Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Tratat de drept civil. Contracte speciale. Volumul I. Vanzarea si schimbul. Editia a 2-a

Editia a 2-a revizuita
ISBN/ISSN: 978-606-27-0922-8
Editura: Hamangiu
150,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

„Intrarea in vigoare a acestui act normativ, inspirat, asa cum se cunoaste, din numeroase, diverse si diferite sisteme legislative nationale si internationale a pus, pune in prezent si va pune si in viitor oricui probleme serioase in incercarea de integrare a reglementarilor cuprinse in acest Cod intr-un sistem cat de cat unitar. Fiecare din aceste enunturi are un trecut – o istorie –, un prezent – o situare in contextul actual legislativ national si in conexiune cu alte reglementari nationale sau internationale – si un viitor – oferind o perspectiva spre anumite teluri”.

Autorul Dan Chirica, profesor universitar, doctor in drept, ofera cititorului in cadrul acestui tratat traseul parcurs de normele juridice specifice vanzarii si schimbului, argumentand si explicand aplicabilitatea acestora atat in vechiul Cod civil si noul Cod civil, cat si aplicabilitatea normelor in contextele sistemelor juridice din care au fost preluate. Aceasta modalitate de analiza a normei de drept, nu numai ca ajuta la intelegerea rationamentului aparitiei acesteia, ci ofera si capacitatea de a ne forma propriile opinii si de a desprinde singuri concluzii cu privire la noua reglementare.

Mai mult, in prezentul tratat, pe baza analizei jurisprudentei (romane si straine) si a doctrinei clasice si moderne, autorul ofera pareri proprii cu privire la problemele cele mai dificile puse in practica.

Acest Tratat de drept civil. Contracte speciale. Volumul I. Vanzarea si schimbul este o lucrare indispensabila oricarui student la drept in promovarea examenelor si oricarui practician dornic sa evolueze.

Introducere 

Sectiunea 1. Introducere. Reglementare legala 

Sectiunea a 2‑a. Notiunea de contract special 

Sectiunea a 3‑a. Evolutia contractelor speciale 

Sectiunea a 4‑a. Consecintele practice ale incheierii unui contract special

Sectiunea a 5‑a. Calificarea contractelor 

Sectiunea a 6‑a. Contractele civile si contractele comerciale 

Sectiunea a 7‑a. Contractele administrative

CARTEA I. DESPRE CONTRACTELE TRANSLATIVE DE PROPRIETATE

Titlul I. Vanzarea

Subtitlul I. Introducere

Capitolul I. Caracterele juridice ale vanzarii 

Sectiunea 1. Caracterul sinalagmatic (bilateral) 

Sectiunea a 2‑a. Caracterul consensual 

Sectiunea a 3‑a. Caracterul oneros 

Sectiunea a 4‑a. Caracterul comutativ 

Sectiunea a 5‑a. Caracterul translativ de proprietate

Sectiunea a 6‑a. Caracterul instantaneu

Capitolul II. Delimitarea fata de alte contracte

Sectiunea 1. Delimitarea fata de contractul de donatie 

Sectiunea a 2‑a. Delimitarea vanzarii fata de aportul in natura la capitalul social al unei societati

Sectiunea a 3‑a. Delimitarea vanzarii fata de darea in plata 

Sectiunea a 4‑a. Delimitarea vanzarii fata de contractul de schimb

Sectiunea a 5‑a. Delimitarea vanzarii de contractul de intretinere 

Sectiunea a 6‑a. Delimitarea vanzarii de contractul de renta viagera 

Sectiunea a 7‑a. Delimitarea vanzarii de contractul de locatiune 

Sectiunea a 8‑a. Delimitarea vanzarii de contractul de antrepriza 
§1. Solutiile urmate sub regimul Codului civil anterior
1.1. In privinta bunurilor mobile 
1.2. In privinta bunurilor imobile
§2. Solutia adoptata de noul Cod civil

Sectiunea a 9‑a. Delimitarea vanzarii de contractele‑cadru de furnizare si asistenta 

Sectiunea a 10‑a. Delimitarea vanzarii de contractul de report 

Capitolul III. Izvoarele vanzarii

Sectiunea 1. Izvoarele reglementarii interne 

§1. Codul civil si domeniul lui de aplicare 
§2. Legislatia adiacenta Codului civil 

Sectiunea a 2‑a. Izvoarele internationale si comunitare
§1. Vanzarea internationala de marfuri
1.1. Reglementare. Conventia de la Viena din 1980 
1.2. Domeniul de aplicare. Parti
1.3. Domeniul de aplicare. Obiect. Marfurile. Excluderi 
1.4. Caracterul supletiv al prevederilor CVIM 
§2. Izvoarele comunitare. Directivele europene si influenta lor asupra dreptului intern 

