Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Protectia datelor personale si viata privata

Autor: Simona Sandru
ISBN/ISSN: 978-606-27-0718-7
Editura: Hamangiu
49,00 lei
44,10 lei
Disponibilitate: Aceasta carte este indisponibila si nu poate fi comandata

Dreptul la respectarea vietii private este un drept esential pentru fiinta umana, fie ca este vorba despre intimitatea sa, despre integritatea fizica sau morala, despre dezvoltarea in relatiile cu semenii sau despre informatiile personale ce o caracterizeaza. Integrat deopotriva in categoria inviolabilitatilor si a drepturilor consacrate juridic in a patra generatie de drepturi, dreptul la viata privata si-a castigat un loc aparte in cadrul reglementarilor, in mod particular, dupa cel de-al doilea Razboi Mondial, cand comunitatea umana a constientizat importanta respectarii individului si a setului de valori pe care acesta il reprezinta sau care il caracterizeaza. Pe fondul transformarilor aduse de progresul tehnologic din cea de-a doua jumatate a secolului al XX-lea, intr-o societate informatizata tot mai globalizatoare, a aparut ca fireasca preocuparea legiuitorilor de a asigura protectia juridica a indivizilor ale caror date personale sunt supuse prelucrarilor prin mijloace automate.

Aceasta este, insa, printre putinele teme de interes in legatura cu importanta protejarii informatiilor personale care au facut obiect de studiu pentru doctrinarii romani. De aceea, consideram ca era necesara in spatiul juridic romanesc o abordare stiintifica mai complexa a acestui drept fundamental, si anume a dreptului la viata privata in contextul prelucrarii datelor personale sau, pentru a anticipa una dintre concluziile lucrarii noastre, a dreptului la protectia datelor personale.

Acest drept poate fi analizat din diverse perspective, in functie de ramura de drept la care poate fi raportat (spre exemplu, ca drept subiectiv civil ori din punctul de vedere al raspunderii penale antrenate de incalcarea unora dintre componentele sale). Interesul nostru in prezenta lucrare a fost de a analiza relatia dintre dreptul la viata privata si dreptul la protectia datelor personale, pe de o parte, si de a evalua in ce masura dreptul la protectia datelor personale a dobandit caracterul unui drept fundamental in diverse ordini juridice, pe de alta parte.

Pentru ca lucrarea se adreseaza, in principal, specialistilor din Romania, o parte importanta a acesteia a fost alocata analizarii regimului juridic al drepturilor la viata privata si la protectia datelor personale existent in Romania. De altfel, propunerile de lege ferenda se refera la dispozitiile normative din acest stat.

„Protectia datelor personale si viata privata” a fost structurata in doua parti, fiecare fiind dedicata analizarii unuia din cele doua drepturi, cu mentiunile facute mai sus – dreptul la viata privata ne-a interesat, in special, pentru pregatirea „punerii in scena” a dreptului la protectia datelor personale analizat in a doua parte.

De asemenea, lucrarea contine o anexa in care sunt prezentate succint principalele diferente intre dispozitiile Legii nr. 677/2001 si cele ale noului Regulament (UE) nr. 679/2016, ce se va aplica din 25 mai 2018.

 • PARTEA I-A
  • Titlul I. Consideraţii generale privind caracterul fundamental al unor drepturi
   • Capitolul I. Noţiuni generale despre drepturile fundamentale
    • Secţiunea 1. Importanţa drepturilor fundamentale în societatea contemporană
    • Secţiunea a 2-a. Conceptul de drepturi fundamentale. Noţiune şi clasifi care
     • §1. Defi nirea drepturilor fundamentale
     • §2. Clasifi carea drepturilor fundamentale
   • Capitolul al II-lea. Drepturile fundamentale din generaţia a patra
    • Secţiunea 1. Raporturile dintre drepturile din generaţia a patra şi celelalte drepturi fundamentale
    • Secţiunea a 2-a. Drepturile personalităţii – o nouă categorie de drepturi fundamentale?
    • Secţiunea a 3-a. Locul dreptului la viaţă privată în clasifi cările teoretice privind drepturile fundamentale
  • Titlul al II-lea. Viaţa privată – de la concept la drept fundamental
   • Capitolul I. Conceptualizarea juridică a dreptului la viaţă privată
    • Secţiunea 1. Câteva consideraţii terminologice
    • Secţiunea a 2-a. Apariţia şi evoluţia conceptului juridic de „viaţă privată”
     • §1. De la concept la drept
     • §2. Evoluţia istorică a conceptualizării juridice a dreptului la viaţă privată
    • Secţiunea a 3-a. Dreptul la viaţă privată – fundamente, noţiune şi caracteristici
     • §1. Fundamentele dreptului la viaţă privată
     • §2. Noţiune şi caracteristici
   • Capitolul al II-lea. Regimul juridic al dreptului la viaţă privată
    • Secţiunea 1. Natura juridică a dreptului la viaţă privată
     • §1. Consideraţii preliminare
     • §2. Caracterul de drept fundamental al dreptului la viaţă privată în sistemele de drept naţionale
      • 2.1. Sistemul de drept anglo-saxon
      • 2.2. Sistemul de drept continental
     • §3. Caracterul de drept fundamental al dreptului la viaţă privată la nivelul organizaţiilor internaţionale
    • Secţiunea a 2-a. Limitele de exercitare a dreptului la viaţă privată
    • Secţiunea a 3-a. Elementele dreptului la viaţă privată
     • §1. Dreptul la nume
     • §2. Dreptul la identitate
     • §3. Dreptul la imagine
     • §4. Dreptul de a dispune de propria persoană
     • §5. Dreptul la integritate fi zică şi morală
     • §6. Dreptul la onoare şi reputaţie
     • §7. Dreptul la protecţia datelor personale
     • §8. Dreptul la uitare
    • Secţiunea a 4-a. Subiectele de drept vizate de respectarea dreptului la viaţă privată
    • Secţiunea a 5-a. Mecanisme de garantare a dreptului la viaţă privată
     • §1. Mecanisme instituţionale
     • §2. Mecanisme jurisdicţionale
    • Secţiunea a 6-a. Tipuri de răspundere juridică
   • Capitolul al III-lea. Raporturile dintre dreptul la viaţă privată şi alte drepturi
    • Secţiunea 1. Corelări între dreptul la viaţă privată şi alte drepturi fundamentale
     • §1. Drepturi complementare dreptului la viaţă privată
      • 1.1. Dreptul la viaţă familială
      • 1.2. Inviolabilitatea domiciliului
      • 1.3. Secretul corespondenţei
     • §2. Drepturi opuse dreptului la viaţă privată
      • 2.1. Libertatea de exprimare
      • 2.2. Dreptul la informaţie
    • Secţiunea a 2-a. Contextualizarea dreptului la viaţă privată în ultimul secol
     • §1. Contextul informaţional
     • §2. Contextul globalizator
 • PARTEA A II-A
  • Titlul I. Dreptul la protecţia datelor personale în dreptul comparat
   • Capitolul I. Geneza noului drept la protecţia datelor personale
    • Secţiunea 1. Demnitatea omului şi libera dezvoltare a personalităţii umane – premise ale conceptualizării juridice a dreptului la protecţia datelor personale
    • Secţiunea a 2-a. Apariţia şi evoluţia conceptului juridic privind protecţia datelor personale. Importanţă
    • Secţiunea a 3-a. Precizări terminologice
    • Secţiunea a 4-a. Dreptul la viaţă privată şi dreptul la protecţia datelor personale – două drepturi distincte
     • §1. Abordări diferite în sistemele de drept naţionale
     • §2. Comparaţie între dreptul la viaţă privată şi dreptul la protecţia datelor personale
   • Capitolul al II-lea. Tipologii de consacrare a naturii juridice a dreptului la protecţia datelor personale în dreptul comparat
    • Secţiunea 1. Caracterul fundamental al dreptului la protecţia datelor personale, în baza actelor de natură constituţională
    • Secţiunea a 2-a. Dreptul fundamental la protecţia datelor personale consacrat pe cale jurisprudenţială
    • Secţiunea a 3-a. Dreptul la protecţia datelor personale în temeiul reglementărilor naţionale infraconstituţionale
