Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Recursul in procesul penal. Practica judiciara

ISBN/ISSN: 978-606-522-101-7
Editura: Hamangiu
40,50 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

   Cele 198 de hotarari judecatoresti selectate, reprezentative la nivel national si pentru toate gradele de jurisdictie, ofera cititorului sinteza practicii judiciare generate de aplicarea dispozitiilor procesual penale in materia recursului. Importanta prezentei culegeri consta in selectia unor solutii inedite din practica judiciara referitor la complexa problematica a recursului in procesul penal, iar situatiile evidentiate in spetele alese isi vor pastra utilitatea chiar in contextul unor modificari legislative ulterioare.
   Spetele redate, in majoritate de data recenta si nepublicate, sunt insotite de note ale autorilor, menite sa clarifice anumite aspecte tratate in motivarea hotararilor sau sa exprime motivat punctul de vedere fata de solutia prezentata.
  Indexul alfabetic si sistematizarea materiei pe capitole si sectiuni, urmand structura Codului de procedura penala, cu un capitol special dedicat cazurilor de casare, sunt menite a facilita accesul rapid la informatia dorita.

 

Abrevieri
 
Lista culegerilor de practica judiciara citate
 
Capitolul I. Hotararile supuse recursului (art. 385 (1)  C. proc. pen.) 
 
1. Hotarare definitiva. Recurs. Inadmisibilitate 
 
2. Inadmisibilitatea recursului exercitat impotriva unei decizii pronuntate de instanta de recurs
 
3. Decizie pronuntata de catre instanta de recurs in solutionarea contestatiei in anulare. Recurs. Inadmisibilitate
 
4. Contestatie in anulare. Recurs. Inadmisibilitate
 
5. Revizuire. Sentinta prin care instanta se desesizeaza si trimite cauza la procuror. Recurs. Inadmisibilitate
 
6. Plangere prealabila gresit indreptata. Trimiterea acesteia la parchet. Cale de atac
 
7. Reabilitare. Cale de atac. Hotarare pronuntata ulterior intrarii in vigoare a Legii nr. 356/2006. Recurs
 
8. Conditii de admisibilitate a recursului. Recurs inadmisibil. Invocarea exceptiei de neconstitutionalitate. Solutii
 
9. Incheierea instantei de recurs prin care se respinge cererea de sesizare a Curtii Constitutionale. Recurs. Admisibilitate
 
10. Decizia instantei de recurs prin care se respinge ca inadmisibila cererea de sesizare a Curtii Constitutionale. Recurs impotriva solutiei pronuntata asupra exceptiei. Inadmisibilitate
 
11. Neregularitatea actului de sesizare. Sentinta de restituire a cauzei la procuror. Cale de atac
 
12. Incheiere prin care s-a respins cererea de restituire a cauzei la parchet. Recurs. Inadmisibilitate 
 
13. Apel peste termen. Incheiere prin care se dispune suspendarea executarii hotararii apelate. Inadmisibilitatea recursului
 
14. Cerere de inlocuire a masurii arestarii preventive. Respingere. Recurs formulat de inculpat. Inadmisibilitate. Principiul egalitatii armelor
 
15. Recurs declarat de procuror omisso medio. Sentinta nemodificata in apelul inculpatului
 
16. Apel declarat de mama inculpatului. Recurs declarat de inculpat. Inadmisibilitate
 
17. Apel exercitat numai in ceea ce priveste latura civila. Recurs asupra laturii penale. Inadmisibilitate
 
18. Inculpat care si-a retras apelul. Sentinta nemodificata in apelul procurorului. Recurs declarat de inculpat. Inadmisibilitate
 
19. Inculpat care nu a folosit calea apelului. Sentinta modificata in apelul parchetului numai cu privire la modalitatea de executare a pedepsei. Limitele devoluarii cauzei in recursul inculpatului
 
20. Modificari aduse sentinte numai in privinta individualizarii modului de executare a pedepsei. Limitele recursului parchetului. Majorarea cuantumului pedepsei. Nelegalitate 
 
21. Persoana ce nu a apelat hotararea primei instante. Modificari favorabile acesteia prin decizia instantei de apel. Inadmisibilitatea recursului
 
22. Neexercitarea apelului. Modificari favorabile in apel. Recurs
 
23. Apel declarat tardiv. Recurs impotriva deciziei
 
24. Apel tardiv. Recurs inadmisibil
 
Capitolul II. Persoanele care pot face recurs (art. 385 (2) C. proc. pen.) 
 
25. Recurs declarat de avocat. Dovada calitatii de aparator. Contract de asistenta juridica
 
26. Recurs declarat de aparatorul inculpatului decedat. Admisibilitate
 
27. Recurs declarat de mama inculpatului. Inadmisibilitate
 
28. Inculpat major. Recurs declarat de parintii acestuia 
 
29. Recurs exercitat de catre martor. Limitele efectului devolutiv 
 
Capitolul III. Termenul de declarare a recursului (art. 385 (3) C. proc. pen.) 
 
