Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Recursul in procesul civil (2011)

ISBN/ISSN: 978-606-522-412-4
Editura: Hamangiu
41,40 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Monografia “Recursul in procesul civil” ofera o abordare diferita a problematicii recursului in procesul civil, aducand la zi legislatia, doctrina si jurisprudenta, si realizeaza o analiza in corelatie cu solutiile noului Cod de procedura civila si ale Legii nr. 202/2010 privind accelerarea judecarii proceselor.

Lucrarea “Recursul in procesul civil” se remarca printr-o documentare foarte bogata si atenta, fiind avute in vedere zeci de lucrari de teorie, dar si solutii din practica judiciara, multe dintre acestea nepublicate. Calitatea fundamentala a lucrarii vizeaza totusi fondul cercetarii, respectiv bogatia de idei, informatii si solutii pe care le aduce. Autorul, Mihai Lohanel nu s-a multumit sa preia automat dispozitiile legislative, solutiile din jurisprudenta sau opiniile din doctrina, ci le-a examinat critic, exprimandu-si, de cele mai multe ori argumentat, propriul punct de vedere sau atasamentul la un punct de vedere exprimat anterior si formuland numeroase propuneri de lege ferenda, analiza critica privind inclusiv dispozitiile noului Cod de procedura civila referitoare la recurs.

TITLUL I. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND CAILE DE ATAC

Capitolul I. Notiune si importanta

Sectiunea 1. Notiune

Sectiunea a 2-a. Importanta

Capitolul al II-lea. Caile de atac in reglementarea actuala

Sectiunea 1. Caile de atac prevazute de Codul de procedura civila

§1. Precizari prealabile

§2. Clasificare

2.1. Cai ordinare si cai extraordinare de atac

2.2. Cai de atac de reformare si cai de atac de retractare

2.3. Cai de atac devolutive si cai de atac nedevolutive 

2.4. Cai de atac suspensive si cai de atac nesuspensive de executare 

Sectiunea a 2-a. Caile de atac prevazute de legi speciale 

§1. Plangerea

§2. Reexaminarea

§3. Contestatia 

§4. Opozitia 

§5. Actiunea in anulare 

Sectiunea a 3-a. Principiile exercitarii cailor de atac 

§1. Legalitatea cailor de atac

§2. Ierarhia cailor de atac 

§3. Unicitatea dreptului de a exercita o cale de atac 

§4. Neagravarea situatiei in propria cale de atac 

TITLUL AL II-LEA. RECURSUL

Capitolul I. Evolutia istorica a recursului. Definitie. Caracterizare

Sectiunea 1. Perioada 1831-1923

§1. Principatele Romane 

§2. Ardeal 

§3. Bucovina 

Sectiunea a 2-a. Perioada 1923-1939

§1. Caracterul constitutional al recursului

§2. Legea pentru accelerarea judecatilor din 1925

§3. Legea pentru Curtea de Casatie si Justitie din 1925

Sectiunea a 3-a. Perioada 1939-1952

§1. Legea pentru Curtea de Casatie si Justitie 

§2. Legea de accelerare a judecatilor

§3. Legea nr. 389 din 22 iunie 1943 pentru extinderea legislatiei civile si comerciale a Vechiului Regat in Romania de peste Carpati 