Subtitlul II. Elementele esentiale ale vanzarii: bunul (dreptul) vandut si pretul 

Capitolul I. Bunul (dreptul) vandut 

Sectiunea 1. Bunul trebuie sa fie determinat sau determinabil 
§1. Bunurile certe (individual determinate) 
§2. Bunurile de gen 
§3. Vanzarea in bloc

Sectiunea a 2‑a. Bunul sa existe 
§1. Regula si domeniul ei de aplicare 
§2. Bunurile actuale
§3. Bunurile viitoare 

Sectiunea a 3‑a. Bunul sa fie in circuitul civil
§1. Bunurile inalienabile 
1.1. Notiune 
1.2. Lucrurile in afara comertului prin natura lor 
1.3. Lucrurile declarate de lege ca inalienabile 
1.4. Alte cazuri de inalienabilitate retinute in practica judiciara
1.5. Cazurile de inalienabilitate temporara stabilite prin lege 
1.6. Bunuri a caror circulatie este doar restrictionata
1.7. Sanctiune
§2. Inalienabilitatea stabilita prin vointa omului (clauza de inalienabilitate) 
2.1. Inalienabilitatea anterior noului Cod civil
2.2. Inalienabilitatea sub regimul noului Cod civil
§3. Clientela civila ca obiect al vanzarii 
3.1. Conceptia traditionala
3.2. Evolutii ulterioare ale doctrinei si jurisprudentei 
3.3. Conceptia actuala 

Sectiunea a 4‑a. Lucrul sa apartina vanzatorului 
§1. Principiul potrivit caruia nimeni nu poate vinde decat ceea ce ii apartine 
§2. Vanzarea lucrului altuia sub regimul Codului civil anterior
2.1. Evolutia conceptiilor 
§3. Regimul juridic al nulitatii
§4. Situatia adevaratului proprietar 
§5. Vanzarea lucrului altuia in noul Cod civil
5.1. Reglementarea legala 
5.2. Critica reglementarii legale
I. Partile au conceput vanzarea ca un act obligational comutativ 
II. Partile au conceput vanzarea fie sub conditie suspensiva, fie aleatorie 
III. Partile au conceput vanzarea ca fiind translativa de proprietate 
A. Cumparatorul este evins de adevaratul proprietar 
B. Cumparatorul nu este inca evins de adevaratul proprietar
5.3. Instrainarea unui bun indiviz de catre un singur coindivizar, fara acordul celorlalti 
I. Situatia sub regimul Codului civil anterior 
II. Reglementarea din noul Cod civil 

Capitolul II. Pretul

Sectiunea 1. Pretul trebuie sa fie stabilit in bani
§1. Pretul ca element de valabilitate si de calificare a contractului 
§2. Plata in moneda nationala pe teritoriul Romaniei
§3. Prestatia cumparatorului nu trebuie stipulata si executata exclusiv si neaparat in bani 

Sectiunea a 2‑a. Pretul trebuie sa fie determinat sau determinabil
§1. Cine fixeaza pretul? 
1.1. Fixarea pretului este apanajul partilor 
1.2. Fixarea pretului de catre un tert desemnat de parti 
§2. Pretul trebuie sa fie determinat sau determinabil 
2.1. Pretul determinat 
2.2. Pretul determinabil 
I. Determinabilitatea pretului. Elemente de referinta
II. Elementele de determinare ulterioara a pretului trebuie sa rezulte din contract 
III. Elementele de determinare ulterioara a pretului nu pot sa depinda doar de vointa uneia din partile contractante
IV. Pretul determinabil pe baza unor prezumtii legale 
A. Vanzarea de „bunuri pe care vanzatorul le vinde in mod obisnuit” 
B. Vanzarea „pe piete organizate” 
V. Sanctiunea nedeterminarii pretului 
§3. Pretul in vanzarea internationala de marfuri 

Sectiunea a 3‑a. Pretul trebuie sa fie real, serios si nelezionar
§1. Pretul real (nefictiv) 
1.1. Donatia deghizata 
1.2. Disimularea partiala a pretului 
§2. Seriozitatea pretului 
2.1. Pretul derizoriu (neserios) 
2.2. Vanzarea pe un pret simbolic sau pe un „pret negativ”
§3. Pretul sa nu fie lezionar 
3.1. Situatia sub regimul Codului civil anterior 
3.2. Conceptiile despre leziune in general
3.3. Reglementarea leziunii in noul Cod civil
I. Scurte consideratii generale despre leziunea reglementata ca viciu de consimtamant in noul Cod civil
II. Sfera actelor juridice care pot fi lezionare 
III. Leziunea de drept comun reglementata la art. 1221 alin. (1) NCC 
A. Sfera persoanelor care pot fi lezate
B. Conditiile leziunii de drept comun 
IV. Dispozitiile art. 1221 alin. (2) NCC – un caz special de leziune? 
V. Leziunea speciala in cazul minorilor 
A. Sfera persoanelor minore si a actelor carora li se aplica dispozitiile leziunii speciale 
B. Conditiile cerute pentru a putea fi retinuta leziunea
VI. Remediile specifice leziunii 
A. Anularea contractului
B. Reducerea obligatiilor celui lezat cu echivalentul valoric al daunelor‑interese la care ar fi indreptatit 
C. Reechilibrarea contractului prin vointa cocontractantului celui lezat 

