Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Actiunile de carte funciara

Practica judiciara
ISBN/ISSN: 978-606-27-0654-8
Editura: Hamangiu
59,00 lei
53,10 lei
Disponibilitate: In stoc

Cartea Actiunile de carte funciara cuprinde o analiza elaborata a jurisprudentei relevante in domeniul publicitatii imobiliare, hotararile fiind selectate din actiunile clasice de carte funciara: plangere impotriva incheierilor de carte funciara, actiunea in prestatie tabulara si actiunea in rectificare.

Lucrarea de fata aduce un element de noutate major, fiind prin structura ei, o culegere de practica judiciara diferita de toate cele deja existente pe piata. In cuprinsul lucrarii, autoarea nu s-a limitat la a selecta si prezenta hotararile judecatoresti relevante in materie de carte funciara, in forma in care au fost ele redactate de catre instanta. Avand o bogata experienta practica, atat in calitate de judecator, cat si de autor de culegeri de practica judiciara, autoarea propune un format nou, mult mai util si facil de parcurs, persoanele interesate regasind usor chintesenta spetelor, argumentele partilor, solutia instantei si motivarea acesteia.  

Cele 117 de hotarari judecatoresti selectate sunt prezentate practicienilor intr-un mod diferit/inedit, fiind structurate pe urmatoarele aspecte: Obiectul cererii; Situatia de fapt; Motivarea cererii; Apararile formulate in cauza; Solutia primei instante; Calea de atac exercitata; Solutia instantei de apel.

Modalitatea de sistematizare a spetelor si abundenta exemplelor practice recomanda aceasta lucrare practicienilor, in special judecatorilor, avocatilor si registratorilor de proprietate, dar si tuturor celor interesati de domeniul publicitatii imobiliare.

