Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Sanctiuni in procesul civil 2.Practica judiciara

Practica judiciara adnotata
ISBN/ISSN: 978-606-522-395-0
Editura: Hamangiu
41,40 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata
Lucrarea de fata reprezinta continuarea celei publicate in 2007, sub acelasi titlu, atat cronologica, toate hotararile judecatoresti selectate fiind pronuntate dupa anul 2007, dar si in planul conceptiei de elaborare, care a fost pastrata. Acest al doilea volum prezinta multe probleme juridice noi, diferite fata de cele redate in primul volum, tinzand la o completare a acestuia sub aspectul varietatii spetelor si al chestiunilor abordate.

Sunt reflectate atat decizii ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, considerate relevante, cat si modificarile legislative intervenite dupa data pronuntarii hotararilor selectate, inclusiv Legea nr. 202/2010 privind accelerarea solutionarii proceselor, acestea din urma prin note explicative, in care autoarea arata daca si in ce masura solutiile regasite in aceste hotarari isi pastreaza actualitatea. La fel s-a procedat si in privinta noului cod de procedura civila, nu pentru a face un „test de rezistenta” al hotararilor, ci pentru a sublinia schimbarea de optica legislativa ori transarea, prin interventia legiuitorului, a unei controverse provocate de norme neclare sau, pur si simplu, insuficiente.

Capitolul I. Nulitatea actelor procedurale

Sectiunea 1. Cereri in justitie 

§ 1. Elementele cererii

1.1. Partile

1. Decesul uneia dintre parti inainte de pronuntarea hotararii de catre instanta de fond. Nulitatea hotararilor judecatoresti si a actelor de procedura ulterioare

2. Decesul partii recurente in cursul solutionarii recursului. Pasivitatea mostenitorilor. Anularea cererii de recurs

3. Reprezentare prin avocat pentru exercitiul dreptului la actiune. Neconcordanta intre contractul de asistenta juridica si imputernicirea avocatiala. Dovada calitatii de reprezentant prin infatisarea contractului

4. Reprezentare pentru exercitiul dreptului de chemare in judecata. Nedovedirea mandatului. Nesemnarea cererii de chemare in judecata. Sanctiunea anularii cererii. Caracterul absolut al exceptiei nulitatii

5. Semnarea cererii de recurs de catre o alta persoana decat partea in proces. Nedovedirea mandatului. Sanctiune 

6. Reprezentare in judecata. Tert beneficiar. Necesitatea acordului expres si prealabil al tertului in cazul unui conflict de interese. Nerespectare. Consecinte. Sanctiune aplicabila 

7. Cerere de recurs formulata de o societate comerciala cu raspundere limitata, prin directorul societatii. Reprezentare. Nedovedire. Sanctiune

1.2. Obiectul cererii 

8. Cerere adresata instantei. Conditii pentru investirea legala a instantei. Lipsa obiectului cererii. Nulitate 

9. Valoarea obiectului cererii indicata prin cererea de chemare in judecata. Importanta. Determinarea competentei materiale. Lipsa de relevanta a unor modificari ulterioare ale valorii obiectului

10. Cerere reconventionala. Lipsa legaturii de cauzalitate cu cererea principala. Necesitatea disjungerii

11. Cerere reconventionala. Legatura indisolubila cu cererea principala. Judecare impreuna 

1.3. Cauza cererii 

12. Indicare a motivelor de fapt ale cererii de chemare in judecata. Finalitatea cererii. Necesitatea calificarii juridice 

13. Cauza cererii de chemare in judecata. Relevanta prin prisma autoritatii de lucru judecat 

14. Cerere de interventie fortata. Finalitate. Calificare juridica gresita. Sanctiune. Coexistenta motivelor de modificare si de casare. Necesitatea solutionarii unitare a apelurilor 

15. Chemare in garantie. Principiul disponibilitatii. Incalcare. Consecinte 

§ 2. Taxa judiciara de timbru si cautiunea

16. Cerere legal timbrata. Majorare pretentii. Netimbrare. Consecinte

17. Cerere de despagubiri civile decurgand din cauze penale. Conditii pentru operarea scutirii legale. Respectarea dreptului la un proces echitabil

