Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Regimul juridic al persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent

ISBN/ISSN: 978-606-27-1314-0
Editura: Hamangiu
50,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Lucrarea Regimul juridic al persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent reprezinta teza de doctorat a doamnei Andreea-Teodora Stoica (Stanescu), coordonata de catre doamna prof. univ. dr. Smaranda Angheni. Teza a fost sustinuta public la data de 25 iunie 2010, in cadrul programului de doctorat in domeniul stiintelor juridice organizat de catre Academia de Studii Economice din Bucuresti.

Pentru atingerea scopului cercetarii, desfasurarea de activitati economice in mod independent a fost analizata din trei perspective: perspectiva cronologica, perspectiva pozitivista si perspectiva comparatista. Perspectiva cronologica a avut ca finalitate identificarea actelor normative care au reglementat desfasurarea de activitati economice in mod independent, incepand din perioada intrarii in vigoare a Codului comercial si pana in prezent. Pe baza acestora a fost realizata o prezentare generala a formelor de organizare care au putut fi alese, de-a lungul timpului, pentru desfasurarea de activitati economice in mod independent. Perspectiva pozitivista a avut ca finalitate cercetarea cadrului normativ actual in materia desfasurarii de activitati economice in mod independent, in vederea configurarii formelor de organizare ce pot fi alese in acest scop. Cele trei forme de organizare reglementate de O.U.G. nr. 44/2008 – persoana fizica autorizata, intreprinderea individuala si intreprinderea familiala – au fost supuse analizei pentru conturarea unei imagini de ansamblu a vietii juridice a fiecareia dintre ele, dar si pentru identificarea elementelor comune, respectiv a diferentierilor ce exista intre acestea. Analiza pozitivista are in vedere legislatia actualizata la momentul sustinerii publice.

Perspectiva comparatista a avut ca finalitate identificarea actelor normative care reglementeaza, in prezent, desfasurarea de activitati economice in mod independent, in dreptul altor state, precum si a formelor de organizare ce pot fi alese in acest scop.Capitolul I. Desfasurarea de activitati economice in mod independent – cadrul conceptual

Sectiunea 1. Delimitarea conceptului de „activitate economica” 
Sectiunea a 2-a. Delimitarea conceptului de „desfasurare in mod independent” a activitatii economice
Sectiunea a 3-a. Delimitarea sferei activitatilor economice care pot fi desfasurate in mod independent 
Sectiunea a 4-a. Delimitarea sferei activitatilor economice care pot fi desfasurate in mod independent sub imperiul Codului comercial 

Capitolul al II-lea. Evolutia reglementarii in materia desfasurarii de activitati economice in mod independent 

Sectiunea 1. Desfasurarea de activitati economice in perioada de la intrarea in vigoare a Codului comercial pana in anul 1938 
Subsectiunea 1. Identificarea actelor normative aplicabile in materia desfasurarii de activitati economice dupa intrarea in vigoare a Codului comercial 
Subsectiunea a 2-a. Desfasurarea de activitati comerciale sub imperiul Codului Comercial 
Subsectiunea a 3-a. Desfasurarea comertului ambulant sub imperiul Legii din 17 martie 1884
Subsectiunea a 4-a. Exercitarea unei meserii sub imperiul Legii din 5 martie 1902 
Subsectiunea a 5-a. Exercitarea unei meserii sub imperiul Legii din 27 ianuarie 1912 

Sectiunea a 2-a. Desfasurarea de activitati economice in perioada 1938‑1941 
Subsectiunea 1. Identificarea actelor normative aplicabile in materia desfasurarii de activitati economice in perioada 1938‑1941 
Subsectiunea a 2-a. Desfasurarea de activitati comerciale sub imperiul Legii nr. 4309/1938 
Subsectiunea a 3-a. Exercitarea unei meserii sub imperiul Legii nr. 990/1936 

Sectiunea a 3-a. Desfasurarea de activitati economice in perioada 1941‑1950 
Subsectiunea 1. Identificarea actelor normative aplicabile in materia desfasurarii de activitati economice in perioada 1941‑1950 
Subsectiunea a 2-a. Desfasurarea de activitati comerciale sub imperiul Legii nr. 125/1941 

