Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Revista Romana de Drept European, Nr. 4/2011

ISBN/ISSN: 2068-8083
50,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Competente ale UE de aplicare a regulilor in materia concurentei si drepturile si garantiile procedurale: Raportul dintre dreptul UE, dreptul national si Carta drepturilor fundamentale a UE si Conventia europeana a drepturilor omului.

I. Competente de punere in aplicare
Art. 101 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene („TFUE”) interzice acordurile intre intreprinderi care restrictioneaza concurenta in mod nejustificat. Art. 102 TFUE interzice abuzul de pozitie dominanta1. Art. 103 alin. (1) TFUE abiliteaza Consiliul UE, care hotaraste la propunerea Comisiei Europene (denumita in continuare „Comisia”) si dupa consultarea Parlamentului European2, sa adopte „regulamentele sau directivele utile in vederea aplicarii principiilor prevazute la articolele 101 si 102”. Art. 103 alin. (2) TFUE precizeaza ca aceste regulamente sau directive „sunt destinate in special: (a) sa asigure respectarea interdictiilor prevazute la art. 101 alin. (1) si la art. 102 prin instituirea de amenzi si penalitati cu titlu cominatoriu; [...]”. Art. 105 alin. (1) TFUE dispune ca „Comisia asigura aplicarea principiilor stabilite la articolele 101 si 102”3.

A. Comisia Europeana
Regulamentul nr. 1/2003 stabileste competentele de punere in aplicare ale Comisiei.
1. Competente de investigatie
Competentele de investigatie ale Comisiei sunt precizate in capitolul V din Regulamentul nr. 1/2003, cele doua instrumente principale fiind solicitarile de informatii (art. 18) si inspectiile (art. 20 si art. 21)4. (…)
2. Competente de a adopta decizii
Competentele Comisiei de a adopta decizii sunt precizate in capitolele III si IV din Regulamentul nr. 1/2003, cele trei instrumente principale fiind deciziile care dispun incetarea incalcarii (art. 7), care impun amenzi [art. 23 alin. (1) lit. a)] si care fac angajamentele obligatorii [pentru intreprinderi] (art. 9). (…)

B. Autoritatile nationale de concurenta
1. Competente de investigatie
Regulamentul nr. 1/2003 nu a armonizat competentele de investigatie ale autoritatilor nationale de concurenta. Competentele de investigatie ale autoritatii de concurenta a unui stat membru sunt, astfel, in principiu, cele precizate in dreptul national al acelui stat membru. (…)
Wouter P.J. WILS

____________________
1 In articolul de fata nu este abordat controlul concentrarilor. Cu privire atat la continutul material, cat si la punerea in aplicare a art. 101 si art. 102 TFUE, a se vedea, in general, R. Whish, Competition Law, editia a sasea (Oxford University Press, 2008), P. Roth si V. Rose (ed.), Bellamy & Child – European Community Law of Competition, editia a sasea (Oxford University Press, 2008), J. Faull si A. Nikpay (ed.), The EC Law of Competition, editia a doua (Oxford University Press, 2007), si G. Hirsch, F. Montag si F.J. Säcker, Competition Law: European Community Practice and Procedure Article-by-Article Commentary (Sweet & Maxwell, 2008); cu privire la aplicarea art. 101 si art. 102 TFUE, a se vedea, in general, L. Ortiz Blanco (ed.), EC Competition Procedure, editia a doua (Oxford University Press, 2006), C.S. Kerse si N. Khan, EC Antitrust Procedure, editia a cincea, (Sweet & Maxwell, 2005), E. Gippini-Fournier, Community Report for the FIDE XXIII Congress 2008, in H.F. Koeck si M.M. Karollus (ed.), The Modernisation of European Competition Law: Initial Experiences with Regulation 1/2003 (Nomos, 2008), F. Arbault si E. Sakkers, Cartels, in J. Faull si A. Nikpay (ed.), cit. supra, 745-1128, precum si cartile mele The Optimal Enforcement of EC Antitrust Law (Kluwer Law International, 2002), Principles of European Antitrust Enforcement (Hart Publishing, 2005) si Efficiency and Justice in European Antitrust Enforcement (Hart Publishing, 2008).
2 Politica de concurenta este unul din putinele domenii de activitate ale UE in care Parlamentul European nu are competente co-legislative.
3 Alin. (1) si (2) din art. 105 TFUE ar fi putut fi intelese, precum art. 104 TFUE, drept simple dispozitii tranzitorii, aplicabile doar pana ce Consiliul exercita competentele sale de punere in aplicare in temeiul art. 103 TFUE, insa, in Masterfoods (a se vedea nota 15, infra) Curtea de Justitie a evidentiat ca dispozitia din art. 105 alin. (1) conform careia „Comisia asigura aplicarea principiilor stabilite la art. 101 si art. 102” nu este doar tranzitorie.
4 In temeiul art. 19 din Regulamentul nr. 1/2003, Comisia poate intervieva orice persoana fizica sau juridica care consimte sa fie intervievata in scopul culegerii de informatii referitoare la obiectul investigatiei, insa aceasta „competenta de a lua declaratii” este o competenta mai slaba, in absenta oricarei obligatii sau oricaror sanctiuni, nici chiar pentru furnizarea de informatii eronate.

 

Detalii tehnice
Data aparitiei12 sept. 2011
Categorie generalaPeriodice
Numar pagini200
Tip copertaCarte brosata