Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Suspendarea executarii actului administrativ. Practica judiciara

Practica judiciara
ISBN/ISSN: 978-606-522-502-2
Editura: Hamangiu
24,10 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

   Suspendarea executarii actului administrativ constituie o situatie de exceptie, care poate interveni numai atunci cand sunt cumulativ indeplinite cerintele prevazute in art. 14 din Legea nr. 554/2004, respectiv in cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente.

   Suspendarea executarii actelor administrative trebuie considerata ca fiind un eficient instrument procedural aflat la indemana instantei de judecata, pentru a asigura respectarea principiului legalitatii, fiind echitabil ca, atata timp cat autoritatea publica sau judecatorul se afla in proces de evaluare, acestea sa nu-si produca efectele asupra celor vizati.

   Prezenta lucrare, menita sa vina in sprijinul practicienilor, sustine ideea necesitatii suspendarii executarii actului administrativ, pana ce instanta de judecata se va pronunta cu privire la legalitatea sau nelegalitatea actului administrativ contestat.

Capitolul I. Actele susceptibile de suspendare in temeiul art. 14 si art. 15 din Legea contenciosului administrativ

1. Notiunea de act administrativ. Suspendarea efectelor. Conditii

2. Principiile suspendarii executarii actului administrativ

3. Suspendarea executarii actelor administrative – instrument procedural aflat la indemana instantei pentru a asigura respectarea principiului legalitatii 

4. Lipsa cercetarii caracterului eventual vatamator al actului atacat, in conditiile in care acesta nu constituie un act administrativ in sensul art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004

5. Inadmisibilitatea cererii de suspendare, in temeiul dispozitiilor art. 14 din Legea nr. 554/2004, a executarii procesului-verbal de control intocmit de Garda Financiara

6. Respingerea cererii de suspendare a unor autorizatii de functionare expirate, autorizatii ce nu mai produc efectele pentru care au fost emise

7. Suspendarea de drept a executarii unui act administrativ abrogat

8. Natura juridica specifica a unui act administrativ a adresei prin care paratul dispune asupra modului in care se va aplica ordonanta de urgenta. Exceptia lipsei de interes a cererii de suspendare a unui ordin suspendat

9. Neparcurgerea procedurii prealabile

10. Solicitarea suspendarii executarii deciziei dupa sesizarea, in conditiile art. 7, a autoritatii publice care a emis actul sau a autoritatii ierarhic superioare 

11. Inadmisibilitatea cererii de suspendare a executarii actului administrativ, intemeiata pe dispozitiile art. 581 C. proc. civ.

12. Respingerea ca inadmisibila a cererii de suspendare a executarii actului administrativ pe calea ordonantei presedintiale

13. Inadmisibilitatea ordonantei presedintiale in materia contenciosului administrativ 

Capitolul II. Protectia juridica provizorie in materie administrativa conform Recomandarii nr. R(89)8 din 13 septembrie 1989 a Comitetului de Ministri al Consiliului Europei

14. Executarea unei decizii administrative de natura sa provoace daune grave, dificil de reparat, persoanelor particulare

15. Protectie jurisdictionala provizorie pentru evitarea producerii unor prejudicii ireparabile

16. Protectia provizorie a drepturilor si intereselor particularilor pana la momentul cenzurarii legalitatii actului administrativ de catre instanta 

Capitolul III. Raporturile de munca in contenciosul administrativ

17. Modificarea raportului de serviciu prin mutarea reclamantului pe o functie publica de executie. Asigurarea unui salariu aferent noii functii

18. Suspendarea executarii actului administrativ de trecere in rezerva a unui cadru militar ca urmare a incalcarii prevederilor Statutului cadrelor militare

19. Indoiala serioasa in privinta legalitatii actului administrativ prin absenta motivarii actului administrativ atacat. Caz bine justificat. Incalcarea principiului statului de drept, a dreptului la o buna administrare si incalcarea obligatiei constitutionale a autoritatilor administrative de a asigura informarea cetatenilor

20. Ordin de eliberare din functia publica. Masura luata in baza unor dispozitii legale declarate neconstitutionale

21. Analizarea prejudiciului pe care suspendarea l-ar provoca reclamantului comparativ cu prejudiciul suferit de parat prin suspendare. Asimilarea dreptului la salariu cu un drept de proprietate, protejat de art. 1 parag. 1 din Primul Protocol Aditional la Conventia europeana a drepturilor omului

22. Sporuri salariale consacrate prin hotarari judecatoresti irevocabile. Jurisprudenta CEDO

23. Retrogradarea, situatie ce afecteaza drepturile fundamentale, precum dreptul la munca, dreptul la protectia sociala a muncii si dreptul la un nivel de trai decent, cauzand prejudicii atat materiale, cat si morale

24. Iminenta pagubei. Lipsirea reclamantilor de mijloacele financiare suficiente existentei

25. Paguba iminenta prin diminuarea veniturilor ca efect al retrogradarii

Capitolul IV. Cazul bine justificat si paguba iminenta

26. Respingerea cererii de suspendare formulata fara invocarea unui prejudiciu iminent si a unei cauze ce ar putea provoca vreun prejudiciu

27. Suspendarea dispusa in situatia in care exista indoiala asupra legalitatii actului, o aparenta de nelegalitate care atesta un caz bine justificat si un prejudiciu material previzibil

28. Posibilitatea producerii unei pagube iminente in patrimoniul recurentei. Notiunea de „bun” in sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventia europeana a drepturilor omului

29. Pornirea executarii impotriva reclamantei. Producerea unui prejudiciu material, de natura a conduce la imposibilitatea continuarii activitatii

30. Perturbare grava a functionarii unei institutii publice. Act administrativ emis fara o incunostintare prealabila a reclamantului

31. Prejudiciu financiar prin pierderea venitului. Perturbarea functionarii unitatii spitalicesti ca urmare a modificarilor intervenite in managementul institutiei

32. Limitari ale vietii publice si private prin retinerea permisului de conducere. Incalcarea prezumtiei de nevinovatie

33. Urgenta determinata de starea de sanatate a reclamantului si iminenta prejudiciului data de lipsa veniturilor pentru a se putea trata. Lipsa unei protectii jurisdictionale 

34. Analizarea interesului reclamantei in raport de interesul public

35. Nemotivarea actului administrativ. Indoiala serioasa cu privire la aparenta de legalitate a acestuia

36. Suspendarea executarii deciziei Consiliului Concurentei. Neindeplinirea conditiilor art. 14 alin. (1) din Legea nr. 554/2004

37. Suspendarea executarii autorizatiei de construire pana la solutionarea cererii de anulare a autorizatiei de construire. Afectarea imobilului reclamantei prin continuarea lucrarilor

38. Suspendarea executarii somatiei emise de primarie. Desfiintarea constructiei aflate pe domeniul public

Capitolul V. Suspendarea actului administrativ cu caracter normativ

39. Efectele erga omnes ale H.G. nr. 735/21.07.2010 – act administrativ unilateral cu caracter normativ. Crearea unui dezechilibru intre interesul general si obligatia protejarii drepturilor fundamentale ale cetateanului

40. Respingerea, ca ramasa fara obiect, a cererii de suspendare a unui act administrativ normativ anulat in intregime prin sentinta definitiva si irevocabila

41. Ordonanta de urgenta. Inadmisibilitatea suspendarii executarii in sensul dispozitiilor art. 14-15 din Legea nr. 554/2004

42. Inadmisibilitatea cererii de suspendare a O.U.G. nr. 37/2009, act normativ emis in conditiile prevazute de art. 115 alin. (4)-(8) din Constitutie. Admisibilitatea cererii de suspendare a Ordinului prin care au fost executate prevederile imperative ale O.U.G. nr. 37/2009

43. Inadmisibilitatea suspendarii executarii (in sensul dispozitiilor art. 14-15 din Legea nr. 554/2004) unei ordonante de guvern cu valoare de lege, act normativ care nu are natura juridica a unui act administrativ 

44. Examinarea abuzului de drept, a excesului de putere in emiterea hotararii de Guvern a carei suspendare se solicita. Pronuntarea asupra fondului dreptului 

Capitolul VI. Suspendarea actului administrativ fiscal

45. Institutia juridica a suspendarii executarii actelor administrative. Indeplinirea conditiilor suspendarii analizate in functie de circumstantele cauzei. Durata masurii suspendarii executarii actelor administrativ-fiscale 

46. Cerere de suspendare a executarii actului administrativ-fiscal. Suspendarea executarii actelor administrative, instrument procedural aflat la indemana autoritatii emitente sau a instantei de judecata pentru a asigura respectarea principiului legalitatii 

47. Conditiile suspendarii executarii actului administrativ fiscal 

48. Neindeplinirea conditiilor suspendarii actului administrativ fiscal 

49. Prezumtia de legalitate a actului administrativ. Conditiile admiterii cererii de suspendare a actului administrativ

50. Oportunitatea suspendarii executarii actelor fiscale de impunere. Grava prejudiciere a situatiei economico-financiare a reclamantei

51. Suspendarea actului administrativ fiscal. Paguba din punct de vedere economic distincta de paguba privita din punct de vedere juridic 

52. Punerea in executare a deciziei de impunere. Paguba iminenta in patrimoniul reclamantei prin aducerea societatii in stare de incapacitate de plata

53. Iminenta producerii unei pagube prin plata unor obligatii fiscale asupra carora exista indoiala sub aspectul legalitatii datorarii lor 

54. Suspendarea executarii deciziei de impunere. Cazul bine justificat si paguba iminenta. Depunerea cautiunii conform art. 14 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 cu raportare la prevederile art. 215 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

55. Cautiune de pana la 20% din cuantumul sumei contestate pentru suspendarea executarii actului administrativ fiscal

56. Depunerea cautiunii, conditie sine qua non pentru suspendarea executarii actului administrativ fiscal

57. Suspendarea executarii actelor administrativ fiscale, masura ce nu afecteaza serios bugetul de stat, insa Evita crearea unui prejudiciu in patrimoniul reclamantei

58. Poprirea conturilor reclamantei. Blocarea activitatii reclamantei cu consecinte negative atat asupra derularii contractelor incheiate, cat si salarizarii angajatilor

59. Paguba iminenta evidenta, de natura sa perturbe in mod grav activitatea economica a reclamantei. Intoarcerea executarii, neinlaturarea efectelor executarii silite

60. Cererea de suspendare a actului administrativ-fiscal, cauza ce nu determina suspendarea aplicarii majorarilor de intarziere pentru debitele restante 

61. Aplicarea majorarilor de intarziere in situatia respingerii cererii de suspendare a deciziei de impunere 

Capitolul VII. Constitutionalitate 

62. Declararea ca neconstitutionala a Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2009 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii administratiei publice. Efecte asupra executarii actelor administrative emise in temeiul ordonantei de urgenta. Momentul de la care curge termenul de 60 de zile in care partea vatamata are obligatia formularii cererii in anularea actului administrativ, potrivit dispozitiilor cuprinse in art. 14 alin. (1) teza finala din Legea nr. 554/2004

63. Exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14, 15 si 20 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 

Index alfabetic 

Detalii tehnice
Data aparitiei07 iun. 2011
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini264
Tip copertaCarte brosata
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept administrativ