Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Tratat de drept civil. Succesiunile si liberalitatile. Editia a 2-a

Editia a 2-a revizuita
ISBN/ISSN: 978-606-27-0968-6
Editura: Hamangiu
150,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Lucrarea Tratat de drept civil. Succesiunile si liberalitatile este o lucrare complexa ce dezvolta intr-o maniera accesibila si o structura propice intelegerii cu usurinta materia succesiunilor si liberalitatilor, astfel cum a fost reglementata de vechiul Cod civil si cum este reglementata de noul Cod civil.

De ce o noua editie la un interval relativ scurt de timp de la cea dintai? In principiu pentru ca, „in intervalul de timp de la prima editie si pana in prezent, unele aspecte ale punctelor noastre de vedere exprimate in prima editie au avut onoarea sa se bucure de interesul si atentia altor autori, care, uneori, au exprimat alte puncte de vedere, punand lucrurile intr-o alta perspectiva, care se cerea a fi examinata cu atentie, in ideea cristalizarii intr-un final a solutiilor cele mai judicioase care sa fie urmate de practica in viitor”.

Asadar, pe langa
•    ilustrarea traseului parcurs de normele juridice specifice succesiunilor si liberalitatilor de-a lungul timpului;
•    completarea analizei normelor juridice nationale cu notiuni de drept comparat, examinandu-le in relatie cu normele juridice asemanatoare din dreptul din Québec, dreptul francez, italian si german;
•    argumentarea si explicarea aplicabilitatii normelor preluate in cadrul sistemelor juridice originare;
•    analizarea diverselor situatii juridice atat sub aspectul reglementarii vechiului Cod civil, cat si a noului Cod civil;
aceasta noua editie aduce noi lamuriri si opinii in scopul clarificarii problemelor dificile existente in aceasta materie.

Acest Tratat de drept civil. Succesiunile si liberalitatile este indispensabil oricarui student la drept in promovarea examenelor si in special oricarui practician dornic de a evolua si de a intelege in profunzime institutiile prezentate.

TITLUL I. DESPRE SUCCESIUNI IN GENERAL

Capitolul I. Introducere 

Sectiunea 1. Moartea persoanei fizice si consecintele ei juridice

Sectiunea a 2‑a. Precizari terminologice cu privire la notiunile de „succesiune” sau de „mostenire”
§1. Acceptiunea de mod specific de dobandire sau transmitere a proprietatii 
§2. Acceptiunea de obiect al transmisiunii succesorale

Sectiunea a 3‑a. Felurile mostenirii in intelesul de moduri de dobandire sau transmitere a proprietatii 
§1. Mostenirea legala 
§2. Mostenirea testamentara 
§3. Mostenirea contractuala 

Capitolul II. Caracterele juridice ale transmisiunii succesorale

Sectiunea 1. Transmisiunea succesorala este o transmisiune mortis causa

Sectiunea a 2‑a. Caracterul universal al transmisiunii succesorale

Sectiunea a 3‑a. Transmisiunea succesorala are un caracter unitar 
§1. Regula 
§2. Exceptiile de la regula. Succesiunile anomale 

Capitolul III. Deschiderea mostenirii 

Sectiunea 1. Cauza deschiderii mostenirii 

Sectiunea a 2‑a. Data deschiderii mostenirii
§1. Interesul practic al datei deschiderii mostenirii 
§2. Determinarea datei deschiderii mostenirii 

Sectiunea a 3‑a. Locul deschiderii mostenirii 
§1. Importanta practica a locului deschiderii mostenirii
§2. Determinarea locului deschiderii mostenirii

Capitolul IV. Conditiile cerute de lege pentru a putea mosteni

Sectiunea 1. Capacitatea succesorala
§1. Persoanele care au capacitate succesorala
§2. Persoanele care nu au capacitate succesorala 

Sectiunea a 2‑a. Mostenitorul sa nu fie nedemn 
§1. Nedemnitatea de drept 
§2. Nedemnitatea judiciara 
§3. Efectele nedemnitatii
§4. Inlaturarea efectelor nedemnitatii
§5. Dispozitiile legale tranzitorii 

Sectiunea a 3‑a. Vocatia la mostenire

Titlul II. DEVOLUTIUNEA LEGALA A MOSTENIRII 

Capitolul I. Regulile generale aplicabile devolutiunii legale a mostenirii 

Sectiunea 1. Criteriul si sfera persoanelor din randul carora vor fi desemnati mostenitorii 
§1. Mostenirea legala – o mostenire de familie 
§2. Sfera persoanelor chemate de lege la mostenire 