Sectiunea a 4-a. Desfasurarea de activitati economice in perioada 1950‑1952 
Subsectiunea 1. Identificarea actelor normative aplicabile in materia desfasurarii de activitati economice in perioada 1950‑1952
Subsectiunea a 2-a. Desfasurarea comertului ambulant sub imperiul Decretului nr. 179/1950 
Subsectiunea a 3-a. Exercitarea unei meserii sub imperiul Decretului nr. 179/1950 

Sectiunea a 5-a. Desfasurarea de activitati economice in perioada 1952‑1972 
Subsectiunea 1. Identificarea actelor normative aplicabile in materia desfasurarii de activitati economice in perioada 1952‑1972 
Subsectiunea a 2-a. Desfasurarea de activitati comerciale sub imperiul Decretului nr. 306/1952 
Subsectiunea a 3-a. Exercitarea unei meserii sub imperiul Legii nr. 13/1968

Sectiunea a 6-a. Desfasurarea de activitati economice in perioada 1972‑1990 
Subsectiunea 1. Identificarea actelor normative aplicabile in materia desfasurarii de activitati economice in perioada 1972‑1990 
Subsectiunea a 2-a. Desfasurarea de activitati comerciale sub imperiul Legii nr. 3/1972

Sectiunea a 7-a. Desfasurarea de activitati economice in perioada 1990‑2002 
Subsectiunea 1. Identificarea actelor normative aplicabile in materia desfasurarii de activitati economice in perioada 1990‑2002 
Subsectiunea a 2-a. Desfasurarea de activitati economice sub imperiul Decretului‑lege nr. 54/1990

Sectiunea a 8-a. Desfasurarea de activitati economice in perioada 2002‑2004 
Subsectiunea 1. Identificarea actelor normative aplicabile in materia desfasurarii de activitati economice in perioada 2002‑2004 
Subsectiunea a 2-a. Desfasurarea de activitati economice sub imperiul Legii nr. 507/2002

Sectiunea a 9-a. Desfasurarea de activitati economice in perioada 2004‑2008
Subsectiunea 1. Identificarea actelor normative aplicabile in materia desfasurarii de activitati economice in perioada 2004‑2008 
Subsectiunea a 2-a. Desfasurarea de activitati economice sub imperiul Legii nr. 300/2004 

Sectiunea a 10-a. Desfasurarea de activitati economice dupa intrarea in vigoare a O.U.G. nr. 44/2008 
Subsectiunea 1. Identificarea actelor normative aplicabile in materia desfasurarii de activitati economice in perioada de dupa intrarea in vigoare a O.U.G. nr. 44/2008
Subsectiunea a 2-a. Desfasurarea de activitati economice sub imperiul O.U.G. nr. 44/2008 

Capitolul al III-a. Formele de organizare specifice desfasurarii de activitati economice in mod independent. Caractere generale 

Sectiunea 1. Principii care guverneaza alegerea formei de organizare a desfasurarii de activitati economice in mod independent 
Sectiunea a 2-a. Persoana fizica autorizata. Caractere generale ale formei de organizare a desfasurarii de activitati economice in mod independent
Sectiunea a 3-a. Intreprinderea individuala. Caractere generale ale formei de organizare a desfasurarii de activitati economice in mod independent 
Sectiunea a 4-a. Intreprinderea familiala. Caractere generale ale formei de organizare a desfasurarii de activitati economice in mod independent
Sectiunea a 5-a. Trasaturile generale ale desfasurarii de activitati economice in mod independent, in formele de organizare reglementate prin O.U.G. nr. 44/2008

Capitolul al IV-lea. Exercitarea de activitati economice in calitate de persoana fizica autorizata

Sectiunea 1. Categoriile de persoane care pot dobandi calitatea de persoana fizica autorizata 
Subsectiunea 1. Conditii referitoare la persoana 
Subsectiunea a 2-a. Conditii referitoare la activitate

Sectiunea a 2-a. Dobandirea calitatii de persoana fizica autorizata 
Subsectiunea 1. Procedura de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii
Subsectiunea a 2-a. Procedura de inregistrare fiscala