18. Plata on-line a taxei judiciare de timbru. Dovada platii

19. Recurs. Timbrare. Aplicarea legii in vigoare la momentul cererii de recurs 

20. Cerere de reexaminare respinsa irevocabil. Putere de lucru judecat 

21. Taxa judiciara de timbru datorata de o persoana juridica. Facilitate fiscala. Conditii

22. Cerere de scutire de plata taxei judiciare de timbru. Ignorare. Consecinte

23. Cautiune. Suspendarea executarii silite. Garantie a platii unor eventuale despagubiri pentru intarzierea executarii. Restituirea cautiunii. Conditii 

Sectiunea a 2-a. Citarea si comunicarea actelor de procedura

24. Citarea partii in alt loc decat la domiciliu, resedinta sau „asezare”, in sensul legii. Conditia primirii citatiei, dovedita prin mentiunile procesului-verbal de comunicare. Obligatia instantei de citare a partilor. Nerespectare. Consecinte 

25. Citare prin publicitate. Nelegalitate 

26. Schimbarea domiciliului partii pe parcursul judecatii. Neinstiintarea instantei. Indicii privind noul domiciliu. Rolul activ al instantei de judecata

27. Contestatie electorala. Regulile aplicabile ordonantei presedintiale. Nelegala citare a partilor. Sanctiune

28. Ordonanta presedintiala data fara citarea partilor. Necesitatea citarii. Incalcarea principiilor contradictorialitatii si al dreptului la aparare. Sanctiune 

29. Ordonanta presedintiala data cu citarea partilor. Neemiterea citatiilor. Sanctiune

30. Cesiune de drepturi litigioase. Necitarea cesionarului. Sanctiune. Posibilitatea invocarii pe calea contestatiei in anulare

31. Procesul-verbal de comunicare a hotararii judecatoresti. Forta probanta a mentiunii privind calitatea primitorului actului. Dovada pana la inscrierea in fals 

32. Comunicarea hotararii judecatoresti la adresa indicata de partea in proces. Invocarea nulitatii de catre parte. Inadmisibilitate

33. Schimbarea domiciliului partii dupa momentul pronuntarii hotararii. Consecinte asupra comunicarii hotararii

34. Comunicarea hotararii judecatoresti la domiciliul ales. Termenul de motivare a recursului. Nerespectare. Sanctiune 

35. Declararea recursului inainte de comunicarea hotararii. Termen de motivare. Echipolenta 

36. Incheiere premergatoare prin care nu s-a interrupt cursul judecatii. Necesitatea comunicarii pentru curgerea termenului de exercitare a apelului.  Neindeplinirea actului de procedura al comunicarii. Consecinte asupra calificarii cererii de apel. Procura de reprezentare incheiata in Rusia. Scutire de aplicare a apostilei 

37. Incheiere de suspendare a judecatii. Comunicarea incheierii 

38. Recunoasterea unei hotarari pronuntate intr-un stat membru al Uniunii Europene. Conditia legalitatii comunicarii actelor de procedura

39. Comunicarea actelor de procedura in strainatate. Temei legal. Nerespectare. Consecinte

Sectiunea a 3-a. Cercetarea procesului si dezbaterile in fond 

40. Exceptie procesuala unita cu fondul. Revenire asupra dispozitiei. Vatamare. Remediu. Reiterarea exceptiei in calea de atac

41. Exceptia inadmisibilitatii cererii. Calificare juridica. Aparare de fond. Solutionare prioritara a exceptiei prescriptiei dreptului material la actiune

42. Invocarea mai multor exceptii procesuale. Admiterea gresita a uneia dintre exceptii. Necercetarea fondului. Consecinte. Contrarietate intre dispozitiile aceleiasi hotarari. Neintrunire. Inadmisibilitati tinand de exercitiul procesual al dreptului. Apreciere. Finalitate

43. Necercetarea fondului. Motiv de nulitate a hotararii primei instante. Cercetare prioritara fata de alte motive de nulitate. Absenta mentiunii din dispozitivul hotararii a solutiei asupra unei exceptii procesuale si a caii de atac. Inexistenta vatamarii procesuale

44. Caz de revizuire inexistent la data finalizarii litigiului. Principiul securitatii raporturilor juridice. Incalcare. Sanctiune. Inlaturarea normei interne

45. Exceptie procesuala respinsa in apel. Reiterare in recurs pe calea intampinarii 

46. Exceptie procesuala de fond tinzand la respingerea cererii de chemare in judecata. Invocare din oficiu in apel. Principiul neagravarii situatiei partii in propria cale de atac. Respectare 

47. Principiul disponibilitatii. Retragerea caii de atac. Opozitie a partii adverse. Nerelevanta 

48. Pronuntare asupra unor motive de apel depuse dupa inchiderea dezbaterilor. Nelegalitate. Casarea deciziei 

49. Intregirea cererii de chemare in judecata dupa inchiderea dezbaterilor. Ignorare. Rolul activ al judecatorului. Conditia respectarii normelor de procedura. Neincalcarea dreptului la un proces echitabil 

50. Inregistrarea sedintei de judecata. Lipsa temei legal

51. Cerere de amanare a cauzei. Respingere. Obligatia instantei de amanare a pronuntarii. Proces echitabil. Incalcare. Consecinte 

Sectiunea a 4-a. Probele 

52. Probe noi propuse prin motivele de apel. Ignorare. Incalcare drept la aparare. Sanctiune 

53. Administrarea dovezilor. Rol activ al instantei. Neexercitare. Consecinte 

54. Expertiza incuviintata. Revenire asupra probei. Legalitate 

55. Expertiza extrajudiciara. Forta probanta. Ineficienta. Apreciere coroborata a probelor 

56. Actiune in constatarea falsului unui raport de expertiza. Temei juridic 

57. Expertiza lovita de nulitate. Valoare de mijloc de proba prin acordul partilor. Principiul disponibilitatii

58. Expertiza contrarie. Neinvocarea unui motiv de nulitate a acesteia. Consecinta imposibilitatii partii de a se prevala de concluziile primei expertize. Numarul expertilor insarcinati cu efectuarea contraexpertizei. Ratiune 

59. Expertiza. Nedovedirea convocarii partilor. Incalcarea dreptului la aparare si a tratamentului procesual egal. Sanctiune

60. Rolul activ al instantei in administrarea probei cu expertiza. Neindeplinire. Formulare defectuoasa a obiectivelor. Sanctiune 

61. Expertiza medico-legala avizata. Completare pe baza unor acte noi de catre aceiasi experti. Lipsa vatamarii. Neintrunire cerinte pentru anularea lucrarii 

Sectiunea a 5-a. Hotararea judecatoreasca

62. Incompatibilitatea judecatorului cauzei. Neintrunire 

63. Cerere de recuzare. Antepronuntare. Neintrunire 

64. Cereri consecutive de recuzare a completului de judecata. Inadmisibilitate 

65. Recalificarea caii de atac. Acte de procedura obligatorii. Neindeplinire. Sanctiune 

66. Complet de divergenta. Obligatia reluarii dezbaterilor in sedinta publica. Incalcare. Sanctiune aplicabila. Vatamare procesuala

67. Divergenta. Revenirea judecatorului asupra parerii ce a pricinuit reluarea dezbaterilor. Efecte asupra compunerii completului

68. Incheierea de amanare a pronuntarii. Nesemnare. Motiv de ordine publica. Consecinte 

69. Nesemnarea dispozitivului de catre judecator. Sanctiune 

70. Obligativitatea intocmirii minutei. Nerespectare. Consecinte 

71. Incheiere de dezbateri. Constatari personale ale judecatorului. Forta probanta a hotararii judecatoresti 

72. Dezinvestirea instantei. Incalcare prin motivarea hotararii pe calea indreptarii erorii materiale. Nulitatea hotararii 

73. Incheierea de sedinta. Nemotivare dispozitie adoptata prin incheiere. Vatamare procesuala. Incalcare drept la aparare 

74. Incheiere premergatoare. Cale de atac 

75. Contradictie intre dispozitiv si considerente. Imposibilitatea exercitarii controlului judiciar. Consecinte 

76. Contradictie intre minuta si dispozitiv. Motiv de ordine publica. Cerinta producerii unei vatamari. Inexistenta in cazul unei solutii neechivoce. Consecinte. Aplicare gresita a sanctiunii nulitatii hotararii

