Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Tratatele Uniunii Europene 17.09.2013

ISBN/ISSN: 978-606-678-791-8
Editura: Hamangiu
21,20 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Aceasta editie contine versiunea oficiala consolidataa Tratatului privind Uniunea Europeana si a Tratatului privind functionarea Uniunii Europene (fostul Tratat de instituire a Comunitatii Europene) dupa intrarea in vigoare a Tratatului de la Lisabona, versiune pe care am actualizat-o ca urmare a publicarii Procesului-verbal de rectificare semnat la Roma pe 27 noiembrie 2009.

Veti mai gasi aici si Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care a capatat forta juridica primara, avand aceeasi valoare juridica cu cea a tratatelor.

In plus, volumul cuprinde si marea majoritate a protocoalelor si declaratiilor atasate tratatelor, selectate dupa criteriul importantei lor.

Una dintre problemele practice ale intrarii in vigoare a Tratatului de la Lisabona o reprezinta renumerotarea articolelor. De aceea, pana cand ne vom obisnui cu noua numerotare, tabelul de corespondenta reprodus la finalul lucrarii va fi un indrumar deosebit de util.

Speram ca acest volum va constitui un instrument de lucru folositor atat pentru juristii care studiaza dreptul Uniunii Europene, cat si pentru cei care il aplica.


Beatrice Andresan-Grigoriu          Tudorel Stefan

TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANA 

TRATATUL PRIVIND FUNCTIONAREA UNIUNII EUROPENE (fostul Tratat de instituire a Comunitatii Europene) 

CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE 

PROTOCOALE 

Protocolul (nr. 1) privind rolul parlamentelor nationale in Uniunea Europeana 

Protocolul (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiaritatii si proportionalitatii 

Protocolul (nr. 3) privind statutul Curtii de Justitie a Uniunii Europene 

Protocolul (nr. 4) privind Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene 

Protocolul (nr. 5) privind Statutul Bancii Europene de Investitii (omis)

Protocolul (nr. 6) privind stabilirea sediilor unor institutii si ale anumitor organe, oficii, agentii si servicii ale Uniunii Europene 

Protocolul (nr. 7) privind privilegile si imunitatile Uniunii Europene 

Protocolul (nr. 8) cu privire la articolul 6 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeana referitor la aderarea Uniunii la Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale 

Protocolul (nr. 9) privind decizia Consiliului referitoare la punerea in aplicare a articolului 16 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeana si a articolului 238 alineatul (2) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene intre 1 noiembrie 2014 si 31 martie 2017, pe de o parte, si incepand cu 1 aprilie 2017, pe de alta parte (omis)

Protocolul (nr. 10) privind cooperarea structurata permanenta stabilit prin articolul 42 din Tratatul privind Uniunea Europeana 

Protocolul (nr. 11) privind articolul 42 din Tratatul privind Uniunea Europeana (omis)

Protocolul (nr. 12) privind procedura aplicabila deficitelor excesive (omis) 

Protocolul (nr. 13) privind criteriile de convergenta (omis)

Protocolul (nr. 14) privind Eurogrupul (omis)

Protocolul (nr. 15) privind unele dispozitii referitoare la Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (omis)

Protocolul (nr. 16) privind anumite dispozitii privind Danemarca (omis)

Protocolul (nr. 17) privind Danemarca (omis)

Protocolul (nr. 18) privind Franta (omis)

Protocolul (nr. 19) privind acquis-ul Schengen integrat in cadrul Uniunii Europene 

Protocolul (nr. 20) privind aplicarea anumitor aspecte ale articolului 26 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene in Regatul Unit si in Irlanda 

Protocolul (nr. 21) privind pozitia Regatului Unit si a Irlandei cu privire la spatiul de libertate, securitate si justitie 

Protocolul (nr. 22) privind pozitia Danemarcei 

Protocolul (nr. 23) privind relatiile externe ale statelor membre in ceea ce priveste trecerea frontierelor externe

Protocolul (nr. 24) privind dreptul de azil pentru resortisantii statelor membre ale Uniunii Europene 