Sectiunea a 2‑a. Principiile generale de stabilire a rudelor chemate efectiv la mostenire si exceptiile de la acestea 
§1. Principiul prioritatii sau al chemarii la mostenire in ordinea claselor de mostenitori 
§2. Principiul proximitatii gradului de rudenie cu defunctul 
§3. Principiul impartirii mostenirii in parti egale (pe capete) intre rudele din aceeasi clasa si de acelasi grad

Sectiunea a 3‑a. Reprezentarea succesorala
§1. Domeniul reprezentarii 
§2. Conditiile reprezentarii 
§3. Efectele reprezentarii 

Capitolul II. Aplicarea principiilor devolutiunii legale in cazul celor patru clase de mostenitori legali 

Sectiunea 1. Clasa intai de mostenitori – a descendentilor 
§1. Componenta 
§2. Regulile aplicabile 
§3. Caracterele juridice ale dreptului de mostenire legala al descendentilor 

Sectiunea a 2‑a. Clasa a doua de mostenitori – a ascendentilor si colateralilor privilegiati 
§1. Ascendentii privilegiati 
§2. Colateralii privilegiati 
§3. Clasa a treia – a ascendentilor ordinari
§4. Clasa a patra – a colateralilor ordinari

Capitolul III. Drepturile succesorale ale sotului supravietuitor in cadrul mostenirii legale 

Sectiunea 1. Generalitati 
§1. Evolutia reglementarilor 
§2. Conditiile cerute de lege sotului supravietuitor pentru a putea mosteni 

Sectiunea a 2‑a. Drepturile conferite de lege sotului supravietuitor 
§1. Drepturile de mostenire proprii ale sotului supravietuitor in concurs cu fiecare clasa de mostenitori 
§2. Dreptul special de mostenire al sotului supravietuitor asupra mobilierului si obiectelor de uz casnic
§3. Dreptul temporar de abitatie asupra casei de locuit 

Capitolul IV. Dreptul statului (comunei) asupra mostenirilor vacante 

Sectiunea 1. Reglementare legala

Sectiunea a 2‑a. Fundamentul vocatiei succesorale a statului (comunei) 
§1. Teoria dreptului legal de mostenire 
§2. Teoria dreptului de suveranitate
§3. Interesul practic al optiunii intre una sau alta din cele doua teorii 

Sectiunea a 3‑a. Administrarea provizorie a bunurilor mostenirii. Curatorul special 

Sectiunea a 4‑a. Constatarea vacantei succesorale. Certificatul de vacanta succesorala si anularea lui

Sectiunea a 5‑a. Efectele vacantei succesorale

Sectiunea a 6‑a. Trimiterea in posesie a comunei (sezina) 

Titlul III. INTRODUCERE IN DREPTUL LIBERALITATILOR

Capitolul I. Liberalitatile ca specie a actelor juridice 

Sectiunea 1. Consideratii introductive
§1. Liberalitatile – specie a actelor juridice cu titlu gratuit
§2. Caracterul exceptional
§3. Inadecvarea criteriului formal pentru caracterizarea actelor de liberalitate

Sectiunea a 2‑a. Criteriile de caracterizare a liberalitatilor
§1. Criteriul material (economic) 
§2. Criteriul volitional (moral) 
§3. Cazuri care prezinta dificultati de calificare 

Capitolul II. Conditiile de validitate a liberalitatilor 

Sectiunea 1. Consimtamantul 
§1. Neafectarea consimtamantului de o tulburare mentala din partea dispunatorului 
§2. Consimtamantul trebuie sa fie neviciat

Sectiunea a 2‑a. Capacitatea
§1. Incapacitatile de a dispune prin liberalitati
§2. Incapacitatile de a primi liberalitati 

Sectiunea a 3‑a. Obiectul
§1. Bunul transmis
§2. Sarcinile si conditiile transmisiunii 

Sectiunea 4‑a. Cauza 
§1. Existenta cauzei. Cauza falsa 
§2. Cauza ilicita si cauza imorala 

Sectiunea a 5‑a. Substitutiile fideicomisare si liberalitatile reziduale
§1. Substitutiile fideicomisare 
§2. Liberalitatile reziduale 

