Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Uzucapiunea in dreptul civil roman

ISBN/ISSN: 978-973-1836-11-9
Editura: Hamangiu
43,30 RON
Disponibilitate: Rezerva cartea si noi o livram cand intra in stoc
  Lucrare reprezinta o teza de doctorat sustinuta sub coordonarea prof. univ. dr. Liviu Pop (seful Catedrei de drept privat, Facultatea de Drept, Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca) si are in vedere legislatia, doctrina si jurisprudenta publicate pana la data de 1 noiembrie 2007.
  De asemenea, acesta contine o analiza a jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului in materie [CEDO s-a pronuntat cu privire la problema daca uzucapiunea aduce atingere dreptului de proprietate, astfel cum acesta este garantat prin art. 1 din Primul Protocol aditional al Conventiei europene a drepturilor omului in cauza J.A.PYE (OXFORD) LTD. si J.A.PYE (OXFORD) LAND LTD. impotriva Regatului Unit].
  „Lucrari ca aceasta, conceputa, redactata, finalizata si apoi completata de domnul judecator dr. Eugen Rosioru, sunt premise obiective care ne permit sa credem cu toata fiinta ca stiinta dreptului privat in Romania, in ultimii ani, se remarca prin dinamism, spirit creator si valoare pragmatica.”  (Prof. univ. dr. Liviu Pop)

