Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Regularizarea cererilor in procesul civil. Taxele judiciare de timbru. Ajutorul public judiciar. Practica judiciara comentata

Taxele judiciare de timbru. Ajutorul public judiciar. Practica judiciara comentata
ISBN/ISSN: 978-606-27-0261-8
Editura: Hamangiu
28,90 RON
Disponibilitate: IN STOC

Dispozitiile noului Cod de procedura civila instituie regularizarea cererilor in procesul civil ca o procedura similara pe alocuri celei din Codul anterior, insa reglementata mai riguros, intrucat legiuitorul a dorit sa inlature neajunsurile generate de o cerere de chemare in judecata informa.

Ca urmare si a numeroaselor condamnari ale Romaniei la CEDO, pentru nesolutionarea cauzelor intr‐un termen rezonabil, prin regularizarea cererilor in procesul civil s-a dorit a se oferi un inceput al procesului in care pretentia reclamantului sa fie bine conturata sub aspectul elementelor esentiale: obiect, cauza si probatoriu; implicit, s‐a urmarit si protejarea paratului, care va cunoaste pretentiile reclamantului si va putea sa se apere corespunzator, evitandu‐se astfel surprinderea acestuia sau pregatirea insuficienta la termenul traditional in care se propuneau probele, potrivit vechii reglementari.

In volumul de jurisprudenta comentata Regularizarea cererilor in procesul civil. Taxele judiciare de timbru. Ajutorul public judiciar veti putea gasi o imagine de ansamblu a principalelor probleme care au primit o interpretare diferita in practica judiciara si doctrina, cum ar fi:
•    aplicarea dispozitiilor procedurale in timp, in special ca urmare a adoptarii Legii de modificare a Codului de procedura civila nr. 138/2014;
•    obligativitatea si sfera de aplicare a procedurii privind regularizarea cererilor in procesul civil;
•    rolul activ al instantei in completarea cererii de chemare in judecata;
•    citarea prin publicitate a persoanei juridice, cuprinsul imputernicirii aparatorului sau consilierului juridic, reprezentarea persoanelor juridice;
•    evaluarea imobilelor pentru stabilirea competentei si determinarea taxelor judiciare de timbru;
•    calificarea cererii de chemare in judecata;
•    certificarea pentru conformitate cu originalul a inscrisurilor;
•    enuntarea probatoriului, inclusiv in ceea ce priveste obiectivele expertizei de specialitate;
•    sanctiunea pentru nerespectarea termenului de 10 zile acordat reclamantului pentru completarea cererii de chemare in judecata;
•    limitele aplicarii institutiei modificarii cererii de chemare in judecata;
•    renuntarea la judecata sau renuntarea la judecata partiala in calea de atac a reexaminarii incheierii de anulare a cererii de chemare in judecata;
•    anularea partiala a cererii de chemare in judecata, reiterarea cererii de chemare in judecata;
•    limitele de apreciere cu privire la taxele judiciare de timbru in solutionarea cererii de reexaminare impotriva incheierii de anulare a cererii de chemare in judecata, dovada achitarii taxelor judiciare de timbru, cuantumul taxelor judiciare de timbru in cererile avand ca obiect validarea popririi sau partajul judiciar;
•    efectele introducerii cererii de reexaminare impotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru, respectiv cererii de acordare a ajutorului public judiciar;
•    admisibilitatea cererii privind ajutorul public judiciar in cazul cautiunii, precum si aspecte privind aplicarea in timp a dispozitiilor O.U.G. nr. 80/2013 referitoare la regularizarea cererii si taxele judiciare de timbru.

