Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Taxele judiciare de timbru. O.U.G. nr. 80/2013 - comentariu pe articole

ISBN/ISSN: 978-606-27-2372-9
Editura: Hamangiu
180,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru constituie, fara putinta de tagada, un act normativ deosebit de folosit in practica judiciara, dat fiind faptul ca cererile deduse spre solutionare instantelor judecatoresti, in majoritate, sunt supuse platii unei taxe judiciare de timbru drept „cost” al serviciului judiciar ce urmeaza a fi prestat.

Cunoasterea si intelegerea de catre participantii in proces a dispozitiilor ce reglementeaza taxele judiciare de timbru prezinta o importanta deosebita, avand in vedere sanctiunea procedurala severa a carei incidenta este determinata de netimbrarea unei cereri in cuantumul prescris de lege, si anume nulitatea cererii. Astfel, judecatorul are indatorirea de a asigura respectarea dispozitiilor legii, inclusiv in privinta taxelor judiciare de timbru, verificand modul de timbrare a cererilor ce i-au fost repartizate spre solutionare si, daca este cazul, dispunand masurile necesare in ipoteza unei netimbrari sau timbrari insuficiente a cererii; autorul cererii nu isi poate proteja dreptul subiectiv sau o alta situatie juridica pretinsa prin intermediul acesteia decat in masura in care isi indeplineste obligatia privind atasarea la dosar a dovezii achitarii taxei judiciare de timbru potrivit legii; partea adversa are la dispozitie o aparare procedurala, respectiv exceptia de netimbrare sau, dupa caz, de insuficienta timbrare a cererii, de natura sa conduca, in ipoteza admiterii acesteia, la refuzul demersului procesual indreptat impotriva sa.

In paginile lucrarii Taxele judiciare de timbru. O.U.G. nr. 80/2013 – comentariu pe articole, cititorii vor gasi, in mod facil, gratie unei structuri bine concepute, o analiza clara si aprofundata a tuturor articolelor din O.U.G. nr. 80/2013, continand:
•    indicarea regulilor de baza in stabilirea cuantumului taxelor judiciare de timbru;
•    aplicarea acestor reguli la numeroase cazuri particulare de cereri in justitie, prin oferirea unor exemple multiple de calcul amanuntit al taxelor judiciare de timbru aferente acestora; in majoritatea cazurilor, pentru corecta stabilire a taxei judiciare de timbru a fost necesara decelarea cu prioritate a anumitor aspecte de drept substantial sau procesual;
•    prezentarea de solutii, cu argumente concise si solide, in rezolvarea problemelor de practica judiciara in materie;
•    propunerea de modele de rezolutii si minute incidente in practica judiciara in aplicarea O.U.G. nr. 80/2013;
•   descrierea in detaliu, din perspectiva unui judecator, a intregului mecanism procedural vizand masurile ce se impun a fi dispuse in aplicarea acestei ordonante;
•   prezentarea opiniilor doctrinare exprimate in materie, precum si a solutiilor si a anumitor considerente cuprinse in deciziile obligatorii ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie si ale Curtii Constitutionale;
•   explicarea in detaliu a regulilor procedurale ce se impun a fi respectate de catre cei carora le revine obligatia de plata a taxei judiciare de timbru si a cailor procedurale puse la dispozitia acestora in materia examinata;
•    analiza critica a proiectului de modificare a O.U.G. nr. 80/2013, aflat in dezbatere publica la data trimiterii la tipar a cartii.

Art. 1. [Notiunea si domeniul de aplicare al taxelor de timbru]

§1. O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
§2. Taxele de timbru
§3. Cererile introduse la instantele judecatoresti
§4. Cererile adresate Ministerului Justitiei
§5. Cererile adresate Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie
§6. Subiectele carora le incumba obligatia de plata a taxelor de timbru
§7. Subiectele de drept care pot executa obligatia de plata a taxei de timbru
§8. Timbrarea si scutirea de la plata taxei de timbru – reguli si exceptii

Art. 2. [Criteriul de stabilire a taxelor de timbru]

