Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Tranzactiile de valori mobiliare

ISBN/ISSN: 978-606-27-2039-1
Editura: Hamangiu
90,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Tranzactiile de valori mobiliare reprezinta teza de doctorat a autorului (apreciata cu distinctia MAGNA CUM LAUDE) si este elaborata pe baza cadrului legislativ in vigoare la data sustinerii sale (17.07.2008). Publicarea lucrarii, in anul 2022, in forma de la data sustinerii publice, se realizeaza, in principal, in scopul indeplinirii criteriului C1 „Performanta de fond” prevazut in Ordinul nr. 6129/2016 al Ministrului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice – teza de doctorat publicata la o editura cu prestigiu recunoscut in domeniul stiintelor juridice.

Cu toate ca legislatia ce reglementeaza piata de capital si activitatile bursiere a suferit, intre timp, numeroase schimbari, aceasta carte poate reprezenta in continuare o sursa valoroasa de informatii pentru persoanele interesate de tranzactiile cu valori mobiliare, gratie documentarii temeinice si analizei aprofundate pe care autorul o realizeaza principalelor institutii ce alcatuiesc arhitectura juridica a unui domeniu ultra-specializat si (poate, tocmai de aceea) inca prea putin abordat in literatura romana de specialitate.

Prima parte a cartii ofera o prezentare generala a pietei de capital si a principalelor valori mobiliare tranzactionate pe pietele bursiere, respectiv, titlurile de capital (actiunile, drepturile de preferinta si warrant-ele, titlurile de participare si certificatele de depozit), titlurile de credit (obligatiunile ipotecare, titlurile de stat si obligatiunile municipale, euro-obligatiunile) si derivatele financiare.
In partea a doua este analizat in detaliu regimul juridic al tranzactiilor de valori mobiliare si alte instrumente financiare, mai intai cadrul institutional si participantii la piata de capital, apoi ofertele publice de valori mobiliare si mecanismul propriu-zis al tranzactiilor, ultimele doua capitole fiind dedicate abuzului de piata, respectiv, operatiunilor transfrontaliere.

Septimiu PANAINTE este conferentiar universitar si director al Departamentului de Drept privat din cadrul Facultatii de Drept a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi.

ABREVIERI 

ARGUMENT 

PRECIZARI PREALABILE

PARTEA I. ASPECTE GENERALE PRIVIND PIATA DE CAPITAL SI VALORILE MOBILIARE 

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND PIATA DE CAPITAL SI BURSELE 

§1. Aspecte introductive
1.1. Sisteme de referinta 
1.2. Notiunile de piata financiara, activ financiar si instrument financiar 
1.3. Structura pietei financiare din Romania

§2. Piata de capital, componenta a pietei financiare
2.1. Notiunea, elementele si rolul pietei de capital
2.2. Trasaturile pietei de capital
2.3. Structura generica a pietei de capital
2.4. Piata primara 
2.5. Piata secundara 

§3. Aspecte generale privind bursele 
3.1. Notiunea de bursa ca piata de capital specializata
3.2. Rolul si caracteristicile burselor
3.3. Tipuri generale de burse
3.4. Istoricul burselor din Romania

CAPITOLUL II. ASPECTE GENERALE PRIVIND VALORILE MOBILIARE 

§1. Aparitia si dezvoltarea valorilor mobiliare

§2. Notiunea si natura juridica a valorilor mobiliare
2.1. Notiunea de valori mobiliare 
2.2. Natura juridica a valorilor mobiliare
2.3. Concluzii privind notiunea si natura juridica a valorilor mobiliare

§3. Trasaturile generale ale valorilor mobiliare

§4. Clasificarea valorilor mobiliare

§5. Aspecte privind dematerializarea valorilor mobiliare

CAPITOLUL III. PRINCIPALELE VALORI MOBILIARE TRANZACTIONATE PE PIETELE BURSIERE

§1. Valori mobiliare – titluri de capital
1.1. Actiunile 
1.2. Drepturile de preferinta si warrant-ele
1.3. Titlurile de participare
1.4. Certificatele de depozit pe piata internationala

§2. Valori mobiliare – titluri de credit
2.1. Obligatiunile 
2.2. Tipuri particulare de valori mobiliare – titluri de credit negociabile pe piata de capital 

§3. Derivatele financiare
3.1. Aspecte introductive privind derivatele financiare si contractele la termen 
3.2. Contractele forward si futures 
3.3. Contractele options 
3.4. Operatiunile swaps 
3.5. Contractele de report. Contractele repo si reverse repo 

PARTEA A II-A. TRANZACTIILE DE VALORI MOBILIARE SI ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE 

CAPITOLUL I. CADRUL JURIDIC SI INSTITUTIONAL AL TRANZACTIILOR DE VALORI MOBILIARE SI ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE 

