Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Regimul juridic al contraventiilor. O.G. nr. 2/2001 comentata. Editia a 3-a

ISBN/ISSN: 978-606-27-0823-8
Editura: Hamangiu
59,00 lei
53,10 lei
Disponibilitate: Aceasta carte este indisponibila si nu poate fi comandata

Scopul pe care si l-au propus autorii prezentei lucrari – cadre universitare, dar si practicieni ai dreptului – este sa traseze regulile generale dupa care trebuie judecata o plangere contraventionala, tinand seama atat de practica neunitara la nivelul instantelor nationale, cat si de pozitia Curtii Europene a Drepturilor Omului referitoare la aplicarea, in materie contraventionala, a principiilor de procedura penala care protejeaza drepturi fundamentale ale persoanei.

La realizarea acestei a 3-a editii au fost avute in vedere modificarile legislative aduse O.G. nr. 2/2001 in special ca urmare a intrarii in vigoare a noului Cod de procedura civila, dar si aspectele controversate din practica judiciara, fiind prezentate si analizate solutii pronuntate recent de instantele judecatoresti, jurisprudenta C.E.D.O., deciziile Curtii Constitutionale si ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie in domeniu, precum si diverse pareri exprimate in literatura juridica de specialitate. Toate acestea sunt insotite de opiniile pertinente ale autorilor si de consideratii de lege ferenda care vizeaza imbunatatirea cadrului legal de reglementare a regimului juridic al contraventiilor.

Cartea se adreseaza in primul rand judecatorilor care solutioneaza cererile de anulare a proceselor-verbale incheiate de agentii constatatori, dar poate fi utila si celor implicati in comiterea unor contraventii sau celor care constata si sanctioneaza astfel de fapte.

 • Capitolul I. Dispoziţii generale
  • Articolul 1. [Definiţia contravenţiei]
  • Articolul 2. [Competenţa de a adopta acte normative de stabilire şi sancţionare a contravenţiilor]
  • Articolul 3. [Elementele constitutive ale contravenţiei]
  • Articolul 4. [Intrarea în vigoare a actelor normative de reglementare contravenţională. Termene. Formalităţi necesare]
  • Articolul 5. [Sancţiunile contravenţionale]
  • Articolul 6. [Sfera de incidenţă a sancţiunii contravenţionale]
  • Articolul 7. [Avertismentul]
  • Articolul 8. [Amenda contravenţională. Limite. Destinaţia fondurilor]
  • Articolul 9. [Munca în folosul comunităţii]
  • Articolul 10. [Pluralitatea de contravenţii şi de contravenienţi]
  • Articolul 11. [Cauze care înlătură caracterul contravenţional al faptei]
  • Articolul 12. [Aplicarea în timp a normei contravenţionale]
  • Articolul 13. [Prescripţia răspunderii contravenţionale]
  • Articolul 14. [Prescripţia sancţiunilor contravenţionale]
 • Capitolul II. Constatarea contravenţiei
  • Articolul 15. [Persoanele care au competenţa de a încheia un proces‑verbal de contravenţie]
  • Articolul 16. [Menţiunile pe care trebuie să le cuprindă procesul‑verbal. Dreptul contravenientului de a formula obiecţiuni la procesul‑verbal]
  • Articolul 17. [Menţiunile obligatorii ale procesului‑verbal]
  • Articolul 18. [Obligaţia contravenientului de identificare]
  • Articolul 19. [Semnarea procesului‑verbal de către contravenient. Formalităţi alternative]
  • Articolul 20. [Întocmirea procesului‑verbal în caz de concurs de contravenţii]
 • Capitolul III. Aplicarea sancţiunilor contravenţionale
  • Articolul 21. [Competenţa de a aplica sancţiunea. Proporţionalitatea acesteia cu gradul de pericol social al faptei]
  • Articolul 22. Abrogat
  • Articolul 23. [Stabilirea cuantumului despăgubirii pentru prejudiciul cauzat prin săvârşirea contravenţiei]
  • Articolul 24. [Confiscarea]
  • Articolul 25. [Comunicarea procesului‑verbal. Destinatari. Termen. Înştiinţarea de plată]
  • Articolul 26. [Înmânarea procesului‑verbal. Cazurile în care se face comunicarea acestuia prin alte modalităţi]
  • Articolul 27. [Comunicarea procesului‑verbal. Modalităţi]
  • Articolul 28. [Plata voluntară a amenzii. Posibilitatea de a achita, pe loc sau în termen de 48 de ore, jumătate din minimul prevăzut de actul de reglementare contravenţională. Condiţii]
  • Articolul 29. [Achitarea amenzii în cazul concursului de contravenţii]
  • Articolul 30. [Sesizarea organelor de urmărire penală]
 • Capitolul IV. Căile de atac
  • Articolul 31. [Plângerea contravenţională. Obiect. Titulari. Termenul în care poate fi formulată]
  • Articolul 32. [Depunerea plângerii contravenţionale. Instanţa competentă să o soluţioneze. Caracterul suspensiv al căii de atac]
  • Articolul 33. [Judecarea plângerii contravenţionale. Participanţii la judecată]
  • Articolul 34. [Judecarea plângerii contravenţionale. Administrarea probaţiunii. Apelul]
  • Articolul 35. [Soluţionarea cu precădere a plângerilor contravenţionale]
  • Articolul 36. [Taxe de timbru]
 • Capitolul V. Executarea sancţiunilor contravenţionale
  • Articolul 37. [Actele care constituie titlu executoriu în materie contravenţională]
  • Articolul 38. [Punerea în executare a sancţiunii avertismentului]
  • Articolul 39. [Punerea în executare a sancţiunii amenzii contravenţionale]
  • Articolul 391. [Înlocuirea sancţiunii amenzii în caz de neplată]
  • Articolul 40. [Executarea sancţiunilor contravenţionale complementare]
  • Articolul 41. [Executarea sancţiunii confiscării]
  • Articolul 42. [Executarea despăgubirilor pe bază de tarif]
  • Articolul 43. Abrogat
 • Capitolul VI. Dispoziţii speciale şi tranzitorii
  • Articolul 44. [Sancţionarea contravenţiilor săvârşite de militarii în termen]
  • Articolul 45. Abrogat
  • Articolul 46. [Stabilirea competenţei de sancţionare Contravenţională în cadrul structurilor militare]
  • Articolul 47. [Completarea cu dreptul comun]
  • Articolul 48. [Raporturile cu Legea nr. 32/1968]
  • Articolul 49. [Dispoziţii tranzitorii. Aplicabilitatea ordonanţei la litigiile în curs la momentul intrării ei în vigoare]
  • Articolul 50. [Dispoziţii finale. Obligaţia de actualizare a actelor normative de reglementare contravenţională, în vigoare la data adoptării ordonanţei]
  • Articolul 501. Abrogat
  • Articolul 51. [Intrarea în vigoare]
 • Index
Detalii tehnice
Data Aparitiei mar. 2017
Categorie generala Coduri si legi comentate
Numar Pagini 400
Format 145x205 mm
Editie a 3-a
Format Carte brosata
Alti clienti au cumparat si

Legislatia contraventiilor

Comentarii, doctrina si jurisprudenta
79,00 lei 71,10 lei

Codul de procedura civila si 12 legi uzuale. Actualizat 21 martie 2017

Studiu introductiv – Analiza modificarilor aduse prin Legea nr. 17/2017 – Roxana Stanciu
29,00 lei 26,10 lei

Executarea silita in Codul de procedura civila

Comentariu pe articole
75,00 lei 67,50 lei