Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Tratat de drept civil. Contracte speciale. Volumul I. Vanzarea si schimbul. Editia a 3-a

ISBN/ISSN: 978-606-27-2377-4
Editura: Hamangiu
250,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

„Intrarea in vigoare a acestui act normativ, inspirat, asa cum se cunoaste, din numeroase, diverse si diferite sisteme legislative nationale si internationale a pus, pune in prezent si va pune si in viitor oricui probleme serioase in incercarea de integrare a reglementarilor cuprinse in acest Cod intr-un sistem cat de cat unitar. Fiecare din aceste enunturi are un trecut – o istorie –, un prezent – o situare in contextul actual legislativ national si in conexiune cu alte reglementari nationale sau internationale – si un viitor – oferind o perspectiva spre anumite teluri”.

Autorul Dan Chirica, profesor universitar, doctor in drept, ofera cititorului in cadrul acestui tratat traseul parcurs de normele juridice specifice vanzarii si schimbului, argumentand si explicand aplicabilitatea acestora atat in vechiul Cod civil si noul Cod civil, cat si aplicabilitatea normelor in contextele sistemelor juridice din care au fost preluate. Aceasta modalitate de analiza a normei de drept, nu numai ca ajuta la intelegerea rationamentului aparitiei acesteia, ci ofera si capacitatea de a ne forma propriile opinii si de a desprinde singuri concluzii cu privire la noua reglementare.

Mai mult, in prezentul tratat, pe baza analizei jurisprudentei (romane si straine) si a doctrinei clasice si moderne, autorul ofera pareri proprii cu privire la problemele cele mai dificile puse in practica.

Aceasta a treia editie a Tratatului de drept civil. Contracte speciale. Volumul I. Vanzarea si schimbul este actualizata si revizuita in raport de doctrina si, mai ales, de practica judiciara care s-a dezvoltat in aceasta materie de la publicarea editiei precedente si pana in prezent.

 

INTRODUCERE
Sectiunea 1. Introducere. Reglementare legala 
Sectiunea a 2‑a. Notiunea de contract special
Sectiunea a 3‑a. Evolutia contractelor speciale
Sectiunea a 4‑a. Consecintele practice ale incheierii unui contract special
Sectiunea a 5‑a. Calificarea contractelor
Sectiunea a 6‑a. Contractele civile si contractele comerciale
Sectiunea a 7‑a. Contractele administrative

CARTEA I. DESPRE CONTRACTELE TRANSLATIVE DE PROPRIETATE

TITLUL I. VANZAREA

SUBTITLUL I. INTRODUCERE

Capitolul I. Caracterele juridice ale vanzarii

Sectiunea 1. Caracterul sinalagmatic (bilateral)

Sectiunea a 2‑a. Caracterul consensual

Sectiunea a 3‑a. Caracterul oneros

Sectiunea a 4‑a. Caracterul comutativ

Sectiunea a 5‑a. Caracterul translativ de proprietate

Sectiunea a 6‑a. Caracterul instantaneu

Capitolul II. Delimitarea fata de alte contracte

Sectiunea 1. Delimitarea fata de contractul de donatie

Sectiunea a 2‑a. Delimitarea vanzarii fata de aportul in natura la capitalul social al unei societati

Sectiunea a 3‑a. Delimitarea vanzarii fata de darea in plata

Sectiunea a 4‑a. Delimitarea vanzarii fata de contractul de schimb

Sectiunea a 5‑a. Delimitarea vanzarii fata de contractul de intretinere

Sectiunea a 6‑a. Delimitarea vanzarii fata de contractul de renta viagera

Sectiunea a 7‑a. Delimitarea vanzarii fata de contractul de locatiune

Sectiunea a 8‑a. Delimitarea vanzarii fata de contractul de antrepriza

    §1. Solutiile urmate sub regimul Codului civil anterior
    §2. Solutia adoptata de noul Cod civil

Sectiunea a 9‑a. Delimitarea vanzarii fata de contractele‑cadru de furnizare si asistenta

Sectiunea a 10‑a. Delimitarea vanzarii fata de contractul de report

Capitolul III. Izvoarele vanzarii

Sectiunea 1. Izvoarele reglementarii interne

    §1. Codul civil si domeniul lui de aplicare
    §2. Legislatia adiacenta Codului civil

