Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Revizuirea in procesul civil. Practica judiciara

Practica judiciara
ISBN/ISSN: 978-606-27-1316-4
Editura: Hamangiu
Pret de coperta: 49,00 RON
29,40 RON
Disponibilitate: IN STOC

Lucrarea Revizuirea in procesul civil cuprinde o selectie de hotarari judecatoresti recente, pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Curtea de Apel Bucuresti, precum si de alte instante judecatoresti din tara, care ofera o imagine actuala a modului de interpretare si aplicare a normelor ce reglementeaza calea extraordinara de atac a revizuirii, cuprinse in Codul de procedura civila in vigoare.

Structurata in cinci capitole, culegerea Revizuirea in procesul civil urmeaza modul de organizare a dispozitiilor legale, analizand obiectul revizuirii, competenta de solutionare a acesteia, termenul de exercitare, motivele revizuirii, procedura de judecata si calea de atac.

Acolo unde a fost necesar, au fost facute adnotari cu privire la modificarile aduse dispozitiilor Codului de procedura civila cu incidenta in materie prin Legea nr. 310/2018.

Capitolul I. Obiectul revizuirii

1. Hotarare care nu evoca fondul. Decizie de respingere, ca inadmisibil, a apelului formulat impotriva incheierii de anulare a cererii de chemare in judecata, pronuntata in etapa de regularizare. Invocarea altor motive de revizuire decat cele prevazute de lege. Inadmisibilitate 

2. Revizuirea unei hotarari care nu evoca fondul. Decizia instantei de recurs referitoare la o cerere de suspendare a executarii unui act administrativ. Inadmisibilitate 

3. Hotarare care nu evoca fondul. Decizie de respingere a recursului, ca nefondat. Neindicarea unui motiv de revizuire dintre cele prevazute de lege. Inadmisibilitatea cererii de revizuire

4. Hotarare care nu evoca fondul. Decizie de admitere a apelului privind tardivitatea depunerii contestatiei impotriva deciziei privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale. Invocarea altor motive de revizuire decat cele prevazute de lege. Inadmisibilitate 

5. Hotarare prin care s‑a respins, ca inadmisibila, o cerere de revizuire. Neevocarea fondului. Inadmisibilitate 

6. Hotarare nesupusa niciunei cai de atac. Inadmisibilitatea caii extraordinare de atac exercitate 

7. Legalitatea cailor de atac. Enumerarea limitativa a categoriilor de hotarari ce pot fi atacate cu revizuire. Decizie pronuntata in completul de filtru. Inadmisibilitatea revizuirii

8. Obiectul cererii de revizuire. Hotarare prin care s‑a dispus stramutarea judecarii cauzei. Inadmisibilitate 

9. Incheiere prin care s‑a respins cererea de lamurire a dispozitivului. Instanta competenta sa solutioneze cererea de revizuire. Contrarietate de hotarari. Termenul in care poate fi formulata cererea de revizuire

10. Hotarare care nu evoca fondul. Cerere de indreptare, lamurire si completare a hotararii, respinsa ca inadmisibila. Inadmisibilitatea revizuirii 

11. Inadmisibilitatea formularii unei noi cereri de revizuire pentru aceleasi motive analizate in prima judecata. Autoritatea de lucru judecat a primei hotarari

12. Hotarari supuse revizuirii. Evocarea fondului. Decizie de respingere a recursului, ca inadmisibil. Inadmisibilitatea cererii de revizuire. Formularea unei singure cereri de revizuire a mai multor hotarari. Competenta de solutionare 

13. Conditia premisa de admisibilitate a unei cereri de revizuire. Revizuirea unei hotarari care nu evoca fondul cauzei. Decizie prin care a fost respins apelul, ca tardiv formulat

14. Invocarea unui motiv de revizuire admisibil prin raportare la hotararea instantei de recurs a carei revizuire se cere, iar nu la hotararile pronuntate de instanta de fond si de apel. Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Decizie de respingere a recursului, ca inadmisibil 