Titlul IV. DONATIA 

Capitolul I. Consimtamantul. Promisiunea de donatie. Forma donatiilor

Sectiune 1. Oferta si acceptarea. Formarea contractului 
§1. Oferta si acceptarea cand ambele parti sunt de fata 
§2. Oferta si acceptarea intre absenti 

Sectiunea a 2‑a. Promisiunea de donatie 

Sectiunea a 3‑a. Conditia formei autentice

Sectiunea a 4‑a. Formalitatea speciala a actului care trebuie sa enumere si sa evalueze bunurile mobile facand obiectul unei donatii

Sectiunea a 5‑a. Exceptii de la regula formei autentice 
§1. Darul manual 
§2. Donatia deghizata 
§3. Donatia indirecta 

Capitolul II. Principiul irevocabilitatii donatiilo

Sectiunea 1. Sensul principiului irevocabilitatii 

Sectiunea a 2‑a. Clauzele interzise de lege 

Sectiunea a 3‑a. Sanctiunea incalcarii interdictiilor prevazute de lege

Sectiunea a 4‑a. Clauza de intoarcere conventionala

Capitolul III. Efectele donatiei 

Sectiunea 1. Derogari in privinta garantiei contra evictiunii

Sectiunea a 2‑a. Derogari in privinta garantiei pentru vicii ascunse 

Capitolul IV. Revocarea donatiilor

Sectiunea 1. Revocarea donatiilor pentru ingratitudine
§1. Cazurile de ingratitudine prevazute de lege 
§2. Actiunea in revocare a donatiilor pentru ingratitudine 

Sectiunea a 2‑a. Revocarea donatiilor pentru neindeplinirea sarcinilor
§1. Reglementare legala 
§2. Regimul juridic al actiunii in revocarea donatiei pentru neindeplinirea sarcinii 
§3. Efectele revocarii 

Sectiunea a 3‑a. Donatiile dintre soti 
§1. Reglementare legala 
§2. Conditii
§3. Efecte 

Titlul V. TESTAMENTUL 

Capitolul I. Prezentare generala 

Sectiunea 1. Definitia testamentului 

Sectiunea a 2‑a. Caracterele juridice ale testamentului 
§1. Un act unilateral si personal 
§2. Un act solemn 
§3. Un act de dispozitie cu titlu gratuit 
§4. Un act mortis causa 
§5. Un act revocabil 

Capitolul II. Conditiile de forma

Sectiunea 1. Regulile comune tuturor testamentelor 
§1. Exigenta unui inscris 
§2. Interzicerea testamentului reciproc (conjunctiv) 
§3. Sanctiunea nerespectarii conditiilor de forma 

Sectiunea a 2‑a. Diferitele feluri de testamente 
§1. Testamentele ordinare (obisnuite) 
§2. Testamentele privilegiate 
§3. Testamentele simplificare referitoare la sumele de bani, valori sau titluri de valoare depuse la institutii specializate
§4. Testamentul international

Capitolul III. Regulile de interpretare a testamentelor

Sectiunea 1. Situatia sub regimul Codului civil de la 1864 

Sectiunea a 2‑a. Interpretarea testamentelor in lumina noului Cod civil 

Titlul VI. PRINCIPALELE DISPOZITII TESTAMENTARE 

Capitolul I. Legatele 

Sectiunea 1. Obiectul legatelor 
§1. Legatul universal 
§2. Legatul cu titlu universal 
§3. Legatul particular
§4. Pluralitatea de legate

Sectiunea a 2‑a. Desemnarea beneficiarilor legatelor 
§1. Desemnarea trebuie sa fie facuta de testator
§2. Posibilitatea desemnarii directe sau indirecte a legatarului

Sectiunea a 3‑a. Ineficacitatea legatelor
§1. Revocarea prin vointa testatorului 
§2. Revocarea prin hotarare judecatoreasca 
§3. Caducitatea 

Sectiunea a 4‑a. Destinatia bunurilor care au format obiectul legatelor ineficace 
§1. Regula – atribuirea bunurilor celor obligati la plata legatelor 
§2. Exceptia – legatele conjunctive si dreptul de acrescamant 

Capitolul II. Dezmostenirea (exheredarea) 

Sectiunea 1. Dezmostenirea ferma 
§1. Dezmostenirea ferma cu instituirea de legatari 
§2. Dezmostenirea ferma fara instituirea directa de legatari

Sectiunea a 2‑a. Dezmostenirea conditionala inserata in testament cu titlu de clauza penala 
§1. Valabilitatea de principiu
§2. Limitele dezmostenirii‑sanctiune

Capitolul III. Executiunea testamentara 

Sectiunea 1. Notiune. Evolutie istorica 

Sectiunea a 2‑a. Reglementare legala
§1. Desemnarea executorului testamentar
§2. Cine poate fi desemnat executor testamentar? 
§3. De cand incepe executiunea testamentara? 

