Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Ordonanta presedintiala in materie civila

Practica judiciara potrivit noului Cod de procedura civila
ISBN/ISSN: 978-606-27-0716-3
Editura: Hamangiu
65,00 lei
58,50 lei
Disponibilitate: In stoc

Ordonanta presedintiala reprezinta un remediu procesual flexibil, rapid si eficient, uzitat de un numar din ce in ce mai mare de practicieni, menit sa ofere o solutie temporara unor situatii juridice urgente. Timpul scurt in care este solutionata cererea tine de esenta acestei proceduri, fiind, totodata, un avantaj insemnat al acesteia, astfel ca este nu numai util, ci si necesar pentru practicieni sa cunoasca modul in care instantele judecatoresti examineaza conditiile de admisibilitate si caracterele specifice ordonantei presedintiale.

Avand o ampla arie de aplicabilitate, dezvoltata de modificarile legislative din ultimii ani, procedura speciala a ordonantei presedintiale creeaza, in continuare, numeroase dificultati practicienilor, cu precadere in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor de admisibilitate: neprejudecarea fondului, vremelnicia masurii ce urmeaza a fi luata, urgenta acesteia si, o conditie introdusa prin noul Cod de procedura civila, aparenta de drept in favoarea reclamantului.

Lucrarea Ordonanta presedintiala in materie civila aduna, in continutul sau, un numar semnificativ de hotarari relevante ale instantelor judecatoresti din intreaga tara (publicate pentru prima oara in aceasta culegere), prezentand, astfel, cele mai des intalnite solutii din practica judiciara in materie civila, date dupa intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila. Cele 137 de spete releva particularitatile procedurii incidente in dreptul civil (apararea drepturilor nepatrimoniale, drepturile chiriasilor, astfel cum sunt reglementate de O.U.G. nr. 40/1999, raporturi de vecinatate, raporturi juridice izvorate din contracte s.a.), in litigiile cu profesionistii si in domeniul proprietatii intelectuale.