15. Invocarea formala a unui motiv de revizuire dintre cele prevazute de lege. Critica solutiei date in apel pentru nelegalitate si netemeinicie. Inadmisibilitatea cererii de revizuire. Cerere de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene

16. Cerere de sesizare a Curtii Constitutionale formulata in revizuire. Dispozitii criticate pentru neconstitutionalitate privind fondul litigiului. Lipsa legaturii lor cu cauza

Capitolul al II‑lea. Instanta competenta

17. Invocarea unor motive de revizuire care atrag competente diferite. Hotarari potrivnice. Hotarare pronuntata in apel, in solutionarea unui litigiu de munca, avand ca obiect contestatie la decizia de concediere. Termenul legal de exercitare a caii extraordinare de atac. Data de la care incepe sa curga. Tardivitate

18. Investirea curtii de apel cu o cerere de revizuire indreptata impotriva sentintei tribunalului. Competenta materiala de judecare a cererii de revizuire. Conditii de admisibilitate

19. Instanta competenta sa solutioneze cererea de revizuire. Hotarare care nu evoca fondul. Revizuirea unei hotarari prin care a fost solutionata o alta cerere de revizuire. Inadmisibilitate

20. Cerere de revizuire intemeiata pe contrarietate de hotarari. Competenta instantei mai mare in grad fata de instanta care a dat prima hotarare 

Capitolul al III‑lea. Termenul de exercitare 

21. Termenul de revizuire. Subiectele revizuirii. Parat in cauza solutionata prin hotararea a carei revizuire se solicita

22. Cerere de revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 509 alin. (1) pct. 5 NCPC. Nerespectarea termenului de exercitare a revizuirii. Decaderea partii din dreptul de a mai formula calea extraordinara de atac 

23. Termenul de revizuire. Inscris nou reprezentat de expertiza grafoscopica judiciara efectuata la cererea revizuentului 

24. Calculul termenului de declarare a cererii de revizuire. Hotarari contradictorii. Lipsa de relevanta a datei la care partea a luat cunostinta de considerentele deciziei a carei revizuire o solicita 

25. Termenul de revizuire. Contrarietate de hotarari. Curgerea termenului de la data ramanerii definitive a ultimei hotarari 

26. Contrarietate de hotarari. Data de la care incepe sa curga termenul de revizuire. Lipsa de relevanta a datei comunicarii ultimei hotarari

27. Hotarari definitive potrivnice. Revizuirea unei decizii pretins potrivnice unei hotarari a C.J.U.E. Termen de formulare a cererii de revizuire calculat de la data ramanerii definitive a ultimei hotarari. Tardivitate 

28. Termenul in care poate fi formulata cererea de revizuire. Incalcarea principiului prioritatii dreptului Uniunii Europene 

29. Completarea cererii de revizuire dupa implinirea termenului in care cererea trebuia motivata. Calculul termenului de revizuire. Hotarari care nu privesc aceeasi pricina. Contrarietate existenta exclusiv la nivelul considerentelor. Aspectele asupra carora se pronunta instanta investita cu cererea de revizuire 

Capitolul al IV‑lea. Motivele revizuirii

30. Revizuirea – cale extraordinara de atac de retractare. Motive ce nu pot face obiectul cererii de revizuire. Incalcarea de catre instanta a principiului contradictorialitatii, a dreptului la aparare. Existenta unor considerente contradictorii in cuprinsul hotararii pronuntate. Plus petita. Analiza unor dispozitii legale pe care reclamanta nu si‑a fundamentat pretentiile

31. Lucru cerut. Judecarea cererii de apel cu respectarea limitelor investirii. Cerere care tinde la reformarea deciziei pronuntate de instanta de apel, pe care o critica pentru nelegalitate si netemeinicie. Invocarea gresitei interpretari a probelor si eronatei aplicari a dispozitiilor legale incidente 

