Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Drept procesual penal. Partea generala. Editia a 2-a

conform noului Cod de procedura penala
ISBN/ISSN: 978-606-27-0783-5
Editura: Hamangiu
85,00 lei
76,50 lei
Disponibilitate: In stoc

Cartea Drept procesual penal. Partea generala reprezinta o analiza amanuntita a institutiilor din Partea generala a Codului de procedura penala, astfel cum sunt ele reglementate in noua legislatie in vigoare de la 1 februarie 2014.
Aparitia unei a doua editii a fost determinata atat de epuizarea tirajului primei editii, dar mai ales de numeroasele modificari care au intervenit in aceasta perioada in domeniul procesual penal, care au facut imposibila doar o retiparire, fara interventii asupra continutului lucrarii.

La elaborarea acestei editii au fost avute in vedere modificarile dispozitiilor Codului de procedura penala atat ca urmare a interventiilor legislative (in principal prin O.U.G. nr. 18/2016, dar si prin O.U.G. nr. 6/2016, Legea nr. 75/2016 sau Legea nr. 9/2017), cat si ca o consecinta a admiterii de catre Curtea Constitutionala a unor noi exceptii de neconstitutionalitate in materie. De asemenea, sunt indicate cele statuate de completele specializate ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie in deciziile in interesul legii si hotararile prealabile prin care se asigura interpretarea unitara a legii de procedura penala de catre instantele judecatoresti.

Drept procesual penal. Partea generala cuprinde 9 titluri, urmarind indeaproape structura Codului de procedura penala. Astfel, sunt prezentate:
•    notiuni generale privind procesul penal, normele, faptele si raporturile juridice procesuale penale;
•    izvoarele dreptului procesual penal;
•    aplicarea legii de procedura in spatiu si in timp;
•    principiile fundamentale ale procesului penal;
•    participantii in procesul penal;
•    actiunea penala si actiunea civila in procesul penal;
•    competenta in materie penala;
•    probele, mijloacele de proba si procedeele probatorii;
•    masurile preventive, masurile de siguranta si alte masuri procesuale;
•    actele procesuale si actele procedurale comune.

Comentariile teoretice sunt realizate intr-un stil clar si accesibil, fiind insotite, pentru o mai buna intelegere, de solutii din jurisprudenta nationala si a Curtii Europene a Drepturilor Omului. Autorul pune accentul pe problemele care pot aparea din interpretarea textelor legale, multe dintre acestea rezultand fie din necorelarea unor dispozitii ale codului, fie din reglementarea unor institutii in dezacord cu normele constitutionale sau conventionale.

Cursul Drept procesual penal. Partea generala asigura cunostintele necesare atat studentilor si masteranzilor, cat si celor care participa la examene de admitere in profesie, de capacitate sau de definitivat ori celor care sustin promovarea in functie.

Dr. Anastasiu Crisu este profesor universitar si conducator de doctorat la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti si avocat in Baroul Bucuresti.