Subtitlul III. Formarea vanzarii 

Capitolul I. Partile contractante

Sectiunea 1. Vanzatorul
§1. Incapacitatile de exercitiu de a vinde 
§2. Incapacitatile de folosinta de a vinde 
§3. Ingradirea libertatii de a vinde 
3.1. Obligatia legala a comerciantilor de a vinde 
3.2. Dreptul de preemptiune 
I. Reglementarea de drept comun 
A. Caracterul de ordine publica 
B. Problematica inserarii in contractele de vanzare incheiate cu tertii a conditiei suspensive a neexercitarii dreptului de preemptiune de catre titularul acestuia
C. Conditiile exercitarii si efectele preemptiunii 
D. Caracterul indivizibil si incesibil al dreptului de preemptiune 
E. Concursul intre doi sau mai multi preemptori 
II. Reglementarile speciale referitoare la anumite drepturi de preemptiune 
3.3. Retractul litigios 
I. Conditiile retractului 
A. Sa existe un drept litigios 
B. Dreptul litigios sa fie cesionat contra unui pret
C. Cesiunea sa se faca la un moment in care procesul este in curs 
II. Exercitarea retractului 
A. Prerogativa apartinand exclusiv paratului 
B. Prerogativa specifica unui drept potestativ 
C. Exercitarea retractului nu este conditionata de indeplinirea vreunei forme 
D. Cand poate fi exercitat retractul? 
III. Efectele retractului 
A. Raporturile dintre retractant si retractat
B. Raporturile dintre cedent si cesionar
C. Raporturile dintre cedent si retractant 
IV. Cazurile in care retractul nu se poate exercita
A. Cesiunea s‑a facut unui comostenitor sau coproprietar al dreptului cedat 
B. Cesiunea s‑a facut unui creditor pentru plata creantei sale 
C. Cesiunea s‑a facut posesorului fondului asupra caruia exista dreptul litigios
3.4. Regimul juridic special al locuintei familiei
3.5. Clauzele de agrement 
I. Notiune. Continut 
II. Sanctiunea nerespectarii dreptului de agrement
III. Limitele exercitarii dreptului de agrement 

Sectiunea a 2‑a. Cumparatorul 
§1. Incapacitatile de a cumpara
1.1. Incapacitatea strainilor si apatrizilor, precum si a persoanelor juridice straine de a dobandi terenuri in Romania 
1.2. Incapacitatea judecatorilor, procurorilor, grefierilor, avocatilor, notarilor publici, consilierilor juridici si practicienilor in insolventa de a fi cesionari de drepturi litigioase de competenta instantei in a carei circumscriptie isi desfasoara activitatea 

I. Reglementarea anterioara 
II. Reglementarea actuala 

1.3. Incapacitatea mandatarilor de a cumpara bunurile care se vand prin intermediul lor, a parintilor, tutorilor, curatorilor si administratorilor provizorii, pentru bunurile persoanelor pe care le reprezinta, precum si a functionarilor publici, judecatorilor sindici, practicienilor in insolventa, a executorilor judecatoresti si a altor asemenea persoane pentru bunurile care se vand prin  intermediul lor si pe care le administreaza ori a caror administrare o supravegheaza
I. Reglementarea anterioara 
II. Reglementarea actuala 
§2. Limitarea libertatii de a cumpara 
2.1. Limitarea prin lege a libertatii de a cumpara 
2.2. Limitarea prin conventie a libertatii de a cumpara 