 • Partea I. Ordonanţa preşedinţială în materie civilă
  • Capitolul I. Aspecte generale de ordin procedural
   • 1. Cerere de grăniţuire. Inadmisibilitate pe calea ordonanţei preşedinţiale. Incompatibilitate cu dispoziţiile art. 200 NCPC. Lipsa caracterului provizoriu
   • 2. Suspendarea executării silite. Lipsa unui drept de opţiune între calea specială şi procedura ordonanţei preşedinţiale
   • 3. Cerere de suspendare a deciziei de excludere a unei asociaţii din cadrul unei federaţii. Lipsa calităţii procesuale active
   • 4. Obligaţie de a deschide alimentarea cu apă. Condiţia interesului
   • 5. Cerere de înlăturare a utilajelor de construcţii de pe terenul reclamantei. Modifi carea cererii. Tardivitate
   • 6. Obligaţie de a nu îngrădi accesul. Abuzul de drept. Fapta celui care doreşte punerea în executare a hotărârii judecătoreşti favorabile
   • 7. Cerere de executare anticipată a hotărârii, înainte de rămânerea ei defi nitivă. Lipsa obiectului
   • 8. Solicitare de suspendare a unei expoziţii. Durata limitată în timp a evenimentului. Rămânerea fără obiect a cererii
   • 9. Transformarea cererii din ordonanţă preşedinţială în cerere de drept comun. Califi carea cererii
   • 10. Cerere de sistare a lucrărilor de pe terenul vecin. Autoritate de lucru judecat. Lipsa unui element de fapt nou. Probatoriu
   • 11. Evacuare în temeiul dispoziţiilor speciale ale O.U.G. nr. 40/1999. Apel tardiv
   • 12. Cerere de suspendare a efectelor actului de adjudecare. Inadmisibilitatea cererii. Neanalizarea de către prima instanţă a condiţiilor specifi ce de admisibilitate a cererii de ordonanţă preşedinţială. Motiv de ordine publică
   • 13. Acces în spaţiul comercial utilizat de un profesionist. Caracterul urgent al măsurii. Apel incident la considerente
   • 14. Aparenţa dreptului. Probatoriu
   • 15. Cerere de sistare a lucrărilor de construire pentru încălcarea liniei de hotar. Aparenţa dreptului. Probatoriu
   • 16. Aparenţa dreptului. Probatoriu. Limitele devoluţiunii în apel
   • 17. Aparenţa dreptului. Lipsa necesităţii analizei celorlalte condiţii de admisibilitate. Probe
   • 18. Blocarea contului unei persoane juridice. Necesitatea dovedirii caracterului necesar şi urgent al măsurii
   • 19. Restituire bunuri după evacuarea de fapt din domiciliu. Caracterul necesar şi strict personal al bunurilor. Probatoriul necesar pentru soluţionarea cererii cu privire la celelalte bunuri rămase în locuinţă
   • 20. Cerere stabilire termen restituire împrumut. Dovada contractului. Neprejudecarea fondului
  • Capitolul II. Condiţiile de admisibilitate reglementate de Codul de procedură civilă
   • Subcapitolul I. Aparenţa dreptului
    • 21. Aparenţa dreptului din perspectivă procedurală. Soluţionarea cauzei cu concluziile părţii în cadrul procedurii fără citare. Sancţiune
    • 22. Aparenţa dreptului în raport de apărările pârâtului. Limitele cercetării făcute de instanţă
    • 23. Solicitare privind desfundarea unor guri de aerisire. Lipsa probelor cu privire la modul în care aerisirile au fost concepute. Lipsa aparenţei dreptului
    • 24. Cerere efectuare lucrări la limita proprietăţii. Autorizaţie expirată pe parcursul soluţionării cauzei. Lipsa aparenţei dreptului
    • 25. Condiţiile de admisibilitate privind cererea de ordonanţă preşedinţială. Ordinea Verificării acestor condiţii. Prioritatea analizării aparenţei dreptului şi a urgenţei
    • 26. Solicitare reluare furnizare curent electric. Invocarea dreptului de retenţie. Lipsa aparenţei dreptului
    • 27. Predare bun mobil. Aparenţă a dreptului şi în favoarea pârâtului. Efecte
    • 28. Cerere de scoatere la licitaţie şi de restituire a materialului lemnos confiscat. Aparenţa dreptului
    • 29. Litigiu gard de delimitare a două proprietăţi vecine. Posibilitatea de a obţine ridicarea gardului până la soluţionarea litigiului de fond