§1. Criteriul de stabilire a taxelor de timbru
§2. Regula de timbrare a cererilor cu obiect evaluabil in bani
§3. Regula de timbrare a cererilor cu obiect neevaluabil in bani
§4. Exceptiile de la regulile indicate anterior – ipoteze in care legea prevede un regim juridic de timbrare special pentru cererile cu obiect evaluabil si neevaluabil in bani, derogatoriu de la art. 3 alin. (1) si, respectiv, art. 27 din ordonanta
§5. Clasificarea cererilor din punctul de vedere al legislatiei privind taxele de timbru
§6. Clasificarea taxelor de timbru

Art. 3. [Taxele judiciare de timbru aferente cererilor evaluabile in bani pentru care nu se prevede un regim juridic de taxare special]

§1. Domeniul de aplicare al art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013
§2. Valoarea obiectului cererii
§3. Calculul taxei judiciare de timbru potrivit art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013
§4. Cererile supuse timbrarii potrivit art. 3 din O.U.G. nr. 80/2013 in functie de obiectul lor concret si modul de stabilire a taxei judiciare de timbru pentru fiecare dintre acestea

Art. 4. [Taxele judiciare de timbru aferente actiunilor posesorii si cererilor care au ca obiect un dezmembramant al dreptului de proprietate]

§1. Actiunea posesorie
§2. Cererile care au ca obiect un dezmembramant al dreptului de proprietate

Art. 5. [Taxele judiciare de timbru aferente cererilor in materie de dezbatere succesorala judiciara, cererilor vizand sarcinile coproprietatii, cererilor de partaj judiciar, cererilor de raport al donatiilor si cererilor de reductiune a liberalitatilor excesive]

§1. Domeniul de reglementare al art. 5 din ordonanta
§2. Cererile privind dezbaterea succesorala judiciara
§3. Cererea privind valorificarea creantelor pe care coproprietarii le au unii fata de altii, nascute din starea de proprietate comuna
§4. Cererea de raport al donatiilor si cererea de raport al datoriilor
§5. Cererea de reductiune a liberalitatilor excesive
§6. Cererea de partaj judiciar
§7. Cererea in declararea nulitatii absolute sau, dupa caz, a nulitatii relative a unui certificat de mostenitor sau a unui certificat de calitate de mostenitor
§8. Cererea in declararea nedemnitatii
§9. Art. 5 in forma propusa in proiectul legii pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 80/2013

Art. 6. [Taxele judiciare de timbru aferente cererilor formulate pe calea unor proceduri speciale]

§1. Cererea de valoare redusa
§2. Cererea privind emiterea ordonantei de plata si cererea privind emiterea somatiei europene de plata
§3. Cererea formulata pe calea procedurii evacuarii din imobilele folosite sau ocupate fara drept
§4. Cererea formulata pe calea procedurii ordonantei presedintiale

Art. 7. [Taxa judiciara de timbru aferenta cererii vizand plata despagubirilor pentru daune morale aduse onoarei, demnitatii sau reputatiei unei persoane fizice si pentru prejudiciile materiale si morale decurgand din vatamari ale integritatii fizice si/sau psihice]

§1. Scurt istoric in privinta taxei judiciare de timbru aferente cererii privind stabilirea si acordarea de despagubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnitatii sau reputatiei unei persoane fizice
§2. Domeniul de aplicare al art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013
§3. Domeniul de aplicare al art. 7 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013

Art. 8. [Taxele judiciare de timbru aferente unor cereri nepatrimoniale si unor cereri patrimoniale cu regim special de timbrare – cereri vizand dreptul de folosinta, cereri in granituire si cereri in restituirea prestatiilor atunci cand nu sunt accesorii]

§1. Domeniul de aplicare al art. 8 din ordonanta
§2. Cererile pentru constatarea existentei sau inexistentei unui drept nepatrimonial
§3. Cererile in declararea nulitatii unui act juridic nepatrimonial
§4. Cererile care privesc dreptul de folosinta a bunului inchiriat sau arendat, daca acestea nu privesc si plata anumitor sume de bani
§5. Cererea in granituire
§6. Cererea in restituirea prestatiei atunci cand nu este accesorie cererii in declararea nulitatii sau a rezolutiunii unui act juridic patrimonial

Art. 9. [Regimul juridic al timbrarii cererilor formulate in cursul procesului si care nu modifica valoarea taxabila a cererii sau caracterul cererii initiale, precum si al timbrarii cererilor formulate in legatura cu un proces]