Sectiunea a 4-a. Perioada 1952-1993

Sectiunea a 5-a. Perioada 1993-2010

§1. Legea nr. 59/1993

§2. O.U.G. nr. 138/2000

Sectiunea a 6-a. Reglementarea recursului. Definitie. Caracterizare. Functii 

§1. Reglementare 

§2. Definitie. Caracterizare 

§3. Functiile recursului

Capitolul al II-lea. Obiectul recursului

Sectiunea 1. Notiunea de obiect al recursului. Conditii 

§1. Notiune 

§2. Conditii 

Sectiunea a 2-a. Hotarari supuse recursului

§1. Precizari prealabile 

§2. Hotarari date fara drept de apel

2.1. Determinarea hotararilor date fara drept de apel. Criteriul valoric al obiectului litigiului

2.2. Hotarari prevazute de Codul de procedura civila

2.3. Hotarari din legi speciale

§3. Hotararile date in apel

3.1. Sediul materiei. Cazuri

3.2. Hotarari asupra fondului

3.3. Hotarari de anulare sau perimare a apelului

3.4. Hotarari de anulare in baza art. 297 alin. (1) C. proc. civ. 

3.5. Hotarari de anulare in baza art. 297 alin. (2) C. proc. civ. 

§4. Hotararile organelor cu activitate jurisdictionala

4.1. Precizari prealabile

4.2. Regimul hotararilor organelor cu activitate jurisdictionala

Sectiunea a 3-a. Hotarari nesupuse recursului

§1. Hotararile instantelor de recurs

§2. Hotarari irevocabile pronuntate de judecatorie

§3. Hotararea de stramutare

§4. Hotararea de declinare a competentei

§5. Hotararea in materie de divort prin consens

§6. Hotarari date in proceduri speciale de plata

Sectiunea a 4-a. Incheierile judecatoresti

§1. Consideratii generale

§2. Incheieri in cursul judecatii

2.1. Incheieri in materie de recuzare

2.2. Incheierea de solutionare a cererii de reexaminare a incheierii prin care s-au aplicat amenzi judiciare si stabilit despagubiri 

2.3. Incheiere prin care s-a solutionat o cerere principala sau de participare a tertilor in proces

2.4. Incheieri de suspendare a judecatii

2.5. Incheierea de intrerupere a cursului judecatii

2.6. Incheierea prin care instanta se declara competenta sa solutioneze cauza 

2.7. Incheierea de suspendare a executarii hotararii

2.8. Incheiere privind ajutorul public judiciar

2.9. Incheierea de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate 

2.10. Alte incheieri premergatoare

§3. Incheieri date anterior judecatii pe fond

§4. Incheieri date ulterior judecatii

§5. Incheieri date in cadrul executarii silite 

5.1. Incheierea de incuviintare a executarii silite

5.2. Incheierea de investire cu formula executorie a hotararii judecatoresti ori a altui titlu 

5.3. Incheierea de suspendare a executarii silite

5.4. Incheierea de suspendare sau de incetare a urmaririi bunurilor mobile 

5.5. Incheierea de suspendare a executarii silite imobiliare 

5.6. Incheierea privind veniturile bunului urmarit 

§6. Incheieri in materie de partaj judiciar

6.1. Incheierea de admitere in principiu

6.2. Incheieri prin care se dispune vanzarea bunului

§7. Incheieri prin care se finalizeaza procesul

7.1. Incheierea de renuntare la judecata

7.2. Incheieri in materie necontencioasa 

7.3. Incheieri privind masurile asiguratorii 

Sectiunea a 5-a. Partea din hotarare supusa recursului

Capitolul al III-lea. Subiectele recursului

Sectiunea 1. Consideratii preliminare 

Sectiunea a 2-a. Partile 

§1. Exercitarea personala a recursului. Conditii

§2. Exercitarea recursului prin reprezentant 

2.1. Reprezentarea conventionala

2.2. Reprezentarea legala

Sectiunea a 3-a. Persoane care nu au luat parte la judecata in prima instanta si in apel

Sectiunea a 4-a. Exercitarea recursului de catre procuror

Capitolul al IV-lea. Sesizarea instantei de recurs

Sectiunea 1. Instanta competenta sa solutioneze recursul

§1. Preliminarii

§2. Competenta materiala a instantei de recurs

2.1. Competenta functionala 

2.2. Competenta procesuala

2.3. Competenta speciala 

§3. Competenta teritoriala

Sectiunea a 2-a. Termenul de recurs

§1. Notiune 

§2. Caracterele termenului 

§3. Sediul materiei 

3.1. Termenul de recurs de drept comun 

3.2. Termene speciale prevazute de Codul de procedura civila 

3.3. Termene prevazute in legi speciale 

§4. Prelungirea termenului de recurs 

§5. Termenul de recurs pentru procuror 

§6. Calculul termenului de recurs

6.1. Momentul de la care se calculeaza termenul de recurs si momentul implinirii lui

§7. Intreruperea termenului de recurs

7.1. Cazuri de intrerupere

§8. Sanctiunea nerespectarii termenului de recurs 

§9. Repunerea in termen 

Sectiunea a 3-a. Cererea de recurs 

§1. Preliminarii 

§2. Cuprinsul cererii de recurs 

§3. Timbrarea cererii de recurs

§4. Termenul de motivare a recursului

4.1. Notiune. Sediul materiei. Caractere

4.2. Corelatia cu termenul de recurs

4.3. Sanctiunea nerespectarii termenului de motivare a recursului 

4.4. Motivele de ordine publica 

§5. Depunerea cererii de recurs

§6. Efectele cererii de recurs 

6.1. Investirea instantei 

6.2. Suspendarea executarii hotararii atacate

Capitolul al V-lea. Motivele de recurs

Sectiunea 1. Consideratii generale

§1. Importanta motivelor de recurs

§2. Motivele si cazurile de recurs. Distinctie

§3. Motivele de recurs. Sediul materiei. Enumerare

§4. Privire critica asupra reglementarii motivelor de recurs

§5. Clasificarea motivelor de recurs 

Sectiunea a 2-a. Examinarea motivelor de recurs

§1. Motivul 1 „de casare” – cand instanta nu a fost alcatuita potrivit dispozitiilor legale 