    • 30. Ridicare temporară sigilii aplicate terenurilor agricole ce fac obiectul unei predări silite. Necesitatea îngrijirii recoltei. Aparenţa dreptului
    • 31. Cerere de sistare a lucrărilor de construire. Aparenţa dreptului
    • 32. Cerere de suspendare a obligaţiei de plată a ratelor de credit. Lipsa aparenţei dreptului
    • 33. Drept de trecere temporar pe teren învecinat. Condiţii de admisibilitate. Aparenţa dreptului. Neincidenţa legislaţiei speciale în procedura ordonanţei preşedinţiale
    • 34. Antecontract de vânzare-cumpărare neurmat de încheierea contractului. Posesie de fapt asupra imobilului în favoarea promitentului-cumpărător. Lipsa aparenţei dreptului, necesară pentru a relua furnizarea utilităţilor
    • 35. Cerere de pătrundere în spaţiul proprietate exclusivă al unui coproprietar. Aparenţa dreptului. Inadmisibilitate
    • 36. Suspendarea măsurilor sancţionatorii dispuse ca urmare a unui control. Lipsa aparenţei dreptului
   • Subcapitolul II. Urgenţa
    • 37. Solicitare de sistare temporară a lucrărilor de construire. Suprapunerea terenurilor învecinate. Lipsa probelor cu privire la existenţa acestor lucrări. Lipsa caracterului urgent.
    • 38. Cerere de acces pe teren. Lipsa urgenţei. Modalitatea de apreciere a acestei condiţii
    • 39. Cerere îndepărtare afi rmaţii defăimătoare internet. Lipsa urgenţei. Criterii de apreciere
    • 40. Cerere de instituire a dreptului de retenţie. Lipsa dovezilor privind caracterul urgent al măsurii
    • 41. Acordare acces la terenul rămas după expropriere. Aprecierea condiţiei urgenţei
    • 42. Cerere acces la sursa de apă pentru adăpatul animalelor. Existenţa unei surse alternative. Lipsa caracterului urgent
    • 43. Solicitare de reparare a hidroizolaţiei. Lipsa vremelniciei şi a urgenţei
    • 44. Solicitare de restituire a unor documente de uz propriu. Lipsa caracterului urgent şi a caracterului necesar al măsurii. Lipsa caracterului provizoriu
    • 45. Predarea unui autovehicul utilitar către profesionistul căruia îi aparţine dreptul de proprietate. Utilizare de către asociat. Lipsa caracterului urgent şi a caracterului ireversibil al pagubei afirmate
    • 46. Ridicarea unui gard metalic demontabil. Opozabilitatea faţă de părţi a unor hotărâri pronunţate în litigii anterioare. Caracterul necesar şi urgent al măsurii
    • 47. Cerere de sistare temporară a lucrărilor de construire. Aprecierea urgenţei
    • 48. Solicitare de sistare a plăţii unei facturi. Lipsa urgenţei
    • 49. Cerere de suspendare a lucrărilor de exploatare a masei lemnoase. Lipsa dovezilor privind urgenţa
    • 50. Cerere sistare activităţi miniere. Aprecierea condiţiei urgenţei
    • 51. Solicitare de mutare temporară a unor stupi. Lipsa caracterului urgent
    • 52. Cerere de suspendare a obligaţiei de plată a ratelor de preţ. Aprecierea urgenţei, a vremelniciei şi a neprejudecării fondului
    • 53. Solicitare de a permite accesul la imobilul învecinat pentru realizarea termoizolaţiei. Aprecierea condiţiei urgenţei
   • Subcapitolul III. Vremelnicia
    • 54. Cerere privind încetarea împiedicării folosinţei unui spaţiu comercial. Caracterul vremelnic al măsurii. Aparenţa dreptului
    • 55. Cerere de primire la examene în cadrul studiilor universitare. Lipsa caracterului vremelnic. Lipsa aparenţei dreptului
    • 56. a. Cerere de suspendare a executării silite. Inadmisibilitate pe calea ordonanţei preşedinţiale. b. Cerere de constatare a dreptului de creanţă. Lipsa caracterului vremelnic şi prejudecarea fondului. c. Transformarea cererii în acţiune întemeiată pe dreptul comun
    • 57. Acordare acces pe terenul unei persoane pentru reparaţii la o conductă, aferentă unei exploatări petroliere. Caracterul vremelnic şi neprejudecarea fondului