Sectiunea a 3‑a. Natura juridica si caracterele specifice 

Sectiunea a 4‑a. Puterile executorului testamentar 
§1. Reglementare legala 
§2. Critica reglementarii legale 
§3. Puterile executorului testamentar nu sunt transmisibile 

Sectiunea a 5‑a. Obligatia de a da socoteala 

Sectiunea a 6‑a. Incetarea executiunii 

Titlul VII. INSTITUIREA CONTRACTUALA

Capitolul I. Instituirea contractuala in reglementarea anterioara noului Cod civil 

Capitolul II. Clauza de preciput in noul Cod civil

Sectiunea 1. Reglementare legala

Sectiunea a 2‑a. Natura juridica a clauzei de preciput in dreptul roman

Sectiunea 3‑a. Regimul juridic al instituirii preciputare 
§1. Situatia dinaintea deschiderii mostenirii
§2. Situatia dupa deschiderea mostenirii 

Titlul VIII. LIMITELE DREPTULUI DE A DISPUNE PRIN ACTE JURIDICE MORTIS CAUSA

Capitolul I. Interdictia actelor asupra mostenirii nedeschise

Sectiunea 1. Introducere 
§1. Actele asupra succesiunilor nedeschise. Istoric 
§2. Fundamentele interdictiei
§3. Abordarea interdictiei in diferite sisteme de drept 

Sectiunea a 2‑a. Elementele care caracterizeaza actele interzise asupra succesiunii nedeschise 
§1. Actele vizate de interdictie 
§2. Actul trebuie sa se refere la o succesiune nedeschisa 
§3. Actul trebuie sa confere doar drepturi eventuale, iar nu actuale 
§4. Sanctionarea incalcarii interdictiei 

Sectiunea a 3‑a. Actele permise in mod exceptional de lege 

Capitolul II. Rezerva succesorala

Sectiunea 1. Consideratii introductive
§1. Principiul libertatii de a dispune de propriile bunuri si limitarea acesteia prin dispozitiile legale referitoare la rezerva

Sectiunea a 2‑a. Istoricul si caracterele generale ale rezervei
§1. Istoric 
§2. Caracterele generale ale rezervei 

Sectiunea a 3‑a. Mostenitorii rezervatari 
§1. Descendentii 
§2. Ascendentii privilegiati 
§3. Sotul supravietuitor 

Sectiunea a 4‑a. Calculul rezervei si al cotitatii disponibile
§1. Masa de calcul si operatiunile pentru stabilirea acesteia 
§2. Stabilirea activului brut prin determinarea si evaluarea bunurilor lasate de defunct la data decesului 
§3. Stabilirea activului net prin scaderea pasivului succesoral din activul brut 
§4. Reunirea fictiva (pentru calcul) la activul net a valorii donatiilor facute de defunct in timpul vietii

Sectiunea a 5‑a. Imputarea liberalitatilor 
§1. Sectorul asupra caruia se face imputarea
§2. Ordinea in care se face imputarea 

Sectiunea a 6‑a. Reductiunea liberalitatilor excesive 
§1. Cine poate invoca reductiunea? 
§2. Caile, modalitatile si efectele reductiunii
§3. Ordinea reductiunii 
§4. Reductiunea liberalitatilor de uzufruct si renta viagera

Titlul IX. DREPTUL DE OPTIUNE SUCCESORALA 

Capitolul I. Optiunea succesorala 

Sectiunea 1. Titularii dreptului de optiune 
§1. Succesibilii 
§2. Capacitatea ceruta pentru exercitarea dreptului de optiune 
§3. Acceptarea pe cale oblica de catre creditorii succesibililor

Sectiunea a 2‑a. Caracterele juridice ale actului de optiune
§1. Libertatea optiunii 
§2. Caracterul pur si simplu al optiunii 
§3. Caracterul indivizibil 
§4. Caracterul retroactiv 