Sectiunea I. Termenul de recurs
 
30. Termenul de recurs. Durata si momentul de la care curge, in cazul lipsei unor dispozitii legale exprese. Aplicarea dispozitiilor generale. Plangere adresata instantei impotriva solutiilor de netrimitere in judecata
 
31. Tardivitatea recursului. Lipsa mentiunii datei la care a fost inregistrata la instanta cererea de recurs. Necesitatea efectuarii de verificari
 
32. Termenul de recurs. Mentionare gresita in hotararea atacata. Consecinte. Calculul termenului 
 
33. Termenul de declarare a recursului. Inculpat care a lipsit atat la dezbateri, cat si la pronuntare. Reprezentarea inculpatului de catre aparator. Consecinte
 
34. Tardivitatea recursului. Prezenta partii la dezbateri sau la pronuntare. Dovada. Mentiunile din practicaua hotararii recurate. Indreptarea erorilor materiale 
 
35. Termenul de recurs. Data de la care curge. Prezenta la dezbateri a consilierului juridic
 
36. Termenul de recurs. Momentul de la care curge. Parte prezenta la dezbateri. Comunicarea din eroare a sentintei. Nerelevanta
 
37. Termenul de recurs. Data de la care curge. Comunicarea hotararii. Recurs in termen – repunere in termen. Persoanele care pot face recurs. Reprezentant legal – substituit procesual. Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului. Non reformatio in pejus – trei grade de jurisdictie. Nelegalitatea procedurii de citare – motive de recurs nedepuse in termen. Consecinta 
 
38. Termenul de recurs. Momentul de la care curge. Parte prezenta la dezbateri. Amanarea pronuntarii. Nerelevanta
 
Sectiunea II. Repunerea in termenul de recurs
 
39. Repunere in termen. Indicarea gresita in decizia instantei de apel a datei de la care curge termenul de recurs. Consecinte
 
40. Repunere in termen. Necunoasterea limbii romane si a posibilitatii exercitarii caii de atac a recursului. Tardivitate
 
41. Declararea recursului. Memoriu adresat unei autoritati care nu are atributii jurisdictionale. Repunerea in termenul de recurs. Indeplinirea cumulativa a ambelor conditii prevazute de lege. Cauza temeinica de impiedicare. Recurs peste termen. Conditii
 
42. Repunerea in termen. Incarcerarea recurentului in vederea executarii pedepsei aplicate prin sentinta recurata
 
43. Repunere in termen. Cauza temeinica de impiedicare. Deplasare in interes de serviciu. Tardivitatea recursului
 
44. Repunere in termen. Cauza temeinica de impiedicare. Informatii gresite furnizate de functionarul de la arhiva 
 
45. Repunere in termen. Cauza temeinica de impiedicare. Parte care a lipsit la pronuntarea hotararii. Consemnarea incompleta a solutiei in condica de sedinta. Consecinte
 
46. Termenul de declarare a recursului. Comunicarea copiei de pe dispozitivul hotararii. Necomunicarea hotararii redactate. Consecinte. Repunerea in termen. Concordanta dispozitivului comunicat cu minuta intocmita in cauza. Omisiuni referitoare la solutia pronuntata. Consecinte
 
47. Repunere in termen. Conditii. Cauza temeinica de impiedicare. Concediu de odihna. Data la care trebuie formulat recursul. Incetarea starii de boala. Tardivitate
 
48. Data de la care curge termenul de recurs. Prezenta la dezbateri a reprezentantului legal al persoanei juridice. Repunere in termen. Cauza temeinica de impiedicare.  Concediu fara plata al reprezentantul legal al recurentei persoane juridice 
 
49. Repunere in termen. Cauza temeinica de impiedicare. Imprejurare intervenita dupa implinirea termenului de recurs. Tardivitate
 
Sectiunea III. Recursul peste termen
 
50. Recurs peste termen – repunere in termen. Calificarea cererii. Consecintele admiterii recursului peste termen. Cazuri de casare – lipsa aparatorului si legalitatea citarii. Neinstiintarea organelor judiciare despre schimbarea domiciliului – consecinte
 
51. Recurs peste termen. Contestatie la executare. Calificarea cererii formulata de condamnat
 
52. Recurs peste termen. Apel solutionat definitiv – formularea unui nou apel de catre inculpat. Calificarea cererii. Solutionarea recursului – pronuntarea a doua decizii 
 
53. Recurs peste termen. Suspendarea executarii hotararii atacate. Cerere separata. Conexare cu cererea de recurs. Procedura de solutionare 
 
Capitolul IV. Declararea, renuntarea si retragerea recursului (art. 385 (4) C. proc. pen.) 
 