    • 58. Cerere de dare de seamă cu privire la contractul de mandat. Lipsa caracterului vremelnic
    • 59. Solicitare de ridicare a obstacolelor de pe calea de acces. Condiţii. Termenul de executare a obligaţiei provizorii
    • 60. Solicitare menţinere contract furnizare servicii. Lipsa caracterului urgent şi vremelnic
    • 61. Cerere de punere în posesie cu privire la terenuri agricole. Caracter provizoriu. Limitele devoluţiunii în apel
    • 62. Radierea ipotecii legale pentru restul de preţ neachitat. Lipsa vremelniciei măsurii
    • 63. Suplinire acord pentru autorizare lucrări. Caracter ireversibil. Acordul pârâtului şi efectele sale procesuale
    • 64. Cerere de sistare a unor lucrări de contorizare pentru nelegalitate. Lipsa caracterului vremelnic al măsurii
    • 65. Acces la spaţiul comercial. Vremelnicie raportată la soluţionarea unui dosar având ca obiect servitute. Cerere anulată ca netimbrată. Inadmisibilitate
    • 66. Cerere de suplinire a consimţământului vecinilor pentru schimbarea destinaţiei imobilului. Lipsa vremelniciei măsurii dispuse
    • 67. Solicitare de tăiere a unor arbori aflaţi la limita proprietăţii. Lipsa caracterului vremelnic al măsurii. Cerere formulată pe calea ordonanţei preşedinţiale. Calificarea căii alese de reclamant
   • Subcapitolul IV. Neprejudecarea fondului
    • 68. Suspendarea efectelor notificării de reziliere. Efectul notificării. Neprejudecarea fondului
    • 69. Drept de trecere spre drumul public. Cerinţa neprejudecării fondului. Probatoriu
    • 70. Evacuare. Imobil aflat în coproprietatea părţilor. Nerespectarea condiţiei referitoare la neprejudecarea fondului
    • 71. Suspendarea efectelor unei hotărâri a adunării extraordinare a unei asociaţii. Condiţia atacării hotărârii. Prejudecarea fondului
    • 72. Solicitare de suspendare a dispoziţiei de demolare. Caracterul ireversibil al faptelor pârâtei. Limita analizării raportului pe fond
    • 73. Solicitare de suspendare a dispoziţiei de demolare. Lipsa aparenţei dreptului. Limita analizării raportului pe fond
    • 74. Cerere de suplinire a consimţământului pentru autorizarea construcţiei vecine. Lipsa caracterului vremelnic şi cerinţa neprejudecării fondului
    • 75. Efectuarea pe seama altei persoane a formalităţilor privind dreptul de preempţiune la cererea promitentului-cumpărător. Nerespectarea condiţiei privind neprejudecarea fondului
    • 76. Cerere menţinere recolte. Lipsa caracterului provizoriu şi prejudecarea fondului
    • 77. Măsuri de recondiţionare a unui imobil monument istoric. Condiţia neprejudecării fondului
    • 78. Igienizarea de urgenţă a unui apartament. Aprecierea condiţiilor de admisibilitate. Neprejudecarea fondului
    • 79. Cerere de ridicare a sechestrului penal. Limitele competenţelor date în materie instanţei civile. Neprejudecarea fondului
    • 80. Solicitare de suspendare a măsurii complementare. Condiţia neprejudecării fondului
  • Capitolul III. Condiţii din reglementări speciale
   • 81. Suspendare mandat membri organe de conducere asociaţie. Lipsa caracterului urgent
   • 82. Desemnarea consiliului director al unei fundaţii. Procedură specială
   • 83. Desemnarea membrilor consiliului director al unei fundaţii. Calea ordonanţei preşedinţiale. Condiţii prevăzute de normele speciale
   • 84. Deschidere casetă de valori. Condiţii prevăzute de legea specială
   • 85. Evacuare pe calea ordonanţei preşedinţiale. Formularea în aceeaşi zi şi a cererii de evacuare în temeiul dispoziţiilor speciale prevăzute de NCPC. Inadmisibilitatea cererii de ordonanţă preşedinţială
   • 86. Cerere de asigurare a unei locuinţe provizorii şi de acordare a unui drept provizoriu de retenţie. Neîntrunirea condiţiilor de admisibilitate a ordonanţei
   • 87. Evacuare pentru lipsa titlului locativ. Analiza elementelor de admisibilitate
