Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Teoria si practica dreptului parlamentar

Examen de practica jurisdictionala a Curtii Constitutionale
ISBN/ISSN: 978-606-27-1839-8
Editura: Hamangiu
120,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Lucrarea Teoria si practica dreptului parlamentar. Examen de practica jurisdictionala a Curtii Constitutionale prezinta, dintr-o perspectiva analitica interdisciplinara si, deopotriva, a practicii parlamentare din cele doua Camere ale Parlamentului Romaniei, problematica ampla a Dreptului parlamentar – disciplina juridica integrata prin continutul si principiile sale in cadrul principalei ramuri a sistemului de drept: Dreptul constitutional. 

Cartea este structurata in trei titluri. In primul titlu, consacrat teoriei generale a dreptului parlamentar, autorul analizeaza pe larg locul si rolul Parlamentului in arhitectura constitutionala a statului roman, incepand cu epoca Regulamentelor Organice si a reformelor introduse in suprastructura politica a tarii pe parcursul evolutiei sale, principiul suveranitatii Parlamentului, al reprezentarii, precum si principiile fundamentale in temeiul carora functioneaza regimul parlamentar potrivit Constitutiei actuale. Sunt examinate, pe baza unei ample documentari bibliografice romane si straine, principiile si notiunile de baza ale dreptului parlamentar, conceptia Adunarii Constituante din 1991 referitoare la caracterul regimului politic si la raporturile dintre Parlament, Presedintele Romaniei si Guvern. O atentie deosebita este acordata problematicii raporturilor dintre Majoritatea parlamentara si Opozitie, autorul prezentand argumente in favoarea consacrarii unui statut constitutional al acesteia din urma.

In cel de-al doilea titlu, sunt analizate modul concret de organizare si functionare a Parlamentului, actele juridice si politice adoptate de acesta, statutul deputatilor si al senatorilor, precum si toate procedurile parlamentare utilizate in forul legislativ pentru realizarea functiilor sale constitutionale. Pentru fiecare procedura prezentata s-a recurs la jurisprudenta Curtii Constitutionale, astfel incat cititorul sa beneficieze de instrumentele necesare pentru a delimita procedurile legislative neconforme regulamentelor parlamentare, dispozitiilor constitutionale si deciziilor Curtii Constitutionale de cele corecte. O importanta aparte este acordata continutului diplomatiei parlamentare, prezentata ca o activitate complementara diplomatiei traditionale.

In fine, autorul trateaza problematica administratiei parlamentare si, in cadrul acesteia, statutul functionarilor publici parlamentari, care reprezinta factorul ce asigura, prin profesionalism si neutralitate politica, expertiza oferita deputatilor si senatorilor in derularea procedurilor parlamentare. Daca membrii Parlamentului reprezinta elementul fluctuant de la o legislatura la alta, functionarii publici parlamentari raman factorul conservator care imprima activitatii parlamentare constanta si permanenta, aspecte adesea ignorate din pacate de catre deputati si senatori.

Autorul realizeaza, astfel, un real indreptar de practica legislativa si de control parlamentar, de care sunt interesati in mod direct deputatii si senatorii, personalul parlamentar de specialitate, experti ai Guvernului si ai Administratiei prezidentiale. Lucrarea Teoria si practica dreptului parlamentar. Examen de practica jurisdictionala a Curtii Constitutionale este, de asemenea, destinata cadrelor didactice si studentilor din invatamantul juridic superior, cercetatorilor si specialistilor in stiinte politice, precum si doctoranzilor, masteranzilor si tuturor celor care doresc sa capete o specializare superioara in domeniul dreptului constitutional si al procedurilor parlamentare. 