 • Capitolul I. Plângerea împotriva încheierii de reexaminare emise de registratorul-şef – art. 31 din Legea nr. 7/1996
  • A. Procedura de judecată
   • 1. Caracterul necontencios al plângerii. Lipsa calităţii procesuale pasive a O.C.P.I.
   • 2. Plângere împotriva încheierii emise de registratorul de carte funciară. Procedură necontencioasă. Modul de aplicare a dispoziţiilor art. 78 NCPC.
   • 3. Procedură necontencioasă. Îndreptare eroare materială. Probatoriu.
   • 4. Inadmisibilitate plângere. Lipsă cerere reexaminare.
   • 5. Termenul legal de formulare a plângerii împotriva încheierii de carte funciară. Calificare greşită.
   • 6. Termenul legal de formulare a plângerii împotriva încheierii de carte funciară. Depăşirea termenului.
   • 7. Termenul pentru formularea plângerii împotriva încheierii de carte funciară. Modalitatea de calcul a acestuia.
   • 8. Persoană care face dovada calităţii de proprietar. Lipsa înscrierii dreptului său în cartea funciară a imobilului la momentul formulării apelului. Lipsa de interes în formularea apelului.
   • 9. Apel împotriva sentinţei pronunţate cu privire la plângere. Lipsa calităţii procesuale active a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
   • 10. Necomunicarea referatului de completare a documentaţiei. Reluarea procedurii de carte funciară.
  • B. Elemente specifice procedurii plângerii
   • 11. Lipsa avizului necesar înstrăinării dreptului de proprietate. Limitele verificării efectuate de registratorul de carte funciară.
   • 12. Procedura plângerii împotriva încheierilor de carte funciară. Limitele învestirii.
   • 13. Cerere de înscriere a unui nou proprietar tabular. Limitele învestirii. Tariful prevăzut de lege pentru operaţiunea de notare în cartea funciară.
   • 14. Limitele învestirii registratorului de carte funciară.
   • 15. Documentaţie cadastrală neconformă. Respingerea cererii de primă înscriere. Atribuţiile instanţei.
   • 16. Cerere de acordare a unui număr cadastral nou. Teren cadastrat cu suprafaţă reală mai mare.
   • 17. Suprapunere cu un alt teren. Imposibilitate de înscriere a terenului în cartea funciară. Proba cu expertiza topografică.
   • 18. Incidenţa unei suprapuneri. Piedică la înscrierea dreptului. Necesitatea stabilirii tipului de suprapunere. Procedură.
   • 19. Notarea unui litigiu în cartea funciară. Acţiune privitoare la valorificarea unui drept de creanţă.
   • 20. Condiţii de înscriere în cartea funciară. Înscrierea dreptului de proprietate asupra construcţiei în favoarea altor persoane decât a proprietarului terenului.
   • 21. Intabularea dreptului de proprietate. Lipsa înscrisului autentic notarial.
   • 22. Înscriere provizorie a uzucapiunii tabulare. Lipsa unui temei faptic.
   • 23. Cerere de înscriere a unei servituţi de trecere. Lipsa unui temei.
   • 24. Litigiu având ca obiect un drept de retenţie asupra imobilului. Notarea litigiului în cartea funciară.
   • 25. Cerere de notare a contractului de împrumut semnat de proprietarul imobilului. Lipsa unui raport juridic legat de imobil.
   • 26. Cerere de intabulare a dreptului de proprietate. Diferenţa faţă de solicitarea de notare a posesiei. Lipsa titlului de proprietate.
   • 27. Cerere de înscriere a dreptului în temeiul unui acord de mediere autentificat de notarul public. Verificarea legalităţii acordului în cadrul procedurii de carte funciară.
   • 28. Scopul notării litigiului privitor la autorizaţia de construire în cartea funciară
   • 29. Cerere de radiere a menţiunilor privind existenţa unui drept real. Condiţii.
   • 30. Cerere de radiere a menţiunilor referitoare la un litigiu. Condiţii.
   • 31. Notificare emisă în procedura prevăzută de Legea nr. 10/2001. Menţiune în cartea funciară cu privire la existenţa notificării. Necesitatea încheierii procedurii administrative pentru radierea menţiunii.
   • 32. Ipotecă constituită asupra imobilului fond dominant. Notare în cartea funciară a imobilului fond aservit.
   • 33. Notarea urmăririi silite imobiliare. Lipsa încuviinţării pentru imobilul la care se referă notarea. Limitele competenţelor registratorului de carte funciară.
   • 34. Ipotecă legală. Efectele inscripţiei ipotecare asupra menţiunilor ulterioare din cartea funciară.
   • 35. Lipsa identităţii dintre debitor şi proprietarul tabular. Piedică la notarea în cartea funciară a sechestrului asigurător.
   • 36. Notarea unei somaţii de plată în cartea funciară. Limitele competenţei registratorului de carte funciară. Calea contestaţiei la executare.
   • 37. Radiere drept de abitaţie în urma adjudecării unui imobil. Menţiunea adjudecării imobilului „liber de orice sarcină”. Limitele verificării realizate de registratorul de carte funciară.
   • 38. Înscrierea dreptului de proprietate dobândit prin adjudecare în lipsa dovezii plăţii impozitului. Neconstituţionalitatea art. 771 din Codul fiscal. Efecte cu privire la procedura de carte funciară.
   • 39. Refuz de a intabula un drept de proprietate în cazul neplăţii impozitului pe transferul de proprietate. Analiza din perspectiva C.E.D.O. a privării de dreptul de proprietate.
   • 40. Cerere de radiere a sechestrului penal formulată de adjudecatarul imobilului urmărit silit. Plângere respinsă de instanţă.
   • 41. Cerere de radiere a sechestrului penal formulată de adjudecatarul imobilului urmărit silit. Plângere admisă de instanţă.
   • 42. Cerere de radiere a litigiului din cartea funciară. Condiţii. Litigiu suspendat.
   • 43. Notarea unui drept de folosinţă în favoarea unei persoane juridice ulterior radiate. Radierea dreptului din cartea funciară. Competenţele registratorului de carte funciară.