§1. Regimul juridic al timbrarii cererilor formulate in cursul procesului si care nu modifica valoarea taxabila a cererii sau caracterul cererii initiale, precum si al timbrarii cererilor formulate in legatura cu un proces. Regula – scutirea de la plata taxei judiciare de timbru. Exceptia – timbrarea
§2. Cererea de recuzare in materie civila
§3. Cererea de stramutare in materie civila
§4. Cererea de repunere in termen
§5. Cererea de perimare
§6. Cererea de reexaminare impotriva incheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare si despagubirile potrivit art. 190 C. proc. civ.
§7. Cererea de reexaminare impotriva incheierii de anulare a cererii de chemare in judecata, formulata potrivit art. 200 alin. (5) C. proc. civ.
§8. Cererea de repunere a cauzei pe rol
§9. Cererea pentru refacerea inscrisurilor si a hotararilor disparute
§10. Cererea pentru eliberarea de copii simple de pe inscrisurile aflate la dosar, atunci cand sunt efectuate de catre instanta
§11. Cererea pentru legalizarea de copii de pe inscrisurile aflate la dosar
§12. Cererea pentru eliberarea oricaror alte certificate prin care se atesta fapte sau situatii rezultate din evidentele instantelor de judecata ori cu privire la dosarele aflate in arhiva acestora
§13. Cererea pentru eliberarea de catre instantele judecatoresti de copii de pe hotararile judecatoresti, cu mentiunea ca sunt definitive

Art. 10. [Taxele judiciare de timbru aferente cererilor in materia executarii silite]

§1. Cererea de incuviintare a executarii silite
§2. Cererea de suspendare a executarii silite si cererea de suspendare a executarii provizorii (vremelnice)
§3. Contestatia la executare
§4. Cererea de intoarcere a executarii
§5. Alte cereri din materia executarii silite

Art. 11. [Taxele judiciare de timbru aferente cererii avand ca obiect pronuntarea unei hotarari de expedient, cererilor in legatura cu masurile asiguratorii, contestatiei privind tergiversarea procesului si plangerii impotriva incheierii de solutionare a contestatiei]

§1. Cererea avand ca obiect pronuntarea unei hotarari de expedient
§2. Cererile in legatura cu masurile asiguratorii
§3. Contestatia privind tergiversarea procesului si plangerea impotriva incheierii de solutionare a contestatiei

Art. 12. [Taxele judiciare de timbru aferente cererilor pentru dobandirea personalitatii juridice, pentru autorizarea functionarii si pentru inregistrarea unor persoane juridice]

§1. Cererile pentru inregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului acestora
§2. Cererile pentru dobandirea personalitatii juridice de catre organizatiile prevazute in Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, precum si pentru modificarea actelor constitutive ale acestora
§3. Cererile pentru dobandirea personalitatii juridice de catre asociatiile fara scop lucrativ, fundatii, uniuni si federatii de persoane juridice fara scop lucrativ, precum si pentru modificarea actelor constitutive ale acestora

Art. 13. [Taxele judiciare de timbru aferente cererilor formulate in domeniul dreptului de proprietate intelectuala]

§1. Cererile formulate in domeniul drepturilor de autor
§2. Cererile formulate in domeniul drepturilor de inventator
§3. Cererile formulate in domeniul drepturilor conferite de marca, desene si modele

Art. 14. [Taxele judiciare de timbru aferente cererilor formulate in temeiul Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa si al Legii nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare, precum si cele aferente cererilor de competenta instantelor judecatoresti avand ca obiect inregistrari in registrul comertului]

§1. Domeniul de aplicare al art. 14 din ordonanta
§2. Cererile formulate in temeiul Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa
§3. Cererile de competenta instantelor judecatoresti avand ca obiect inregistrari in registrul comertului

Art. 15. [Taxele judiciare de timbru aferente cererilor referitoare la raporturile de familie]

§1. Cererea de divort
§2. Cererile accesorii si cererile incidentale formulate in cadrul unui proces de divort
§3. Domeniul de aplicare al art. 15 lit. f) din ordonanta
§4. Art. 15 in forma propusa in proiectul legii pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 80/2013

Art. 16. [Taxele judiciare de timbru aferente cererilor in materia contenciosului administrativ]

