Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Regimul juridic al societatilor de investitii

ISBN/ISSN: 978-606-678-915-8
Editura: Hamangiu
53,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Lucrarea abordeaza o tema grea a pietei de capital, dar, in acelasi timp, provocatoare, iar o monografie dedicata actorilor principali ai acestei piete, societatile de investitii, prezinta un deosebit interes atat in spatiul juridic, cat si in cel economic romanesc.

In acest sens, societatile de investitii sunt studiate atat din punct de vedere al evolutiei, al delimitarii de alti investitori institutionali ce functioneaza pe piata de capital romaneasca, precum si prin raportare la normele speciale si cele generale care coordoneaza organizarea si functionarea acestor investitori. O analiza a dublei lor calitati, de emitent de valori mobiliare si de detinator de valori mobiliare emise de alte entitati ne ofera posibilitatea descoperirii asemanarilor si deosebirilor dintre acestea si alte societati pe actiuni.

Interesul studiului este sustinut si printr-o analiza detaliata a organizarii si functionarii Autoritatii de Supraveghere Financiara, a actelor emise de aceasta, a competentei de reglementare, autorizare, supraveghere si control a pietei de capital din Romania si a instrumentelor si entitatilor specifice acesteia, precum si a procedurii de control a actelor emise de C.N.V.M. si AS.F., dar mai ales prin fundamentarea opiniilor autorului, practician cu mare experienta in domeniu, pe o bogata jurisprudenta, formata atat la nivelul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, dar si la nivelul instantelor din teritoriu care au solutionat o serie de litigii izvorate din dreptul societar.

Titlul I. Societatea de investitii. Notiune si reglementare 

Capitolul 1. Evolutia societatilor de investitii in cadrul relatiilor juridice actuale si ale pietei de capital 

Sectiunea 1. Piata de capital. Notiunea si elementele acesteia 

Sectiunea a 2-a. Evolutia reglementarilor privind societatile de investitii in cadrul pietei de capital

§ 1. Reglementarea societatilor de investitii anterior Legii nr. 297/2004 
§ 2. Societatile de investitii sub imperiul Legii nr. 297/2004 si al O.U.G. nr. 32/2012 
§ 3. Societatile de investitii sub imperiul normelor comunitare 

Capitolul 2. Societatile de investitii. Clasificare si delimitare 

Sectiunea 1. Organismele de plasament colectiv in valori mobiliare 

Sectiunea a 2-a. Organismele de plasament colectiv

Sectiunea a 3-a. Alte organisme de plasament colectiv

Sectiunea a 4-a. Constituirea si administrarea societatilor de investitii 

Sectiunea a 5-a. Rascumpararea titlurilor de participare 

Capitolul 3. Supravegherea si controlul institutional al societatilor de investitii 

Sectiunea 1. Autoritatea de Supraveghere Financiara – autoritate de reglementare, supraveghere si control a pietei de capital 

Sectiunea a 2-a. Autoritatea de Supraveghere Financiara – compunere si functionare 

Sectiunea a 3-a. Obiectivele fundamentale ale A.S.F. in ceea ce priveste activitatea acesteia in cadrul sectorului instrumentelor si investitiilor financiare

Sectiunea a 4-a. Rolul A.S.F. in organizarea functionarii pietei de capital 

§ 1. Consideratii generale 
§ 2. Functia de reglementare 
§ 3. Functia de autorizare 
§ 4. Functia de supraveghere 
§ 5. Functia de control al pietei si al participantilor 

Sectiunea a 5-a. Actele administrative emise de A.S.F. 

§ 1. Acte normative emise de C.N.V.M. si A.S.F. 
§ 2. Acte administrative cu caracter individual emise de C.N.V.M. si A.S.F. 
§ 3. Dispunerea de masuri 
§ 4. Intrarea in vigoare a actelor emise de A.S.F. 

Sectiunea a 6-a. Camera arbitrala din cadrul A.S.F. 

Sectiunea a 7-a. Sanctiuni dispuse de C.N.V.M. si A.S.F. pentru incalcarea reglementarilor pietei de capital 

Sectiunea a 8-a. Controlul legalitatii actelor normative emise de C.N.V.M. si A.S.F. 

§ 1. Notiuni generale
§ 2. Competenta de solutionare a litigiilor 
§ 3. Procedura administrativa prealabila 
§ 4. Procedura exceptiei de nelegalitate 
§ 5. Legitimarea procesual activa 
§ 6. Caile de atac 
§ 7. Controlul legalitatii actelor de sanctionare emise de A.S.F. 

Titlul II. Societatea de investitii – emitent 

Capitolul 1. Constituirea si autorizarea societatilor de investitii 

Sectiunea 1. Constituirea societatilor de investitii prin efectul legii 

Sectiunea a 2-a. Constituirea societatilor de investitii prin act constitutiv 

§ 1. Cadrul normativ 
§ 2. Capitalul social 
§ 3. Subscriptia publica 
§ 4. Adunarea constitutiva 
§ 5. Drepturile, obligatiile si raspunderile fondatorilor/societatii de administrare 
§ 6. Tranzactionarea pe o piata reglementata a actiunilor emise de o societate de investitii 

Sectiunea a 3-a. Constituirea societatilor de investitii de tip inchis 

Capitolul 2. Administrarea si conducerea societatilor de investitii 

Sectiunea 1. Administrarea societatilor de investitii 

Sectiunea a 2-a. Societatea de investitii autoadministrata 

§ 1. Administrarea in sistem unitar 
§ 2. Administrarea in sistemul dualist 

Sectiunea a 3-a. Societati de investitii administrate de o societate de administrare 

