Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Taxe si impozite

ISBN/ISSN: 978-606-522-387-5
Editura: Hamangiu
33,70 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Lucrarea cuprinde solutii de speta recente, pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie si curtile de apel in materia taxelor si impozitelor, ce releva diversitatea problemelor si numeroasele modificari legislative din domeniul fiscalitatii.

Sunt analizate aspectele practice privind impozitul pe profit (cheltuieli deductibile, regimul scutirilor, plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale, impozitul pe dividende), impozitul pe venit (venitul din salarii, venituri obtinute din cedarea folosintei bunurilor, venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal), taxa pe valoare adaugata (persoane impozabile, operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei, operatiuni scutite de taxa, regimul deducerilor), accizele, taxele si impozitele locale (impozitul si taxa pe cladiri, impozitul si taxa pe teren), taxele de mediu, taxele vamale, taxa de prima inmatriculare, contributii si inlesniri privind obligatiile catre bugetul asigurarilor sociale de stat.

Culegerea se axeaza pe solutiile jurisprudentiale ce implica majorari si penalitati de intarziere si vizeaza atat aspectele de drept material, cat si cele de drept procesual.

Capitolul I. Impozitul pe profit

1. Sfera de cuprindere a impozitului

1.1. Impozit suplimentar pe profit. Societati comerciale divizate. Absenta profitului. Neimpozitare

2. Cheltuieli deductibile

2. 2. Majorari si penalitati de intarziere calculate nelegal. Cheltuieli cu personalul strain care asigura functionarea utilajelor inchiriate de societate in vederea realizarii obiectului de activitate. Cheltuieli deductibile. Exceptii de stricta interpretare

2. 3. Profit impozabil. Cheltuieli cu servicii de management, consultanta, asistenta sau alte prestari servicii. TVA. Baza legala de impunere. Nedeductibilitate

2. 4. Impozit suplimentar pe profit. Remuneratii acordate actionarilor pentru participarea la AGA. Cheltuieli nedeductibile

2. 5. Impozit pe profit. TVA. Cheltuieli deductibile. Cheltuieli cu servicii de consultanta. Dovada efectuarii efective a cheltuielilor. Nedeductibilitate

3. Regimul scutirilor 

3. 6. Scutirea de la plata majorarilor de intarziere. Conditii de aplicare. Imputarea obligatiilor bugetare

4. Provizioane si rezerve

4. 7. Rezerva din reevaluarea mijloacelor fixe. Momentul impozitarii 

5. Reorganizari, lichidari si alte transferuri de active si titluri de participare

5. 8. Diferentele favorabile de valoare ale titlurilor de participare. Transmitere prin executare silita. Venituri neimpozabile. Provizioane deductibile

6. Impozitul pe dividende

6. 9. Cota de impozitare. Aplicarea legii in timp 

6. 10. Plata sau distribuirea dividendelor. Aplicarea legii in timp

Capitolul al II-lea. Impozitul pe venit

1. Impozitul pe venitul din salarii 

1. 11. Impozit pe salariu redus prin lege. Drepturi salariale suplimentare. Obligatie de restituire. Aplicarea legii in timp

1. 12. Avocat. Identificarea corecta a bazei de impunere. Impozit suplimentar pe venit. Obligatii accesorii. Venituri obtinute din oficii. Indemnizatia pentru cresterea copilului. Termen de prescriptie

1. 13. Cheltuieli de asistenta juridica. Taxe si cotizatii catre asociatii patronale. Deductibilitate. Asigurari sociale de sanatate. Dispozitie de refacere a inspectiei fiscale. Competenta

2. Impozitul pe venituri obtinute din cedarea folosintei bunurilor

2. 14. Impozit pe venit suplimentar. Prescriptie. Cheltuieli deductibile. Persoana fizica autorizata. Deducere TVA. Dovada cu documente contabile 

3. Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

3. 15. Impozit pe venituri obtinute din transferal proprietatilor imobiliare. Teren aflat in coproprietate. Partaj judiciar. Scutiri stabilite legal 

Capitolul al III-lea. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

16. Optiunea contribuabilului pentru una dintre formele de impozitare. Documente justificative. Regim fiscal mai favorabil

Capitolul al IV-lea. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti

17. Plata impozitului pe venit obtinut prin instrainarea actiunilor detinute la o societate comerciala romana de o persoana juridica straina. Conventia pentru evitarea dublei impuneri dintre Romania si Cipru. Dobanzile exceptate de la principiul dublei impuneri

18. Impozit pe venit. Persoane juridice nerezidente in Romania. Dovada prin certificatul de rezidenta fiscala. Conventie pentru evitarea dublei impuneri