 • Titlul I. Noțiuni privind procesul penal, dreptul procesual penal și știința dreptu lui procesual penal
  • Capitolul I. Procesul penal
  • Capitolul al II‑lea. Dreptul procesual penal, ramură distinctă de drept. Normele, faptele și raporturile juridice procesuale penale
   • Secțiunea 1. Noţiunea, obiectul, caracterele şi scopul dreptului procesual penal
   • Secțiunea a 2‑a. Legătura dreptului procesual penal cu alte ramuri de drept
   • Secțiunea a 3‑a. Norme, fapte și raporturi juridice procesuale penale
    • §1. Normele de procedură penală
    • §2. Faptele juridice procesuale penale
    • §3. Raporturile juridice procesuale penale
  • Capitolul al III‑lea. Știința dreptului procesual penal
   • Secțiunea 1. Noțiune, obiect şi structură. Scop şi metode de cercetare
   • Secțiunea a 2‑a. Legătura științei dreptului procesual penal cu alte științe
 • Titlul al II‑lea. Izvoar ele dr eptu lui pr ocesua l pena l
  • Capitolul I. Noțiune
  • Capitolul al II‑lea. Interpretarea normelor de drept procesual penal
  • Capitolul al III‑lea. Aplicarea legii procesuale penale române în spațiu și în timp
   • Secțiunea 1. Aplicarea legii procesuale penale române în spațiu
   • Secțiunea a 2‑a. Aplicarea legii procesuale penale române în timp
 • Titlul al III‑lea. Principiile fundamentale ale procesu lui penal
  • Capitolul I. Noţiune
  • Capitolul al II‑lea. Sistemul principiilor fundamentale ale procesului penal
   • Secţiunea 1. Consideraţii generale
   • Secţiunea a 2‑a. Principiul legalităţii procesului penal
   • Secţiunea a 3‑a. Principiul separării funcţiilor judiciare
   • Secţiunea a 4‑a. Prezumţia de nevinovăţie
   • Secţiunea a 5‑a. Principiul aflării adevărului
   • Secţiunea a 6‑a. Ne bis in idem
   • Secţiunea a 7‑a. Principiul oficialităţii
   • Secţiunea a 8‑a. Caracterul echitabil şi termenul rezonabil al procesului penal
   • Secţiunea a 9‑a. Dreptul la libertate şi siguranţă
   • Secţiunea a 10‑a. Garantarea dreptului la apărare
   • Secţiunea a 11‑a. Respectarea demnităţii umane
   • Secţiunea a 12‑a. Limba în care se desfăşoară procesul penal
 • Titlul al IV‑lea. Participanții în procesul penal
  • Capitolul I. Noțiunea de participanți
  • Capitolul al II‑lea. Organele judiciare
   • Secțiunea 1. Instanțele judecătorești
   • Secțiunea a 2‑a. Ministerul Public
   • Secțiunea a 3‑a. Statutul judecătorilor şi procurorilor
   • Secțiunea a 4‑a. Organele de cercetare penală
  • Capitolul al III‑lea. Părţile în procesul penal şi subiecţii procesuali principali
   • Secțiunea 1. Subiecţii procesuali principali
    • §1. Suspectul
    • §2. Persoana vătămată
   • Secțiunea a 2‑a. Părţile în procesul penal
    • §1. Inculpatul
    • §2. Partea civilă
    • §3. Partea responsabilă civilmente
    • §4. Succesorii, reprezentanții și substituiții procesuali
  • Capitolul al IV‑lea. Avocatul în procesul penal. Asistenţa juridică şi reprezentarea
   • Secțiunea 1. Avocatul în procesul penal
    • §1. Considerații generale privind profesia de avocat
    • §2. Drepturile și obligațiile avocatului în procesul penal
   • Secțiunea a 2‑a. Asistența juridică
   • Secţiunea a 3‑a. Reprezentarea
 • Titlul al V‑lea. Acţiunile în procesul penal
  • Capitolul I. Acţiunea în justiţie
  • Capitolul al II‑lea. Acţiunea penală
   • Secţiunea 1. Definiţie, obiect şi subiecţi. Trăsăturile acţiunii penale
   • Secţiunea a 2‑a. Desfăşurarea acţiunii penale
    • §1. Punerea în mişcare a acţiunii penale
    • §2. Exercitarea acţiunii penale
    • §3. Stingerea acţiunii penale
   • Secţiunea a 3‑a. Cauze care împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale sau care sting acţiunea penală (art. 16 CPP)
   • Secţiunea a 4‑a. Continuarea procesului penal la cererea suspectului sau inculpatului
  • Capitolul al III‑lea. Acţiunea civilă