Capitolul II. Exprimarea consimtamantului

Sectiunea 1. Negocierile precontractuale. Oferta si acceptarea 
§1. Negocierile prealabile incheierii contractului 
§2. Oferta
2.1. Conditiile ofertei 
I. Oferta trebuie sa fie declarata (exprimata) 
II. Oferta trebuie sa fie precisa si completa 
III. Oferta trebuie sa fie ferma, fara rezerve 
IV. Oferta trebuie sa exprime un consimtamant neviciat 
2.2. Efectele ofertei 
I. Sub regimul Codului civil anterior 
II. Sub regimul noului Cod civil 
A. Momentul de la care oferta produce efecte 
B. Oferta cu termen 
C. Oferta fara termen 
D. Caducitatea ofertei
§3. Acceptarea 
3.1. Notiune. Conditii 
3.2. Acceptarea expresa a ofertei 
3.3. Acceptarea tacita (prezumata) a ofertei
3.4. Valoarea juridica a tacerii 
I. Regula potrivit careia tacerea nu valoreaza acceptare 
II. Exceptii de la regula potrivit careia tacerea nu valoreaza acceptare a ofertei 
A. Cazul in care legea sau uzantele (specifice unui loc, profesii sau comertului) prevad aceasta 
B. Cazul in care partile au convenit anterior, expres, ca tacerea uneia dintre ele la propunerea celeilalte valoreaza acceptare a acelei propuneri 
C. Cazul existentei unor practici statornicite anterior intre parti 
D. Cazul altor imprejurari 
3.5. Incidenta documentelor publicitare si a conditiilor generale emanand de la parti asupra acordului de vointe realizat prin acceptarea ofertei 
I. Situatia sub regimul reglementarii anterioare 
II. Situatia sub regimul noului Cod civil 
§4. Momentul si locul formarii contractului 
4.1. Interesul stabilirii 
4.2. Momentul si locul incheierii contractului sub regimul Codului civil anterior 
4.3. Momentul si locul formarii contractului in reglementarea noului Cod civil 

Sectiunea a 2‑a. Promisiunile de contract
§1. Preemptiunea conventionala (pactul de preferinta) 
1.1. Notiune 
1.2. Utilitate 
I. Pactul de preferinta – clauza accesorie intr‑un alt contract
II. Pactul de preferinta – contract autonom 
1.3. Conditii de valabilitate 
I. Capacitatea promitentului 
II. Pretul viitoarei vanzari 
III. Forma
1.4. Efectele preemptiunii conventionale 
I. Promitentul nu s‑a hotarat inca sa vanda
A. Obligatiile promitentului 
B. Drepturile si obligatiile beneficiarului 
II. Promitentul a luat decizia de a vinde
A. Dreptul comun 
B. Situatia speciala in care dreptul de preemptiune se refera la un imobil inscris in cartea funciara 
1.5. Durata pactului 
1.6. Opozabilitatea preemptiunii conventionale
§2. Pactul de optiune
2.1. Notiune. Caracteristici. Utilitate 
2.2. Conditiile de validitate ale pactului de optiune
I. Conditiile de fond 
II. Conditiile de forma 
2.3. Publicitatea (opozabilitatea) pactului de optiune
2.4. Efectele pactului de optiune
I. Indisponibilizarea bunului 
II. Nasterea dreptului de optiune in favoarea beneficiarului – perioada de asteptare 
III. Pretul optiunii (indemnizatia de imobilizare), daca a fost stabilit(a) de parti 
2.5. Incalcarea clauzei de inalienabilitate 
2.6. Ridicarea optiunii (acceptarea ofertei) de catre beneficiar 
2.7. Transmisiunea drepturilor si obligatiilor nascute din pactul de optiune 
I. Transmisiunea prin acte juridice intre vii 
II. Transmisiunea prin mostenire 
A. Transmisiunea activa 
B. Transmisiunea pasiva 
2.8. Caducitatea pactului de optiune
§3. Promisiunea unilaterala
3.1. Promisiunea unilaterala sub regimul Codului civil anterior 
3.2. Promisiunea unilaterala in noul Cod civil 
I. Reglementare legala 
II. Conditiile de validitate 
A. Conditii de fond 
B. Conditii de forma 
III. Publicitatea promisiunii unilaterale 
IV. Efectele promisiunii unilaterale 
A. Indisponibilizarea bunului promis 
B. Nasterea dreptului de optiune in favoarea beneficiarului – perioada de asteptare 
C. Ridicarea optiunii (acceptarea promisiunii) 
D. Consecintele nerespectarii fara justificare a promisiunii 
V. Transmisiunea promisiunii unilaterale 
A. Prin acte intre vii
B. Prin mostenire 
VI. Caducitatea promisiunii unilaterale 
§4. Promisiunea sinalagmatica 
4.1. Evolutia promisiunii sinalagmatice sub imperiul legislatiei anterioare noului Cod civil 
4.2. Promisiunea sinalagmatica de vanzare in noul Cod civil 

Sectiunea a 3‑a. Consimtamantul in cazul vanzarii pe gustate (cu clauza de agrement) si pe incercate
§1. Vanzarea pe gustate (cu clauza de agrement)
1.2. Reglementarea din Codul civil anterior 
1.3. Reglementarea vanzarii pe gustate (cu clauza de agrement) in noul Cod civil 
1.4. Raportul dintre vanzarea pe gustate (cu clauza de agrement) si vanzarea dupa mostra (esantion) 
§2. Vanzarea pe incercate 
2.1. Reglementarea din Codul civil anterior 
2.2. Reglementarea din noul Cod civil 

