Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Competenta in materie civila potrivit Regulamentului Bruxelles I bis (nr. 1215/2012)

ISBN/ISSN: 978-606-27-0854-2
Editura: Hamangiu
65,00 lei
58,50 lei
Disponibilitate: In stoc

Lucrarea intitulata Competenta in materie civila potrivit Regulamentului Bruxelles I bis (nr. 1215/2012) este o monografie cu caracter interdisciplinar, de drept procesual civil si de drept international privat, prin care, analizand problematica referitoare la reglementarea europeana a competentei instantelor judecatoresti, autorul patrunde in „nucleul” dreptului procesual civil european.
Intrucat autorul a ales sa efectueze el insusi, intr-un capitol introductiv, sinteza cartii, aceasta prefata va urmari ca, punctand cateva aspecte esentiale, sa se constituie mai degraba intr-o invitatie la lectura.

Astfel, dupa expunerea istoricului reglementarii, la nivelul Uniunii Europene, a problemei privind competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila si comerciala, de la Conventia de Bruxelles din 1968 pana la actualul Regulament Bruxelles I bis, a relatiei acestor norme de competenta „de drept comun” cu alte acte europene si cu dreptul national, este prezentata structura lucrarii si sunt formulate nu mai putin de 59 de intrebari, la care cititorul va gasi raspunsuri parcurgand cele unsprezece capitole ale cartii.

Este suficient sa citim aceasta lista de intrebari pentru a intelege ca folosul practic al cartii a fost cu deosebire avut in vedere la scrierea acesteia.

Varietatea, pertinenta si concretetea intrebarilor la care autorul propune un raspuns – bine documentat, cu valoroase referinte bibliografice si cu trimiteri la jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene si nu numai – ne determina sa credem ca lucrarea va fi extrem de utila tuturor practicienilor dreptului, indiferent de care parte a barei se vor situa, in contextul in care litigiile contin din ce in ce mai des elemente de extraneitate, uneori subtile si nu usor de detectat, care ridica dificultati de calificare a actului sau faptului dedus judecatii si, consecutiv, de determinare a instantei sau instantelor competente.

Cu siguranta ca, prin rigoarea stiintifica si prin noutatea temei tratate, lucrarea va atrage atentia si va prezenta interes si pentru teoreticienii dreptului.

