Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Rezolutiunea si rezilierea contractelor

ISBN/ISSN: 978-973-8957-13-8
Editura: Hamangiu
14,40 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Lucrarea cuprinde practica judiciara relevanta in materia rezolutiunii si rezilierii contractelor, fiind structurata in functie de problemele de drept material si procesual intalnite in acest domeniu.

Cele peste 150 de solutii jurisprudentiale rezumate apartin instantelor de toate gradele, constituind un ghid util pentru magistrati, avocati si nu numai, in aplicarea si interpretarea dispozitiilor legale, generale si speciale, pertinente.

Capitolul I. Dreptul comun in materia rezolutiunii si rezilierii

1. Contract. Rezolutiune. Conditii. Neexecutarea obligatiilor contractuale. Rezolutiune. Culpa contractuala. Daune-interese

Capitolul II. Fundamentul rezolutiunii si rezilierii

2. Contract de intretinere. Contract de vanzare-cumparare. Rezolutiune 

Capitolul III. Caracterul judiciar al rezolutiunii si rezilierii

3. Antecontract. Rezolutiune

4. Conventii. Neexecutarea obligatiei. Rezolutiune. Renuntare. Efecte

5. Contract de vanzare-cumparare. Principiul „pacta sunt servanda”. Pret. Imbogatire fara justa cauza

6. Antecontract de vanzare-cumparare. Neindeplinirea obligatiilor asumate. Rezolutiune. Imbogatire fara justa cauza

7. Rezolutiune judiciara. Renuntare. Solicitarea obligarii debitorului la executarea contractului. Formularea ulterioara a unei actiuni in rezolutiunea judiciara a contractului. Inadmisibilitate 

8. Conditie rezolutorie tacita. Efecte. Termen de gratie

Capitolul IV. Conditiile necesare rezolutiunii si rezilierii

§1. Neexecutarea obligatiei asumate: totala, partiala, cu intarziere ori necorespunzatoare

9. Reziliere. Contract de inchiriere cu pact comisoriu. Sanctionarea de drept a chiriasului care nu-si respecta obligatia. Relocatiunea

10. Antecontract de vanzare-cumparare. Imobil. Intoarcerea prestatiei uneia din partile antecontractului. Conditii. Rezolutiune 

11. Rezolutiunea antecontractului de vanzare-cumparare. Clauze penale. Plata arvunei. Restituirea dublei arvune

§2. Neexecutarea obligatiei sa-i fie imputabila debitorului

12. Contract sinalagmatic. Neindeplinirea obligatiei asumate. Consecinte. Caracterul dispozitiilor legale. Stabilirea culpei

13. Contract de vanzare cumparare. Culpa. Rezolutiune

14. Antecontract de vanzare-cumparare. Pact comisoriu. Rezolutiune. Conditii

15. Antecontract de vanzare-cumparare. Imobil. Rezolutiune. Conditii

16. Antecontract de vanzare-cumparare. Rezolutiune 

§3. Punerea in intarziere a debitorului in conditiile prevazute de lege

17. Punerea in intarziere. Modul in care trebuie facuta

18. Dreptul civil. Contract de vanzare-cumparare. Rezolutiune pentru neachitarea integrala a pretului. Neindeplinirea conditiilor art. 1020-1021 si 1365 C. civ. Interpretarea clauzelor neclare in materia vanzarii-cumpararii