   • 44. Radiere drept de ipotecă. Dizolvarea titularului dreptului.
   • 45. Operaţiune de notare în cartea funciară a deschiderii procedurii insolvenţei. Lipsa dispoziţiilor legale de scutire de la plata tarifului de publicitate imobiliară.
   • 46. Acţiune privind retragerea asociatului. Persoană juridică titulara dreptului de proprietate asupra imobilului. Notarea litigiului în cartea funciară.
   • 47. Contract de cesiune a părţilor sociale. Cerere de notare respinsă.
   • 48. Cerere de notare a privilegiului asociaţiei de proprietari. Condiţii.
   • 49. Notarea privilegiului asociaţiei de proprietari. Lipsa calităţii de membru în asociaţie a proprietarului tabular. Lipsa calităţii procesuale pasive a registratorilor de carte funciară.
   • 50. Înscrierea unei suprafeţe diferite de teren. Eroare materială provenită din chiar titlurile de proprietate. Căi procedurale pentru remedierea situaţiei.
   • 51. Persoane care afirmă simultan dreptul asupra aceluiaşi imobil intabulat. Afirmarea identităţii a două cărţi funciare distincte. Calea procedurală corectă pentru remedierea situaţiei.
   • 52. Situaţie juridică diferită de cea consemnată în cartea funciară. Calea rectificării cărţii funciare.
   • 53. Înscriere care modifică retroactiv situaţia juridică a imobilului. Hotărâre judecătorească invocată drept temei. Calea rectificării cărţii funciare.
 • Capitolul II. Acţiunea în Rectificarea cărţii funciare
  • A. Procedura de judecată
   • 54. Rectificarea cărţii funciare pe calea procedurii ordonanţei preşedinţiale. Inadmisibilitate.
   • 55. Acţiune în Rectificarea cărţii funciare. Instanţa competentă. Efectele anulării actului de adjudecare.
   • 56. Calitate procesuală activă a organului fiscal. Interesul rectificării cărţii funciare. Limitele verificărilor făcute de instanţă în cadrul acţiunii în Rectificare.
   • 57. Calitatea procesuală activă în cadrul acţiunii în Rectificarea cărţii funciare. Noţiunea de „persoană interesată”.
   • 58. Calitate procesuală pasivă. Cadru procesual pasiv în procedura rectificării cărţii funciare. Procedură necontencioasă.
   • 59. Cadru procesual pasiv incomplet. Aplicarea dispoziţiilor art. 78 NCPC
   • 60. Bun proprietate publică. Calitate procesuală pasivă. Procedură contencioasă.
   • 61. Radiere sechestru asigurător notat în favoarea organului fiscal. Calitate procesuală pasivă.
   • 62. Calitate procesuală pasivă. Inadmisibilitatea cererii în Rectificarea cărţii funciare. Nepromovarea acţiunii în revendicare.
   • 63. Coparticipare procesuală pasivă obligatorie. Aplicarea dispoziţiilor art. 78 NCPC. Procedură contencioasă.
   • 64. Rectificarea cărţii funciare. Interesul necesar pentru promovarea acţiunii.
   • 65. Proprietar neposesor. Justificarea interesului de a promova acţiune în Rectificarea cărţii funciare.
   • 66. Prematuritate privind exercitarea acţiunii în Rectificarea cărţii funciare. Limitele verificărilor pe care le poate face instanţa.
   • 67. Diminuarea suprafeţei de teren învecinate. Reducere colectivă a suprafeţelor de teren intabulate în zonă. Limitele acţiunii în Rectificare tabulară.
   • 68. Temeiul juridic al acţiunii în Rectificare a cărţii funciare. Principiul disponibilităţii. Efecte.
   • 69. Solicitare de modificare a documentaţiei cadastrale. Extra petita. Principiul disponibilităţii şi limitele învestirii instanţei.
   • 70. Titular nou al dreptului de proprietate. Necesitatea administrării probei cu expertiza. Scopul probatoriului.
   • 71. Rolul activ al instanţei în materie de probatoriu. Limitele învestirii instanţei de apel. Diferenţe semnificative de amplasament a terenului cu privire la care se cere Rectificarea în plus a suprafeţei.
   • 72. Evaluarea probelor. Efectele folosinţei în fapt ale unui spaţiu comun. Inexistenţa unui drept de proprietate asupra spaţiului pentru titularul folosinţei.
   • 73. Probatoriu în cadrul acţiuni în Rectificarea cărţii funciare cu privire la mărimea terenului. Valoarea probatorie a expertizei extrajudiciare.
   • 74. Adjudecatar asupra construcţiei. Rectificarea cărţii funciare pentru a corespunde stării de drept cu privire la teren. Aprecierea probelor.
   • 75. Rectificarea suprafeţei prin menţionarea unei suprafeţe mai mari decât cea iniţială. Aprecierea probelor.
   • 76. Acţiunea în Rectificarea cărţii funciare. Scopul promovării litigiului. Condiţii pentru Rectificare.
   • 77. Condiţii pentru Rectificarea cărţii funciare. Caracterul accesoriu al acestui tip de acţiune. Efecte.
   • 78. Înscriere incompletă. Admisibilitatea cererii de Rectificare. Efectul pozitiv al autorităţii de lucru judecat.
  • B. Elemente specifice procedurii rectificării
   • 79. Acte care stau la baza înscrierilor. Nulitate. Posibilitatea exercitării acţiunii în Rectificare.
   • 80. Necesitatea verificării neconcordanţelor apărute cu privire la documentaţia tehnică a cadastrului. Caracterul subsidiar al acţiunii în Rectificarea cărţii funciare.
   • 81. Reconstituirea cărţii funciare. Diferenţe faţă de Rectificarea cărţii funciare. Caracterul administrativ şi nejurisdicţional al procedurii de reconstituire.
   • 82. Neexercitarea în termen a dreptului de plângere împotriva încheierii emise de registratorul de carte funciară. Formularea unei acţiuni în Rectificarea cărţii funciare. Cale procedurală neaccesibilă.
   • 83. Solicitare de Rectificare în sensul de înlăturare a menţiunii privind caracterul nedefinitiv al cărţii funciare. Inadmisibilitate. Cadru procesual corect.