 

TITLUL I. ASPECTE TEORETICE GENERALE

Capitolul I. Locul si rolul Parlamentului in arhitectura constitutionala a statului roman 

Sectiunea 1. Principiul reprezentarii – cheia democratiei parlamentare 

Sectiunea a 2‑a. Principiul suveranitatii Parlamentului si modul in care acesta se reflecta in raporturile forului legislativ cu Guvernul

Sectiunea a 3‑a. Fundamentele puterii politice si formele de institutionalizare ale acesteia 

Sectiunea a 4‑a. Rolul formativ si educativ al Parlamentului intr‑un stat de drept 

Sectiunea a 5‑a. Locul si legitimitatea Parlamentului in ansamblul sistemului politic 

Sectiunea a 6‑a. Parlamentul – organul reprezentativ suprem al poporului 

Sectiunea a 7‑a. Parlamentul – unica autoritate legiuitoare a tarii 

Sectiunea a 8‑a. Conceptia Adunarii Constituante privind raporturile dintre Parlament si Guvern. Fundamentele si esenta raporturilor politice dintre Parlament si Guvern 

Sectiunea a 9‑a. Raporturile institutionale dintre Parlament si Presedintele Romaniei 

Capitolul al II‑lea. Caracterul regimului politic consacrat in Constitutia din 1991 

Capitolul al III‑lea. Principiul loialitatii constitutionale si principiul colaborarii institutionale loiale in raporturile Parlamentului cu celelalte autoritati publice 

Capitolul al IV‑lea. Majoritate si opozitie. Rolul si functiile opozitiei in democratia parlamentara 

Sectiunea 1. Recunoasterea opozitiei – criteriu esential al functionalitatii democratiei parlamentare

Sectiunea a 2‑a. Departajarea puterii intre majoritatea parlamentara si opozitie 

Capitolul al V‑lea. Dreptul parlamentar – parte integranta a dreptului constitutional 

Sectiunea 1. Trecerea de la forma cutumiara a regulilor de procedura parlamentara din Adunarile Obstesti la consacrarea lor in norme juridice scrise

Sectiunea a 2‑a. Definitia si caracterele dreptului parlamentar 

Sectiunea a 3‑a. Domeniul de reglementare al dreptului parlamentar 

Sectiunea a 4‑a. Metodele de reglementare ale dreptului parlamentar 

Sectiunea a 5‑a. Principiile dreptului parlamentar

Sectiunea a 6‑a. Sursele dreptului parlamentar 

TITLUL AL II‑LEA. PARLAMENTUL ROMANIEI

Capitolul I. Sistemul electoral (alegerea deputatilor si senatorilor) 

Sectiunea 1. Caracteristicile generale ale dreptului de vot 

Sectiunea a 2‑a. Stabilirea numarului de mandate 

Sectiunea a 3‑a. Listele electorale 

Sectiunea a 4‑a. Sectiile de votare

Sectiunea a 5‑a. Birourile electorale 

Sectiunea a 6‑a. Candidaturile 

Sectiunea a 7‑a. Campania electorala 

Sectiunea a 8‑a. Numararea voturilor si constatarea rezultatelor obtinute in alegeri 

Capitolul al II‑lea. Finantarea campaniilor electorale pentru alegerea deputatilor si senatorilor 

Capitolul al III‑lea. Reprezentarea in Parlament a minoritatilor nationale

Capitolul al IV‑lea. Structura bicamerala a Parlamentului

Capitolul al V‑lea. Organizarea Parlamentului 

Sectiunea 1. Principiul autonomiei organizatorice si administrative a forului legislativ

Sectiunea a 2‑a. Intrunirea legala a Parlamentului nou‑ales 

Sectiunea a 3‑a. Validarea mandatelor de deputat si senator 

Sectiunea a 4‑a. Configuratia politica a Camerei Deputatilor si a Senatului si constituirea grupurilor parlamentare 

Sectiunea a 5‑a. Alegerea birourilor permanente

Sectiunea a 6‑a. Comitetul liderilor grupurilor parlamentare 

Sectiunea a 7‑a. Constituirea comisiilor parlamentare

Capitolul al VI‑lea. Functionarea Parlamentului 

Sectiunea 1. Legislatura Parlamentului 

Sectiunea a 2‑a. Sesiunile Camerei Deputatilor si Senatului 

Sectiunea a 3‑a. Sedintele Camerei Deputatilor si Senatului

Capitolul al VII‑lea. Principiul autonomiei si transparentei financiare 

Capitolul al VIII‑lea. Actele Parlamentului

Sectiunea 1. Consideratii generale. Categorii de acte adoptate de Parlament

Sectiunea a 2‑a. Conceptul procedural de lege. Categorii de legi 

Sectiunea a 3‑a. Conceptul de hotarare. Categorii de hotarari 

Sectiunea a 4‑a. Conceptul de motiune. Categorii de motiuni 

Sectiunea a 5‑a. Actele politice ale Parlamentului 

Capitolul al IX‑lea. Statutul deputatilor si al senatorilor 

Sectiunea 1. Originile mandatului parlamentar. Notiunea de mandat de drept public