§1. Aspecte introductive 

§2. Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare – autoritatea de reglementare, supraveghere si control a pietei de capital din Romania 

§3. Pietele reglementate de instrumente financiare si sistemele alternative de tranzactionare 
3.1. Notiunile de piata reglementata si operator de piata. Caracteristici 
3.2. Sistemele alternative de tranzactionare 

§4. Specificul reglementarii pietei de capital 

§5. Principalii operatori de piata in Romania 
5.1. Bursa de Valori Bucuresti (B.V.B.)
5.2. Bursa Monetar-Financiara si de Marfuri SA Sibiu (BMFMS)

CAPITOLUL II. PARTICIPANTII LA PIATA DE CAPITAL 

§1. Emitentii 
1.1. Notiune. Categorii 
1.2. Evidenta emitentilor, a valorilor mobiliare si a altor instrumente financiare emise de acestia 
1.3. Reguli generale privind emitentii si admiterea la tranzactionare
1.4. Obligatiile emitentilor in sensul asigurarii transparentei pietei si protectiei investitorilor 
1.5. Obligatiile emitentilor de furnizare de informatii reglementate de Codul B.V.B. 

§2. Investitorii
2.1. Notiune si clasificare
2.2. Principiul protectiei investitorilor 
2.3. Organismele de plasament colectiv (OPC) 
2.4. Fondurile de pensii administrate privat
2.5. Traderii

§3. Intermediarii 
3.1. Aspecte generale privind intermediarii si serviciile de investitii financiare 
3.2. Societatile de servicii de investitii financiare (S.S.I.F.) 
3.3. Servicii de investitii financiare transfrontaliere 
3.4. Institutiile de credit 
3.5. Reguli prudentiale si de conduita aplicabile intermediarilor
3.6. Fondul de compensare a investitorilor

§4. Entitati care efectueaza operatiuni post tranzactionare

§5. Alti participanti 
5.1. Consultantii de investitii si agentiile de rating 
5.2. Reprezentantii compartimentelor de control intern
5.3. Auditorii financiari 
5.4. Evaluatorii si expertii independenti 
5.5. Administratorii speciali si lichidatorii 
5.6. Alte entitati in legatura cu piata de capital

CAPITOLUL III. OFERTELE PUBLICE DE VALORI MOBILIARE SI ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE 

§1. Aspecte generale privind ofertele publice 
1.1. Dreptul comun 
1.2. Reguli comune privind ofertele publice 

§2. Aspecte specifice ofertei publice de vanzare 
2.1. Tipologie 
2.2. Prospectul si procedura de ofertare 
2.3. Irevocabilitatea subscrierilor 
2.4. Cazurile si conditiile in care subscrierea poate fi revocata 
2.5. Perfectarea contractului cand se intentioneaza admiterea la tranzactionare 

§3. Ofertele publice de cumparare si de preluare 
3.1. Aspecte generale privind ofertele publice de cumparare 
3.2. Aspecte particulare privind oferta publica de preluare voluntara 
3.3. Aspecte particulare privind oferta publica de preluare obligatorie
3.4. Suspendarea drepturilor de vot, derularea si inchiderea ofertelor publice de cumparare sau de preluare 
3.5. Retragerea actionarilor dintr-o societate comerciala 

§4. Derularea ofertelor publice si a altor operatiuni la B.V.B. 
4.1. Aspecte generale 
4.2. Procedura privind derularea prin intermediul B.V.B. a vanzarii de valori mobiliare prin metoda vanzare speciala la ordin 

§5. Concluzii 
5.1. Cu privire la oferta publica si acceptarea acesteia in general 
5.2. Cu privire la oferta publica de vanzare si subscrierile efectuate in cadrul acesteia 

CAPITOLUL IV. MECANISMUL TRANZACTIILOR DE VALORI MOBILIARE SI ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE

§1. Aspecte generale privind mecanismul tranzactiilor de valori mobiliare 
1.1. Cotarea si cotatiile valorilor mobiliare la burse 
1.2. Tipuri generale de operatiuni bursiere 

§2. Mecanismul tranzactiilor bursiere pe piata reglementata la vedere administrata de B.V.B. 
2.1. Sistemul de tranzactionare al B.V.B. 
2.2. Sedinta de tranzactionare la B.V.B. 
2.3. Ordinele de bursa 
2.4. Tranzactiile bursiere pe piata reglementata la vedere administrata de B.V.B.
2.5. Corectarea erorilor tranzactiilor efectuate la B.V.B.
2.6. Invalidarea/inconfirmarea tranzactiilor efectuate la B.V.B. 
2.7. Aspecte particulare privind tranzactionarea actiunilor 
2.8. Aspecte particulare privind tranzactionarea drepturilor 
2.9. Aspecte particulare privind tranzactionarea obligatiunilor 
2.10. Aspecte particulare privind tranzactionarea titlurilor de stat 
2.11. Tranzactionarea titlurilor de participare 