   • Capitolul al III-lea. Dreptul la protecţia datelor personale în ordinea juridică internaţională
    • Secţiunea 1. Consideraţii generale
    • Secţiunea a 2-a. Reglementarea protecţiei datelor personale la nivelul Consiliului Europei
    • Secţiunea a 3-a. Reglementarea protecţiei datelor personale la nivelul Uniunii Europene
     • §1. Scurt istoric
     • §2. Protecţia datelor personale, conform prevederilor Cartei şi tratatelor revizuite prin Tratatul de la Lisabona
    • Secţiunea a 4-a. Reforma cadrului legislativ european privind protecţia datelor personale
     • §1. Forma şi conţinutul normativ al actelor propuse de Comisia Europeană
     • §2. Modernizarea Convenţiei pentru protecţia datelor personale
   • Capitolul al IV-lea. Regimul juridic al dreptului la protecţia datelor personale
    • Secţiunea 1. Noţiunea şi conţinutul dreptului la protecţia datelor personale
    • Secţiunea a 2-a. Obiectul dreptului la protecţia datelor personale
    • Secţiunea a 3-a. Subiectele de drept vizate de respectarea dreptului la protecţia datelor personale
     • §1. Titularii dreptului la protecţia datelor personale
     • §2. Titularii obligaţiilor specifi ce dreptului la protecţia datelor personale
    • Secţiunea a 4-a. Drepturile subiective născute din dreptul la protecţia datelor personale şi obligaţiile corelative
     • §1. Drepturile persoanelor vizate
     • §2. Obligaţiile operatorilor de date personale
    • Secţiunea a 5-a. Limitări ale dreptului la protecţia datelor personale
    • Secţiunea a 6-a. Particularităţile dreptului la protecţia datelor personale în relaţia cu alte drepturi
    • Secţiunea a 7-a. Caracterul transfrontalier al protecţiei datelor personale
    • Secţiunea a 8-a. Natura juridică a dreptului la protecţia datelor personale
   • Capitolul al V-lea. Mecanisme juridice de garantare a dreptului la protecţia datelor personale
    • Secţiunea 1. Mijloace de apărare a dreptului la protecţia datelor personale
     • §1. Mecanisme instituţionale
     • §2. Mecanisme jurisdicţionale
    • Secţiunea a 2-a. Răspunderea juridică în cazul nerespectării dreptului la protecţia datelor personale
  • Titlul al II-lea. Relaţia dintre dreptul la viaţă privată şi dreptul la protecţia datelor personale în România
   • Capitolul I. Cadrul juridic naţional privind dreptul la viaţă privată şi dreptul la protecţia datelor personale
    • Secţiunea 1. Evoluţia reglementărilor la nivel constituţional cu privire la dreptul la viaţă privată şi dreptul la protecţia datelor personale
    • Secţiunea a 2-a. Efectele juridice produse de aderarea României la unele organizaţii internaţionale asupra recunoaşterii dreptului la viaţă privată şi a dreptului la protecţia datelor personale
     • §1. Consideraţii generale
     • §2. Refl ectarea în dreptul intern a dreptului la viaţă privată şi a dreptului la protecţia datelor personale, în relaţia cu actele Consiliului Europei
     • §3. Refl ectarea în dreptul intern a dreptului la viaţă privată şi a dreptului la protecţia datelor personale, în relaţia cu actele Uniunii Europene
    • Secţiunea a 3-a. Reglementarea dreptului la viaţă privată şi la protecţia datelor personale în noul Cod civil
     • §1. Cadrul normativ
     • §2. Limite ale dreptului la viaţă privată şi la protecţia datelor personale, conform Codului civil
    • Secţiunea a 4-a. Conţinutul dreptului la protecţia datelor personale
   • Capitolul al II-lea. Mecanisme administrative de garantare a respectării dreptului la protecţia datelor personale
    • Secţiunea 1. Autoritatea de supraveghere în domeniul protecţiei datelor personale
     • §1. Scurt istoric
     • §2. Statutul juridic al autorităţii de supraveghere
     • §3. Atribuţiile autorităţii de supraveghere
      • 3.1. Atribuţii generale
      • 3.2. Atribuţii speciale (sectoriale)
      • 3.3. Limitări ale competenţei autorităţii de supraveghere
     • §4. Actele juridice emise de autoritatea de supraveghere
    • Secţiunea a 2-a. Responsabilul cu protecţia datelor personale
   • Capitolul al III-lea. Apărarea dreptului la protecţia datelor personale prin mijloace jurisdicţionale
    • Secţiunea 1. Rolul Curţii Constituţionale în garantarea dreptului la protecţia datelor personale
    • Secţiunea a 2-a. Jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti ordinare în materia dreptului la viaţă privată şi la protecţia datelor personale
 • CONCLUZII ŞI PROPUNERI
 • ANEXA 1
 • ANEXA 2
 • Bibliografie
Detalii tehnice
Data Aparitiei dec. 2016
Categorie generala Studii si monografii
Numar Pagini 440
Format Carte brosata
De acelasi Autor