Sectiunea a 2‑a. Natura juridica a mandatului parlamentar 

Sectiunea a 3‑a. Nulitatea mandatului imperativ 

Sectiunea a 4‑a. Durata mandatului parlamentar. Incetarea mandatului inainte de termen 

Sectiunea a 5‑a. Dreptul deputatilor si senatorilor de a face declaratii politice si alte interventii 

Sectiunea a 6‑a. Protectia constitutionala si regulamentara a mandatului parlamentar 

Sectiunea a 7‑a. Deontologia parlamentara si forme ale raspunderii disciplinare a deputatilor si senatorilor 

Capitolul al X‑lea. Procedura legislativa ordinara 

Sectiunea 1. Fundamentele teoretice ale puterii legislative a Parlamentului 

Sectiunea a 2‑a. Domeniul legii 

Sectiunea a 3‑a. Competenta legislativa diferentiata a Camerei Deputatilor si Senatului 

Sectiunea a 4‑a. Etapele procedurii legislative 

Capitolul al XI‑lea. Proceduri legislative speciale 

Sectiunea 1. Procedura de reexaminare a legii la cererea Presedintelui Romaniei 

Sectiunea a 2‑a. Procedura de reexaminare a legii a carei neconstitutionalitate a fost constatata de Curtea Constitutionala potrivit art. 146 lit. a) din Constitutie 

Sectiunea a 3‑a. Procedura de ratificare a tratatelor si acordurilor internationale

Sectiunea a 4‑a. Procedura legislativa aplicabila initiativelor de revizuire a Constitutiei

Sectiunea a 5‑a. Procedura de aprobare a legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale de stat

Capitolul al XII‑lea. Controlul parlamentar 

Sectiunea 1. Temeiul constitutional al functiei de control parlamentar 

Sectiunea a 2‑a. Sfera si caracterul controlului parlamentar 

Sectiunea a 3‑a. Procedurile de control parlamentar 

Capitolul al XIII‑lea. Informarea Parlamentului 

Sectiunea 1. Legitimitatea si continutul functiei de informare a Parlamentului 

Sectiunea a 2‑a. Dreptul de a solicita informatii necesare exercitarii mandatului de parlamentar 

Capitolul al XIV‑lea. Functia de desemnare prin investire, alegere sau numire a unor persoane in demnitati si functii publice

Capitolul al XV‑lea. Exercitarea mandatului in circumscriptia electorala 

Capitolul al XVI‑lea. Diplomatia parlamentara 

Sectiunea 1. Conceptul de diplomatie parlamentara si raporturile acesteia cu diplomatia oficiala

Sectiunea a 2‑a. Formele si instrumentele diplomatiei parlamentare

TITLUL AL III‑LEA. ADMINISTRATIA PARLAMENTARA 

Capitolul I. Reguli de baza ale organizarii administratiei parlamentare si rolul acesteia 

Capitolul al II‑lea. Structura serviciilor Camerei Deputatilor si ale Senatului 

Capitolul al III‑lea. Statutul functionarilor publici parlamentari si regimul juridic al personalului incadrat cu contract de munca individual 

ANEXE 

1. Regulamentul Camerei Deputatilor 

2. Regulamentul Senatului 

3. Regulamentul activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului 

4. Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor 

5. Codul de conduita al deputatilor si senatorilor 

6. Reguli ale polemicii parlamentare 

7. Norme privind modul de utilizare si justificare a sumei forfetare pentru cheltuieli de organizare si functionare a birourilor parlamentare

8. Declaratia universala privind democratia 

9. Linii directoare privind drepturile si responsabilitatile opozitiei intr‑un Parlament democratic 

10. Promovarea diplomatiei parlamentare 

11. Regulamentul privind acreditarea jurnalistilor la Camera Deputatilor

INDEX 

Detalii tehnice
Data aparitiei16 sept. 2021
Categorie generalaStudii si monografii
Numar pagini632
Format165x235 mm
Tip copertaCarte brosata