§1. Definirea notiunilor prevazute in cuprinsul art. 16 din ordonanta
§2. Cererile supuse timbrarii potrivit art. 16 lit. a) din ordonanta
§3. Cererile supuse timbrarii potrivit art. 16 lit. b) din ordonanta
§4. Caile de atac reglementate de Legea nr. 554/2004
§5. Tutela administrativa
§6. Cererea de suspendare a executarii actului administrativ
§7. Cererile formulate in temeiul art. 24 alin. (3) si (4) din Legea nr. 554/2004
§8. Exceptia de nelegalitate a unui act administrativ si cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu solutionarea unei exceptii de neconstitutionalitate a unei ordonante sau a unei dispozitii dintr-o ordonanta a Guvernului

Art. 17. [Taxele judiciare de timbru aferente cererilor formulate potrivit Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, republicata]

§1. Contestatia impotriva deciziei Colegiului director al Camerei Notarilor Publici sau, dupa caz, a Biroului executiv al Consiliului Uniunii Notarilor Publici prin care au fost solutionate conflictele de competenta dintre notarii publici
§2. Plangerea impotriva incheierii de respingere a cererii de indeplinire a unui act notarial

Art. 18. [Taxele judiciare de timbru aferente cererilor formulate potrivit Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, republicata]

§1. Cererile pentru solutionarea conflictelor de competenta dintre birourile executorilor judecatoresti
§2. Plangerea impotriva refuzului executorului judecatoresc de a-si indeplini atributiile prevazute de lege
§3. Cererile pentru supralegalizarea semnaturii si a stampilei executorului judecatoresc

Art. 19. [Taxele judiciare de timbru aferente plangerii contraventionale si caii de atac exercitate impotriva hotararii judecatoresti pronuntate asupra acesteia]

§1. Domeniul de aplicare al art. 19 din ordonanta
§2. Alte cereri formulate in materie contraventionala

Art. 20. [Taxele judiciare de timbru aferente cererilor in materie de carte funciara]

§1. Timbrarea cererilor in materie de carte funciara
§2. Cererea in suplinirea consimtamantului titularului sarcinii cu care este grevat imobilul la alipire sau, dupa caz, la dezlipire
§3. Cererea in stabilirea rangului inscrierii
§4. Cererea in radierea unui drept concurent sau, dupa caz, de acordare a rangului preferential
§5. Cererea in prestatie tabulara
§6. Cererea in justificare tabulara
§7. Cererea in rectificare tabulara
§8. Modificarea descrierii imobilului
§9. Cererea in despagubiri pentru tinerea defectuoasa a cartii funciare
§10. Plangerea impotriva incheierii de carte funciara emise de registratorul-sef

Art. 21. [Taxele judiciare de timbru aferente cererii privind inregistrarea asociatiei de proprietari si apelului impotriva judecatorului-delegat]

§1. Cererea privind inregistrarea asociatiei de proprietari
§2. Apelul impotriva incheierii judecatorului-delegat
§3. Alte cereri reglementate de Legea nr. 196/2018

Art. 22. [Taxele de timbru aferente cererilor adresate Ministerului Justitiei]

§1. Cererile pentru supralegalizarea inscrisurilor sau copiilor de pe inscrisuri, destinate a fi utilizate in strainatate
§2. Cererile pentru autorizarea traducatorilor si interpretilor
§3. Cererile pentru atestarea titlului oficial de calificare roman de consilier juridic si a experientei dobandite in Romania, in vederea admiterii si practicarii acesteia in celelalte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European; cererile pentru atestarea calificarii de traducator si interpret autorizat, in vederea exercitarii acesteia in statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana; cererile pentru atestarea calificarii de expert tehnic judiciar in vederea exercitarii acesteia in statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana
§4. Cererile pentru recunoasterea calificarii profesionale de traducator si interpret autorizat sau expert tehnic judiciar, in conditiile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania

Art. 23. [Taxa judiciara de timbru aferenta apelului]