Nucleul lucrarii Regularizarea cererilor in procesul civil. Taxele judiciare de timbru. Ajutorul public judiciar il constituie incheierile de sedinta ale instantelor de judecata nationale, prin care a fost anulata cererea de chemare in judecata, precum si incheierile pronuntate asupra cererilor de reexaminare impotriva solutiilor de anulare. Unde a fost cazul, au fost incluse solutiile similare sau contrare celor expuse (in sectiunea Jurisprudenta, situata dupa incheierea de sedinta) cu un extras al considerentelor relevante, au fost sintetizate opiniile din doctrina asupra aspectului tratat in jurisprudenta (in sectiunea Doctrina, situata dupa incheierea de sedinta) si au fost prezentate comentariile autorului (in sectiunea Comentariu, respectiv Comentariu si doctrina, situata dupa incheierea de sedinta).

Cartea Regularizarea cererilor in procesul civil. Taxele judiciare de timbru. Ajutorul public judiciar este structurata in zece capitole, primele sapte trateaza, in ordine, elementele cererii de chemare in judecata astfel cum sunt enuntate de art. 194‐195 din Codul de procedura civila, respectiv partile din proces (Capitolul I), reprezentarea in proces (Capitolul II), obiectul (Capitolul III) si cauza (Capitolul IV), probele pe care se intemeiaza cererea (Capitolul V), semnatura (Capitolul VI) si numarul de exemplare (Capitolul VII), un capitol distinct se refera la aspectele procedurale ridicate de dispozitiile privind regularizarea cererilor (Capitolul VIII), iar ultimele doua capitole analizeaza elementele controversate si interesante ce tin de taxele judiciare de timbru in reglementarea data de O.U.G. nr. 80/2013 (Capitolul IX) si de ajutorul public judiciar (Capitolul X), aspecte ce intereseaza, in principal, procedura regularizarii cererii de chemare in judecata.

Dupa cum veti vedea si din paginile acestei lucrari, in practica judiciara pot fi intalnite si situatii in care dispozitiile art. 194‐197 din Codul de procedura civila sunt interpretate prea rigid sau prea flexibil, dar tocmai astfel de situatii incearca sa preintampine proiectul nostru Regularizarea cererilor in procesul civil. Taxele judiciare de timbru. Ajutorul public judiciar.

De aceea, lucrarea de fata poate constitui un reper util atat pentru practicienii dreptului, cat si pentru teoreticieni, studenti, masteranzi, doctoranzi, furnizat in scopul interpretarii si aplicarii corecte a prevederilor legale privind regularizarea cererilor in procesul civil.

Despre autor:
Nicolae-Alexandru Ceslea este in prezent judecator in cadrul Sectiei civile a Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti.

Capitolul I. Partile procesului 

1. Culpa reclamantului in indicarea propriului domiciliu 

2. Omisiunea indicarii numelui/denumirii paratului si a adresei acestuia 

3. Omisiunea indicarii numelui/denumirii paratului si a adresei acestuia in materie contraventionala. Opinia contrara 

4. Obligatia precizarii exprese a numelui, prenumelui si adresei intervenientului fortat intr‑un litigiu cu societatea de asigurare 

5. Indicarea numelui mostenitorilor paratului 

6. Dovada privind numele si prenumele, domiciliul sau resedinta partilor 

7. Obligatia reclamantului privind comunicarea codului numeric personal sau, dupa caz, a codului unic de inregistrare ori a codului de identificare fiscala, a numarului de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoanelor juridice 

8. Dovada privind domiciliul persoanei fizice. Cererea privind citarea prin publicitate a persoanei fizice 

9. Dovada privind sediul persoanei juridice cu relatii actuale furnizate de Oficiul National al Registrului Comertului. Citarea prin publicitate a persoanei juridice 

10. Obligatia instantei de a obtine informatiile cu privire la codul numeric personal, codul unic de inregistrare ori codul de inregistrare fiscala, numarul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoanelor juridice si contul bancar ale partilor 

11. Distinctia dintre elementele esentiale si elementele neesentiale ale cererii de chemare in judecata. Opinia contrara

12. Manifestare de vointa in sensul ca petentul renunta sa se judece in contradictoriu cu una dintre parti in cursul procedurii de reexaminare a incheierii de anulare 