19. Contract de inchiriere. Pact comisoriu. Reziliere de drept. Conditii

20. Antecontract. Actiune in rezolutiune. Momentul pana la care se poate executa o obligatie cu termen 

Capitolul V. Clauza de dezicere 

21. Antecontract de vanzare-cumparare imobiliara. Clauza de dezicere

22. Antecontract. Clauza de dezicere. Clauza rezolutorie. Rezolutiune 

23. Antecontract. Clauza de dezicere

24. Contract sinalagmatic. Clauza de dezicere. Efecte. Rezolutiune 

Capitolul VI. Pactele comisorii exprese

§1. Pactul comisoriu de grad I

25. Contract. Rezolutiune. Conditie rezolutorie tacita

26. Conventie. Neexecutarea obligatiei. Rezolutiune. Pact comisoriu expres. Efecte

27. Obligatii. Antecontract. Pact comisoriu. Probe. Inceput de dovada scrisa. Martori

28. Contract de vanzare-cumparare. Neplata pretului. Pact comisoriu. Renuntare. Conditii

§2. Pactul comisoriu de grad II

29. Pact comisoriu. Vanzare de imobil. Clauza rezolutiunii de plin drept pentru neplata pretului

30. Contract de locatie de gestiune. Pact comisoriu de gradul II. Ordonanta presedintiala. Inadmisibilitate

§3. Pactul comisoriu de grad III

31. Antecontract de vanzare-cumparare. Rezolutiunea conventionala

32. Actiune in revendicare. Pact comisoriu de gradul III sau IV. Consecinte 

33. Contract de prestari servicii. Contract sinalagmatic. Pactul comisoriu. Reziliere conventionala

§4. Pactul comisoriu de grad IV

34. Contract de asociere in participatiune. Reziliere

35. Pact comisoriu de gradul IV. Neexecutare a obligatiilor contractuale. Incheiere a contractului in plina perioada de beligeranta. Neexecutare culpabila a obligatiilor

36. Contracte comerciale. Contract de vanzare-cumparare. Clauza rezolutorie implicita. Contract de vanzare-cumparare comerciala. Pact comisoriu. Rezolutiune 

37. Pact comisoriu de ultim grad. Intelesul notiunii. Inexistenta in speta 

38. Contract de inchiriere. Spatiu comercial. Reziliere conventionala. Pact comisoriu. Contract de inchiriere a spatiului comercial. Neexecutarea obligatiilor contractuale. Pact comisoriu. Reziliere. Evacuare

Capitolul VII. Actiunea in rezolutiune sau reziliere

§1. Dreptul de optiune al creditorului 

39. Contract de intretinere. Contract de vanzare-cumparare. Rezolutiune

40. Contract de vanzare-cumparare. Neplata integrala a pretului. Sanctiune. Exercitarea optiunii de catre vanzator. Consecinte

41. Contract sinalagmatic. Neindeplinirea obligatiei asumate. Dreptul de optiune al creditorului

42. Contract de vanzare-cumparare. Obligatia cumparatorului. Nerespectare. Rezolutiune 

43. Rezolutiunea contractului. Dreptul de optiune al creditorului 

44. Efectele specifice contractelor sinalagmatice. Rezolutiunea conventionala. Cine poate cere rezolutiunea

45. Contract sinalagmatic. Neindeplinirea obligatiei de catre una din parti. Dreptul de optiune al creditorului de a cere executarea obligatiei sau rezolutiunea contractului 

§2. Aprecierea conditiilor necesare privind pronuntarea rezolutiunii sau rezilierii

46. Rezolutiunea contractului. Conditiile desfiintarii contractului pentru neexecutarea obligatiilor de catre una din parti 

47. Drepturi reale. Drept de uzufruct. Constituire. Dreptul uzufructuarului de a folosi bunul. Contract de vanzare-cumparare. Rezolutiune. Folosirea de catre nudul proprietar a unei parti din bunul dat in uzufruct cu acceptul uzufructuarului 

48. Contracte. Contract de vanzare-cumparare cu rezerva uzufructului. Rezolutiune. Situatie in care nu poate fi admisa

49. Rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare. Indeplinirea conditiilor inscrise in dispozitiile art. 1925 C. civ. 

§3. Executarea obligatiilor debitorului dupa introducerea cererii de rezolutiune sau reziliere 

50. Contract de vanzare-cumparare. Rezolutiunea antecontractului de vanzare cumparare. Plata pretului cu intarziere. Conditii – art. 1021 C. civ 

51. Contract de inchiriere. Obligatiile locatarului. Reziliere pentru neplata chiriei. Constructor de buna-credinta. Apreciere 

52. Rezolutionarea contractului de vanzare-cumparare pentru neplata partiala a pretului. Gravitatea neexecutarii obligatiei, generatoare a rezolutiunii. Clauza penala

53. Contract de inchiriere. Obligatiile locatarului. Reziliere pentru neplata chiriei. Constructor de buna-credinta

54. Reziliere. Executarea obligatiei de plata a ratei din pret ulterior termenului stabilit pentru executarea ei, dupa introducerea actiunii de reziliere a conventiei

55. Contract de vanzare-cumparare. Neplata ratelor de pret. Actiune in rezolutiunea contractului. Plata „pendente lite”. Consecinte. Imobil. Contract de vanzare-cumparare. Plata cu intarziere a pretului. Rezolutiune. Culpa contractuala

56. Principiul fortei obligatorii a contractului. Contract de vanzare-cumparare. Rezolutiune 

§4. Termenul de gratie

57. Conventii. Neexecutarea obligatiei. Actiune in rezolutiune. Aprecierea gravitatii. Termen de gratie

58. Rezolutiune. Contract de vanzare-cumparare. Termen de gratie. Executarea obligatiei inauntrul termenului acordat. Consecinte

