Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Uniformizarea dreptului – efecte juridice si implicatii sociale, politice si administrative – Conferinta internationala

ISBN/ISSN: 978-606-27-0138-3
Editura: Hamangiu
85,73 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

The volume includes the works presented during the International Conference “Uniformization of the law – legal effects and social, political, administrative implications”.

Program title: Project co-funded by the European Social Fund through the Sectoral Operational Programme Human Resources Development 2007-2013 - „Invest in people!”.

Project title: “Modernization of the national legislation in the context of the unification of European law and the social and political implications on the administrative system”, POSDRU/159/1.5/S/141699.

***

Volumul cuprinde lucrarile prezentate in cadrul Conferintei internationale “Uniformizarea dreptului – efecte juridice si implicatii sociale, politice si administrative”.
    
Titlul programului: Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeste in oameni!”.

Titlul proiectului: “Modernizarea legislatiei nationale in contextul uniformitarii dreptului la nivel european si implicatiile socio-politice asupra sistemului administrativ”, POSDRU/159/1.5/S/141699.

DREPT PRIVAT

Un Cod civil european – de la idee la practica (Mariana Daniela Sperila (Craciunescu))

I. DREPT CIVIL. PERSOANE

Modernizarea legislatiei nationale prin reglementarea dreptului la viata privata in noul Cod civil (Relu Eduard Voinea) 

Dreptul la nume – Atribut de identificare. Drept al personalitatii (Oana Nicoleta Retea) 

Consideratii privind repararea prejudiciilor morale cauzate de incalcarea drepturilor personalitatii (Isabela Bratiloveanu) 

Asociatia in contextul Uniunii Europene. Modernizarea si uniformizarea legislatiei europene (Magdalena Catargiu) 

II. DREPT CIVIL. FAMILIA

Clauza de preciput – notiune si conditii de validitate (Diana Geanina Ionas)

Sfera competentelor ofiterului de stare civila la desfacerea casatoriei (Roxana  Albastroiu) 

III. DREPTURI REALE

Regimul juridic al proprietatii in dreptul roman si in dreptul european modern (Alina Monica Axente)

Preemptiunea – instrument legal de asigurare a dreptului de proprietate (Manuela Tabaras) 

Limitarea conventionala a dreptului de proprietate periodica prin acte juridice (Ligia Daciana Munteanu) 

Consideratii privind dreptul de servitute in conceptia Codurilor civile francez si roman (Smarandita-Elena Ciudin-Colta) 

IV. MOSTENIRI SI LIBERALITATI

Consideratii referitoare la certificatul european de mostenitor (Ana Maria Vasile) 

Implicatii sociale si economice ale modernizarii Codului Civil prin introducerea substitutiilor fideicomisare (Codrin Codrea) 

V. OBLIGATII

Unele delimitari intre gestiunea de afaceri si administrarea bunurilor altuia (Oana Cristina Niemesch) 

Regimul nulitatii relative a actului juridic in dreptul civil roman si dreptul civil spaniol (Carla Alexandra Anghelescu) 

Provocari juridice in materia cesiunii de contract (Diana Nicoleta Deaconu Dascalu) 

Raspunderea stricta in contextul modernizarii legislatiei nationale. Aspecte de drept privat comparat (Ionut Tudor) 

Intruchipari ale principiului bunei-credinte in eforturile de uniformizare si armonizare in planul dreptului european al contractelor (Mirela-Carmen Dobrila) 

VI. DREPTUL PROPRIETATII INTELECTUALE

Unele consideratii privind dreptul de suita in spatiul Uniunii Europene (Nicoleta Raluca Dominte) 

Transpunerea cadrului normativ european referitor la operele orfane in legislatia nationala (Toma Cosmin Cojanu) 

VII. DREPTUL AFACERILOR

Locul si rolul fondului de comert in contextul legislativ si economic actual (Madalina-Irena Voiculescu) 

Consideratii privind nulitatea societatilor (Ana-Maria Lupulescu) 

Aspecte privind raspunderea administratorului societatii fata de terti in contextul armonizarii dispozitiilor Codului civil si Legii societatilor cu aquis-ul comunitar. Inaplicabilitatea teoriei mandatului aparent (Carmen Todica) 