Sectiunea I. Declararea recursului
 
54. Declararea recursului. Continutul cererii. Lipsa semnaturii. Consecinte. Obligatia instantei
 
55. Declararea recursului. Datele de identificare a hotararii atacate. Obiectul recursului. Hotarare inexistenta. Inadmisibilitate. Exercitarea in mod direct a caii de atac in fata instantei de control judiciar
 
56. Declararea recursului. Continutul cererii. Identificarea persoanei care a formulat declaratia de recurs. Cerere de recurs neatestata, ce nu a fost confirmata in fata instantei. Inadmisibilitatea recursului 
 
57. Declararea recursului. Depunerea cererii. Cerere de recurs depusa la o alta instanta decat cea a carei hotarare se ataca. Consecinte 
 
Sectiunea II. Renuntarea la recurs. Retragerea recursului
 
58. Renuntarea la recurs. Revenire asupra renuntarii. Expirarea termenului de recurs. Consecinte
 
59. Renuntarea la recurs. Revenire. Limitare in timp. Tardivitatea recursului 
 
60. Renuntarea la recurs – revenire. Retragerea recursului – manifestare de vointa irevocabila 
 
61. Retragerea recursului. Revenire. Inadmisibilitate
 
62. Retragerea recursului. Conditii. Obligatia instantei. Verificarea identitatii celui ce a formulat cererea de retragere 
 
Capitolul V. Efectele recursului 
 
Sectiunea I. Efectul devolutiv si limitele sale (art. 385 (6) C. proc. pen.) 
 
63. Declaratia de recurs. Persoanele la care se refera recursul. Modificari aduse prin motivele de recurs depuse ulterior expirarii termenului de recurs. Limitele efectului devolutiv al recursului 
 
Sectiunea II. Efectul extensiv si limitele sale (art. 385 (7) C. proc. pen.) 
 
64. Recurs retras. Imposibilitatea extinderii
 
65. Efectul extensiv. Recurs declarat tardiv
 
Sectiunea III. Neagravarea situatiei in propriul recurs (art. 385 (8) C. proc. pen.) 
 
66. Inculpati minor. Internare intr-un centru de reeducare. Recurs. Solicitarea inculpatilor de aplicare a unei pedepse cu inchisoarea. Conditii favorabile privind liberarea conditionata. Non reformatio in pejus 
 
67. Neagravarea situatiei in propria cale de atac. Obligatiile instantei de control judiciar
 
68. Plangere impotriva rezolutiei procurorului. Inadmisibilitate. Solutie de respingere ca nefondata. Recurs. Non reformatio in pejus
 
69. Omisiunea instantei de apel de a se pronunta cu privire la indeplinirea conditiilor privind apelul peste termen. Considerarea apelului ca fiind apel in termen. Nerecurare a hotararii de catre procuror. Trimiterea cauzei spre rejudecare. Efecte. Non reformatio in pejus 
 
70. Non reformatio in pejus. Obligarea la tratament medical
 
71. Neagravarea situatiei in propriul recurs. Aplicarea dispozitiilor art. 40 C. pen. de catre instanta de recurs
 
72. Non reformatio in pejus. Desfiintarea in apel a sentintei de condamnare si trimiterea cauzei spre rejudecare. Recurs declarat de inculpat
 
73. Recurs exercitat de partea civila. Rejudecare dupa casare. Reducerea daunelor materiale stabilite prin hotararea casata. Acordare de daune morale. Inlaturarea dispozitiei de obligare a inculpatului la plata cheltuielilor judiciare catre partea civila. Non reformatio in pejus
 
74. Neagravarea situatiei partii in favoarea careia procurorul a declarat recurs
 
Capitolul VI. Cazurile in care se poate face recurs
 
75. Cerere de revizuire respinsa ca inadmisibila. Recurs. Analiza legalitatii aplicarii dispozitiilor art. 403 C. proc. pen. Caz de casare
 
Sectiunea I. Nu au fost respectate dispozitiile privind competenta dupa materie sau dupa calitatea persoanei (art. 385 (9) pct. 1) 
 
76. Nerespectarea dispozitiilor privind competenta dupa materie. Competenta materiala exclusiva a procurorului. Cercetare penala efectuata de un organ necompetent. Restituirea cauzei la procuror
 
77. Nerespectarea dispozitiilor privind competenta dupa calitatea persoanei. Efectuarea actelor procesuale de catre un procuror delegat. Cercetare penala efectuata de un organ necompetent. Restituirea cauzei la procuror
 
78. Nerespectarea de catre instanta a dispozitiilor privind competenta dupa materie. Judecarea plangerii impotriva solutiei de netrimitere in judecata. Acte de cercetare privind infractiuni date in competenta judecatoriei
 
79. Nerespectarea dispozitiilor privind competenta dupa calitatea persoanei. Ofiter de politie judiciara – pierderea calitatii. Judecarea plangerii impotriva solutiei de neincepere a urmaririi penale 
 
80. Nerespectarea dispozitiilor privind competenta dupa calitatea persoanei. Infractiuni savarsite de avocati. Exercitarea profesiei de avocat in afara cadrului legal. Plangere impotriva solutiei de neincepere a urmaririi penale
 
81. Nerespectarea dispozitiilor privind competenta dupa materie sau calitatea persoanei. Competenta sectiilor maritime si fluviale. Stramutarea cauzei. Consecinte
 
Sectiunea II. Instanta nu a fost legal sesizata (art. 385 (9) pct. 2)
 
82. Cazuri de casare – motive de recurs. Distinctie. Nelegala sesizare a instantei. Dispozitiile referitoare la prezentarea materialului de urmarire penala. Neincidenta cazului de casare 
 
83. Sesizarea instantei. Lipsa autorizarii organului competent. Trimiterea in judecata a unui notar. Cazuri de casare – analiza prioritara. Solutiile instantei de recurs. Casare cu retinere. Incetarea procesului penal
 
84. Nelegala sesizare a instantei. Lipsa autorizarii organului competent. Trimiterea in judecata a unui notar. Solutiile instantei de recurs. Restituirea cauzei la procuror. Casare cu retinere si incetarea procesului penal
 
85. Sesizarea instantei. Acte efectuate de un procuror care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru delegare. Solutiile instantei de recurs. Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmaririi penale 
 
86. Legala sesizare a instantei. Extinderea procesului penal pentru alte fapte. Respingerea cererii formulate de procuror. Judecarea inculpatului pentru respective fapta. Consecinte
 
87. Nelegala sesizare a instantei. Trimiterea in judecata fara punerea in miscare a actiunii penale. Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmaririi penale
 
88. Instanta nu a fost sesizata legal – critici ce se incadreaza in cazul de casare. Prezentarea materialului de urmarire penala, schimbarea incadrarii juridice, revocarea gratierii conditionate – cazuri de casare aplicabile. Eroare grava de fapt – caz de casare ce trebuie sa fie avut in vedere din oficiu
 
Sectiunea III. Instanta nu a fost compusa potrivit legii ori s-au incalcat prevederile art. 292 alin. (2) sau a existat un caz de incompatibilitate (art. 385 (9) pct. 3)     
 
Subsectiunea I. Instanta nu a fost compusa potrivit legii 
 
89. Compunerea instantei. Inculpat minor. Judecatori anume desemnati. Nulitate absoluta 
 
90. Gresita solutionare ca apel, a caii de atac prevazuta de lege ca recurs. Compunerea instantei. Cazul de casare incident
 
Subsectiunea II. S-au incalcat prevederile art. 292 alin. (2) C. proc. pen
 
91. Semnarea hotararii de alti judecatori decat cei care au participat la dezbateri. Incalcarea art. 292 alin. (2) C. proc. pen. Caz de casare ce trebuie luat in considerare din oficiu
 
92. Compunerea completului. Schimbari intervenite dupa repunerea cauzei pe rol. Imposibilitatea participarii la judecarea cauzei a unuia dintre judecatori. Consecinte
 
93. Compunerea completului. Continuitatea completului de judecata. Schimbari intervenite pana la inceperea dezbaterilor. Incompatibilitate. Judecator care a luat parte la solutionarea unei cauze – inteles
 
94. Compunerea instantei. Nesemnarea minutei de catre unul din judecatori. Consecinte. Incidenta art. 385 (9) pct. 3 C. proc. pen
 
Subsectiunea III. A existat un caz de incompatibilitate
 
95. Incompatibilitate. Judecator care a dispus arestarea preventiva a altui inculpat cercetat in acelasi dosar penal. Declaratie de abtinere respinsa. Recurs impotriva incheierii de arestare. Posibilitatea cenzurarii de catre instanta de recurs a incheierii de respingere a declaratiei de abtinere. Dreptul la un proces echitabil 
 
96. Judecator care a emis mandatul de arestare preventiva in cursul urmaririi penale. Participare la judecarea cauzei in apel. Incompatibilitate. Consecinte
 
97. Judecator care a luat parte la solutionarea cauzei. Participarea la judecarea apelurilor in cicluri procesuale diferite ale aceleiasi cauze. Caz de incompatibilitate. Consecinte 
 
98. Incompatibilitate – alcatuirea completului de judecata. Participare la judecarea cauzei in apel si la solutionarea noului apel, dupa desfiintarea hotararii cu trimiterea cauzei la prima instanta. Nulitate absoluta. Casare cu trimitere spre rejudecare
 
99. Judecator care si-a exprimat parerea cu privire la solutia care ar putea fi data in cauza. Motivarea deciziei data in apel, de trimitere a cauzei spre rejudecare. Participare la solutionarea apelului declarat dupa rejudecarea cauzei. Incompatibilitate
 
Sectiunea IV. Sedinta de judecata nu a fost publica, in afara de cazurile cand legea prevede altfel (art. 385 (9) pct. 4)
 
100. Publicitatea sedintei. Sedinta secreta. Declarare. Conditii
 
101. Inculpati minori cu majori. Publicitatea sedintei de judecata. Nerespectare. Nulitate absoluta
 
102. Publicitatea sedintei de judecata. Trafic de minori. Sedinta nepublica. Neincidenta cazului de casare prevazut de art. 385 (9) alin. (1) pct. 4 C. proc. pen. 
 