59. Contracte comerciale. Penalitati de intarziere. Termen de gratie

60. Contract de intretinere. Rezolutiune. Conditii

§5. Daune-interese in masura prejudiciului incercat de creditorul obligatiei 

5.1. Determinarea si evaluarea daunelor-interese

61. Contract. Principiul fortei obligatorii a contractului. Neexecutarea obligatiilor contractuale. Rezolutiune. Daune-interese. Clauza penala 

62. Contract de inchiriere. Reziliere. Consecinte

63. Conventii. Neexecutarea obligatiei. Daune-interese. Obligatii avand ca obiect o suma de bani. Dispozitii aplicabile

64. Contract comercial. Rezolutiunea contractului din culpa ambelor parti. Cerere de actualizare a despagubirilor. Admisibilitate 

5.2. Clauza penala

65. Antecontract de vanzare-cumparare a unui imobil. Clauza penala. Reducere 

66. Rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare pentru neplata partiala a pretului. Gravitatea neexecutarii obligatiei generatoare a rezolutiunii. Clauza penala 

67. Contract de locatiune. Tacita relocatiune. Clauza penala. Art. 1110, 1113 C. civ. 

68. Contract de vanzare-cumparare. Clauza penala. Penalitati. Posibilitatea majorarii penalitatilor si dobanzilor in apel 

69. Antecontract de vanzare-cumparare. Clauza penala

§6. Natura juridica a actiunii in rezolutiune sau reziliere

6.1. Actiune in realizare intemeiata pe un drept de creanta 

70. Competenta. Caracterul actiunii in rezolutiunea unei conventii referitoare la un imobil 

§7. Cine poate exercita actiunea in rezolutiune sau reziliere

71. Antecontract de vanzare-cumparare. Lipsa de diligenta a ambelor parti de a-l perfecta. Rezolutiune

72. Contract de vanzare-cumparare. Refuzul vanzatorului de a primi restul de pret. Rezolutia contractului

73. Contract de vanzare-cumparare. Neplata integrala a pretului. Sanctiune 

74. Efectele contractului. Stipulatia pentru altul. Rezolutiune. Calitate procesuala 

§8. Impotriva cui se poate exercita actiunea in rezolutiune sau reziliere

75. Conventie. Actiune in anulare. Caracter, exercitare. Donatie cu sarcina intretinerii. Revocare 

76. Conventie. Neexecutarea obligatiei. Rezolutiune. Pact comisoriu expres. Efecte

§9. Transmiterea calitatii procesuale 

77. Conventie. Actiune in anulare. Caracter, exercitare. Donatie cu sarcina intretinerii. Revocare

78. Rezolutiune. Prescriptie extinctiva. Actiune privind rezolutiunea contractului de intretinere introdusa dupa moartea intretinutului de mostenitorii acestuia 

79. Actiune in rezilierea contractului de intretinere. Calitate procesuala activa

80. Contract de intretinere. Actiune in anulare. Legitimare procesuala activa. Actiune in anularea contractului introdusa de mostenitor 

81. Legitimare procesuala activa. Recurs. Reziliere

§10. Prescriptia dreptului material la actiune

82. Contract de intretinere. Rezilierea contractului. Prescriptie extinctiva

83. Antecontract. Clauza anticipatorie. Rezolutiune. Prescriptie extinctiva. Termen de prescriptie. Intreruperea prescriptiei extinctive

84. Antecontract de vanzare-cumparare. Cerere de rezolutiune pentru neplata pretului. Prescrierea dreptului la actiune

§11. Competenta materiala si teritoriala 

85. Competenta materiala. Actiune pentru anularea unei repartitii si rezilierea unui contract de inchiriere privind un spatiu locativ 

86. Competenta teritoriala. Antecontract cu privire la un imobil. Actiune in rezolutiune 

87. Reziliere. Competenta teritoriala. Imobil

88. Competenta teritoriala alternativa. Cerere privitoare la rezolutiunea unui contract de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere

§12. Taxa de timbru 

89. Taxa judiciara de timbru. Actiune in rezolutiunea unui contract. Cuantum 

Capitolul VIII. Efectele rezolutiunii si rezilierii 

§1. Efectele intre parti 

1.1. Rezolutiune. Desfiintarea retroactiva a contractului, repunerea partilor in situatia anterioara 

90. Rezolutiune. Contract. Lipsa cererii pentru repunerea partilor in situatie anterioara

91. Contract sinalagmatic. Rezolutiune. Efecte 

92. Antecontract. Rezolutiune. Restabilirea situatiei anterioare

93. Conventia de vanzare-cumparare imobiliara. Anulare de catre instanta. Repunerea partilor in situatia anterioara. Restituirea reciproca si concomitenta a prestatiilor 

