Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Revista romana de jurisprudenta nr. 3/2012

ISBN/ISSN: 1884-6450 01203
40,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Editorialul acestui numar, semnat de dl prof. univ. dr. Tiberiu Medeanu, abordeaza, sub titulatura "Neconstitutionalitatea sanctionarii judecatorului pentru nerespectarea deciziilor Curtii Constitutionale", un subiect de prima actualitate pentru mediul juridic national, si anume extinderea cazurilor in care pot fi sanctionati judecatorii nationali, odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 24/2012, si asupra situatiei in care sunt nesocotite decizii ale Curtii Constitutionale. Invitam cititorii revistei sa afle din paginile editorialului opinia autorului asupra acestui subiect, fondata pe argumente solide si exemple din jurisprudenta ICCJ si din dreptul european, opinie care blameaza aceasta decizie a legiuitorului de a sanctiona judecatorii nationali si pentru nerespectarea deciziilor Instantei Constitutionale ca fiind doar o alta manifestare a tendintei puterii politice de a manipula justitia.

Prima parte a revistei, alocata Jurisprudentei, aduce si cu prilejul acestui numar in atentia cititorilor hotarari judecatoresti interesante privind probleme noi, inedite sau controversate din practica instantelor nationale, dintre care multe beneficiaza de comentarii, aprobative, critice sau explicative, de natura sa contribuie la elucidarea problemelor tratate. In acest sens, semnalam:

- in cadrul rubricii de drept civil si drept procesual civil, o decizie a Curtii de Apel Pitesti pe tema raporturilor de serviciu ale functionarului public si a completului ce trebuie sa judece un litigiu privind raporturi de aceasta factura, decizie insotita de comentariul aprobativ realizat de dna judecator dr. Andreea Tabacu;
- de asemenea, in materie civila, o decizie a Curtii de Apel Cluj abordand subiecte precum pronuntarea unei hotarari in contradictoriu cu o parte decedata si invocarea nulitatii unei asemenea hotarari, decizie insotita de opinie separata si de nota critica elaborata de dna judecator Anamaria Campean;
- in cadrul aceleasi rubrici de drept civil si drept procesual civil, veti regasi o decizie a Tribunalului Bucuresti vizand arbitrajul ad-hoc, numirea de supraarbitru, independenta si impartialitatea arbitrului, decizie pusa la dispozitia redactiei de dna judecator dr. Evelina Oprina;
- tot in materie civila, va semnalam o decizie a Tribunalului Arges abordand problema dovedirii caracterului de bun propriu al unuia dintre soti – problema de actualitate in contextul inglobarii Codului familiei in noul Cod civil – trimisa redactiei de catre dl judecator Viorel Terzea;
- in cadrul aceleasi rubrici de drept civil si drept procesual civil, veti regasi o decizie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie tratand probleme de drept precum natura juridica a actiunii in valorificarea dreptului de proprietate asupra unui imobil promovata de unitatea administrativ-teritoriala, autoritatea de lucru judecat sau problema timbrajului, decizie oferita redactiei de catre dna judecator dr. Adina Nicolae;
- in materie comerciala, va recomandam amplul comentariu explicativ realizat de dna judecator dr. Gabriela Chiornita si de dna judecator dr. Diana Ungureanu la o decizie a Curtii de Apel Pitesti tratand procedura de insolventa si problema distribuirii catre creditori a fructelor reprezentand chirii ale bunului ipotecat;
- tot in materie comerciala, semnalam comentariul explicativ realizat de dna judecator Mihaela Saracut la o decizie a Curtii de Apel Cluj privind procedura de insolventa si modalitatea de contestare a hotararii adunarii creditorilor;
- in materia contenciosului administrativ, va recomandam comentariul realizat de dna judecator dr. Gabriela Bogasiu la o decizie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind concesiunea de terenuri agricole, principiul echilibrului financiar al concesiunii si aplicarea teoriei impreviziunii in dreptul administrativ;
- in cadrul aceleiasi rubrici dedicate contenciosului administrativ, semnalam deciziile recente ale Inaltei Curti de Casatie, tratand probleme de drept precum actiunea in contencios administrativ formulata in contradictoriu cu o universitate, salarizarea personalului din unitatile bugetare, respectarea principiului nediscriminarii, creditul agricol pentru productie, decizii puse la dispozitia redactiei de catre dl magistrat asistent Bogdan Georgescu;
- in cadrul rubricii de drept al muncii, va recomandam comentariul aprobativ semnat de dna judecator dr. Lucia Uta asupra unei decizii pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti intr-un litigiu de munca cu elemente de extraneitate vizand procedurile judiciare derulate in fata instantei nationale impotriva unui stat strain.
- de asemenea, remarcam comentariul dnei judecator dr. Gabriela Cristina Frentiu unei decizii a Tribunalul Bistrita-Nasaud vizand problema de drept a concedierii colective si a necesitatii indicarii in concret pentru fiecare angajat concediat a criteriilor de stabilire a ordinii de prioritati avute in vedere la concediere;
- rubrica de drept penal si procesual penal va propune comentariul aprobativ al dnei judecator drd. Mihaela Vasiescu si al dlui judecator drd. Ioan Garbulet asupra unei decizii a Curtii de Apel Targu-Mures pronuntata intr-un litigiu vizand problema rejudecarii cauzei dupa extradare sau predare si conditiile acestei rejudecari; Rubrica de Recursuri in interesul legii aduce la cunostinta celor interesati ultimele decizii in interesul legii pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie in cursul lunii martie.

Rubrica dedicata Jurisprudentei Curtii de Justitie a Uniunii Europene aduce in atentia cititorilor un amplu articolul de drept comparat semnat de dna judecator dr. Diana Ungureanu vizand notiunea de "ajutor de stat" in jurisprudenta nationala si europeana. Rubrica Dezbateri RRDJ contine aprecieri doctrinare, cu aplicare practica imediata, asupra unor probleme intalnite frecvent in jurisprudenta instantelor sau a unor probleme de drept actuale, generate de textele noilor Coduri. In acest sens, enumeram urmatoarele articole, al caror continut este evocat sugestiv de chiar titlul lor:
- Conf. univ. dr. Sergiu Deleanu, Aspecte din jurisprudenta organelor de jurisdictie ale Conventiei Europene in legatura cu arbitrajul;
- Judecator Andrei Axente Irinel, Judecator dr. Nicoleta Tandareanu, Judecator dr. Andreea Tabacu, Judecator Gabriela Chiornita, Posibilitatea instantei de recurs de a dispune deschiderea procedurii de insolventa. Punct de vedere asupra deciziei numarul 5/2011 pronuntata de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie in materia recursului in interesul legii;
- Avocat drd. Sandra Liliana Gatejeanu, Modificarile aduse de noul Cod civil in domeniul conflictelor de legi in materie succesorala;
- Judecator drd. Cezar Hincu, O propunere de recurs in interesul legii;
- Avocat Alexandru Dugneanu, Avocat Alexandru Iavorschi, Competenta de judecata cu privire la contractele de concesiune de bunuri proprietate publica a statului incheiate inaintea intrarii in vigoare a Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;
- Avocat dr. Valeriu Zanfir, Aspecte practice ale modificarii legislatiei muncii in privinta raporturilor individuale de munca (partea a II-a).

Editorial: Neconstitutionalitatea sanctionarii judecatorului pentru nerespectarea deciziilor Curtii Constitutionale (Prof. dr. Tiberiu Medeanu)

I. JURISPRUDENTA
A. DREPT CIVIL SI DREPT PROCESUAL CIVIL
1. Litigiu privind raporturile de serviciu ale functionarului public. Judecata in complet constituit ca unul pentru asigurari sociale, iar nu in complet specializat in materia contenciosului administrativ. Casare cu retinere spre rejudecare (comentariu aprobativ de Judecator dr. Andreea Tabacu)
2. Pronuntarea hotararii in contradictoriu cu o parte decedata, lipsita deci de capacitate procesuala de folosinta. Invocarea nulitatii hotararii in calea de atac. Persoana interesata sa invoce nulitatea. Solutie (nota critica de Judecator Anamaria Campean)
3. Arbitraj ad-hoc. Numire supraarbitru. Independenta si impartialitatea arbitrului 4. Dovada caracterului de bun propriu al unuia dintre soti. Existenta unui inscris. Necesitatea datei certe
5. Natura juridica, de drept comun, a actiunii in valorificarea dreptului de proprietate asupra unui imobil, promovata de unitatea administrativ-teritoriala
6. Indicarea sediului paratului prin intampinare. Situatie in care nu are loc o schimbare a adresei partii pe parcursul procesului. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 98 C. pr. civ.
7. Actiune civila promovata prin ordonanta a procurorului. Conditii de forma
8. Imobil aflat in administrarea unei regii autonome. Obligare la incheierea contractului de vanzare-cumparare. Calificarea juridica a litigiului. Competenta materiala
9. Acte autentice incheiate de notarul public. Atestarea de catre notar a consimtamantului unui cetatean strain. Invocarea necunoasterii limbii romane ca motiv de nulitate. Conditii de admisibilitate a actiunii in anulare
10. Hotarare judecatoreasca pronuntata in strainatate. Suspendare provizorie a executarii silite. Instanta competenta material

B. DREPTUL AFACERILOR
11. Procedura de insolventa. Distribuirea catre creditori a fructelor reprezentand chirii ale bunului ipotecat. Aplicarea art. 123 sau a art. 121 din Legea nr. 85/2006 (comentariu explicativ de Judecator Gabriela Chiornita si Judecator dr. Diana Ungureanu)
12. Insolventa. Modalitatea de contestare a hotararii adunarii creditorilor. Dreptul de vot al creditorului majoritar. Limitari ale dreptului de vot. Consecinte (comentariu explicativ de Judecator Mihaela Saracut)
13. Procedura insolventei. Inchiderea procedurii pentru lipsa bunurilor din averea debitorului
14. Procedura insolventei. Scutirea lichidatorului de la plata taxei judiciare de timbru, conform art. 77 din Legea nr. 85/2006
15. Contract de antrepriza. Actiune in imbogatire fara justa cauza. Conditii de admisibilitate
16. Societate comerciala. Nulitate absoluta a actului de infiintare. Cerere de radiere formulate ulterior deschiderii procedurii insolventei. Consecinte
17. Obligatii comerciale. Dobanda legala. Momentul de la care incepe sa curga dobanda
18. Prejudiciu produs ca urmare a unui accident rutier. Daune morale. Criterii de stabilire a cuantumului
19. Concurenta neloiala. Stabilirea unor taxe suplimentare. Denaturarea concurentei. Conditii si efecte
20. Somatie de plata. Exceptie de necompetenta teritoriala invocata din oficiu. Neindeplinirea conditiilor de admisibilitate
21. Conditiile de exercitare a actiunii civile. Neindeplinirea cerintei actualitatii interesului. Sanctiune aplicabila
22. Modificare act constitutiv. Cerere de inregistrare mentiuni solutionata prin rezolutie a directorului ORC. Neindeplinirea obligatiei dispuse prin rezolutie. Procedura de urmat pentru finalizarea inscrierii mentiunii

C. DREPT ADMINISTRATIV
23. Contract de concesiune de terenuri agricole. Principiul echilibrului financiar al concesiunii. Aplicarea teoriei impreviziunii in dreptul administrativ (comentariu explicativ de Judecator dr. Gabriela Bogasiu)
24. Actiune in contencios administrativ formulata in contradictoriu cu o universitate. Instanta competenta material
25. Art. 8 lit. b) primul alineat teza finala din H.G. nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare. Respectarea principiului nediscriminarii. Exceptie de nelegalitate respinsa.
26. A. Obiectul actiunii in contencios administrativ. Refuz nejustificat de solutionare a cererii.
B. Creditul agricol pentru productie – Legea nr. 150/2003. Contract de credit incheiat in perioada in care legea se afla in vigoare. Dreptul beneficiarului de a primi alocatia bugetara ulterior abrogarii legii. Compatibilitatea cu dispozitiile Tratatului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana si ale Tratatului privind Uniunea Europeana.

D. DREPTUL MUNCII SI DREPTUL SECURITATII SOCIALE
27. Necompetenta generala a instantelor romane. Procedurile judiciare derulate in fata instantei nationale impotriva unui stat strain (comentariu aprobativ de Judecator dr. Lucia Uta)
28. Concediere colectiva. Necesitatea indicarii in concret pentru fiecare angajat concediat a criteriilor de stabilire a ordinii de prioritati avute in vedere la concediere (comentariu aprobativ de Judecator dr. Gabriela Cristina Frentiu)
29. Varsta de pensionare
30. Determinarea stagiului complet de cotizare utilizat pentru calculul drepturilor de pensie. Legea aplicabila.
31. Cerere de revizuire. Intelesul notiunilor de „lucru cerut” si „inscris nou”
32. Casare cu retinere. Dovada orelor suplimentare prestate. Proba absentelor nemotivare pentru care s-a dispus concedierea disciplinara.
33. Nulitatea contractului individual de munca pentru lipsa consimtamantului angajatorului.
Semnarea contractului de munca de o persoana care nu are capacitatea legala de a reprezenta persoana juridica.

E. DREPT PENAL SI DREPT PROCESUAL PENAL
34. Rejudecarea cauzei dupa extradare sau predare. Conditii (comentariu aprobativ de Judecator drd. Mihaela Vasiescu si de Judecator drd. Ioan Garbulet)
35. Omisiunea procurorului anchetator de a incepe urmarirea penala impotriva unei infractiuni descrisa in considerentele rechizitoriului. Nementionarea acesteia in dispozitivul actului de sesizare si neprezentarea materialului de urmarire penala referitor la ea. Consecinte. Lipsa sesizarii legale a instantei. Incalcarea dreptului la un proces echitabil (nota aprobativa de Judecator Delia Purice)
36. Luarea masurii de siguranta a obligarii la tratament medical. Lipsa de relevanta a imprejurarii ca nu s-a inceput urmarirea penala fata de faptuitor (nota aprobativa de Judecator Delia Purice)

F. RECURSURI IN INTERESUL LEGII
37. Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectiile Unite, Decizia nr. 2 din 12 martie 2012, dosarul nr. 2/2012
38. Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectiile Unite, Decizia nr. 3 din 12 martie 2012, dosarul nr. 3/2012
39. Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectiile Unite, Decizia nr. 4 din 12 martie 2012, dosarul nr. 1/2012
40. Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectiile Unite, Decizia nr. 5 din 12 martie 2012, dosarul nr. 5/2012

G. JURISPRUDENTA CURTII DE JUSTITIE A UNIUNII EUROPENE
41. Notiunea de ajutor de stat in jurisprudenta nationala si europeana (Judecator dr. Diana Ungureanu

II. DEZBATERI RRDJ
1. Aspecte din jurisprudenta organelor de jurisdictie ale Conventiei Europene in legatura cu arbitrajul (Conf. univ. dr. Sergiu Deleanu)
2. Posibilitatea instantei de recurs de a dispune deschiderea procedurii de insolventa. Punct de vedere asupra deciziei numarul 5/2011 pronuntata de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie in materia recursului in interesul legii (Judecator Andrei Axente Irinel, Judecator dr. Nicoleta tandareanu, Judecator Gabriela Chiornita, Judecator dr. Andreea Tabacu)
3. Modificarile aduse de noul Cod civil in domeniul conflictelor de legi in materie succesorala (Av. drd. Sandra Liliana Gatejeanu)
4. O propunere de recurs in interesul legii (Judecator drd. Cezar Hincu)
5. Competenta de judecata cu privire la contractele de concesiune de bunuri proprietate publica a statului incheiate inaintea intrarii in vigoare a Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ (Avocat Alexandru Dugneanu, Avocat Alexandru Iavorschi)
6. Aspecte practice ale modificarii legislatiei muncii in privinta raporturilor individuale de munca (Avocat dr. Valeriu Zanfir)

VARIA
Recenzie a lucrarii „Insolventa in reglementarea Legii nr. 85/2006”, autor Dr. Nicoleta tandareanu (Judecator Mihaela Saracut)

Detalii tehnice
Data aparitiei20 iun. 2012
Categorie generalaPeriodice
Numar pagini320
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Drept civil. Drepturile reale principale in reglementarea noului Cod civil 21 Ianuarie 2013

Drept civil. Drepturile reale principale in reglementarea noului Cod civil

editie revizuita si actualizata pana la data de 20 septembrie 2013
72,30 RON