Capitolul al II‑lea. Reprezentarea in proces 

13. Dovada calitatii de reprezentant a persoanei juridice in cazul cererilor formulate prin avocat. Opinia partial contrara 

14. Dovada calitatii de reprezentant in cazul cererilor formulate prin avocat. Forma imputernicirii avocatului. Continutul adresei comunicate partii 

15. Dovada calitatii de reprezentant in cazul cererilor formulate prin avocat. Cuprinsul imputernicirii avocatului 

16. Dovada calitatii de reprezentant in cazul cererilor formulate de asociatiile de proprietari. Opinia contrara 

17. Dovada calitatii de reprezentant in cazul cererii de incuviintare a executarii silite, formulata de executorul judecatoresc. Aprecierea instantei cu privire la importanta elementului omis de petent in cadrul cererii de reexaminare 

18. Dovada calitatii de reprezentant a persoanei care a introdus cererea de chemare in judecata. Cerere formulata in nume propriu de persoana juridica de drept privat, fara referire la mandatul acordat avocatului. Depunerea ulterioara a imputernicirii aparatorului 

19. Dovada calitatii de reprezentant a persoanei care a introdus cererea de chemare in judecata. Conditiile, forma si continutul imputernicirii acordate unui reprezentant conventional 

20. Dovada calitatii de reprezentant a persoanei care a introdus cererea de chemare in judecata. Imputernicirea data de un organ al societatii unui reprezentant conventional. Proba calitatii de reprezentant in cazul persoanelor juridice 

Capitolul al III‑lea. Obiectul cererilor 

21. Claritatea cu care trebuie enuntat obiectul cererii de chemare in judecata 

22. Conditia precizarii obiectului cererii si valoarea lui, precum si modul de calcul prin care s‑a ajuns la determinarea acestei valori, cu indicarea inscrisurilor corespunzatoare 

23. Concordanta dintre obiectul cererii de chemare in judecata si inscrisurile depuse la dosarul cauzei

24. Refuzul executorului judecatoresc de a indeplini un act de executare in conditiile legii. Omisiunea precizarii debitului urmarit pentru stabilirea cautiunii in cadrul contestatiei la executare impotriva acestui refuz 

25. Caracterul subsidiar al criteriului de stabilire a valorii obiectului cererii prin raportare la grilele notariale cuprinzand valorile orientative ale proprietatilor imobiliare 

26. Caracterul subsidiar al criteriului de stabilire a valorii obiectului cererii prin raportare la grilele notariale cuprinzand valorile orientative ale proprietatilor imobiliare. Opinia contrara. Evaluarea imobilului potrivit grilei notarilor publici in cazul unei valori derizorii sau in cazul contestarii valorii imobilului 

27. Obligatia privind depunerea extrasului de carte funciara. Domeniu de aplicare 

28. Forma actualizata a extrasului de carte funciara 

29. Renuntarea la capatul de cerere privind penalitatile de intarziere in cursul procedurii de reexaminare a incheierii de anulare 

Capitolul al IV‑lea. Cauza cererilor 

30. Precizarea motivelor de fapt ale cererii 

31. Stabilirea temeiului de drept al cererii de catre instanta 

Capitolul al V‑lea. Dovezile pe care se sprijina fiecare capat de cerere 

32. Completarea cererii de chemare in judecata cu privire la probe 

33. Precizarea in mod general a probatoriului 

34. Indicarea expresa a probatoriului. Opinia contrara 

35. Propunerea probatoriului si completarea acestuia la initiativa instantei 

36. Sanctiunea pentru neindicarea probatoriului. Obligatia de a certifica pentru conformitate cu originalul inscrisurile anexate cererii de chemare in judecata 

37. Obligatia de a indica probatoriul pe care se sprijina cererea de chemare in judecata in cazul plangerilor contraventionale. Opinia contrara 