Sectiunea a 4‑a. Vanzarile cu drept de razgandire 
§1. Vanzarea cu optiune de rascumparare 
1.1. Reglementarea anterioara 
1.2. Reglementarea din noul Cod civil 
I. Notiune 
II. Publicitatea vanzarii cu optiune de rascumparare
III. Cesiunea drepturilor decurgand din vanzarea cu optiune de rascumparare
IV. Efectele vanzarii cu optiune de rascumparare 
A. Problema daca cumparatorul are sau nu dreptul la fructele bunului formand obiectul vanzarii cu optiune de rascumparare
B. Situatia in cazul indeplinirii conditiei 
C. Situatia in cazul neindeplinirii conditiei 
D. Situatia in care obiectul vanzarii cu optiune de rascumparare il reprezinta o cota‑parte dintr‑un bun 
§2. Vanzarile incheiate intre consumatori si profesionisti 
§3. Vanzarea cu clauza de dezicere (arvuna) 
3.1. Clauza de dezicere in general 
3.2. Raporturile dintre dezicere si arvuna 
3.3. Reglementarea arvunei in noul Cod civil 
I. Arvuna confirmatorie 
II. Arvuna cu rol de dezicere
III. Caducitatea arvunei

Capitolul III. Conditiile de valabilitate ale consimtamantului 

Sectiunea 1. Consimtamantul dat de o persoana constienta si corect informata 
§1. Insanitatea de spirit 
§2. Obligatia de informare in contractul de vanzare 
2.1. Emergenta obligatiei de informare si domeniul sau de aplicare
2.2. Obligatia de informare este precontractuala si nu se confunda cu obligatia de consiliere 
2.3. Sursele obligatiei de informare
I. Obligatii de informare instituite prin lege
II. Formalismul de informare 
III. Obligatia generala si implicita de informare desprinsa din principiile dreptului privat 
A. Elementele constitutive ale obligatiei de informare 
B. Fundamentul raspunderii pentru neindeplinirea obligatiei de informare 
C. Proba existentei si a indeplinirii obligatiei 
D. Consecintele neindeplinirii obligatiei de informare

Sectiunea a 2‑a. Viciile de consimtamant 

Subsectiunea 1. Eroarea esentiala 
§1. Eroarea sub regimul Codul civil anterior 
§2. Eroarea sub regimul noului Cod civil 
2.1. Eroarea asupra naturii sau obiectului contractului 
2.2. Eroarea asupra identitatii obiectului prestatiei sau asupra unei calitati a acestuia ori asupra unei alte imprejurari considerate esentiale de catre parti in absenta careia contractul nu s‑ar fi incheiat 
I. Eroarea asupra identitatii obiectului prestatiei (obligatiei) 
II. Eroarea asupra unei calitati a obiectului prestatiei (obligatiei) 
A. Conditiile acestei forme de eroare
B. Excluderea erorii asupra valorii 
III. Eroarea asupra unei alte imprejurari considerate esentiale de catre parti in absenta careia contractul nu s‑ar fi incheiat 
2.3. Eroarea asupra identitatii persoanei sau asupra unei calitati a acesteia in absenta careia contractul nu s‑ar fi incheiat 
2.4. Eroarea asupra unei norme juridice determinante, potrivit vointei partilor, la incheierea contractului 
2.5. Eroarea asupra declaratiei de vointa sau a transmiterii acesteia
2.6. Erorile irelevante din punct de vedere juridic 
I. Eroarea nescuzabila 
A. Controversele anterioare noului Cod civil 
B. Dispozitiile noului Cod civil
II. Eroarea asumata
III. Eroarea de calcul 
2.7. Proba erorii 
2.8. Sanctionarea erorii 
I. Anularea contractului 
II. Paralizarea actiunii in anulare prin „adaptarea contractului” in temeiul dispozitiilor art. 1213 NCC
III. Repararea prejudiciilor cauzate unei parti de incheierea contractului din eroare
IV. Anularea vanzarii si indemnizarea pe calea actiunii de in rem verso a cumparatorului care a contribuit prin eforturile sale la descoperirea identitatii unei opere de arta 
2.9. Corelatia dintre eroarea asupra substantei, pe de o parte, predarea neconforma, garantia pentru vicii ascunse si garantia pentru evictiune, pe de alta parte 
I. Corelatia dintre eroarea esentiala si predarea neconforma 
A. Conceptia traditionala 
B. Emergenta unei noi conceptii – admiterea cumulului (alegerii) intre invocarea anularii vanzarii pentru eroare esentiala sau a remediilor specifice predarii neconforme
II. Corelatia dintre eroarea viciu de consimtamant si garantia pentru vicii ascunse 
III. Corelatia dintre eroarea asupra substantei si garantia pentru evictiune 

