Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Somatia de plata si ordonanta de plata

Practica judiciara si reglementarea din noul Cod de procedura civila
ISBN/ISSN: 978-606-522-747-7
Editura: Hamangiu
27,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Lucrarea de fata cuprinde o analiza actuala a practicii instantelor nationale in solutionarea cererilor de „ordonanta de plata” si, in paralel, a cererilor de „somatie de plata”, precum si o prezentare a reglementarilor europene relevante (Directiva 2000/35/CE privind combaterea intarzierii efectuarii platilor in cazul tranzactiilor comerciale, aplicabila pana la 16 martie 2013, data de la care va intra in vigoare Directiva 2011/7/UE) si a interpretarilor date de Curtea de Justitie a Uniunii Europene in materie.

Hotararile judecatoresti selectate sunt sistematizate intr-o ordine logica, care sa faca previzibile pentru orice comerciant european (profesionist, in spatiul autohton) regulile de sesizare a instantei judecatoresti, procedura de solutionare a cauzei in cele doua faze – fond si cerere in anulare, ca si procedura obtinerii titlului executoriu. Date fiind importantele modificari legislative intervenite si preconizate, prin comentarii succinte si note privind legislatia aplicabila sunt evidentiate institutiile din noul Cod civil incidente in materia ordonantei si a somatiei de plata, ca si viitoarea reglementare a procedurilor simplificate – Titlul al IX-lea din Cartea a VI-a a noului Cod de procedura civila.

Ordonanta de plata in dreptul Uniunii Europene si in dreptul national. Analiza reglementarilor relevante din O.U.G. nr. 119/2007 si noul Cod de procedura civila in contextul dispozitiilor Directivei 2000/35/CE si ale Directivei 2011/7/UE 

Sectiunea 1. Ordonanta de plata ca rezultat al transpunerii in legislatia nationala a Directivei 2000/35/CE privind combaterea intarzierii efectuarii platilor in cazul tranzactiilor comerciale 

1.1. Sediul materiei

1.2. Domeniul de aplicare a procedurii ordonantei de plata 

1.3. Jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene in ce priveste domeniul de aplicare a Directivei 2000/35/CE

1.4. Metodele prevazute de Directiva pentru uniformizarea pietei interne in domeniul sau de aplicare

Sectiunea a 2-a. Procedura ordonantei de plata in noul Cod de procedura civila. Fuziunea cu procedura somatiei de plata

Sectiunea a 3-a. Reformarea Directivei 2000/35/CE. Intrarea in vigoare si dispozitiile Directivei 2011/7/UE 

Capitolul I. Alegerea procedurii aplicabile 

Sectiunea 1. Ordonanta de plata vs. somatia de plata 

1. Calificarea actiunii deduse judecatii 

2. Abrogarea implicita a procedurii somatiei de plata in domeniul relatiilor contractuale comerciale

3. Coexistenta procedurilor simplificate, in lipsa unei dispozitii exprese derogatorii

Sectiunea a 2-a. Domeniul ordonantei de plata 

4. Creanta rezultata din raporturi comerciale

5. Contract de executie lucrari. Stabilirea normei legale incidente 

6. Contract incheiat intre un comerciant si un consumator 

7. Creanta reprezentand restituirea unei prestatii efectuate in temeiul unui contract pretins incetat

Sectiunea a 3-a. Domeniul somatiei de plata 

8. Raport juridic necontractual

9. Creanta avand ca obiect despagubiri civile 

10. Notiunea de servicii, lucrari sau orice alte prestatii. Contract de vanzare-cumparare

11. Notiunea de servicii, lucrari sau orice alte prestatii. Contract de inchiriere 

12. Creanta avand ca obiect penalitati accesorii unei obligatii de a face 

Capitolul al II-lea. Introducerea actiunii

Sectiunea 1. Instanta competenta

1.1. Competenta generala

13. Contract de vanzare-cumparare. Clauza compromisorie 

14. Neinvocarea clauzei compromisorii in fata primei instante 

15. Competenta tribunalului arbitral 

1.2. Competenta materiala 

16. Contract de achizitie publica, de concesiune de lucrari publice sau de servicii 

17. Contract de servicii incheiat in temeiul dispozitiilor O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii 

18. Contract de achizitie publica. Act administrativ

19. Contract privind achitarea tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier

20. Criteriul valoric. Debit principal si penalitati de intarziere

1.3. Competenta teritoriala

21. Verificarea din oficiu a competentei teritoriale 

22. Determinarea competentei teritoriale prin raportare la criteriile legale alternative: sediul debitoarei, locul platii, locul nasterii obligatiei, locul plecarii sau sosirii in contractul de transport

23. Clauza atributiva de competenta

24. Dreptul reclamantei-creditoare de a alege instanta alternativ competenta in temeiul conventiei partilor

25. Competenta alternativa. Locul platii. Plata intre comercianti prin fila cec

Sectiunea a 2-a. Taxa de timbru si timbrul judiciar

26. Timbru judiciar. Cerere neevaluabila in bani

Capitolul al III-lea. Judecata 

Sectiunea 1. Analiza conditiilor de admisibilitate/temeinicie a procedurilor simplificate 

27. Obiectul analizei instantei. Creanta certa, lichida, exigibila 

28. Imposibilitatea cercetarii in fond a raporturilor juridice dintre partile contractante

29. Indeplinirea conditiilor. Creanta certa, lichida si exigibila rezultata din contract comercial

30. Indeplinirea conditiilor. Creanta certa, lichida si exigibila in temeiul unui contract de vanzare-cumparare. Livrare succesiva de bunuri

31. Indeplinirea conditiilor. Creanta certa, lichida si exigibila in temeiul unui contract de vanzare-cumparare cu plata pretului in rate 

32. Indeplinirea conditiilor. Creanta certa si lichida in temeiul unui contract autentic de imprumut

33. Indeplinirea conditiilor. Creanta certa si lichida in temeiul unui contract de prestari servicii

34. Semnificatia caracterului cert al creantei. Exceptia neexecutarii contractului

35. Creanta necerta. Incertitudine in ceea ce priveste titularul obligatiei de plata 

36. Creanta necerta. Raportare la principiul relativitatii efectelor contractului 

37. Creanta necerta. Antecontract de vanzare-cumparare. Neexecutarea obligatiei de a vinde. Creanta corelativa 

38. Creanta necerta. Contract de cesiune de creanta. Contract de finantare (imprumut) 

39. Invocarea prescriptiei dreptului material la actiune inlatura caracterul cert al creantei

40. Creanta necerta. Exceptia prescriptiei dreptului material la actiune solutionata in procedura somatiei de plata

41. Creanta nelichida. Nedeterminarea creantei prin contract

42. Creanta nelichida. Plati efectuate de debitoare de bunavoie si silit. Determinarea creantei restante

43. Creanta nelichida. Imposibilitatea verificarii cuantumului creantei pretinse

44. Creanta nelichida. Lipsa unor explicatii rezonabile din partea creditoarei 

45. Creanta neexigibila. Dovedirea scadentei 

Sectiunea a 2-a. Contestarea creantei

46. Contestarea formala a creantei 

47. Verificarea apararilor invocate de debitor prin intampinare. Sarcina probei 

48. Stingerea creantei prin compensare legala 

49. Invocarea clauzei de forta majora cu nerespectarea conditiilor contractuale. Absenta consecintelor in ce priveste caracterul cert al creantei

50. Factura semnata de primire, fara a fi insusita la plata. Aparare lipsita de sustinere juridica si faptica

51. Facturi platite. Facturi neprimite. Aparari nedovedite 

52. Facturi contestate ca false

53. Creanta contestata cu ocazia parcurgerii procedurii concilierii directe 

54. Aparari de fond intemeiate

55. Contestarea reciproca a indeplinirii obligatiilor contractuale 

56. Contestarea cuantumului creantei

57. Particularitatile contractului sinalagmatic. Exceptia neexecutarii contractului

58. Exceptia de neexecutare a contractului invocate pentru prima data in procedura somatiei de plata 

Sectiunea a 3-a. Dovada creantei 

59. Regimul probatoriu specific caracterului necontencios al procedurii somatiei de plata

60. Caracterul necontencios al procedurii somatiei de plata se opune administrarii altor probe in afara inscrisurilor si explicatiilor partilor

61. Inscris doveditor insusit de debitoare

62. Creanta rezultata din acte unilaterale intocmite de creditoare

63. Inscris sub semnatura privata continand o obligatie unilaterala de a da. Lipsa aratarii sumei in litere

64. Contract de imprumut. Lipsa aratarii in litere a sumei imprumutate 

65. Contract nesemnat de debitor

66. Contract-cadru 

67. Facturi semnate de o persoana careia i se contesta calitatea de reprezentant legal al societatii debitoare 

68. Factura semnata de debitoare, fara aplicarea stampilei

69. Factura purtand stampila societatii debitoare

70. Contract simplificat. Recunoasterea datoriei in procedura concilierii directe 

71. Contract simplificat. Tacerea debitoarei 

72. Contract insusit de parti. Facturi nesemnate. Uzanta comerciala 

73. Facturi acceptate de debitor prin necontestare in conditiile contractuale 

74. Debitoare platitoare de taxa pe valoare adaugata. Nerefuzarea expresa a facturii fiscale 

75. Facturi inregistrate in contabilitate 

76. Confirmare de primire a facturii semnate de debitoare. Creanta dovedita 

77. Confirmare de primire a facturii semnate de debitoare. Creanta nedovedita 

78. Document de expeditie intocmit de societatea de curierat, semnat si stampilat de debitoare prin reprezentant

79. Avize de insotire a marfii semnate de debitoare 

80. Achitarea partiala a debitului dupa declansarea procedurii somatiei de plata. Recunoastere implicita a datoriei 

81. Plata partiala a facturii anterior declansarii procedurii somatiei de plata 

82. Plata partiala a facturilor. Inregistrarea facturilor in contabilitate 

83. Plata partiala a facturilor. Prezumtii simple 

84. Prezumtia legala de recunoastere tacita 

85. Interogatoriul debitoarei. Prezumtia legala rezultata din dispozitiile art. 225 C. proc. civ.

Sectiunea a 4-a. Creante accesorii 

86. Clauza penala inscrisa in facturi acceptate la plata. Lipsa unui acord de vointa expres 

87. Clauza penala inserata in tipizatul facturilor emise. Lipsa conventiei partilor 

88. Clauza penala mentionata pe facturi. Semnificatia acceptarii facturii

89. Contract incetat prin ajungere la termen. Contract ulterior in forma simplificata. Continuitatea clauzei penale

90. Penalitati de intarziere limitate la cuantumul debitului asupra caruia se calculeaza. Incidenta Legii nr. 469/2002 in vigoare la data contractarii

91. Penalitati de intarziere stabilite prin conditiile generale ale contractului. Imposibilitatea stabilirii caracterului unitar al conditiilor generale cu contractul semnat de parti. Act de adeziune. Clauza penala posibil abuziva 

92. Clauza penala abuziva. Sanctiunea nulitatii absolute partiale. Consecinte 

93. Cumulul penalitatilor cu dobanda comerciala 

94. Acordarea dobanzii legale atunci cand partile au convenit o clauza penala 

95. Inlocuirea clauzei penale cu dobanda legala moratorie 

96. Formalitatea punerii in intarziere a locatorului, persoana fizica 

Sectiunea a 5-a. Alte aspecte de procedura 

97. Transformarea procedurii somatiei de plata in actiune de drept comun. Conditii 

98. Suspendarea procedurii somatiei de plata pana la solutionarea litigiului dintre parti promovat pe calea dreptului comun. Inadmisibilitate

99. Puterea de lucru judecat a hotararii pronuntate in procedura ordonantei de plata. Deosebiri fata de procedura somatiei de plata

100. Contract de leasing – titlu executoriu. Lipsa de interes in declansarea procedurii somatiei de plata sau a ordonantei de plata 

101. Bilet la ordin – titlu executoriu. Lipsa de interes in declansarea procedurii somatiei de plata 

102. Bilet la ordin – titlu executoriu. Lipsa de interes in declansarea procedurii ordonantei de plata 

103. Incheiere de inchidere a dosarului. Primirea platii. Dovada cu inscrisuri 

Sectiunea a 6-a. Calea de atac 

104. Inadmisibilitatea recursului in procedura somatiei de plata 

105. Inadmisibilitatea recursului in procedura ordonantei de plata

106. Cererea in anulare, cale de atac de retractare. Competenta materiala a instantei in solutionarea cererii in anulare. Posibilitatea invocarii exceptiei
necompetentei teritoriale a instantei in solutionarea cererii in anulare 

107. Competenta teritoriala in solutionarea actiunii in anulare 

108. Cerere in anulare. Termen de decadere. Tardivitate 

109. Taxa de timbru si timbrul judiciar 

110. Probe noi in cererea in anulare. Expertiza contabila. Consecinte asupra ordonantei de plata pronuntate

111. Revizuire – hotarari potrivnice. Momentul de inceput al termenului legal pentru exercitarea caii de atac extraordinare 

Capitolul al IV-lea. Executarea silita 

Sectiunea 1. Investirea cu formula executorie

112. Somatie de plata. Comunicarea hotararii prin scrisoare recomandata, restituita cu mentiunea „expirat termen pastrare” 

113. Somatie de plata. Comunicarea efectiva a hotararii 

114. Ordonanta de plata impotriva careia s-a promovat cerere in anulare

Sectiunea a 2-a. Incuviintarea executarii silite 

115. Ordonanta de plata. Conditii. Absenta unui titlu executoriu

Index 

Detalii tehnice
Data aparitiei06 iun. 2012
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini288
Tip copertaCarte brosata