38. Efectele renuntarii la probatoriu in cadrul procedurii de reexaminare a incheierii de anulare a cererii 

39. Obligatia reclamantului de a face dovada parcurgerii procedurii prealabile. Ordonanta de plata 

40. Obligatia de a depune inscrisurile care sunt indispensabile cauzei 

41. Obligatia reclamantului de a depune transcrierea unui inscris ilizibil 

42. Importanta instituirii formalitatii certificarii pentru conformitate cu originalul a inscrisurilor depuse la dosar 

43. Certificarea pentru conformitate cu originalul a unei sentinte judecatoresti 

44. Formalitatea certificarii copiilor de pe inscrisuri pentru conformitate cu originalul pe toate filele inscrisului 

45. Formalitatea certificarii pentru conformitate cu originalul a inscrisurilor destinate comunicarii partii adverse 

46. Sanctiunea pentru nedepunerea interogatoriului ce va fi administrat persoanei juridice 

47. Indicarea numelui, prenumelui si domiciliului martorilor. Opinie contrara 

Capitolul al VI‑lea. Semnatura 

48. Semnatura olografa aplicata pe cererea de chemare in judecata. Modalitati alternative de insusire a cererii de chemare in judecata 

Capitolul al VII‑lea. Numarul de exemplare 

49. Incunostintarea reclamantului in legatura cu obligatia de a depune cererea de chemare in judecata in dublu exemplar si obligatia de a anexa inscrisuri si pentru comunicare 

50. Numarul necesar de exemplare ale cererii de chemare in judecata si ale inscrisurilor anexate, in cazul in care sediul persoanei juridice se intinde pe mai multe adrese postale 

Capitolul al VIII‑lea. Elemente procedurale privind regularizarea 

51. Scopul, caracterul general si obligatoriu ale procedurii regularizarii cererilor. Cererile supuse regularizarii. Aspecte privind contestatia la executare dupa modificarea art. 716 alin. (1) C.proc.civ. prin Legea nr. 138/2014. Verificarea competentei instantei in procedura regularizarii 

52. Caracterul termenului de 10 zile pentru regularizarea cererii 

53. Sanctiunea nerespectarii termenului de 10 zile, in conditiile in care lipsurile cererii au fost complinite inainte de anularea cererii. Reducerea termenului de 10 zile pentru complinirea lipsurilor 

54. Sanctiunea nerespectarii termenului de 10 zile, in conditiile in care lipsurile cererii au fost complinite inainte de anularea cererii. Opinia contrara

55. Cauzele care duc la admiterea cererii de reexaminare

56. Posibilitatea anularii unui singur capat de cerere al actiunii 

57. Anularea cererii reconventionale

58. Repunerea in termenul pentru regularizarea cererii de chemare in judecata. Calculul termenului 

59. Posibilitatea reiterarii cererilor fata de care legea instituie un moment procedural in care pot fi formulate. Distinctia intre dispozitiile care instituie sanctiunea decaderii potrivit Codului civil fata de cele din cuprinsul Codului de procedura civila 

60. Anularea cererii de chemare in judecata pentru nedepunerea raspunsului la intampinare 

61. Reiterarea cererii de reexaminare 

62. Calea de atac impotriva incheierii prin care instanta s‑a pronuntat asupra cererii de reexaminare. Regularizarea cererii de reexaminare. Cale de atac 

63. Regularizarea cererii de apel si a cererii de recurs 

Capitolul al IX‑lea. Taxele judiciare de timbru 

64. Limitele de apreciere cu privire la taxele judiciare de timbru in solutionarea cererii de reexaminare

65. Completarea cererii de chemare in judecata prin adaugarea unui nou petit dupa intrarea in vigoare a O.U.G. nr. 80/2013 

66. Obligatia de plata a taxelor judiciare in cazul in care partea careia i‑a fost anulata cererea de chemare in judecata formuleaza cerere de interventie principala in cadrul aceluiasi proces impotriva aceluiasi parat, cererea avand acelasi obiect si aceeasi cauza 