Sectiunea V. Judecata a avut loc fara participarea procurorului sau a inculpatului, cand aceasta era obligatorie, potrivit legii (art. 385 (9) pct. 5)
 
103. Participarea procurorului la judecata. Procuror prezent in instanta, dar care nu a pus concluzii. Situatie echivalenta cu lipsa acestuia de la judecata
 
104. Prezenta inculpatului la judecata. Inculpat arestat in alta cauza. Solutionarea apelului in lipsa acestuia. Nulitate absoluta
 
Sectiunea VI. Urmarirea penala sau judecata a avut loc in lipsa aparatorului, cand prezenta acestuia era obligatorie (art. 385 (9) pct. 6)
 
105. Avocat. Dobandirea calitatii in conditiile Legii nr. 51/1995. Avocat neinscris intr-un barou component al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania. Lipsa de aparare
 
106. Asistenta juridica obligatorie. Solutionarea plangerilor formulate conform art. 278 (1) C. proc. pen. Inaplicabilitate
 
107. Asistenta juridica obligatorie. Asigurarea dreptului la aparare in tot cursul procesului penal. Lipsa unor dovezi certe privind apararea inculpatului in cursul urmaririi penale. Lipsa de aparare. Nulitate absoluta. Restituirea cauzei la parchet 
 
108. Dreptul la aparare. Lipsa avocatului ales. Concluzii puse de aparatorul desemnat din oficiu. Neincidenta cazului de casare prevazut de art. 385 (9) alin. (1) pct. 6 C. proc. pen.
 
109. Asistenta juridica obligatorie. Cerere de amanare pentru lipsa de aparare. Primul termen de judecata. Desemnarea unui aparator din oficiu 
 
110. Asistenta juridica obligatorie. Mai multi aparatori alesi. Lipsa unuia dintre avocati la judecata. Asigurarea asistentei de catre celalalt aparator ales
 
111. Inculpati cu interese procesuale contrare. Obligatia instantei. Asistenta juridica asigurata de acelasi aparator. Aparare necorespunzatoare. Consecinte. Lipsa de aparare
 
112. Asistenta juridica obligatorie. Desemnarea aceluiasi aparator din oficiu pentru toti inculpatii. Lipsa unor interese contrare 
 
113. Inculpati cu interese procesuale contrare. Asistenta juridica obligatorie asigurata de acelasi aparator din oficiu. Lipsa de aparare
 
114. Asistenta juridica obligatorie. Lipsa de aparare. Nulitate absoluta 
 
115. Asistenta juridica obligatorie. Solutionarea laturii civile a cauzei. Lipsa de aparare a inculpatului. Nulitate absoluta
 
116. Lipsa aparatorului. Conditie pentru incidenta cazului de casare – asistenta juridica obligatorie. Cerere esentiala pentru parti. Solicitare de amanare pentru lipsa de aparare. Cerere adresata instantei printr-o telegrama care a ajuns la dosar dupa pronuntarea deciziei. Consecinte
 
117. Asistenta juridica. Aparare efectiva. Aparare formala. Obligatia organului judiciar. Consecinte. Lipsa de aparare
 
118. Asistenta juridica obligatorie. Lipsa aparatorului ales sau desemnat din oficiu. Amanarea pronuntarii in vederea depunerii de note scrise. Lipsa de aparare. Nulitate absoluta 
 
Sectiunea VII. Judecata s-a facut fara intocmirea referatului de evaluare in cauzele cu infractori minori (art. 385) 9  pct. 7) 
 
119. Obligatia intocmirii referatului de evaluare. Modificarea Codului de procedura penala prin Legea nr. 356/2006. Lipsa dispozitiilor tranzitorii. Consecinte
 
Sectiunea VIII. Cand nu a fost efectuata expertiza psihiatrica a inculpatului in cazurile si in conditiile prevazute de art. 117 alin. (1) si (2) C. proc. pen. (art. 385) 9 pct. 8) 
 
120. Expertiza psihiatrica obligatorie. Efectuare in cazul infractiunilor privind traficul de droguri si detinerea de droguri pentru consum propriu. Neobligativitate
 
121. Expertiza psihiatrica obligatorie. Indoiala asupra starii psihice a inculpatului. Justificare
 
122. Expertiza psihiatrica obligatorie. Efectuarea expertizei fara internarea inculpatului. Consecinte
 
123. Expertiza psihiatrica obligatorie. Solutie pronuntata pe baza unor acte medico-legale privind pe inculpat, dar efectuate in alte dosare. Nelegalitate
 
124. Indoieli cu privire la starea psihica a inculpatului. Necesitatea verificarii existentei discernamantului la momentul comiterii faptei. Neefectuarea expertizei psihiatrice. Consecinte
 
Sectiunea IX. Hotararea nu cuprinde motivele pe care se intemeiaza solutia ori motivarea solutiei contrazice dispozitivul hotararii sau acesta nu se intelege (art. 385) 9 pct. 9) 
 
125. Lipsa unui examen coroborat al probelor. Aprecieri cu caracter general. Hotarare care nu cuprinde motivele pe care se sprijina
 
126. Hotarare ce nu cuprinde motivele pe care se sprijina. Aprecieri cu caracter general
 
127. Plangere impotriva rezolutiei procurorului. Motivarea hotararii. Preluarea integrala a continutului rezolutiei. Dreptul la un proces echitabil
 
128. Tert dobanditor de buna-credinta si cu titlu oneros al unui imobil. Mentinerea actelor de vanzare cumparare subsecvente. Apel. Restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii. Motivare. Hotarare care nu cuprinde motivele pe care se sprijina. Lasarea nesolutionata a actiunii civile. Solutie de condamnare. Nepronuntarea asupra unei cereri esentiale. Limitele exercitarii recursului in ipoteza neapelarii hotararii
 
129. Contradictie intre considerente si dispozitiv. Nulitate relativa 
 
130. Nemotivarea hotararii sub aspectul laturii civile
 
131. Contradictie intre considerente si dispozitiv
 
132. Deducerea arestarii preventive. Neconcordanta intre considerente si dispozitivul hotararii. Eroare materiala
 
133. Neconcordanta intre minuta si dispozitiv. Omisiunea instantei de a mentiona in minuta numele unuia dintre petenti
 
134. Cazul de casare privind lipsa de motivare a hotararii – imposibilitatea invocarii din oficiu. Grava eroare de fapt – inteles. Diferenta fata de aprecierea probelor. Sfera de actiune a instantei de recurs
 
Sectiunea X. Instanta nu s-a pronuntat asupra unei fapte retinute in sarcina inculpatului prin actul de sesizare sau cu privire la unele probe administrate ori asupra unor cereri esentiale pentru parti, de natura sa garanteze drepturile lor si sa influenteze solutia procesului (art. 385) 9 pct. 10)
 
Subsectiunea I. Instanta nu s-a pronuntat asupra unei fapte retinute in sarcina inculpatului prin actul de sesizare
 
135. Sesizarea instantei cu mai multe fapte. Omisiunea pronuntarii asupra unora dintre ele. Consecinte. Casare cu trimitere spre rejudecare
 
136. „Fapta retinuta in actul de sesizare”. Inteles. Fapta descrisa in partea expozitiva a rechizitoriului, dar nementionata in dispozitivul de trimitere in judecata. Consecinte. Neincidenta cazului de casare
 
137. Fapta mentionata in rechizitoriu, pentru care nu s-a desfasurat urmarirea penala si nu s-a dispus trimiterea in judecata. Nepronuntarea instantei asupra acestei fapte. Neincidenta cazului de casare
 
Subsectiunea II. Instanta nu s-a pronuntat cu privire la unele probe administrate
 
138. Aprecierea probelor – omisiunea instantei de a se pronunta asupra uneia din probele administrate. Incidenta cazului de casare prevazut de art. 385 (9) pct. 10. Hotarare prin care s-a dat o alta solutie decat cea de condamnare. Incidenta cazurilor de casare prevazute de art. 385 (9) pct. 12-14 
 
139. Aprecierea instantei asupra probelor – posibilitatea modificarii de catre instanta de recurs si stabilirea unei alte situatii de fapt. Neefectuarea expertizei psihiatrice – motiv de recurs nedepus in termen. Consecinte
 
140. Solutionarea laturii civile. Omisiunea pronuntarii cu privire la unele probe administrate. Cereri esentiale pentru parti. Cerere de constituire de parte civila. Rol activ al instantei
 
Subsectiunea III. Instanta nu s-a pronuntat asupra unor cereri esentiale pentru parti, de natura sa garanteze drepturile lor si sa influenteze solutia procesului
 
141. Omisiunea instantei de a se pronunta asupra unei cereri. Gresita solutionare a cererii. Incidenta cazului de casare. Cerere de instituire a sechestrului asigurator. Abrogarea art. 385 (9)  pct. 17 (1) C. proc. pen. Consecinte 
 
142. Omisiunea instantei de a se pronunta asupra unei cereri – conditii pentru incidenta cazului de casare. Cerere de efectuare a unei expertize criminalistice. Corectitudinea temeiului de achitare – caz de casare incident
 
143. Omisiunea pronuntarii asupra apelului declarat de catre parchet. Indreptarea erorii materiale – nelegalitate. Solutionarea fara participarea procurorului – consecinte. Recurs declarat implicit impotriva incheierii ulterioare de indreptare a erorii materiale
 
144. Apel declarat de inculpat. Omisiunea dezbaterii apelului. Omisiunea solutionarii. Consecinte
 
145. Motive de apel. Omisiunea examinarii. Incidenta cazului de casare. Conditia caracterului esential al cererii sau apararii
 
146. Motive de apel. Omisiunea instantei de apel de a raspunde criticilor formulate de apelant. Cereri esentiale – nulitatea actelor procedurale, inexistenta plangerii prealabile, neefectuarea cercetarii judecatoresti 
 
147. Cereri esentiale pentru parti. Sustinerea unui nou motiv de apel cu ocazia ultimului cuvant al inculpatului. Omisiunea instantei de apel de a analiza acest motiv. Consecinte
 
148. Cerere esentiala pentru parti. Motive de apel invocate de succesorii inculpatului decedat. Nepronuntarea instantei
 
149. Cazuri de casare. Analiza prioritara a celor ce determina casarea cu trimitere. Cerere de schimbare a incadrarii juridice formulata de aparator. Nepronuntare. Consecinte
 
150. Cerere esentiala pentru parti. Omisiunea instantei de a se pronunta. Cerere de amanare a cauzei pentru pregatirea apararii depusa la dosar dupa inchiderea dezbaterilor, din motive neimputabile inculpatului. Repunerea cauzei pe rol 
 
151. Cereri esentiale pentru parti, de natura sa influenteze solutia procesului. Cererea asiguratorului de chemare in garantie a inculpatului. Omisiunea instantei de a se pronunta asupra acesteia. Consecinte
 
152. Daune materiale si morale. Incidenta cazurilor de casare. Cerere esentiala pentru parti
 
153. Cerere de repunere in termen. Nepronuntarea instantei de apel. Casare cu trimitere spre rejudecare 
 
154. Cereri esentiale pentru parti. Solicitare de probe pentru dovedirea prejudiciului. Omisiunea instantei de apel de a se pronunta. Consecinte
 
Sectiunea XI. Instanta a admis o cale de atac neprevazuta de lege sau introdusa tardiv (art. 385) 9 pct 11) 
 
155. Sentinta supusa caii de atac a recursului. Apel. Solutionarea unei cai de atac neprevazute de lege 
 
156. Cerere de repunere in termenul de apel gresit admisa. Apel tardiv
 
157. Nelegalitatea sesizarii instantei de apel. Cale de atac tardiv formulata. Caz de casare 
 
Sectiunea XII. Inculpatul a fost condamnat pentru o fapta care nu este prevazuta de legea penala (art. 385) 9 pct. 13)
 
158. Lipsa trasaturilor esentiale ale infractiunii. Prevederea faptei de catre legea penala. Lipsa elementelor constitutive ale infractiunii. Verificarile instantei de recurs cu privire la incadrarea juridica. Critica privind modul de audiere a martorilor
 
Sectiunea XIII. S-au aplicat pedepse gresit individualizate in raport cu prevederile art. 72 din codul penal sau in alte limite decat cele prevazute de lege (art. 385) 9 pct. 14) 
 
159. Individualizarea pedepsei accesorii
 
160. Individualizarea pedepsei complementare
 
161. Circumstante atenuante. Retinerea generica
 
162. Individualizarea pedepsei. Cerere de aplicare a unei sanctiuni cu caracter administrativ
 
163. Masuri educative. Critica privind gresita aplicare a acestora. Caz de casare
 
164. Pedepse aplicate in alte limite decat cele prevazute de lege. Tratamentul sanctionator prevazut de art. 61, art. 83 si art. 34 C. pen 
 
Sectiunea XIV. Pedeapsa a fost gratiata (art. 385) 9 pct. 15)
 
165. Omisiunea constatarii gratierii. Recurs. Invocare din oficiu
 
Sectiunea XV. Faptei i s-a dat o gresita incadrare juridica (art. 385) 9 pct. 17)
 
166. Incadrare juridica. Critica vizand situatia de fapt. Eroare grava de fapt. Reaprecierea probelor. Verificarea gradului de pericol social al unei infractiuni
 
167. Gresita incadrare juridica. Starea de recidiva 
 
Sectiunea XVI. S-a comis o grava eroare de fapt, avand drept consecinta pronuntarea unei hotarari gresite de achitare sau de condamnare (art. 385) 9 pct. 18)
 
168. Eroare grava de fapt. Conditii 
 
169. Critici vizand modul de apreciere a probelor. Imposibilitatea cenzurarii hotararilor prin prisma cazului de casare prevazut de art. 385 (9) pct. 18 C. proc. pen.
 
170. Eroare grava de fapt. Reaprecierea probelor
 
171. Grava eroare de fapt. Aprecierea probelor. Sfera de actiune a instantei de recurs
 
172. In dubio pro reo. Grava eroare de fapt
 
173. Solutie de incetare a procesului penal. Grava eroare de fapt. Aplicarea unei sanctiuni administrative. Non reformatio in pejus. Citarea nelegala a partii vatamate invocata de inculpat
 
174. Fapta care nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni. Achitare. Recurs. Caz de casare
 
175. Grava eroare de fapt invocata cu privire la latura civila a cauzei
 
176. Stabilirea culpei partilor in cazul producerii unui accident de circulatie. Stabilirea daunelor materiale si morale. Cazuri de casare prin prisma carora pot fi analizate
 