   • 84. Acţiune în Rectificarea cărţii funciare. Suprapunere în fapt. Lipsa unei acţiuni în revendicare.
   • 85. Scopul şi temeiurile acţiunii în Rectificare. Stare de fapt. Inadmisibilitate.
   • 86. Rectificare suprafaţă teren. Acordul părţilor exprimat prin acord de mediere. Lipsa semnăturilor tuturor vecinilor. Ineficacitate.
   • 87. Rectificarea suprafeţei de teren înscrise. Lipsa unei contestări din partea celui interesat. Lipsa unei hotărâri care să constate o altă situaţie juridică în legătură cu terenul.
   • 88. Acţiune în revendicare respinsă irevocabil. Suprapunere între terenuri. Necesitatea rectificării cărţii funciare.
   • 89. Menţiune făcută din eroare cu privire la persoana fizică titulară a dreptului de proprietate. Hotărâre irevocabilă ulterioară de constatare a dreptului de proprietate al unei persoane juridice terţe. Imposibilitatea rectificării în favoarea persoanei fizice.
   • 90. Efecte notare litigiu. Comunicarea încheierii de îndreptare a erorilor materiale.
   • 91. Privilegiu legal în favoarea vânzătorului bunului imobil. Modalităţi de radiere. Răspundere civilă delictuală.
   • 92. Proces-verbal de adjudecare anulat. Repunere în situaţia anterioară sub forma rectificării cărţii funciare. Limitele învestirii instanţei. Legea aplicabilă.
   • 93. Rectificare prin convenţia părţilor. Preexistenţa unui sechestru penal notat asupra bunului. Caracterul nelegal al convenţiei părţilor.
   • 94. Fundamentul înscrierilor în cartea funciară. Acte nedesfiinţate. Hotărâri ale consiliului local privind dreptul de proprietate asupra terenurilor.
   • 95. Caracterul neclar al titlului de proprietate. Lipsa de relevanţă a declaraţiei autentice a persoanei interesate. Inaplicabilitatea art. 907 alin. (3) NCC.
   • 96. Act translativ de proprietate. Ipotecă în favoarea creditorului fiscal. Rezoluţiune unilaterală a transferului de proprietate, ulterioară notării ipotecii. Imposibilitatea rectificării.
   • 97. Rectificarea cărţii funciare cu privire la dreptul de ipotecă şi sechestrul asigurător. Efectele constatării nulităţii absolute a titlului de proprietate. Anularea încheierilor de carte funciară privind menţiunile Rectificate.
   • 98. Bun proprietate publică. Proba cu expertiza judiciară specialitatea topografie. Caracter neutil.
   • 99. Lipsa unui titlu privind dreptul de folosinţă asupra terenului. Nelegalitatea înscrierii dreptului în aceste condiţii.
    • 100. Contract de vânzare-cumpărare. Declarare convenţională a nulităţii actului. Rectificarea cărţii funciare ca efect al nulităţii.
    • 101. Reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament. Modificarea coordonatelor urmare a punerii în posesie. Obligaţia Statului de a modifica evidenţele funciare privind dreptul propriu.
    • 102. Radierea dreptului de sultă ca urmare a plăţii făcute prin procedura specială a ofertei urmate de consemnare. Condiţii. Efecte.
    • 103. Obligaţie de plată a sultei executată voluntar. Lipsa acordului la radierea privilegiului. Sancţiune.
    • 104. Radierea privilegiului asociaţiei de proprietari. Hotărâre judecătorească de constatare a inexistenţei unei părţi din debit. Autoritate de lucru judecat.
    • 105. Teren ocupat de parte ca urmare a regularizării albiei râului învecinat. Posesie. Caracterul neîntemeiat al cererii de Rectificare a cărţii funciare.
    • 106. Sechestru asigurător dispus de organele penale. Scopul măsurii şi efectele ei. Executare silită şi adjudecare a imobilului. Tipul procedurii instrumentate de registratorul de carte funciară.
    • 107. Solicitare de reducere a suprafeţei intabulate. Cale procedurală corectă. Lipsa necesităţii exercitării acţiunii în Rectificare.
    • 108. Construcţii pe terenul altuia. Situaţie anterioară deschiderii cărţii funciare asupra terenului. Imposibilitatea rectificării.
    • 109. Înscriere drept de servitute în cartea funciară a fondului aservit. Calea procedurală prevăzută de lege. Condiţii.
    • 110. Suprapunere reală de teren. Lipsa acordului proprietarilor. Calea procedurală de urmat.
    • 111. Administrarea expertizei topografice în procedura de carte funciară.
 • Capitolul III. Acţiunea în prestaţie tabulară
  • 112. Natura juridică a acţiunii în prestaţie tabulară. Distincţia faţă de acţiunea ce vizează pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic translativ de proprietate.
  • 113. Calitatea procesuală activă în cadrul acţiunii de prestaţie tabulară. Rectificare date topografice în cuprinsul titlului translativ de proprietate al titularului actual. Inadmisibilitate.
  • 114. Contract de vânzare-cumpărare spaţiu comercial. Terenul aferent construcţiei. Transmiterea ulterioară a dreptului de proprietate şi asupra acestui teren.
  • 115. Solicitare de radiere a unor menţiuni. Netemeinicie în raport de posibilitatea exercitării acţiunii în prestaţie tabulară. Lipsa documentaţiei de cadastru.
  • 116. Acţiune în prestaţie tabulară. Garaj neconstruit la momentul perfectării promisiunii de vânzare-cumpărare. Necesitatea administrării probatoriului complet în vederea identificării. Prematuritatea cererii de radiere a sechestrului instituit de organul fiscal.
  • 117. Acţiune în prestaţie tabulară. Acordarea de rang preferenţial. Rectificarea înscrierii în cartea funciară şi verificarea valabilităţii actului juridic în temeiul căruia s-a efectuat înscrierea.
 • Index alfabetic
Detalii tehnice
Data Aparitiei 13 sep. 2016
Categorie generala Jurisprudenta
Numar Pagini 464
Format Carte brosata
Alti clienti au cumparat si

Ordonanta presedintiala in materie civila

Practica judiciara potrivit noului Cod de procedura civila
65,00 lei 58,50 lei
Indisponibila
Legea darii in plata - Valeriu Stoica

Legea darii in plata

argumente si solutii
49,00 lei 44,10 lei
De acelasi Autor
NOU
Legea nr 165_2013 Vol. II_Roxana Stanciu

Legea nr. 165/2013 - Volumul II

Finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv. Practica judiciara
50,00 lei 45,00 lei

Legea nr. 165/2013

Finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv. Practica judiciara. Vol. I
50,00 lei 45,00 lei

Executarea silita in Codul de procedura civila

Comentariu pe articole
75,00 lei 67,50 lei

Ordonanta presedintiala in materie civila

Practica judiciara potrivit noului Cod de procedura civila
65,00 lei 58,50 lei
Din aceeasi Categorie
NOU
Drept procesual civil Actele de procedura civila, Participantii la procesul civil, Caile de atac, Executarea silita, Proceduri speciale - Mocanu, Smarandi

Drept procesual civil

Actele de procedura civila, Participantii la procesul civil, Caile de atac, Executarea silita, Proceduri speciale
49,90 lei 44,91 lei
NOU
Jurisprudenta obligatorie pentru aplicarea Codului de procedura civila

Jurisprudenta obligatorie pentru aplicarea Codului de procedura civila

• deciziile Curtii Constitutionale • hotararile prealabile ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind dezlegarea unor chestiuni de drept • recursurile in interesul legii
45,00 lei 40,50 lei

Probele in procesul civil

Practica judiciara
55,00 lei 49,50 lei