Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Tratatele Uniunii Europene, ed.9, act. 26.10.2017

ISBN/ISSN: 978-606-27-0762-0
Editura: Hamangiu
23,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Tratatele Uniunii Europene contine versiunea oficiala consolidata a Tratatului privind Uniunea Europeana si a Tratatului privind functionarea Uniunii Europene (fostul Tratat de instituire a Comunitatii Europene), publicata in J.O. C 202 din 7 iunie 2016.

In lucrarea Tratatele Uniunii Europene veti mai gasi si Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care a capatat forta juridica primara, avand aceeasi valoare juridica cu cea a tratatelor.

In plus, Tratatele Uniunii Europene cuprinde si toate protocoalele si declaratiile atasate tratatelor.
In continuare, una dintre problemele practice ale intrarii in vigoare a Tratatului de la Lisabona o reprezinta renumerotarea articolelor. De aceea, pana cand ne vom obisnui cu noua numerotare, tabelele de corespondenta reproduse la finalul cartii vor fi un indrumar deosebit de util.

Speram ca volumul Tratatele Uniunii Europene va constitui un instrument de lucru folositor atat pentru juristii care studiaza dreptul Uniunii Europene, cat si pentru cei care il aplica.

Cartea este tiparita in format A5 (145x205 mm), pe hartie ofset.

TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANA 

TRATATUL PRIVIND FUNCTIONAREA UNIUNII EUROPENE

CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE 

PROTOCOALE 

Protocolul (nr. 1) privind rolul parlamentelor nationale in Uniunea Europeana 

Protocolul (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiaritatii si proportionalitatii 

Protocolul (nr. 3) privind Statutul Curtii de Justitie a Uniunii Europene 

Protocolul (nr. 4) privind Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene

Protocolul (nr. 5) privind Statutul Bancii Europene de Investitii 

Protocolul (nr. 6) privind stabilirea sediilor unor institutii si ale anumitor organe, oficii, agentii si servicii ale Uniunii Europene 

Protocolul (nr. 7) privind privilegiile si imunitatile Uniunii Europene

Protocolul (nr. 8) cu privire la articolul 6 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeana referitor la aderarea Uniunii la Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale 

Protocolul (nr. 9) privind decizia Consiliului referitoare la punerea in aplicare a articolului 16 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeana si a articolului 238 alineatul (2) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene intre 1 noiembrie 2014 si 31 martie 2017, pe de o parte, si incepand cu 1 aprilie 2017, pe de alta parte 

Protocolul (nr. 10) privind cooperarea structurata permanenta stabilita prin articolul 42 din Tratatul privind Uniunea Europeana 

Protocolul (nr. 11) privind articolul 42 din Tratatul privind Uniunea Europeana 

Protocolul (nr. 12) privind procedura aplicabila deficitelor excesive

Protocolul (nr. 13) privind criteriile de convergenta 

Protocolul (nr. 14) privind Eurogrupul 

Protocolul (nr. 15) privind unele dispozitii referitoare la Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord 

Protocolul (nr. 16) privind anumite dispozitii privind Danemarca

Protocolul (nr. 17) privind Danemarca 

Protocolul (nr. 18) privind Franta 

Protocolul (nr. 19) privind acquis-ul Schengen integrat in cadrul Uniunii Europene 

Protocolul (nr. 20) privind aplicarea anumitor aspecte ale articolului 26 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene in Regatul Unit si in Irlanda 

Protocolul (nr. 21) privind pozitia Regatului Unit si a Irlandei cu privire la spatiul de libertate, securitate si justitie 

Protocolul (nr. 22) privind pozitia Danemarcei 

Protocolul (nr. 23) privind relatiile externe ale statelor membre in ceea ce priveste trecerea frontierelor externe 

Protocolul (nr. 24) privind dreptul de azil pentru resortisantii statelor membre ale Uniunii Europene 

Protocolul (nr. 25) privind exercitarea competentelor partajate 

Protocolul (nr. 26) privind serviciile de interes general 

Protocolul (nr. 27) privind piata interna si concurenta 

Protocolul (nr. 28) privind coeziunea economica, sociala si teritoriala

Protocolul (nr. 29) privind sistemul de radiodifuziune publica in statele membre 

Protocolul (nr. 30) privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene in Polonia si in Regatul Unit 

Protocolul (nr. 31) privind importurile in Uniunea Europeana de produse petroliere rafinate in Antilele Olandeze 