Capitolul al V-lea. Taxa pe valoarea adaugata

1. Operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei

1. 19. Asociere in participatiune. Transfer de mijloace fixe intre asociati. Aplicarea TVA. Aplicarea penalitatilor si majorarilor de intarziere 

1. 20. Persoana fizica autorizata. Servicii prestate in baza unui contract de mandat. Obligatia de inregistrare ca platitor de TVA

2. Persoane impozabile si activitatea economica 

2. 21. Administratia Patrimoniului Imobiliar avand ca obiect administrarea, gestionarea, inchirierea si intretinerea fondului imobiliar, construirea de locuinte si spatii comerciale, reabilitarea fondului imobiliar existent, prestari de servicii imobiliare. Calitatea de persoana impozabila din punct de vedere al TVA

3. Operatiuni scutite de TVA

3. 22. Operatiuni scutite de la plata TVA fara drept de deducere. Deducerea TVA dupa principiul alocarii directe. Deducerea TVA dupa principiul pro-rata

3. 23. Impozit pe profit. Deducere TVA. Bunuri achizitionate intracomunitar. Scutiri de TVA

4. Regimul deducerilor

4. 24. Deducerea TVA aferente constructiilor proprietatea firmei. Actualizarea sumei reprezentand TVA de rambursat. Admisibilitate

4. 25. Rambursare TVA. Termen de solutionare a cererii de rambursare. Cerere de completarea a hotararii

4. 26. Rambursare TVA si dobanzi aferente. Facturi valabile. Avize de expeditie incomplete. Legalitate

4. 27. Drept de deducere a TVA. Autoturism achizitionat. Activitati de consultanta pentru afaceri si management. Admisibilitate

5. Obligatii ale beneficiarilor deducerilor

5. 28. Deducere TVA. Prescriptia dreptului de verificare fiscala. Furnizori societati fictive. Bunuri neutilizate in realizarea operatiunilor impozabile. Respingere

5. 29. TVA suplimentara. Facturi fiscale depuse in copie xerox neluate in calcul de organele fiscale. Sarcina probei revine contribuabilului. Legalitate

5. 30. Rambursare TVA. Documente justificative. Conditii de admisibilitate

5. 31. Conditii necesare pentru deducerea TVA. Aspecte formale privind inscrisurile si dovada realitatii operatiunilor economice. Aplicarea legii in timp

5. 32. Decizie in interesul legii. Deducere TVA. Impozit pe profit. Diminuarea bazei impozabile. Documente justificative

6. Operatiuni efectuate inainte si dupa data aderarii 

6. 33. TVA suplimentara si majorari de intarziere aferente. Inchiriere de bunuri de capital. Persoana impozabila cu regim mixt. Drept de deducere TVA pe baza de pro-rata 

Capitolul al VI-lea. Accize

34. Antrepozit fiscal. Bunuri litigioase aferente antrepozitului fiscal. Cerere de obtinere a autorizatiei de antrepozit fiscal. Respingere

Capitolul al VII-lea. Taxe si impozite locale

1. Impozitul si taxa pe cladiri 

1. 35. Cladiri speciale scutite de impozit. Avizul consiliului local. Reverificarea efectuata de organele fiscale

1. 36. Impozit pe cladiri. Societate comerciala aflata in procedura reorganizarii judiciare. Cerere de majorare creanta. Reevaluare imobil

2. Impozitul si taxa pe teren

2. 37. Taxa si impozit pe teren aferent retelelor de apa. Regimul scutirilor. Taxe de inchiriere si pe venituri din concesiuni. Nelegalitate 

Capitolul al VIII-lea. Alte datorii fiscale

1. Taxe pentru mediu

1. 38. Exonerarea de la plata cotei legale de 3% din valoarea ambalajelor comercializate de producatori si importatori pentru constituirea bugetului pentru mediu. Colectare si reciclare deseuri. Exonerarea de la plata penalitatilor si majorarilor de intarziere 

1. 39. Fondul pentru mediu. Produse fabricate in Romania si exportate. Obligatia recuperarii si reciclarii deseurilor de ambalaje prin resurse proprii sau prin societati autorizate

1. 40. Fondul pentru mediu. Venituri constituite din taxa pentru ambalajele introduse pe piata. Societate care produce folie de plastic. Obligatia de plata a contributiei nu revine societatii care doar a livrat folia de plastic in forma bruta

1. 41. Fondul pentru mediu. Ambalaje produse si comercializate. Principiul poluatorul plateste

2. Taxe vamale

2. 42. Control vamal ulterior. Majorari de intarziere aferente datoriilor vamale. Termenul de la care acestea se calculeaza

2. 43. Regim vamal preferential. Obligatia respectarii destinatiei declarate a marfurilor importate/exportate. Sanctiune

2. 44. Perfectionare activa a marfurilor. Resturi tehnologice introduse in circuitul economic intern. Rata de randament mai mica decat cea declarata. Datorarea de drepturi de import

2. 45. Scutiri de la plata taxelor vamale. Intreprinderi mici si mijlocii. Bunuri importate in vederea dezvoltarii activitatilor proprii de productie si servicii. Conditii. Decaderea din beneficiul scutirilor

2. 46. Datorie vamala. Recalcularea drepturilor vamale. Termen de prescriptie. Regim juridic aplicabil in conditiile ratificarii Tratatului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana 

3. Contributii si inlesniri privind obligatiile catre bugetul asigurarilor sociale de stat 

3. 47. Scutirea de la plata majorarilor de intarziere prin act administrativ individual. Posibilitatea cumulului penalitatilor de intarziere cu majorarile de intarziere

3. 48. Obligatii restante catre bugetul de stat. Inlesniri la plata. Neindeplinirea termenelor si conditiilor in care s-au aprobat inlesnirile. Repunerea in termen a inlesnirilor la plata. Stabilirea de obligatii accesorii

4. Taxa de prima inmatriculare

4. 49. Restituire taxa de prima inmatriculare. Dobanda aferenta acestei taxe. Nivelul dobanzii datorate contribuabilului

4. 50. Taxa de prima inmatriculare. Nelegalitate. Drept de restituire. Dobanzi 

4. 51. Taxa de prima inmatriculare. Prioritatea aplicarii reglementarilor comunitare. Nelegalitate. Obligatia de restituire. Data de la care se calculeaza dobanzi 

4. 52. Taxa de poluare. Actiune in restituire. Lipsa procedurii prealabile. Inadmisibilitate

4. 53. Taxa de poluare. Prima inmatriculare in Romania. Cerere de restituire. Admisibilitate

4. 54. Taxa de poluare. Prima inmatriculare in Romania. Prioritatea normelor comunitare. Taxa discriminatorie. Nelegalitate

4. 55. Taxa de prima inmatriculare. Incalcarea liberei circulatii a marfurilor intre statele membre. Refuz de a inmatricula un autoturism importat in Romania. Instanta competenta

Capitolul al IX-lea. Aspecte procedurale 

1. Conditii de admisibilitate, competenta

1. 56. Act administrativ fiscal. Cale administrativa de atac. Competenta instantei de contencios administrativ

1. 57. Contestatie pe cale administrativa. Actul administrativ atacabil. Raportul de inspectie fiscala, act premergator emiterii deciziei de impunere 

1. 58. Litigii care privesc taxe si impozite, precum si majorarile si penalitatile de intarziere aferente si al caror cuantum total este pana la 500.000 lei. Instanta competenta

1. 59. Contestarea actului administrativ fiscal asimilat deciziei de impunere. Necesitatea parcurgerii procedurii prealabile. Contestarea direct la instanta de contencios. Inadmisibilitate

1. 60. Decizie emisa de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura cuprinzand titlu de creanta. Calificare drept act administrativ fiscal. Competenta 

1. 61. Actiune avand ca obiect anularea unei decizii prin care s-a respins contestatia impotriva instiintarii de plata pentru contributia la Fondul de mediu. Instanta competenta 

1. 62. Exploatare zacamant de cuart. Licenta de concesionare zacamant. Contract administrativ. Organul competent sa anuleze licenta

2. Societati aflate in insolventa

2. 63. Obligatii bugetare restante. Societate aflata in procedura reorganizarii judiciare. Instanta competenta material. Data de la care se pot calcula obligatiile accesorii. Aplicarea legii in timp

2. 64. Societate comerciala aflata in procedura insolventei. Contestatie impotriva deciziei de impunere. Calitate procesuala activa 

2. 65. Obligatii fiscale restante. Raspundere solidara. Conditia preexistentei starii de insolvabilitate a debitorului

3. Acordarea de despagubiri. Termene legale

3. 66. Daune materiale si daune morale. Act administrativ fiscal anulat. Termenul in care se pot solicita despagubiri. Data de la care curge termenul de prescriptie privind acordarea despagubirilor 

3. 67. Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale. Mijloacele juridice prin care se stabilesc impozitele, taxele si alte obligatii bugetare. Neachitarea la scadenta a obligatiilor de plata. Lipsa declaratiei fiscale

Index

Detalii tehnice
Data aparitiei29 apr. 2011
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini376
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
DE ACELASI AUTOR - Daciana-Elena Singeorzan