32. Lucru cerut. Omisiunea solutionarii sau pronuntarea in plus sau in minus asupra obiectului actiunii, iar nu asupra motivelor de apel sau asupra unor probe solicitate de catre parti. Neefectuarea unei expertize judiciar‑contabile 

33. Lucrul cerut in analiza motivului de revizuire prevazut de art. 509 alin. (1) pct. 1 NCPC. Modificarea temeiului juridic aplicabil cauzei. Critici privind elemente legate de fondul judecatii. Cerere de revizuire neintemeiata

34. Minus petita. Cerere de apel modificata cu nerespectarea termenului prevazut de lege. Aspect ce nu putea fi analizat de instanta prin sentinta a carei revizuire se cere 

35. Minus petita. Formularea concomitenta a unei cereri de completare a hotararii, avand aceeasi finalitate. Solutionarea cererii de completare a hotararii. Consecinte asupra cererii de revizuire 

36. Plus petita. Examinarea cauzei reale si serioase a desfiintarii postului. Rejudecarea fondului in apel. Solutionarea capetelor de cerere ale contestatiei formulate de salariat

37. Extra petita, minus petita. Inteles. Solutionarea cererii fara cercetarea fondului pricinii, ca efect al admiterii unei exceptii peremptorii 

38. Depasirea limitelor investirii. Considerente decisive extra petita. Lipsa inadvertentelor intre obiectul cererii deduse judecatii si ceea ce instanta de apel a decis

39. Solutie pronuntata in limitele investirii, cu respectarea principiului disponibilitatii. Nerealizarea unui control judiciar in cadrul revizuirii 

40. Intelesul sintagmei „obiectul pricinii nu se afla in fiinta”. Inadmisibilitatea repunerii in discutie a unor probleme de fond 

41. Hotarare data in temeiul unui inscris declarat fals in cursul ori in urma judecatii. Conditii de admisibilitate a cererii de revizuire. Inscris neadministrat ca proba in cauza solutionata prin hotararea a carei revizuire se cere. Inscrisuri noi, de natura sa schimbe solutia pronuntata in cauza, care au fost retinute de partea potrivnica sau nu au putut fi infatisate dintr‑o imprejurare mai presus de vointa partilor

42. Inscris nou. Conditii cerute pentru admisibilitatea caii extraordinare de atac a revizuirii 

43. Inscrisuri noi. Hotarari judecatoresti depuse cu titlu de practica judiciara. Completarea probatoriului in revizuire 

44. Act doveditor obtinut dupa pronuntarea hotararii a carei revizuire se cere. Conditii de admisibilitate a cererii de revizuire. Indicarea formala a unui motiv de revizuire prevazut de lege 

45. Casarea, anularea ori schimbarea hotararii unei instante pe care s‑a intemeiat hotararea a carei revizuire se cere. Conditii de admisibilitate a cererii de revizuire 

46. Hotarari definitive potrivnice. Respectarea principiului autoritatii de lucru judecat, prin restabilirea situatiei determinate de nesocotirea acestuia. Inadmisibilitatea cererii de revizuire

47. Remediul procesual pentru situatia nesocotirii autoritatii de lucru judecat a unei hotarari. Inadmisibilitatea realizarii pe calea revizuirii a unui control de legalitate asupra celei de-a doua hotarari sub aspectul modului in care a valorificat autoritatea de lucru judecat a celei dintai 

48. Hotarari definitive potrivnice, date de instante de acelasi grad sau de grade diferite, care incalca autoritatea de lucru judecat a primei hotarari. Inadmisibilitatea anularii primei hotarari, ca urmare a admiterii cererii de revizuire 

49. Neintrunirea triplei identitati de parti, obiect si cauza. Hotarari pretins contradictorii, intre care nu exista identitate de obiect sau de parti. Imposibilitatea remedierii pe aceasta cale a practicii neunitare. Cerere de revizuire inadmisibila 

