Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Solutiile instantei de recurs in materie civila

ISBN/ISSN: 978-606-522-531-2
Editura: Hamangiu
72,30 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata
Lucrarea de fata este destinata unei cercetari aprofundate a solutiilor pronuntate de instantele de recurs in materie civila, subiect deseori abordat, dar care continua sa suscite interesul atat al teoreticienilor, cat si al practicienilor dreptului. Autorul abordeaza nu numai dispozitiile Codului de procedura civila in vigoare, ci si alte acte normative – foarte numeroase, de altfel – care cuprind dispozitii speciale referitoare la recurs, precum si prevederile noului Cod de procedura civila, adoptat prin Legea nr. 134/2010.

Sunt analizate amanuntit solutiile care pot fi dispuse atat in cazul in care nu se examineaza fondul recursului, cat si atunci cand sunt analizate motivele de recurs, de asemenea, motivele de casare, respectiv de modificare a hotararii atacate si dispozitiile procedurale referitoare la desfasurarea judecatii in recurs si la hotararea care se pronunta.

Comentariile sunt insotite de trimiteri la o ampla jurisprudenta a instantelor nationale, de opinii preluate din literatura de specialitate, la care autorul adera sau pe care le combate argumentat, precum si de solutii date in interesul legii, decizii ale Curtii Constitutionale si hotarari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului in materie.

Capitolul I. Recursul – cale extraordinara de atac in procesul civil

Sectiunea 1. Consideratii generale cu privire la caile legale de atac in materie civila 

§1. Precizari prealabile

§2. Definirea si clasificarea cailor de atac

§3. Diversitatea organizarii cailor legale de atac

§4. Reguli generale privitoare la instituirea si exercitarea cailor de atac 

4.1. Precizari prealabile

4.2. Legalitatea cailor de atac

4.3. Ierarhia cailor de atac 

4.4. Unicitatea dreptului de a exercita o cale de atac 

4.5. Neagravarea situatiei partii in propria cale de atac 

§5. Principiile generale privind exercitarea cailor de atac potrivit noului Cod de procedura civila

5.1. Enumerarea cailor de atac 

5.2. Legalitatea cailor de atac

5.3. Subiectele cailor de atac

5.4. Ordinea exercitarii cailor de atac

5.5. Unicitatea caii de atac 

5.6. Partea din hotarare care poate fi atacata

5.7. Intelegerea partilor in caile de atac 

5.8. Achiesarea la hotarare 

5.9. Masurile de administratie judiciara 

Sectiunea a 2-a. Recursul in procesul civil roman – istoricul reglementarii, definitie si caractere

§1. Istoricul reglementarii recursului in Romania 

§2. Definitia recursului

§3. Trasaturile caracteristice ale recursului 

3.1. Cale extraordinara de atac 

3.2. Cale de atac comuna 

3.3. Cale de atac de reformare 

3.4. Cale de atac, in principiu, nedevolutiva

3.5. Cale de atac, in principiu, nesuspensiva de executare 

3.6. Cale de atac subsecventa (subsidiara) 

Sectiunea a 3-a. Consideratii generale cu privire la conditiile de fond si de forma ale recursului

§1. Prezentare generala

§2. Subiectele recursului

2.1. Precizari prealabile 

2.2. Dreptul partilor de a exercita caile legale de atac impotriva hotararilor judecatoresti

2.3. Aspecte comune privitoare la subiectele recursului

2.4. Subiectul activ al recursului (recurentul) 

2.5. Subiectul pasiv al recursului (intimatul) 

Sectiunea a 4-a. Efectele exercitarii recursului

§1. Investirea instantei de recurs

§2. Suspendarea executarii hotararii recurate 

2.1. Suspendarea de drept 

2.2. Suspendarea la cerere 

2.3. Suspendarea provizorie 

2.4. Suspendarea executarii hotararii recurate potrivit noului Cod de procedura civila

§3. Efectul devolutiv al recursului exercitat in conditiile art. 304 (1) C. proc. Civ.