   • Secţiunea 1. Condiţiile de exercitare a acţiunii civile în procesul penal
   • Secţiunea a 2‑a. Elementele acţiunii civile
    • §1. Obiectul acţiunii civile
    • §2. Subiecţii acţiunii civile
   • Secţiunea a 3‑a. Punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii civile
   • Secţiunea a 4‑a. Raportul dintre acțiunea penală și acțiunea civilă
 • Titlul al VI‑lea. Competența în materie penală
  • Capitolul I. Noțiunea de competență și formele ei procesuale penale
   • Secțiunea 1. Noțiunea și importanța competenței în materie penală
   • Secțiunea a 2‑a. Formele competenței în materie penală
    • §1. Formele fundamentale ale competenței
    • §2. Formele subsidiare ale competenței
  • Capitolul al II‑lea. Competența funcțională, materială și personală a instanțelor judecătorești
  • Capitolul al III‑lea. Probleme legate de competența în materie penală
   • Secțiunea 1. Prorogarea de competență
   • Secțiunea a 2‑a. Incompatibilitatea, abținerea și recuzarea
    • §1. Incompatibilitatea
    • §2. Abținerea și recuzarea
    • §3. Sancționarea incompatibilităților
   • Secțiunea a 3‑a. Declinarea de competență, conflictele de competență și excepțiile de necompetență
    • §1. Declinarea de competență
    • §2. Conflictele de competență
    • §3. Verificarea competenței. Excepțiile de necompetență
   • Secțiunea a 4‑a. Strămutarea cauzelor penale
 • Titlul al VII‑lea. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii
  • Capitolul I. Consideraţii generale
  • Capitolul al II‑lea. Importanța și istoricul instituției probelor în procesul penal
  • Capitolul al III‑lea. Probele
  • Capitolul al IV‑lea. Probaţiunea în procesul penal
   • Secțiunea 1. Obiectul probațiunii
   • Secțiunea a 2‑a. Admisibilitatea probelor. Pertinența, concludența și utilitatea probelor
   • Secțiunea a 3‑a. Sarcina probațiunii
   • Secţiunea a 4‑a. Administrarea probelor
   • Secțiunea a 5‑a. Aprecierea probelor
  • Capitolul al V‑lea. Mijloacele de probă şi procedeele probatorii
   • Secţiunea 1. Consideraţii generale
   • Secţiunea a 2‑a. Audierea persoanelor
    • §1. Declaraţiile părților și ale subiecților procesuali principali, ca mijloace de probă
     • 1.1. Declarațiile suspectului sau ale inculpatului
     • 1.2. Declaraţia persoanei vătămate
     • 1.3. Declaraţiile părții civile și ale părții responsabile civilmente
    • §2. Declaraţiile martorilor, ca mijloace de probă
    • §3. Modalităţi speciale de obţinere a declaraţiilor în procesul penal
     • 3.1. Audierea prin interpret
     • 3.2. Confruntarea
   • Secţiunea a 3‑a. Identificarea persoanelor și a obiectelor
   • Secţiunea a 4‑a. Metode speciale de supraveghere sau cercetare
    • §1. Considerații generale
    • §2. Supravegherea tehnică
    • §3. Obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane (art. 1461 CPP)
    • §4. Reţinerea, predarea şi percheziţionarea trimiterilor poştale
    • §5. Utilizarea investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală şi a colaboratorilor
    • §6. Participarea autorizată la anumite activităţi
    • §7. Livrarea supravegheată
    • §8. Obţinerea datelor de trafic şi de localizare prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului
    • §9. Obţinerea de date privind situaţia financiară a unei persoane
   • Secţiunea a 5‑a. Conservarea datelor informatice
   • Secțiunea a 6‑a. Înscrisurile, ca mijloace de probă
   • Secțiunea a 7‑a. Mijloacele materiale de probă
   • Secțiunea a 8‑a. Procedee privind descoperirea și ridicarea înscrisurilor, a mijloacelor materiale de probă și a fotografiilor
    • §1. Ridicarea de obiecte și înscrisuri
    • §2. Percheziția
     • 2.1. Percheziţia domiciliară
     • 2.2. Percheziția corporală
     • 2.3. Percheziția unui vehicul
     • 2.4. Percheziția informatică