50. Recurs la revizuire nefondat. Hotarari pronuntate in aceeasi cauza, in cicluri procesuale distincte. Hotarare care nu are autoritate de lucru judecat

51. Contrarietate de hotarari. Cerere de revizuire inadmisibila. Practica judiciara neunitara. Solutii contradictorii, pronuntate de aceeasi instanta in cauze similare 

52. Contrarietate de hotarari. Hotarari pronuntate in aceeasi pricina. Respectarea principiului autoritatii de lucru judecat. Practica neunitara. Inadmisibilitatea revizuirii 

53. Contrarietate de hotarari. Hotarari pronuntate in spete similare privind drepturile altor salariati ai aceluiasi angajator. Inadmisibilitate 

54. Contrarietate de hotarari. Instanta sa nu fi cunoscut existenta primei hotarari sau sa nu fi solutionat exceptia autoritatii de lucru judecat 

55. Hotarari contradictorii. Neindeplinirea cerintei identitatii in privinta obiectului si cauzei. Invocarea exceptiei autoritatii de lucru judecat in cel de al doilea proces. Posibilitatea solutionarii exceptiei prin hotararea finala

56. Contrarietate de hotarari. Contravaloarea lipsei de folosinta pretinsa pentru intervale de timp diferite. Neindeplinirea conditiei privind identitatea obiectului 

57. Contrarietate de hotarari. Hotarari pronuntate in procedura insolventei. Obiectul diferit al litigiilor 

58. Hotarari potrivnice. Conditii de admisibilitate a revizuirii. Obiecte diferite 

59. Hotarari potrivnice date in cereri de stramutare. Hotarari care nu evoca fondul. Admisibilitatea revizuirii. Neindeplinirea cerintei intrunirii triplei identitati. Respingerea cererii de revizuire, ca neintemeiata 

60. Exceptie de neconstitutionalitate invocata si admisa intr‑o alta cauza decat cea in care s‑a pronuntat hotararea a carei revizuire se cere. Neindeplinirea cerintei legale

61. Neinvocarea pe parcursul judecarii cauzei a exceptiei de neconstitutionalitate 

62. Neinvocarea in cadrul procesului a unei exceptii de neconstitutionalitate asupra careia Curtea Constitutionala sa se fi pronuntat ulterior ramanerii definitive a hotararii, in sensul admiterii acesteia. Decizie a Curtii Constitutionale data in cadrul unui control a priori, in solutionarea unei obiectii de neconstitutionalitate. Inadmisibilitatea cererii de revizuire

Capitolul al V‑lea. Procedura de judecata si calea de atac 

63. Obligatia achitarii anticipate a taxelor judiciare de timbru. Regularizarea cererii. Neindeplinirea obligatiei de timbrare. Anularea cererii de revizuire 

64. Limitarea dezbaterilor la admisibilitatea revizuirii si la faptele pe care se intemeiaza. Cerere de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate formulata in revizuire. Lipsa legaturii cu solutionarea cererii de revizuire

65. Hotarare data asupra revizuirii, definitiva. Inadmisibilitatea recursului 

66. Cerere de revizuire a hotararii prin care a fost solutionat apelul intr‑un litigiu de asigurari sociale. Hotarare definitiva. Inadmisibilitatea recursului declarat impotriva acesteia

67. Recurs la revizuire. Invocarea lipsei semnaturii membrilor completului care a solutionat cererea de revizuire. Motive de recurs care nu au legatura cu solutia pronuntata prin hotararea atacata. Termenul de declarare a revizuirii 

68. Recurs la revizuire. Inadmisibilitatea criticilor privind situatia de fapt stabilita de prima instanta. Dezbateri asupra admisibilitatii revizuirii. Respectarea dreptului la aparare si a principiului disponibilitatii 

Detalii tehnice
Data aparitiei25 iul. 2019
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini376
Tip coperta145x205 mm, Carte brosata
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept procesual civil