Subsectiunea a 2‑a. Dolul 
§1. Dolul sub regimul Codului civil anterior 
1.1. Conditiile dolului 
I. Faptul delictual neloial 
A. Elementul material
B. Elementul intentional
C. Conditia ca dolul sa provina de la un contractant 
II. Inducerea in eroare a cocontractantului 
A. Eroarea determinanta 
B. Dolul „principal” si dolul „incident” 
1.2. Proba dolului
1.3. Sanctionarea dolului 
I. Anularea contractului 
II. Repararea prejudiciului suferit
III. Raportul dintre sanctionarea dolului si aplicarea principiului nemo auditur propriam turpitudinem allegans 
§2. Dolul sub regimul noului Cod civil 

Subsectiunea a 3‑a. Violenta 
§1. Elementele violentei 
1.1. Amenintarea cu un rau 
I. Continutul amenintarii 
II. Caracterul injust al amenintarii 
III. Provenienta amenintarii 
A. Amenintarea provenind de la cocontractant sau de la un tert 
B. Problema constrangerii rezultate din circumstante exterioare (starea de necesitate) 
1.2. Incheierea contractului datorita temerii insuflate prin amenintare 
§2. Proba violentei
§3. Sanctionarea violentei 
3.1. Anularea contractului 
3.2. Acordarea de daune‑interes

Subtitlul IV. Forma, proba si interpretarea vanzarii

Capitolul I. Forma vanzarii 

Sectiunea 1. Regula – consensualismul

Sectiunea a 2‑a. Exceptia – forma ceruta ad validitatem 

Capitolul II. Proba si interpretarea vanzarii 

Sectiunea 1. Proba vanzarii 

Sectiunea a 2‑a. Interpretarea contractului 

Subtitlul V. Efectele vanzarii

Capitolul I. Transferul proprietatii si al riscurilor 

Sectiunea 1. Transferul proprietatii intre parti 
§1. Evolutie istorica 
§2. Regula transferului proprietatii solo consensu intre parti 
2.1. Vanzarea de bunuri individual determinate
2.2. Cazuri asimilate – vanzarea in bloc
§3. Exceptiile de la regula transferului proprietatii solo consensu intre parti 
3.1. Vanzarile afectate de un termen suspensiv sau conditie suspensiva 
I. Vanzarea sub un termen suspensiv
II. Vanzarea sub conditie suspensiva 
3.2. Vanzarea bunurilor fungibile (de gen) 
3.3. Vanzarea in magazinele cu autoservire 
3.4. Vanzarea bunurilor viitoare 
3.5. Vanzarea cu facultate de alegere 
3.6. Vanzarea cu rezerva dreptului de proprietate 
3.7. Vanzarea dupa mostra sau model 
3.8. Traditiunea in cazul titlurilor sau actiunilor la purtator si inscrierea in cont in cazul titlurilor sau actiunilor nominative 
I. Remiterea materiala (traditiunea) in cazul titlurilor sau actiunilor la purtator
II. Inscrierea in cont in cazul titlurilor si actiunilor nominative si mentiunea pe acestea a transferului 
3.9. Vanzarea de imobile 

Sectiunea a 2-a. Transferul proprietatii (opozabilitatea) fata de terti 
§1. Opozabilitatea vanzarilor imobiliare 
1.1. Regulile aplicabile sub regimul Codului civil anterior
1.2. Regulile aplicabile sub regimul noului Cod civil 
§2. Opozabilitatea vanzarilor mobiliare 
2.1. Posesia si rolul sau in cazul bunurilor mobile corporale 
I. Reglementarea din Codul civil anterior
II. Reglementarea din noul Cod civil
2.2. Opozabilitatea vanzarilor de bunuri mobile incorporale (creante) 
2.3. Opozabilitatea vanzarilor de nave si aeronave

Sectiunea a 3-a. Transferul riscurilor
§1. Regimul legal supletiv al transferului riscurilor in dreptul intern
1.1. Regulile aplicabile sub regimul Codului civil anterior si Codului comercial
1.2. Regulile aplicabile sub regimul noului Cod civil 
1.3. Normele legale consumeriste
§2. Regimul conventional al transferului riscurilor 
2.1. Posibilitatea de a deroga 
2.2. Regulile INCOTERMS 
I. Regulile aplicabile oricarui mod de transport
II. Regulile aplicabile transporturilor pe apa, maritime si fluviale