§1. Notiunea de „taxa datorata” uzitata de art. 23 alin. (1) lit. a) si b) din ordonanta
§2. Limita inferioara de 20 de lei impusa de ordonanta pentru taxa judiciara de timbru aferenta apelului
§3. Taxa judiciara de timbru stabilita in ipoteza apelului/apelurilor declarat/declarate de parati obligati solidar prin hotararea primei instante
§4. Taxa judiciara de timbru aferenta apelului declarat impotriva unei hotarari judecatoresti pronuntate asupra unei cereri neevaluabile in bani
§5. Taxa judiciara de timbru aferenta apelului declarat impotriva unei hotarari judecatoresti pronuntate asupra unei cereri evaluabile in bani
§6. Apelul declarat impotriva incheierilor pronuntate in proces
§7. Ipoteza anularii in apel a hotararii primei instante si trimiterii cauzei spre rejudecare. Timbrarea apelului exercitat impotriva hotararii judecatoresti prin care a fost solutionata cauza dupa trimiterea acesteia spre rejudecare
§8. Taxa judiciara de timbru in ipotezele calificarii, recalificarii si respingerii caii de atac ca inadmisibila in aplicarea art. 457 alin. (3) C. proc. civ.
§9. Timbrarea altor cereri formulate in etapa procesuala a apelului, diferite de cererea de apel
§10. Netimbrarea sau insuficienta timbrare a apelului

Art. 24. [Taxa judiciara de timbru aferenta recursului]

§1. Domeniul de aplicare al art. 24 din ordonanta
§2. Timbrarea recursului in cuprinsul caruia se invoca unul sau mai multe dintre motivele de casare prevazute de art. 488 alin. (1) pct. 1-7 C. proc. civ.
§3. Timbrarea recursului in cuprinsul caruia se invoca motivul de casare prevazut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., in ipoteza cererilor evaluabile in bani
§4. Timbrarea recursului in cuprinsul caruia se invoca motivul de casare prevazut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., in ipoteza cererilor neevaluabile in bani
§5. Timbrarea recursului nemotivat
§6. Timbrarea recursului inadmisibil
§7. Netimbrarea sau insuficienta timbrare a recursului

Art. 25. [Timbrarea apelului si, dupa caz, a recursului in anumite cazuri speciale]

§1. Domeniul de aplicare al art. 25 din ordonanta
§2. Incheierea prin care s-a dispus vanzarea bunurilor in actiunea de partaj
§3. Incheierea prin care s-a dispus sau, dupa caz, s-a constatat suspendarea procesului
§4. Hotararile prin care s-a dispus anularea cererii ca netimbrata, nesemnata sau pentru lipsa calitatii de reprezentant
§5. Hotararile prin care s-a respins cererea ca prematura, inadmisibila, prescrisa sau pentru autoritate de lucru judecat
§6. Hotararea prin care s-a luat act de renuntarea la dreptul pretins
§7. Hotararea prin care s-a luat act de renuntarea la judecata
§8. Hotararea prin care se incuviinteaza invoiala partilor
§9. Apelul sau, dupa caz, recursul care vizeaza considerentele hotararii

Art. 26. [Taxele judiciare de timbru aferente contestatiei in anulare, revizuirii si actiunii in anularea hotararii arbitrale]

§1. Contestatia in anulare
§2. Revizuirea
§3. Nelegala timbrare a contestatiei in anulare sau a revizuirii
§4. Actiunea in anularea hotararii arbitrale

Art. 27. [Taxa judiciara de timbru aferenta cererilor neevaluabile in bani pentru care nu se prevede un regim juridic de taxare special]

§1. Domeniul de aplicare al art. 27 din ordonanta
§2. Cererile supuse timbrarii potrivit art. 27 din ordonanta

Art. 28. [Scutirea de la plata taxelor judiciare de timbru a cailor de atac]

§1. Regimul juridic de timbrare aplicabil cailor de atac
§2. Scutirea de la plata taxelor judiciare de timbru a cailor de atac potrivit art. 28 din ordonanta

Art. 29. [Scutiri obiective si scutiri mixte de la plata taxei judiciare de timbru]

