatiilor, precum si impactul dezvoltarii retelelor informatice la nivel social, economic, politic si cultural, impun in noul context creat necesitatea protectiei juridice a valorilor si intereselor actualei societati tehnologizate.

Lucrarea Securitatea cibernetica la nivel national si international. Instrumente normative si institutionale urmareste evidentierea corelatiei dintre dimensiunea nationala a securitatii cibernetice, pe de o parte, si dimensiunea internationala, respectiv a Uniunii Europene, ca ordine juridica derivata din dreptul international, pe de alta parte. Monografia este structurata in patru parti (dimensiunea cibernetica a securitatii nationale, dreptul Uniunii Europene privind securitatea cibernetica, dreptul international public privind securitatea cibernetica, dreptul national privind securitatea cibernetica), reflectand astfel, intr-o maniera sistematica, evolutia instrumentelor normative si institutionale relevante, adoptate la nivel national, international si al Uniunii Europene.

Securitatea cibernetica la nivel national si international reprezinta o preocupare de permanenta actualitate, iar schimbarile legislative in domeniul cibernetic sunt inerente, de unde rezulta si multitudinea reglementarilor aferente mai multor ramuri de drept. Prezenta monografie analizeaza legislatia specifica, documentele cu caracter strategic, precum si jurisprudenta relevanta din domeniul securitatii cibernetice, argumentand necesitatea stabilirii unui echilibru intre securitatea nationala si drepturile si libertatile cetatenilor, cu precadere in privinta dreptului la viata privata, avand in vedere si inconsecventele normative identificate in cuprinsul lucrarii, in prezent neexistand o viziune suficient de clara in acest domeniu.