   • Secțiunea a 9‑a. Cercetarea la fața locului (art. 192 CPP)
   • Secțiunea a 10‑a. Reconstituirea (art. 193 CPP)
   • Secţiunea a 11‑a. Constatările şi expertizele
    • §1. Constatările
    • §2. Expertizele
   • Secțiunea a 12‑a. Fotografierea şi luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane
   • Secţiunea a 13‑a. Comisia rogatorie şi delegarea
   • Secţiunea a 14‑a. Martorii asistenţi
 • Titlul al VIII‑lea. Măsurile procesuale
  • Capitolul I. Noțiune. Clasificare
  • Capitolul al II‑lea. Măsurile preventive
   • Secțiunea 1. Noțiune. Natura juridică a măsurilor preventive
   • Secțiunea a 2‑a. Dispoziții generale privind măsurile preventive
    • §1. Luarea măsurilor preventive
    • §2. Încetarea de drept, revocarea și înlocuirea măsurilor preventive
    • §3. Căile de atac împotriva actelor procesuale prin care se dispune asupra măsurilor preventive
    • §4. Verificarea măsurilor preventive
   • Secțiunea a 3‑a. Măsurile preventive privite în special
    • §1. Reținerea
    • §2. Controlul judiciar
    • §3. Controlul judiciar pe cauțiune
    • §4. Arestul la domiciliul
    • §5. Arestarea preventivă
    • §6. Tratamentul medical sub pază permanentă
    • §7. Dispoziții speciale privind măsurile preventive aplicabile minorilor
  • Capitolul al III‑lea. Măsurile de siguranță cu caracter medical
   • Secțiunea 1. Obligarea provizorie la tratament medical
   • Secțiunea a 2‑a. Internarea medicală provizorie
  • Capitolul al IV‑lea. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii
   • Secțiunea 1. Măsurile asigurătorii
    • §1. Considerații generale privind măsurile asigurătorii
    • §2. Procedura luării măsurilor asigurătorii privite în special
    • §3. Valorificarea bunurilor mobile sechestrate
   • Secțiunea a 2‑a. Restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii
 • Titlul al IX‑lea. Actele procesuale și actele procedural comune
  • Capitolul I. Actele procesuale și actele procedurale
   • Secțiunea 1. Noțiunea de act procesual și de act procedural
   • Secțiunea a 2‑a. Actele procesuale și actele procedurale comune
    • §1. Citația
    • §2. Comunicarea altor acte procedurale
    • §3. Mandatul de aducere
    • §4. Accesul la bazele electronice de date
   • Secțiunea a 3‑a. Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale și înlăturarea unor omisiuni vădite
    • §1. Modificarea actelor procedurale
    • §2. Îndreptarea erorilor materiale
    • §3. Înlăturarea omisiunilor vădite
  • Capitolul al II‑lea. Instituțiile legate de actele procesuale și actele procedurale
   • Secțiunea 1. Termenele în procesul penal
    • §1. Noțiuni introductive
    • §2. Clasificarea termenelor
    • §3. Modul de calcul al termenelor
    • §4. Acte considerate ca făcute în termen
   • Secțiunea a 2‑a. Sancțiunile procesuale penale
    • §1. Noțiunea de sancțiune procesuală penală
    • §2. Inexistența
    • §3. Decăderea
    • §4. Inadmisibilitatea
    • §5. Nulitățile
    • §6. Excluderea
  • Capitolul al III‑lea. Cheltuielile judiciare și amenda judiciară
   • Secțiunea 1. Cheltuielile judiciare
    • §1. Consideraţii generale
    • §2. Plata cheltuielilor judiciare avansate de stat
    • §3. Plata cheltuielilor judiciare făcute de părți
   • Secțiunea a 2‑a. Amenda judiciară
 • Bibliografie selectivă
 • Index
Detalii tehnice
Data Aparitiei 03 mar. 2017
Categorie generala Cursuri, seminarii, teste
Numar Pagini 632
Numar Pagini 165x235 mm
Editie a 2-a
Format Carte brosata
Alti clienti au cumparat si

Drept penal. Partea speciala I. Editia a 2-a

Infractiuni contra persoanei si infractiuni contra patrimoniului
94,90 lei 85,41 lei

Tratat de drept civil. Contracte speciale. Vol. I. Vanzarea. Schimbul

Editia a 5-a, actualizata si completata
37,00 lei 33,30 lei
De acelasi Autor
Din aceeasi Categorie