Protocolul (nr. 32) privind dobandirea de bunuri imobile in Danemarca 

Protocolul (nr. 33) privind articolul 157 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene 

Protocolul (nr. 34) privind regimul special care se aplica Groenlandei 

Protocolul (nr. 35) privind articolul 40.3.3 din Constitutia Irlandei 

Protocolul (nr. 36) privind dispozitiile tranzitorii 

Protocolul (nr. 37) referitor la consecintele financiare ale expirarii Tratatului CECO si la fondul de cercetare pentru carbune si otel 

Protocolul (nr. 38) privind preocuparile poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona 

ANEXE LA TRATATUL PRIVIND FUNCTIONAREA UNIUNII EUROPENE

Anexa I. Lista prevazuta la articolul 38 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene 

Anexa II. Tari si teritorii de peste mari carora li se aplica dispozitiile partii a patra din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene

DECLARATII anexate la Actul final al Conferintei interguvernamentale care a adoptat Tratatul de la Lisabona semnat la 13 decembrie 2007 

A. Declaratiile cu privire la dispozitiile tratatelor

1. Declaratia cu privire la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 

2. Declaratia cu privire la articolul 6 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeana 

3. Declaratia cu privire la articolul 8 din Tratatul privind Uniunea Europeana

4. Declaratia cu privire la componenta Parlamentului European 

5. Declaratia cu privire la acordul politic al Consiliului European referitor la proiectul de decizie privind componenta Parlamentului European 

6. Declaratia cu privire la articolul 15 alineatele (5) si (6), la articolul 17 alineatele (6) si (7) si la articolul 18 din Tratatul privind Uniunea Europeana 

7. Declaratia cu privire la articolul 16 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeana si la articolul 238 alineatul (2) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene

8. Declaratia cu privire la masurile practice de adoptat la data intrarii in vigoare a Tratatului de la Lisabona in ceea ce priveste presedintia Consiliului European si cea a Consiliului Afaceri Externe

9. Declaratia cu privire la articolul 16 alineatul (9) din Tratatul privind Uniunea Europeana referitor la decizia Consiliului European privind exercitarea presedintiei Consiliului 

10. Declaratia cu privire la articolul 17 din Tratatul privind Uniunea Europeana

11. Declaratia cu privire la articolul 17 alineatele (6) si (7) din Tratatul privind Uniunea Europeana 

12. Declaratia cu privire la articolul 18 din Tratatul privind Uniunea Europeana

13. Declaratia cu privire la politica externa si de securitate comuna 

14. Declaratia cu privire la politica externa si de securitate comuna 

15. Declaratia cu privire la articolul 27 din Tratatul privind Uniunea Europeana 

16. Declaratia cu privire la articolul 55 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeana 

17. Declaratia cu privire la suprematie 

18. Declaratia cu privire la delimitarea competentelor 

19. Declaratia cu privire la articolul 8 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene 

20. Declaratia cu privire la articolul 16 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene 

21. Declaratia cu privire la protectia datelor cu caracter personal in domeniul cooperarii judiciare in materie penala si al cooperarii politienesti 

22. Declaratia cu privire la articolele 48 si 79 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene 

23. Declaratia cu privire la articolul 48 al doilea paragraf din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene

24. Declaratia cu privire la personalitatea juridica a Uniunii Europene 

25. Declaratia cu privire la articolele 75 si 215 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene 

26. Declaratia cu privire la neparticiparea unui stat membru la o masura intemeiata pe partea a treia titlul V din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene

27. Declaratia cu privire la articolul 85 alineatul (1) al doilea paragraf din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene

28. Declaratia cu privire la articolul 98 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene 

29. Declaratia cu privire la articolul 107 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene 

30. Declaratia cu privire la articolul 126 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene

31. Declaratia cu privire la articolul 156 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene

32. Declaratia cu privire la articolul 168 alineatul (4) litera (c) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene 

33. Declaratia cu privire la articolul 174 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene 

34. Declaratia cu privire la articolul 179 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene 

35. Declaratia cu privire la articolul 194 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene 

36. Declaratia cu privire la articolul 218 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene privind negocierea si incheierea de catre statele membre a unor acorduri internationale privind spatiul de libertate, securitate si justitie 

37. Declaratia cu privire la articolul 222 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene

38. Declaratia cu privire la articolul 252 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene referitor la numarul de avocati generali ai Curtii de Justitie 

39. Declaratia cu privire la articolul 290 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene

40. Declaratia cu privire la articolul 329 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene

41. Declaratia cu privire la articolul 352 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene

42. Declaratia cu privire la articolul 352 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene

43. Declaratia cu privire la articolul 355 alineatul (6) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene

B. Declaratiile cu privire la protocoalele anexate tratatelor 

44. Declaratia cu privire la articolul 5 din Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat in cadrul Uniunii Europene 

45. Declaratia cu privire la articolul 5 alineatul (2) din Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat in cadrul Uniunii Europene 

46. Declaratia cu privire la articolul 5 alineatul (3) din Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat in cadrul Uniunii Europene 

47. Declaratia cu privire la articolul 5 alineatele (3), (4) si (5) din Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat in cadrul Uniunii Europene

48. Declaratia cu privire la Protocolul privind pozitia Danemarcei

49. Declaratia cu privire la Italia

50. Declaratia cu privire la articolul 10 din Protocolul privind dispozitiile tranzitorii 

C. Declaratiile statelor membre 

51. Declaratia Regatului Belgiei cu privire la parlamentele nationale 

52. Declaratia Regatului Belgiei, a Republicii Bulgaria, a Republicii Federale Germania, a Republicii Elene, a Regatului Spaniei, a Republicii Italiene, a Republicii Cipru, a Republicii Lituania, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Austria, a Republicii Portugheze, a Romaniei, a Republicii Slovenia si a Republicii Slovace, referitoare la simbolurile Uniunii Europene 

53. Declaratia Republicii Cehe cu privire la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 

54. Declaratia Republicii Federale Germania, a Irlandei, a Republicii Ungare, a Republicii Austria si a Regatului Suediei

55. Declaratia Regatului Spaniei si a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord 

56. Declaratia Irlandei cu privire la articolul 3 din Protocolul privind pozitia Regatului Unit si a Irlandei referitor la spatiul de libertate, securitate si justitie 

57. Declaratia Republicii Italiene cu privire la compunerea Parlamentului European 

58. Declaratia Republicii Letonia, a Republicii Ungare si a Republicii Malta cu privire la ortografierea denumirii monedei unice in tratate 

59. Declaratia Regatului Tarilor de Jos cu privire la articolul 312 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene 

60. Declaratia Regatului Tarilor de Jos cu privire la articolul 355 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene 

61. Declaratia Republicii Polone cu privire la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 

62. Declaratia Republicii Polone cu privire la Protocolul privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene in Polonia si in Regatul Unit 

63. Declaratia Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord cu privire la definitia notiunii „resortisanti” 

64. Declaratia Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord cu privire la dreptul de vot la alegerile parlamentare europene 

65. Declaratia Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord cu privire la articolul 75 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene 

TABELE DE CORESPONDENTA 

Tratatul privind Uniunea Europeana 

Tratatul privind functionarea Uniunii Europene 

TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANA (versiune consolidata[1])

PREAMBUL

TITLUL I. DISPOZITII COMUNE 

TITLUL II. DISPOZITII PRIVIND PRINCIPIILE DEMOCRATICE 

TITLUL III. DISPOZITII PRIVIND INSTITUTIILE 

TITLUL IV. DISPOZITII PRIVIND FORMELE DE COOPERARE CONSOLIDATA 

TITLUL V. DISPOZITII GENERALE PRIVIND ACTIUNEA EXTERNA A UNIUNII SI DISPOZITII SPECIALE PRIVIND POLITICA EXTERNA SI DE SECURITATE COMUNA 

Capitolul 1. Dispozitii generale privind actiunea externa a Uniunii

Capitolul 2. Dispozitii speciale privind politica externa si de securitate comuna 

Sectiunea 1. Dispozitii comune 

Sectiunea 2. Dispozitii privind politica de securitate si aparare comuna 

TITLUL VI. DISPOZITII FINALE 

Detalii tehnice
Data aparitiei03 nov. 2017
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini304
Tip coperta145x205 mm, Carte brosata
Editiea 9-a
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Constitutia Romaniei, Conventia europeana a drepturilor omului, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

Constitutia Romaniei, CEDO si CDFUE 15.09.2017

actualizat 15 septembrie 2017
13,00 RON
Indisponibila
Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare. Actualizat 18 octobrie 2018

Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare, act. 10.01.2018, ed. 18

cu legea de punere in aplicare, reglementarea anterioara, decizii ale Curtii Constitutionale, recursuri in interesul legii, hotarari prealabile, legislatie conexa, index alfabetic
33,00 RON