Sectiunea a 2‑a. Izvoarele internationale si ale dreptului Uniunii Europene

    §1. Vanzarea internationala de marfuri
    §2. Izvoarele Uniunii Europene. Directivele europene si influenta lor asupra dreptului intern

SUBTITLUL II. ELEMENTELE ESENTIALE ALE VANZARII: BUNUL (DREPTUL) VANDUT SI PRETUL

Capitolul I. Bunul (dreptul) vandut

Sectiunea 1. Bunul trebuie sa fie determinat sau determinabil

    §1. Bunurile certe (individual determinate)
    §2. Bunurile de gen
    §3. Vanzarea in bloc

Sectiunea a 2‑a. Bunul sa existe

    §1. Regula si domeniul ei de aplicare
    §2. Bunurile actuale
    §3. Bunurile viitoare

Sectiunea a 3‑a. Bunul sa fie in circuitul civil

    §1. Bunurile inalienabile
    §2. Inalienabilitatea stabilita prin vointa omului (clauza de inalienabilitate)
    §3. Clientela civila ca obiect al vanzarii

Sectiunea a 4‑a. Lucrul sa apartina vanzatorului

    §1. Principiul potrivit caruia nimeni nu poate vinde decat ceea ce ii apartine
    §2. Vanzarea lucrului altuia sub regimul Codului civil anterior
    §3. Regimul juridic al nulitatii
    §4. Situatia adevaratului proprietar
    §5. Vanzarea lucrului altuia in noul Cod civil

Capitolul II. Pretul

Sectiunea 1. Pretul trebuie sa fie stabilit in bani

    §1. Pretul ca element de valabilitate si de calificare a contractului
    §2. Plata in moneda nationala pe teritoriul Romaniei
    §3. Prestatia cumparatorului nu trebuie stipulata si executata exclusive si neaparat in bani

Sectiunea a 2‑a. Pretul trebuie sa fie determinat sau determinabil

    §1. Cine fixeaza pretul?
    §2. Pretul trebuie sa fie determinat sau determinabil
    §3. Pretul in vanzarea internationala de marfuri

Sectiunea a 3‑a. Pretul trebuie sa fie real, serios si nelezionar

    §1. Pretul real (nefictiv
    §2. Seriozitatea pretului
    §3. Pretul sa nu fie lezionar

SUBTITLUL III. FORMAREA VANZARII

Capitolul I. Partile contractante

Sectiunea 1. Vanzatorul

    §1. Incapacitatile de exercitiu de a vinde
    §2. Incapacitatile de folosinta de a vinde
    §3. Ingradirea libertatii de a vinde

Sectiunea a 2‑a. Cumparatorul

    §1. Incapacitatile de a cumpara

    §2. Limitarea libertatii de a cumpara

Capitolul II. Exprimarea consimtamantului

Sectiunea 1. Negocierile precontractuale. Oferta si acceptarea

    §1. Negocierile prealabile incheierii contractului
    §2. Oferta
    §3. Acceptarea
    §4. Momentul si locul formarii contractului

Sectiunea a 2‑a. Promisiunile de contract

    §1. Preemptiunea conventionala (pactul de preferinta)
    §2. Pactul de optiune
    §3. Promisiunea unilaterala
    §4. Promisiunea sinalagmatica

Sectiunea a 3‑a. Consimtamantul in cazul vanzarii pe gustate (cu clauza de agrement) si pe incercate

    §1. Vanzarea pe gustate (cu clauza de agrement)
    §2. Vanzarea pe incercate

Sectiunea a 4‑a. Vanzarile cu drept de razgandire

    §1. Vanzarea cu optiune de rascumparare
    §2. Vanzarile incheiate intre consumatori si profesionisti
    §3. Vanzarea cu clauza de dezicere (arvuna)

Capitolul III. Conditiile de valabilitate ale consimtamantului

Sectiunea 1. Consimtamantul dat de o persoana constienta si informata

    §1. Insanitatea de spirit
    §2. Obligatia de informare in contractul de vanzare