Sectiunea a 3‑a. Termenul de optiune
§1. Natura juridica 
§2. Domeniul de aplicare
§3. Momentul inceperii curgerii termenului de decadere 

Capitolul II. Formele optiunii 

Sectiunea 1. Acceptarea mostenirii
§1. Acceptarea expresa 
§2. Acceptarea tacita

Sectiunea a 2‑a. Renuntarea la mostenire 
§1. Actul de renuntare
§2. Revocarea pauliana a renuntarii frauduloase la mostenire 
§3. Retractarea renuntarii 

Titlul X. TRANSMISIUNEA ACTIVULUI SI PASIVULUI MOSTENIRII 

Capitolul I. Obiectul transmisiunii succesorale

Sectiunea 1. Activul succesoral 

Sectiunea a 2‑a. Pasivul succesoral 
§1. Datoriile mostenirii 
§2. Sarcinile mostenirii 
§3. Plata legatelor 

Capitolul II. Transmisiunea activului mostenirii 

Sectiunea 1. Transmisiunea calitatii de subiect activ al drepturilor succesorale

Sectiunea a 2‑a. Transmisiunea posesiunii mostenirii sau sezinei 
§1. Sezina si dobandirea de drept a posesiunii mostenirii de catre mostenitorii sezinari 
§2. Trimiterea in posesie a mostenitorilor nesezinari

Capitolul III. Transmiterea pasivului mostenirii 

Sectiunea 1. Persoanele obligate la plata pasivului 
§1. Regula – plata pasivului revine mostenitorilor universali sau cu titlu universal
§2. Exceptia – legatarii particulari 

Sectiunea a 2‑a. Intinderea obligatiei de plata a pasivului

Sectiunea a 3‑a. Principiul divizarii de drept a obligatiei de plata a pasivului succesoral si exceptiile de la acesta 
§1. Regula divizarii de drept a obligatiei de plata a pasivului succesoral
§2. Exceptii de la regula

Sectiunea a 4‑a. Contributia la plata pasivului 
§1. Principiul contributiei proportionale la plata pasivului
§2. Recursul intre succesori in cazul in care unul dintre ei a fost tinut la plata peste partea ce ii revine
§3. Recursul intre succesori in cazul platii voluntare facute de unul dintre ei peste partea ce ii revine din datoriile si sarcinile mostenirii 

Capitolul IV. Lichidarea pasivului succesoral 

Sectiunea 1. Solutiile legislative posibile 

Sectiunea a 2‑a. Sistemul de lichidare care rezulta din noul Cod civil 

Sectiunea a 3‑a. Lichidarea reglementata de Legea nr. 36/1995

Capitolul V. Petitia de ereditate 

Sectiunea 1. Notiune 

Sectiunea a 2‑a. Actiunea in petitie de ereditate
§1. Natura actiunii 
§2. Caracterul imprescriptibil 
§3. Partile la actiune 
§4. Dovada calitatii de mostenitor 

Sectiunea a 3‑a. Efectele admiterii petitiei de ereditate
§1. Raporturile dintre reclamant si parat 
§2. Raporturile dintre reclamant si terti 

Titlul XI. PROCEDURA SUCCESORALA NOTARIALA SI DOVADA DREPTURILOR SUCCESORALE PRIN CERTIFICATUL DE MOSTENITOR

Capitolul I. Procedura succesorala notariala

Sectiunea 1. Dispozitii generale
§1. Reguli de competenta teritoriala
§2. Deschiderea procedurii succesorale 
§3. Luarea masurilor pentru conservarea si administrarea bunurilor succesorale

Sectiunea a 2‑a. Desfasurarea procedurii succesorale propriu‑zise in fata notarului public 
§1. Citarea mostenitorilor 
§2. Stabilirea drepturilor succesorale ale mostenitorilor. Incheierea finala
§3. Suspendarea procedurii succesorale

Capitolul II. Dovada drepturilor succesorale prin certificatul de mostenitor

Sectiunea 1. Eliberarea certificatului de mostenitor

Sectiunea a 2‑a. Valoarea juridica a certificatului de mostenitor

Sectiunea a 3‑a. Anularea certificatului de mostenitor 

Titlul XII. PLURALITATEA DE MOSTENITORI 

Capitolul I. Indiviziunea succesorala 

Sectiunea 1. Generalitati 

Sectiunea a 2‑a. Influentele suferite de patrimoniul succesoral pe timpul indiviziunii 
§1. Subrogatia reala
§2. Fructele si veniturile bunurilor succesorale sporesc masa indiviza 
§3. Sporirea sau scaderea valorii bunurilor succesorale profita sau, dupa caz, afecteaza indiviziunea 