§3. Mecanismul tranzactiilor pe piata derivatelor administrata de B.V.B. 
3.1. Aspecte generale 
3.2. Ordinele de bursa si tranzactiile cu instrumente financiare derivate (IFD) 
3.3. Corectarea si invalidarea tranzactiilor cu instrumente financiare derivate (IFD) 

§4. Mecanismul tranzactiilor pe piata futures administrata de B.V.B.
4.1. Managementul pozitiilor deschise 
4.2. Marcarea la piata si preturile de decontare

§5. Aspecte particulare privind incheierea contractului de vanzare-cumparare de valori mobiliare in cadrul B.V.B. 
5.1. Aspecte controversate privind momentul incheierii contractului si semnificatia juridica a tranzactiei 
5.2. Relevanta juridica a raportului de tranzactionare trimis de B.V.B. 
5.3. Relevanta juridica a actului confirmarii raportului de tranzactionare de catre SSIF-uri 
5.4. Relevanta juridica a obiectiunilor la raportul de tranzactionare
5.5. Concluzii 

§6. Elementul alea in contractele incheiate pe piata de capital 
6.1. Aspecte introductive 
6.2. Operatiunile cu instrumente financiare derivate realizate la S.C. Bursa Monetar-Financiara si de Marfuri S.A. Sibiu 
6.3. Operatiunile swap 
6.4. Operatiunile cu drepturi de preferinta 
6.5. Tranzactiile in marja (margin trading) 
6.6. Contractele de report. Contractele repo si reverse repo 
6.7. Concluzie 

CAPITOLUL V. ABUZUL DE PIATA 

§1. Consideratii introductive 

§2. Precizari privind evolutia reglementarii la nivel european 

§3. Reglementarea actuala la nivelul Uniunii Europene 
3.1. Cadrul general 
3.2. Notiunea de tranzactie bazata pe informatii privilegiate 
3.3. Notiunea de informatie privilegiata (inside information)
3.4. Subiectul activ – persoana initiata 
3.5. Notiunea de instrument financiar in sensul Directivei 2003/6/CE 
3.6. Control si sanctionare 

§4. Abuzul de piata in dreptul romanesc 
4.1. Aplicarea dispozitiilor referitoare la abuzul de piata din Legea nr. 297/2004 
4.2. Tranzactiile bazate pe informatii privilegiate 
4.3. Manipularea pietei 
4.4. Monitorizarea pietei reglementate la vedere administrata de B.V.B. 
4.5. Concluzii 

CAPITOLUL VI. OPERATIUNILE TRANSFRONTALIERE 

§1. Consideratii introductive 

§2. Operatiunile transfrontaliere din perspectiva legii-cadru privind piata de capital din Romania 
2.1. Reguli privind activitatea intermediarilor in contextul derularii de operatiuni transfrontaliere 
2.2. Ofertele publice transfrontaliere 
2.3. Reguli privind activitatea organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare si a societatilor de administrare a investitiilor in contextul derularii de operatiuni transfrontaliere
2.4. Cooperarea intre autoritatile competente 

§3. Tranzactiile cu valori mobiliare din perspectiva Legii nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat 
3.1. Dispozitii generale 
3.2. Dispozitii privitoare la bunuri in general si la bunurile mobile corporale in special 
3.3. Dispozitii generale privitoare la actul juridic 
3.4. Conditiile de fond ale contractului 
3.5. Conditiile de forma si de publicitate ale contractului (art. 86-87) 
3.6. Contractul de vanzare 
3.7. Contractul de intermediere 
3.8. Reglementari privind actul ilicit si raspunderea pentru atingeri aduse personalitatii 

§4. Aspecte de drept international privind emisiunile de euroobligatiuni 

§5. Concluzii 

CONCLUZII FINALE

Detalii tehnice
Data aparitiei11 apr. 2022
Categorie generalaStudii si monografii
Numar pagini470
Format165x235 mm
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si

Informatiile clasificate

Practica judiciara comentata
85,00 RON

Dreptul relatiilor dintre profesionisti si consumatori

Formarea contractelor. Obligatia de informare si de consiliere. Practici comerciale incorecte. Publicitate inselatoare. Clauze abuzive. Garantia de conformitate. Raspunderea pentru conformitatea produselor
165,00 RON
DE ACELASI AUTOR - Septimiu Panainte
Indisponibila
Scoala Dreptului Organic

Scoala Dreptului Organic

Aplicatiile cercurilor Centrului Robertianum de Drept Privat al Facultatii de Drept, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iasi
50,00 RON
-35%
Drept european al muncii_Septimiu Panainte

Drept european al muncii

Principalele directive. Jurisprudenta CJUE. Conformitatea dreptului national
80,00 RON 52,00 RON