Titlul I. Prezentare generala

Capitolul I. Consideratii introductive

1. Argument 

2. Determinarea notiunii. Acceptiuni juridice 

3. Terminologie 

4. Evolutia legislatiei in materia prescriptiei achizitive 

5. Sediul materiei 

Capitolul al II-lea. Fundamentul uzucapiunii

6. Concept 

7. Ratiune

8. Functiile uzucapiunii

Capitolul al III-lea. Tipologie

9. Preliminarii

10. Uzucapiunea in sistemul Codului civil 

11. Uzucapiunea in sistem de carte funciara, conform prevederilor Decretului-lege nr. 115/1938

12. Distinctia intre cele doua categorii de uzucapiuni si alte institutii incidente in materia cartilor funciare

13. Uzucapiunea in sistemul noilor carti funciare, conform reglementarilor cuprinse in Legea nr. 7/1996

14. Tendinte actuale in materia reglementarii uzucapiunii in sistem de carte funciara 

14 bis. Recunoasterea unei perenitati 

Titlul al II-lea. Conditiile uzucapiunii

Capitolul I. Precizari prealabile

15. Prezentare generala. Enumerarea conditiilor uzucapiunii 

Capitolul al II-lea. Domeniul de aplicare a uzucapiunii

16. Precizari prealabile. Clasificare

Sectiunea 1. Drepturi susceptibile de a fi dobandite prin uzucapiune

17. Drepturile nepatrimoniale 

18. Drepturile patrimoniale 

Sectiunea a 2-a. Bunurile ce se pot uzucapa 

19. Criterii de clasificare

Capitolul al III-lea. Posesia utila

Sectiunea 1. Preliminarii

20. Precizari prealabile

21. Sediul materiei

22. Controverse istorice

23. Elementele constitutive ale posesiei 

Sectiunea a 2-a. Calitatile si viciile posesiei

24. Calitatile posesiei utile. Punerea problemei 

25. Calitatile posesiei. Enumerare

26. Viciile posesiei. Consideratii preliminare

27. Sediul materiei

28. Continutul notiunii

29. Proba continuitatii posesiei

30. Distinctia intre continuitate si neintrerupere

31. Discontinuitatea. Notiune

32. Caracterele juridice ale discontinuitatii 

33. Reglementare legala. Continutul notiunii

34. Violenta. Precizari terminologice

35. Caracterele juridice ale violentei

36. Reglementare legala

37. Continut

38. Schimbari ale calitatii de posesie publica 

39. Clandestinitatea

40. Caracterele juridice ale clandestinitatii 

41. Continutul notiunii

42. Consacrarea calitatii de neechivoca, in lipsa unei reglementari legale 

43. Echivocul. Concept

44. Caracterele juridice ale echivocului

Sectiunea a 3-a. Precaritatea 

45. O distinctie necesara 

46. Terminologie 

47. Caractere juridice 

48. Efecte juridice 

49. Determinarea si clasificarea categoriilor de detentori si posesori precari 

50. Actele de simpla ingaduinta si cele de pura facultate 

51. Intervertirea posesiei. Preliminarii

52. Caracterele juridice ale intervertirii posesiei 

53. Modurile de intervertire a posesiei. Enumerare 

54. Efectele intervertirii posesiei

Capitolul al IV-lea. Termenul prescriptiei achizitive

Sectiunea 1. Prezentare generala

55. Preliminarii 

56. Terminologie 

57. Notiune 

58. Ratiune 

59. Momentul de inceput al prescriptiei achizitive

60. Modul de calcul al termenului uzucapiunii

61. Momentul implinirii termenului de prescriptie achizitiva 

Sectiunea a 2-a. Intreruperea prescriptiei achizitive

62. Notiune

63. Sediul materiei 

64. Clasificare 

65. Cauzele intreruperii naturale a prescriptiei achizitive. Enumerare 

66. Efectele intreruperii naturale a prescriptiei

67. Cauzele intreruperii civile a prescriptiei achizitive. Precizari prealabile 

68. Cererea de chemare in judecata

69. Actul incepator de executare

70. Recunoasterea dreptului de catre posesor

71. Posibilitatea modificarii conventionale a cauzelor de intrerupere a prescriptiei 

72. Efectele intreruperii civile a prescriptiei achizitive 

Sectiunea a 3-a. Suspendarea cursului prescriptiei achizitive 

73. Caracterizare generala

74. Cauzele de suspendare a cursului prescriptiei. Reglementare legala. Enumerare 

75. Suspendarea prescriptiei fata de minori si fata de interzisii judecatoresti 

76. Suspendarea prescriptiei achizitive intre soti pe durata casatoriei acestora 

77. Suspendarea prescriptiei fata de mostenitorul beneficiar 

78. Suspendarea cursului prescriptiei in cazul administrarii bunurilor altora 

79. Suspendarea prescriptiei ca efect al fortei majore 

80. Problema drepturilor conditionale, afectate de un termen si a drepturilor eventuale

81. Problema existentei unor cauze jurisprudentiale de suspendare a prescriptiei achizitive

82. Efectele suspendarii cursului uzucapiunii

Sectiunea a 4-a. Jonctiunea posesiilor

83. Notiune si justificare

84. Caractere juridice

85. Conditiile de valabilitate a jonctiunii posesiilor. Enumerare 

86. Prima conditie a jonctiunii posesiilor – existenta unui raport juridic intre cei doi posesori 

87. Cea de-a doua conditie a jonctiunii posesiilor – o posesie propriu-zisa, in cazul ambilor posesori

88. Invocarea jonctiunii posesiilor. Preliminarii

Capitolul al V-lea. Justul titlu – conditie de existenta a uzucapiunii de 10 pana la 20 ani

Sectiunea 1. Precizari prealabile. Reglementare legala. Notiune 

89. Sediul materiei 

90. Just titlu – justa cauza 

91. Buna-credinta, conditie distincta de justul titlu

92. Continutul notiunii de just titlu

Sectiunea a 2-a. Conditiile de validitate a justului titlu

93. Enumerare

94. Repere legislative privind actul translativ de proprietate 

95. Acte intre vii, translative de drepturi reale

96. Tranzactia

97. Ordonantele de adjudecare a unui imobil

98. Alte hotarari judecatoresti translative de drepturi reale 

99. Detentia precara. Intervertirea posesiei

100. Efectul declarativ al hotararilor judecatoresti

101. Partajul conventional

102. Antecontractele de vanzare-cumparare 

103. Succesiunile 

104. Terminologie

105. Discutii privind dobandirea de la un proprietar sau neproprietar 

106. Titlu nul absolut si titlu anulabil 

107. Alte cauze de ineficacitate a titlului 

108. Titlul putativ

109. Probatiunea justului titlu 

110. Necesitatea datei certe 

111. Limitari privind dobandirea datei certe 

112. Regimul juridic al probarii datei certe 

113. Persoanele ocrotite prin institutia datei certe

Capitolul al VI-lea. Buna-credinta – conditie a uzucapiunii de 10 pana la 20 de ani

114. Conceptul de buna-credinta 

115. Structura bunei-credinte 

116. Privire comparativa asupra bunei si relei-credinte

117. Definirea bunei-credinte 

118. Reglementare legala 

119. Continutul bunei-credinte

120. Delimitarea bunei-credinte in raport cu alte institutii incidente in materia uzucapiunii prescurtate

121. Proba bunei-credinte a uzucapantului

Titlul al III-lea. Efectele uzucapiunii

Capitolul I. Prezentare generala

122. Preliminarii 

123. Sediul materiei 

124. Legea si vointa juridica 

125. Efectele prescriptiei achizitive. Enumerare 

126. Discutie cu privire la efectul uzucapiunii de treizeci de ani 

127. Natura juridica si intinderea dreptului dobandit 

Capitolul al II-lea. Mecanismul prescriptiei achizitive

128. Consideratii introductive 

129. Trasaturi 

130. Declansarea mecanismului prescriptiei achizitive

131. Consecintele mecanismului prescriptiei achizitive. Enumerare 

Capitolul al III-lea. Retroactivitatea – trasatura esentiala a mecanismului prescriptiei achizitive 

132. Precizari prealabile. Enunt 

133. Fundament 

134. Particularitati 

135. Consecinte

Capitolul al IV-lea. Renuntarea la efectele prescriptiei achizitive 

136. Generalitati 

137. Clasificare 

138. Caractere juridice 

139. Subiectul renuntarii la prescriptia achizitiva

140. Momentul pana la care se poate renunta la prescriptia achizitiva 

141. Consecintele renuntarii la prescriptia achizitiva

Capitolul al V-lea. Natura juridica a uzucapiunii

142. Actualitatea unei delimitari

143. Teorii cu privire la natura juridica a uzucapiunii 

144. Uzucapiunea – mod de dobandire a dreptului real 

Titlul al IV-lea. Solutionarea unor conflicte de legi in timp in materia prescriptiei achizitive 

Capitolul I. Problematica uzucapiunilor desfasurate sub imperiul a doua sau mai multe legi consecutive 

145. Introducere 

146. Periodizare 

147. Analiza asupra Legii nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara 

Capitolul al II-lea. Consideratii teoretice si aplicatii practice privind solutionarea conflictelor de legi in timp

148. Fundamente teoretice 

149. Solutii jurisprudentiale privind uzucapiunile desfasurate sub imperiul a doua sau mai multe legi succesive 

Capitolul al III-lea. Privire speciala asupra incidentei dispozitiilor cuprinse in Legea  nr. 58/1974 si in Legea nr. 59/1974 in materia prescriptiei achizitive

150. Expunerea problemei

151. Solutii propuse. Delimitari 

152. Argumente aduse in sprijinul recunoasterii continuitatii uzucapiunilor in curs in perioada 1974-1989 

153. Considerente exprimate in sensul lipsirii de efect  achizitiv a posesiilor exercitate in perioada 1974-1989 

154. Opinia pe care o retinem 

Indice de autori citati 

Indice de materii

Detalii tehnice
Data aparitiei05 feb. 2008
Categorie generalaStudii si monografii
Numar pagini632
Tip copertaCarte brosata