Sectiunea a 3‑a. Regimul juridic al bunurilor succesorale pe timpul indiviziunii 
§1. Exercitarea atributelor dreptului de proprietate 
§2. Actele incheiate de coindivizari cu tertii 

Sectiunea a 4‑a. Durata indiviziunii

§1. Regula potrivit careia indiviziunea poate inceta oricand, la cererea oricarui coindivizar 
§2. Conventiile de mentinere temporara a indiviziunii 

Capitolul II. Raportul liberalitatilor 

Sectiunea 1. Introducere 
§1. Notiune 
§2. Diferente fata de alte institutii 

Sectiunea a 2‑a. Liberalitatile raportabile
§1. Donatiile supuse raportului 
§2. Donatiile exceptate de la raport 

Sectiunea a 3‑a. Persoanele tinute la raport si persoanele carora raportul le este datorat 
§1. Persoanele tinute la raport 
§2. Persoanele carora le este datorat raportul 

Sectiunea a 4‑a. Modalitatile de executare ale raportului 
§1. Regula – raportul prin echivalent 
§2. Exceptia – raportul in natura

Sectiunea a 5‑a. Caile pe care se realizeaza raportul donatiilor
§1. Pozitia jurisprudentei si doctrinei noastre sub regimul Codului civil anterior 
§2. Caile de realizare a raportului conform noului Cod civil 

Capitolul III. Raportul datoriilor

Sectiunea 1. Notiune 

Sectiunea a 2‑a. Corelatia dintre raportul datoriilor si raportul donatiilor 

Sectiunea a 3‑a. Domeniul de aplicare 
§1. Datoriile supuse raportului 
§2. Persoanele tinute la raportul datoriilor

Sectiunea a 4‑a. Regimul juridic al raportului datoriilor pana la partaj 
§1. Raportul datoriilor nu opereaza de drept, trebuind sa fie solicitat de un coindivizar 
§2. Problema exigibilitatii creantei a carui debitor este un coindivizar, intre data deschiderii mostenirii si data partajului 

Sectiunea a 5‑a. Executarea raportului

Sectiunea a 6‑a. Efectele raportului 

Capitolul IV. Partajul 

Sectiunea 1. Formele partajului
§1. Partajul amiabil 
§2. Partajul judiciar 

Sectiunea a 2‑a. Opozitia la partaj a persoanelor interesate 
§1. Opozitia la partaj – mijloc specific de aparare a persoanelor interesate 
§2. Cine poate face opozitie? 
§3. Cum si pana cand se poate face opozitie? 
§4. Efecte 
§5. Consecintele lipsei opozitiei 

Sectiunea a 3‑a. Efectele partajului
§1. Conceptiile posibile cu privire la caracterul partajului
§2. Partajul sub regimul Codului civil de la 1864 
§3. Partajul sub regimul noului Cod civil 

Sectiunea a 4‑a. Garantiile partajului 
§1. Garantiile sub regimul Codului civil anterior
§2. Reglementarea sub regimul noului Cod civil

Sectiunea 5‑a. Nevalabilitatea partajului 
§1. Regulile aplicabile sub regimul Codului civil anterior 
§2. Regulile aplicabile sub regimul noului Cod civil

Capitolul V. Partajul de ascendent 

Sectiunea 1. Notiune. Forme 

Sectiunea a 2‑a. Donatia‑partaj 
§1. Notiune si natura juridica
§2. Conditiile de validitate
§3. Efectele donatiei‑partaj 
§4. Reductiunea donatiei partaj 

Sectiunea a 3‑a. Testamentul‑partaj
§1. Notiune 
§2. Obiectul testamentului‑partaj 
§3. Efectele testamentului‑partaj 
§4. Reductiunea testamentului‑partaj 

Index 

Un tratat exceptional
Un tratat făcut mult peste asteptări, care cuprinde exact esențialul cel mai cuprinzăor!
Maria | 04.03.2018 10:41
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (0/0)
Detalii tehnice
Data aparitiei05 dec. 2017
Categorie generalaTratate
Numar pagini592
Tip coperta165x235 mm, Carte cartonata
Editiea 2-a
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON