Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Regimul juridic al institutiilor de credit, persoane juridice romane, in context european

ISBN/ISSN: 978-606-678-570-9
Editura: Hamangiu
43,30 RON
Disponibilitate: IN STOC

Sistemele bancare detin un rol esential in cadrul economiilor nationale, iar in contextul constructiei Pietei Bancare Unice Europene si al globalizarii au dobandit un statut esential pentru insesi stabilitatea, siguranta si viabilitatea pietelor financiare internationale. Pentru statele membre ale Uniunii Europene, aceasta realitate practica, ce angreneaza inclusiv o componenta juridica complexa, a reclamat o atentie sporita si continua atat a legiuitorului european, cat si a legiuitorilor nationali.

Lucrarea de fata analizeaza actuala arhitectura a sistemului nostru bancar, puternic influentata de aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si, pe cale de consecinta, de participarea la Piata Bancara Unica Europeana, evidentiind, in acelasi timp, diferentele obiective pe care legislatia nationala le-a conservat. Astfel, modelul organizat pe doua paliere a fost urmat si in constructia sistemul bancar roman contemporan, acesta permitand identificarea in structura sa atat a nivelului mono-institutional, pe care se situeaza Banca Nationala a Romaniei, cat si a nivelului pluri-institutional, reprezentat de categoria institutiilor de credit, persoane juridice romane.

Capitolul I. Pozitionarea institutiilor de credit, persoane juridice romane, in actualul sistem bancar

Sectiunea 1. Elemente de generalitate

§1. Aspecte introductive 
§2. Componentele sistemului bancar romanesc 
§3. Cadrul legislativ, cadrul contractual, reglementarile interne si reglementarile profesionale 
§4. Evolutia notiunii „institutie de credit” in legislatia europeana 
§5. Definitia institutiei de credit in legislatia nationala 
§6. Categoriile de institutii de credit si definitiile lor legale 
§7. Excluderea institutiilor emitente de moneda electronica din categoria institutiilor de credit 
§8. Optiunea legiuitorului pentru forma juridica a institutiilor de credit 
§9. Repere ale amprentei dreptului public si a interesului public asupra institutiilor de credit 
§10. Impactul Codului civil asupra statutului de comerciant persoana juridica al institutiilor de credit 

Sectiunea a 2-a. Unitatile institutiilor de credit persoane juridice romane 

§1. Regimul filialelor 
§2. Regimul sediilor secundare 

Sectiunea a 3-a. Prezenta institutiilor de credit, persoane juridice romane, in alte state 

§1. Temeiul juridic pentru prezenta in statele membre ale Uniunii Europene 
§2. Regimul formelor de participare in statele membre ale Uniunii Europene 
§3. Prezenta institutiilor de credit, persoane juridice romane, in state terte 

Capitolul II. Procesul de infiintare a institutiilor de credit 

Sectiunea 1. Delimitari generale
§1. Cadrul legal
§2. Limitele generale impuse normativ procesului de infiintare 
§3. Impactul abordarii din Codul civil privind modul de infiintare si inregistrarea persoanei juridice asupra institutiilor de credit

Sectiunea a 2-a. Actul de infiintare a institutiilor de credit
§1. Tipul actului de infiintare si regimul sau juridic general
§2. Conditiile actului de infiintare 
§3. Particularitatile continutului actului de infiintare 

Sectiunea a 3-a. Procesul de autorizare a institutiilor de credit 
§1. Cadrul legal 
§2. Conditiile minime si cerintele generale de autorizare
§3. Etapele obligatorii ale procesului de autorizare
§4. Respingerea cererii de autorizare 

Sectiunea a 4-a. Inregistrarea institutiilor de credit 
§1. Delimitari introductive 
§2. Inregistrarea impusa de legiuitor intre cele doua etape ale procesului de autorizare 
§3. Inregistrarea impusa de legiuitor la finalul celei de-a doua etape a procesului de autorizare 
§4. Inregistrarea speciala impusa de legiuitor in cazul anumitor institutii de credit 

Sectiunea a 5-a. Consecintele nerespectarii cerintelor legale de infiintare a institutiilor de credit 
§1. Consecintele reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990 
§2. Consecintele reglementate de O.U.G. nr. 99/2006

Sectiunea a 6-a. Identificarea institutiilor de credit 
§1. Cadrul legal 
§2. Categoriile de atribute de identificare 

Sectiunea a 7-a. Valorile mobiliare emise de institutiile de credit 
§1. Delimitari introductive 
§2. Regimul partilor sociale emise de organizatiile cooperatiste de credit 
§3. Valorile mobiliare de tipul actiunilor 
§4. Valorile mobiliare de tipul obligatiunilor 

Capitolul III. Organele statutare ale institutiilor de credit

Sectiunea 1. Organul de deliberare si decizie
§1. Delimitari introductive 
§2. Reglementarea categoriilor de adunari generale
§3. Atributiile si conditiile de cvorum si majoritate ale adunarilor generale 
§4. Procedura convocarii adunarii generale 
§5. Intrunirea si desfasurarea adunarii generale 
§6. Hotararile adunarii generale 

Sectiunea a 2-a. Organul de administrare si/sau de conducere 
§1. Reglementarea structurii organului de administrare si/sau de conducere 
§2. Delimitari privind structura interna de administrare 
§3. Conditiile pentru a fi membru in organul de administrare si/sau de conducere 
§4. Desemnarea membrilor organului de administrare si/sau de conducere 
§5. Publicarea desemnarii membrilor organului de administrare si/sau de conducere 
§6. Durata mandatului membrilor organului de administrare si/sau de conducere 
§7. Atributiile si obligatiile organului de administrare si/sau de conducere 
§8. Modul de functionare a organului de administrare si/sau de conducere 
§9. Remunerarea membrilor organului de administrare si/sau de conducere 
§10. Forme ale raspunderii membrilor organului de administrare si/sau de conducere 
§11. Modalitatile de incetare a calitatii de membru in organul de administrare si/sau de conducere 

Sectiunea a 3-a. Organul de control al gestiunii 
§1. Reglementarea structurii organului de control al gestiunii 
§2. Reglementarea situatiilor financiare si de audit
§3. Conditiile pentru a fi auditor financiar la o institutie de credit
§4. Desemnarea auditorului financiar 
§5. Contractul de audit financiar 
§6. Drepturile si obligatiile auditorului financiar 
§7. Incetarea calitatii de auditor financiar 
§8. Raspunderea auditorului financiar 
§9. Auditul intern – componenta a mecanismelor de control intern 
§10. Drepturile si obligatiile auditorilor interni reglementate de Legea nr. 31/1990 

Capitolul IV. Desfasurarea activitatii de catre institutiile de credit 

Sectiunea 1. Activitatile permise institutiilor de credit 
§1. Delimitari introductive 
§2. Categoriile de activitati autorizabile premise institutiilor de credit 
§3. Categoriile de activitati neautorizabile premise institutiilor de credit 
§4. Reglementarea activitatii constand in dobandirea de participatii la capitalul altor entitati 
§5. Specificul activitatii bancilor de economisire si creditare in domeniul locativ 
§6. Specificul activitatii bancilor de credit ipotecar 
§7. Specificul activitatii organizatiilor cooperatiste de credit
§8. Activitatile interzise institutiilor de credit 

Sectiunea a 2-a. Clientela institutiilor de credit 
§1. Reglementarea notiunii „clientela” 
§2. Specificul clientelei institutiilor de credit 
§3. Principalele coordonate ale raportului juridic dintre institutia de credit si clientela 

Capitolul V. Supravegherea prudentiala a institutiilor de credit 

Sectiunea 1. Regimul general al supravegherii prudentiale
§1. Cadrul legal 
§2. Elemente de specificitate desprinse din O.U.G. nr. 99/2006 
§3. Masurile de supraveghere si sanctiunile dispuse de Banca Nationala a Romaniei 
§4. Particularitatile supravegherii organizatiilor cooperatiste 

Sectiunea a 2-a. Procedurile speciale 
§1. Procedura supravegherii speciale 
§2. Procedura administrarii speciale 
§3. Masurile de stabilizare 

Sectiunea a 3-a. Supravegherea prudentiala in context european 
§1. Prezentare generala 
§2. Componentele Sistemului European de Supraveghere Financiara relevante in sfera institutiilor de credit 

Capitolul VI. Incetarea existentei institutiilor de credit 

Sectiunea 1. Regimul juridic comun asigurat de O.U.G. nr. 99/2006 
§1. Delimitarea cadrului legal 
§2. Particularitatile lichidarii 

Sectiunea a 2-a. Regimul juridic de drept comun al societatii pe actiuni 
§1. Delimitari introductive 
§2. Aspecte generale privind dizolvarea societatii pe actiuni 
§3. Aspecte generale privind lichidarea societatii pe actiuni 

Sectiunea a 3-a. Regimul juridic al falimentului institutiilor de credit 
§1. Delimitari introductive 
§2. Conditiile de aplicare a procedurii falimentului 
§3. Organele care aplica procedura falimentului 
§4. Reprezentarea creditorilor in procedura falimentului
§5. Deschiderea procedurii falimentului 
§6. Lichidarea patrimoniului institutiei de credit debitoare
§7. Inchiderea procedurii falimentului 
§8. Raspunderea pentru aplicarea procedurii falimentului institutiei de credit 

Capitolul VII. Interferentele institutiilor de credit, persoane juridice romane, cu alte entitati juridice 

Sectiunea 1. Aspecte introductive 

Sectiunea a 2-a. Institutiile de credit straine 
§1. Institutiile de credit autorizate si supravegheate de autoritatea competenta dintr-un alt stat membru 
§2. Institutiile de credit autorizate si supravegheate de autoritatea competenta dintr-un stat tert 

Sectiunea a 3-a. C.E.C. Bank S.A. 

Sectiunea a 4-a. Institutiile emitente de moneda electronica 
§1. Regimul juridic initial 
§2. Regimul juridic actual 

Sectiunea a 5-a. Institutiile financiare 
§1. Regimul institutiilor financiare consacrat de O.U.G. nr. 99/2006 
§2. Institutiile financiare nebancare 

Sectiunea a 6-a. Institutiile de plata 

Sectiunea a 7-a. Entitati care opereaza cu instrumente financiare 
§1. Cadrul legal 
§2. Elemente generale privind piata de capital 
§3. Institutiile de credit ca participanti pe piata de capital 
§4. Instrumentele financiare 
§5. Pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare 
§6. Emitentii de instrumente financiare 
§7. Intermediarii 
§8. Entitatile reglementate de Directiva nr. 2011/61/UE 

Index

Detalii tehnice
Data aparitiei15 nov. 2013
Categorie generalaStudii si monografii
Numar pagini512
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Lavinia Smarandache