Sectiunea a 3-a. Desfasurarea activitatii in calitate de persoana fizica autorizata
Subsectiunea 1. Consideratii privind obtinerea actelor administrative necesare inceperii desfasurarii activitatii de catre persoana fizica autorizata
Subsectiunea a 2-a. Consideratii privind inregistrarea in registrul comertului a unor acte juridice
Subsectiunea a 3-a. Consideratii privind modificarea datelor referitoare la persoana fizica autorizata inregistrate in registrul comertului 
Subsectiunea a 4-a. Consideratii privind modificarea datelor referitoare la persoana fizica autorizata inregistrate in registrul contribuabililor 
Subsectiunea a 5-a. Regimul juridic al patrimoniului persoanei fizice autorizate
Subsectiunea a 6-a. Consideratii privind dobandirea calitatii de comerciant de catre persoana fizica autorizata 
Subsectiunea a 7-a. Consideratii privind dobandirea calitatii de angajator de catre persoana fizica autorizata
Subsectiunea a 8-a. Consideratii privind dobandirea calitatii de contribuabil de catre persoana fizica autorizata 

Sectiunea a 4-a. Incetarea calitatii de persoana fizica autorizata 
Subsectiunea 1. Situatiile care conduc la incetarea calitatii de persoana fizica autorizata
Subsectiunea a 2-a. Procedura de radiere din registrul comertului 
Subsectiunea a 3-a. Procedura de scoatere din evidenta organelor fiscale 
Subsectiunea a 4-a. Efectele pierderii calitatii de persoana fizica autorizata 

Capitolul al V-lea. Exercitarea de activitati economice in cadrul unei intreprinderi individuale 

Sectiunea 1. Categoriile de persoane care pot dobandi calitatea de intreprinzator, titular al unei intreprinderi individuale 
Subsectiunea 1. Conditii referitoare la persoana 
Subsectiunea a 2-a. Conditii referitoare la activitate

Sectiunea a 2-a. Dobandirea calitatii de intreprinzator, titular al unei intreprinderi individuale
Subsectiunea 1. Procedura de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii
Subsectiunea a 2-a. Procedura de inregistrare fiscala

Sectiunea a 3-a. Desfasurarea activitatii in calitate de intreprinzator, titular al unei intreprinderi individuale
Subsectiunea 1. Consideratii privind obtinerea actelor administrative necesare inceperii desfasurarii activitatii de catre intreprinzatorul, titular al unei intreprinderi individuale
Subsectiunea a 2-a. Consideratii privind inregistrarea in registrul comertului a unor acte juridice
Subsectiunea a 3-a. Consideratii privind modificarea datelor referitoare la intreprinderea individuala, inregistrate in registrul comertului 
Subsectiunea a 4-a. Consideratii privind modificarea datelor referitoare la intreprinzatorul, titular la unei intreprinderi individuale, inregistrate in registrul contribuabililor 
Subsectiunea a 5-a. Regimul juridic al patrimoniului intreprinzatorului, titular al unei intreprinderi individuale
Subsectiunea a 6-a. Consideratii privind dobandirea calitatii de comerciant de catre intreprinzatorul, titular al unei intreprinderi individuale
Subsectiunea a 7-a. Consideratii privind dobandirea calitatii de angajator de catre intreprinzatorul, titular al unei intreprinderi individuale
Subsectiunea a 8-a. Consideratii privind dobandirea calitatii de contribuabil de catre intreprinzatorul, titular al unei intreprinderi individuale 

Sectiunea a 4-a. Incetarea calitatii de intreprinzator, titular al unei intreprinderi individuale
Subsectiunea 1. Situatiile care conduc la incetarea calitatii de intreprinzator, titular al unei intreprinderi individuale
Subsectiunea a 2-a. Procedura de radiere din registrul comertului 
Subsectiunea a 3-a. Procedura de scoatere din evidenta organelor fiscale 
Subsectiunea a 4-a. Efectele juridice al incetarii calitatii de intreprinzator, titular al unei intreprinderi individuale 

Capitolul al VI-lea. Exercitarea de activitati economice in cadrul intreprinderii familiale

Sectiunea 1. Categoriile de persoane care pot constitui o intreprindere familiala 
Subsectiunea 1. Conditii referitoare la persoana
Subsectiunea a 2-a. Conditii referitoare la activitate

Sectiunea a 2-a. Constituirea intreprinderii familiale
Subsectiunea 1. Incheierea acordului de constituire
Subsectiunea a 2-a. Imputernicirea reprezentantului intreprinderii familiale 
Subsectiunea a 3-a. Procedura de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii
Subsectiunea a 4-a. Procedura de inregistrare fiscala