Capitolul al II-lea. Dispozitii procedurale referitoare la desfasurarea judecatii in recurs 

Sectiunea 1. Atributiile instantei care primeste cererea de recurs 

§1. Precizari prealabile 

§2. Inregistrarea cererii de recurs si trimiterea dosarului la instanta de recurs 

Sectiunea a 2-a. Instanta competenta sa solutioneze recursul

§1. Competenta solutionarii recursului anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 219/2005 pentru aprobarea O.U.G. nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila

§2. Situatii tranzitorii cu privire la exercitarea caii de atac a recursului 

2.1. Precizari prealabile

2.2. Norme tranzitorii introduse prin Legea nr. 59/1993 pentru modificarea Codului de procedura civila, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 si a Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi 

2.3. Norme tranzitorii reglementate prin art. IV alin. (3) din O.U.G. nr. 179/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca

2.4. Norme tranzitorii introduse prin O.U.G. nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila 

2.5. Norme tranzitorii prevazute prin O.U.G. nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedura civila 

2.6. Norme tranzitorii introduse prin Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea O.U.G. nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedura civila 

2.7. Norme tranzitorii prevazute in O.U.G. nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedura civila, aprobata prin Legea nr. 493/2004 

2.8. Norme tranzitorii introduse prin Legea nr. 219/2005 privind aprobarea O.U.G. nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila 

§3. Reglementarea actuala a competentei de solutionare a recursului 

§4. Competenta solutionarii recursului potrivit dispozitiilor noului Cod de procedura civila

Sectiunea a 3-a. Compunerea (alcatuirea) instantei de recurs 

Sectiunea a 4-a. Timbrarea recursului 

Sectiunea a 5-a. Ajutorul public judiciar in materie civila in cadrul recursului 

Sectiunea a 6-a. Citarea partilor si comunicarea actelor de procedura in instanta de recurs 

Sectiunea a 7-a. Respectarea principiului repartizarii aleatorii, spre solutionare, a recursului 

Sectiunea a 8-a. Atributiile presedintelui completului investit cu solutionarea recursului 

Sectiunea a 9-a. Activitatea premergatoare sedintei de judecata si de rezolvare a lucrarilor cu caracter administrativ

§1. Masuri prealabile judecarii recursului 

§2. Dispozitii complementare din Regulamentul instantelor judecatoresti si din Regulamentul Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Sectiunea a 10-a. Activitatea in timpul sedintei de judecata a recursului

§1. Precizari prealabile 

§2. Dispozitii din Regulamentul instantelor judecatoresti si din Regulamentul Inaltei Curti de Casatie si Justitie

§3. Luarea termenului in cunostinta in instanta de recurs

§4. Preschimbarea termenului de judecata in recurs

§5. Amanarea judecarii recursului 

§6. Raportul asupra recursului 

§7. Unele dispozitii speciale privitoare la procedura de judecata a recursului 

§8. Rolul activ al instantei de recurs

§9. Verificarea depunerii in termen a recursului 

§10. Admisibilitatea si administrarea probelor in recurs 

10.1. Consideratii generale

10.2. Reglementarea actuala

10.3. Administrarea probelor in recurs in noul Cod de procedura civila 

§11. Dezbaterile in sedinta de judecata a recursului

§12. Ordinea cuvantului in sedinta instantei de recurs 

§13. Solutionarea exceptiilor procesuale

§14. Ordinea punerii concluziilor asupra fondului recursului

§15. Aplicarea amenzilor judiciare si stabilirea despagubirilor in recurs

§16. Incidente procedurale in instanta de recurs

16.1. Precizari prealabile 

16.2. Conexarea si disjungerea cauzelor in recurs 

16.3. Incidente procedurale privitoare la compunerea completului de judecata a recursului

16.4. Incidente procedurale privitoare la instanta de recurs 

16.5. Suspendarea judecatii in instanta de recurs 

16.6. Modul de solutionare a altor incidente procedurale intervenite in instanta de recurs

16.7. Interventia in instanta de recurs 

16.8. Alaturarea (aderarea) la recurs 

§17. Inregistrarea sedintei de judecata 

Sectiunea a 11-a. Activitatea ulterioara incheierii dezbaterilor in instanta de recurs 

§1. Dispozitii generale 

§2. Incheierea de sedinta in instanta de recurs

§3. Deliberarea judecatorilor ce compun instanta de recurs 

§4. Suportarea cheltuielilor de judecata in instanta de recurs 

§5. Intocmirea dispozitivului hotararii (deciziei) instantei de recurs 

§6. Pronuntarea dispozitivului hotararii (deciziei) instantei de recurs

§7. Redactarea hotararii (deciziei) instantei de recurs

Sectiunea a 12-a. Masuri privind unificarea practicii judiciare a instantei de recurs 

Sectiunea a 13-a. Sesizarea instantei supreme pentru schimbarea jurisprudentei, in materia recursului

Sectiunea a 14-a. Dispozitii procedurale referitoare la desfasurarea judecatii in instanta de recurs in noul Cod de procedura civila

§1. Dispozitii supletive 

§2. Citarea si comunicarea actelor de procedura in instanta de recurs 

§3. Asistenta judiciara in recurs 

§4. Depunerea recursului si pregatirea dosarului pentru instanta de recurs 

§5. Recursul incident si recursul provocat 

§6. Masuri de pregatire a judecarii recursului

6.1. Situatia cand instanta de recurs este un tribunal sau o curte de apel

6.2. Situatia cand instanta de recurs este Inalta Curte de Casatie si Justitie

§7. Obligatiile instantei de recurs 

§8. Obligatiile partilor in instanta de recurs. Buna-credinta 

§9. Judecata recursului 

9.1. Luarea termenului in cunostinta. Preschimbarea termenului de judecata in recurs

9.2. Procedura de solutionare a exceptiilor procesuale invocate in recurs

9.3. Notele de sedinta. Inregistrarea sedintei de recurs 

9.4. Incheierea de sedinta 

9.5. Amenzi judiciare si despagubiri stabilite in recurs 

9.6. Judecarea recursului in sedinta publica 

9.7. Atributiile presedintelui instantei de recurs 

9.8. Verificari privind prezentarea partilor 

9.9. Amanarea judecarii recursului 

9.10. Judecarea recursului in lipsa partii legal citate 

9.11. Ordinea cuvantului in sedinta

9.12. Incidentele in instanta de recurs 

9.13. Actele de dispozitie ale partilor in instanta de recurs

9.14. Dezbaterile in instanta de recurs 

9.15. Deliberarea si pronuntarea hotararii

Capitolul al III-lea. Solutiile instantei de recurs cand nu are loc examinarea fondului caii de atac 

Sectiunea 1. Consideratii generale referitoare la solutiile instantei de recurs in procesul civil

§1. Precizari prealabile 

§2. Evolutia reglementarii legislative a solutiilor instantei de recurs

§3. Prezentarea generala a solutiilor instantei de recurs in materie civila 

Sectiunea a 2-a. Solutiile instantei de recurs cand nu are loc examinarea fondului caii de atac 

§1. Prezentare generala

§2. Declinarea competentei de solutionare a recursului 

§3. Perimarea recursului

§4. Anularea recursului

4.1. Consideratii generale

4.2. Anularea recursului in cazul nerespectarii prevederilor art. 302 C. proc. civ. 

4.3. Anularea recursului in situatia nerespectarii de catre recurent a normelor legale referitoare la taxa judiciara de timbru si la timbrul judiciar

4.4. Anularea recursului in ipoteza nesocotirii exigentelor de forma a cererii de recurs 

4.5. Anularea recursului in cazul in care recurentului ii lipseste capacitatea procesuala de exercitiu 

4.6. Anularea recursului daca reprezentantul recurentului nu face dovada calitatii sale 

§5. Darea unei hotarari prin care se ia act de renuntarea recurentului la cererea de recurs formulata (se ia act de retragerea recursului) 

§6. Inchiderea dosarului 

§7. Respingerea recursului ca inadmisibil, ca nesustinut, ca neavenit, ca prematur, ca ramas fara obiect sau ca tardiv formulat

7.1. Respingerea recursului ca inadmisibil 

7.2. Respingerea recursului ca nesustinut 

7.3. Respingerea recursului ca neavenit

7.4. Respingerea recursului ca prematur formulat

7.5. Respingerea recursului ca ramas fara obiect 

7.6. Respingerea recursului ca tardiv formulat 

7.7. Consideratii finale comune referitoare la respingerea recursului fara examinarea fondului caii de atac 

§8. Admiterea recursului in situatia intervenirii actelor de dispozitie procesuala de renuntare la judecata actiunii introductive de instanta, de renuntare la dreptul subiectiv si de incheiere a unei tranzactii 

8.1. Precizari prealabile 

8.2. Admiterea recursului in situatia renuntarii la judecata cererii de chemare in judecata

8.3. Admiterea recursului in cazul renuntarii la dreptul dedus judecatii

8.4. Admiterea recursului ca urmare a intervenirii tranzactiei partilor

8.5. Consideratii finale comune cu privire la actele de dispozitie procesuala intervenite in recurs

§9. Neexaminarea fondului caii de atac in procedura de filtraj a recursului

9.1. Consideratii generale

9.2. Neexaminarea fondului recursului in procedura de filtraj introdusa prin O.U.G. nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedura civila 

9.3. Reglementarea procedurii de filtraj a recursurilor prin noul Cod de procedura civila

Capitolul al IV-lea. Solutiile instantei cand are loc analiza motivelor de recurs

Sectiunea 1. Precizari prealabile 

Sectiunea a 2-a. Motivele de recurs 

§1. Definire

§2. Reglementarea motivelor de recurs in perioada 1861-1948 

§3. Reglementarea motivelor de recurs in perioada 1948-2005 

§4. Reglementarea actuala a motivelor de recurs 

4.1. Precizari prealabile 

4.2. Continutul motivelor de recurs 

§5. Motivele de recurs in noul Cod de procedura civila 

5.1. Consideratii generale 

5.2. Motivele de recurs 

Sectiunea a 3-a. Solutiile instantei de recurs ca urmare a examinarii motivelor invocate 

§1. Respingerea recursului 

§2. Admiterea recursului

2.1. Admiterea recursului si modificarea hotararii atacate 

2.2. Admiterea recursului si casarea hotararii atacate 

Sectiunea a 4-a. Efectele admiterii recursului

§1. Precizari prealabile 

§2. Lipsirea de putere a hotararii atacate

§3. Extinderea efectelor admiterii recursului 

§4. Rejudecarea in fond a litigiului

§5. Obligativitatea deciziei de admitere a recursului 

§6. Casarea pentru nerespectarea formelor procedurale 

§7. Incompatibilitatea judecatorilor care au pronuntat hotararea casata 

§8. Aplicarea in recurs a principiului neinrautatirii situatiei partii in propria cale de atac

§9. Desfiintarea de drept a actelor de executare sau de asigurare indeplinite in temeiul hotararii casate

Sectiunea a 5-a. Solutiile instantei de recurs in noul Cod de procedura civila

§1. Solutiile in cazul renuntarii la judecata actiunii, al renuntarii la drept si in cazul incheierii unei tranzactii in fata instantei de recurs

§2. Solutiile Inaltei Curti de Casatie si Justitie ca instanta de recurs

2.1. Solutiile in procedura de filtrare a recursurilor

2.2. Solutiile dupa declararea admisibilitatii in principiu a recursului 

§3. Solutiile date in recurs de tribunale si curtile de apel 

§4. Solutiile in cazul recursului incident sau recursului provocat

§5. Efectele casarii 

§6. Judecata in fond dupa casare

§7. Neinrautatirea situatiei recurentului in propria cale de atac 

Capitolul al V-lea. Hotararea instantei de recurs

Sectiunea 1. Elementele si caracteristicile hotararii instantei de recurs 

§1. Consideratii generale 

§2. Elementele hotararii instantei de recurs 

2.1. Hotararea instantei de recurs in sistemul procesual anterior anului 1948 

2.2. Hotararea instantei de recurs in regimul procesual actual 

§3. Caracteristicile hotararii instantei de recurs 

Sectiunea a 2-a. Caile de atac ce pot fi exercitate impotriva hotararii instantei de recurs 

§1. Consideratii generale

§2. Indreptarea erorii materiale din hotararea instantei de recurs

§3. Lamurirea (interpretarea) hotararii instantei de recurs. Inlaturarea dispozitiilor potrivnice din hotararea instantei de recurs

§4. Completarea hotararii instantei de recurs

§5. Contestatia la titlu formulata impotriva hotararii date de instanta de recurs 

§6. Contestatia in anulare

6.1. Consideratii generale

6.2. Contestatia in anulare obisnuita (de drept comun) 

6.3. Contestatia in anulare speciala

6.4. Dispozitii procedurale referitoare la judecata contestatiei in anulare

§7. Revizuirea hotararii instantei de recurs 

7.1. Prezentare generala 

7.2. Motivele de revizuire a hotararii instantei de recurs prin care se evoca fondul 

7.3. Dispozitii procedurale referitoare la judecata cererii de revizuire

Sectiunea a 3-a. Hotararea instantei de recurs in noul Cod de procedura civila. Caile de atac ce pot fi exercitate impotriva acesteia

§1. Consideratii generale 

§2. Continutul hotararii date de instanta de recurs 

§3. Redactarea si semnarea hotararii instantei de recurs 

§4. Comunicarea hotararii instantei de recurs 

§5. Efectele deciziei instantei de recurs 

§6. Caile de atac impotriva deciziei instantei de recurs 

6.1. Indreptarea, lamurirea si completarea 

6.2. Contestatia la titlu impotriva hotararii date de instanta de recurs 

6.3. Caile extraordinare de atac impotriva hotararii instantei de recurs 

Index alfabetic

Detalii tehnice
Data aparitiei28 iun. 2011
Categorie generalaStudii si monografii
Numar pagini952
Tip copertaCarte brosata