   • 88. Solicitare privind evacuarea dintr-un imobil ocupat fără drept. Inadmisibilitate. Lipsa caracterului alternativ al celor două proceduri speciale. Inadmisibilitatea cererii de emitere a ordonanţei preşedinţiale
   • 89. Stabilire termen restituire împrumut. Condiţiile generale de admisibilitate. Inaplicabilitate
   • 90. Stabilire termen restituire împrumut. Stabilirea naturii juridice a contractului încheiat de părţi. Litigiu separat. Aparenţa dreptului
   • 91. Drept de trecere pe terenul proprietate comună. Caracterul urgent al măsurii
   • 92. Solicitare de interzicere a amplasării unor spaţii comerciale. Existenţa unor remedii speciale. Inadmisibilitate
   • 93. Cerere de emitere a dovezii înlocuitoare a permisului de conducere. Existenţa unei lucrări penale în curs. Inadmisibilitate
   • 94. Cerere de restituire a certifi catului de înmatriculare reţinut. Lege specială
   • 95. Drept cuprins în legea specială invocat prin cererea de emitere a ordonanţei preşedinţiale. Condiţii de admisibilitate. Aparenţa dreptului
   • 96. Măsură complementară de suspendare a activităţii unui motel-restaurant. Inadmisibilitate. Calea unică dată de O.G. nr. 2/2001
   • 97. Cerere de suplinire a acordului pentru racordarea la reţeaua de utilităţi. Natura obligaţiei. Incompatibilitatea cu procedura ordonanţei preşedinţiale
   • 98. Cerere obţinere acord organ fiscal pentru eliberarea sumelor necesare pentru plata salariilor. Lipsa aparenţei dreptului şi a urgenţei
   • 99. Suspendare a lucrărilor de utilitate publică, pentru neemiterea hotărârii de stabilire a despăgubirilor, pentru proprietarul expropriat. Întrunirea condiţiilor prevăzute de lege pentru ordonanţa preşedinţială
    • 100. Cerere de suspendare provizorie a efectelor deciziei de expropriere. Limitele analizei aparenţei dreptului. Efectele dispoziţiilor legii speciale
    • 101. Apărarea drepturilor nepatrimoniale. Procedură specială. Aplicarea art. 10 C.E.D.O. privind libertatea de exprimare
  • Capitolul IV. Alte aspecte cu caracter general
   • 102. Cerere de obligare a executorului la retragerea unor acte de executare. Efectul real al solicitării. Neredactarea în termen legal a hotărârii privind ordonanţa preşedinţială. Efecte
   • 103. Solicitare de sistare a lucrărilor de construire pe terenul altuia. Condiţia neprejudecării fondului. Probatoriu
   • 104. Obligaţie înlăturare obturatoare acces luminator. Modalitatea de apreciere a condiţiilor de admisibilitate
   • 105. Cerere a lichidatorului privind neexecutarea contractului. Lipsa caracterului urgent şi vremelnic
   • 106. Restituire bun confiscat. Limitele în care poate fi învestită instanţa
   • 107. Modalitatea de apreciere a condiţiilor de admisibilitate. Subsidiaritatea analizării aspectelor de drept material
   • 108. Cerere de permite a legăturile personale cu părintele bolnav. Interpretarea condiţiilor de admisibilitate. Aparenţa dreptului. Netemeinicie
 • Partea a II-a. Ordonanţa preşedinţială în materia litigiilor între profesionişti
  • Capitolul I. Aspecte generale de ordin procedural
   • 109. Oprire tulburare de fapt. Stabilirea instanţei competente
   • 110. Cerere de suspendare a plăţii a unei scrisori de garanţie. Lipsa benefi ciarului din cadrul procesual pasiv
  • Capitolul II. Condiţiile de admisibilitate reglementate de Codul de procedură civilă
   • Subcapitolul I. Aparenţa dreptului
    • 111. Limitare drept de vot asociat. Prejudecarea fondului. Obiectul litigiului de drept comun
    • 112. Suspendare emitere facturi TVA. Aparenţa dreptului
    • 113. Suspendare efecte interdicţie bancară. Stabilirea aparenţei dreptului
    • 114. Stabilirea pe durată determinată a unui cuantum mai mic al chiriei. Teoria impreviziunii. Aparenţa dreptului