Grupurile europene de interes economic (Luiza Melania Teodorescu) 

Contractul de mandat in DCFR si Codul Civil (Anemari-Iuliana Opritoiu) 

Consideratii privind insolventa in contextul economic european actual (Anca Roxana Adam)

Metodele alternative de solutionare a conflictelor in procedurile de preinsolventa si insolventa (Manuela Sirbu) 

Aspecte generale privind elemente de noutate aduse legislatiei insolventei (Mihaela Cristina Paul) 

Caracterele creantei unui creditor indreptatit sa ceara deschiderea procedurii insolventei (Florin Ludusan) 

Posibilitatea reglementarii institutiei falimentului persoanei fizice prin raportare la dispozitiile Legii nr. 85/2014 (Cristian Draghici) 

Importanta extinderii domeniului de aplicare al Regulamentului CE nr. 1346/2000 pentru eficientizarea procedurilor de insolventa (Luiza Cristina Gavrilescu) 

Noile reglementari privind practicile comerciale neloiale – un pas in procesul de modernizare legislativa (Lucia Irinescu) 

VIII. DREPTUL CONSUMATIEI

Prejudiciul – conditie primordiala a raspunderii pentru produsele defectuoase (Petruta Elena Ispas) 

Tendinte de uniformizare a legislatiei protectiei consumatorilor – Directiva nr. 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor (Mihaela Georgiana Iliescu) 

Aspecte generale referitoare la clauzele abuzive din legislatia europeana (Alexandru Mateescu) 

IX. DREPT INTERNATIONAL PRIVAT. DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL

Libertatea de alegere in Regulamentul (CE) nr. 593/2008 privind legea aplicabila obligatiilor contractuale (Roma I) (Maria Carolina Nita) 

Reducerea pretului in contractul de vanzare internationala de marfuri (Emanuela Iftime)

Punerea in executare a acordului rezultat din mediere in litigiile de comert international (Carmen Tamara Ungureanu) 

X. DREPTUL MUNCII

Aspecte medico-legale privind eroarea profesionala cu privire speciala asupra procesului de diagnosticare (Septimiu Panainte, Elena Rezus, Ciprian Rezus) 

Reprezentativitatea organizatiilor sindicale la nivel de unitate – evolutie si actualitate (Ioan Morariu) 

Criterii obiective si subiective dupa care se stabilesc situatiile de concediere colectiva (Laurentiu Razvan Lungu)

Necesitatea adaptarii legislatiei din Romania la normele europene privind agentul de munca temporara (Mihai Andrei Airinei)

Forme de manifestare a mobilitatii fortei de munca, reglementari interne si europene (Mihaela Catana) 

Modele europene de reprezentare a salariatilor (Olguta Dana Totolici)

Principii si concepte universale privind protectia drepturilor salariatilor (Vasile Neagu) 

XI. DREPT PROCESUAL CIVIL

Rolul activ al judecatorului in raport cu disponibilitatea partilor in procesul civil (Gheorghe Durac)

Aspecte generale cu privire la judecata in prima instanta in Codul de procedura civila. Verificarea si regularizarea cererii de chemare in judecata (Madalina Dinu) 

Uniformizarea normelor nationale privind constituirea tribunalului arbitral (Diana-Loredana Hogas) 

Rolul activ al judecatorului privind impacarea partilor in procesul de partaj, modernizarea legislatiei in domeniu cu rezultate pozitive asupra sistemului judiciar (Raluca-Lucia Cismaru)

Analiza conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca o hotarare judecatoreasca pronuntata de o instanta romana pentru a fi certificata ca titlu executoriu european pentru creante necontestate (Horia Nicolae Tit) 

DREPT PUBLIC

I. DREPT CONSTITUTIONAL. DREPTURI SI LIBERTATI

Rolul Comisiei de la Venetia in asigurarea standardelor moderne de protectie a drepturilor si libertatilor fundamentale (Tudorel Toader) 

Uniformizarea dreptului prin controlul de constitutionalitate (Marieta Safta) 

Compatibilitatea cu drepturile fundamentale a accesului la documentele din programul de clementa in UE (Ana-Maria Toma-Bianov) 

Consideratii privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Ionut Alexandru Toader) 

Instabilitatea legislativa – o cauza a insecuritatii juridice (Raluca Duminica)

Paradoxul democratic in activitatea de intelligence (Aitana Bogdan) 

Titularul dreptului de autodeterminare (Gabriel Micu) 

Cateva repere teoretice privind raportul intre puterea constituanta si suveranitatea nationala (Andreea Ana Maria Alexe) 

Uniformizarea legislatiei cu privire la raspunderea statului (Liana Popa)

Convergenta procedurilor electorale in Europa: inregistrarea alegatorilor (Cristian Alexandru Leahu) 

II. DREPT ADMINISTRATIV

Influenta Cartei Europene a Autonomiei Locale asupra legislatiei privind administratia publica locala din Romania (Mihai Cristian Apostolache) 

Regimul juridic al procedurii prealabile in cazul actiunilor in contencios administrativ care au ca obiect contracte administrative (Daniela Ciochina)

Regimul juridic al raspunderii disciplinare in dreptul italian. Privire speciala asupra raspunderii disciplinare a functionarilor publici (Andra Nicoleta Puran) 

Sistemul sanitar romanesc in context european – aspecte legislative si organizatorice (Diana Loreta Paun)

III. DREPT FISCAL

Dreptul fiscal european intre armonizare si uniformizare (Alexandru Mihnea Gaina)

Eliminarea obstacolelor fiscale din calea liberei circulatii a lucratorilor europeni (Aurelia Herling)

Impunerea unitara in UE: modelul accizelor armonizate (Ioana Maria Costea) 

IV. ALTE MATERII

Consimtamantul-cauza care inlatura caracterul ilicit al unui fapt international (Felicia Maxim) 

Romania – Piata emergenta privind reciclarea deseurilor (Ana Maria Tudor) 

Criterii valorice folosite pentru modernizarea legislatiei (Mihai Iulian Necula) 

Informatica juridica − instrument fundamental in administrarea dreptului (Adriana Iuliana Musca) 

O perspectiva juridica asupra razboiului cibernetic (Stefan Ciurescu) 

Consideratii privind securitatea cibernetica a Romaniei din perspectiva armonizarii legislatiei actuale cu reglementarile in domeniu ale Uniunii Europene (Daniela Danca) 

Sinergia Marii Negre, raspunsul UE la oportunitatile si provocarile din regiune (Ioan Gabriel Moise) 

Securitatea juridica implicita in securitatea moderna (Mihai Costel) 

DREPT EUROPEAN

Studiu comparativ privind sistemele jurisdictionale din unele state membre ale Uniunii Europene (Liviu-Gabriel Ispas) 

Securitatea maritima si securitatea fluviala – o abordare din perspectiva legislatiei europene (Iulian Lazarescu)

Justitia tranzitionala – imperativ sau alternativa in dreptul international si national? (Alina Mirabela Gentimir)

Nu o Uniune a drepturilor. Limitele Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (Tudor-Alexandru Chiuariu) 

Principiul subsidiaritatii in contextul armonizarii legislatiei nationale in materia titlurilor de valoare cu legislatia europeana (Aida-Diana Dumitrescu)

Modernizarea legislatiei nationale: un deziderat sau o obligatie in contextul statutului Romaniei de membru al Uniunii Europene (Carmen-Mariana Mihalache) 

Libertatea presei si protectia informatiilor confidentiale in jurisprudenta CEDO (Carmen Moldovan)

Mizele Romaniei in cadrul Politicii europene de vecinatate estica (Snejana Sulima)

Genderul in reglementarile europene a misiunilor de gestionare a crizelor (Violeta Melnic)

Raportul dintre gen si cultura reflectat in Conventia asupra eliminarii tuturor formelor de discriminare fata de femei. Implicatii asupra dreptului european (Maria-Beatrice Berna) 

Solutii europene pentru nerespectarea statului de drept in statele membre ale Uniunii Europene (Ioana Maria Dimitriu)

Scurta analiza referitoare la uniformizarea legislatiei comunitare in domeniul medicamentului privind prevenirea patrunderii medicamentelor falsificate in lantul legal de aprovizionare (Cristina-Luiza Erimia)