177. Cerere de majorare a daunelor morale stabilite de instantele de fond si apel. Critici vizand neobligarea asiguratorului la plata despagubirilor civile. Grava eroare de fapt
 
178. Daune morale. Critica privind cuantumul acestora
 
Sectiunea XVII. A intervenit o lege penala mai favorabila condamnatului (art. 385) 9 pct. 20)
 
179. Aparitia unei legi penale mai favorabile. Momentul intrarii in vigoare a acesteia. Relevanta 
 
Sectiunea XVIII. Judecata in prima instanta sau in apel a avut loc fara citarea legala a unei parti, sau care, legal citata, a fost in imposibilitate de a se prezenta si de a instiinta despre aceasta imposibilitate (art. 385) 9 pct. 21)
 
180. Termen in continuare. Rezilierea unilaterala a contractului de asistenta juridica a inculpatului. Numirea unui aparator din oficiu. Obligativitatea citarii inculpatului
 
181. Parte vatamata minora. Omisiunea de citare a Serviciului de protectie a victimelor si reintegrare sociala a infractorilor. Invocarea cazului de casare prevazut de art. 385 (9)  alin. (1) pct. 21 C. proc. pen. de catre inculpat
 
182. Inculpat arestat pe teritoriul unui stat strain. Imposibilitate de a se prezenta si de a instiinta instanta despre aceasta imposibilitate
 
183. Imposibilitate de prezentare in fata instantei de apel. Imposibilitate de a incunostinta instanta despre imposibilitatea de prezentare. Conditii. Inculpat plecat din tara dupa solutionarea in fond a cauzei 
 
184. Invocarea cazului de casare prevazut de art. 385 (9) alin. (1) pct. 21 C. proc. pen. Nemotivarea recursului in termenul legal. Consecinte
 
Capitolul VII. Motivarea recursului (art. 385) 10 C. proc. pen.)
 
185. Motivarea recursului. Neindicarea cazurilor de casare. Consecinte
 
186. Recurs declarat de procuror. Invocarea ulterioara a altor cazuri de casare decat cele invocate in termenul de motivare a recursului. Consecinte. Cazul de casare prevazut de art. 385 (9) alin. (1) pct. 17 C. proc. pen. Luarea in considerare din oficiu. Conditii. Individualizarea pedepsei – retinerea circumstantelor atenuante
 
187. Nemotivarea in termen a recursului. Consecinte. Recurs declarat de partea civila. Cazul de casare prevazut de art. 385 (9) alin. (1) pct. 18 C. proc. pen. Luarea in considerare din oficiu
 
188. Termenul de depunere a motivelor de recurs – termen procedural de regresiune. Mod de calcul. Limitele analizei instantei de recurs. Omisiunea examinarii probei – interpretarea probelor. Temeiul gresit al achitarii – caz de casare. Non reformatio in pejus
 
189. Termenul de depunere a motivelor de recurs. Nerespectare. Sanctiune. Decaderea din drepturi. Luarea in considerare a cazurilor de casare ce pot fi avute in vedere din oficiu
 
190. Motivarea recursului. Depunerea motivelor dupa inchiderea dezbaterilor. Consecinte
 
191. Imposibilitatea depunerii motivelor de recurs in termen. Amanarea cauzei. Prorogarea termenului. Nemotivarea recursului in termen. Invocarea cazurilor de casare prevazute de art. 385 (9) alin. (1) pct. 9, 18 si 21 C. proc. pen. Consecinte. Omisiunea citarii partii responsabile civilmente invocata de inculpat. Non reformatio in pejus. Lex tertia
 
Capitolul VIII. Verificarea hotararii (art. 385) 14 C. proc. pen.)
 
192. Recurs devolutiv integral. Obligatia ascultarii inculpatului prezent indiferent de solutia pronuntata 
 
193. Ascultarea inculpatului de catre instanta de recurs. Chemarea acestuia in vederea audierii. Caz de contestatie in anulare. Rejudecarea recursului
 
Capitolul IX. Solutii (art. 385) 15 C. proc. pen.)
 
194. Recurs care nu mai poate produce efectele pe care legea i le atribuie. Solutie. Respingerea acestuia ca nefondat
 
195. Solutii. Trimiterea cauzei spre rejudecare. Motiv de casare diferit de cel care sta la baza trimiterii cauzei spre rejudecare 
 
196. Decizie de admitere a recursului. Stabilirea unui nou termen pentru rejudecare. Solutia ce trebuie pronuntata in urma rejudecarii
 
197. Achitarea inculpatului de catre instanta de fond, solutie mentinuta in apel. Condamnare pentru prima data a inculpatului in urma admiterii recursului declarat de procuror. Solutiile pronuntate in recurs de I.C.C.J. Particularitate 
 
Capitolul X. Solutii si chestiuni complementare (art. 385) 16 C. proc. pen.)
 
198. Cerere de contopire formulata direct in caile de atac
 
Index alfabetic
Detalii tehnice
Data aparitiei20 mar. 2009
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini536
Tip copertaCarte brosata