 • PARTEA I. DIMENSIUNEA CIBERNETICĂ A SECURITĂŢII NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE
  • Capitolul I. Aspecte introductive
  • Capitolul II. Trăsături ale mediului de securitate actual
   • Subcapitolul 1. Definirea unui nou cadru de analiză a securităţii internaţionale
  • Capitolul III. Delimitări conceptuale privind securitatea cibernetică
   • Subcapitolul 1. Criminalitatea cibernetică
   • Subcapitolul 2. Terorismul cibernetic
   • Subcapitolul 3. Războiul cibernetic (cyberwarfare)
   • Subcapitolul 4. Spionajul cibernetic
  • Capitolul IV. Concluzii
 • PARTEA A II‑A. DREPTUL UNIUNII EUROPENE PRIVIND SECURITATEA CIBERNETICĂ
  • Capitolul I. Aspecte introductive
  • Capitolul II. Structura instituţională a Uniunii Europene cu rol în domeniul securităţii cibernetice
   • Subcapitolul 1. Instituţii cu atribuţii în domeniul Securităţii Reţelelor şi a Informaţiilor
    • Secţiunea 1. Agenţia Uniunii Europene pentru Securitatea Reţelelor şi a Informaţiilor (ENISA)
    • Secţiunea a 2‑a. Echipele de tip CERT şi CSIRT – Echipe de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică
     • §1. Conceptul de entitate de tip CERT/CSIRT
     • §2. Echipa de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică pentru structura instituţională a Uniunii Europene (CERT‑EU)
    • Secţiunea a 3‑a. Parteneriatul European Public‑Privat pentru Rezilienţă (EP3R)
   • Subcapitolul 2. Instituţii de aplicare a legii din sfera securităţii cibernetice
    • Secţiunea 1. Centrul European de Combatere a Criminalităţii Informatice (EC3 – Europol)
    • Secţiunea a 2‑a. Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiţie Penală (Eurojust)
    • Secţiunea a 3‑a. Agenţia Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)
   • Subcapitolul 3. Instituţii de apărare cibernetică
    • Secţiunea 1. Agenţia Europeană de Apărare (AEA)
    • Secţiunea a 2‑a. Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE)
   • Subcapitolul 4. Instituţii cu atribuţii de reglementare în domeniul securităţii cibernetice
    • Secţiunea 1. Comisia Europeană
    • Secţiunea a 2‑a. Consiliul Uniunii Europene
    • Secţiunea a 3‑a. Parlamentul European
  • Capitolul III. Reglementările Uniunii Europene în domeniul securităţii cibernetice
   • Subcapitolul 1. Consideraţii introductive privind instrumentele juridice ale Uniunii Europene
   • Subcapitolul 2. Documente strategice de definire a Politicii cibernetice a Uniunii Europene
    • Secţiunea 1. Strategia de Securitate Internă a Uniunii Europene
    • Secţiunea a 2‑a. Strategia privind Piaţa unică digitală pentru Europa
    • Secţiunea a 3‑a. Cadrul Politic de Apărare Cibernetică al Uniunii Europene
    • Secţiunea a 4‑a. Concluziile Consiliului privind Diplomaţia Cibernetică
    • Secţiunea a 5‑a. Strategia de securitate cibernetică a Uniunii Europene
   • Subcapitolul 3. Acte legislative ale Uniunii Europene în domeniul securităţii cibernetice
    • Secţiunea 1. Legislaţia Uniunii Europene privind securitatea reţelelor şi a sistemelor informatice. Directiva (UE) 2016/1148
    • Secţiunea a 2‑a. Legislaţia Uniunii Europene privind criminalitatea informatică
    • Secţiunea a 3‑a. Legislaţia Uniunii Europene privind protecţia datelor cu caracter personal
    • Secţiunea a 4‑a. Legislaţia Uniunii Europene privind protecţia infrastructurilor critice europene. Directiva Consiliului 2008/114/CE
  • Capitolul IV. Concluzii
 • PARTEA A III‑A. DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC PRIVIND SECURITATEA CIBERNETICĂ
  • Capitolul I. Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord
   • Subcapitolul 1. Aspecte introductive
   • Subcapitolul 2. Evoluţia perspectivei politice a NATO în privinţa securităţii cibernetice
    • Secţiunea 1. Războiul din Kosovo – iniţierea procesului de consolidare a securităţii NATO în spaţiul cibernetic
    • Secţiunea a 2‑a. Summit‑urile NATO – extinderea agendei politice în domeniul apărării cibernetice
   • Subcapitolul 3. Reglementările NATO în domeniul securităţii cibernetice
    • Secţiunea 1. Activitatea Adunării Parlamentare NATO în privinţa securităţii cibernetice
     • §1. Organizarea şi funcţionarea Adunării Parlamentare NATO
     • §2. Rapoartele anuale ale Adunării Parlamentare NATO
     • §3. Recomandările politice generale ale Adunării Parlamentare NATO
    • Secţiunea a 2‑a. Aplicabilitatea Tratatului de la Washington în cazul atacurilor cibernetice
   • Subcapitolul 4. Politica NATO în domeniul apărării cibernetice
    • Secţiunea 1. Instituţii NATO cu atribuţii în domeniul apărării cibernetice
     • §1. Consiliul Atlanticului de Nord (NAC)
     • §2. Comitetul NATO pentru Apărare Cibernetică (CDC)
     • §3. Comitetul NATO de Management al Apărării Cibernetice (CDMB)
     • §4. Capacitatea NATO de Răspuns la Incidente Cibernetice (NCIRC)
     • §5. Echipa NATO de Reacţie Rapidă (RRT)
     • §6. Agenţia NATO pentru Comunicaţii şi Informatică (NCIA)
     • §7. Comandamentul Aliaţilor pentru Transformare (ACT)
     • §8. Centrul Cooperativ de Excelenţă NATO pentru Apărare Cibernetică (CCDCOE)
    • Secţiunea a 2‑a. Cooperarea – componentă a Politicii NATO în domeniul Apărării Cibernetice
     • §1. Cooperarea dintre NATO şi statele membre
      • 1.1. Profilul cibernetic al României în NATO
       • 1.1.1. Proiectul Multinaţional de Dezvoltare a unor Capabilităţi în Domeniul Apărării Cibernetice (MNCD2)
       • 1.1.2. Proiectul Multinaţional pentru Educaţie şi Pregătire în Domeniul Apărării Cibernetice (MNCDET)
       • 1.1.3. Fondul de sprijin NATO pentru Ucraina
      • 1.2. Profilul cibernetic al Estoniei în NATO
       • 1.2.1. Tallinn – Sediul Centrului Cooperativ de Excelenţă NATO pentru Apărare Cibernetică (CCDCOE)
       • 1.2.2. Contribuţia Estoniei la exerciţiile NATO Annual Cyber Coalition şi Locked Shield
       • 1.2.3. Estonia – sediul NATO Cyber Range Capability
     • §2. Cooperarea dintre NATO şi alte organizaţii internaţionale interguvernamentale 144§3. Cooperarea dintre NATO şi sectorul privat
   • Subcapitolul 5. Concluzii
  • Capitolul II. Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU)