1.1. Compunerea completului de judecata

1.2. Constituirea instantei 

§2. Motivul 2 „de casare” – cand hotararea s-a dat de alti judecatori decat cei care au luat parte la dezbaterea in fond a pricinii 

§3. Motivul 3 „de casare” – cand hotararea s-a dat cu incalcarea competentei de ordine publica a altei instante, invocata in conditiile legii 

§4. Motivul 4 „de casare” – cand instanta a depasit atributiile puterii judecatoresti 

§5. Motivul 5 „de casare” – cand prin hotararea data instanta a incalcat formele de procedura prevazute sub sanctiunea nulitatii de art. 105 alin. (2) C. proc. civ.

§6. Motivul 6 „de modificare” – daca instanta a acordat mai mult decat s-a cerut ori ceea ce nu s-a cerut 

§7. Motivul 7 „de modificare” – hotararea nu cuprinde motivele pe care se sprijina sau cuprinde motive contradictorii ori straine de natura pricinii 

§8. Motivul 8 „de modificare” – cand instanta, interpretand gresit actul juridic dedus judecatii, a schimbat natura ori intelesul lamurit si vadit neindoielnic al acestuia 

§9. Motivul 9 „de modificare” – cand hotararea pronuntata este lipsita de temei legal ori a fost data cu incalcarea sau aplicarea gresita a legii 

Sectiunea a 3-a. Recursul intemeiat pe dispozitiile art. 3041 C. proc. civ. 

Capitolul al VI-lea. Procedura de judecata a recursului

Sectiunea 1. Activitatea premergatoare sedintei de judecata 

§1. Repartizarea cauzei

§2. Termenul de judecata

2.1. Primul termen. Stabilire

2.2. Preschimbarea termenului 

2.3. Termenele in cursul judecatii recursului 

§3. Masuri pregatitoare 

3.1. Stabilirea taxei judiciare de timbru, citarea si comunicarea actelor 

3.2. Solutionarea incidentelor procedurale referitoare la compunerea completului 

3.3. Verificarea respectarii termenului de recurs 

3.4. Verificarea admisibilitatii recursului

Sectiunea a 2-a. Judecata recursului 

§1. Precizari prealabile 

§2. Participarea tertilor

2.1. Consideratii generale

2.2. Interventia accesorie. Pozitia procesuala a intervenientului accesoriu 

§3. Participarea procurorului

§4. Procedura de judecata

4.1. Compunerea completului de judecata

4.2. Intampinarea

4.3. Probele in recurs. Inscrisuri noi 

4.4. Judecata in recurs

4.5. Hotararea instantei de recurs 

4.6. Aplicarea principiului non reformatio in pejus

Sectiunea a 3-a. Incidente care temporizeaza sau sting cursul judecarii recursului 

§1. Incidente care temporizeaza judecata recursului

1.1. Suspendarea judecatii 

1.2. Exceptia de nelegalitate

1.3. Trimiterea pentru darea unei hotarari preliminarii de catre C.J.U.E. 

§2. Incidente care sting judecata recursului 

2.1. Perimarea 

2.2. Desistarea 

2.3. Tranzactia 

2.4. Medierea

2.5. Impacarea sotilor 

2.6. Decesul sotului

Capitolul al VII-lea. Solutiile instantei de recurs

Sectiunea 1. Sediul materiei

Sectiunea a 2-a. Respingerea recursului 

§1. Respingerea recursului ca nefondat 

§2. Respingerea recursului ca inadmisibil 

2.1. Recursul declarat impotriva unei hotarari irevocabile 

2.2. Recursul declarat impotriva unei hotarari care nu este supusa recursului 

2.3. Recursul omisso medio 

2.4. Recursul exercitat pe motive de netemeinicie

2.5. Recursul incident si recursul provocat

2.6. Recursul exercitat de intervenientul accesoriu 

2.7. Schimbarea cauzei, a obiectului ori formularea de cereri noi in recurs 

§3. Respingerea recursului ca fiind introdus de o persoana fara calitate procesuala sau fara interes