77. Procedura impartelii judiciare. Incheiere de admitere in principiu. Lipsa. Sanctiune

Capitolul al II-lea. Decaderea din dreptul de a efectua acte procedurale 

78. Modificarea cererii de chemare in judecata. Finalitate. Extinderea cadrului procesual din punct de vedere subiectiv 

79. Modificarea cererii de chemare in judecata. Distinctie fata de o cerere de interventie fortata. Intentia extinderii cadrului procesual initial 

80. Invocarea unui nou motiv de nulitate. Intregire a cererii dupa prima zi de infatisare. Lipsa acordului partii adverse. Sanctiune

81. Cerere noua in apel. Inadmisibilitate 

82. Aparari noi in apel. Admisibilitatea invocarii prescriptiei achizitive. Ignorare de catre instanta. Consecinte 

83. Expertiza contrarie. Conditii de efectuare

84. Expertiza incuviintata. Neachitare onorariu provizoriu. Lipsa culpei partii care a propus proba. Aplicare gresita a sanctiunii decaderii. Consecinte 

85. Cerere de aderare la apel. Momentul depunerii. Prima zi de infatisare. Nerespectare. Consecinte

86. Cerere de redeschidere a judecatii. Admitere. Termenul de exercitare a caii de atac. Nerespectare. Sanctiune 

87. Recurs impotriva incheierii de sesizare a Curtii Constitutionale. Cerere de repunere in termen. Neintrunire conditii. Sanctiune

88. Cererea de repunere in termenul de declarare a recursului. Neintrunirea fortei majore. Sanctiune

89. Revizuire impotriva unei hotarari definitive. Termen de formulare. Nerelevanta declararii recursului impotriva aceleiasi hotarari 

Capitolul al III-lea. Suspendarea judecatii 

90. Inscrisuri aflate in posesia paratei. Suspendarea judecatii in temeiul art. 155 (1) C. proc. civ. Neindeplinirea cerintelor legale 

91. Litigiu patrimonial. Neindicarea valorii obiectului cererii. Suspendarea judecatii. Conditii 

92. Nedepunerea unui inscris doveditor al dreptului dedus judecatii. Sanctiune aplicabila 

93. Suspendarea judecatii in temeiul art. 155 (1) C. proc. civ. Conditia impiedicarii desfasurarii procesului 

94. Suspendarea judecatii pentru lipsa partilor. Neintrunire cerinte legale. Consecinte 

95. Cerere de divort. Absenta motivata a reclamantului. Neintrunire conditii pentru suspendarea judecatii

96. Executarea silita a obligatiilor dispuse printr-un proces-verbal contraventional. Suspendarea judecatii. Conditii 

97. Recurs declarat impotriva incheierii prin care s-a suspendat judecarea cauzei. Depunerea motivelor odata cu cererea de recurs. Nerespectarea termenului. Sanctiune 

Capitolul al IV-lea. Perimarea 

98. Suspendarea judecatii pentru lipsa partilor. Comunicarea incheierii. Lipsa de relevanta in calculul termenului de perimare 

99. Suspendarea judecatii in temeiul art. 243 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ. Termen de perimare. Suspendare 

100. Suspendarea judecatii in urma decesului uneia dintre parti. Inceperea cursului perimarii. Decesul unei alte parti. Efecte 

101. Suspendarea judecatii pentru neplata onorariului de expert. Cerere de ajutor public judiciar. Neintrunire cerinte pentru intreruperea termenului de perimare

102. Termen de perimare. Intrerupere. Cerinte legale. Neintrunire 

103. Executare silita. Termen de perimare. Act intreruptiv. Consecinta continuarii executarii. Refuz nelegal al executorului judecatoresc

Capitolul al V-lea. Abuz de drept procesual 

104. Cereri vadit netemeinice. Intentia vadita de tergiversare a cauzei. Amenda judiciara 

105. Cereri succesive de recuzare. Rea-credinta. Sanctiune 

106. Amenda judiciara aplicata pentru impiedicarea exercitarii atributiilor instantei. Netemeinicia cererii de reexaminare

107. Aplicare amenda judiciara. Inadmisibilitate apel 

108. Sesizarea Curtii Constitutionale. Conditii de admisibilitate. Abuz de drept procesual 

109. Sesizarea Curtii Constitutionale. Obligativitatea verificarii cerintelor de admisibilitate 

Index 

Detalii tehnice
Data aparitiei21 ian. 2011
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini536
Tip copertaCarte brosata