Capitolul II. Obligatiile vanzatorului 

Sectiunea 1. Obligatia de a preda bunul vandut
§1. Continutul obligatiei de predare 
1.1. Evolutia conceptiilor referitoare la obligatia de predare a lucrului vandut sub regimul Codului civil anterior. Conformitatea materiala si conformitatea functionala. Predarea accesoriilor 
I. Predarea lucrului vandut
A. Conformitatea materiala (obiectiva) 
B. Conformitatea functionala (subiectiva) 
II. Predarea accesoriilor lucrului vandut 
A. Accesoriile materiale 
B. Accesoriile juridice 
1.2. Predarea lucrului vandut si a accesoriilor sale in reglementarea noului Cod civil 
I. Dispozitii generale 
II. Dispozitiile speciale privitoare la predarea bunurilor imobile
III. Dispozitiile speciale privitoare la predarea bunurilor mobile
IV. Locul predarii
V. Momentul predarii
VI. Intinderea obligatiei de predare 
VII. Starea in care trebuie predat bunul vandut 
§2. Verificarea predarii (conformitatii) de catre cumparator. Receptia
2.1. Lipsurile calitative sau cantitative aparente
2.2. Lipsurile calitative sau cantitative ascunse
2.3. Dezacordul asupra calitatii sau starii bunului predate de vanzator
§3. Sanctiunile aplicabile si regimul lor juridic in cazul predarii neconforme 
3.1. In cazul lipsurilor aparente 
3.2. In cazul lipsurilor ascunse 
§4. Garantia de conformitate in dreptul consumului
4.1. Sfera de aplicare a Legii nr. 449/2003 – vanzarea produselor si garantiile asociate acestora 
4.2. Continutul garantiei 
4.3. Remediile specifice predarii neconforme potrivit dispozitiilor Legii nr. 449/2003
4.4. Termenul si conditiile de reclamare a neconformitatii 

Sectiunea a 2-a. Garantiile dupa vanzare 
§1. Garantia pentru evictiune 
1.1. Notiune 
1.2. Vanzarile in care garantia functioneaza si vanzarile in care este exclusa 
1.3. Cine datoreaza garantia? 
1.4. Garantia legala contra evictiunii 
I. Garantia pentru tulburarile provenind de la vanzator 
A. Tulburarile de drept 
B. Tulburarile de fapt 
II. Garantia pentru tulburarile provenind de la terti 
A. Conditiile garantiei pentru fapta tertilor 
B. Functionarea garantiei pentru fapta tertilor
1.5. Amenajarile conventionale ale garantiei pentru evictiune 
I. Regula acceptarii modificarii conventionale a garantiei
II. Limitele modificarii conventionale a garantiei
§2. Garantia pentru vicii ascunse 
2.1. Notiune 
2.2. Origini istorice 
2.3. Vanzarile in care garantia functioneaza si vanzarile in care este exclusa
2.4. Conditiile de fond ale garantiei
I. Aparitia unui viciu dupa predarea lucrului vandut 
A. Notiunea de „viciu” 
B. Viciul trebuie sa fie inerent lucrului 
II. Viciile sa nu fi putut fi descoperite la data predarii de catre cumparator 
A. Deficientele sa nu fie sesizabile 
B. Deficientele sa nu fi fost aduse la cunostinta cumparatorului 
III. Viciul sa prezinte o anumita gravitate
IV. Viciul sa fie anterior sau contemporan vanzarii 
2.5. Conditiile tinand de actiunea in garantie 
I. Exercitarea actiunii in termenul prevazut de lege 
A. Situatia sub regimul Codului civil anterior 
B. Reglementarea din noul Cod civil
II. Actiunea directa in garantie a dobanditorilor subsecventi ai bunului contra vanzatorilor anteriori 
A. Punerea problemei
B. Actiunea directa in dreptul francez 
C. Punerea in discutie a admisibilitatii actiunii directe 
D. Situatia actiunii directe in dreptul nostru
2.6. Remediile intemeiate pe garantia pentru vicii ascunse 
I. Remediile sub regimul Codului civil anterior 
A. Actiunea redhibitorie 
B. Actiunea estimatorie (quanti minoris) 
C. Dreptul cumparatorului la daune‑interese 
II. Remediile sub regimul noului Cod civil 
A. Remediile specifice viciilor ascunse 
B. Dreptul cumparatorului la daune‑interese 
C. Regresul vanzatorului contra entitatii care avea competenta si obligatia legala de a sesiza existenta viciilor inaintea incheierii contractului 
D. Modificarile conventionale ale garantiei 