Sectiunea a 2‑a. Viciile de consimtamant

Subsectiunea 1. Eroarea esentiala

    §1. Eroarea sub regimul Codului civil anterior
    §2. Eroarea sub regimul actualului Cod civil

Subsectiunea a 2‑a. Dolul

    §1. Dolul sub regimul Codului civil anterior
    §2. Dolul sub regimul noului Cod civil

Subsectiunea a 3‑a. Violenta

    §1. Elementele violentei
    §2. Proba violentei
    §3. Sanctionarea violentei

SUBTITLUL IV. FORMA, PROBA SI INTERPRETAREA VANZARII

Capitolul I. Forma vanzarii

Sectiunea 1. Regula – consensualismul

Sectiunea a 2‑a. Exceptia – forma ceruta ad validitatem

Capitolul II. Proba si interpretarea vanzarii

Sectiunea 1. Proba vanzarii

Sectiunea a 2‑a. Interpretarea contractului

SUBTITLUL V. EFECTELE VANZARII

Capitolul I. Transferul proprietatii si al riscurilor

Sectiunea 1. Transferul proprietatii intre parti

    §1. Evolutie istorica
    §2. Regula transferului proprietatii solo consensu intre parti
    §3. Exceptiile de la regula transferului proprietatii solo consensus intre parti

Sectiunea a 2‑a. Transferul proprietatii (opozabilitatea) fata de terti

    §1. Opozabilitatea vanzarilor imobiliare
    §2. Opozabilitatea vanzarilor mobiliare

Sectiunea a 3‑a. Transferul riscurilor

    §1. Regimul legal supletiv al transferului riscurilor in dreptul intern
    §2. Regimul conventional al transferului riscurilor

Capitolul II. Obligatiile vanzatorului

Sectiunea 1. Obligatia de a preda bunul vandut

    §1. Continutul obligatiei de predare
    §2. Verificarea predarii (conformitatii) de catre cumparator. Receptia
    §3. Sanctiunile aplicabile si regimul lor juridic in cazul predarii neconforme
    §4. Garantia de conformitate in dreptul consumului

Sectiunea a 2‑a. Garantiile dupa vanzare

    §1. Garantia pentru evictiune
    §2. Garantia pentru vicii ascunse

Sectiunea a 3‑a. Obligatia de securitate

    §1. Domeniul de aplicare
    §2. Regimul juridic al responsabilitatii
    §3. Cazurile de exonerare de raspunde
    §4. Raportul raspunderii pentru produse cu alte forme de raspundere
    §5. Clauzele referitoare la raspundere
    §6. Durata in timp a raspunderii si prescriptia dreptului la actiune

Capitolul III. Obligatiile cumparatorului

Sectiunea 1. Obligatia de a prelua bunul vandut

    §1. Preluarea bunurilor imobile
    §2. Preluarea bunurilor mobile

Sectiunea a 2‑a. Obligatia de plata a pretului

    §1. Executarea obligatiei de plata a pretului
    §2. Garantiile platii pretului
    §3. Sanctiunile neexecutarii obligatiei de plata a pretului

Sectiunea a 3‑a. Obligatia de a plati cheltuielile vanzarii

Capitolul IV. Vanzarea unei mosteniri

Sectiunea 1. Notiune si forma

Sectiunea a 2‑a. Efecte
    1. Obligatiile partilor

Sectiunea a 3‑a. Inscrierea in registrele de publicitate in cazul bunurilor facand parte din mostenirea vanduta care sunt supuse unor reguli speciale

TITLUL II. SCHIMBUL

Sectiunea 1. Notiune. Delimitari

Sectiunea a 2‑a. Caractere juridice. Regim juridic

    §1. Caractere juridice
    §2. Regim juridic

BIBLIOGRAFIE
INDEX

Detalii tehnice
Data aparitiei20 dec. 2023
Categorie generalaTratate
Numar pagini624
Format165x235 mm
Tip copertaCarte cartonata
Alti clienti au cumparat si
NOU
Drept procesual civil. Editia a 6-a - Gabriel Boroi; Mirela Stancu

Drept procesual civil. Editia a 6-a

Partea generala. Judecata in fata primei instante. Judecata in caile de atac. Proceduri speciale. Executarea silita
480,00 RON
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
-15%
In curand
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON 229,50 RON