§4. Respingerea recursului ca tardiv

§5. Respingerea recursului ca nesustinut 

Sectiunea a 3-a. Nulitatea recursului 

Sectiunea a 4-a. Anularea recursului 

Sectiunea a 5-a. Perimarea recursului

Sectiunea a 6-a. Admiterea recursului 

§1. Consideratii generale

§2. Casarea hotararii 

2.1. Cazurile de casare. Reglementare

2.2. Felurile casarii 

§3. Modificarea hotararii 

3.1. Reglementare 

3.2. Felurile modificarii

§4. Concursul intre cauzele de casare si de modificare

Sectiunea a 7-a. Solutii ale instantelor de recurs prevazute in legi speciale

§1. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

1.1. Respingerea recursului 

1.2. Admiterea recursului 

§2. Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca

2.1. Respingerea recursului 

2.2. Admiterea recursului 

Capitolul al VIII-lea. Efectele hotararii instantei de recurs 

Sectiunea 1. Hotararile instantei de recurs. Denumire. Notiune 

Sectiunea a 2-a. Efectele hotararii instantei de recurs. Definitie. Clasificare 

§1. Definitie

§2. Clasificare 

Sectiunea a 3-a. Efectele hotararii instantei de recurs

§1. Efecte fata de instanta de recurs – dezinvestirea acesteia 

§2. Efecte fata de instanta de trimitere

2.1. Investirea instantei 

2.2. Obligativitatea deciziei de casare 

2.3. Incompatibilitatea judecatorilor instantei de trimitere 

§3. Efectele deciziei instantei de recurs fata de parti 

3.1. Puterea doveditoare a hotararii instantei de recurs 

3.2. Puterea executorie a hotararii instantei de recurs

3.3. Efectul declarativ si constitutiv de drepturi al deciziei instantei de recurs 

3.4. Puterea de lucru judecat a hotararii instantei de recurs 

3.5. Relativitatea efectelor deciziei 

3.6. Obligativitatea hotararii instantei de recurs 

3.7. Opozabilitatea hotararii instantei de recurs

§4. Efectele hotararii instantei de recurs in raport de solutia pronuntata

4.1. Efecte in caz de respingere a recursului 

4.2. Efecte in caz de admitere a recursului

§5. Efectele hotararii instantei de recurs in cazuri speciale 

5.1. Precizari prealabile 

5.2. Coparticiparea procesuala 

5.3. Coproprietatea 

5.4. Participarea tertilor

5.5. Recursul declarat de procuror 

Capitolul al IX-lea. Judecata in fond dupa casare 

Sectiunea 1. Instanta de rejudecare

§1. Investirea instantei 

§2. Limitele investirii 

§3. Instanta competenta

§4. Compunerea completului

Sectiunea a 2-a. Procedura de judecata 

§1. Reguli aplicabile

§2. Obligativitatea deciziei de casare 

2.1. Dezlegarea problemelor de drept

2.2. Necesitatea administrarii probelor 

2.3. Consecintele nerespectarii deciziei de casare 

§3. Aplicarea principiului non reformatio in pejus

§4. Hotararea instantei

TITLUL AL III-LEA. ASPECTE DE DREPT COMPARAT. CONCLUZII SI PROPUNERI DE LEGE FERENDA

Capitolul I. Aspecte de drept comparat 

§1. Belgia

1.1. Caracterul recursului 

1.2. Competenta solutionarii recursului in casatie. Alcatuirea instantei 

1.3. Hotararile supuse recursului

1.4. Termenul de recurs 

1.5. Cererea de recurs 

1.6. Procedura 

§2. Elvetia 

2.1. Procedura federala

2.2. Procedura Cantonului Zürich 

§3. Franta

3.1. Definitia recursului in casare. Caracterizare

3.2. Hotarari susceptibile de recurs 

3.3. Subiectele recursului 

3.4. Termenul de recurs 

3.5. Motivele de recurs

3.6. Varietati ale recursului

3.7. Procedura in fata Curtii de Casatie

3.8. Hotararea Curtii de Casatie

3.9. Solutiile instantei 

§4. Germania 

§5. Italia

5.1. Definitie. Caracterizare 

5.2. Hotarari supuse recursului 

5.3. Cererea de recurs. Continut. Depunere

5.4. Procedura 

5.5. Solutiile din recurs

5.6. Judecata dupa casarea cu trimitere 

§6. Moldova 

6.1. Preliminarii 

6.2. Hotarari supuse recursului 

6.3. Subiectele recursului 

6.4. Motivele de recurs 

6.5. Alaturarea la recurs 

6.6. Instanta competenta. Compunerea completului de judecata 

6.7. Procedura 

Capitolul al II-lea. Concluzii si propuneri de lege ferenda 

§1. Concluzii

§2. Propuneri de lege ferenda 

Index alfabetic 

Detalii tehnice
Data aparitiei18 feb. 2011
Categorie generalaStudii si monografii
Numar pagini432
Tip copertaCarte brosata