67. Dovada achitarii efective a taxei judiciare. Mentiunile cu privire la facilitatile privind plata taxelor judiciare din cuprinsul adresei comunicate petentului 

68. Originalul dovezii de plata a taxei judiciare de timbru 

69. Originalul dovezii de plata a taxei judiciare de timbru. Opinia contrara 

70. Cerere de chemare in judecata avand ca obiect constatarea intervenirii prescriptiei dreptului material la actiune cu privire la obligatia de plata a unei sume de bani. Caracter evaluabil in bani 

71. Taxa judiciara de timbru pentru actiunea in partaj 

72. Obligatia de plata a taxei judiciare de timbru in cazul cererilor avand ca obiect daune morale formulate de o persoana juridica. Obligatie solidara 

73. Caracterul de norma speciala a dispozitiilor art. 31 alin. (3) din O.U.G. nr. 80/2013 fata de dispozitiile art. 31 alin. (1) si (2) din acelasi act normativ. Notiunea de „teren afectat de constructii” in cazul evaluarii prin raportare la grilele notariale cuprinzand valorile orientative ale proprietatilor imobiliare 

74. Caracterul evaluabil in bani al cererii avand ca obiect validare poprire 

75. Caracterul neevaluabil in bani al cererii avand ca obiect validare poprire. Opinia contrara 

76. Taxa judiciara de timbru intr‑o cerere formulata impotriva societatii de asigurare, avand ca obiect pretentii civile. Notiunea de „litigiu decurgand dintr‑o cauza penala” 

77. Taxa judiciara de timbru intr‑o cauza avand ca obiect contestatie la executare. Creanta izvorand dintr‑o hotarare judecatoreasca pronuntata intr‑un litigiu de munca 

78. Taxa judiciara de timbru intr‑o cauza avand ca obiect inlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii 

79. Restituirea taxei judiciare de timbru in cazul admiterii contestatiei la executare. Cheltuieli de judecata 

Capitolul al X‑lea. Ajutorul public judiciar 

80. Solutionarea cererii de acordare a ajutorului public judiciar in cazul in care nu sunt indeplinite toate conditiile prevazute de art. 194 C.proc.civ. 

81. Anularea cererii de chemare in judecata la un moment procesual anterior solutionarii definitive a cererii de acordare a ajutorului public judiciar 

82. Renuntarea la judecata in cadrul cererii de reexaminare a ajutorului public judiciar. Obligatie solidara. Declaratia pe proprie raspundere in sensul ca petentii nu au mai beneficiat de ajutor public judiciar in ultimele 12 luni

83. Admisibilitatea cererii de acordare a ajutorului public in cazul cautiunii judiciare 

84. Analiza in ansamblu a situatiei financiare a petentei persoane juridice in cadrul procedurii privind acordarea facilitatilor pentru plata taxelor judiciare. Documentele justificative 

85. Analiza criteriilor privind acordarea facilitatilor pentru plata taxelor judiciare de timbru, in ipoteza in care persoana juridica a avut activitatea suspendata. Solutiile ce pot fi pronuntate in cererea de acordare a facilitatilor pentru plata taxelor judiciare de timbru 

86. Relevanta perioadei scurse intre momentul sesizarii instantei si momentul solutionarii cererii de acordare a ajutorului public judiciar 

87. Acordarea ajutorului public judiciar sub forma achitarii taxei pentru efectuarea expertizei de Institutul National de Expertize Criminalistice 

88. Lipsa veniturilor realizate de membrii familiei. Realitatea veniturilor declarate. Prezumtie 

89. Cheltuielile membrilor familiei in solutionarea cererii de acordare a ajutorului public judiciar. Regimul cheltuielilor voluptuare 

90. Situatia materiala buna a petentului in solutionarea cererii de acordare a ajutorului public judiciar. Prezumtie 

Detalii tehnice
Data aparitiei27 mar. 2015
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini288
Tip copertaCarte brosata