Exercitarea personalitatii juridice de catre Uniunea Europeana in conformitate cu dispozitiile Tratatului de la Lisabona (Dan Vataman) 

STIINTE PENALE

I. DREPT PENAL

Uniformizarea dreptului penal prin modernizare si reformare (Andra Iftimiei)

Interactiunea dintre bioetica si dreptul penal. Constientizare si justificare (Ancuta Elena Frant) 

Protectia penala a valorilor sociale ocrotite prin Conventia de la Oviedo (Cristina Teodora Pop) 

Efectele deciziilor interpretative in materia dreptului penal (Mihai Stefanoaia)

Principiul activitatii legii penale si limitele de incidenta ale unei legi din punct de vedere temporal (Bogdan Giurca)

Aplicarea legii penale mai favorabile in conditiile intrarii in vigoare a noului Cod penal, in ceea ce priveste infractiunile contra patrimoniului (Monica Buzea) 

Noua conceptie a legiuitorului penal roman privind individualizarea judiciara a pedepsei – expresie a armonizarii legislatiei penale romane cu legislatiile europene (Rodica Panainte)

Expresii normative speciale ale politicii penale de factura atenuanta sau agravanta ale legiuitorului penal (Mihai Dunea)

Consideratii privind infractiunea de ucidere sau vatamare a nou-nascutului (Oana Chicos) 

Coruptia in sectorul public din Romania – prezentare generala (Ada Popescu)

Infractiunea de luare de mita in reglementarea Codului penal (Anda Crisu Ciocinta) 

Criminalitatea in Cyberspatiu (Adrian Cristian Moise) 

Combaterea evaziunii fiscale: masuri legislative (Alia Gabriela Duta)

Cateva observatii cu privire la infractiunea prevazuta de art. 8 alin. 2) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si raportul acestei infractiuni cu infractiunea prevazuta de art. 367 din Codul penal (Bogdan Virjan) 

Cateva consideratii privind unele dintre modificarile aduse de noile coduri si efectele juridice ale acestora in materia infractiunilor din sfera criminalitatii informatice (Gheorghe Iulian Ionita)

Aspecte teoretice privind uniformizarea cadrului legislativ privitor la prevenirea si combaterea fraudei fiscale la nivel national si european (Irina Iacob) 

Violul conjugal – reglementare si implicatii psiho-sociologice (Andrada Nour)

Scurt studiu privind legislatia si organismele implicate in combaterea terorismului (Alexandru Marius Tudor)

Perspective si solutii in reconfigurarea activitatii notariale (Amalia-Mihaela Lazer-Gavrila)

II. DREPT PROCESUAL PENAL

Arestarea preventiva in reglementarea noului Cod de procedura penala (Alexandru Porof) 

Analiza comportamentului simulat in procesul penal (Costin-Ion Udrea) 

Controlul judiciar pe cautiune (Maria Georgiana Teodorescu) 

III. CRIMINOLOGIE. CRIMINALISTICA

Aspecte criminologice privind infractionalitatea in contextul globalizarii (Bogdan Birzu) 

Consideratii privind reglementarea expertizei si a statutului expertului, in legislatia nationala si europeana (Ioana Mirela Mirea) 

Asigurarea calitatii in activitatea de expertiza criminalistica, o premiza a modernizarii legislatiei nationale in spatiul judiciar european (Ionel Necula) 

Asistenta judiciara internationala in materie penala. Aparitie si evolutie in timp (Ioana Balan-Rusu)

Uniformizarea reglementarilor in materia recunoasterii reciproce a hotararilor penale (Olga Andreea Urda)

Aspecte ale cooperarii internationale in activitatea de informatii si in investigarea cazurilor de coruptie (Ninel Peia) 

Cooperarea judiciara internationala in cazurile de spalare de bani (Mohammad-Ali Rababah) 

Cooperarea judiciara europeana in materia indisponibilizarii, confiscarii si predarii bunurilor provenite din infractiuni (Monica Pocora) 

Index de autori 

Detalii tehnice
Data aparitiei27 oct. 2014
Categorie generalaVariae
Numar pagini896
Tip copertaCarte brosata