Protocolul (nr. 25) privind exercitarea competentelor partajate 

Protocolul (nr. 26) privind serviciile de interes general 

Protocolul (nr. 27) privind piata interna si concurenta 

Protocolul (nr. 28) privind coeziunea economica, sociala si teritoriala (omis)

Protocolul (nr. 29) privind sistemul de radiodifuziune publica in statele membre (omis)

Protocolul (nr. 30) privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene in Polonia si in Regatul Unit 

Protocolul (nr. 31) privind importurile in Uniunea Europeana de produse petroliere rafinate in Antilele Olandeze (omis)

Protocolul (nr. 32) privind dobandirea de bunuri imobile in Danemarca 

Protocolul (nr. 33) privind articolul 157 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene

Protocolul (nr. 34) privind regimul special care se aplica Groenlandei (omis)

Protocolul (nr. 35) privind articolul 40.3.3 din Constitutia Irlandei 

Protocolul (nr. 36) privind dispozitiile tranzitorii 

Protocolul (nr. 37) referitor la consecintele financiare ale expirarii Tratatului CECO si la Fondul de cercetare pentru carbune si otel 

ANEXE 

Anexa I. Lista prevazuta la articolul 38 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (omisa)

Anexa II. Tari si teritorii de peste mari carora li se aplica dispozitiile partii a patra din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene

DECLARATII anexate la actul final al Conferintei interguvernamentale care a adoptat Tratatul de la Lisabona semnat la 13 decembrie 2007 

A. Declaratiile cu privire la dispozitiile tratatelor 

1. Declaratia cu privire la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 

2. Declaratia cu privire la articolul 6 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeana 

3. Declaratia cu privire la articolul 8 din Tratatul privind Uniunea Europeana 

4. Declaratia cu privire la componenta Parlamentului European 

5. Declaratia cu privire la acordul politic al Consiliului European referitor la proiectul de decizie privind componenta Parlamentului European 

6. Declaratia cu privire la articolul 15 alineatele (5) si (6), la articolul 17 alineatele (6) si (7) si la articolul 18 din Tratatul privind Uniunea Europeana 

7. Declaratia cu privire la articolul 16 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeana si la articolul 238 alineatul (2) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene 

8. Declaratia cu privire la masurile practice de adoptat la data intrarii in vigoare a Tratatului de la Lisabona in ceea ce priveste presedintia Consiliului European si cea a Consiliului Afaceri Externe (omisa)

9. Declaratia cu privire la articolul 16 alineatul (9) din Tratatul privind Uniunea Europeana referitor la decizia Consiliului European privind exercitarea presedintiei Consiliului 

10. Declaratia cu privire la articolul 17 din Tratatul privind Uniunea Europeana 

11. Declaratia cu privire la articolul 17 alineatele (6) si (7) din Tratatul privind Uniunea Europeana 

12. Declaratia cu privire la articolul 18 din Tratatul privind Uniunea Europeana 

13. Declaratia cu privire la politica externa si de securitate comuna 

14. Declaratia cu privire la politica externa si de securitate comuna 

15. Declaratia cu privire la articolul 27 din Tratatul privind Uniunea Europeana (omisa)

16. Declaratia cu privire la articolul 55 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeana (omisa)

17. Declaratia cu privire la suprematie 

18. Declaratia cu privire la delimitarea competentelor

19. Declaratia cu privire la articolul 8 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene 

20. Declaratia cu privire la articolul 16 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene 

21. Declaratia cu privire la protectia datelor cu caracter personal in domeniul cooperarii judiciare in materie penala si al cooperarii politienesti 

22. Declaratia cu privire la articolele 48 si 79 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene 

23. Declaratia cu privire la articolul 48 al doilea paragraf din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (omisa)

24. Declaratia cu privire la personalitatea juridica a Uniunii Europene 

25. Declaratia cu privire la articolele 75 si 215 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene 

26. Declaratia cu privire la neparticiparea unui stat membru la o masura intemeiata pe partea a treia titlul V din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene 

