Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Repararea prejudiciului in contenciosul european al drepturilor omului

ISBN/ISSN: 978-606-678-588-4
Editura: Hamangiu
47,20 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Incalcarea de catre state a drepturilor si obligatiilor prevazute de Conventia europeana a drepturilor omului atrage in sarcina acestora obligatia de a inceta faptul ilicit, obligatia de a inlatura consecintele sale si obligatia de a preveni faptele ilicite similare. Repararea prejudiciului prin acordarea unei sume de bani cu titlu de satisfactie echitabila are caracter secundar, intervenind in ipoteza in care dreptul intern nu poate asigura restitutio in integrum; jurisprudenta recenta a Curtii Europene a extins sfera competentelor sale in aceasta materie la obligarea statului parat sa adopte anumite masuri concrete individuale si/sau generale.  

Lucrarea prezinta atat aspecte teoretice, cat si o bogata jurisprudenta a problematicii repararii prejudiciului in contenciosul european al drepturilor omului, cu referire la prejudiciul individual si la prejudiciul colectiv, la restitutio in integrum si la satisfactia echitabila, sub aspectul plangerilor inter-statale si plangerilor individuale.

Introducere generala

Partea I. Obligatiile esentiale in sistemul Conventiei 

Capitolul I. Obligatia de a respecta drepturile omului

Sectiunea 1. Natura art. 1 din Conventie
§1. Consideratii generale privind natura art. 1 din Conventie 
§2. Natura art. 1 din Conventie, in calitatea acesteia de tratat international multilateral
§3. Natura art. 1 din Conventie, in calitatea acesteia de instrument privind drepturile omului
§4. Concluzii generale privind natura art. 1 din Conventie 

Sectiunea a 2-a. Efectele art. 1 din Conventie
§1. Consideratii generale privind efectele art. 1 din Conventie 
§2. Articolul 1 din Conventie si plangerile interstatale
§3. Articolul 1 din Conventie si procedura cauzelor pilot 
§4. Concluzii generale privind efectele art. 1 din Conventie 

Capitolul al II-lea. Obligatia de a executa hotararile Curtii 

Sectiunea 1. Natura art. 46 §1 si §2 din Conventie
§1. Consideratii generale privind natura art. 46 §1 si §2 din Conventie 
§2. Natura art. 46 §1 si §2 din Conventie, in calitatea acesteia de tratat international
§3. Natura art. 46 §1 si §2 din Conventie, in calitatea acesteia de instrument privind drepturile omului 
§4. Concluzii generale privind natura art. 46 §1 si §2 din Conventie 

Sectiunea a 2-a. Efectele art. 46 §1 si §2 din Conventie
§1. Consideratii generale privind efectele art. 46 §1 si §2 din Conventie 
§2. Creditorii obligatiei de conformare fata de hotararile Curtii 
§3. Debitorii obligatiei de conformare fata de hotararile Curtii 
§4. Concluzii generale privind efectele art. 46 §1 si §2 din Conventie 

Sectiunea a 3-a. Continutul obligatiei prevazute de art. 46 §1 si §2 din Conventie 
§1. Consideratii generale privind continutul obligatiei prevazute de art. 46 §1 si §2 din Conventie 
§2. Obligatia Statului parat de a adopta masuri individuale 
§3. Obligatia Statului parat de a adopta masuri generale 
§4. Concluzii generale privind continutul obligatiei prevazute de art. 46 §1 si §2 din Conventie 

Capitolul al III-lea. Obligatia de reparare a prejudiciului

Sectiunea 1. Natura art. 41 din Conventie 
§1. Consideratii generale privind natura art. 41 din Conventie 
§2. Natura art. 41 din Conventie, in calitatea acesteia de tratat international multilateral 
§3. Natura art. 41 din Conventie, in calitatea acesteia de instrument privind drepturile omului 

Sectiunea a 2-a. Efectele art. 41 din Conventie
§1. Consideratii generale privind efectele art. 41 din Conventie 
§2. Aspectul pozitiv al efectelor art. 41 din Conventie 
§3. Aspectul negativ al efectelor art. 41 din Conventie 
§4. Concluzii generale privind efectele art. 41 din Conventie 

Sectiunea a 3-a. Partile art. 41 din Conventie 
§1. Consideratii generale privind partile art. 41 din Conventie 
§2. Creditorul obligatiei de plata a satisfactiei echitabile 
§3. Debitorul obligatiei de plata a satisfactiei echitabile 
Concluzii generale privind obligatiile esentiale in sistemul Conventiei 

Partea a II-a. Subiectele in sistemul Conventiei

Capitolul I. Subiectele active ale angajarii raspunderii Statului parat 

Sectiunea 1. Consideratii generale privind subiectele active 

Sectiunea a 2-a. Plangerile interstatale (art. 33 din Conventie) 

Sectiunea a 3-a. Plangerile individuale (art. 34 din Conventie) 
§1. Persoanele fizice 
§2. Organizatiile neguvernamentale 
§3. Grupurile de particulari 

Sectiunea a 4-a. Comitetul Ministrilor (art. 46 §4 din Conventie) 

Sectiunea a 5-a. Concluzii generale privind subiectele active 

Capitolul al II-lea. Subiectele pasive ale angajarii raspunderii Statului parat 

Sectiunea 1. Consideratii generale privind subiectele pasive 

Sectiunea a 2-a. Competenta teritoriala a Statului parat

Sectiunea a 3-a. Competenta extrateritoriala a Statului parat
§1 Exercitarea functiilor diplomatice si consulare
§2. Relatiile pasnice sau militare interstatale 

Sectiunea a 4-a. Concluzii generale privind subiectele pasive 

Capitolul al III-lea. Alte subiecte ale angajarii raspunderii Statului parat 

Sectiunea 1. Tertii intervenienti
§1. Interventia conform art. 36 §1 din Conventie 
§2. Interventia conform art. 36 §2 din Conventie 

Sectiunea a 2-a. Comisarul pentru Drepturile Omului 

Sectiunea a 3-a. Uniunea Europeana 
§1. Aspecte legislative privind aderarea Uniunii la Conventie 
§2. Aspecte juridice si tehnice ale aderarii Uniunii la Conventie 
Concluzii generale privind subiectele raspunderii Statului parat 

Partea a III-a. Repararea prejudiciului individual 

Capitolul I. Principiile repararii prejudiciului individual

Sectiunea 1. Consideratii generale 

Sectiunea a 2-a. Principiul restitutio in integrum

Sectiunea a 3-a. Principiul caracterului subsidiar 
§1. Inexistenta obligatiei de epuizare a cailor interne 
§2. Regula renuntarii la principiul hotararii separate 
§3. Posibilitatea si imposibilitatea unei reparari integrale 

Sectiunea a 4-a. Principiul caracterului discretionar 

Sectiunea a 5-a. Principiul caracterului echitabil 
§1. Satisfactia pentru prejudiciul material 
§2. Satisfactia pentru prejudiciul moral 

Sectiunea a 6-a. Concluzii generale

Capitolul al II-lea. Conditiile repararii prejudiciului individual 

Sectiunea 1. Conditiile restitutio in integrum 
§1. Constatarea unei violari 
§2. Conditia existentei unei victime 
§3. Posibilitatea de restitutio in integrum
§4. Identificarea masurii celei mai potrivite 

Sectiunea a 2-a. Conditiile pentru satisfactia echitabila 
§1. Conditia constatarii unei violari
§2. Conditia existentei unui prejudiciu 
§3. Conditia formularii cererii 

Capitolul al III-lea. Modalitati de reparare prin restitutio in integrum 

Sectiunea 1. Consideratii generale privind repararea prin restitutio in integrum 

Sectiunea a 2-a. Cazul art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie 
§1. Ipoteza deposedarii ilicite 
§2. Ipoteza deposedarii licite 
§3. Exproprierea indirecta 

Sectiunea a 3-a. Cazul art. 5 din Conventie 

Sectiunea a 4-a. Cazul art. 6 din Conventie 
§1. Contenciosul in injonctiune 
§2. Contenciosul in anulare 

Sectiunea a 5-a. Alte cazuri de restitutio in integrum 

Sectiunea a 6-a. Injonctiunea implicita 

Sectiunea a 7-a. Refuzul de injonctiune

Sectiunea a 8-a. Concluzii generale privind repararea prin restitutio in integrum 

Capitolul al IV-lea. Modalitati de reparare prin satisfactia echitabila

Sectiunea 1. Consideratii generale privind repararea prin satisfactie 

Sectiunea a 2-a. Indemnizatia pecuniara 
§1. Repararea prejudiciului material 
§2. Repararea prejudiciului moral

Sectiunea a 3-a. Constatarea violarii
§1. Jurisprudenta Curtii 
§2. Consideratii teoretice 

Sectiunea a 4-a. Concluzii generale privind repararea prin satisfactie 

Capitolul al V-lea. Restituirea cheltuielilor de judecata 

Sectiunea 1. Consideratii generale privind cheltuielile de judecata 

Sectiunea a 2-a. Limitele subiective si obiective ale restituirii cheltuielilor de judecata
§1. Inexistenta dreptului Statelor la restituirea cheltuielilor de judecata 
§2. Asistenta judiciara acordata de Curte reclamantului 

Sectiunea a 3-a. Conditiile restituirii cheltuielilor de judecata 
§1. Cererea specifica de restituire a cheltuielilor de judecata 
§2. Existenta reala a cheltuielilor de judecata solicitate 
§3. Legatura de cauzalitate cu violarile constatate
§4. Caracterul rezonabil al cuantumului cheltuielilor de judecata 

Sectiunea a 4-a. Concluzii generale privind cheltuielile de judecata 

Capitolul al VI-lea. Alte probleme privind repararea prejudiciului 

Sectiunea 1. Moneda de plata a sumelor acordate

Sectiunea a 2-a. Termenul de plata a sumelor acordate 

Sectiunea a 3-a. Dobanzile aferente sumelor acordate 
§1. Daunele cominatorii 
§2. Daunele remuneratorii 
§3. Daunele punitive

Sectiunea a 4-a. Sesizabilitatea sumelor acordate 
§1. Jurisprudenta Curtii 
§2. Practica Comitetului Ministrilor 
Concluzii privind modalitatile de reparare a prejudiciului individual 

Capitolul al VII-lea. Proceduri speciale de reparare a prejudiciului individual 

Sectiunea 1. Consideratii generale privind procedurile speciale 

Sectiunea a 2-a. Prevenirea producerii sau agravarii prejudiciului individual prin masuri provizorii 
§1. Consacrarea competentei de a dispune masuri provizorii 
§2. Conditiile necesare pentru dispunerea masurilor provizorii 
§3. Forta obligatorie a masurilor dispuse

Sectiunea a 3-a. Repararea prejudiciului individual prin regulamentul amiabil 
§1. Consideratii generale privind regulamentul amiabil 
§2. Natura juridica a regulamentului amiabil 
§3. Radierea cauzei in urma verificarii regulamentului amiabil 
§4. Inchiderea dosarului in urma executarii regulamentului amiabil 

Sectiunea a 4-a. Concluzii generale privind procedurile speciale 

Partea a IV-a. Repararea prejudiciului colectiv 

Capitolul I. Principiul repararii prejudiciului colectiv 

Sectiunea 1. Principiul libertatii de alegere a modalitatilor de reparare 

Sectiunea a 2-a. Exceptii intrinseci de la principiul libertatii de alegere 

Sectiunea a 3-a. Exceptii extrinseci de la principiul libertatii de alegere 

Sectiunea a 4-a. Concluzii privind principiul repararii prejudiciului colectiv 

Capitolul al II-lea. Conditiile repararii prejudiciului colectiv 

Sectiunea 1. Consideratii privind conditiile repararii prejudiciului colectiv 

Sectiunea a 2-a. Conditia existentei unei violari
§1. Obligatia de respectare a drepturilor omului
§2. Obligatia de respectare a celorlalte obligatii 

Sectiunea a 3-a. Conditia existentei unui prejudiciu 

Sectiunea a 4-a. Conditia legaturii de cauzalitate 

Sectiunea a 5-a. Conditia formularii cererii

Sectiunea a 6-a. Concluzii privind conditiile repararii prejudiciului colectiv 

Capitolul al III-lea. Repararea prejudiciului colectiv in (cvasi) cauzele pilot 

Sectiunea 1. Geneza procedurii si hotararilor pilot 

Sectiunea a 2-a. Procedura cauzelor (cvasi) pilot 

Sectiunea a 3-a. Constatarea unei probleme structurale 

Sectiunea a 4-a. Repararea prin restitutio in integrum
§1. Reclamantul in cauza pilot 
§2. Persoanele aflate in situatii similare
§3. Categoria „tertelor victime” 

Sectiunea a 5-a. Repararea prin satisfactia echitabila

Sectiunea a 6-a. Jurisprudenta privind cauzele similare 

Sectiunea a 7-a. Concluzii privind (cvasi) cauzele pilot 

Capitolul al IV-lea. Repararea prejudiciului colectiv in cauzele interstatale 

Sectiunea 1. Jurisprudenta privind repararea prejudiciului in cazul plangerilor interstatale 

Sectiunea a 2-a. Consideratii teoretice privind repararea prejudiciului in cazul plangerilor interstatale 
§1. Repararea prejudiciului in cazul violarii obligatiei de respectare a drepturilor omului 
§2. Repararea prejudiciului in cazul violarii obligatiei de a se conforma hotararilor Curtii 
§3. Repararea prejudiciului cauzat prin incalcarea celorlalte clauze ale Conventiei

Sectiunea a 3-a. Concluzii privind repararea prejudiciului in plangerile interstatale 

Concluzii finale 

Hotarari, decizii si rezolutii citate 

Index 

Detalii tehnice
Data aparitiei24 mai 2013
Categorie generalaStudii si monografii
Numar pagini480
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si