§1. Clasificarea scutirilor de la plata taxei judiciare de timbru
§2. Cererile privind stabilirea si plata pensiilor, precum si alte drepturi prevazute prin sistemele de asigurari sociale
§3. Cererile privind stabilirea si plata drepturilor de protectie sociala prevazute de lege
§4. Cererile in materia obligatiei de intretinere
§5. Cererile privind stabilirea si acordarea despagubirilor decurgand din condamnarea sau luarea unei masuri preventive pe nedrept
§6. Cererile in materie de adoptie, ocrotire a minorilor, tutela, curatela, consiliere judiciara, tutela speciala, incuviintare a mandatului de ocrotire, asistenta a persoanelor cu tulburari psihice, precum si cererile privind exercitarea de catre autoritatea tutelara a atributiilor ce ii revin
§7. Cererile privind protectia drepturilor consumatorilor
§8. Cererile privind valorificarea drepturilor Societatii Nationale de Cruce Rosie
§9. Cererile privind exercitarea drepturilor electorale
§10. Cererile formulate in procese penale si cererile formulate in procese civile avand ca obiect plata despagubirilor civile pentru prejudicii materiale sau morale decurgand din cauze penale
§11. Cererile vizand stabilirea si acordarea despagubirilor civile pentru pretinse incalcari ale drepturilor prevazute la art. 2 si art. 3 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale
§12. Cererile privind drepturile si interesele legitime pretinse de fostii detinuti si persecutati pentru motive politice in perioada regimului comunist
§13. Alte actiuni, cereri sau acte de procedura scutite, prin legi speciale, de taxa judiciara de timbru
§14. Cererile formulate de catre prefect sau primar pentru anularea actelor juridice facute ori emise cu incalcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata
§15. Cererile pentru dizolvarea societatilor reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, si a grupurilor de interes economic, formulate de Oficiul National al Registrului Comertului
§16. Cererile privind raporturile de serviciu ale functionarilor publici si ale functionarilor publici cu statut special. Conflictele de munca
§17. Cererile pentru eliberarea de copii simple de pe inscrisurile aflate la dosar, daca serviciile de copiere nu se realizeaza de catre instanta

Art. 30. [Scutiri subiective de la plata taxei judiciare de timbru si scutirea mixta aplicabila cererilor formulate de o institutie publica]

§1. Scutiri subiective de la plata taxei judiciare de timbru
§2. Scutirea mixta de la plata taxei judiciare de timbru aplicabila cererilor formulate de catre o institutie publica

Art. 31. [Determinarea cuantumului taxei judiciare de timbru]

§1. Atributia instantei de judecata de a determina cuantumul taxei judiciare de timbru
§2. Etapele necesare determinarii cuantumului taxei judiciare de timbru aferente unei cereri
§3. Valoarea obiectului cererii atunci cand acesta este exprimat in valuta
§4. Valoarea obiectului cererii atunci cand acesta este exprimat in lei vechi (ROL)
§5. Clasificarea cererilor patrimoniale in functie de natura dreptului afirmat prin intermediul lor
§6. Determinarea taxei judiciare de timbru aferente cererii personale sau reale mobiliare, atunci cand, potrivit legii, aceasta se calculeaza in functie de valoarea obiectului cererii [art. 31 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013]
§7. Determinarea taxei judiciare de timbru aferente cererii reale imobiliare, atunci cand, potrivit legii, aceasta se calculeaza in functie de valoarea obiectului cererii [art. 31 alin. (3) din O.U.G. nr. 80/2013]
§8. Determinarea taxei judiciare de timbru aferente cererii avand ca obiect acordarea unor prestatii succesive [art. 31 alin. (4) din O.U.G. nr. 80/2013]

Art. 32. [Etapele procesuale in care se datoreaza taxa judiciara de timbru]

Art. 33. [Plata anticipata a taxei judiciare de timbru. Regularizarea cererii principale in ipoteza in care reclamantul nu a atasat acesteia dovada platii taxei judiciare de timbru potrivit legii]

§1. Diferenta de reglementare dintre art. 20 alin. (1) si (2) din Legea nr. 146/1997 si art. 33 din O.U.G. nr. 80/2013
§2. Plata cu anticipatie a taxei judiciare de timbru
§3. Masurile ce se impun a fi luate de catre judecator atunci cand taxa judiciara de timbru aferenta cererii principale nu a fost achitata sau a fost achitata in cuantum inferior celui legal
§4. Masurile ce se impun a fi luate de catre judecator atunci cand taxa judiciara de timbru aferenta cererii formulate in cursul procesului nu a fost achitata sau a fost achitata in cuantum inferior celui legal

Art. 34. [Timbrarea cererilor alcatuite din mai multe capete si a celor incidentale cu natura juridica de cerere de chemare in judecata]

§1. Clasificarea cererilor in justitie dupa criteriul caii procedurale alese de parte pentru deducerea pretentiei sau situatiei juridice spre solutionare instantei judecatoresti
§2. Stabilirea, in mod separat, a regimului juridic de timbrare a fiecarui capat de cerere, indiferent daca acesta reprezinta un capat principal sau un capat accesoriu
§3. Timbrarea capatului de cerere formulat in subsidiar
§4. Timbrarea cererii in justitie in ipoteza in care aceasta are un singur obiect, insa doua sau mai multe cauze juridice
§5. Anularea unui capat de cerere pentru nelegala sa timbrare
§6. Timbrarea cererilor incidentale cu natura juridica de cerere de chemare in judecata
§7. Regimul juridic aplicabil timbrarii cererii de interventie accesorie, cererii de chemare in judecata a altei persoane si cererii de aratare a titularului dreptului
§8. Regimul juridic aplicabil timbrarii cererii de interventie formulate in procedura necontencioasa

Art. 35. [Obligatia de plata in solidar a taxei judiciare de timbru in ipoteza coparticiparii procesuale. Regimul juridic al cererilor depuse in cursul judecatii si care nu modifica valoarea taxabila a cererii sau caracterul cererii initiale din punctul de vedere al timbrarii]

§1. Obligatia de plata in solidar a taxei judiciare de timbru in ipoteza coparticiparii procesuale
§2. Regimul juridic al cererilor depuse in cursul judecatii si care nu modifica valoarea taxabila a cererii sau caracterul cererii initiale din punctul de vedere al timbrarii

Art. 36. [Regimul juridic al timbrarii cererii in ipoteza majorarii valorii obiectului acesteia]

§1. Domeniul de aplicare al art. 36 din ordonanta
§2. Timbrarea cererii aditionale reglementate de art. 204 alin. (1) C. proc. civ.
§3. Timbrarea cererii aditionale reglementate de art. 204 alin. (2) C. proc. civ.

Art. 37. [Regimul juridic al timbrarii cererii in ipoteza micsorarii valorii obiectului acesteia]

Art. 38. [Recuperarea de catre instanta investita cu solutionarea unei cai de atac a taxelor judiciare de timbru neachitate in cuantumul legal in etapele procesuale anterioare]

§1. Domeniul de aplicare al art. 38 din ordonanta
§2. Aplicarea art. 38 din ordonanta de catre instanta investita cu solutionarea caii de atac

Art. 39. [Cererea de reexaminare impotriva modului de stabilire a taxei de timbru]

§1. Cererea de reexaminare impotriva modului de stabilire a taxei de timbru datorate pentru cererile adresate instantelor judecatoresti
§2. Cererea de reexaminare impotriva modului de stabilire a taxei de timbru datorate pentru cereri adresate Ministerului Justitiei si Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie

Art. 40. [Plata taxei judiciare de timbru]

§1. Debitorul obligatiei de plata a taxei judiciare de timbru
§2. Creditorul obligatiei de plata a taxei judiciare de timbru
§3. Domiciliul, resedinta sau, dupa caz, sediul debitorului taxei judiciare de timbru
§4. Plata taxei judiciare de timbru efectuata eronat intr-un cont al unei unitati administrativ-teritoriale diferite de cea competenta potrivit art. 40 din ordonanta
§5. Modalitatile de plata a taxei de timbru
§6. Art. 40 in forma propusa in proiectul legii pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 80/2013

Art. 41. [Executarea creantelor avand ca obiect taxa judiciara de timbru]

Art. 42. [Conditiile acordarii de facilitati pentru plata taxei judiciare de timbru si formele acestora]

§1. Domeniul de aplicare al art. 42-44 din O.U.G. nr. 80/2013
§2. Conditiile acordarii de facilitati pentru plata taxei judiciare de timbru
§3. Formele facilitatilor pentru plata taxei judiciare de timbru acordate persoanei juridice

Art. 43. [Procedura de solutionare a cererii pentru acordarea facilitatilor la plata taxei judiciare de timbru si a cererii de reexaminare]

§1. Cererea pentru acordarea facilitatilor la plata taxei judiciare de timbru
§2. Cererea de reexaminare impotriva incheierii prin care a fost solutionata cererea pentru acordarea facilitatilor la plata taxei judiciare de timbru

Art. 44. [Incuviintarea cererii de acordare a facilitatilor la plata taxei judiciare de timbru]

§1. Solutionarea cererii in limita obiectului sau stabilit de parte
§2. Ipoteza cererii in justitie formate din mai multe capete in privinta timbrarii carora partea a formulat cerere de acordare a facilitatilor la plata taxelor judiciare de timbru
§3. Reducerea taxei judiciare de timbru
§4. Amanarea platii taxei judiciare de timbru
§5. Esalonarea platii taxei judiciare de timbru

Art. 45. [Restituirea taxei de timbru]

§1. Ipotezele de restituire a taxei judiciare de timbru
§2. Procedura judiciara de solutionare a cererii de restituire a taxei judiciare de timbru
§3. Competenta de solutionare a cererii de restituire a taxei de timbru platite pentru cereri adresate Ministerului Justitiei sau Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie
§4. Procedura administrativa de restituire a taxei judiciare de timbru
§5. Nerestituirea taxei judiciare de timbru aferente unei cereri anulate ca insuficient timbrata
§6. Art. 45 in forma propusa in proiectul legii pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 80/2013

Art. 46. [Destinatia sumelor provenind din cheltuielile judiciare avansate de stat pentru desfasurarea proceselor penale, care sunt suportate de parti sau de alti participanti la proces, precum si din amenzile judiciare]

§1. Cheltuielile judiciare avansate de stat pentru desfasurarea proceselor penale, care sunt suportate de parti sau de alti participanti la proces
§2. Amenzile judiciare
§3. Executarea cheltuielilor judiciare avansate de stat pentru desfasurarea proceselor penale, care sunt suportate de parti sau de alti participanti la proces, precum si a amenzilor judiciare

Art. 47. [Impozitul pe veniturile realizate din activitati desfasurate de avocati, notari publici si executori judecatoresti]

Art. 48. [Remuneratia curatorului special numit de instanta in conditiile art. 58 C. proc. civ., avansata de parte]

§1. Domeniul de aplicare al art. 58 C. proc. civ.
§2. Domeniul de aplicare al art. 167 C. proc. civ.
§3. Numirea si remunerarea curatorului special
§4. Art. 48 in forma propusa in proiectul legii pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 80/2013

Art. 49. [Remuneratia curatorului special numit de instanta in conditiile art. 58 C. proc. civ., avansata de stat]

Art. 50. [Actualizarea nivelului taxelor judiciare de timbru si elaborarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 80/2013]

Art. 51. [Inregistrarea si gestionarea in instanta a informatiilor referitoare la taxele judiciare de timbru]

Art. 52. [Modificarea art. 592 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator. Timbrarea potrivit legii a cererii adresate instantei privind pronuntarea unei hotarari care sa consfinteasca intelegerea partilor rezultata din acordul de mediere]

Art. 53. [Modificarea art. 36 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Timbrarea potrivit legii a plangerii impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, a caii de atac formulate impotriva hotararii judecatoresti prin care s-a solutionat plangerea, precum si a oricaror alte cereri incidente]

Art. 54. [Considerarea trimiterilor la Legea nr. 146/1997 ca fiind facute la O.U.G. nr. 80/2013]

Art. 55. [Aplicarea in timp a O.U.G. nr. 80/2013]

§1. Caracterul normelor juridice cuprinse in ordonanta
§2. Aplicarea in timp a O.U.G. nr. 80/2013 si a altor acte normative in privinta normelor fiscale ce reglementeaza cuantumul taxei judiciare de timbru
§3. Aplicarea in timp a O.U.G. nr. 80/2013 in privinta normelor procedurale vizand obligatia de plata a taxei judiciare de timbru

Art. 56. Abrogat

Art. 57. [Probatoriul specific cererii vizand pronuntarea unei hotarari judecatoresti care tine loc de contract avand ca obiect instrainarea unor bunuri imobile]

§1. Domeniul de aplicare al art. 57 din ordonanta
§2. Extrasul de carte funciara pentru informare pentru bunurile imobile ce au carte funciara deschisa sau certificatul de sarcini pentru imobilele care nu au carte funciara deschisa
§3. Certificatul de atestare fiscala
§4. Dovada debitelor la zi ale cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari
§5. Avizarea expertizei tehnice judiciare in specialitatea topografie, geodezie si cadastru

Art. 58. [Abrogarea reglementarilor anterioare in materia taxelor de timbru]

Detalii tehnice
Data aparitiei05 apr. 2024
Categorie generalaCoduri si legi comentate
Numar pagini728
Format165x235 mm
Tip copertaCarte cartonata
Alti clienti au cumparat si

Drept procesual civil. Editia a 6-a

Partea generala. Judecata in fata primei instante. Judecata in caile de atac. Proceduri speciale. Executarea silita
480,00 RON