27. Declaratia cu privire la articolul 85 alineatul (1) al doilea paragraf din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene 

28. Declaratia cu privire la articolul 98 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene 

29. Declaratia cu privire la articolul 107 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene 

30. Declaratia cu privire la articolul 126 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (omisa)

31. Declaratia cu privire la articolul 156 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (omisa)

32. Declaratia cu privire la articolul 168 alineatul (4) litera (c) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (omisa)

33. Declaratia cu privire la articolul 174 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (omisa)

34. Declaratia cu privire la articolul 179 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (omisa)

35. Declaratia cu privire la articolul 194 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene 

36. Declaratia cu privire la articolul 218 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene privind negocierea si incheierea de catre statele membre a unor acorduri internationale privind spatiul de libertate, securitate si justitie 

37. Declaratia cu privire la articolul 222 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene 

38. Declaratia cu privire la articolul 252 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene referitor la numarul de avocati generali ai Curtii de Justitie 

39. Declaratia cu privire la articolul 290 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (omisa)

40. Declaratia cu privire la articolul 329 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (omisa)

41. Declaratia cu privire la articolul 352 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene 

42. Declaratia cu privire la articolul 352 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene 

43. Declaratia cu privire la articolul 355 alineatul (6) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (omisa)

B. Declaratiile cu privire la protocoalele anexate tratatelor 

44. Declaratia cu privire la articolul 5 din Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat in cadrul Uniunii Europene

45. Declaratia cu privire la articolul 5 alineatul (2) din Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat in cadrul Uniunii Europene (omisa)

46. Declaratia cu privire la articolul 5 alineatul (3) din Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat in cadrul Uniunii Europene 

47. Declaratia cu privire la articolul 5 alineatele (3), (4) si (5) din Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat in cadrul Uniunii Europene 

48. Declaratia cu privire la Protocolul privind pozitia Danemarcei 

49. Declaratia cu privire la Italia 

50. Declaratia cu privire la articolul 10 din Protocolul privind dispozitiile tranzitorii 

C. Declaratiile statelor membre 

51. Declaratia Regatului Belgiei cu privire la parlamentele nationale (omisa) 

52. Declaratia Regatului Belgiei, a Republicii Bulgaria, a Republicii Federale Germania, a Republicii Elene, a Regatului Spaniei, a Republicii Italiene, a Republicii Cipru, a Republicii Lituania, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Austria, a Republicii Portugheze, a Romaniei, a Republicii Slovenia si a Republicii Slovace, referitoare la simbolurile Uniunii Europene 

53. Declaratia Republicii Cehe cu privire la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 

54. Declaratia Republicii Federale Germania, a Irlandei, a Republicii Ungare, a Republicii Austria si a Regatului Suediei 

55. Declaratia Regatului Spaniei si a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord 

56. Declaratia Irlandei cu privire la articolul 3 din Protocolul privind pozitia Regatului Unit si a Irlandei referitor la spatiul de libertate, securitate si justitie 

57. Declaratia Republicii Italiene cu privire la compunerea Parlamentului European (omisa)

58. Declaratia Republicii Letonia, a Republicii Ungare si a Republicii Malta cu privire la ortografierea denumirii monedei unice in tratate (omisa)

59. Declaratia Regatului Tarilor de Jos cu privire la articolul 312 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (omisa)

60. Declaratia Regatului Tarilor de Jos cu privire la articolul 355 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (omisa)

61. Declaratia Republicii Polone cu privire la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 

62. Declaratia Republicii Polone cu privire la Protocolul privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene in Polonia si in Regatul Unit 

63. Declaratia Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord cu privire la definitia notiunii „resortisanti” (omisa)

64. Declaratia Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord cu privire la dreptul de vot la alegerile parlamentare europene (omisa)

65. Declaratia Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord cu privire la articolul 75 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (omisa)

TABELE DE CORESPONDENTA 

Detalii tehnice
Data aparitiei25 sept. 2013
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini304
Tip copertaCarte brosata