Sectiunea a 3-a. Desfasurarea de activitati economice in cadrul intreprinderii familiale 
Subsectiunea 1. Consideratii privind obtinerea actelor administrative necesare inceperii desfasurarii activitatii in cadrul intreprinderii familiale 
Subsectiunea a 2-a. Consideratii privind inregistrarea in registrul comertului a unor acte juridice
Subsectiunea a 3-a. Consideratii privind modificarea datelor referitoare la intreprinderea familiala, inregistrate in registrul comertului 
Subsectiunea a 4-a. Consideratii privind modificarea datelor referitoare la intreprinderea familiala, inregistrate in registrul contribuabililor
Subsectiunea a 5-a. Regimul actelor juridice incheiate pentru desfasurarea activitatii economice
Subsectiunea a 6-a. Regimul juridic al patrimoniului membrilor intreprinderii familiale 
Subsectiunea a 7-a. Consideratii privind dobandirea calitatii de comerciant de catre membrii intreprinderii familiale 
Subsectiunea a 8-a. Consideratii privind dobandirea calitatii de angajator de catre membrii intreprinderii familiale 
Subsectiunea a 9-a. Consideratii privind dobandirea calitatii de contribuabil de catre membrii intreprinderii familiale 

Sectiunea a 4-a. Incetarea activitatii intreprinderii familiale 
Subsectiunea 1. Situatiile care conduc la incetarea intreprinderii familiale 
Subsectiunea a 2-a. Procedura de radiere din registrul comertului 
Subsectiunea a 3-a. Procedura de scoatere din evidenta organelor fiscale 
Subsectiunea a 4-a. Efectele incetarii intreprinderii familiale 

Capitolul al VII-lea. Comparatie intre formele de organizare specifice desfasurarii de activitati economice in mod independent

Sectiunea 1. Comparatie intre categoriile de persoane care pot dobandi calitatea de persoana fizica autorizata, intreprinzator, titular al unei intreprinderi individuale, membru sau reprezentant al unei intreprinderi familiale

Sectiunea a 2-a. Comparatie intre modul de dobandire a calitatii de persoana fizica autorizata, a celei de intreprinzator, titular al unei intreprinderi individuale, respectiv modul de constituire a unei intreprinderi familiale 

Sectiunea a 3-a. Comparatie intre desfasurarea de activitati economice in calitate de persoana fizica autorizata, de intreprinzator, titular al unei intreprinderi individuale, respectiv desfasurarea activitatii in cadrul unei intreprinderi familiale

Sectiunea a 4-a. Comparatie intre incetarea calitatii de persoana fizica autorizata, a celei de intreprinzator, titular al unei intreprinderi individuale, respectiv a incetarii activitatii unei intreprinderi familiale

Capitolul al VIII-lea. Desfasurarea de activitati economice in mod independent in dreptul altor state 

Sectiunea 1. Desfasurarea de activitati economice in mod independent in dreptul francez 
Sectiunea a 2-a. Desfasurarea de activitati economice in mod independent in dreptul bulgar
Sectiunea a 3-a. Desfasurarea de activitati economice  in mod independent in dreptul ceh 
Sectiunea a 4-a. Desfasurarea de activitati economice in mod independent in dreptul englez 
Sectiunea a 5-a. Desfasurarea de activitati economice in mod independent in dreptul estonian 
Sectiunea a 6-a. Desfasurarea de activitati economice in mod independent in dreptul Republicii Moldova

Concluzii

Detalii tehnice
Data aparitiei19 iul. 2019
Categorie generalaStudii si monografii
Numar pagini700
Tip coperta145x205 mm, Carte brosata
Alti clienti au cumparat si
-40%
Societatile comerciale offshore_Chirieac

Societatile comerciale offshore

Intre optimizare si evaziune fiscala
45,00 RON 27,00 RON
-10%
Dreptul urbanismului. Practica judiciara

Pachet Dreptul urbanismului. Practica judiciara

I. Planuri urbanistice, avize, certificate de urbanism II. Autorizatia de construire
110,00 RON 99,00 RON
Indisponibila
Codul administrativ. Actualizat la 10 iulie 2019

Codul administrativ actualizat 10.07.2019

editie ingrijita si adnotata de Ovidiu Podaru
29,00 RON