Sectiunea a 3-a. Obligatia de securitate 
§1. Domeniul de aplicare
1.1. Persoanele la care se refera 
I. Persoanele tinute sa raspunda
II. Persoanele care beneficiaza de aceasta raspundere
1.2. Produsele la care se refera
1.3. Paguba sa fie generata de un produs pus in circulatie ulterior intrarii in vigoare a Legii nr. 240/2004
I. Notiunea de „punere in circulatie” a produsului 
II. Clarificari aduse de jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) 
§2. Regimul juridic al responsabilitatii 
2.1. Existenta unui prejudiciu 
I. Prejudiciile reparabile 
II. Neplafonarea prejudiciului reparabil.
III. Problema daca victima are sau nu obligatia de a limita prejudiciul 
2.2. Existenta unui defect al produsului 
I. Notiune 
II. Defectuozitatea unui produs nu se confundata cu periculozitatea lui 
III. Sarcina probei defectului 
2.3. Legatura de cauzalitate intre prejudiciu si defect 
§3. Cazurile de exonerare de raspundere 
3.1. Producatorul dovedeste ca nu el a pus produsul in circulatie 
3.2. Defectul a aparut ulterior punerii in circulatie a produsului 
3.3. Produsul nu a fost destinat vanzarii sau oricarei alte forme de distributie 
3.4. Defectul se datoreste obligatiilor impuse de autoritati 
3.5. Defectul se datoreste riscului de dezvoltare 
3.6. Prejudiciul se datoreste unei cauze straine 
I. Fapta victimei 
II. Fapta unui tert 
III. Forta majora (cazul fortuit) 
§4. Raportul raspunderii pentru produse cu alte forme de raspundere 
§5. Clauzele referitoare la raspundere 
§6. Durata in timp a raspunderii si prescriptia dreptului la actiune 
6.1. Termenul limita de 10 ani 
6.2. Termenul de prescriptie de 3 ani 

Capitolul III. Obligatiile cumparatorului 

Sectiunea 1. Obligatia de a prelua bunul vandut 
§1. Preluarea bunurilor imobile
§2. Preluarea bunurilor mobile 
2.1. Situatia sub reglementarea Codului civil anterior si a Codului comercial 
2.2. Situatia sub reglementarea noului Cod civil 
I. Punerea de drept in intarziere a cumparatorului 
II. Executarea directa 

Sectiunea a 2-a. Obligatia de plata a pretului 
§1. Executarea obligatiei de plata a pretului
1.1. Momentul platii 
1.2. Suspendarea platii pretului
1.3. Obiectul platii 
I. Valoarea nominala a pretului stipulat in contract 
A. Principiul nominalismului
B. Actualizarea pretului in legislatie, in practica judiciara si in doctrina 
II. Accesoriile pretului ‑ dobanzile 
A. Sub regimul Codului civil anterior 
B. Sub regimul noului Cod civil 
1.4. Cine trebuie sa faca plata? 
1.5. Locul platii 
1.6. Dovada platii pretului 
§2. Garantiile platii pretului
2.1. Dreptul de retentie 
2.2. Privilegiul vanzatorului de bunuri mobile
I. Sub reglementarea Codului civil anterior 
A. Continutul privilegiului 
B. „Revendicarea” reglementata la art. 1730 pct. 5 alin. (2) C. civ. anterior 
II. Sub reglementarea noului Cod civil 
2.3. Ipoteca vanzatorului de bunuri imobile 
I. Sub regimul Codului civil anterior 
II. Sub regimul noului Cod civil 
§3. Sanctiunile neexecutarii obligatiei de plata a pretului 
3.1. Executarea silita 
3.2. Rezolutiunea vanzarii 

Sectiunea a 3-a. Obligatia de a plati cheltuielile vanzarii 

Capitolul IV. Vanzarea unei mosteniri

Sectiunea 1. Notiune si forma 

Sectiunea a 2‑a. Efecte 
§1. Obligatiile partilor 
1.1. Obligatiile vanzatorului 
1.2. Garantiile datorate de vanzator
1.3. Obligatiile cumparatorului 

Sectiunea a 3‑a. Inscrierea in registrele de publicitate in cazul bunurilor facand parte din mostenirea vanduta care sunt supuse unor reguli speciale 

Titlul II. SCHIMBUL

Sectiunea 1. Notiune. Delimitari 

Sectiunea a 2‑a. Caractere juridice. Regim juridic
§1. Caractere juridice
§2. Regim juridic 

Index 

Întrebare
Vor exista volume dedicate și celorlalte contracte? Mulțumesc


Bună ziua,

Vor mai exista și alte volume dedicate celorlalte contracte. Din păcate, nu știm să vă spunem când. Vă puteți abona la newsletter-ul nostru pentru a fi la curent cu noile informații.

Toate cele bune!
Echipa Hamangiu
Vlad | 07.09.2017 22:34
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (0/0)
Detalii tehnice
Data aparitiei03 oct. 2017
Categorie generalaTratate
Numar pagini576
Tip coperta165x235 mm, Carte cartonata
Editiea 2-a
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON