Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Securitatea cibernetica la nivel national si international

Instrumente normative si institutionale
ISBN/ISSN: 978-606-27-0912-9
Editura: Hamangiu
40,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Evolutia tehnologiei informatiilor si comunicatiilor, precum si impactul dezvoltarii retelelor informatice la nivel social, economic, politic si cultural, impun in noul context creat necesitatea protectiei juridice a valorilor si intereselor actualei societati tehnologizate.

Lucrarea Securitatea cibernetica la nivel national si international. Instrumente normative si institutionale urmareste evidentierea corelatiei dintre dimensiunea nationala a securitatii cibernetice, pe de o parte, si dimensiunea internationala, respectiv a Uniunii Europene, ca ordine juridica derivata din dreptul international, pe de alta parte. Monografia este structurata in patru parti (dimensiunea cibernetica a securitatii nationale, dreptul Uniunii Europene privind securitatea cibernetica, dreptul international public privind securitatea cibernetica, dreptul national privind securitatea cibernetica), reflectand astfel, intr-o maniera sistematica, evolutia instrumentelor normative si institutionale relevante, adoptate la nivel national, international si al Uniunii Europene.

Securitatea cibernetica la nivel national si international reprezinta o preocupare de permanenta actualitate, iar schimbarile legislative in domeniul cibernetic sunt inerente, de unde rezulta si multitudinea reglementarilor aferente mai multor ramuri de drept. Prezenta monografie analizeaza legislatia specifica, documentele cu caracter strategic, precum si jurisprudenta relevanta din domeniul securitatii cibernetice, argumentand necesitatea stabilirii unui echilibru intre securitatea nationala si drepturile si libertatile cetatenilor, cu precadere in privinta dreptului la viata privata, avand in vedere si inconsecventele normative identificate in cuprinsul lucrarii, in prezent neexistand o viziune suficient de clara in acest domeniu.

Introducere

PARTEA I. DIMENSIUNEA CIBERNETICA A SECURITATII NATIONALE SI INTERNATIONALE

Capitolul I. Aspecte introductive 

Capitolul II. Trasaturi ale mediului de securitate actual

Subcapitolul 1. Definirea unui nou cadru de analiza a securitatii internationale 

Capitolul III. Delimitari conceptuale privind securitatea cibernetica 

Subcapitolul 1. Criminalitatea cibernetica 

Subcapitolul 2. Terorismul cibernetic 

Subcapitolul 3. Razboiul cibernetic (cyberwarfare) 

Subcapitolul 4. Spionajul cibernetic

Capitolul IV. Concluzii

PARTEA A II‑A. DREPTUL UNIUNII EUROPENE PRIVIND SECURITATEA CIBERNETICA 

Capitolul I. Aspecte introductive 

Capitolul II. Structura institutionala a Uniunii Europene cu rol in domeniul securitatii cibernetice

Subcapitolul 1. Institutii cu atributii in domeniul Securitatii Retelelor si a Informatiilor 
Sectiunea 1. Agentia Uniunii Europene pentru Securitatea Retelelor si a Informatiilor (ENISA) 
Sectiunea a 2‑a. Echipele de tip CERT si CSIRT – Echipe de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica
Sectiunea a 3‑a. Parteneriatul European Public‑Privat pentru Rezilienta (EP3R) 

Subcapitolul 2. Institutii de aplicare a legii din sfera securitatii cibernetice 
Sectiunea 1. Centrul European de Combatere a Criminalitatii Informatice (EC3 – Europol)
Sectiunea a 2‑a. Agentia Uniunii Europene pentru Cooperare in Materie de Justitie Penala (Eurojust) 
Sectiunea a 3‑a. Agentia Uniunii Europene pentru Formare in Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)

Subcapitolul 3. Institutii de aparare cibernetica
Sectiunea 1. Agentia Europeana de Aparare (AEA)
Sectiunea a 2‑a. Serviciul European de Actiune Externa (SEAE) 

Subcapitolul 4. Institutii cu atributii de reglementare in domeniul securitatii cibernetice 
Sectiunea 1. Comisia Europeana
Sectiunea a 2‑a. Consiliul Uniunii Europene
Sectiunea a 3‑a. Parlamentul European

Capitolul III. Reglementarile Uniunii Europene in domeniul securitatii cibernetice 

Subcapitolul 1. Consideratii introductive privind instrumentele juridice ale Uniunii Europene 

Subcapitolul 2. Documente strategice de definire a Politicii cibernetice a Uniunii Europene
Sectiunea 1. Strategia de Securitate Interna a Uniunii Europene
Sectiunea a 2‑a. Strategia privind Piata unica digitala pentru Europa
Sectiunea a 3‑a. Cadrul Politic de Aparare Cibernetica al Uniunii Europene 
Sectiunea a 4‑a. Concluziile Consiliului privind Diplomatia Cibernetica 
Sectiunea a 5‑a. Strategia de securitate cibernetica a Uniunii Europene

Subcapitolul 3. Acte legislative ale Uniunii Europene in domeniul securitatii cibernetice
Sectiunea 1. Legislatia Uniunii Europene privind securitatea retelelor si a sistemelor informatice. Directiva (UE) 2016/1148 
Sectiunea a 2‑a. Legislatia Uniunii Europene privind criminalitatea informatica
Sectiunea a 3‑a. Legislatia Uniunii Europene privind protectia datelor cu caracter personal 
Sectiunea a 4‑a. Legislatia Uniunii Europene privind protectia infrastructurilor critice europene. Directiva Consiliului 2008/114/CE 

Capitolul IV. Concluzii

PARTEA A III‑A. DREPTUL INTERNATIONAL PUBLIC PRIVIND SECURITATEA CIBERNETICA 

Capitolul I. Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord

Subcapitolul 1. Aspecte introductive 

Subcapitolul 2. Evolutia perspectivei politice a NATO in privinta securitatii cibernetice 
Sectiunea 1. Razboiul din Kosovo – initierea procesului de consolidare a securitatii NATO in spatial cibernetic 
Sectiunea a 2‑a. Summit‑urile NATO – extinderea agendei politice in domeniul apararii cibernetice 

Subcapitolul 3. Reglementarile NATO in domeniul securitatii cibernetice 
Sectiunea 1. Activitatea Adunarii Parlamentare NATO in privinta securitatii cibernetice 
§1.Organizarea si functionarea Adunarii Parlamentare NATO
§2. Rapoartele anuale ale Adunarii Parlamentare NATO
§3. Recomandarile politice generale ale Adunarii Parlamentare NATO
Sectiunea a 2‑a. Aplicabilitatea Tratatului de la Washington in cazul atacurilor cibernetice 

Subcapitolul 4. Politica NATO in domeniul apararii cibernetice 
Sectiunea 1. Institutii NATO cu atributii in domeniul apararii cibernetice 
§1. Consiliul Atlanticului de Nord (NAC) 
§2. Comitetul NATO pentru Aparare Cibernetica (CDC)
§3. Comitetul NATO de Management al Apararii Cibernetice (CDMB) 
§4. Capacitatea NATO de Raspuns la Incidente Cibernetice (NCIRC) 
§5. Echipa NATO de Reactie Rapida (RRT)
§6. Agentia NATO pentru Comunicatii si Informatica (NCIA) 
§7. Comandamentul Aliatilor pentru Transformare (ACT)
§8. Centrul Cooperativ de Excelenta NATO pentru Aparare Cibernetica (CCDCOE)
Sectiunea a 2‑a. Cooperarea – componenta a Politicii NATO in domeniul Apararii Cibernetice
§1. Cooperarea dintre NATO si statele membre
§2. Cooperarea dintre NATO si alte organizatii internationale interguvernamentale 
§3. Cooperarea dintre NATO si sectorul privat 

Subcapitolul 5. Concluzii 

Capitolul II. Organizatia Natiunilor Unite (ONU) 

Subcapitolul 1. Aspecte introductive 

Subcapitolul 2. Reglementarile Organizatiei Natiunilor Unite in domeniul securitatii cibernetice 
Sectiunea 1. Documentele adoptate in cadrul Adunarii Generale ONU in domeniul securitatii cibernetice 
§1. Comisiile principale permanente ale Adunarii Generale ONU 
§2. Consiliul Drepturilor Omului
§3. Codul international de conduita pentru securitatea informatiilor 

Subcapitolul 3. Concluzii 

Capitolul III. Consiliul Europei (CoE) 

Subcapitolul 1. Aspecte introductive 

Subcapitolul 2. Reglementari ale Consiliului Europei in materia securitatii cibernetice
Sectiunea 1. Conventii ale Consiliului Europei cu relevanta in materia securitatii cibernetice 
§1. Conventia Consiliului Europei privind criminalitatea informatica 
Sectiunea a 2‑a. Recomandari ale Consiliului Europei in materia internetului 

Subcapitolul 3. Jurisprudenta relevanta Curtii Europene a Drepturilor Omului in domeniul noilor tehnologii ale informatiei si ale comunicatiilor 
Sectiunea 1. Jurisprudenta CEDO in privinta art. 8 din Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale 
Sectiunea a 2‑a. Jurisprudenta CEDO in privinta art. 10 din Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale 

PARTEA A IV‑A. DREPTUL NATIONAL PRIVIND SECURITATEA CIBERNETICA

Capitolul I. Reglementarile securitatii cibernetice la nivel national 

Subcapitolul 1. Documente strategice adoptate la nivel national in domeniul securitatii cibernetice
Sectiunea 1. Strategia de Aparare Nationala 
Sectiunea a 2‑a. Strategia de Securitate Cibernetica a Romaniei
Sectiunea a 3‑a. Strategia Nationala privind Agenda Digitala pentru Romania 2020 
Sectiunea a 4‑a. Strategia Nationala de Ordine si Siguranta Publica pentru perioada 2015‑2020 
§1. Planul Strategic Institutional al Ministerului Afacerilor Interne pentru perioada 2014‑2016 
Sectiunea a 5‑a. Strategia nationala privind protectia infrastructurilor critice 
Sectiunea a 6‑a. Strategia Nationala de Securitate si Siguranta Nucleara

Subcapitolul 2. Cadrul legislativ national privind securitatea cibernetica
Sectiunea 1. Legea privind Securitatea Cibernetica a Romaniei (Legea nr. 580/2014) 
§1. Decizia Curtii Constitutionale nr. 17 din 21 ianuarie 2015 asupra obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind securitatea cibernetica a Romaniei 
Sectiunea a 2‑a. Reglementari nationale privind criminalitatea informatica
§1. Evolutia cadrului legislativ national privind criminalitatea informatica 
§2. Dispozitiile Codului penal privind infractiunile din domeniul cibernetic
Sectiunea a 3‑a. Reglementari nationale privind protectia infrastructurilor critice nationale

Capitolul II. Organisme la nivel national cu atributii in domeniul securitatii cibernetice 

Subcapitolul 1. Consiliul Suprem de Aparare a Tarii
Sectiunea 1. Securitatea cibernetica in Rapoartele anuale de activitate ale Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, aferente perioadei 2007‑2015 

Subcapitolul 2. Serviciul Roman de Informatii 
Sectiunea 1. Centrul National de Securitate Cibernetica CYBERINT
Sectiunea a 2‑a. Securitatea cibernetica in Rapoartele anuale de activitate ale Serviciului Roman de Informatii, aferente perioadei 2008‑2014 

Subcapitolul 3. Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale 
Sectiunea 1. Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei
Sectiunea a 2‑a. Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT‑RO) 
Sectiunea a 3‑a. Institutul National de Cercetare‑Dezvoltare in Informatica (ICI) 

Subcapitolul 4. Ministerul Afacerilor Interne
Sectiunea 1. Serviciul de Combatere a Criminalitatii Informatice
Sectiunea a 2‑a. Sistemul de aparare cibernetica al Ministerului Afacerilor Interne (CERT‑INT) 

Subcapitolul 5. Ministerul Public 
Sectiunea 1. Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) 
§1. Serviciul de prevenire si combatere a criminalitatii informatice 
§2. Date statistice privitoare la activitatea DIICOT in domeniul criminalitatii informatice 

Subcapitolul 6. Ministerul Apararii Nationale 
Sectiunea 1. Centrul Tehnic Principal de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERTMIL) 
Subcapitolul 7. Ministerul Afacerilor Externe 
Subcapitolul 8. Serviciul de Informatii Externe
Subcapitolul 9. Serviciul de Telecomunicatii Speciale 
Sectiunea 1. Centrul Operational de Raspuns la Incidente de Securitate al Serviciului de Telecomunicatii Speciale (CORIS‑STS) 
Subcapitolul 10. Serviciul de Protectie si Paza 
Subcapitolul 11. Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat
Consideratii finale si propuneri de modernizare si armonizare a cadrului normativ si institutional national

Detalii tehnice
Data aparitiei30 oct. 2017
Categorie generalaStudii si monografii
Numar pagini350
Tip coperta145x205 mm, Carte brosata