   • Subcapitolul 1. Aspecte introductive
   • Subcapitolul 2. Reglementările Organizaţiei Naţiunilor Unite în domeniul securităţii cibernetice
    • Secţiunea 1. Documentele adoptate în cadrul Adunării Generale ONU în domeniul securităţii cibernetice
     • §1. Comisiile principale permanente ale Adunării Generale ONU
      • 1.1. Rezoluţiile şi rapoartele Comisiei privind dezarmarea şi securitatea internaţională
      • 1.2. Rezoluţiile Comisiei economico‑financiare
      • 1.3. Rezoluţiile Comisiei în domeniul social, cultural şi umanitar
     • §2. Consiliul Drepturilor Omului
     • §3. Codul internaţional de conduită pentru securitatea informaţiilor
   • Subcapitolul 3. Concluzii
  • Capitolul III. Consiliul Europei (CoE)
   • Subcapitolul 1. Aspecte introductive
   • Subcapitolul 2. Reglementări ale Consiliului Europei în materia securităţii cibernetice
    • Secţiunea 1. Convenţii ale Consiliului Europei cu relevanţă în materia securităţii cibernetice
     • §1. Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică
      • 1.1. Oficiul Regional pentru Combaterea Criminalităţii Informatice
    • Secţiunea a 2‑a. Recomandări ale Consiliului Europei în materia internetului
   • Subcapitolul 3. Jurisprudenţa relevantă Curţii Europene a Drepturilor Omului în domeniul noilor tehnologii ale informaţiei şi ale comunicaţiilor
    • Secţiunea 1. Jurisprudenţa CEDO în privinţa art. 8 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale
    • Secţiunea a 2‑a. Jurisprudenţa CEDO în privinţa art. 10 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale
 • PARTEA A IV‑A. DREPTUL NAŢIONAL PRIVIND SECURITATEA CIBERNETICĂ
  • Capitolul I. Reglementările securităţii cibernetice la nivel naţional
   • Subcapitolul 1. Documente strategice adoptate la nivel naţional în domeniul securităţii cibernetice
    • Secţiunea 1. Strategia de Apărare Naţională
    • Secţiunea a 2‑a. Strategia de Securitate Cibernetică a României
     • §1. Scurte consideraţii asupra Strategiei de Securitate Cibernetică a României
    • Secţiunea a 3‑a. Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020
    • Secţiunea a 4‑a. Strategia Naţională de Ordine şi Siguranţă Publică pentru perioada 2015‑2020
     • §1. Planul Strategic Instituţional al Ministerului Afacerilor Interne pentru perioada 2014‑2016
    • Secţiunea a 5‑a. Strategia naţională privind protecţia infrastructurilor critice
    • Secţiunea a 6‑a. Strategia Naţională de Securitate şi Siguranţă Nucleară
   • Subcapitolul 2. Cadrul legislativ naţional privind securitatea cibernetică
    • Secţiunea 1. Legea privind Securitatea Cibernetică a României (Legea nr. 580/2014)
     • §1. Decizia Curţii Constituţionale nr. 17 din 21 ianuarie 2015 asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind securitatea cibernetică a României
    • Secţiunea a 2‑a. Reglementări naţionale privind criminalitatea informatică
     • §1. Evoluţia cadrului legislativ naţional privind criminalitatea informatică
     • §2. Dispoziţiile Codului penal privind infracţiunile din domeniul cibernetic
      • 2.1. Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice
      • 2.2. Infracţiuni contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor informatice
      • 2.3. Infracţiuni consacrate, cu variante de săvârşire prin mijloace circumscrise domeniului cibernetic
      • 2.4. Concluzii
    • Secţiunea a 3‑a. Reglementări naţionale privind protecţia infrastructurilor critice naţionale
  • Capitolul II. Organisme la nivel naţional cu atribuţii în domeniul securităţii cibernetice
   • Subcapitolul 1. Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
    • Secţiunea 1. Securitatea cibernetică în Rapoartele anuale de activitate ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, aferente perioadei 2007‑2015
   • Subcapitolul 2. Serviciul Român de Informaţii
    • Secţiunea 1. Centrul Naţional de Securitate Cibernetică CYBERINT
    • Secţiunea a 2‑a. Securitatea cibernetică în Rapoartele anuale de activitate ale Serviciului Român de Informaţii, aferente perioadei 2008‑2014
   • Subcapitolul 3. Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
    • Secţiunea 1. Agenţia pentru Agenda Digitală a României
    • Secţiunea a 2‑a. Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT‑RO)
    • Secţiunea a 3‑a. Institutul Naţional de Cercetare‑Dezvoltare în Informatică (ICI)
   • Subcapitolul 4. Ministerul Afacerilor Interne
    • Secţiunea 1. Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice
    • Secţiunea a 2‑a. Sistemul de apărare cibernetică al Ministerului Afacerilor Interne (CERT‑INT)
   • Subcapitolul 5. Ministerul Public
    • Secţiunea 1. Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT)
     • §1. Serviciul de prevenire şi combatere a criminalităţii informatice
     • §2. Date statistice privitoare la activitatea DIICOT în domeniul criminalităţii informatice
   • Subcapitolul 6. Ministerul Apărării Naţionale
    • Secţiunea 1. Centrul Tehnic Principal de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERTMIL)
   • Subcapitolul 7. Ministerul Afacerilor Externe
   • Subcapitolul 8. Serviciul de Informaţii Externe
   • Subcapitolul 9. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
    • Secţiunea 1. Centrul Operaţional de Răspuns la Incidente de Securitate al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (CORIS‑STS)
   • Subcapitolul 10. Serviciul de Protecţie şi Pază
   • Subcapitolul 11. Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
 • Consideraţii finale şi propuneri de modernizare şi armonizare a cadrului normativ şi instituţional naţional
 • Bibliografie
Detalii tehnice
Data Aparitiei 30 oct. 2017
Categorie generala Studii si monografii
Numar Pagini 350
Format 145x205 mm
Format Carte brosata
Alti clienti au cumparat si

Contenciosul fiscal

Practica judiciara adnotata si reglementarea din noul Cod de procedura fiscala
49,00 lei 44,10 lei

Elemente de drept fiscal international

Control stiintific si revizie traducere: Mirela Buliga, Madalina Cotrut, Radu Bufan
40,00 lei 36,00 lei
Din aceeasi Categorie