94. Contract de intretinere. Contract de vanzare-cumparare. Rezolutiune

95. Contract de intretinere. Rezolutiune. Nerestituirea contravalorii prestatiei datorita caracterului aleatoriu al contractului

96. Contract de intretinere. Rezolutiune 

1.2. Rezolutiune. Nerestituirea fructelor culese de dobanditor

97. Drept de proprietate. Antecontract de vanzare-cumparare. Rezolutiune. Situatia fructelor 

98. Nulitatea sau rezolutiunea conventiei de transmitere a unui teren agricol. Fructe culese. Nerestituirea lor. Teren agricol. Instrainarea terenurilor. Act sub semnatura privata. Nulitate absoluta. Rezolutiune

99. Conventie. Rezolutiune. Consecinte cu privire la fructele bunului

100. Drept de proprietate. Antecontract de vanzare-cumparare. Situatia fructelor 

101. Fructe. Imobil posedat in baza unui antecontract de vanzare-cumparare. Buna-credinta 

102. Restituirea impozitelor si primelor de asigurare. Contract de intretinere. Rezolutiune. Consecinte cu privire la taxele de autentificare

§2. Efectele fata de terti

2.1. Regula: desfiintarea drepturilor transmitatorului se va rasfrange si asupra drepturilor dobanditorului

103. Contract de vanzare-cumparare. Efecte. Refuzul cumparatorului de plata a intregului pret convenit. Consecinte, raportat la contractul de vanzare-cumparare, incheiat ulterior, privitor la acelasi bun

2.2. Exceptii 

2.2.1. Tertul dobanditor de buna-credinta va putea invoca exceptia dobandirii dreptului de proprietate asupra imobilului prin uzucapiunea scurta de 10 la 20 ani

104. Uzucapiune. Existenta unui act translativ de proprietate neeficient. Consecinte cu privire la prescriptia achizitiva

Capitolul IX. Principalele dispozitii legale speciale in materie de rezolutiune si reziliere

§1. Contractul de vanzare-cumparare 

1.1. Neexecutarea obligatiei de garantie

1.1.1. Garantia contra evictiunii

105. Raspundere civila delictuala. Pagube cauzate prin infractiune. Subdobanditor de buna-credinta. Contracte. Garantia pentru evictiune. Rezolutiune

1.1.2. Garantia contra viciilor 

106. Contract de vanzare-cumparare. Rezolutiune. Vicii ascunse 

107. Contract de vanzare-cumparare. Vicii ascunse. Rezolutiune

108. Contract de vanzare-cumparare. Vicii ascunse. Actiunea in rezolutiunea contractului. Actiunea redhibitorie 

109. Contract de vanzare-cumparare. Vicii ascunse. Raspundere contractuala

110. Contract de vanzare-cumparare. Raspundere contractuala. Rezolutiunea conventiei. Vicii ascunse

111. Contract de vanzare-cumparare. Desfiintarea conventiilor. Autoturism. Vicii ascunse

112. Contract de vanzare-cumparare. Autoturism. Vicii ascunse. Raspundere contractuala 

113. Contract de vanzare-cumparare. Vicii ascunse. Gravitatea lor, conditie a raspunderii vanzatorului. Raspundere contractuala

114. Contract de vanzare-cumparare. Vicii ascunse. Conditii

115. Contract de vanzare-cumparare. Vicii ascunse. Necunoasterea lor de catre vanzator. Rezolutiune. Consecinte

116. Vanzare-cumparare. Obligatia de garantie. Conditii 

117. Antecontract de vanzare-cumparare. Vicii ascunse ale constructiei. Inteles. Actiune in rezolutiune. Termen de prescriptie

118. Contract de schimb. Garantia pentru viciile lucrului schimbat 

1.2. Neexecutarea obligatiei de plata a pretului

119. Contract de vanzare-cumparare. Rezolutiune pentru neachitarea integrala a pretului. Neindeplinirea conditiilor art. 1020-1021 C. civ. si art. 1365 C. civ. Interpretarea clauzelor neclare in materia vanzarii-cumpararii 

120. Contract de vanzare-cumparare cu rezerva uzufructului. Rezolutiune. Situatie in care nu poate fi admisa rezolutiunea pentru neplata pretului 

121. Rezolutiune. Contract de vanzare-cumparare. Obligatia de plata a pretului

122. Contract. Interpretarea contractelor. Criterii. Reziliere pentru neplata pretului

123. Neplata integrala a pretului. Sanctiune. Exercitarea optiunii de catre vanzator. Consecinte 

§2. Contractul de schimb 

124. Contract de schimb. Evictiune. Garantia pentru evictiune. Restituirea obiectelor schimbate. Rezolutiune

125. Contracte. Contract de schimb. Garantia pentru viciile lucrului schimbat 

§3. Contractul de donatie cu sarcina

126. Contract de donatie. Neindeplinirea sarcinilor. Conditii 

127. Donatie. Neindeplinirea sarcinilor. Consecinte

§4. Contractul de locatiune

128. Contract de inchiriere. Denuntare. Reziliere 

129. Contract de inchiriere. Evacuare. Reziliere. Inexistenta clauzei de reziliere pentru refuzul renegocierii chiriei

§5. Legea nr. 114/1996 

130. Neexecutarea obligatiei de plata a chiriei cel putin 3 luni consecutiv. Caracterul judiciar al rezilierii. Consecinte

131. Pastrarea dreptului locativ. Caracterul dispozitiei inscrise in art. 19 din Legea nr. 5/1973. Formularea actiunii de evacuare dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 114/1996

132. Contract de locatiune. Rezilierea pentru neexercitarea locatiunii si neplata chiriei

133. Contract de inchiriere. Reziliere. Neplata chiriei

134. Contract de inchiriere a locuintei. Reziliere. Evacuare. Plata chiriei restante 

135. Contract de inchiriere a locuintei. Reziliere 

136. Rezilierea contractului de inchiriere. Importanta stricaciunii adusa imobilului. Sarcina probei 

137. Contract de inchiriere. Reziliere. Subinchirierea fara acordul expres al proprietarului 

138. Evacuarea chiriasului sub imperiul Legii nr. 114/1996. Conditii. Rezilierea contractului. Neachitarea obligatiilor ce-i revin din cheltuielile comune 

139. Contract de inchiriere. Forma incheierii lui. Folosirea spatiului prin ingaduinta proprietarului. Actiune in evacuare. Tolerat. Evacuare. Legea nr. 5/1973. Legea nr. 114/1996 

§6. Contractul de arendare

140. Contract de arendare. Rezilierea contractului. Obiectul actiunii. Respingerea actiunii in rezilierea contractului de arendare ca ramasa fara obiect, intrucat acesta si-a incetat efectele potrivit vointei partilor 

§7. Contractul de renta viagera

141. Neindeplinirea obligatiilor. Consecinte

142. Contract de renta viagera. Rezolutiune. Existenta unei clauze exprese. Valabilitate

143. Conventii. Neexecutarea obligatiei. Rezolutiune. Contract de renta viagera

§8. Contractul de intretinere

8.1. Rezolutiunea contractului de intretinere

144. Contract de intretinere. Rezolutiune

145. Contract de vanzare-cumparare. Stipularea unei obligatii de intretinere cumulativ cu plata unui pret. Rezolutiune. Procedura de obtinere a restituirii pretului platit 

146. Contract de intretinere. Rezolutiune

147. Contract de intretinere. Neexecutarea obligatiilor contractuale. Rezolutiune. Nuda proprietate. Restituire prin echivalent. Rezervarea uzufructului viager al constructiei instrainate. Obligarea creditorului intretinerii la restituirea contravalorii intretinerii 

8.2. Efectele rezolutiunii in ipoteza pluralitatii de subiecte 

148. Decesul unuia din creditorii intretinerii. Indivizibilitatea obligatiei debitorului. Consecintele rezolutiunii contractului

149. Continutul conventiei, finalitatea si natura raportului juridic dintre partile contractante. Neindeplinirea obligatiei fata de unul dintre beneficiari 

150. Neindeplinirea obligatiei de intretinere fata de unul din beneficiari

151. Contract de intretinere. Decesul unuia din sotii beneficiari ai obligatiei de intretinere. Neexecutarea obliatiei fata de sotul supravietuitor. Dreptul acestuia de a cere rezilierea contractului. Efecte 

152. Contracte. Contract de intretinere. Rezolutiune 

Index

Detalii tehnice
Data aparitiei17 nov. 2006
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini160
Tip copertaCarte brosata
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON