Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Reorganizarea judiciara si falimentul.Practica judiciara

ISBN/ISSN: 978-973-87851-1-3
Editura: Hamangiu
26,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata
   Dispozitiile Legii nr. 64/1995 privind reorganizarea si lichidarea judiciara au fost modificate in numeroase randuri, principala critica adusa acestora fiind ineficienta.
   In 2006, aceste dispozitii au fost abrogate prin noua lege a insolventei comerciale, Legea nr. 85/2006.
   Prezenta culegere, care cuprinde, in esenta, hotarari judecatoresti pronuntate in cursul anului 2005, deci sub imperiul dispozitiilor Legii nr. 64/1995, astfel cum a fost republicata si modificata, isi pastreaza utilitatea, in special pentru practicienii dreptului, dar nu numai, putand fi chiar o invitatie la o analiza comparativa a celor doua reglementari, prin prisma jurisprudentei referitoare la participantii la procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, deschiderea procedurii, primele masuri, situatia unor acte juridice ale debitorului, planul, falimentul, inchiderea procedurii, raspunderea membrilor organelor de conducere.

Capitolul I. Procedura reorganizarii judiciare si a falimentului. Sfera de aplicare. Participanti

1. Conflict negativ de competenta. Actiune in pretentii formulata de banca aflata in faliment, prin lichidator

2. Procedura prevazuta de Legea nr. 64/1995. Competenta

3. Recurs impotriva unei incheieri premergatoare a judecatorului-sindic, prin care nu se intrerupe cursul judecatii. Inadmisibilitate

4. Cerere de suspendare a executarii unei sentinte recurate. Inadmisibilitate

5. Cerere de suspendare a executarii unei sentinte recurate. Conditii de admisibilitate. Temeinicie

6. Cerere de suspendare a executarii sentintei prin care s-a respins contestatia debitoarei si s-a deschis procedura de reorganizare judiciara impotriva acesteia. Necesitatea invocarii unui prejudiciu

7. Lichidator judiciar. Desemnarea sa, in conditiile art. 23 alin. (1)-(3), cu aplicarea art. 28 alin. (1) din Legea nr. 64/1995, republicata

8. Inlocuirea lichidatorului judiciar pentru neindeplinirea sau indeplinirea partiala a obligatiilor prevazute de lege. Neintocmirea si nedepunerea in temeiul legal a raportului amanuntit privind cauzele si imprejurarile ce au dus societatea debitoare la incetare de plati. Nerespectarea obligatiei de a depune raportul lunar 

9. Inlocuirea lichidatorului judiciar de catre judecatorul sindic. Motive temeinice. Aspecte procedurale

10. Redresarea, reorganizarea si lichidarea societatilor de asigurare. Procedura pornita sub imperiul Legii nr. 64/1995. Intrarea in vigoare a Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare. Consecinte

11. Persoana juridica supusa procedurii prevazute de Legea nr. 64/1995. Cerere de constatare a dizolvarii de drept, in temeiul Legii nr. 359/2004. Inadmisibilitate

12. Organizatii cooperatiste de credit. Cerere de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 64/1995 republicata. Caracterul special al dispozitiilor ce reglementeaza procedura falimentului acestor organizatii

Capitolul II. Deschiderea procedurii 

13. Reorganizare judiciara si faliment. Societate dizolvata in baza Legii nr. 314/2001. Admisibilitate

14. Deschiderea procedurii reorganizarii judiciare si falimentului. Cerere formulata impotriva unei societati comerciale radiate din registrul comertului

15. Societate dizolvata conform Legii nr. 359/2004. Inadmisibilitatea deschiderii procedurii prevazute de Legea nr. 64/1995, republicata

16. Conditii cerute pentru deschiderea procedurii. Creanta certa, lichida si exigibila. Prescriptia dreptului de a obtine executarea silita. Consecinte

17. Contestatie formulata de catre debitor impotriva cererii creditorului de deschidere a procedurii. Creanta certa. Prezumtia de insolventa

18. Conditii cerute pentru deschiderea procedurii. Creanta certa

19. Conditii cerute pentru deschiderea procedurii. Creanta certa, lichida si exigibila

20. Conditii cerute pentru deschiderea procedurii. Starea de insolventa

21. Cerere de deschidere a procedurii falimentului. Conditii

22. Deschiderea procedurii. Semnarea fara obiectiuni a procesului-verbal de distributie a pretului. Consecinte

23. Cerere introductiva de instanta vizand deschiderea procedurii prevazuta de Legea nr. 64/1995. Creanta rezultand dintr-o sentinta definitiva si irevocabila. Imposibilitatea contestarii in cadrul procedurii

24. Cerere de deschidere a procedurii prevazute de Legea nr. 64/1995. Conditii. Atributiile judecatorului sindic

25. Cerere introductiva prin care se solicita deschiderea procedurii. Proba calitatii de reprezentant a persoanei care a semnat actele ce fac dovada indeplinirii cerintelor art. 36 din Legea nr. 64/1995

26. Respingerea cererii creditorului de deschidere a procedurii, ca urmare a admiterii contestatiei debitorului. Recurs admis. Indeplinirea cerintelor impuse de Legea nr. 64/1995 republicata

27. Deschiderea procedurii. Creanta constand in contravaloarea garantiei de buna executie, actualizata in functie de indicele de inflatie. Prescriptie. Aspecte procedurale. Nemotivarea recursului in termenul legal. Consecinte. Motive de ordine publica

28. Deschiderea procedurii reglementata prin Legea nr. 64/1995 republicata. Incapacitate de plata

29. Contestatie impotriva cererii pentru deschiderea procedurii prevazute de Legea nr. 64/1995 introdusa tardiv. Inexistenta creantei. Consecinte

30. Deschiderea procedurii. Contestatia debitorului. Netemeinicie

31. Cerere de deschidere a procedurii. Admiterea contestatiei debitorului. Rasturnarea prezumtiei de insolventa

32. Cerere de deschidere a procedurii. Contestatie a debitorului admisa

33. Cerere de deschidere a procedurii. Contestatie. Lipsa calitatii de reprezentant a persoanei care a semnat cererea. Recurs admis

34. Cerere de deschidere a procedurii. Contestatia debitorului privind neindeplinirea conditiei privind cuantumul sumei datorate. Recursul creditoarei. Aplicarea legii civile in timp

35. Cerere de deschidere a procedurii. Contestatia debitoarei. Creanta constatata printr-un proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor. Dezincriminarea faptei contraventionale. Consecinte

36. Cerere de deschidere a procedurii respinsa pentru neindeplinirea cerintei referitoare la cuantumul minim al creantei. Act nou depus in recurs 

37. Plati facute de debitoare dupa deschiderea procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului. Consecinte

38. Deschiderea procedurii. Starea de insolventa. Achitarea integrala a debitului

39. Cerere de deschidere a procedurii promovata de catre debitor. Limitari

40. Procedura prevazuta de Legea nr. 64/1995. Cerere de interventie fortata. Inadmisibilitate. Calitatea procesuala activa a creditorilor care au depus declaratii de creanta intr-un dosar solutionat printr-o sentinta ce a fost casata si in care nu s-a deschis inca procedura prevazuta de Legea nr. 64/1995

41. Deschiderea procedurii. Solutionarea de catre judecatorul-sindic a fondului cererii, cu incalcarea principiului contradictorialitatii. Consecinte. 

42. Deschiderea procedurii cu incalcarea formelor de procedura prevazute sub sanctiunea nulitatii de art. 105 C. proc. civ. Consecinte

43. Deschiderea procedurii prevazute de Legea nr. 64/1995 si numirea unui administrator judiciar. Suspendarea provizorie a executarii silite a sentintei de deschidere a procedurii, pe cale de ordonanta presedintiala, pana la solutionarea cererii de suspendare formulate in cadrul recursului declarat impotriva acestei sentinte. Conditii de admisibilitate

44. Obligatia de virare a contributiei unitatii la asigurarile sociale. Incidenta prevederilor art. 42 din Legea nr. 64/1995. Unitate aflata in procedura lichidarii judiciare. Consecinte

45. Deschiderea procedurii. Efecte. Inadmisibilitatea adaugarii accesoriilor creantelor bugetare, dupa data deschiderii procedurii

Capitolul III. Primele masuri

46. Notificarea creditorului cu privire la termenul de depunere a declaratiei de creanta numai prin publicitate (in presa). Declaratie de creanta depusa tardiv. Contestatia debitoarei. Consecinte

47. Contestatie la cererea de majorare a catimii creantei. Comunicarea hotararii de deschidere a procedurii. Notificarea deschiderii procedurii. Distinctie. Nerespectarea procedurilor de citare si comunicare. Consecinte

48. Contestatie formulata de societatea debitoare impotriva declaratiei de creanta a unui creditor. Dezincriminarea faptei retinute drept contraventie in procesul-verbal intocmit de organele de control. Retroactivitatea legii contraventionale mai favorabile

49. Inscrierea unei creante in tabelul preliminar. Autoritatea de lucru judecat a hotararii de deschidere a procedurii in privinta cuantumului creantei. Lipsa unei cereri de majorare a catimii obiectului cererii. Consecinte

50. Prelungirea termenelor prevazute de art. 76 din Legea nr. 64/1995, republicata. Motive temeinice

51. Creanta preluata de A.V.A.S. Consolidare in dolari SUA. Raportul dintre dispozitiile O.U.G. nr. 51/1998 si cele ale Legii nr. 64/1995 republicata

52. Cerere formulata de catre A.V.A.S. privind consolidarea creantei proprii in dolari S.U.A. Netemeinicie

53. Contestatie impotriva tabelului preliminar al obligatiilor. Respingerea cererii formulate de creditoarea A.V.A.S. privind consolidarea creantei proprii in dolari USD

54. Contestatie formulata impotriva unei declaratii de creanta. Tardivitate

55. Contestatie formulata de catre debitoare impotriva unei creante admise. Dizolvarea societatii creditoare (SRL cu asociat unic). Lipsa capacitatii procesuale de a declara recurs 

56. Contestatia formulata impotriva tabelului preliminar al creantelor. Necesitatea efectuarii unei expertize contabile pentru lamurirea criticilor invocate referitor la cuantumul creantei detinute de catre contestatoarea-creditoare. Lipsa rolului activ al judecatorului sindic

Capitolul IV. Situatia unor acte juridice ale debitorului 

57. Cerere de anulare a unor protocoale de predare-primire formulata de o creditoare in cadrul procedurii prevazute de Legea nr. 64/1995 . Prescriptie

58. Actiune in anularea transferului cu titlu gratuit a bunurilor catre terti. Aplicarea prevederilor art. 61 alin. (1) lit. a) si a art. 61 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 64/1995, republicata

59. Situatia unor acte juridice ale debitorului. Transfer de drepturi patrimoniale catre terti cu intentia tuturor partilor contractante de a leza interesele creditorilor. Anulare

60. Vanzare-cumparare cu intentia de a frauda drepturile creditorilor uneia dintre partile contractante, care a fost supusa procedurii colective. Societati cu aceiasi asociati, acelasi administrator si sediu social. Consecinte

61. Act incheiat de societatea-debitoare in cursul activitatii sale normale. Gresita calificare data de parti acestui act. Lipsa dovezilor privind caracaterul fraudulos al acestui act. Consecinte

62. Promisiune de vanzare-cumparare. Deschiderea procedurii falimentului, ulterior, impotriva promitentului-vanzator. Consecinte

Capitolul V. Planul

63. Plan de reorganizare. Termenul in care trebuie sa fie propus de catre debitor. Definitivarea tabelului creantelor dupa solutionarea tuturor contestatiilor. Inregistrare si afisare. Consecinte

64. Plan de reorganizare. Conditiile minime prevazute de art. 92 si urm. din Legea nr. 64/1995, republicata si modificata

Capitolul VI. Falimentul 

65. Trecere la faliment. Stingerea unei singure creante. Consecinte 

66. Radierea sarcinilor asupra bunurilor adjudecate. Contestatie impotriva planului de distribuire. Termen

67. Trecerea la faliment. Posibilitatea pentru administratorul judiciar de a propune un plan de reorganizare. Nedepunerea de catre debitoare a unei cereri prin care sa-si exprime intentia de reorganizare. Consecinte

68. Contestatie formulata impotriva tabelului preliminar suplimentar al obligatiilor debitoarei, intocmit de lichidatorul judiciar. Creanta nascuta intre data deschiderii procedurii si data intrarii in faliment

69. Contestatie creanta A.V.A.S. Prescriptie. Termen

70. Contestatie la tabelul definitiv al creantelor. Nedepunerea declaratiei de creanta si pentru creantele nascute intre data deschiderii procedurii si pana la data intrarii in faliment. Consecinte

Capitolul VII. Inchiderea procedurii 

71. Inchiderea procedurii in temeiul art. 130 din Legea nr. 64/1995, republicata. Raport final

72. Inchiderea procedurii.Temei

73. Inchiderea procedurii. Conditii. Solutionarea prin hotarare irevocabila a contestatiei la tabelul preliminar al creditorilor. Efecte. Decesul administratorului asociat unic. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 137 din Legea nr. 64/1995, republicata

74. Insuficienta bunurilor debitorului pentru a acoperi cheltuielile administative. Inchiderea procedurii

75. Inchiderea procedurii. Recurs declarat impotriva hotararii prin care s-a admis in parte cererea de atragere a raspunderii administratorului. Neevidentierea cheltuielilor administrative in tabelul final consolidat al creditorilor. Relevanta

76. Obiectiuni la incheierea de inchidere a procedurii. Admisibilitate in raport cu legea aplicabila

77. Inchiderea procedurii. Respingerea cererii de atragere a raspunderii administratorului. Recurs

78. Inchiderea procedurii, in temeiul art. 131 alin. (2) din Legea nr. 64/1995, republicata. Incalcarea prevederilor art. 128 alin. (1) din aceeasi lege. Consecinte

79. Inchiderea procedurii, in temeiul art. 131 alin. (2) din Legea nr. 64/1995, republicata, cu incalcarea prevederilor art. 128 din aceeasi lege. Pronuntarea hotararii judecatorului-sindic in Camera de Consiliu. Consecinte

80. Inchiderea procedurii in temeiul art. 132 din Legea nr. 64/1995, republicata. Neachitarea tuturor debitelor. Consecinte

81. Inchiderea procedurii. Inexistenta unei obligatii impuse de lege in sarcina judecatorului-sindic de a aplica prevederile art. 137 din Legea nr. 64/1995, republicata, in lipsa vreunei cereri din partea creditorilor 

Capitolul VIII. Raspunderea membrilor organelor de conducere

82. Inchiderea procedurii in temeiul art. 130 din Legea nr. 64/1995. Consecinte. Inadmisibilitatea cererii bazate pe dispozitiile art. 137 dupa acest moment

83. Inchiderea procedurii inainte de solutionarea cererilor de atragere a raspunderii patrimoniale a membrilor organelor de conducere, in temeiul art. 137 din Legea nr. 64/1995 republicata. Admiterea recursului

84. Formularea unei cereri in stabilirea responsabilitatii membrilor organelor de conducere inainte de pronuntarea sentintei de inchidere a procedurii. Consecinte 

85. Cerere de aplicare a dispozitiilor privind atragerea raspunderii membrilor organelor de conducere formulata oral, inainte de a se dispune inchiderea procedurii. Omisiunea judecatorului sindic de a solutiona aceasta cerere. Consecinte

86. Cerere intemeiata pe dispozitiile art. 124 din Legea nr. 64/1995 perimata. Inchiderea procedurii. Cerere noua formulata in temeiul art. 124 din Legea nr. 64/1995. Conditii de admisibilitate

87. Cererea de atragere a raspunderii intemeiata pe dispozitiile art. 137 din lege formulata ulterior inchiderii procedurii de reorganizare judiciara. Inadmisibilitate 

88. Cerere de atragere a raspunderii administratorilor formulata verbal inainte de inchidere a procedurii. Disjungere. Depunerea ulterioara in scris a cererii. Respingere ca inadmisibila

89. Cerere de atragere a raspunderii membrilor organelor de conducere formulata chiar prin cererea de deschidere a procedurii. Admisibilitate 

90. Inchiderea procedurii. Disjungerea judecatii cererii intemeiata pe art. 124 din Legea nr. 64/1995, desi niciuna dintre creditoare nu a formulat o cerere de antrenare a raspunderii patrimoniale a administratorilor

91. Cerere intemeiata pe dispozitiile art. 137 din Legea nr. 64/1995, republicata, introdusa dupa inchiderea procedurii. Inadmisibilitate

92. Momentul pana la care poate fi introdusa cererea de atragere a raspunderii membrilor organelor de conducere a societatii supuse procedurii prevazute de Legea nr. 64/1995 republicata

93. Momentul pana la care se poate formula o cerere de atragere a raspunderii administratorilor si momentul pana la care poate fi solutionata aceasta cerere. Distinctie. Principiul disponibilitatii in promovarea unei asemenea cereri. Caracterul special si personal al raspunderii

94. Cererea de atragere a raspunderii administratorilor. Momentul pana la care poate fi formulata si solutionata

95. Angajarea raspunderii patrimoniale a membrilor organelor de conducere. Neindividualizarea unei fapte din cele vizate de art. 137 din Legea nr. 64/1995, republicata. Formularea cererii ulterior inchiderii procedurii. Consecinte

96. Cerere de stabilire a responsabilitatii membrilor organelor de conducere. Natura juridica a raspunderii administratorului. Aspecte particulare 

97. Antrenarea raspunderii civile a organelor de conducere ale debitoarei si a oricarei persoane care a contribuit la ajungerea societatii in stare de insolventa. Conditiile in care poate fi formulata 

98. Raspunderea membrilor organelor de conducere in temeiul art. 137 din Legea nr. 64/1995 republicata. Conditii

99. Atragerea raspunderii potrivit dispozitiilor speciale ale Legii nr. 64/1995. Conditii speciale. Sesizarea instantei. Solutionarea cererii. Distribuirea sumelor astfel obtinute 

100. Angajarea raspunderii patrimoniale a membrilor organelor de conducere, la cererea a doi creditori. Necitarea unuia dintre creditori. Intinderea casarii 

101. Angajarea raspunderii patrimoniale a membrilor organelor de conducere. Neinregistrarea in registrul comertului a mentiunilor privind cesiunea partilorsociale si incetarea calitatii de administrator. Consecinte 

102. Angajarea raspunderii patrimoniale a organelor de conducere. Incidenta ipotezei reglementate de art. 137 lit. d) din Legea nr. 64/1995, republicata. Calitate procesuala pasiva. Autoritate de lucru judecat

103. Raspunderea membrilor organelor de conducere. Calitate procesuala pasiva

104. Faliment. Raspunderea solidara a administratorilor. Insolventa creata prin omisiunea de urmarire a creantelor 

105. Cerere pentru antrenarea raspunderii asociatilor societatii cu raspundere limitata aflata in procedura reglementata de Legea nr. 64/1995, republicata, intemeiata pe prevederile art. 3 din Legea nr. 31/1990, republicata 

106. Angajarea raspunderii patrimoniale a membrilor organelor de conducere. Neadmistrarea de probe 

107. Cerere consolidare creanta A.V.A.S. Atragerea raspunderii administratorilor. Inadmisibilitate

108. Raspunderea membrilor organelor de conducere in temeiul art. 124 (in prezent 137) din Legea nr. 64/1995 republicata. Particularitati. Dispozitiile privind consolidarea in dolari SUA a creantelor preluate de A.V.A.S. Caracter

109. Limitele raspunderii membrilor organelor de conducere in temeiul dispozitiilor art. 137 din Legea nr. 64/1995 republicata 

110. Raspunderea administratorilor. Suportarea pasivului astfel cum a fost stabilit in cadrul procedurii, prin tabelul definitiv al obligatiilor

111. Raspunderea membrilor organelor de conducere. Conditii speciale. Neindeplinirea formalitatilor de publicitate. Consecinte. Raspunderea solidara a administratorilor. Repartizarea sumelor rezultate din executarea silita a acestora

112. Neantrenarea raspunderii administratorului in absenta dovedirii intrunirii cumulative a conditiilor generale ale raspunderii delictuale, adaptate la specificul Legii nr. 64/1995

113. Raspunderea administratorului in temeiul art. 137 din Legea nr. 64/1995 republicata. Raspunderea asociatului unic in temeiul art. 236 din Legea nr. 31/1990 republicata. Distinctie

114. Sechestru asigurator. Caracterele si finalitatea masurii in reglementarea speciala a Legii nr. 64/1995. Stabilirea unei cautiuni - atribut al judecatorului-sindic

115. Sechestru asigurator, instituit in temeiul art. 139 din Legea nr. 64/1995, republicata. Aspecte particulare

116. Cerere de instituire a sechestrului asigurator intemeiata pe dispozitiile art. 139 din Legea nr. 64/1995. Autoritate de lucru judecat. Capacitate de folosinta

117. Sechestrul asigurator. Cesionarea partilor sociale ulterior deschiderii procedurii prevazute de Legea nr. 64/1995 si inregistrarea acesteia la registrul comertului, dupa trecerea la faliment. Consecinte in planul atragerii raspunderii patrimoniale, conform dispozitiilor art. 137 din Legea nr. 64/1995 si a instituirii masurilor asiguratorii prevazute de lege, potrivit dispozitiilor art. 139 din acelasi act normativ

118. Exercitarea si solutionarea actiunii intemeiata pe dispozitiile art. 137 din Legea nr. 64/1995 in cadrul acestei proceduri. Aplicarea limitativa a dispozitiilor art. 140 alin. (2) din Legea nr. 64/1995 

119. Atragerea raspunderii administratorilor in baza art. 137 din Legea nr. 64/1995 republicata. Executare silita

120. Executarea silita impotriva persoanelor prevazute de art. 137 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 republicata

Index alfabetic

Detalii tehnice
Data aparitiei05 sept. 2006
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini376
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si

Reorganizarea judiciara

o sansa acordata debitorului aflat in procedura generala de insolventa
38,50 RON