Sectiunea a 4-a. Categorii de administratori 

§ 1. Administratorul persoana fizica 
§ 2. Administratorii persoane juridice
§ 3. Categorii speciale de administratori

Sectiunea a 5-a. Conducerea societatilor de investitii 

§ 1. Directorii societatii de investitii 
§ 2. Directoratul

Sectiunea a 6-a. Formarea vointei sociale a societatii de investitii 

§ 1. Societatea. Subiect de drept 
§ 2. Formarea vointei sociale in cadrul adunarii generale a actionarilor 
§ 3. Convocarea adunarii generale 
§ 4. Desfasurarea adunarii generale
§ 5. Reguli generale de desfasurare a adunarii generale a actionarilor 
§ 6. Hotararile adunarilor generale 
§ 7. Formarea vointei sociale in cadrul organelor de administrare si de conducere 
§ 8. Adoptarea deciziilor de catre organele societatii 
§ 9. Modalitatea de adoptare a deciziilor organelor colegiale de conducere ale societatii 
§ 10. Vointa filialei expresie a vointei societatii-mama? 

Sectiunea a 7-a. Controlul activitatii societatii de investitii 

§ 1. Auditorul intern 
§ 2. Auditorul financiar (statutar)
§ 3. Delimitarea auditorilor de cenzori
§ 4. Compartimentul de control intern
§ 5. Statutul juridic al Consiliului reprezentantilor actionarilor (C.R.A.) 
§ 6. Controlul activitatii societatii de catre actionari 

Capitolul 3. Functionarea societatilor de investitii

Sectiunea 1. Societatea de investitii-emitent 

§ 1. Adunarile generale ale actionarilor societatilor de investitii 
§ 2. Adunarea generala ordinara 
§ 3. Adunarea generala extraordinara

Sectiunea a 2-a. Reglementari C.N.V.M. privind exceptii de la regula prezumtiei votului concertat 

Sectiunea a 3-a. Guvernanta corporativa in cadrul societatilor de investitii 

§ 1. Notiuni generale 
§ 2. Structuri de guvernanta corporativa 
§ 3. Drepturile corporatiste ale detinatorilor de actiuni 
§ 4. Conflictul de interese si tranzactiile cu persoane implicate, regimul informatiei corporative si responsabilitatea sociala 

Titlul III. Societatea de investitii – actionar 

Capitolul 1. Societatea de investitii, actionar. Drepturi si obligatii 

Sectiunea 1. Obligatiile actionarilor 

Sectiunea a 2-a. Drepturile actionarilor

§ 1. Drepturile personale nepatrimoniale 
§ 2. Drepturile patrimoniale 

Capitolul 2. Dreptul de preferinta si dreptul de alocare

Sectiunea 1. Reglementare 

Sectiunea a 2-a. Emiterea drepturilor de preferinta

Sectiunea a 3-a. Tranzactionarea drepturilor 

Capitolul 3. Drepturile si obligatiile derivate din calitatea de proprietar al obligatiunilor emise de o societate si cea de emitent al acestora 

Sectiunea 1. Notiunea si natura juridica a obligatiunilor 

Sectiunea a 2-a. Felurile obligatiunilor 

Sectiunea a 3-a. Emisiunea obligatiunilor

Sectiunea a 4-a. Adunarea generala a obligatarilor 

Sectiunea a 5-a. Drepturile obligatarilor 

Sectiunea a 6-a. Stingerea obligatiunilor 

Capitolul 4. Proceduri speciale pentru solutionarea litigiilor izvorate din incalcarea drepturilor societare 

Sectiunea 1. Anularea hotararilor consiliului de administratie si a adunarilor generale ale actionarilor 

§ 1. Studiul de caz nr. 1. Anularea deciziei Consiliului de administratie referitoare la aprobarea majorarii capitalului social, adoptata in virtutea delegarii de competenta. Actiunea este inadmisibila 
§ 2. Studiul de caz nr. 2. Delegarea competentei de majorare a capitalului social catre Consiliul de administratie. Conditii de cvorum 
§ 3. Studiul de caz nr. 3. Convocarea adunarii generale cu autorizarea instantei. Respectarea termenelor legale incidente acestei proceduri
§ 4. Studiul de caz nr. 4. Decizia de convocare a adunarii generale. Cenzura rezolutiilor inscrise pe ordinea de zi apartine actionarilor organizati in A.G.A. 
§ 5. Studiul de caz nr. 5. Alegerea administratorilor prin metoda votului cumulativ. Modificarea actului constitutiv prin efectul legii 

Sectiunea a 2-a. Suspendarea executarii dispozitiilor hotararilor adunarii generale a actionarilor 

Sectiunea a 3-a. Expertiza de gestiune 

Sectiunea a 4-a. Recuperarea dividendelor neachitate la scadenta 

Sectiunea 5-a. Actiunea referitoare la retragerea actionarilor 

Sectiunea a 6-a. Sanctionarea abuzului de majoritate

§ 1. Studiul de caz nr. 1. Calitatea procesual activa in cadrul actiunii privind sanctionarea abuzului de majoritate 

§ 2. Studiul de caz nr. 2. Sanctionarea abuzului de majoritate pentru intregirea patrimoniului emitentului

§ 3. Studiul de caz nr. 3. Prejudicierea societatii prin cumpararea de catre actionarul majoritar a unor active din patrimoniul societatii la un pret vadit subevaluat 

§ 4. Studiul de caz nr. 4. Sanctionarea abuzului de majoritate pentru intregirea patrimoniului actionarului minoritar ca efect al intarzierii nejustificate a aprobarii platii dividendelor 

Concluzii 

Index 

Detalii tehnice
Data aparitiei26 mar. 2014
Categorie generalaStudii si monografii
Numar pagini492
Tip copertaCarte brosata