    • 115. Suspendare comercializare mărfuri cu încălcarea francizei. Aparenţa dreptului
   • Subcapitolul II. Urgenţa
    • 116. Interzicere temporară a activităţii. Aprecierea caracterului abuziv al atitudinii pârâtei
    • 117. Cerere de reluare a activităţii comerciale. Aprecierea urgenţei
   • Subcapitolul III. Vremelnicia
    • 118. Constatare drept de retenţie. Caracterul defi nitiv al măsurii
    • 119. Suspendare drept de semnătură administrator. Litigiu de fond privind excludere asociat. Măsuri defi nitive şi care soluţionează fondul
    • 120. Suspendare interdicţie bancară. Efectele admiterii cererii. Caracterul defi nitiv al măsurii
   • Subcapitolul IV. Neprejudecarea fondului
    • 121. Suspendare plăţi din contul de garanţii. Interesele afl ate în conflict. Prejudecarea fondului
    • 122. Cerere de suspendare a efectelor hotărârii AGA. Limitele neprejudecării fondului şi aparenţa dreptului
    • 123. Suspendare fabricare produse. Afi rmarea unei contrafaceri. Prejudecarea fondului
    • 124. Suspendare plată rate de restituire a creditului. Analiza condiţiilor de admisibilitate. Prejudecarea fondului
  • Capitolul III. Condiţii din reglementări speciale
   • 125. Deschidere caseta de valori. Condiţii
   • 126. Deschidere cutie de valori. Contract încheiat înainte de intrarea în vigoare a noului Cod civil
   • 127. Cerere de suspendare a procedurii de divizare pe calea ordonanţei preşedinţiale. Aprecierea condiţiei urgenţei
   • 128. Suspendare procedură achiziţie publică. Neaplicarea dispoziţiilor O.U.G. 34/2006. Condiţii de admisibilitate
 • Partea a III-a. Ordonanţa preşedinţială în materia protecţiei proprietăţii intelectuale
  • 129. Interzicere folosire semn şi marcă comunitară verbală. Verificările pe care le poate face instanţa
  • 130. Suspendare folosire marcă. Limitele demersurilor instanţei. Criterii de apreciere
  • 131. Conservarea unor probe în materia raporturilor privind proprietatea intelectuală. Dispoziţiile legale aplicabile. Interpretarea şi aplicarea acestor dispoziţii
  • 132. Suspendare măsură încetare comercializare. Aprecierea condiţiilor speciale
  • 133. Încetare folosire marcă. Aprecierea aparenţei dreptului şi neprejudecarea fondului
  • 134. Marcă comunitară. Epuizarea dreptului la marcă. Aprecierea aparenţei dreptului
  • 135. Suspendare încălcare marcă. Evaluarea aparenţei dreptului
  • 136. Suspendare promovare aplicaţie pentru telefonul mobil. Modalitatea de stabilire a aparenţei dreptului
  • 137. Suspendare comercializare produse cu încălcarea dreptului titularului de marcă. Aprecierea condiţiei urgenţei
Detalii tehnice
Data Aparitiei 22 nov. 2016
Categorie generala Jurisprudenta
Numar Pagini 632
Format Carte brosata
De acelasi Autor

Legea nr. 165/2013 - Volumul II

Finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv. Practica judiciara
50,00 lei 45,00 lei

Legea nr. 165/2013

Finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv. Practica judiciara. Vol. I
50,00 lei 45,00 lei

Executarea silita in Codul de procedura civila

Comentariu pe articole
75,00 lei 67,50 lei
Indisponibila
Legea darii in plata - Valeriu Stoica

Legea darii in plata

argumente si solutii
49,00 lei 44,10 lei
Din aceeasi Categorie
NOU
Apelul in procesul civil - Uta

Apelul in procesul civil

Practica judiciara
49,00 lei 44,10 lei
NOU
Admiterea in magistratura si in avocatura. Culegere de subiecte - Motiu, Chis, Hotca

Admiterea in magistratura si in avocatura. Culegere de subiecte

cu explicatii ale variantelor de raspuns
79,00 lei 71,10 lei
NOU
Teste-grila - pentru examenele de admitere in avocatura si magistratura. Editia a 2-a - Tebies

Teste-grila - pentru examenele de admitere in avocatura si magistratura. Editia a 2-a

Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Drept procesual penal
59,00 lei 53,10 lei