Dr.  Octavia Spineanu-Matei
Judecator la Tribunalul Uniunii Europene

 • Capitolul I. Introducere
  • Secţiunea 1. Istoric
  • Secţiunea a 2-a. Adoptarea Regulamentului nr. 1215/2012 (Bruxelles I bis)
  • Secţiunea a 3-a. Reguli de interpretare
  • Secţiunea a 4-a. Relaţia cu alte acte europene în domeniul justiţiei civile şi cu dreptul naţional
  • Secţiunea a 5-a. Structura lucrării
  • Secţiunea a 6-a. Utilitatea practică
 • Capitolul al II-lea. Domeniul de aplicare al Regulamentului Bruxelles I bis
  • Secţiunea 1. Domeniul de aplicare ratione materiae: materia civilă şi comercială
   • § 1. Aplicarea Regulamentului în materie civilă
   • § 2. Excepţiile reglementate de art. 1 alin. (2) din Regulament
    • 2.1. Starea şi capacitatea persoanelor fi zice, regimurile matrimoniale, testamente şi succesiuni
    • 2.2. Falimentele, procedurile privind lichidarea societăţilor insolvabile sau a altor persoane juridice, acordurile amiabile, concordatele sau procedurile similare
    • 2.3. Securitatea socială
    • 2.4. Arbitrajul
    • 2.5. Obligaţiile de întreţinere care decurg dintr-o relaţie de familie, de rudenie, de căsătorie sau de alianţă
    • 2.6. Testamentele şi succesiunile, inclusiv obligaţiile de întreţinere rezultate ca urmare a unui deces
  • Secţiunea a 2-a. Domeniul de aplicare ratione loci şi ratione temporis
   • § 1. Ratione loci
   • § 2. Ratione temporis
  • Secţiunea a 3-a. Hotărârile incluse în câmpul de aplicare al Regulamentului
 • Capitolul al III-lea. Consideraţii generale cu privire la normele de competenţă prevăzute de Regulamentul Bruxelles I bis
  • Secţiunea 1. Aspecte generale
  • Secţiunea a 2-a. Câmpul de aplicare internaţională al Regulamentului
  • Secţiunea a 3-a. Prioritatea de aplicare şi corelaţia cu regulile naţionale de competenţă
 • Capitolul al IV-lea. Competenţa internaţională de drept comun
 • Capitolul al V-lea. Regulile de competenţă specială (alternativă)
  • Secţiunea 1. Articolul 7 din Regulament
   • § 1. Competenţa specială prevăzută de art. 7 pct. 1 din Regulamentul Bruxelles I bis, în materie contractuală
    • 1.1. Preliminarii
    • 1.2. Semnificaţia sintagmei „în materie contractuală”
    • 1.3. Determinarea „locului executării obligaţiei ce formează obiectul cererii”
     • 1.3.1. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie cu privire la Convenţia de la Bruxelles
     • 1.3.2. Locul executării obligaţiei, potrivit Regulamentului Bruxelles I bis
    • 1.4. Concluzii
   • § 2. Competenţa specială prevăzută de art. 7 pct. 2 din Regulamentul Bruxelles I bis în materie delictuală
    • 2.1. Domeniul de aplicare al art. 7 pct. 2 din Regulament
    • 2.2. Afi rmarea plauzibilă a elementelor răspunderii. Cumulul răspunderii delictuale cu alte temeiuri ale pretenţiei
    • 2.3. Determinarea „locului unde s-a produs fapta prejudiciabilă”
   • § 3. Competenţa specială prevăzută de art. 7 pct. 3 din Regulamentul Bruxelles I bis pentru acţiunea civilă alăturată celei penale
   • § 4. Competenţa specială prevăzută de art. 7 pct. 4 din Regulamentul Bruxelles I bis pentru acţiunea în revendicarea unui bun cultural
   • § 5. Competenţa specială prevăzută de art. 7 pct. 5 din Regulamentul Bruxelles I bis pentru litigiile rezultate din funcţionarea unei sucursale, a unei agenţii sau a altui dezmembrământ
    • 6. Competenţa specială prevăzută de art. 7 pct. 6 din Regulamentul Bruxelles I bis pentru litigiile în materie de trust
   • § 7. Competenţa specială prevăzută de art. 7 pct. 7 din Regulamentul Bruxelles I bis pentru litigiile referitoare la remuneraţia cuvenită pentru salvarea încărcăturii unei nave
  • Secţiunea a 2-a. Articolul 8 din Regulament (competenţa pe temei de conexitate)
   • § 1. Coparticiparea procesuală pasivă
   • § 2. Cererile de chemare în garanţie şi de intervenţie
   • § 3. Cererea reconvenţională
   • § 4. Cererea personală conexă unei cereri reale imobiliare
  • Secţiunea a 3-a. Competenţa specială prevăzută de art. 9 din Regulamentul Bruxelles I bis
 • Capitolul al VI-lea. Regulile de competenţă cu caracter de protecţie
  • Secţiunea 1. Consideraţii generale
  • Secţiunea a 2-a. Competenţa în materie de asigurare
   • § 1. Domeniul de aplicare
   • § 2. Regulile de competenţă în materia asigurărilor
    • 2.1. Asigurătorul are calitatea de reclamant
    • 2.2. Alte persoane au calitatea de reclamant
    • 2.3. Competenţe derivate
   • § 3. Prorogarea convenţională de competenţă
  • Secţiunea a 3-a. Competenţa în materia contractelor încheiate cu consumatorii
   • § 1. Domeniul de aplicare
    • 1.1. Reglementare
    • 1.2. Litigii privind contracte încheiate de consumatori
    • 1.3. Categorii de contracte
   • §2. Regulile de competenţă în materia contractelor cu consumatorii
   • § 3. Prorogarea convenţională de competenţă
  • Secţiunea a 4-a. Competenţa în materia contractelor individuale de muncă
   • § 1. Evoluţia reglementării. Domeniul de aplicare
    • 1.1. Evoluţia reglementării
     • 1.1.1. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie în perioada iniţială (1968–1989)
     • 1.1.2. Regulile speciale inserate prin Convenţia de la San Sebastian (1989)
     • 1.1.3. Regulamentul Bruxelles I bis
    • 1.2. Domeniul de aplicare
   • § 2. Regulile de competenţă aplicabile contractelor individuale de muncă
    • 2.1. Salariatul are calitatea de reclamant
    • 2.2. Angajatorul are calitatea de reclamant
   • § 3. Prorogarea convenţională de competenţă
 • Capitolul al VII-lea. Competenţa exclusivă
  • Secţiunea 1. Consideraţii generale
  • Secţiunea a 2-a. Competenţa exclusivă în materie imobiliară
   • § 1. Acţiunile cu privire la drepturile reale imobiliare
   • § 2. Acţiunile cu privire la închirierea de imobile
  • Secţiunea a 3-a. Competenţa exclusivă în materia societăţilor şi a persoanelor juridice
  • Secţiunea a 4-a. Competenţa exclusivă în materia înregistrărilor în registrele publice
  • Secţiunea a 5-a. Competenţa exclusivă în materia înregistrării sau valabilităţii drepturilor de proprietate intelectuală
   • § 1. Domeniul de aplicare
   • § 2. Invocarea nulităţii titlului de protecţie pe cale de excepţie
   • § 3. Instanţele competente
  • Secţiunea a 6-a. Competenţa exclusivă în materia executării silite
 • Capitolul al VIII-lea. Convenţiile cu privire la competenţă
  • Secţiunea 1. Consideraţii introductive
  • Secţiunea a 2-a. Câmpul de aplicare al art. 25 din Regulament
   • § 1. Criteriul domiciliului părţilor
   • § 2. Existenţa unei situaţii internaţionale
   • § 3. Stabilirea competenţei unei instanţe dintr-un stat membru
   • § 4. Data în raport de care se apreciază condiţiile de aplicare
   • § 5. Calitatea părţilor
  • Secţiunea a 3-a. Cerinţele de formă
   • § 1. Convenţia scrisă
   • § 2. Acordul verbal urmat de o confirmare scrisă
   • § 3. Forma corespunzătoare obiceiurilor statornicite între părţi
   • § 4. Forma corespunzătoare uzanţelor existente în comerţul internaţional
  • Secţiunea a 4-a. Condiţiile de fond
   • § 1. Corelaţia cu condiţiile de fond ale actului juridic
   • § 2. Convenţia priveşte un raport juridic determinat
  • Secţiunea a 5-a. Efectele convenţiei cu privire la competenţă
 • Capitolul al IX-lea. Competenţa în materia măsurilor provizorii
  • Secţiunea 1. Reglementare şi observaţii generale
  • Secţiunea a 2-a. Domeniul şi condiţiile de aplicare
   • § 1. Aplicabilitatea ratione materiae
   • § 2. Câmpul de aplicare internaţională
   • § 3. Categoriile de măsuri care intră sub incidenţa art. 35 din Regulament
    • 3.1. Măsurile provizorii având ca obiect executarea obligaţiei înseşi
    • 3.2. Asigurarea de dovezi
    • 3.3. Injoncţiunile Mareva (freezing order)
  • Secţiunea a 3-a. Condiţiile de aplicare
  • Secţiunea a 4-a. Concluzii
   • §.1. Reglementarea actuală
    • § 2. Propuneri de lege ferenda
    • § 3. De lege lata
 • Capitolul al X-lea. Regulile procedurale cu privire la competenţă
  • Secţiunea 1. Preliminarii
  • Secţiunea a 2-a. Articolul 26 din Regulament: competenţa decurgând din înfăţişarea pârâtului
  • Secţiunea a 3-a. Verificarea competenţei
   • § 1. Reglementare
   • § 2. Este posibilă declinarea competenţei în favoarea unei instanţe din alt stat?
   • § 3. Cauza este de competenţa exclusivă a instanţei din alt stat (art. 27)
   • § 4. Cauza nu este de competenţa exclusivă a instanţei din alt stat (art. 28)
    • 4.1. Pârâtul se înfăţişează la proces
    • 4.2. Procesul se desfăşoară în absenţa pârâtului
  • Secţiunea a 4-a. Litispendenţa şi conexitatea
   • § 1. Litispendenţa
    • 1.1. Reglementare
    • 1.2. Condiţiile litispendenţei
     • 1.2.1. Identitatea părţilor
     • 1.2.2. Identitatea de obiect şi cauză
     • 1.2.3. Absenţa altor condiţii
    • 1.3. Care este instanţa mai întâi sesizată?
    • 1.4. Consecinţele litispendenţei
    • 1.5. Excepţia – instanţa ulterior sesizată este exclusiv competentă
    • 1.6. Problematica abuzului de drept – sesizarea unei instanţe notoriu lente
   • § 2. Conexitatea
    • 2.1. Reglementare
    • 2.2. Condiţiile conexităţii
    • 2.3. Consecinţele conexităţii
   • § 3. Litispendenţa şi conexitatea în raport cu un litigiu desfăşurat într-un stat terţ
    • 3.1. Reglementare
    • 3.2. Observaţii generale
    • 3.3. Condiţii comune de aplicare
    • 3.4. Consecinţe
 • Capitolul al XI-lea. Regimul competenţei în etapa recunoaşterii şi executării hotărârii
  • Secţiunea 1. Preliminarii
  • Secţiunea a 2-a. Scurt istoric. Trăsăturile esenţiale ale recunoaşterii şi executării în sistemul „Bruxelles”
  • Secţiunea a 3-a. Eliminarea procedurii de exequatur în Regulamentul Bruxelles I bis
  • Secţiunea a 4-a. Regula interdicţiei de a controla competenţa instanţei de origine. Excepţiile
 • Concluzii
 • Anexa
 • Bibliografi e
 • Index
Detalii tehnice
Data Aparitiei 19 iun. 2017
Categorie generala Studii si monografii
Numar Pagini 616
Format 145x205 mm
Format Carte brosata
Alti clienti au cumparat si

Legea darii in plata

Practica judiciara adnotata
48,00 lei 43,20 lei
Indisponibila
Clauzele abuzive in contractele de credit. Practica judiciara - Pena

Clauzele abuzive in contractele de credit

Practica judiciara
59,00 lei 53,10 lei
Din aceeasi Categorie
NOU
Contestatia in anulare in procesul civil - Necula

Contestatia in anulare in procesul civil

Practica judiciara, Comentarii, Jurisprudenta CEDO
35,00 lei 31,50 lei

Conditiile esentiale ale executarii silite

Conformitatea, efectivitatea, integralitatea si promptitudinea
38,00 lei 34,20 lei